Kognitivní lingvistika: Gramatické chyby vyvolávají reálný fyziologický vztek  
Také se vám stává, že když někde vidíte chibu v češtině, zarazíte se, naštvete se, možná i vidíte rudě a cítíte chuť ničit? Nic se neděje, je to v pořádku. Podle nového výzkumu kognitivních lingvistů, které napadlo ověřit reakci vegetativní nervové soustavy na gramatické chyby, vyvolává špatná gramatika skutečné a dost negativní fyziologické reakce, včetně spuštění nouzového systému poslední záchrany „udeř nebo uteč.“ Jako byste potkali medvěda jeskynního.
Gramatika dokáže rozzuřit doběla. Kredit: David Shankbone, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Gramatika dokáže rozzuřit doběla. Kredit: David Shankbone, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Autora tohoto textu vždy fascinovalo, jak si čtenáři (nejen jeho) článků, které se zhusta věnují zajímavým nebo i úžasným věcem, často všimnou gramatických chyb či překlepů. I když takové chyby jsou ostudné, to bezesporu, zpětná vazba má smysl a sami autoři to dělají kolegům. Teď se vše vysvětluje. Čtenáři jsou v tom nevinně, alespoň pokud jde o vědomou úroveň rozhodování.

 

Objasnění nabízí pozoruhodná studie z fascinujícího odvětví kognitivní lingvistiky, která řeší tajuplné vztahy mezi přirozeným jazykem a myslí. Potvrzuje to, co mnozí cítíme, když si všimneme gramatické chyby. Pozdvižené obočí, úšklebek, výsměch a někdy i zuřivost, při které člověk vidí rudě. Ukázalo se totiž, že gramatické chyby mohou spouštět fyziologické reakce a to velmi negativní reakce, včetně angažování jisté části sympatického nervového systému, která řeší dilema „udeř nebo uteč,“ čímž docela končí legrace.

 

Kognitivní lingvisté britské University of Birmingham, které vedla Dagmar Divjaková, nalezli přímou souvislost mezi špatnou gramatikou a nepravidelnostmi srdečního rytmu (HRV, Heart rate variability). Jde o změny intervalů mezi údery srdce, za které zodpovídá vegetativní nervová soustava (ANS, Autonomic nervous system), co má na starost i krevní tlak, dýchání, trávení a podobné aktivity, u nichž je velice dobře, že je neřídíme vůlí a nemůže se stát, že se třeba zapomeneme nadechnout. Aktivitu vegetativní nervové soustavy typicky analyzují například detektory lži.

 

Dagmar Divjak. Kredit: University of Birmingham.
Dagmar Divjak. Kredit: University of Birmingham.

 

Nepravidelnosti srdečního rytmu jsou, poněkud nečekaně, větší, když je dotyčná osoba uvolněná a v pohodě. Když se dostaví stres, srdeční rytmus se nápadně srovná, protože se tělo připravuje na „úder nebo útěk.“ Je nanejvýš pozoruhodné, že Divjaková a spol. tuto stresovou reakci detekovali, když zkoumané osoby narazily na špatný mluvnický čas, chybnou větnou strukturu, míchání jednotného čísla s množným, dvojité zápory a zatoulané čárky ve větách.

 

Badatelé do výzkumu zahrnuli celkem 41 zdravých Britů plynně ovládajících angličtinu, ve věku 18 až 44 let. Šlo o lidi bez poruch učení a bez problémů se srdcem. Dobrovolníci poslouchali vždy 40 ukázek anglického textu z celkových 160, namluvených čtyřmi různými lidmi. Vždy bylo 20 ukázek bez a 20 s chybami, přičemž se lišila délka ukázek i obsažené chyby. Vědci u dobrovolníků nepřetržitě sledovali srdeční aktivitu v podobě měření tlaku (BVP, Blood volume pulse).

Logo. Kredit: University of Birmingham.
Logo. Kredit: University of Birmingham.

 

Jak uvádí Divjaková, podobné věci se již dříve zkoumaly s využitím sledování pohybů očí, EEG nebo zobrazování aktivity mozku. Vztah mezi přirozeným jazykem a vegetativní nervovou soustavou ale zůstával do značné míry opomíjen.

 

Pokud jde o možné vysvětlení příčiny této na první pohled zvláštní reakce, kdy vybočení ze správné gramatiky spouští v lidech stejnou reakci jako při setkání s medvědem jeskynním, Divjaková s kolegy mnoho nenabízejí. Pokud si ale představíme, že mozek všechno poměřuje tlupami na savaně, protože nic jiného vlastně neumí, gramatika se třeba mohla zařadit mezi důležité znaky, jimiž mozek bez účasti vědomí rozeznává „naše lidi“ od „jiných.“ Když někdo udělá chybu v gramatice, stává se automaticky podezřelým a je lepší si „připravit kamennou sekeru“. Což zřejmě naše tělo dělá, na fyziologické úrovni.

 

Schválně si to zkuste. Zvědavci klidně s měřením tlaku. V anglické verzi, kde ovšem chyby najde jen pokročilý mluvčí, a v české verzi, pro gramatické sraby a pro tvrďáky. V českém prostředí by tenhle výzkum vůbec mohl mít grády. Čeština je proti angličtině gramatické peklo. Jak úžasně podotýká Bronwyn Thompsonová na platformě New Atlas, čtěte, na vlastní nebezpečí:

 

I think that culture is one of the areas most affected by a globalisation and it's hard to say whether it is the positive or negative impact. I think that thanks to a globalisation, people all around the world listen to same music, watch the same movies, and read same books. They can discuss the same issues with each other, and understand each other better, because they know what they are talking about.”

 

Snowflake čeština

Myslím si, že kultura je jednou z oblastí nejvíce zasaženou globalizací a těžko říci zda je to, pozitivní nebo negativní dopad. Myslím si, že díky globalizaci lidé na světě celém poslouchají stejnou hudbu sledují stejné filmy a čtou stejné knihy. Mohou diskutovat o stejných problémech spolu a lépe si rozumět protože vědí, o čem mluví.

 

Hardcore čeština

Mislím si že kultura je jednou z oblastí nejvíce zasaženích globalyzací a těško řýct, zda je to pozityvní nebo negatyvní odpad. Mislým si, že ďíky globalisaci lidé na celem svjete po slouchají stejnou hudbu sledují stejné filmi a čtou stejné knihi. Mohou spolu dyskutovat, o stejných problémech a lépe si rozumnět, protože vjedí o čem mluví.

 

Video: Dagmar Divjak

 

Video: The Sinclair Lecture 2021: Professor Dagmar Divjak

 

Literatura

New Atlas 30. 10. 2023.

Journal of Neurolinguistics 69: 101177.

Datum: 01.11.2023
Tisk článku

Související články:

Bob vypadá opravdu jako Bob     Autor: Stanislav Mihulka (28.05.2007)
Co říkají jazyky a genetika o evoluční historii lidstva?     Autor: Stanislav Mihulka (17.12.2016)
Kreativní inteligence DALL·E 2 je v podezření, že vyvinula tajný jazyk     Autor: Stanislav Mihulka (06.06.2022)
Cogito ergo sum? Sílí podezření, že pokročilé inteligence mají situační povědomí     Autor: Stanislav Mihulka (18.09.2023)Diskuze:

Šmarjá

Jarda Ticháček,2023-11-03 23:59:06

Ty dvě české verze se liší v nesmyslných detailech.
Jedna jako druhá by neprošly ostřížímu zraku soudružky učitelky ve třetí třídě.
A anichž bych uměl anglicky lépe, nežli na posezení v hospodě, mám jisté podezření i o té cizojazyčné verzi.

Odpovědět

No,

Eva M,2023-11-03 18:22:38

to ale není tak úplně kognitivní lingvistika, ne?

Odpovědět

Stastie

Macko Pu1,2023-11-02 09:05:13

Je Stastie ze je ten jazyk zlozity, trolie farmy v komentaroch sa daju zistit.

Odpovědět

PLÁN NA ZJEDNODUŠENÍ PRAVOPISU

Ladislav Strnad2,2023-11-02 06:48:15

PLÁN NA ZJEDNODUŠENÍ PRAVOPISU

Zejména v poslední době se ukazuje, že český jazyk způsobuje všemi svými pravidly, výjimkami z pravidel, archaickými vazbami a dalšími nástrahami značné potíže nejen cizincům, ale ve stále většímíře i rodilým Čechům. Ústav pro jazyk český se proto rozhodl zmapovat kritická místa naší psané i mluvené řeči a vydal o nich obsáhlou zprávu:
1.problém: Mnohá slova se jinak čtou, než píšou (sníh, mráz,běh, paměť). Doporučené řešení: Psát slova tak, jak se čtou (sních, bjech, pamňeť). Alternativní řešení: Číst slova tak, jak se píšou (sníh, mráz, běh, paměť).
2.problém: Ďěleňí slof na konci řátky je něgdy velice komplikované (po-drobit, pod-robit). Doporučené řešení: Ďelit slova tak, jak to jde (p-drobit). Alternativní řešení: Neďelit slova vůbec (podrobit).
3.problém: Mňeká a tvrdá i zejména f koncofkách sloves v min. čase (ale i jinde) nemají žádnou vypovídací hodnotu a nedají se naučit (na plovárňe byly dvje ženy a dvjesťe mužů). Doporučené řešení: Zrušit tvrdé y a vyjmenovaná slova (na plovárňe bili dvje ženi a dvjesťě mužů). Alternativní řešení: Zrušit mňeké i a vyjmenovat fšechno (na plovárňe byly dvje ženy a dvjesťe mužů).
4.problém: Hlásku ř už dneska neumí pomalu ňigdo říct (řeřicha, zvjeř). Doporučené řešení: Nahraďit hlásku ř hláskou ž, v nezňelé podobje pak hláskou š (žežicha, zvješ). Alternativní řešení: Nahraďit hlásku ř hláskou z, v nezňelé podobje pak hláskou s (zezicha, zvjes).
5.problém: Pravidla pro psaní čárek sou pšíliš složitá (vím, že je to ťešké, a bojím se toho). Doporučené žešení: Nepsat čárki ňigde (vím že je to ťešké a bojím se toho). Alternativní žešení: Psát čárki fšude (vím, že, je, to, ťešké, a, bojím, se, toho).
6.problém: Rozlišováňí čárki a kroušku nat u nemá žádnou vipovídací hodnotu a nedá se naučit (zúčastňit se, zůstat). Doporučené žešení: Psát nat u vždi jen čárku (zúčastňit se, zústat). Alternativní žešení: Psát nat u vždi jen kroužek (zůčastňit se, zůstat).
7.problém: Koncofki pšechodňíkú sou aš pšemršťeňe složité (schledavše, chťíc, nesa). Doporučené žešení: Tvožit pšechodňíki zásadňe pšidáňím univerzálňí koncofki -fšíce ke tšetí osobje jednotného čísla (schledafšíce, chcefšíce, nesefšíce). Alternativní žešení: Neegzistuje.
8.problém: Nespisovná a hrupší slova sou viloučena z bježného slovníku čímž je omezena vijadžovací schopnost jazika (vokno, hovno, vole). Doporučení žešení: Zažaďit do bježného slovníku i nespisovná a hrupší slova (vokno, hovno, vole). Alternativní žešení: Zakázat nespisovná a hrupší slova a nahraďit je spisovními a jemňejšími ekvivalenti (okno, lejno, pšíteli). S uvedeního jisťe jasňe viplívá že f Ústavu pro českej jazik na nás neserou a snažej se nám i cizincúm víuku češťini tak ňák co nejvíc ulechčit mafšíce na pamňeti fšechni možní problémi a vodstraňujefšíce rúzní bordeli kerí v jaziku aš doposut bili.

Odpovědět


Re: PLÁN NA ZJEDNODUŠENÍ PRAVOPISU

Vojtěch Kocián,2023-11-02 07:09:11

Pěkný postupný přerod do "opráskoviny"

Připomnělo mi to vtipné video o tom, jak by zněla angličtina, kdyby byla foneticky konzistentní.
https://www.youtube.com/watch?v=A8zWWp0akUU
Napsat to je celkem jednoduché, ale namluvit to muselo být docela náročné.

Odpovědět


Re: Re: PLÁN NA ZJEDNODUŠENÍ PRAVOPISU

Bohumír Tichánek,2023-11-02 16:27:08

Anglický pravopis se měnil v začátku novověku:
https://proofreading.cz/historie-anglictiny-3-dil-chaoticky-pravopis/
Delší výstižné vysvětlování.

Odpovědět

Pokud tento článek není

Miroslav Gretschelst,2023-11-01 22:41:06

rozcvička na silvestrovské vydání, myslím, že je potřeba silně omezit nebo docela zrušit výuku gramatiky. Jak vidět, je velmi nebezpečné takové vzdělání a snadno zneužitelné. Naproti tomu neznalec gramatiky se nemůže nikterak rozčílit a tudíž se stát nebezpečným pro ostatní, když vidí nebo slyší to, co by sám nenapsal ani neřekl lépe a tak může zůstat veselý a přátelský. Asi tento výzkum nebude dobrým vysvědčením pro "pančitelky" mateřských jazyků :-)

Odpovědět

Stredni rod

Petr Bartoš,2023-11-01 21:53:55

Ja se v posledni dobe pristihuji, ze mi stale vic a vic vadi nepouzivani spravne shody podnetu s prisudkem ve strednim rode. Takove to "auta po dalnicich jely rychle". Nebo "data v databazi byly spatne". Nejvic rostu, kdyz to slysim v CT.

Odpovědět


Re: Stredni rod

Petr Petr,2023-11-02 07:30:29

A nejde jen o gramatiku. Nerozlišuje se víc věcí, takže to vede k nejasnému vyjadřování, kdežto gramatická chyba nemusí vést k nepochopení.

Existují sice oficiálně synonyma, ale já je používám jako slova různého významu, protože to může vést k jinému významu. Například:

"asi" je buď "přibližně" a nebo "možná"
vyjádření:
"Měl asi 5 jablek".
Bylo jich přibližně 5 a nebo šlo vůbec o ta možná jablka?
(správně by měl asi nezvykle říci "Měl 5 asi jablek." ale je i varianta "možná 5 jablek" týkající se pochybnosti o celku "5 jablek")

nebo synonyma "dotyčný" vs. "dotčený"
pro mě je "dotyčný" ten, kterého se to (do)týká a "dotčený" ten, který je naštvaný...

Spousta lidí ale jen žvatlá a nedokáže se vžít do posluchače, že mu servíruje nejasná sdělení. Prý je to v jazyku trend.

Odpovědět


Re: Re: Stredni rod

Karel Marsalek,2023-11-03 08:33:10

" Spousta lidí ale jen žvatlá a nedokáže se vžít do posluchače, že mu servíruje nejasná sdělení. "
Spousta lidi, nejcasteji mimo me zamestnani, tedy v normalnim svete, sama ani nevi, co chce presne sdelit. To se jim pak tezko hledaji ty spravne slovni obraty :-)

Odpovědět


Re: Stredni rod

Viktor Mikulenčák,2023-11-03 14:56:15

Zajímavé
Mě osobně ničí absence diakritiky. Gramatická chyba se může stát ale toto je vědomá degradace psaného textu.

Odpovědět

Ivan Polák,2023-11-01 19:50:55

Skutečně, gramatické chyby jsou to co nám nejčastěji ukáže, že mluvíme s cizincem, byť třeba umí česky na dobré úrovni. Vždycky jsem to považoval za jakousi vrozenou xenofobii. Vysvětlení, že při setkání s členem cizí tlupy je třeba zvýšit opatrnost je hezké shrnutí podstaty problému.
Pokud jde o hříčky na konci článku - až na jasné chyby ve skloňování a v diakritice mi připadá, že takhle špatně formulovaná vyjádřeníjsou bohužel až příliš běžná úplně všude.

Odpovědět

Gramatika vs pravopis

Pavel Zima,2023-11-01 19:04:42

Obávám se, že jste v článku popletli gramatiku a pravopis. Zatímco v anglické verzi jsou skutečné gramatické chyby (záměna urč. a neurč. členu, chybějící člen, apod.), kdežto česká verze je gramaticky v podstatě správně, ale plná pravopisných chyb. Základní pravidlo - pokud to přečtu nahlas a zní to správně, tak to není gramatická chyba. Gramatické chyby jsou třeba "by jsem", "žena, jenž četla", "muž jsou bez peněz", "já jí nevidím", "oběmi rukami", "mám rád můj dům", apod. Rodilí mluvčí většinou gramatické chyby nedělají. Kdybych měl uvést příklad s gramatickými chybami, pak by to bylo něco jako: "Myslím se, že kultura je jednou z oblastmi nejvíce zasažené globalizací a těžko říkat, zda je toto, pozitivního nebo negativního dopadu."

Odpovědět

Chiba

Radomír Voráček,2023-11-01 17:02:32

Tak kolik se nás chytne na chibu v prvním řádku?

Odpovědět


Re: Chiba

Jiří Pospíšil,2023-11-02 02:23:14

Celá ta první věta je špatně. Jednak oblasti jsou v množném čísle, takže zasažených, tak tam nemůže být "je to", ale alespoň "to má". Lépe by bylo souvětí rozdělit do dvou vět, v té druhé mluvit o zasažení v jednotném čísle.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz