Bezesná noc jako antidepresivum?  
Rčení „všeho moc škodí“ je téměř všeobjímající. A bezpochyby platí i pro ponocování. Delší spánková deprivace se neblaze projeví nejen zhoršením nálady, ale i paměti, pozornosti a schopnosti řešit složitější úkoly. Časem se k poruchám neurologickým připojí metabolické i imunologické. Extrémní nespavost může být smrtelná. Nicméně jedna probděná noc nám nejen neuškodí, ale může být i v něčem prospěšná. Dopomáhá k lepší náladě a nejednou vede až jisté euforii. Na příčinu této překvapivé souvislosti si posvítili vědci z americké Severozápadní univerzity.

Po probděné noci váš úsměv stěží bude zářit od ucha k uchu, přesto dopamin v mozku vám umožní vnímat svět s větší pohodou v duši. Kredit: sergeitokmakov, Pixabay, volné dílo
Po probděné noci váš úsměv stěží bude zářit od ucha k uchu, přesto dopamin v mozku vám umožní vnímat svět s větší pohodou v duši. Kredit: sergeitokmakov, Pixabay, volné dílo

Jen málokdo nezná pocit po probděné noci. Po překonání krize, jež se dostaví někdy nad ránem, dojde se svítáním k opětovnému vzpružení, kdy jsme schopni fungovat ještě nějakou chvíli nejen bez větších problémů, ale dokonce s jakýmsi zvláštním vnitřním klidem až radostí. Je to stav, v němž často dochází k větší psychické pohodě, ale i k mírnému obluzení, kdy se po několik nejbližších hodin cítíme vzletněji.

 

Lokalizace prefrontální kůry a amygdaly v lidském mozku Kredit: National Institutes of Health, volné dílo
Lokalizace prefrontální kůry a amygdaly v lidském mozku Kredit: National Institutes of Health, volné dílo

Proč? Co se při krátkodobém nedostatku spánku děje v našem mozku? Neurobiologové ze Severozápadní univerzity (Northwestern University) v Illinois přišli na kloub tomuto, na první pohled kontroverznímu stavu mírně euforického opojení. Do výzkumu zapojili laboratorní myši, kterým po jednu noc nedopřáli spánku, ale zároveň dbali, aby se tato nepohoda nekombinovala s jinou formou stresu. Když poté zkoumali jejich chování i mozkovou aktivitu, zjistili, že krátkodobý nedostatek spánku posílil v mozku dopaminergní dráhy.

 

Neurotransmiter dopamin se někdy označuje jako hormon štěstí, ale není to zcela přesné. Kromě toho, že je nezbytný pro správnou motoriku, paměť, učení a sociální chování, vyvolává touhu po odměně, a tím nás silně motivuje ke konání toho, co přináší uspokojení až povznesenou náladu. Význam dopaminu lépe pochopíme, když na jeho působení nahlédneme z pohledu evoluce. Pomáhal totiž našim předkům přežít, protože nás podněcuje jednak ke konzumaci chutné, energeticky bohaté, zejména tuky nebo cukry obsahující potravy, ale také k sexu nebo matky novorozenců ke kojení. Ovlivňuje naše rozhodování i v rizikových situacích, kdy musíme rychle volit mezi protiútokem a útěkem.

 

Boční pohled na lidský mozek s vyznačením klíčových kognitivních a emočních struktur zapojených do rozhodování a vnímání odměny. V textu zmíněné párové jádro nucleus accumbens je označen číslovkou 3. Kredit: Database Center for Life Science
Boční pohled na lidský mozek s vyznačením klíčových kognitivních a emočních struktur zapojených do rozhodování a vnímání odměny. V textu zmíněné párové jádro nucleus accumbens je označen číslovkou 3. Kredit: Database Center for Life Science

Jak illinoiští neurobiologové zjistili, díky krátké spánkové deprivaci zvýšená dopaminergní plasticita, tedy posílená neurální síť přenášející signály zprostředkované dopaminem, nemizí bezprostředně po prvním spánku, nýbrž přetrvává po několik dalších dnů. Tím imituje účinek některých antidepresiv, jakým je například ketamin.

 

"Chronický spánkový deficit je dobře prozkoumán, jeho škodlivé účinky jsou z velké míry zdokumentovány," vysvětluje vedoucí výzkumného týmu, neurobioložka Jevgenije Kozorovitskij. "Ale krátkodobá ztráta spánku – obdoba situace, kdy student před zkouškou na poslední chvíli šprtá celou noc – je probádána méně. Zjistili jsme, že má silný antidepresivní účinek a zvyšuje počet propojení v mozku. Je to důležitý poznatek, že naše příležitostné konání, v jehož důsledku probdíme noc, může během pouhých několika hodin zásadně měnit mozek."

Vedoucí výzkumu Jevgenija (Geňa) Kozorovitskij, Katedra neurobiologie Severozápadní univerzita v Illinois   Kredit: Department of Neurobiology, Northwestern University
Vedoucí výzkumu Jevgenija (Geňa) Kozorovitskij, Katedra neurobiologie Severozápadní univerzita v Illinois Kredit: Department of Neurobiology, Northwestern University

Jak se vynucené bdění projevilo v chování pokusných myší? Ve srovnání s kontrolními zvířaty, jimž byl spánek dopřán, byly hyperaktivnější, sociálnější, a to i co se sexuálního pudu týče, ale i agresivnější.

Při podrobném neurologickém výzkumu se vědci zaměřili na aktivitu dopaminu v několika oblastech mozku – v prefrontální kůře, hypotalamu a dvou oblastech bazálních ganglií – v nucleu accumbens a dorzálním striatu. Kromě posledně zmíněné oblasti se ve všech tří zbylých uvolňuje více dopaminu a zvyšuje propojení mezi neurony. Na antidepresivním účinku se nejvíce podílí mediální prefrontální kůra, zatímco zvýšená komunikace dopaminových neuronů v nucleu accumbens a hypotalamu má na svědomí spíše to hyperaktivní chování.

 

Dendritické trny na povrchu dendritu neuronové buňky ve striatu – důležité součásti bazálních ganglií. Na snímku z laserového skenovacího dvoufotonového mikroskopu lze rozeznat hlavu a krk tenkého (thin) trnu. Kredit: Wikimedia Commons, volné dílo
Dendritické trny na povrchu dendritu neuronové buňky ve striatu – důležité součásti bazálních ganglií. Na snímku z laserového skenovacího dvoufotonového mikroskopu lze rozeznat hlavu a krk tenkého (thin) trnu. Kredit: Wikimedia Commons, volné dílo

"Antidepresivní účinek přetrvával s výjimkou případů, kdy jsme zablokovali dopaminové vstupy v prefrontální kůře," uvedla docentka Kozorovitskij. "To značí, že prefrontální kůra je klinicky důležitou oblastí při hledání terapeutických cílů. Také to podporuje předpoklad, že dopaminové neurony hrají v mozku velmi důležité, nicméně velmi odlišné role. Nejsou tedy pouhou jednolitou populací, jež pouze předpovídá odměny."

 

Modely nejčastějších tvarů dendritických trnů. Nahoře se tenký (thin) trn napojuje na presynaptické zakončení nacházející se přímo na dlouhém těle axonu jiného neuronu, než je ten, z něhož vyrůstá dendrit, na jehož povrchu se příslušný trn nachází. Toto propojení, v němž dochází k přenosu signálu mezi dvěma různými neuronovými buňkami, se nazývá synapse.  Kredit: Thomas Splettstoesser, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Modely nejčastějších tvarů dendritických trnů. Nahoře se tenký (thin) trn napojuje na presynaptické zakončení nacházející se přímo na dlouhém těle axonu jiného neuronu, než je ten, z něhož vyrůstá dendrit, na jehož povrchu se příslušný trn nachází. Toto propojení, v němž dochází k přenosu signálu mezi dvěma různými neuronovými buňkami, se nazývá synapse. Kredit: Thomas Splettstoesser, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Vydatný spánek, který si tělo po prodlouženém bdění vyžádá, sice zklidní hyperaktivní chování a zvýšenou sexualitu, posílená konektivita dopaminergních neuronů ale přetrvává a do původního stavu se vrací postupně v průběhu několika dnů. V důsledku krátkodobého spánkového deficitu se totiž na membránách dendritů dopaminových neuronů vytvoří nové malé výčnělky – dentritické trny. Zkusme si je názorněji popsat. Kvůli jisté tvarové podobnosti s listnatými stromy byly dendrity, rozvětvené výběžky, jež přenášejí signál směrem do těla neuronu, pojmenovány podle řeckého výrazu pro strom – δένδρον (čti déndron). Jejich povrch zdobí stovky až tisíce drobných výrůstků – dendritických trnů, které můžeme přirovnat k listí.

Stejně jako pro přežití stromu jsou listy důležité, jsou dendritické trny klíčové pro plasticitu mozku. Jimi neuron přijímá signál od jiných neuronů, tvoří přijímací část synapsí – míst, v nichž signál důmyslnými elektrochemickými mechanizmy přechází z presynaptických zakončení na axonu jednoho neuronu do trnů dendritu druhého neuronu. Připomeňme ještě, že axony jsou dlouhé výběžky, jimiž vzruch putuje směrem z vlastního těla nervové buňky, zatímco dendrity jej přenášejí dovnitř. Jak počet dendritických trnů na povrchu dendritu, tak i jejich tvar a velikost ovlivňují rozsah synaptických spojení. A podobně jako strom, který listy za vhodných podmínek vytvoří a za nepříznivých se jich alespoň částečně zbaví, i na povrchu dendritu se trny vytvářejí, dozrávají, mění tvar a případně zanikají. Ovlivňují mozkovou plasticitu, jež je nezbytná pro kognitivní procesy, jako je učení a paměť. Defekty v hustotě, morfologii a velikosti dendritických trnů patří mezi důležité faktory neurologických poruch.

 

Ale zpět ke studii týmu Jevgenije Kozorovitskij. Když vědci pomocí chemicko-genetického nástroje cíleně zablokovali výpadkem spánku způsobený nárůst plasticity v prefrontálním kortexu pokusných myší, eliminovali tím i antidepresivní účinek. Prokázali tak správnost svých předpokladů, ale nezodpověděli na otázku „proč“. Jevgenije Kozorovitskij vidí pravděpodobné vysvětlení v evoluční adaptaci: „Je zřejmé, že akutní nedostatek spánku organismus nějakým způsobem aktivuje. Lze si představit určité situace, jako například výskyt predátora v okolí nebo jiné nebezpečí, kdy je nevyhnutná kombinace relativně aktivního fungování se schopností odložit spánek. Myslím, že to je právě to, co zde pozorujeme. Pokud však o spánek přicházíte běžně, dostaví se různé chronické, organizmu škodlivé důsledky. Ale lze si představit situace, v nichž je výhodné být na přechodnou dobu intenzivně bdělý."

I když paní docentka zároveň varuje před, byť jenom občasným celonočním bděním jako cestě k lepší náladě, touto radou se mnozí podvědomě řídíme „odjakživa“. Povětšinou se snažíme neradostné chvíle prospat. Když jsou však myšlenky tak tíživé, že odhánějí spánek a jde o déle trvající problém, je načase hledat lékaře, vhodná antidepresiva nebo hypnotika. Za pokus jistě stojí zkusit to, k čemu nabádá stará známá píseň: „Dělání, dělání, všechny smutky zahání…“ Smysluplná práce, co člověka pohltí, záliby, fyzická aktivita, společenské vyžití – tím vším může mentálně zdravý člověk zahnat chmury na duši. Nicméně nyní víme, že užitečně nebo příjemně probděná jedna noc nám nejen neuškodí, ale může způsobit, že se nám bude svět na chvilku jevit růžovější. Výsledky výzkumu jsou bezesporu zajímavější pro psychiatry při léčbě lidi trpících depresemi, či bipolární afektivní poruchou. Mohl by krátkodobý nedostatek spánku například pomoci potlačit hloubku depresivní fáze a posunout stav směrem k fázi maniakální?

 

Video: Dvouminutová neurověda: Neuron

 


 

Doporučujeme: Nejen studenty medicíny upozorňujeme na YT kanál Ninja Nerd, jenž má přes 2,66 milionu odběratelů. Mladý lékař v něm nabízí bezpočet videí s vlastními, velmi dobře připravenými přednáškami z různých oblastí biologie lidského těla a medicíny, včetně vysvětlení příčin mnohých nemocí. Jenom v oblasti neurologie kanál nabízí 66 videí.

 

Literatura

Northwestern University - NORTHWESTERN NOW

Neuron

Datum: 09.11.2023
Tisk článku

Související články:

Nadpriemerná tvorivosť - hranica mentálneho zdravia?     Autor: Dagmar Gregorová (19.05.2010)
Zamilovaný mozek nezná rozdíly     Autor: Dagmar Gregorová (06.01.2011)
U nových předsevzetí nezapomeňte na to loňské     Autor: Josef Pazdera (30.12.2017)
Jak neurony mluví do tvorby našich faldů a schopnosti spalovat kalorie?     Autor: Josef Pazdera (09.08.2020)
Mozek manipuluje tělem i podle délky dne     Autor: Dagmar Gregorová (18.09.2022)
Alkohol a kofein, jak se to rýmuje?     Autor: Miloslav Pouzar (22.01.2023)
Lysohlávky – nadějný zdroj léčiva na duševní nemoci?     Autor: Dagmar Gregorová (16.10.2023)Diskuze:

Atman Martin,2023-11-10 10:42:07

Ten stav po prebdenej noci (nie prepitej, ale doháňanie odkladaných zadaní a podobne) poznám veľmi dobre z VŠ čias. Súhlasím, že ráno sme boli ako pripitý, veselý a veľká pohoda. Ovšem poobede keď prišla kríza to už nebolo nič moc, zatvárali sa nám oči na cvičeniach a večer som bol tak unavený, že som ani nemohol zaspať. Ale som rád že je to vedecky potvrdené a nebola to len nejaká ilúzia.
Depresie som nemával, jedine po neúspešnej skúške a to sa štandartne riešilo/liečilo tzv. resetom mozgu dostatočným dávkovaním etanolu :-)

Odpovědět


Re:

Atman Martin,2023-11-10 10:45:54

pardon za mn. č. mužský rod veselí, pripití, plní nápadov...nedá sa spätne editovať príspevok a ruky boli rýchlejšie.
Tak si aspoň potvrdíte platnosť staršieho článku o vplyve hrubiek na fyziológiu čitateľa.

Odpovědět


Re:

Eva M,2023-11-10 21:37:03

:) obávám se, že na mne to takto v podobném případě nefungovalo/nefunguje - pozorována leda tak zhoršená koordinace a fungování "na automatiku" -
nějaká euforie nanejvýš tak při letním cestování/putování a tam to asi nebude nevyspáním...

..... kdo ví, jak autoři ty své probdělé noci strávili,,,,

Odpovědět

Ketamin == antidepresivum?

Jirka Naxera,2023-11-09 21:00:49

Rad bych se zeptal/mel pripominku k "Tím imituje účinek některých antidepresiv, jakým je například ketamin."

Ketamin neni antidepresivum, ale dissociativum a ve vyssi koncentraci anestetikum, jestli si dobre pamatuju, tak funguje hlavne NMDA antagonista (spolecne s PCP, dextromethorphanem, 2C-B etc.).
Antidepresivni ucinek ma (teda z "papirovych" duvodu obvykle ve forme esketaminu) silny, ale patrne neprimo, z podobneho duvodu jako ostatni psychedelika (NMDA okruh je regulacni, a jeho potlacenim se naopak uvolni smrst serotoninu, acetylcholinu a dopaminu, alespon po nejakou dobu nez se zasoby vycerpaji).

Odpovědět


Re: Ketamin == antidepresivum?

Dagmar Gregorová,2023-11-09 22:16:25

Ketamine has been found to increase dopaminergic neurotransmission in the brain, but instead of being due to dopamine reuptake inhibition, this may be via indirect/downstream mechanisms, namely through antagonism of the NMDA receptor.
"Classics in Chemical Neuroscience: Ketamine". ACS Chemical Neuroscience. 8 (6): 1122–1134. doi:10.1021/acschemneuro.7b00074. PMID 28418641
"Effects of Ketamine and Ketamine Metabolites on Evoked Striatal Dopamine Release, Dopamine Receptors, and Monoamine Transporters". The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 359 (1): 159–70. doi:10.1124/jpet.116.235838. PMC 5034706. PMID 27469513.

...It also could lead to a more complete understanding of how fast-acting antidepressants (like ketamine) work...
(https://news.northwestern.edu/stories/2023/11/one-sleepless-night-can-rapidly-reverse-depression-for-several-days/?fj=1)

Odpovědět


Re: Re: Ketamin == antidepresivum?

Josef Pazdera,2023-11-09 22:53:03

Ketamin jako antidepresivum uvádí například The American Psychiatric Association. Ketamin v porovnání s běžnými antidepresivními preparáty je považován za nejrychleji působící antidepresivum („The speedster of antidepressants, working within hours“). Nejde u něj ale jen o rychlost působení, zlepšení psychického stavu přetrvává u zhruba poloviny osob až dva týdny. Konkrétně byl příznivý efekt ketaminu prokázán u bipolární poruchy, u pacientů s těžkou depresí se sebevražednými sklony, posttraumatických stresových poruch a obsedantně-kompulzivních poruch. (Namátkou viz např. British Journal of Psychiatry, 2021, Harvard Medical School: Ketamine is approved for hard-to-treat depression August 9, 2022.
Ketaminové přípravky na léčbu deprese - konkrétně "TRD" (treatment-resistant depression) schválila v už v roce 2019 americká FDA. Pravdou také ale je, že někteří anesteziologové ketamin za antidepresivum nepovažují a jeho účinek zpochybňují - viz studie Borise Heifetse ze Stanfordu, ale tento názor je menšinový.

Odpovědět


Re: Re: Re: Ketamin == antidepresivum?

Jirka Naxera,2023-11-10 03:05:02

Dekuji za komentar, vidim ze co do mechanismu a funkcnosti nejsme ve pri :), akorat mi par let ujel vlak v te kategorizaci.

Odpovědět


Re: Ketamin == antidepresivum?

Florian Stanislav,2023-11-10 01:45:51

https://en.wikipedia.org/wiki/Ketamine
"Objev antidepresivního působení ketaminu v roce 2000 [141] byl popsán jako jediný nejdůležitější pokrok v léčbě deprese za více než 50 let. [58] [10] Podnítil zájem o antagonisty NMDA receptorů pro léčbu deprese [142] a posunul směr výzkumu a vývoje antidepresiv. [143]"

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz