Psi stokrát jinak  
Digno nebyl divoký. Mohl pes pomáhat Homo sapiens proti neandrtálcům?

Čivava a německá doga - ukázka variace fenotypu. Kredit: Elf  , Wikipedia. CC BY-SA 3.0
Čivava a německá doga - ukázka variace fenotypu. Kredit: Elf  , Wikipedia. CC BY-SA 3.0

Pan kolega dinosaurolog zde na Oslu v nedávném příspěvku popsal evoluci psovitých šelem až po domestikaci vlka. Dovolím si navázat na dotyčný text. Jsem, přiznávám, stižen obsesí psovitou (ve smyslu psovitých šelem, vlků a psů pak speciálně). V posledních necelých 10 letech jsem se snažil číst skoro všechny vědecké výstupy na téma psů, jak vycházely na Phys.org. Sestavil jsem z nich dokonce e-knihu a teď se s oslisty podělím o to, co mě během tohoto procesu speciálně zaujalo.

 

Mimochodem při psaní tohoto textu mi dokonce ani žádný hafan u nohou neleží, čili, přiznejme si, mám v tomto ohledu více načteno než prakticky napozorováno, ale tak co, provozovatelé Osla také, pokud vím, nevlastní příslušné zvíře a pan dinosaurolog kolega též (alespoň předpokládám) doma nechová tyrannosaura. (Ale pozor, existuje kniha o chovu dinosaurů, vyšla dokonce i česky.)

Další aspekt tohoto komentáře: není to „vědecký“ text ve smyslu zazdrojování, ale jistěže příslušné prameny se dají dohledat (v e-knize jsou). Též bude poněkud nesystematický a subjektivní, prostě „co mě zaujalo“, „co mi přijde netriviální“.

 

Ukázka variace v typu srsti. Kredit: Mary Bloom, American Kennel Club, Wikipedia, CC BY-SA 4.0
Ukázka variace v typu srsti. Kredit: Mary Bloom, American Kennel Club, Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Začněme rovnou představou pěkně radikální. Tak třeba americká antropoložka Pat Shipman přišla s tím, že lidé si vlka ochočili už velmi dávno a právě pes pak byl tím, co dalo Homo sapiens konkurenční výhodu před neandrtálci. Tomu se samozřejmě moc věřit nechce, přece jen archeologie a archeogenetika zrovna nepotvrzuje, že by první Homo sapiens v Evropě byli provázeni hafany. Ale kdo chce, může i psa považovat za součást „balíčku“ moderního lidského chování, asi jako umělecké artefakty. (Homo sapiens jako druh existoval v Africe mnohem déle než příslušný balíček.)

 

Člověk a vlk

Vlk byl před expanzí Homo sapiens v mírných a polárních oblastech dost dominantním druhem, a to i ve světě neandrtálců nebo denisovanů. Mohlo by se to brát tak, že nebýt Homo sapiens, „vlci by ovládali svět“ (jistěže nadsázka). Kdo má sklony k mystice, esoterice etc., mohl by to dokonce brát tak, že když už vlci zjistili, že člověka neporazí, rozhodli se (někteří z nich) s člověkem spojit. A vskutku byli úspěšní, však kolik je dnes na světě genů psů versus vlků, ale i versus tehdejších vlků. Ostatně bereme-li to takto čistě genocentricky, kolik žilo před 40 000 lety neandrtálců a kolik je dnes v důsledku křížení s Homo sapiens a růstu lidské populace jejich genů. (Takže i neandrtálci byli vlastně úspěšní; taky kolik je dnes genů kuřat nebo prasat.)

 

Co se týče samotné domestikace psa, klíčové asi je, že tehdejší vlci byli něco jiného než dnešní – ti jsou důsledkem tisícileté selekce, že co neuteklo a lidem se nevyhýbalo, to člověk zabil. Bylo by pochopitelně naivní si představovat, že v paleolitu si lidé a vlci nekonkurovali (vzájemně se nelovili atd.), ale hlavní konflikt nastal až s příchodem neolitu, kdy lidé začali chovat hospodářská zvířata. Takže do té doby možná i geny mezi domácími psy a vlky proudily trochu volněji, až pak došlo k oddělení obou druhů (a samozřejmě jde stále spíš o druh jediný, viz současná plemena wolfdogů vzniklá křížením psa s vlkem).

Ale snad si můžeme představovat, že v době domestikace se chování tehdejších vlků blížilo dnešním arktickým, kteří z lidí nemají instinktivní strach a při chovu v zajetí jsou k lidské společnosti celkem tolerantní.

 

Kerberos. V antické mytologii trojhlavý pes, který střeží vchod do podsvětí. Dovnitř pustí každého, ale ven nikdo živý nevyjde.  William Blake, volné dílo.
Kerberos. V antické mytologii trojhlavý pes, který střeží vchod do podsvětí. Dovnitř pustí každého, ale ven nikdo živý nevyjde.  William Blake, volné dílo.

 

K čemu to všechno?

Zajímavá otázka zní, kdo domestikaci inicioval. Jinak řečeno, bylo to (spíš) tak, že lidi zabili vlky a vzali si vlče jako hračku pro děti? (Nebo vlci utekli a vlčata zanechali. Dnes v zoo, když je třeba vlčky naočkovat, tak se prostě přijde a rodiče vyklidí prostor.) Nebo naopak nějaká skupina vlků sledovala lidi, živila se odpadky, postupně se začali tolerovat, vzájemně se (příliš) nenapadali atd.?

 

K čemu první psi byli – no, možná právě „k ničemu“. Asi jako umění nebo náboženství. Prostě balíček moderního lidského chování obsahuje věci, které nemusí bezprostředně přispívat k přežití ani rozmnožování, ba někdy jsou i na úkor tohoto. Tohle není až záležitost bohaté, dekadentní moderní civilizace (etc.). Nakonec k čemu (bezprostředně) bylo něco kreslit v jeskyních. Všemožní přírodní národové si různě ochočují zvířata, berou si mláďata a vychovávají je, i když z toho není jiný prospěch než emoční. Prostě vedle potřeby zvíře zabít a sežrat mají lidé i potřebu se s ním sblížit a drbat ho (a možná i vědecky zkoumat, studovat...).

Mohlo by se to brát tak, že lidé měli psy (vlkopsy), když to bylo možné. Třeba nějaká klimatická krize typu příchodu glaciálu vedla k „obroušení“ lidské společnosti od všeho, co nepřinášelo bezprostřední užitek pro přežití, psi byli sežráni a pak už logicky nebyli. Bylo třeba je získat (ochočit, koupit, ukrást) znovu. To se podle všeho skutečně dělo.

 

Z čehož též plyne, že genetická analýza dnešních psů má trochu omezenou výpovědní hodnotu. Vypovídá o tom, odkud pocházejí dnešní psi. To ale neznamená, že jinde nechovali vlky/psy úplně jiné, k těmto pokusům (nejspíš) docházelo mnohokrát, opakovaně. S migracemi a přesuny lidí také docházelo k nahrazování „původních“ psů (takže se uvádí, že geny psů severoamerických Indiánů dnes najdeme především v místních vlcích, s nimiž se křížili; naopak psiska byla vytlačena těmi evropskými – vskutku kuriózní).

 

U archeologických nálezů vlků, vlkopsů či psů je to vůbec celkem složité. Speciálně v případě Předmostí na Moravě se názory různí. Psi jsou snad pohřbení, snad dokonce s nějakou jinou kostí jako hračkou, ale kdoví. Snad se živili lidskými zbytky, jenže to zase může znamenat jen to, že táhli za lidmi. Zase prý na nalezišti chybí ohryzané kosti. Nicméně jinde z této doby jsou důkazy, že šlo o psy, jednoznačnější. (A opět diskuse: k čemu byl lovcům mamutů byl pes? Ten se hodí spíše pro stopování v nepřehledném prostředí typu lesa. Kdoví. Dokonce jsem četl i vskutku kuriózní myšlenku, že motivací mohlo být získat zdroj tepla, v glaciálu se lidé prostě přikrývali vlkem, živý je samozřejmě teplejší než pouhá kožešina. Zkuste to.)

 

Nejen vlk

Poznámka redakce
Dovolujeme si upozornit na autorovu E-knihu Psověda: Od domestikace vlka po psy u počítačů. 100 vědeckých studií o psech Kdy lidé poprvé ochočili vlka? Kolik hraček znáš… Kolik slov se dokážou naučit geniální border kolie? Pozná se pes v zrcadle a má teorii mysli? Psi a matematika. Vnímají psi magnetické pole? Mohli by se dožívat 20 let? Genetické studie i experimenty zkoumající chování. Novinky o psech, které se v posledním desetiletí objevily ve vědeckých článcích. Psí zajímavosti z důvěryhodných zdrojů. Nová vlna 2022, 150 ns. K sehnání na Palmknihy a Kosmas.
Dovolujeme si upozornit na autorovu E-knihu Psověda: Od domestikace vlka po psy u počítačů. 100 vědeckých studií o psech Kdy lidé poprvé ochočili vlka? Kolik hraček znáš… Kolik slov se dokážou naučit geniální border kolie? Pozná se pes v zrcadle a má teorii mysli? Psi a matematika. Vnímají psi magnetické pole? Mohli by se dožívat 20 let? Genetické studie i experimenty zkoumající chování. Novinky o psech, které se v posledním desetiletí objevily ve vědeckých článcích. Psí zajímavosti z důvěryhodných zdrojů. Nová vlna 2022, 150 ns. K sehnání na PalmknihyKosmas.

Vlk byl ovšem zřejmě k trvalé domestikaci celkem vhodně predisponován, protože žije kolektivně a smečky jsou celkem hierarchické, čili poslušnost se pak dala přenést na člověka. Vlk také není striktní masožravec (na rozdíl od hyeny nebo mnohých kočkovitých šelem). V neolitu pak mohlo dojít k posunu v jídelníčku. Největší rozdíly v genomu dnešních psů a vlků jsou v genech ovlivňujících mozek – ale to prý až na druhém místě. Psi především lépe tráví škrob. Takovou hyenu nebo geparda lze v zajetí chovat také cca bez problémů, jenže kdo, vyjma králů, si mohl dovolit je živit… V neolitu prostě psi podobně jako lidé záviseli na všemožných obilných kaších a plackách.

V Africe u psa hyenového se uvádí, že smečky jsou „demokratické“, o rozhodnutích se jakoby hlasuje. (Do jisté míry to ovšem funguje i u vlků, když alfa se vydá na led, kam se ostatním nechce, nejdou za ním – tedy „tak jsem četl“.) Tento druh nikdy domestikován nebyl, nebo o tom alespoň nevíme.

 

Jenže zase – třeba ve Španělsku v době bronzové byly podle archeologických nálezů systematicky chovány lišky. Proč? Co se k tomu dá říct?

A speciálně zajímavá otázka je, zda byl někdy domestikován šakal (míněno šakal obecný, aureus, který snad má ale v kladogramu blíže k vlkům než k ostatním šakalům).

 

Potřeba lidí obklopovat se zvířaty v roli kamarádů je dobře vidět v Jižní Americe. Některé zdejší indiánské kultury se vyznačovaly tím, že lidé neměli zdomácnělé psy (proč ne, když jinde v této oblasti byli?), ale místní psovité šelmy. V angličtině se těmto druhům říká „lišky“, ovšem o lišky nejde. V našich zoo lze z této skupiny potkat vlka (psa) hřivnatého. Není zvláštní problém je mít jako mazlíčky. Dokonce jsem četl, že k psům/vlkům mají tak blízko, že nedávno bylo zaznamenáno i křížení.

Tihle „hafani“ chodili s lidmi na lov, ale těžko říct, zda jim přitom příliš účinně pomáhali. Jedli zbytky, lidé je trochu krmili i navíc, občas asi drbali, ale spíš šlo o smečku zvířat žijících ve vesnici než o osobní vztah mezi konkrétním psem a konkrétním člověkem/rodinou. Může to něco vypovídat i o domestikaci vlka a různých fázích tohoto procesu.

 

Dingo nežil úplně divoce

Zmínku si jistěže zaslouží i dingo. Dingové se do Austrálie dostali s lidmi. A to ne ovšem že by to byli nějací potulní psi chodící za lidmi, byli sem přivezeni, v lodích celkem malých. Čili muselo jít o psy domestikované. Dingo je tedy uteklý pes, žádné původní divoké zvíře (v tomto smyslu snad lze použít pro úvahy, nakolik je domestikace nebo obecně evoluce procesem vratným). Navíc v mnohých místních kulturách lidé žili s dingy, např. je pohřbívali podobně jako lidi, i když vztah byl zase asi volnější než u našich dnešních psů (viz model z Jižní Ameriky). Někdy se třeba uvádí, že lidé dospělé psy především mužského pohlaví i vyháněli, když začali být obtížně zvladatelní, ale i to zase zpochybňují zase jiné archeologické nálezy. Rozdíl bude (subjektivní názor) možná v tom, že dnešní hafani se dokážou uživit jen v blízkosti lidí. Austrálie s vačnatci byl ovšem jiný případ, nebyly zde konkurující velké šelmy, čili zdivočelí dingové měli k dispozici i alternativní strategii než jen chodit za lidmi a žít s lidmi. Nicméně ani zde vztah mezi lidmi a psy rozhodně nezmizel. (Až s narušením místních způsobu života, prý. Ale samozřejmě, to je zase dost „politicky korektní“, jak ti zlí Evropané zničili jakousi původní harmonii, tomu se také úplně věřit nechce.)

 

A ještě jedna věc. Děti. Možná, že na počátku domestikace bylo i to, že lidé brali vlčata na hraní dětem. V té výše zmíněné Austrálii se třeba nepoužívaly luky, až na jednu věc, totiž jako hračky. Hodně se diskutuje o otázce kola v předkolumbovské Americe, známy jsou hračky krokodýlů na kolečkách. Takže mnohé „technologie“ (ale proč to tak nebrat, mít psa je obdobné tomu umět vrtat do obsidiánu) původně začínají v této podobě a až pak získají i další roli.

Autor: Pavel Houser
Datum: 02.12.2023
Tisk článku

Související články:

Jak vznikl pes     Autor: Vladimír Socha (29.11.2023)Diskuze:

Zajímavý článek

Tomáš Novák,2023-12-08 09:28:26

Pan Socha tu rozjel zajímavou "psí" článkovou šňůru :-) Rád si přečtu i o dalších domácích zvířatech.

Odpovědět

Psí Kon-Tiki

Mintaka Earthian,2023-12-02 22:46:44

Nejen Kerberos, ale například také vlčice Romula a Remuse, Anup aka Anúbis.

Některé další historikálie: https://sk.wikipedia.org/wiki/Pes_v_dejin%C3%A1ch

Myslím, že v časech, kdy byli "lidé" mnohem více spjatí s přírodou, tedy výrazně více, než průměrný ekologicky smýšlející fanoušek trampování, žijící v domě s ústředním topením, vodovodem, kanalizací, a ledničkou plnou dobrot ze supermarketu,
nebyl pes jen "hračka na hraní", ale významný "parťák", který byl v kritických chvílích rozhodující faktor pro přežití.

Od podstaty toho vztahu jsme stejně vzdálení asi jako dítě fanatických veganů od chuti propečeného stejku.

Odpovědět


Re: Psí Kon-Tiki

pavel houser,2023-12-07 20:17:25

tezko rict - pes mohl byt partak, i kdyz pro preziti cloveka nic moc neznamenal. to se zase tehdy tolik od soucasnosti lisit nemuselo (ale jisteze mohlo, nerikam). take me treba, poznamka pod carou, napada efekt - kdyz (neznaly tohoto) uvidite, jak vedle nekoho kraci vlk, jak mu olizne ruku, namisto toto, aby mu ji uhryzl, ziskate treba dojem, ze dotycny ma nejake nadprirozene schopnosti. treba tedy skupiny se psy byly nejak uspesnejsi i kvuli tomu. nebo treba v ramci skupiny byli uspesnejsi lide, co toto dokazali...?

Odpovědět

zdroj

pavel houser,2023-12-02 13:46:39

jeste bych dodal: skepse k tomu, ze v Predmosti slo o psy, i k tomu, ze by tam lovcum k necemu byli, viz napr. monografie Jiří A. Svoboda: Dolní Věstonice – Pavlov, Academia 2016

Odpovědět


Re: zdroj

Eva M,2023-12-02 15:33:36

"skepse k tomu, ze v Predmosti slo o psy" - mně přijde fascinující, že z denisovanů se najde "několik zlomků jejich kostí", ale je možno určit, že "Ukazuje se, že podíl genomu denisovanů je obsažen i v genomu některých moderních lidí, například Melanésanů (3 až 5 %)." - ale s těmi psy (DNA) je to pochybné.... tak nevím.
Na druhou stranu - nikdo je nesochal ani nemaloval - na rozdíl od mamutů a sobů.......

jinak zajímavosti --
s těmi psy je údajně žhavá novinka jako oblast původu Jižní Asie, kde mají být nejvíce geneticky variabilní;

tuhle https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/v-severni-americe-se-krizi-vlci-s-kojoty-a-psy.A151030_115005_zahranicni_ane reportují kžížení vlků s kojoty a psy

a tady https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0akal_obecn%C3%BD je docela zajímavě o šakalech (mimoochodem zdá se, že to, co se nám jeví jako "šakal" je dost rozmanité zvířectvo) - cituji
"3] Další geneticky poměrně rozmanitá populace žije v Izraeli, avšak důvodem je pravděpodobně křížení se psy a vlky.[12][34] Podle studie provedené v roce 2014 je více než 15 % izraelského genomu vlků výsledkem křížení s šakaly.[35]"

:) no, uvidíme, jak toto v budoucnu někdo chytřejší zhodnotí

Odpovědět


Re: Re: zdroj

pavel houser,2023-12-02 16:50:58

tak ja myslim, ze ochocenych vlku nebo i jinych psovitych selem (viz i treba beljajev, jak snadno ochocil ty sibirske lisky) bylo dost, doslo k tomu mnohkrat nezavisle na sobe, dnesni psi jsou holt potomky jen 1 nebo par z techto domestikaci. jine geneticke studie zase treba ukazuji na blizky vychod.
sam bych si spise tipl, ze v tom predmosti to byli "psi", proste zili s lidmi. hlavne na jinych mistech (sibir, beglie...) z teze doby to vypada jednoznacne.
vlci se trochu krizi se sakaly (aspon s tim blizkovychodnim obecnym, ten je geneticky blize vlku nez sakalovi cabrakovitemu) i s kojoty. cetl jsem, ze sakala meli mozna ochoceneho v gobekli tepe. a kdysi se dokonce spekulovalo (konrad lorenz), ze nektera pri plemena vznikla z vlku, ale jina ze sakalu (a sem radil lorenz nemeckeho ovcaka!). ale to uz genetika prece jen prekonala...

Odpovědět

k čemu byl lovcům mamutů byl pes?

Jitka Chmelová,2023-12-02 13:15:26

Podle posledních výzkumů lovci mamutů lovili spoustu jiné zvěře, třeba králíků a zajíců.

Odpovědět


Re: k čemu byl lovcům mamutů byl pes?

pavel houser,2023-12-02 13:32:42

ono take vedle lovcu mamutu byli v paleolitu jini specializovani lovci, uvadeji se lovci sobu, koni...
treba u tech sobu si dovedu predstavit i nejaky vztah castecne na urovni domestikace, kdy se zabijelo jen malo zvirat a psi nejak stado pomahali hlidat/drzet pohromade apod...

Odpovědět

k čemu byl lovcům mamutů byl pes?

Eva M,2023-12-02 10:23:49

k čemu byl lovcům mamutů byl pes?

No, já sice nejsem lovec mamutů...

ale třeba jako nadháněč? (tuhle vidím "Slonice zahnala smečku psů hyenovitých, kteří chtěli ulovit její mládě." - tož oni si ve smečce troufnou... dotírající smečka může kořist rozptýlit..)

nebo jako hlídač před velkou zvěří (medvědi v popelnicích, ba i v hotelové kuchyni...a to prosím po generacích zkušeností s lovem střelnými zbraněmi) a lidskými loupežníky?

Odpovědět


Re: k čemu byl lovcům mamutů byl pes?

pavel houser,2023-12-02 12:39:40

Tak samozrejme, ze k necemu mohli byt psi od pocatku - tahani sani treba. Proti jinym lidem, to ano (i kdyz zase v paleolitu byla hustota osidleni hodne mala), stejne tak to upozorneni na medveda. i v celkem otevrene krajine se asi nekdy hodilo stopovat. nebo dokonce i neco jako ziva konzerva - aktualni prebytek potravy spotrebujete a v krajnim pripade snite psa (na to se tedy samozrejme jina zvirata hodi vic; i kvuli tomu, ze k nim lide mivaji mensi emocni vztah).

Odpovědět


Re: k čemu byl lovcům mamutů byl pes?

Florian Stanislav,2023-12-02 13:05:19

Lovci velké zvěře v době ledové stopovali poraněná zvířata a pak museli toto maso několik dní chránit proti šelmám. Zvěř také naháněli do pastí u srázů a tam psi by byli dobří pomocníci. Oheň ( z tuku) byl určitě dobrý, ale jeho rozdělání na sněhové pláni asi horší. Psi mohli být ceněni jako hlídači v noci proti šelmám i proti vlkům.
Domestifikace psa v neolitu a lákání na obilné placky - no nevím. Každý pes rád kus pečeného masa kolem kosti. Terieři jsou úspěšní proti potkanům, pokud jsou v uzavřeném prostoru, tak jim nedají šanci. Obilí se ale prvotně skladovalo v izolovaných jámách s vodotěsným uzávěrem nahoře.

Odpovědět


Re: Re: k čemu byl lovcům mamutů byl pes?

pavel houser,2023-12-02 13:35:12

tak ono psum v neolitu nic moc jineho nezbyvalo, nez se zivit "obilim". ani lidi nemeli moc masa. nasi venkovsti psi jeste nedavno vicemene prezivali na chlebu, bramborach, mozna mliku... (a mnohych castech sveta to tak bude stale)

Odpovědět


Re: Re: Re: k čemu byl lovcům mamutů byl pes?

Florian Stanislav,2023-12-02 14:53:09

Ano, psi na vsi, jak kdy- při zabíjačce se měli dobře jako všichni. A drůbežího masa a polévek z něj bylo dost, i vajec. A mléka neomezeně.

Odpovědět

psy

Josef Nýč,2023-12-02 07:13:13

Dobrý den - zajímavý článek. Vzhledem k osmi generacím psů (a někdy i dva až tři současně) tak mám možnost se vyjádřit k chování. Psi už po několika týdnech rozumějí člověku lépe než člověk psovi. A člověk se teprve učí porozumět chování psa, ať je venčení, pití, žrádlo a méně důležité (pro psa) náležitosti. A také vím, že jsou tito tvorové velmi citliví i na přítomnost a chování cizího člověka. Jsou velice složití, různí a tak je nelze brát jenom jako celek, tedy házet do jednoho pytle.

Odpovědět


Re: psy

pavel houser,2023-12-07 20:09:35

ano. take se citim psy fascinovan, to rozhodne...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz