Když buňka víří  
Člověk má ve zvyku třídit, organizovat a systematizovat i ten největší chaos. Snad to máme v sobě zakódováno, v každé buňce našeho těla. Nová studie tento bonmot potvrzuje a sofistikovaným způsobem popisuje.
Simulace provedená v Centru pro výpočetní biologii (Flatiron Institute) pomocí softwaru SkellySim. Kredit: Dutta a kol. 2024
Simulace provedená v Centru pro výpočetní biologii (Flatiron Institute) pomocí softwaru SkellySim. Kredit: Dutta a kol. 2024

Máme rádi systém. Třídíme druhy, rody a čeledi, říkáme tomu systematika a pracují s ní zoologové, botanici, mykologové i mikrobiologové. Škatulkujeme orgány, tkáně a buněčné typy, což nám pomáhá se dorozumět a soustavně pracovat na jejich poznání v oblasti anatomie či histologie. Následně přichází lékaři, kteří při popisu chorob tyto systémy používají a staví na nich své klasifikace nemocí.

Mikrotubuly myšího vajíčka (průměr 90 µm), které nejen že drží vajíčko pohromadě a ve tvaru koule, ale rovněž slouží jako vodící dráhy pro motorové proteiny a transportní váčky. Trojrozměrná síť cytoskeletu mimoto parceluje cytoplasmu, která podél mikrotubulů víří. Kredit: J.N.
Mikrotubuly myšího vajíčka (průměr 90 µm), které nejen že drží vajíčko pohromadě a ve tvaru koule, ale rovněž slouží jako vodící dráhy pro motorové proteiny a transportní váčky. Trojrozměrná síť cytoskeletu mimoto parceluje cytoplasmu, která podél mikrotubulů víří. Kredit: J.N.

 

Často je na začátku všeho „chaos“, ať už je to popis fyziologického nebo patologického stavu. Uvozovky, kterými je slovo ‚chaos‘ orámováno, jsou na místě; to, co se nám zdá na začátku jako zmatek, je totiž výsledek vysoké míry komplexity. Je příznačné a úsměvné zároveň, že čím komplexnější biologická jednotka (jedinec, orgán, tkáň/pletivo, buňka) je, tím větším chaosem na nás působí při prvním pohledu. A tím více informací potřebujeme k tomu, abychom tuto jednotku popsali.

 

Matematici z Princeton University a Flariton Institute v New Yorku se pokusili o složitý úkol: popsat cytoplasmu buňky. Vybrali si jednu z největších buněk – vajíčko (zde oblíbeného a dostupného modelu octomilky Drosophila melanogaster), kde je cytoplasmy dostatek, a „chaos“ opravdu rozluštili! Jakkoliv to může znít banálně, cytoplasma nebyla vůbec lehkou volbou.

Cytoskelet kožních fibroblastů. Takto členitá buňka to má s vířením o poznání složitější než dokonale kulaté vajíčko, ale nepochybujme, že víří. Jádra jsou obarvena modře, mikrotubuly oranžově (acetylovaný α-tubulin) a zeleně (γ-tubulin). Kredit: Jan Tůma (Lékařská fakulta v Plzni).
Cytoskelet kožních fibroblastů. Takto členitá buňka to má s vířením o poznání složitější než dokonale kulaté vajíčko, ale nepochybujme, že víří. Jádra jsou obarvena modře, mikrotubuly oranžově (acetylovaný α-tubulin) a zeleně (γ-tubulin). Kredit: Jan Tůma (Lékařská fakulta v Plzni).

Cytoplasmu považujeme za pouhou náplň buňky, s vlastnostmi fyziologického roztoku, ve kterém plavou organely a všemožné molekuly s nepřeberným množstvím biologických funkcí. Pokud jsme v úvahách o cytoplasmě svědomitější, narazíme na uspořádanou strukturu cytoskeletu – stavebních bílkovin tvořících lešení uvnitř buňky a rozdělujících tak i cytoplasmu.

 

Časový průběh konfigurací mikrotubulů ukotvených na vnitřním povrchu koule v řezu pro simulaci s parametry p¯=15 a σ¯=45 (případ II). Časová značka ukazuje čas normalizovaný na relaxační čas jednoho mikrotubulu. Kredit: Nature Physics (2024). DOI: 10.1038/s41567-023-02372-1
Časový průběh konfigurací mikrotubulů ukotvených na vnitřním povrchu koule v řezu pro simulaci s parametry p¯=15 a σ¯=45 (případ II). Časová značka ukazuje čas normalizovaný na relaxační čas jednoho mikrotubulu. Kredit: Nature Physics (2024). DOI: 10.1038/s41567-023-02372-1

Stále se však spokojíme s vědomím, že cytoplasma je jen tekutina a prostředí pro důležitější elementy, ať už organely anebo cytoskelet. Organely (endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex a mnohé další), včetně malých intracelulárních váčků od nich odvozených, bezpochyby interagují s cytoskeletem - ať už za účelem ukotvení, anebo s cílem dopravit náklad z bodu A do bodu B. Takový pohyb zabezpečuje přísun látek do buňky stejně jako distribuci produktů (např. trávicí hormony buněk slinivky nebo hormony buněk hypofýzy) vně buňky. Koho by ale napadlo, že je cytoplasma kolem veškerého pohybu uvnitř buňky strhávána a sama uváděna v pohyb.

 

Z celkového pohledu buňky se tak cytoplasma koordinovaně pohybuje. Takový pohyb může evokovat proudy nebo víry a velmi záleží na tom, jak jsou tyto víry sehrané. Tyto víry nejsou žádná tornáda – jejich rychlost dosahuje maxima 300 nm/s, což odpovídá jednomu milimetru za hodinu.

 

Rychlost ale rozhodně není parametr, který by rozhodoval o nutnosti proudění uvnitř buňky. Mnohem důležitější je stabilita tohoto proudění a jeho spolehlivost (řekněme robustnost). To je dáno ustáleným prostředím cytoskeletu ve zdravé buňce a soustavným pohybem intracelulárních váčků po mikrotubulech pomocí motorových proteinů. Jakmile toto funguje, můžeme si být jistí, že cytoplasma se rozproudí vždy stejně. Není divu, že buňka našla pro tak stálý jev využití - a je to znovu transport!

Vedle vnitrobuněčného transportu pomocí váčků a cytoskeletu, který víření způsobuje, představuje samo víření další způsob, jak uvnitř buňky distribuovat proteiny. Tyto mechanické vlastnosti cytoplasmy vrhají jiné světlo na buněčné procesy, které bychom při své pošetilosti mohli mylně považovat za dávno vyřešené: extracelulární exkrece, mezibuněčná signalizace, parakrinní regulace, produkce hormonů, či přenos signálu pomocí neurotransmiterů.

 

Literatura

Sayantan Dutta et al, Self-organized intracellular twisters, Nature Physics (2024). DOI: 10.1038/s41567-023-02372-1

Autor: Jan Nevoral
Datum: 26.02.2024
Tisk článku

Související články:

Asistovaná reprodukce slaví 40. výročí! Příležitost ohlédnout se… do budoucnosti     Autor: Jan Nevoral (30.12.2018)
Lidská vajíčka mají také "svou hlavu"     Autor: Josef Pazdera (14.06.2020)
Vadné mitochondrie v embryu zvyšují riziko potratu     Autor: Jan Nevoral (07.08.2020)
Sobecké spermie v sobeckém boji o oplození vajíčka     Autor: Jan Nevoral (09.02.2021)
Čtrnáct dní a dost?     Autor: Jaroslav Petr (22.03.2021)
Obejdeme se ve svém vývoji bez mitochondrií?     Autor: Jan Nevoral (09.01.2024)Diskuze:

Teória chaosu ...

Pavel Gašperík,2024-02-27 07:58:03

V súvislosti s "chaosom" ktorým sa takto zdanlivo javia intracelulárne interakcie sa (nielen) v biologii objavuje pojem entropia , ako stav resp. miera neusporiadanosti . Na biologických systémoch je zaujímavá snaha po čo najmenej chaotickom usporiadaní , teda po čo najnižšej miere entropie . Uplatňuje sa systém negatívnych a pozitívnych spetných vezieb na roznych úrovniach regulácie ... Zaujímavý je spôsob ochrany bunky a tým aj organizmu proti účinkom vysokej teploty v prostredí . Systém funguje na princípe tvorby ochranného proteínu , tzv. Heat Shock Protein (HSP) ktorý má ochrannú funkciu pred poškodením iných proteínov v bunke a vytvára akoby ochranné "lešenie" (scaffolding protein ) .Tento mechanizmus napríklad velmi účinne funguje "na pozadí" našej adaptácie na vysoké teploty pri letných dovolenkách...

Odpovědět


Re: Teória chaosu ...

Florian Stanislav,2024-02-27 10:08:58

Organismy jsou otevřené systémy, které pro udržení vysoce uspořádaného stavu musí přijímat energii, jinak entropie roste (po smrti).
Celková entropie izolované soustavy dvou těles různých teplot tedy roste.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz