Dech Belzebuba  
Romantika zpříjemněná lahvinkou dobrého moku je něco, na co se rádo vzpomíná, pokud to ovšem nezhatí něco, na co pak rovněž nezapomíná.

Pokrok nezastavíš. Nastupující generace chce nápoj, který si s sebou může vzít na koncert, k bazénu i na fotbalový zápas.  Šestiraňák nabitý lahodnými náboji od moravského vinařství Lahofer. Kredit: Lahofer. 
Pokrok nezastavíš. Nastupující generace chce nápoj, který si s sebou může vzít na koncert, k bazénu i na fotbalový zápas. Šestiraňák nabitý lahodnými náboji od moravského vinařství Lahofer. Kredit: Lahofer.

Už William Shakespeare věděl, že: „Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.“ Žel se nám to s tím zacházením od dob, kdy sklo bylo vzácné, poněkud zvrtlo a po mnohé romantice zůstává hodně střepů. U moře to až tak moc nevadí, to je umělec a vyrobí z nich na plážích vyhledávaný sea glass. Žel v našich končinách z rozmláceného skla krása nevzniká, leda tak rozřízlá pata a zkažená dovolená. Možná i to je příčinou nynějšího trendu, kterým je stáčení vína do plechu. Zastánci hliníku tvrdí, že nás pak tolik nepálí ono nerudovské „Kam s ním“ a že lehký obal jsme ochotni si zase s sebou odnést, i když to máme zpátky kus cesty a do kopce.

 

Oxid siřičitý má antibakteriální účinky  - omezuje růst mléčných, jablečných a octových bakterií. Funguje jako antioxidant a deaktivuje enzymy, čímž zabraňuje spotřebitelsky nežádoucímu hnědnutí vína. Jako bonus chrání vínům jejich buket (typické aroma). Na obrázku je 3D model molekuly SO2 spolu se symboly systému bezpečnostní klasifikace. Kredit: volné dílo.
Oxid siřičitý má antibakteriální účinky - omezuje růst mléčných, jablečných a octových bakterií. Funguje jako antioxidant a deaktivuje enzymy, čímž zabraňuje spotřebitelsky nežádoucímu hnědnutí vína. Jako bonus chrání vínům jejich buket (typické aroma). Na obrázku je 3D model molekuly SO2 spolu se symboly systému bezpečnostní klasifikace. Kredit: volné dílo.

Druhou stranou mince moderního trendu je bezpochyby ztráta kultury a elegance konzumace. O razanci nástupu novodobého barbarství svědčí fakt, že víno v plechu je nejrychleji rostoucím odvětvím trhu s danou komoditou. A to dokonce navzdory tomu, že se technologie potýká s problémy. Vlastně ani ne tak technologie, jako spíš my konzumenti. Víno z plechovek totiž chytá „pašmak“. Fajnšmekři tomu říkají závan pekla. Chemici sirovodík a my laikové si vybavíme mnemotechnickou pomůcku: „H2S, smrdí jako pes“.

 

Belzebub nebo Belzebul (z hebrejského ba'al zevuv, בעל זבוב‎) je označení démona. Mylně se používá jako ekvivalent Lucifera či Satana. Belzebub se interpretuje jako pán much, protože lidé věřili, že hejna much, která je sužovala, musí být výplodem ďábla. Často je Belzebub spojován s nadměrnou konzumací nápojů, odtud také naše „démon alkohol“. Na obrázku je  Belzebub od Collina de Plancyho z jeho knihy Dictionnaire Infernal. Kredit: Louis Le Breton.
Belzebub nebo Belzebul (z hebrejského ba'al zevuv, בעל זבוב‎) je označení démona. Mylně se používá jako ekvivalent Lucifera či Satana. Belzebub se interpretuje jako pán much, protože lidé věřili, že hejna much, která je sužovala, musí být výplodem ďábla. Belzebub je spojován s nadměrnou konzumací nápojů, odtud také naše „démon alkohol“. Na obrázku je Belzebub od Collina de Plancyho z jeho knihy Dictionnaire Infernal. Kredit: Louis Le Breton.

Nutno dodat, že buket zkažených vajec se vínu z plechu přihodí jen občas a že pro postižení zmíněným smradem nebyla zatím zjištěna ani přímá úměra s délkou skladování. Je to zkrátka něco, s čím se u piv a ani u kyselých limonád, které se vínu hodně podobají, nesetkáváme.

 

Pravdou je, že u vín skladovaných ve skle se sirovodík tvoří také. Práh zápachu ale většinou nedosáhne, neboť ten se pro běžné „nosy“ uvádí pro koncentraci okolo 1 μg H2S v jednom litru vína. Přijít občasnosti odéru na kloub se rozhodli výzkumníci z Cornell University. Vyšli z podezření, že kov by mohl hrát úlohu katalyzátoru v nežádoucích chemických reakcích. Udělat viníka z hliníku ale nebylo jen tak. Vysoké hladiny sirovodíku vykazovala i vína z plechovek, jejichž vnitřní prostor byl vystlán ochrannou vrstvou z akrylu. V takto ošetřeném plechu víno do styku s plechem přicházet nemělo. Stejně se vínu nemělo nic dít v plechovkách ošetřených ještě lepším způsobem, než jakým je akryl, a sice filmem z epoxidu. O takovém laku je známo, že odolává i agresivitě kyseliny fosforečné, která je přítomná v Coca-Cole. Proč tedy víno z plechovek tu a tam smrdí bez ohledu na vnitřní povlak, zůstávalo záhadou.

V kyselém prostředí je SO2 velmi účinný. Je-li přidán do vína, v němž se dobře rozpouští, bere na sebe dvě podoby, volnou a vázanou. Volný SO2 (respektive jeho molekulární forma) je až 500× účinnější při zabíjení nežádoucích mikroorganismů než jakákoliv jeho jiná forma. Je pozoruhodné, že vinné kvasinky jsou k SO2 neobyčejně odolné. Potlačení nežádoucích mikrobů v kvasícím moštu zbavuje kvasinky konkurentů – hlavní to předpoklad správného zrání a kvalitního produktu. Antibakteriálního účinku SO2 vinaři využívají i tehdy, když je potřeba ukončit alkoholové kvašení, aby ve víně neprokvasil veškerý cukr a nebylo příliš suché. Proto se s  SO2 setkáváme v naprosté většině vín. Na obrázku je Saccharomyces cerevisiae (vinná kvasinka). Kredit: volné dílo.
V kyselém prostředí je SO2 velmi účinný. Je-li přidán do vína, v němž se dobře rozpouští, bere na sebe dvě podoby, volnou a vázanou. Volný SO2 (respektive jeho molekulární forma) je až 500× účinnější při zabíjení nežádoucích mikroorganismů než jakákoliv jeho jiná forma. Je pozoruhodné, že vinné kvasinky jsou k SO2 neobyčejně odolné. Potlačení nežádoucích mikrobů v kvasícím moštu zbavuje kvasinky konkurentů – hlavní to předpoklad správného zrání a kvalitního produktu. Antibakteriálního účinku SO2 vinaři využívají i tehdy, když je potřeba ukončit alkoholové kvašení aby ve víně neprokvasil veškerý cukr a nebylo příliš suché. Proto se s SO2 setkáváme v naprosté většině vín. Na obrázku je Saccharomyces cerevisiae (vinná kvasinka). Kredit: volné dílo.

 

Čertovině na kloub přišly až provedené dlouhodobé testy se skladováním vína při různých teplotách a v plechovkách od různých dodavatelů. Rozhodujícím viníkem se ukázalo být selhání plechovky, přičemž o korozi s následným vznikem nepříjemného aroma má rozhodovat neutrální (neboli „molekulární“) forma oxidu siřičitého. Oxid siřičitý v této formě se ukazuje být natolik agresivním, že mu občas neodolá ani ochranný film aplikovaný na vnitřní plochu plechovky. Pivovarníci se s něčím takovým nikdy nesetkávají, protože svůj produkt stabilizují oxidem uhličitým a kyselina uhličitá je slabou kyselinou. V případě oxidu siřičitého, který používají vinaři, máme co do činění s podstatně mocnějším protivníkem. Aby si vědci ujasnili, která z forem SO2 nejlépe předpovídá výši rizika vzniku sirovodíku (zda molekulární SO2 nebo volný SO2), provedli testy se spektrem plechovek, přičemž s vinným obsahem laborovali přídavkem K2CO3. Cílem bylo vysledovat, co se s vínem děje pokud má:

  1. Nízké pH, nízký volný SO2 , nízkomolekulární SO2

  2. Vysoké pH, vysoký volný SO2 , nízkomolekulární  SO2

  3. Nízké pH, vysoký volný SO2 , vysokomolekulární  SO2

 

Moderní vinařství se bez oxidu siřičitého neobejde. V žádném případě neplatí, že jde o záležitost vín levných. I na etiketách věhlasných moků z Burgundska, Bordeaux, Toskánska nebo Španělska se s ním můžeme setkat pod zkratkou „E220“, případně v zakuklení do „E221 až 228“. Na obrázku je Chateauneuf-du-Pape region v dárkovém balení. Kredit: Vine House.
Moderní vinařství se bez oxidu siřičitého neobejde. V žádném případě neplatí, že jde o záležitost vín levných. I na etiketách věhlasných moků z Burgundska, Bordeaux, Toskánska nebo Španělska se s ním můžeme setkat pod zkratkou „E220“, případně v zakuklení do „E221 až 228“. Na obrázku je Chateauneuf-du-Pape region v dárkovém balení. Kredit: Vine House.

 

Pokud vás napadlo, proč nesledovali i jiné kombinace (např. nízké pH, vysoký volný SO2 a nízkomolekulární SO2) tak to bylo proto, že k takové kombinaci prakticky nemůže dojít. Molekulární SO2 je totiž závislý na koncentraci volného SO2 a vodíkových iontů ([H+]).

Pohledem chemiků čertovina zavánějící peklem vzniká v plechovkách následovně:

2Al0 + SO2 + 6H+ → 2Al3+ + H2S + 2H2O


Výsledky pokusů daly vinařům představu o riziku tvorby sirovodíku. Ono totiž nezáleží jen na tom, jak moc ve sklípku s oxidem siřičitým u konkrétního vína čarovali, ale také v které fázi mok „vylepšovali“. Zhruba ale platí, že u vín s více než 0,5 ppm molekulárního SO2 se zvyšuje tvorba vodíkových iontů, sulfidu a zápachu již během čtyř až osmi měsíců od stočení do plechovky. Odborně odporně je vše popsáno zde.


Ten asi nejdůležitější poznatek - že za případně pokažený zážitek nemůže volný SO2, nýbrž molekulární SO2, je nám laikům k ničemu. Ono totiž čím bylo víno ošetřeno, v kterém stádiu, a ani jak moc, se nedočteme. Maximálně tak legislativou požadované lakonicky strohé: „Produkt obsahuje oxid siřičitý, který pro někoho může být alergenem“.

Jistou představu, kolik ho pitím vína do sebe vpravujeme, naznačuje litera zákona. U bílých vín s celkovým obsahem zbytkového cukru do 5 gramů na litr je povolené množství oxidu siřičitého 200 miligramů na litr. Pro červená vína je hraniční množství 150 mg/l. Vína, která obsahují více než 5 g zbytkového cukru na litr mohou mít 250 až 300 mg SO2 na litr vína. Ledová a slámová vína mohou obsahovat až 400 mg oxidu siřičitého na litr.

 

Chardonnay Frizzante zemské víno z vinařské obce Strachotín, trať Šusfeldy. Obsahuje oxid siřičitý, syceno CO2. Foto kredit: Starý vrch.
Chardonnay Frizzante - zemské víno z vinařské obce Strachotín, trať Šusfeldy. Obsahuje oxid siřičitý, syceno CO2. Foto kredit: Starý vrch.

Pokud jste nabyli dojmu, že oxid siřičitý je záležitost až moderního vinařství, jste vedle jak ta jedle. I v tomto případě platí okřídlené rčení: „Už i Staří Římané…“. Ti rovněž své nádoby k uchování vín opečovávali sirnými svícemi. A nejspíš i oni to odkoukali od svých předchůdců z neméně věhlasných říší. Zmíněná sterilizace pálením síry nebyla ani v těch dávných časech jen výsadou uchování vín. Sirnými výpary (rozuměj oxidem siřičitým) se ošetřovaly i nádoby k uchování obilnin. Vlastně ani dnes nejde jen o vinaře. Moderní potravináři oxidem síry, respektive siřičitany, rozhodně nešetří a servírují nám je v celé řadě pokrmů. Třeba i v polévkách. Hodně ho je v sušených plodech. Uchovává jim totiž barvu a ošetřený produkt nehnědne. Týká se to i sirupů, želé, džusů, nealkoholických ovocných nápojů a dokonce i obyčejného kuchyňského octu. Nešetří se s ním v džemech, marmeládách, ve výrobcích z brambor, chipsech i pečivu. Bělí se jím houby, ořechy řepný cukr,… A pokud jde o víno, tak výrazně nižší obsah siřičitanů mají mít jen vína, která zrála „ležením na kalech“, které se tvoří během procesu kvašení. Této metodě se říká Sur lie. Pokud však budete chtít od vinařů tip na kvalitní archivní víno úplně bez siřičitanů, tak vás zklamou a odpoví, že takové neznají.

Vraťme se ale k našemu novému poznatku a hlavně k čemu to povede. Vinaře stáčející víno do plechu to bude nutit, aby to s oxidem siřičitým nepřeháněli. Pokud totiž jeho koncentrace překročí hranici 0,4 ppm SO2 (4 × 10−5 %), vystaví je většímu riziku, že o svůj, a mnohdy dlouho budovaný věhlas, přijdou. Ztráta dobrého jména by přitom nemusela trvat dlouho. Některé plechovky „selhávají“ už po osmi měsících.


Chardonnay Slámové víno archivní 2009 - výrobce Oldřich Drápal. 889 Kč, K ledovým a slámovým vínům je zákon nejbenevolentnější. Mohou obsahovat až 400 mg oxidu siřičitého na litr vína. Kredit foto: Vaše vinotéka.
Chardonnay Slámové víno archivní 2009 - výrobce Oldřich Drápal. 889 Kč, K ledovým a slámovým vínům je zákon nejbenevolentnější. Mohou obsahovat až 400 mg oxidu siřičitého na litr vína. Kredit foto: Vaše vinotéka.

Pokud Vás napadlo, že výrobci plechovek zesílí tloušťku epoxidového laku, aby vinařům vyšli vstříc a umožnili jim s SO2 neškudlit, tak podle autorů studie můžeme zůstat v tomto směru klidní. Je sice pravda, že silnější vrstva laku by dobu skladovatelnosti prodloužila, ale není jisté o kolik a hlavně by úprava lakování výsledný produkt výrazně prodražila. Výrobci plechovek proto logicky budou volit dál vše co nejtenčí. Za víno v plechovce se mladým nebude chtít dávat majlant, takže to ani spotřebitel nedovolí. Trh s vínem je v porovnání s pivním a limonádovým minoritní a i to bude důvod, proč vinaři se speciálním lakováním plechu počítat nemohou.

Větší smysl dává věnovat pozornost tomu, jaká vína se budou dávat do plechu. Červená jsou k „páchnutí“ obecně mnohem méně náchylná. Při jejich zrání i konzervaci se používají nižší koncentrace oxidu siřičitého, což již samo o sobě znamená nižší riziko narušení laku a tvorbě pachových nemravností. Je proto tak trochu paradox, že vinaři do plechovek dávají převážně vína bílá, případně růžová. Narazit na červené v plechu je vzácnost. Ale třeba když teď nové informace prosáknou do všeobecného povědomí, neviditelná ruka trhu vinařům změní názor.

 

Tradicionalisté, kteří na sklo nedají dopustit a pupínky jim naskakují už při pouhých slovech o vínu z plechovky, teď mají důvod k přemýšlení. Třeba nad tím, že oxid siřičitý bezpochyby substancí jedovou je a že nedělá dobře ani těm, kteří na něj nejsme alergičtí. A protože SO2 ani náhodou není záležitost pouze vín spodní police supermarketů, náš organismus se s ním dál bude muset popasovávat. Už teď je ale jisté, že konzumenti vín z plechu budou mít větší pravděpodobnost, že ho v kupovaném produktu nebudou mít přespříliš. Dál proto přezíravě pohlížet na ty, kteří se chovají ke svému zdraví šetrněji, by svědčilo přinejmenším o naší neinformovanosti. A pokud jde o další novinku - víno stáčené do vaků z plastu, tak tomu se autor článku vyhnul záměrně. Nejen, že vinaře v použití siřičitanů nijak neomezuje, ale hlavně proto, že ze spotřebitelů dělá konzumenty takových látek, pro něž autor má jen jeden publikovatelný výraz – „hormonální buldozery“.


Literatura

Matthew J. Sheehan et al, Hydrogen Sulfide Formation in Canned Wines: Variation Among Can Sources, American Journal of Enology and Viticulture (2024). DOI: 10.5344/ajev.2023.23069

 


ROMANCE O KARLU IV

Král Karel s Buškem z Vilhartic
teď zasedli si k dubovému stolu –
ti dva už pili mnohou číši spolu
a zapěli si z plných plic.
„Nuž dej sem zlaté číše, páže,
a nalej vína – dolej výš –
dnes, pane Bušku, čehos zvíš!“
král Karel vesel káže.

„Zde po tom víně, Bušku, slyš,
domácí slunce naše vloni hrálo –
toť první víno, které v Čechách zrálo –
aj tedy vzhůru, pijme již!“
A pili – král však náhle prsknul –
„To že je víno? tenhle kvas?
vždyť křiví ústa, láme vaz!“
a zlostně rukou mrsknul.

„Eh – vezu révu z Burgund sem,“
král dál a dál si v zlosti svojí vede,
„a takovouhle peluň mně z ní svede
ta velebená česká zem!
Jsem přesvědčen, když broskve vsadím,
že sčesám trpké trnky z nich,
a chceš-li sklidit pustý smích,
zde růže sázet radím!

Však jaká země – taký lid!
vás kdyby učit chtěli všichni svatí,
zda všimnou si jich Češi paličatí –
buď svatý rád, když není bit!
Jak bych zde mlátil otep slámy!
Nechť chci co chci, za krátký čas
se všechno jinak zvrtne zas –
mám já to bídu s vámi!“

Přec zase číši k ústům zdvih‘,
a napiv se své velké dobré oči
teď kradmo přes stůl po soudruhu točí,
ten však je jako pěna tich.
Jen – aby marně nezahálel –
pan Bušek máčel zub a pysk
a víno ku půnebí tisk‘
a po jazyku válel.

„Ba je to bída,“ děl zas král
a rychle zavdal sobě vína znovu,
tak rychle, jak by bránil zlému slovu;
však kolem úst již úsměv hrál.
„Mám žízní umřít? – na mou víru,
Ty‘s oslep‘, páže – nevidíš,
že přede mnou je prázdná číš? –
a dej mi dobrou míru!

Pij, Bušku – již se nezarmuť –
a poslyš, co Ti král Tvůj moudrý praví:
můj jazyk je jak známo vybíravý –
a našel již v tom víně chuť.
Víš – zkoumat třeba, Bušku milý!
to víno má svůj zvláštní ráz,
zprv trpké, ale milé zas –
my, myslím, se už vpili!“

„„Nu vidíš, králi: tak náš lid!
Má duši zvláštní – trochu drsná zdá se –
však kvete po svém, v osobité kráse –""
teď přerušil svůj náhle klid
hned rozveselen Vilhartice –
„„ach přibliž k tomu lidu hled
a přitiskneš svůj k němu ret
a neodtrhneš více!““


Datum: 16.05.2024
Tisk článku

Související články:

Na Silvestra? Nebo na Saturna!     Autor: Zdeněk Kratochvíl (28.12.2019)
Desatero smyslů a lahodnost saké     Autor: Jaroslav Petr (31.01.2021)
Alkohol a kofein, jak se to rýmuje?     Autor: Miloslav Pouzar (22.01.2023)
Moravské Théby a český Dionýsos     Autor: Zdeněk Kratochvíl (31.03.2024)Diskuze:

Romance o Karlu IV. ... zarezonovala

Marcel Brokát,2024-05-22 08:40:28

Nápad doplnit článek o tuhle báseň - za mne gratulace. Netuším motivaci proč k tomu došlo, možná jenom proto aby se prezentovaly české tratě. Možná se tak událo kouzlo nechtěného, ale o to víc za mě důležitého - je to oslava nás Čechů, jedinečného národa, nemyslím v žádném případě český alkoholismus. NE. Myslím tu jedinečnost. Nevím proč ta romance mé "osobité duši" zarezonovala, ale stalo se.
Dal bych ji - určitě ten konec - jako povinnou výzdobu škol.
Asi mě nějak s...u ty snahy všech těch "gatesů, a von lajenů a domácích fialů, kteří si myslí, že vědí co je to jediné správné" rozmělnit lidstvo na jednolitou nezajímavou masu a nás poamerikanizovat ... Nerudu nijak zvlášť nemusím, ale tohle - klobouček pane Nerudo!

Odpovědět

Vaky z plastu?

Jarda Ticháček,2024-05-21 20:21:52

To jsem ještě neviděl, takže nevím, co měl pan Pazdera na mysli.
Možná ty kartóny s čepem, na které jsem před lety narazil na vodáckém zájezdu, a které si tam přivezla dost mlsná a rozmazlená paní, která už od přez padesát let žije v Itálii.
Její vysvětlení bylo jednoduché: I vyhlášená vinařství jsou omezena předpisy. Takže mají limit, kolik flašek mohou naplnit. A co se zbytkem? Jednoduché řešení. Když to už nemohu prodat v láhvi 0,7l/100€, jde to do flašek na jinou vinětou a do krabice. Možná tam je ten pocit pana Pazdery o víně v plastu. (Pakliže neměl na mysli víno stáčené do PET lahví někde v děsně dobré prodejně vína na předměstí okresního města.) Ale ty krabičáky jsou omezeny datem spotřeby, a ty s pípou mají sice uvnitř vak, ale ten je plastový pouze zvenčí. Vnitřek vaku je hliníkový,má podobnou povrchová úpravou, jakou mají nápojové plechovky, a ta guma zvenčí slouží pouze k tomu, aby se vnitřek nelámal při čepování. Jinak by tam musel být přívod vzduchu, který by už jen tím, co v něm všechno je to víno kontaminoval mnohem více. Holt vypít tři až pět litrů vína trvá trochu déle, nežli jednu láhev.
Samozřejmě je potřeba vědět, co v té krabici vlastně je. Bývá označena maximálně odrůdou a zemí původu. Chybí ročník, producentem je nějaká noname firma, ale Iva mi to vysvětlila. Pár nenápadných číselných kódů. Ani ty velké stáčírny si netroufnou míchat Tramín z jedné vinice s Tramínem z jiné.

Odpovědět

Volný a molekulární

Pavel Kaňkovský,2024-05-16 19:45:36

Musím se přiznat, že jsem z té terminologie byl poněkud zmatený. Musel jsem s z původního článku dostat na Coelho et al. (2015) tj. https://dx.doi.org/10.5344/ajev.2015.14125 a tam jsem konečně našel vysvětlení, co to znamená: "Molekulární" SO2 je takový, který je rozpuštěn jako neutrální plyn. "Volný" je takový, který je "molekulární", nebo s vodou vytvořil siřičitanový či hydrogensiřičitanový aniont (SO3-- nebo HSO3-), je to tedy širší pojem. Pak může být také "vázaný" v případně, že aniont reagoval s nějakou jinou látkou a vytvořil sloučeninu.

Odpovědět


Re: Volný a molekulární

Josef .pazdera,2024-05-16 21:12:53

Bezva doplnění - díky. J.

Odpovědět

škodliviny

Jiří Macek,2024-05-16 17:37:45

Ve víně bych nechtěl mít stopy hliníku ani mikroplastů. Oboje může škodit.

Odpovědět


Re: škodliviny

Martin Novák2,2024-05-16 22:34:45

Tak to byste měl rychle přestat dýchat. Hliník je velice rozšířený prvek a v prachu který dýcháte je ho určitě víc než v tom vínu. Mikroplastů také.

Odpovědět


Re: škodliviny

Florian Stanislav,2024-05-17 01:26:13

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADran_hlinit%C3%BD
"Síran hlinitý je anorganická sloučenina, hlinitá sůl kyseliny sírové se vzorcem Al2(SO4)3. Používá se především jako flokulační (vločkovací) činidlo při čištění pitné a odpadní vody a také při výrobě papíru".
Sraženina Al(OH)3 je klkatá a váže nečistoty. Pamatuju pitnou vodu, kterou, když jsem v pondělí vařil na vařiči v kádince na čaj, tak bílá sraženina hydroxidu hlinitého lezla po stěnách.
Prostě v pondělí nasypali síran hlinitý, co přes víkend nedali.
Vysoce toxické jsou sloučeniny hliníku v kombinaci s fluoridy, vznikají fluorohlinitany.
Fluorovaná voda nadělala spoustu škody v USA.
Víc bych se obával těch plastových povlaků
https://www.ajevonline.org/content/75/1/0750003
""Pět komerčních vín bylo upraveno na měnící se volný SO 2 , molekulární SO 2 a pH a baleno po dobu až osmi měsíců do plechovek se třemi různými vložkami (jedna bisfenol A [BPA] epoxidová a dvě BPA – nezáměrná [BPA-NI] epoxid)...Až donedávna byly téměř všechny vložky nápojových plechovek epoxidy na bázi bisfenolu A (BPA), materiál vložky „zlatého standardu“ od 50. let 20. století kvůli jejich inertnosti, nízké ceně a vynikajícím bariérovým vlastnostem ( LaKind 2013 , Geueke 2016 ). Kvůli obavám z role BPA jako potenciálního endokrinního disruptoru však bylo jeho používání v posledních letech omezeno, a to buď prostřednictvím výslovných zákazů (jak tomu bylo ve Francii v roce 2015) ( Geueke 2016 ), nebo požadavků, že přítomnost BPA musí být deklarována. na etiketě (jako je tomu v Kalifornii od roku 2016). Alternativní vložky nápojových plechovek (také označované jako „bisfenol A-non-intent“ nebo „BPA-NI“) se v posledních letech rozšířily, včetně těch na bázi starších materiálů, jako je akryl ( LaKind 2013 ), a novější. epoxidy na bázi monomerů s nižší endokrinní aktivitou než BPA (např. tetramethyl bisfenol F) ( Szafran et al. 2017 )."

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz