Prohřešky maminek zadělají synům na neplodnost  
V zemích s vyšším životním standardem to jde s plodností rychle s kopce. Příčin byla popsána celá řada. Pokus provedený na University of Illinois Urbana-Champaign ukázal na jednu zvlášť rizikovou kombinaci, v níž neblahou roli mohou sehrát nastávající maminky.

V České republice se s neplodností potýká už každý čtvrtý či pátý pár. Přibližně ve 40 procentech případů se zjistí problém na straně ženy, ve stejném počtu pak na straně muže. U zbývajících 20 procent je příčina neplodnosti u obou nebo se ji nepodaří odhalit.

Doktorka Radawa Barakat, první autorka studie a postdoktorandka na Iowa State University. Kredit: Fred Zwicky.
Doktorka Radawa Barakat, první autorka studie a postdoktorandka na Iowa State University. Kredit: Fred Zwicky.

Jedním z problémů "doby plastové" jsou ftaláty.  Prakticky před nimi není úniku. Hojně se používají jako změkčovadla pro přeměnu PVC z tuhého plastu do jeho přívětivější formy.

Že se Vás to netýká, neboť si dáváte na ftaláty pozor a mražené výrobky v plastu v mikrovlnce neohříváte? To je chválihodné, nicméně expozici třeba takového  Di (2-ethyhexyl) ftalátu jsme vystaveni  všichni už pouhým vdechováním. Molekuly těchto hormonálních buldozerů, které představují 30% až 51% hmotnostní podíl v PVC v něm nejsou pevně vázány. Jsou tam, aby umožňovaly dlouhým polyvinylovým molekulám po sobě lépe „klouzat“. Z plastu se ale ftaláty  poměrně ochotně uvolňují a jejich denní porci dostáváme například z podlahových krytin, pobytem v interiérech automobilů, používáním všemožných doplňků, kontaktem s obalovými materiály (dokonce i těch na potraviny - měly by mít na sobě značku „03 PVC“,... Zemědělci své svěřenkyně produkující mléko krmí senážemi uskladňovanými v PVC rukávcích. Před měkčeným PVC a ftaláty zkrátka není úniku, neboť mezi ty hodně měkčené se řadí i „protistresové pomůcky“ mající své místo v ložnici.

Ale dost již o všem notoricky známém. Nový varovný poznatek přichází od specialistů na plodnost. Vyšlo jim, že  změna stupně metylace DNA následkem pozřených ftalátů závisí na složení potravy matky. Do lidštiny se to dá přeložit jako - řekni mi co jíš a já ti řeknu, jak moc uškodíš svým synům. Anebo ještě jinak – kombinace ftalátů spolu s tučným od kosti je vhodná akorát tak na vymření rodu po meči.


Co k takovému závěru vědce přivedlo? Byly to pokusy na myškách, z nichž některým krmi obsahující ftaláty vylepšili "tukovými" kaloriemi navíc. Samičky krmené na tuky bohatou potravou se podepsaly na plodnosti svých ratolestí mnohem razantněji. Svým synům tím přivodili nejen menší „nádobíčko“, ale i kvalitu buněk s bičíkem, které jsou zárukou dalších pokolení.


Kombinace ftaláty a tučná strava se ukázaly být vražedné jak co do snížení počtu zmíněných produkovaných buněk, tak i co do jejich pohyblivosti a životaschopnosti. Kromě toho se tučné na samečcích vyřádilo i menším množstvím Leydigových buněk a nižší hladinou testosteronu v séru. V gonádách došlo k většímu zastoupení apoptotických zárodečných buněk (buněk, které si samy naordinovaly sebevraždu). Exprese specifických ribonukleových kyselin (Dnmt1 a Dnmt3a) ukazují, že mateřská dieta bohatá na tuky aditivně ovlivňuje funkci gonád změnou stupně metylace DNA. Nejde přitom o maličkost, rozdíly jsou několikanásobné. Jinak řečeno, neodepření si stravy s vysokým podílem nenasycených a nasycených mastných kyselin, zhoršuje reprodukční funkce samčím potomkům synergicky a škodlivý dopad na ratolesti je hoší, než co by dokázaly ftaláty samotné.


Závěr

Nastávající maminky by měly vzít v patrnost, že i když tomu, čemu se říká změkčovače či plastifikátory se zcela vyvarovat nemohou, toho, co udělat mohou, je nechat si zajít chuť na vše tučné. Jednak si tím zachovají své svůdné křivky a jako bonus synům omezí riziko neplodnosti. My muži obojí oceníme.Autor článku se omlouvá za svou připos.anost nazývat věcí pravými výrazy. Po zkušenostech nechce, aby web byl vyšší inteligencí Google penalizován zařazením do kategorie „jen pro dospělé“. Připojuje odkaz na literární pramen, kde je vše popsáno tak, jak se sluší a patří: Radwa Barakat et al, Prenatal exposure to Di(2-ethylhexyl) phthalate and high-fat diet synergistically disrupts gonadal function in male mice, Biology of Reproduction (2024). DOI: 10.1093/biolre/ioae029

Datum: 17.06.2024
Tisk článku

Související články:

Jak neurony mluví do tvorby našich faldů a schopnosti spalovat kalorie?     Autor: Josef Pazdera (09.08.2020)
U sladkostí s fruktózou nejde jen o hmotnost     Autor: Josef Pazdera (10.10.2020)
Na důsledky obezity chlad nebo maresin     Autor: Dagmar Gregorová (05.07.2022)
Co a kdy rozhoduje o našem tloustnutí?     Autor: Josef Pazdera (19.08.2022)
Menej vypitého alkoholu môže znižiť pravdepodobnosť nádorov     Autor: Matej Čiernik (02.09.2022)
Zázračné léky na diabetes, obezitu i Parkinsona současně?     Autor: Dagmar Gregorová (19.02.2024)Diskuze:

Nevěřícím tomášům

Petr Loukotka,2024-06-21 10:45:00

že menší dávky mohou způsobit víc problémů než větší doporučuji pozornosti tisíce prací v nichž se u plastic particles vyskytuje předpona nano. U těch, kterým se číst nechce, si mohou udělat pokus. Sníst na kousky nastříhanou plastovou nákupní tašku. Zjistíte, že to s vámi nic moc neudělá. Potom tutéž tašku dejte nejprve do mixéru a udělejte z ní mili kousky. Ty pak na mlýnku, rozmělněte na mikro a ještě lépe nano částice. Vemte z původního množství desetinu, a ať už ji pozřete nebo vdechnete, resorpční buňky i buňky plicního epitelu ani imunitní buňky si s tím neporadí a máte na rakovinu, CHOPN či jinou imunitní patálii zcela bezpečně hodně zaděláno. Nanoplasty jsou zkrátka prevít právě proto, že pronikají až dovnitř buněk, kde se s nimi jejich buněčný obranný mechanismus nedokáže zbavit. Působí tam postupným uvolňováním látek jako jsou ftaláty, dlouhodobě a tím i mnohem škodlivěji i když jde hmotnostně o nepatrná množsví.

Odpovědět

Možná je všechno jinak

Pavel Trávník,2024-06-18 11:22:09

Aniž bych chtěl oponovat údajům o potenciálním vlivu ftalátů na mužskou plodnost natož pak o potenciálním neblahém vlivu příliš tučné diety na plodnost ženskou, nemyslím, že je užitečné přenášet údaje o možných epigenetických vlivech z myší na člověka. Epigenetický přenos informace na potomstvo je velmi složitý proces se značnými mezidruhovými rozdíly. Z toho důvodu nám experimenty na zvířatech k objasnění poruch plodnosti u lidí asi mnoho neprospějí.
Pokud jde o mužskou plodnost, málokdy se u našich pacientů setkáváme s obrazem, který by mohl svědčit o původu zmiňovaném v citovaném článku. Významný podíl mužských poruch plodnosti představují genetické mutace (převážně recesivní) a chromozomové strukturní změny, dále poruchy souvisící s metabolickým syndromem, varikokélou, věk, kouření, nadužívání anabolik a podobně. Právě genetickým faktorům ovlivňujícím mužskou plodnost věnujeme v poslední době velkou pozornost. Potíže v diagnostice činí skutečnost, že na spermatogenezi a funkci spermií se podílejí stovky genů, přítomných prakticky na všech chromozomech, takže vyšetření vyžaduje rozsáhlé panely.

Odpovědět


Re: Možná je všechno jinak

Josef Pazdera,2024-06-18 12:42:10

Dík za připomínku. Jako viník za výběr vědecké novinky cítím povinnost hájit stanovisko týmu který v dané oblasti publikuje desítky let (nejde tedy jen o mnou zmiňovanou doktorandku v mém článku). Dřívější práce jejich týmu odkazují na fakt, že ftaláty působí jako hormonální disruptory u řady druhů podobně ale hlavně že složitost epigenetiky v tomto případě můžeme takřka pominout – už proto, že pokud matka nosí plod a je vystavena ftalátům, jejich hormonální zrůdnost zasáhne a tvrdě poznamená již vyvíjející se gonády plodu se všemi důsledky na něž v článku upozorňují, včetně snížené plodnosti. V každém případě dík, za věcnou diskusi.

Odpovědět

Jak ten experiment přesně probíhal?

Martin Jahoda,2024-06-18 10:00:59

Všechno co je malé nám škodí. I přírodní prach, který se vyskytuje v ovzduší. A přest ho pořád dýcháme.
Od té doby co vědci byli na poplach, že plastové nádobí může způsobit rakovinu jsem u podobných výzkumů skeptický. Šlo o to, že při testech na myších jim podávali takové množství plastů, že to po přepočtu na člověka vycházelo na 600kg, které byste museli sníst aby jste měli téměř jistotu, že se u vás může objevit rakovina díky plastům.
To samé se opakovalo při výzkumu škodlivosti umělých sladidel. Myši byly krmeny prakticky jen umělými sladidly. Zkuste jíst jenom cukr, nebo jenom kuřecí maso. To že bez přísunu pestré stravy závažně onemocníte je skoro 100% jistota.
Tak by mě zajímalo, jestli do těch myší taky ty plasty necpali horem dolem. Já netvrdím, že ty plasty nemohou škodit ale obvykle je potřeba hodně škodlivých látek (množství je dáno jak moc škodlivé jsou) k tomu aby se živý tvor změnil na mrtvého. Tím chci říct, že jedna molekula jedu vás obvykle nezabije. Smrtelná dávka je vždy vyšší.

Odpovědět


Re: Jak ten experiment přesně probíhal?

Josef Pazdera,2024-06-18 11:55:59

U látek, které imitují funkci hormonů je úvaha ve smyslu malé a neškodné až smrtelné dávky nesprávná. Hormonální disruptory jsou zákeřné právě v tom, že nárůst jejich účinku není v závislosti na dávce. Jejich menší dávky rády bývají ve svých únčincích - narušením fyziologických funkcí a dlouhodobým poškozením organismu (zde míněno i ve smyslu vlivu na potomstvo) škodlivější, než dávky vysoké.

Odpovědět


Re: Re: Jak ten experiment přesně probíhal?

Pavel Trávník,2024-06-18 12:02:36

No, já jsem se s tímto tvrzením už setkal, ale nikdy jsem nenašel důkaz o tom, že by to tak bylo a moc logiky v tom také nemohu najít. Není to nějaká parafráze homeopatické ideologie?

Odpovědět


Re: Re: Re: Jak ten experiment přesně probíhal?

Josef Pazdera,2024-06-18 13:06:51

Že nižší koncentrace mohou být pro organismy škodlivější než vyšší koncentrace je obecně známý jev nazývaný horméze. Pokud jde o hormonální disruptory, je tento jev uváděn například u bisfenolu A (BPA). Že jeho nízké koncentrace mohou mít větší negativní účinky než vyšší koncentrace uvádí například . Jedna z takových studií, pokud si vzpomínám by měla být dostupná v časopise Environmental Health Perspectives od týmu z Univerzity v Massachusetts Amherst. Tuším, že první autorka je Laura Vandenberg.
PS. Jinak souhlas – na homeopatii jsem taktéž alergický.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jak ten experiment přesně probíhal?

Jirka Pekarek,2024-06-18 13:56:06

O tom, jak nízké dávky mohou jevit v testech neškodné, ale přesto jsou obrovským průšvihem je něco málo také zde https://jech.bmj.com/content/73/3/193. Ale obecně fůra literatury vyběhne, když zadáte Low-dose matters

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jak ten experiment přesně probíhal?

Martin Jahoda,2024-06-18 15:29:53

Tak jsem se na ty odkazy podíval a realita je tato:

Rozsáhlé studie, včetně některých provedených Agenturou pro ochranu životního prostředí Spojených států (USEPA) za použití třígeneračních reprodukčních studií, nebyly schopny reprodukovat hlášené nálezy o nízkých dávkách souvisejících s narušením endokrinního systému.[4] V jiných studiích byly nálezy reprodukovatelné, ale nebyly konzistentní mezi různými laboratořemi. Bez konzistentně reprodukovatelných nálezů nelze účinky nízkých dávek ověřit.

Opět je tu nějaká divná snaha dokázat něco co evidentně nemá oporu ve vědeckých důkazech. Opět mám pocit, že prováděné testy byly ovlivněny tak aby dali očekávaný výsledek o škodlivosti. Pokud se provedl test řádně nic takového se neprokázalo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak ten experiment přesně probíhal?

Onra Fiala,2024-06-18 18:46:30

Jakýsi Martin Jahoda figuruje v Emco spol. s r. o. která dostala 67 dotací v celkové hodnotě 95 130 154 Kč. A protože tato firma má v nabídce své výrobky v obalech z měkčených plastů, chápu, že by jeho snaha mohlo být poukázat na nekonzistentnost výsledků publikovaných laboratořemi poukazujícími na škodlivost i níkých dávek disruptorů. Ostatně FDA takový názor nesdílí, soudě podle vydaného varování. Ale možná i tam nezvážili vše řádně a jen straší.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak ten experiment přesně probíhal?

Martin Novák2,2024-06-18 21:16:14

No worries. Otrava ftaláty se dá léčit. Není to totiž nic co by dobře provedená euthanasie nevyléčila jednou provždy, tak se neděste :-)))

Nesmíte prostě jíst nic co obsahuje ftaláty a přitom to zajídat tučným - jinak dopadnete jako ty myši, tj. nebudete platit alimenty.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jak ten experiment přesně probíhal?

F M,2024-06-20 13:04:58

Z toho odkazu, není to studie jen něco jako obecné shrnutí výstupů dalších studií (nutno autorům věřit, nebo číst 30 dalších).
"Současný převládající individuální přístup založený na redukcionismu (omezení vystavení, opatrnost což pomáhá proti velkým dávkám) zaměřeném na chemikálie je nedostatečný, protože život bez expozice EDC již není možný.
Nejvýznamnějším zdrojem expozice směsí EDC je lidská tuková tkáň. (Což mi odpovídá na otázku kterou kladu níže)
Seznam podezřelých EDC rychle roste; číslo v databázi Endocrine Disruption Exchange bylo 881 v roce 2011, ale 1419 v roce 2017. (Myšleno i pro již používané látky).
Vzhledem k různorodému a složitému endokrinnímu systému je současný seznam endokrinních chorob vysoce pravděpodobně jen malým kouskem celkového obrazu."
Tradičně doporučují zdravý životní styl a hodně vlákniny.
Atd. doporučuji přečíst jako to shrnutí stavu znalostí, ale opravdu je tam mnoho toho "by mohlo, pravděpodobně, zdá se". A nedoporučuji lidem s přehnaným zájmem o své zdraví, možnost prohloubení psychických problémů (bez humoru).

Odpovědět

plasty a tuky

Ludvík Urban,2024-06-18 09:31:46

To vypadá jako dobrý hint na eliminaci nezdravě se stravující části populace.
Nicméně, prosím, poslední na Zemi ať zhasne...

Odpovědět

Co je "na tuky bohatá potrava"?

Ladislav Nešněra,2024-06-18 08:22:00

Volně dostupný je jen abstrakt. Co se míní tou tučnou potravou (high-fat diet)?

Odpovědět


Re: Co je "na tuky bohatá potrava"?

Josef Pazdera,2024-06-18 09:38:40

HFD dieta se od té vybalancované (v níž je vše potřebné aby se myšky dožívaly vysokého věku ve zdraví) liší tím, že potřebné kalorie v takové dietě jsou z větší části (většinou okolo 53%) zastoupeny v podobě tuků s nenasycenými a nasycenými mastnými kyselinami. Myši po takové potravě mají hyperlipidemii a stávají obézními.

Odpovědět


Re: Re: Co je "na tuky bohatá potrava"?

F M,2024-06-18 21:48:10

Váží se v tělesném tuku? Případně jak často/účinně se znovuuvolňují?

Odpovědět


Re: Re: Re: Co je "na tuky bohatá potrava"?

F M,2024-06-20 13:13:12

Odpověď jsem již nalezl, tedy přesnější, návodnější se nebráním. Shrnuto velmi.
Odkaz výše od "Jirka Pekarek" https://jech.bmj.com/content/73/3/193

Odpovědět

Mechanismus

D@1imi1 Hrušk@,2024-06-18 07:31:10

Dobrý den. Lze jasně říct, v čem je tedy problém? Že (živočišné) tuky slouží jako vektor ftalátů v potravním řetězci, nebo že ftaláty při tučné stravě v těle jinak reagují?

Jinak je známé, že žena v době těhotenství má neodolatelné chutě či naopak nechutenství více než kdy jindy. Takže by nebyla od věci třetí skupina myší, která by si mohla obsah tuků ve stravě zvolit dle signálů svého těla.

Odpovědět


Re: Mechanismus

Josef Pazdera,2024-06-18 09:46:54

Ftaláty mají jen malou rozpustnost ve vodě, naopak velmi snadnou v nepolárních rozpouštědlech. Vyšší zastoupení tuků zajistí jak jejich "vyšší výtěžnost" z pozřeného množství tak ale v hyperlipidemickém prostředí i jejich snadnější prostupnost do tkání a buněk. Proto také menší množství ftalátů v kombinaci s HF dietou bylo škodlivější než vyšší v kombinaci s normální dietou.

Odpovědět


Re: Re: Mechanismus

D@1imi1 Hrušk@,2024-06-18 10:19:06

Děkuji za odpověď. Dává to smysl. Nicméně jestli tomu dobře rozumím, ta myší strava obsahovala ftaláty s tuky současně. Nevím, jak moc to má souvislost s reálným životem, když člověk ftaláty například inhaluje v tom autě a tučné od kosti si dá jednou denně k obědu.

Odpovědět

Typuji, že málokterá nastávající

Miroslav Gretschelst,2024-06-18 01:42:12

maminka si libuje v "tlustém od kosti". Zato kafíčko se šlehačkou a olejová bábovka, eventuelně trubička nebo věneček s máslovým krémem, je nejspíš to neodolatelné pokušení. Ale počkejme ještě nějaký čas, za můj krátký (70) život se už takových dobrých rad a poznatků vystřídalo. :-)

Odpovědět


Re: Typuji, že málokterá nastávající

D@1imi1 Hrušk@,2024-06-18 08:52:22

Dnešní trendy už tuky ve stravě na černé listině nemají. Spíš hlavně ty cukry a ve větším množství polysacharidy. Osobně jsem názoru, že se hlavně každý musí naučit, jak reaguje jeho vlastní tělo. Pro mě na tuky chudá strava znamená, že potřebuji jíst častěji a větší porce, což u mě vede k nadýmání. S cholesterolem ani nadváhou problémy nemám. Univerzální rady odtržené z reálného, komplexního světa, ať si poradci strčí tam, odkud jim rostou nohy :-)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz