Ultrazvuk škodí mozku  
Máte v plánu se kochat pohledem na vašeho ještě nenarozeného potomka. Obdivovat jeho hlavičku, jak mu tluče srdíčko, jaké má prstíky a jak na vás mrká? Zapomeňte na to. Ukojení vaší zvědavosti by mohlo dítěti poškodit mozek.

 

 

Dr. Pasko Rakic, vedoucí oddělení neurobiologie na Yalské universitě je členem týmu, který škodlivý vliv ultrazvuku na myší plody v době kdy jim migrují nervové buňky, odhalil.

Podle právě zveřejněných výsledků pokusů, které vědci provedli na ještě nenarozených myších, ultrazvuk narušuje normální vývoj mozku. Je to zatím nejvážnější argument, který byl vznesen ve věci, že by ultrazvukové vyšetření mohlo škodit i lidem.

 

Zvětšit obrázek
Lidský plod starý 3,5 měsíce. Neurony v jeho mozku budou ještě zhruba dva týdny migrovat.

Vědci zjistili, že když se skenují myší plody, navodí to u nich poruchu, která je známa pod označením migrace neuronů. Jde o proces, při kterém neurony začnou cestovat z místa na místo.

 

 


 

Zvětšit obrázek
Toto je konvenční (2D) ultrazvukový 17 týdenního lidského plodu. Doba vyšetřování ultrazvukem se ale prodlužuje, zhotovují se tří dimenzionální (3D) skeny a 4D skeny, které dávají lepší výsledky prostorového zobrazení a možnost pozorovat chování plodu v čase. Není to ani tak z důvodů lékařských jako proto, že rodiče chtějí vidět, jak se jejich dítě pohybuje, jak se usmívá.Přemísťování neuronů je v průběhu vývoje mozku běžnou záležitostí a umožňuje to normální vývoj mozkové kůry. Omezuje se však jen na určité období vývoje mozku.
Když vědci vystavili myší plody delšímu, nebo častějšímu skenování, určitá část neuronů se „rozhodla“ migrovat neobvyklým způsobem. Po neobvyklém cestování se navíc tyto neurony usazovaly na neobvyklých místech. 

 

Ve Sborníku americké národní akademie věd se ale také píše, že tento poznatek ještě nemusí nutně znamenat, že ultrazvukové vyšetření, tak jak je lékaři u těhotných žen provádějí, by mělo přestat. Vědci pouze apelují na lékaře, aby toto vyšetření omezili na minimum. 

Zvětšit obrázek
„Sono“ bývalo výsadou specializovaných pracovišť. Dnes jsou přístroje příruční a vyšetření ultrazvukem se provádí stále častěji.

 

Ultrazvuk má ve vyšetřování těhotných své místo. Dává lékařům přehled o tom, zda nenarozené dítě není postiženo nějakým vážným defektem. Některé z takových vývojových vad lze totiž korigovat ještě za intrauterinního života, nebo na případný nutný zásah může být personál připraven a komplikaci řešit ihned po narození dítěte. Zavrhnout ultrazvuk šmahem by bylo chybou.

 

 

Historie
Náznaky toho, že ultrazvuk nemusí být k plodu zrovna přátelský, naznačovaly již i dřívější studie. V roce 1993 se v časopisu Lancet objevila informace, že děti matek, které podstoupily vyšetření ultrazvukem, jsou častěji leváky. Jiná studie zase naznačovala, že takové děti mají nižší porodní váhu, nebo že se později naučí mluvit.
Těmto výsledkům se ale moc váhy nedávalo. Také proto, že se objevovala zjištění, která statisticky doložily například to, že děti vyšetřované ultrazvukem mají v pozdějším věku lepší výsledky v jazykových testech.

 

 

Jak se na to u myší přišlo?

Zvětšit obrázek
Na koho je dítě podobné, na to se rodiče rádi a dlouho dívají. Počet zařízení, která tento nadstandard svým klientům dopřávají, roste jak houby po dešti.

Vědci dělali pokusy na myších v období 16 dnů po početí. To je doba, kdy u nich ustává spontánní migrace neuronů a kdy se buňky zabydlují na svých patřičných pozicích. Pozorovaná odchylka v jejich zvýšeném cestování znamenala tedy něco nenormálního a tak se tomu začali blíže věnovat.


U lidí se doba případného nejvyššího riziko vyšetřování ultrazvukem nemusí soustředit do stejného časového období, jako je tomu u myší. Lidský mozek je složitější a jeho vývoj je pozvolnější. U nás se odpovídající neurony formují okolo šestnáctého týdne po početí. Také cestovatelské choutky našich neuronů jsou delší a jejich migrace trvá nejméně jeden až dva týdny. 

 

 

Pokusy na myších nejsou tak daleko, aby se dalo určit, zda pozorovaná porucha v migraci neuronů také nějak ovlivnila chování myší. Nelze proto v tuto chvíli s jistotou prohlásit jaký to bude mít vliv na člověka. Není ale pochyb o tom, že se výzkum nyní vrhne směrem, který bude zjišťovat, do jaké míry se zvukem rozjitřené cestovatelské vášně neuronů odrazí na pozdější funkčnosti mozku a inteligenci. Je víc než jisté, že je jen otázkou času, než neurologové dají v tomto směru konečný verdikt.  Dost možná, že 4D produkce (ukázka 4D skenu), určené k uspokojení citů žádostivých rodičů, se ukáží být hloupým hazardem se zdravím potomka.

 


 


 

Datum: 08.08.2006 11:32


Diskuze:

Jak nás doktor ošálil

Petr Koudelka,2016-03-13 09:17:36

Dobrý den, dovolil bych si komentovat vaše příspěvky stran vyšetření ultrazvukem.
Na jednu stranu je nadějné, že paní píše, že po třiceti vyšetřeních ultrazvukem je její dítě dokonce bystřejší než vrstevníci. Můžeme té paní opravdu blahopřát, ale jako návod k jednání to zcela jistě odmítám. Dostaly se nám přeci informace, že dítěti se vyšetření ultrazvukem vůbec nelíbí. Nevím, kolika dětem by se to mohlo líbit, ale je jisté, že děti na zvuk, včetně utrazvuku reagují. Naše dítě mělo snad štěstí v tom, že manželka "profrčela" prvním trimestrem tak rychle a a bez zjevných známek těhotenství, že k prvnímu vyšetření utz u ní došlo až v 14+6 tt.,kdy nám bylo oznámemo početí.
Původně jsme byli rozhodnuti tento ultrazvuk nepodstoupit, ale chtěli jsme vyloučit mimoděložní těhotenství a také to tak vyžadovala porodní asistentka, ke které dojíždíme na těhotenskou přípravu a kurz. V letácích vydávaných ve spolupráci s lékaři a farmaceutickými společnostmí a s reklamou na očkování jsme se dočetli, že se obecně v těhotensví doporučují tři vyšetření utz.
S tímto očekáváním a hranicí přípustného jsme šli ke gynekologovi.
Hned na první návštěvě lékař udělal další "kontrolní" utz, to bylo v týdnu 17+4, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku, a že první vyšetření, kdy bylo početí poznáno, časově sedí. Pak jsem o tom přemýšlel, a došlo mi, že přeci není možné, aby se jeden lékař přesvědčoval o práci lékaře stejnou metodou se stejnou možnou chybou ve výsledku ohledně termínu porodu. Měl jsem silné podezření, že si lékař takto "vytvořil" příležitost, hodil si rukavici,aby mohl provést "kontrolní" určení termínu porodu. Našel jsem si pak informace ohledně UTZ, meditoval nad tím, jak se při zvažování nad tímto moje tělo i psychika cítí.Došel jsem k závěru, že špatně. Věřil jsem tedy intuici, a při další kontrole u gynekologa jsem podotknul, že si nepřejeme další vyšetření UTZ vyjma případů medicínsky naléhavých a neodkladných, což upravuje paragraf 38 Zákona o zdravotních službách. Lékař pravil dobře, a ten den vyšetření utz manželce neprováděl, ale poslal nás na ten velký ultrazvuk do Brna a dal nám k tomu doporučení, pro všechny případy, kdybychom si to rozmysleli. Pak jsem si nechal zjistit práva pacientů, a věnoval jsem tomu dost času. Obdržel jsem dokonce judikát od DAS, kde jsem pojištěnec stran informovaného souhlasu, a čekal jsem na další kontrolu u gynekologa, kde manželka projevila písemně, že si další vyšetření utz nepřeje.To bylo v 26 tt.
Pak upynula dlouhá doba několika týdnů, kdy se zdálo vše v pořádku. Cítil jsem se klidný, a měl radost jak se nám podařilo lékaře, "zvládnout", a že mělo význam si nechat zjistit práva pacientů.Zhruba 14 dní je tomu, co se u mne objevily extrasystoly na srdci, byly takové jemné jen ob dva tři dny. Upravil jsem životosprávu, více cvičil a ptal se sám sebe co jest příčinou toho. Pak jsem šel mimořádně do kostela, kde jsem se modlil, aby se mi dostala informace, co je příčinou těch poruch na mém srdci. V tom jsem uslyšel vnitřní "hlas", že moje dítě se bojí utz.Bylo mi to divné, přeci již lékař utz neprováděl, měl k tomu naše vyjádření. V tom samém týdnu jsem šel s manželkou do čajovny studovat informace ohledně porodu, a také ani nevím, jak jsem se zeptal, jak probíhalo poslední vyšetření u gynekologa.Z manželky "vylezlo" že jí lékař provedl i přes její nesouhlas další vyšetření, tentokrát vaginální utz.Smutné je, že jsem byl v ordinaci, ale přes plentu lékař manželce vyšetření utz provedl. Dokonce vyplynulo na povrch, že se manželka i ptala, co je to za vyšetření,a to několkrát, nedostala odovědi, chtěla utéci z té "kozy", ale lékař jí násilně přidržoval. Až nyní po pěti týdnech od posledního vyšetření se ukázala tato patologie. Lékař způsobil manželce i mne psychickou újmu. Budeme si stěžovat. Všem těm co si nechávají zjistit pohlaví potomka vzkazuji, že je to hazard.Za dva dny má být další prohlídka, kam samozřejmě nepůjdeme. K profesní úrovni lékaře patří i dodržovat objektivní práva svých pacientů. V našem případě byla tato práva hrubě pošlapána. Přemýšlejte o utz tak, že není důkaz o jejich bezpečnosti, stejně odpůrce utz nedokáže plně jejich nebezpečnost. Tvrzení, že se doposud nic nestalo, jak je možno číst na stránkách lékařů, není důkaz bezpečnosti utz. Absence důkazů o škodlivosti není důkazem bezpečnosti. Medicína založená na faktech vychází z principů, že musí být důkaz, že situace ohrožující nastat nemůže. Nevylučuji utz v případech neodkladných, nejsem zcela proti jeho použití, ale vnímám ho jako "nutné zlo". Nelíbí se mi ta "posednutost" lékařů utz. Spíše je to posedlost penězi za provedené úkony. Měli byste přemýšlet zda se to vašemu dítěti líbí či ne. Našemu dítěti se to nelíbí, a mne mrzí, že jsem nešel za hranu slušnosti a nedíval se lékařovi na "ruce" . Sedět jen v ordinaci nestačí. Náš doktor nás sprostě oklamal, a už našim doktorem nebude. Zavázal se primárně neškodit, a ne zvyšovat patolgie. Podle mne je celé zdravotnictví zasaženo těžkou společenskou patologií. Lékařům už nehodlám vůbec věřit, a vše hodlám třikrát prověřovat. Pokud se nebude vyvýjet tlak na lékaře, celá kvalita našeho zdravotníctví bude sklouzávat níže a níže. Dokonce mi jedna z mých známých po tom řekla, že se stydí že je zdravotní sestrou.Nemusíte se mnou souhlasit, klidně se k tomu vyjádřete, ale diskutovat se mi nechce, ani nikoho přesvědčovat. Děkuji za pozornost. Petr

Odpovědět

dalsi informace o moznem skodlivem vlivu UZ

Markéta,2007-05-20 21:45:15

Dobre, ze se o tom pise. O skodlivosti utlrazvuku se jiz dlouho diskutuje mezi bodyterapeuty, pred nekolika lety na mezinarodni bodyterapeuticke konferenci, ktera byla venovana prenatalnimu vyvoji bylo ultrazvukove vysetreni nazyvano \\"vaginalnim turismem\\". Jsou take nove studie, ktere mluvi o vetsim poctu autistu v dusledku casteho pouzivani Ultrazvuku. No delejte, jak myslite, ale az budete na tom vysetreni, vsimnete si, ze Vasemu detatku se to rozhodne nelibi.
M

Odpovědět

Škodlivost UZ?

Zuzana,2006-09-25 12:37:42

Mám 2-letou dcerku, v průběhu svého vysoce rizikového těhotenství jsem podstoupila asi 30 ultrazvuků a dcerka je naprosto normální, dokonce bystřejši, než vrstevníci. Takže...

Odpovědět

Co takhle poradne citovat?

Bara,2006-09-07 09:53:36

Co takhle uvest korektni citace odborne literatury, aby bylo mozne takhle zavaznou informaci overit....

Odpovědět


Báře

josef pazdera,2006-09-08 07:25:19

Báro, jsme komerční server. I tuto službu jsme ti schopni zajistit. Zapoměla jsi se ale podepsat.

Odpovědět

odpoved na uvodni otazku

Jara,2006-08-08 19:10:42

Máte v plánu se kochat pohledem na vašeho ještě nenarozeného potomka?....
...sdeluji Vam, ze nemam. Vas Jara Cimrman

Odpovědět


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace