Návrat DDT  
Špatná pověst se získává snadno. Zbavit se jí bývá o poznání těžší. Zdaleka to neplatí jen o lidech. Těžko smazatelný cejch dostávají i chemikálie. Snad o žádné jiné látce to neplatí více než o 1,1,1-trichlor-2,2-bis (4-chlorfenyl) ethanu známějším pod smutně proslulou zkratkou DDT. Nedávno ohlásily některé země, že zákaz používání DDT odvolají. Jako první to uvedli představitelé Tanzanie, kterou následovaly další země. DDT berou na milost i mezinárodní organizace jako je Agentura pro mezinárodní rozvoj v USA nebo Světová zdravotnická organizace. Zní to jako nesmysl, ale je to tak. DDT se potichu a nenápadně vrací. Lidstvo je nuceno uznat, že se bez něj neobejde.

 

Zvětšit obrázek
DDT – molekula oslavovaná i proklínaná

Poprvé syntetizoval DDT německý chemik Zeidler už v roce 1874. Věhlas si dobyla díky  švýcarskému chemikovi Paulu Müllerovi, který v roce 1939 objevil její schopnost zabíjet hmyz. V roce 1948 za to dostal Nobelovou cenou.

 

 


 

Zvětšit obrázek
Masové využívání DDT zaneslo do přírody 2 miliony tun této chemikálie.

Dnes je používání DDT ve většině zemí světa zakázáno. Jeho vzestup a pád bývá uváděn jako názorný příklad zaslepenosti moderní vědy. Ve čtyřicátých letech bylo DDT masově používáno a lidstvo v něm vidělo klíč k řešení řady závažných problémů. Negativní účinky insekticidu  se projevily až s notným časovým odstupem. Od sedmdesátých let patří DDT k chemikáliím s tou nejhorší pověstí.

 

 

Malárie patří k největším metlám současného světa. Choroba vyvolaná cizopasnými prvoky zimničkami ohrožuje dva a půl milionů obyvatel Země. Půl milionu z nich každoročně onemocní a milion lidí na malárii zemře. Znamená to, že na malárii umírá v průměru jeden člověk každých třicet sekund. Teď, zítra, za týden, za měsíc. 

 

Plných 90% obětí pochází z Afriky. Drtivou většinu jsou těhotné ženy a děti mladší pěti let.  Lidstvo si dalo za úkol redukovat do roku 2010 počet nemocných malárií na polovinu. Už teď je jasné, že je to nereálný cíl. Počty lidí nakažených zimničkami neklesají. Naopak, neustále rostou. Co  s tím?

 

 

Na druhé straně zachránilo DDT život desítkám milionů lidí, kteří by zemřeli na infekční choroby přenášené hmyzem. Na prvním místě je to malárie, na kterou umírá každých třicet vteřin jeden člověk. Především děti a těhotné ženy.

Efektivní metody boje s malárií jsou zaměřeny na komáry, kteří původce této choroby přenášejí. Ochranu před nimi by měly skýtat moskytiéry nasycené insekticidem. Nedovolí komárům  proniknout ke spáčům a hmyzí přenašeči malárie při přímém kontaktu s moskytiérou uhynou. Postup malárie však přesvědčivě dokazuje, že moskytiéry s insekticidy staví přívalu malárie do cesty jen chabou a notně děravou hráz. Navíc jsou drahé a zdaleka se nedostanou ke všem.

 

 

Zvětšit obrázek
Rachel Carsonová

Čím je nahradit? Na tuto otázku odpovídá Arata Kochi, jenž má na starosti boj s malárií ve Světové zdravotnické organizaci.

„Nejúčinnějším insekticidem pro likvidaci malárie zůstává DDT.“
Na první pohled nedává tato odpověď smysl. Pokud je DDT tak skvělé, tak proč se nepoužívá? Pro odpověď se musíme vrátit do roku 1962. V létě tohoto roku vyšla kniha Rachel Carsonové „Tiché jaro“. Její poselství bylo jednoznačné. Masové nasazení pesticidů – a DDT zvlášť – ohrožuje přírodu a člověka. DDT má schopnost kumulovat se v tukové tkáni a je to látka velmi stabilní. Rachel Carsonová vyšla z výsledků pozorování, které dokazovaly, že nahromadění DDT v těle ptáků způsobuje slábnutí skořápek vajec. Opeřenci nejsou s to vyvést mláďata a hrozí jim vyhynutí. Nakonec může přijít „tiché jaro“ – jaro, když už nezazpívají ptáci. Emotivně napsaná kniha otřásla veřejností. Prakticky současně dopadla na obyvatele rozvinutých zemí druhá rána. Ukázalo se, že lék thalidomid užívaný těhotnými ženami vyvolává vážné poškození plodu. Narodilo se sedm tisíc tzv. thalidomidových dětí. Měly defektně vyvinuté končetiny. Někdy stačilo, aby si nastávající matka vzala jednu jedinou tabletu.

 

 

Svět byl v šoku. Kolik podobných „biologických časových bomb“ jsme už sami na sebe nastražili?

Od roku 1970 se světem valila vlna zákazů DDT. Přistoupily k nim i země, které tuto látku využívaly k hubení komárů přenášejících malárii. A to navzdory skutečnosti, že přínos DDT byl nesporný. V roce 1951 trpělo v Indii malárií 75 milionů lidí. Za deset let klesl počet nemocných touto chorobou na 50 000.

 

Průměrná délka života se díky tomu prodloužila z 32 let v roce 1948 na 52 let v roce 1970. Přesto musely dát rozvojové země DDT vale. I stopové množství DDT činilo jakýkoli produkt neprodejný na trzích ekonomicky vyspělých zemí. Stačilo totiž, aby některý z jejich exportovaných produktů obsahoval stopy DDT a rázem byl v ekonomicky vyspělých zemích neprodejný. A rozvojové země peníze nutně potřebovaly i na nekončící boj s malárií. Nové insekticidy, jimiž chtěly nahradit DDT, byly mnohonásobně dražší. Náhražky DDT navíc odváděly za hodně peněz jen málo muziky.

 

 

 

Zvětšit obrázek
Kniha „Tiché jaro“ odstartovala vlnu ekologických hnutí. Pro obyvatele rozvojových zemí ale zákaz DDT mnoho dobrého nepřinesl.

Jižní Afrika se vzdala DDT v roce 1996 a v té chvíli čelila mase komárů Anopheles funestus, který nepředstavoval v této zemi vážnější hrozbu celých čtyřicet let. Komáři si rychle vyvinuli odolnost k novým insekticidům. V roce 2000 musela Jižní Afrika vzít DDT opět na milost. Nic jiného nedokázalo děsivý vzestup malárie zastavit.

 

 

 

Zvětšit obrázek
Hnutí za absolutní zákaz DDT nepolevuje. Obvykle je velmi silné v zemích, kde přestala být malárie dávno závažným problémem. Mnohdy právě masovému nasazení DDT ve 40. a 50. letech.

Návrat DDT neznamená rehabilitaci masového užívání tohoto insekticidu z let 1940 až 1973, kdy se do přírody dostalo asi 2 miliony tun této látky. V některých zemích ale nelze chránit obyvatele před přenašeči malárie jinak než postřikem vnitřních stěn jejich obydlí malými dávkami DDT. Pokud to neuděláme, budou zimničky i nadále vraždit tempem jedné oběti každých třicet vteřin. A můžeme si být jisti, že nepoleví, spíše naopak.

 

 

Šance, že se takto použité DDT dostane do životního prostředí, je minimální. Ani pak nebudou jeho dopady tak drastické, jak tvrdila Rachel Carsonová. Pták, který má v potravě dostatek vápníku, snáší vejce s normální skořápkou i v přítomnosti DDT.

 

Původní zprávy o tom, že DDT vyvolává u lidí nádorová onemocnění, postihuje jejich imunitní obranu nebo zpomaluje vývoj dětí, se v nejnovějších studiích nepotvrdily. Malárie představuje mnohem závažnější hrozbu. Mexická lékařka Brenda Eskenazi, která měřila IQ dětí v oblastech, kde se pro boj s malárií stále používá DDT, k tomu řekla: „Raději bych měla dítě, které má o tři body nižší skóre IQ, než  abych je viděla umírat na malárii.“

Pokud postavíme DDT mimo zákon a přestaneme jej vyrábět, budeme mít na svědomí  dětské životy.


 

Pramen: WHO, Nature Medicine,

Datum: 11.08.2006 13:43
Tisk článku

Související články:

Další zdroj CO2 s kterým se nepočítalo     Autor: Josef Pazdera (28.01.2024)
Zase jeden omyl v prognózování     Autor: Josef Pazdera (27.10.2023)
Mohly by nám medúzy pomoci čistit odpadní vody od mikroplastů?     Autor: Dagmar Gregorová (15.04.2023)
Exploze na potrubí Severních proudů rozvířily toxický sediment     Autor: Dagmar Gregorová (22.03.2023)
Hejna hus i vzácní brouci     Autor: Ondřej Ryška (10.08.2022)Diskuze:

Řešení proti málarii může být útočný laser

Tomáš Pulec,2012-07-05 11:24:18

Bohužel diskuze o nedávném článku o DDT byla zavřena.
Je zvláštní jak oba články "ospravedlňují" DDT a kompletně zapomínají na jeho negativní dlouhodobé účinky, na které je naštěstí upozorněno v diskuzi. Kolik lidí si ale přečtě diskuzi?

Proti malárii je možno použít lasery popsané v tomto videu
http://www.youtube.com/watch?v=YnSKrzmpKGw&feature=related

Je to určitě dražší řešení ale z dlouhodobého hlediska určitě bezpečnější. Ale to financování....

Odpovědět

Kristína Tinah,2008-07-29 23:07:52

Pokiaľ možno čo najviac...

Tuším, že DDT má podobný účinok ako diethylstilbestrol - teda syntetický estrogen. Metabolit DDT - DDE má účinok antiandrogénny...
Ale čo sa týka jeho toxicity, nepodarilo sa mi nájsť žiadne relevantné údaje.
Myslím si, že masovo by sa to používať nemalo, ale príliš sa afričanom nečudujem, lebo uvedená zlúčenina je lacná a veľmi jednoduchá na prípravu (kondenzácia chloralhydrátu s chlorbenzénom za prítomnosti H2SO4)a účinnosť voči hmyzu má oproti iným insekticídnym látkam vysokú...

Odpovědět

Smutné

Skopolamin,2006-10-18 16:28:39

Je smutné , že existují stále lidé , kteří takto znevažují nebezpečí které nastolily molekuly DDT zakleté v potravních řetězcích. Že se omílají stále zcela identické argumenty , s kterými se musela potýkat R.Carsonová a všichni kdo stáli u vzniku fondu na ochranu živ. prostředí.
Znám lidi , kteří mi do očí tvrdili že Darwinova evoluční teorie je nesmysl nebo že genetika je "blbost" a vše závisí jen na Bohu. Názory , v podstatě propagující či obhajující DDT řadím do stejné kategorie.
My všichni (lidstvo) neseme zodpovědnost za to co jsme provedli , jakým hrubým způsobem jsme zasáhli do živ. prostředí.
Jenom k zamyšlení : Co se týká reprod. toxicity DDT (konkrétně jeho metabolitu) , je téměř stejně účinným antiandrogenem jako flutamid (farmakum používané k chemické kastraci mužů). Během poměrně krátké doby klesla reprodukční schopnost člověka téměř o 50 % což je alarmující , obzvláště pokud uvážíme korelaci tohoto poklesu s počátkem masového používání DDT a jeho analogů. Viděl někdo genitální deformace , které DDT vyvolalo např. u některých druhů krokodýlích samců ? Podobné poruchy byli objeveny i u lidí v oblastech s vysokými hladinami DDT (-> snad to zabere na některé muže , kteří se pyšní svou výbavou :o)).
Efekt takové reprodukční toxicity je mnohem závažnější než nějaké akutní , krátkodobé účinky. Znamenal by postupné vymírání lidského druhu - po generacích. Mohli by jsme se pak dostat do role hmyzu , na který farmář používá chemosterilanty (nezabije hmyz , pouze sterilizuje samečky čímž způsobíé postupné vymírání daného druhu škůdce) , s tím rozdílem že jsem si tento prostředek nachystali sami na sebe.

PS: Jsem chemik a ačkoliv se to nezdá , nejsem fanatický ochranář životního prostředí a nikdy jsem se k nim přímo nehlásil. Jistě DDT byl "zázračný prášek" a jako takový jej v podstatě i obdivuji , ale nyní to již není ten "zázračný jed" jako dříve. Nemůžeme se stále obracet k minulosti nebo by jsme ustrnuli a sami se dovedli k záhubě. Pokrok je v budoucnosti a co bylo bylo. Nyní je DDT závažným problémem a osobně ostře nesouhlasím s jakoukoliv tolerencí vůči této substanci.

Odpovědět

Carson použila dokázané vědecké poznatky?

ll,2006-09-20 08:51:52

Nejsem si tak úplně jist.

Odpovědět

ED

Juro,2006-08-17 13:14:23

Chlapci a dievčatá, viete čo sú hormóny a čo je endokrinný disruptor - hormonálny rozvracač? Že to až tak alebo vôbec nesúvisí s jedom (klasická definícia) ale s komunikáciou a s šírením informácie v hormonálnej, imunitnej a nervovej sieti?

Odpovědět


ano

jarda petr,2006-08-18 13:16:21

Ano, víme co jsou hormony a endokrinní disruptory. Známe obojí. Co byste se o nich chtěl dozvědět?

Odpovědět

DDT je ve skutečnosti ještě levnější

J. Šimůnek,2006-08-17 00:02:00

než plyne z porovnání cen dalších insekticidů a DDT. Díky té proklínané rezistenci vydrží déle a stačí ho aplikovat podstatně méně často.
A ještě jednu malou poznámku: Organofosfáty s nízkou toxicitou pro člověka, používané také jako insekticidy, se, pochopitelně, po chemickém opracování mohou stát vysoce toxickými (v podstatě odpovídajícími moderním "protilidským") organofosfátům. A taková výroba je podstatně levnější a podstatně hůře detekovatelná, než výroba "z gruntu". I to je argument proti tomu, aby se do zemí 3., světa dodávaly moderní insekticidy (nebo alespoň některé z nich) za dotované ceny.

Odpovědět

nejvetsi problem

saya,2006-08-13 12:43:05

je to, ze lidstvo se jiz nechova, a to notne dlouhou dobu, jako druh, ktery se snazi prezit. S pomoci DDT se mu konec povede jen uspisit.

To ze DDT cestuje po cele zemekouli bylo dokazano rozborem vzorku na polech, ktere obsahovaly vysoke koncentrace, ac tam nikdy nebylo pouzito. V USA, tusdim ze na Floride, je jezero, kde bylo DDT v obrovske mire pouzito na hubeni hmyzu, a jeste dnes se krokodyli samci rodi temer bez pohlavnich organu.

Odpovědět

Návrat DDT

markad,2006-08-12 18:19:34

Vše co se děje v souvislosti s DDT je jakési shrnutí toho co se děje obecně v případech, že člověk něco objeví a pak zjistí, co mu to přináší.To co postrádám, je logika myšlení vědeckých týmů.Uvažují pouze o tom jak uplatnit své vědomosti z oboru.Jejich cíl je směřován na řešení důsledků, nikoliv příčin.To je nakonec jednoznačné jak v medicíně, tak v ekologii.Stav území kolem Černobylu je jasným důkazem toho, že největší nepřítel lidstva je člověk.Pokud se člověk chová s respektem, je to na přírodě znát.Proč je vlastně tolik komárů a hmyzu na těchto územích? proč jenom tam?Co udělat tak, abychom udrželi harmonii?Že umírají lidé, kteří si stěží mohou zabezpečit dostatečnou odolnost, protože tam vládne hlad?Proč tam je taková situace? Kdo z těch, kteří mají možnost/ vědci, politici/ si klade takovéto otázky?Kolik je těch, kteří mají upřimnou touhu zvrátit tuto situaci ku prospěchu?
Pokud budou vládnout lidem peníze a ne naopak, obávám se, že komáři si poradí i s DDT, vždyť co je důležitější: uplatnit zkušenosti z vědeckých výzkumů, anebo lidský život?Jaký je rozdíl v umírání pomalu a rychle?Existuje přirozený zákon akce a reakce, a záznamy života neznají promlčecí dobu.Myšlení nás vede do záhuby, co tak začít uvažovat a konat?

Odpovědět


a ještě něco

markad,2006-08-12 18:52:01

Na světě žije tolik vzdělaných lidí, jak v Evropě tak v Africe, Americe....., jedna krajina se předhání před druhou jak jsou vyspělé.Ano, v tom jak udržovat člověka v bolesti.Ale nakonec, máme to o co si říkáme, jestli je bolest hybnou silou lidstva, tak je zapotřebí ji udržovat.Ale pokud bychom usoudili, že mít radost ze života je přece jenom příjemnější, tak jsem za to, abychom opravdu přestali myslet.Myšlení totiž bolí/ aspoň to říkala moje babička/.

Odpovědět


proč tolik komárů?

O.A.Ocean,2006-08-13 21:41:17

Proč je tolik komárů v tropické Africe, Asii atd.? Otázka je kladena spolu s dalšími, které si říkají o odpověď, že za to můžou chamtiví lidé. Že snad v těch tropech tak ničí životní prostředí, že se komáři přemnožují, což by nečinili, kdyby tam žil člověk v rovnováze s přírodou.
To je ale nesmysl. Komáři do vlhkých tropů prostě patří, jsou tam miliony let a celou tu dobu sužují zvířata a později i lidstvo. Nejsou tam dnes přemnoženi oproti dřívějšku. To množství komárů, bodalek tse-tse a dalších potvor je tam mnohdy i trochu menší, než by byl, kdyby tam nežili lidé. Buď je vyhubíme nebo oni nás.

Odpovědět

grrr !!

css94381672,2006-08-12 14:42:48

1)
snad největší problém s DDT, který vždy bývá zmiňován na prvním místě (viděl jsem již hodně dokumetů o DDT) zde projistotu ani nezazněl: je to vysoce negativní vliv na reprodukční orgány živočichů (zůstávají plně nevyvivinuté). Jestliže užíváme DDT a zakážeme jej, teprve až vyvstanou problémy, tak vzhledem k tomu, že DDT náleží do kategorie POPs látek (Persistent Organic Pollutants), tak jeho koncentrace v člověku i dalších organismech na vrcholu potravních řetězců bude stoupat dál, jak se z konzumentů nižších řádů bude dostávat do vyšších... Jestliže neznáme koncetraci, při níž dojde k již netolerovatelnému defektu (plodnost, rakovina, ...), nemůžeme spočítat, kolik milionů tun si můžeme dovolit do prostředí vypustit --- opatrnost je tedy na místě !!

Odpovědět


+

css94381672,2006-08-12 14:43:44

2)
ad skořápky --- to je IMHO pěkná pitomost, co v článku zaznělo. Přece pokud udělám průzkum a zjistím, že skořápky slábnou a hrozí vymření --- no tak to tak prostě je (pokud je studie důvěryhodná). Osobně silně pochybuji, že existuje nějaký program na dokrmování ptáků potravou obohacenou na vápník --- ptáci nejsou jeleni, kteřá když potřebují více soli, tak se jim nasype do krmelců... !!!

Odpovědět


+

css94381672,2006-08-12 14:44:40

3)
světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje kromě DDT dalších 11 (!) insekticidů. Pokud se koukneme na účinost, tak ta je u většiny 4-6měsíců, u DDT je v tabulce hodnota ">6". Tudíž ano, DDt je nejúčinější, ale zas o tolik to nebude - rozhodně ne řádově. Nicméně k ochraně před komáry je ppotrřba ŘÁDOVĚ větší množství DDT než některých jiných přípravků (až 100násobné množství). Není proto divu, že "However, a study in Thailand found the cost per malaria case prevented of DDT spraying ($1.87 US) to be 21% greater than the cost per case prevented of lambdacyhalothrin-treated nets ($1.54 US),[44] at very least casting some doubt on the unexamined assumption that DDT was the most cost-effective measure to use in all cases. The director of Mexico's malaria control program finds similar results, declaring that it is 25% cheaper for Mexico to spray a house with synthetic pyrethroids than with DDT."

Odpovědět


fine

css94381672,2006-08-12 14:45:25

4)
pokud se nemýlím --- existuje skupina léků známých jako "antimalarika" [...]

5)
možná by nebylo od věci si v klidu sednout a zvážit VŠECHNA pro i proti...možná by se došlo k tomu, že je lepší dopovat zaostalé státy dražšími a méně nebezpečnými insekticidy a hromadamy léků, než potom řešit globální problémy s ekosystémy a lidským zdravím za vynaložení neméně enormních finančních prostředků...

Odpovědět


a ještě něco !

css94381672,2006-08-12 15:17:41

..málem bych zapomněl --- pár poznámek k "starým" a "novým" studiím o nebezpečnosti DDT

1) pokud nějaká nová studie nenalezne korelaci mezi DDT a nějakým typem rakoviny....jaksi to ve vědě neznamená, že tím byly stornovány výsledky předcházející... DDT je uznávaný karcinogen, což se však nevylučuje s tím, že otázka, jestli u ČLOVĚKA způsobuje rakovinu nebo ne, je stále otevřená...

2) ono se s výsledky studijí dá poměrně lehce hezky pracovat... DDT má tři základní formy - ačkoliv účinná je jen jedna, v ekosystému zreaguje a jsou přítomny všechny tři (všechny jsou perzistentní). Nemluvě o DDE, že ano...

3) DDT rózhodně není jen karcinogen...

viz http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v00pr03.htm#_00032230

Odpovědět


antimalariká

Martin,2006-08-12 23:02:01

Mám taký dojem, že dnešné antimalariká sú už prakticky neúčinné, lebo Plasmodium je už voči nim odolné. Možno odolnejšie ako komáre voči DDT.
V knihách o genetike sa môžeme dočítať o tzv. kosáčikovitej anémii, pričom homozygotný nositeľ génu predčasne umiera na anémiu, homozygot bez génu umrie na maláriu a heterozygot s jedným génom pre kosáčikovitú anémiu je klinicky zdravý a proti malárii odolný, ale prenáša gén na svoje deti. Takže ani tak, ani tak...

Odpovědět


poněkud zvrácená logika

jarda petr,2006-08-13 03:26:54

Přijde mi poněkud zvrácené, když se zpochybňuje prevence malárie s odkazem na to, že "máme přece antimalarika". Jak už zaznělo od jiného čtenáře, antimalarika nejsou všelék a rezistence proti nim narůstá. Ani antimalarika nejsou zadarmo a mnoho lidí na ně nemá. Ani pravidelné užívání antimalarik nechrání před malárií na 100% (doporučuji přečíst si např. Papuánské (polo) pravdy Vojtěcha Novotného - konkrétně "malarická intermezza"). Pokud jde o skořápky vajec a DDT, tak jsem rozhodně nevolal po dodávkách vápníku volně žijícím ptákům. Ale je otázka, zda je DDT skutečně příčinou oslabení skořápky. Jestliže najdu malárii u pěti černochů, kteří nosí červené trenky, neznamená to, že červené trenky jsou příčinou malárie. Pokud jde o účinky DDT na reprodukci, tam novější studie významný efekt neprokázaly. Nikdo netrvdí, že DDT je neškodné. V současné době je ale malárie větší hrozba a DDT je asi v mnoha případech skutečně menším zlem.

Odpovědět


antimalarika

css94381672,2006-08-13 11:50:17

"Mám taký dojem, že dnešné antimalariká sú už prakticky neúčinné, lebo Plasmodium je už voči nim odolné."
tak to je právě ona základní zavádějící informace, která vznikla zřejmě v důsledku rozšíření zprávy, že chlorochin, kdysi nejrozšířenější antimalarikum je dnes již téměř neúčinný a plasmodie jsou na něj odolné prakticky všude. Jako náhradou chlorochinu bylo užíváno PSD (pyrimetamin-sulfadoxin) -- na něj resisence též nebezpečně stoupá. Tyto dvě základní a přitom neúčinnéá antimalarika zůstávají v zaostalých zemích, odkud pochází zcela naprostá většina všech obětí, na rozdíl od celé palety jiných, účiných antimalarik, i na dále rozšířená a to díky své ceně. Ta je totiž asi 10x menší než u multispektrálních antimalarik.

Odpovědět


+

css94381672,2006-08-13 11:51:27

Teoreticky je však malárie sice vážná nemoc, ale poměrně dobře a úspěšně léčitelná. Ačkoliv kromě nových antimalarik na bázi artemisininu (arteseuna, artemether, dihydroartemisinin) existují na všechny resistence, pokud zahájíme multispektrální léčbu, stává se ze strašáka rezistence naprosto irelevantní problémek:
"Resistence vzniká následkem mutací. Šance vzniku mutanta rezistentního současn+ě na dvě rozdílná antimalarika je výsledkem výskytu mutace u parazita na preparát násobeného počtem parazitů vystavených působení preparátu. například je li z 10^9 parazitů jeden rezistentní na preparát A jeden z 10^13 je rezistentní na preparát B a nejsou-li mutace genu vyvolávající resistenci na sebe vázány, pak jen jeden z 10^22 parazitů bude spoučasně resistentní na oba preparáty. Většina nemocných malarií má při příchodu k lékaři 10^8 až 10^12 parazitů a množství 10^13parazitů je u jediné osoby fyzicky nemožné.

Odpovědět


+

css94381672,2006-08-13 11:52:41

Jestliže za rok onemocní 500 000 000osob a u každé předpokládáme 10^12 parazitů, pak dohromady je každý rok 5·10^20 parazitů vystavěno účinkům (v našem příkladu dvou) antimalrik, z čehož plyne, že resistentní potvora se vyklube jednou za 20let... jak vidno, vyspělý svět si z malárie (co by smrtelné choroby) těžkou hlavu nedělá. Problémem je chudoba zaostalých zemí...v místech, kde člověk žije z jednoho dolaru na den, budou asi těžko dostupná rovnou dvě nebo více antimlarik, když cena každého pořádnějšího se pohybuje v stovkách korun, že...

Smysluplné řešení však IMHO není zavést DDT, ale něco jako celosvětová sbírka - s Amerikou ovládanou krátkozrakým kapitalismem se nedá počítat, to je jasné, ale státy EU už pár smluv a dohod přijaly a více či méně úspěšně se je snaží dodržovat - Evropa by se snad při troše dobré vůle mohla na něco takového zmoci...

Odpovědět


DDT toxicity

css94381672,2006-08-13 11:56:14

...tak dobrá, koukneme se, co nám říká WHO:
"A working group convened by IARC classified the DDT complex as a non-genotoxic
carcinogen in rodents and a potent promoter of liver tumours. IARC has concluded
that there is insufficient evidence in humans and sufficient evidence in experimental
animals for the carcinogenicity of DDT (Group 2B) based upon liver tumours
observed in rats and mice. The results of epidemiological studies of pancreatic cancer,
multiple myeloma, non-Hodgkin lymphoma and uterine cancer did not support the
hypothesis of an association with environmental exposure to the DDT complex. Con-
flicting data were obtained with regard to some genotoxic end-points. In most studies,
DDT did not induce genotoxic effects in rodent or human cell systems, nor was it
mutagenic to fungi or bacteria.

Odpovědět


+

css94381672,2006-08-13 11:56:48

The US Agency for Toxic Substances and Disease Registry
concluded that the DDT complex could impair reproduction and/or development
in several species. Hepatic effects of DDT in rats include increased liver weights,
hypertrophy, hyperplasia, induction of microsomal enzymes, including cytochrome
P450, cell necrosis, increased activity of serum liver enzymes and mitogenic effects,
which might be related to a regenerative liver response to DDT."
...tak, závěr nechť si udělá každý sám, protože mi už bolí prsty :-)

Samozřejmě, že lokální užívání DDT v místnostech v nejpostiženějších oblastech je (bohužel) na místě, ale článek mi prostě vyzněl příliš radikálně a zjednodušeně "proDDT" - myslím, že v něm chybělo pár údajů - toť vše...

Odpovědět


k zamyšlení

css94381672,2006-08-13 12:14:54

"Podle FDA a Světové zdravotnické organizace (WHO), tvoří 10 procent celosvětového trhu s léčivy padělky. Výrobci a obchodnící s těmito padělky si přitom každý rok přijdou zhruba na 32 miliard dolarů. Některé padělky neobsahují žádnou účinnou látku, některé mohou vysloveně škodit."

"Průzkum v pěti zemích jihovýchodní Asie zjistil, že 38 % prodávaných balení nového, rychle působícího antimalarika (artesunate) bylo padělaných. Lék je pro podvodníky atraktivní i pro svou poměrně vysokou cenu. Nedávný průzkum provedený na Filipínách zjistil, že 8 % prodávaných léčiv jsou padělky. V Kambodži bylo v r. 1999 na trhu 60 % balení jiného antimalarika, meflochinu, který obsahoval buď přípravek vyrobený z prošlých surovin, které měly být zničeny, nebo tablety bez jakékoli účinné látky."

Odpovědět


+

css94381672,2006-08-13 12:17:45

"V mnoha případech totiž podvodníci plní kapsule například moukou. Velká část padělků se přitom vyrábí takzvaně "na koleni" spíše než ve velkých továrnách. Většina léku v chudých tropických zemích se prodává na trhu, kde jsou léky vystaveny slunci, horku, vysoké vlhkosti v období dešťů a podléhají rychle zkáze. Ale protože domorodci považuji každé horečnaté onemocnění za malárii, kupuji léky z trhu za nízkou cenu a berou je do doby, než horečka ustoupí.

V Laosu jsme zjistili, že téměř 40 % pacientů s malárií se léčilo doma lékem z trhu. Výsledkem je nárůst kmenů parazita rezistentních vůči antimalarikům."

Odpovědět


css94381672 je grafoman a cvok

Ccecil,2006-08-14 20:32:26

a jsem o tom přesvědčen již dlouho, bez ohledu na DDT.

Osobně si myslím, že nejhorší ze všeho jsou rádoby vědecky znějící bláboly podobných lidí, kteří o realitě aplikované vědy pouze četli na střední škole, ale mají neustále neodolatelné nutkání se ke všemu "zasvěceně" vyjádřit.

Odpovědět


rébus pro Ccecila: 176:648 (grafoman :-)

css94381672,2006-08-15 17:29:38

"...rádoby vědecky znějící bláboly..."

ad resistence vůči antimalarikům:
Zdravotní ústav v Ostravě, má akreditaci na parazitologii, studijní materiál MUDr. Plesníka:/>
http://www.zuova.cz/informace/smd/smd009.pdf

ad DDT toxicy: Světová zdravotnická organizace/>
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/ddtsum.pdf

ad další isekticidy proti malárii opět WHO, 266stránková publikace z roku 2006: "Pokyny pro léčbu malárie" na http://www.who.int/malaria/docs/TreatmentGuidelines2006.pdf

ad levnost DDT = wikipedia (tedy encyklopedie, který v sobě obahuje méně chyb než např. Britanika)http://en.wikipedia.org/wiki/DDT

ad zamyšlení = Český rozhlas Leonardo http://www.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/223016
(aktuální příspěvek z roku 2006)

Odpovědět

když je nezabijou zimničky

CC,2006-08-11 18:49:27

tak to udělá jejich soused, až nebude co k jídlu, protože místnímu šílenýmu generalisimovi zemědělství moc neříká...

Odpovědět


jo

CC,2006-08-11 18:53:11

a mezi komárama zanedlouho dozajista převládne odolnější varianta, která učiní jakýkoliv rozumný dávkování ddt zbytečným

Odpovědět


Pro CC

Jirka,2006-08-14 19:02:50

Uz jsem myslel, ze se vyvine odolnejsi forma vuci generalissimum.

Odpovědět

co s lidmi

P.P.,2006-08-11 17:26:42

Jestlize lide v Africe nebudou umirat na AIDS a malarii tak co s nimi bude v prubehu nekolika desitek let? Jiz dnes jich je tolik, ze Afrika je nedokaze uzivit. Nevim, co je horsi, umirat na AIDS, malarii nebo hlady?

Odpovědět


no čo asi

Martin,2006-08-11 19:26:38

tak budú robiť? To čo doteraz - sexovať, bojovať a čakať na nové dodávky jedla a zbraní. A riešenie je v nedohľadne, lebo ak sú naše politické "elity" od nás vzdialené ako zo Zeme na Mesiac, tak v Afrike to je ako zo Zeme na kvazar.

Odpovědět


POčet obyv. v Africe není problém

ps,2006-08-11 20:09:32

Afričani se nedokázou uživit ne proto, že jich je moc ale proto, že je víc zajímá vzájemné vyvražďování než práce. V Africe žije jen 500 mil. obyv což na tak velký kontinent a ve srovnání např. s JV Asií není moc. Kdyby se Afrika aspoň trochu modernizovala a byl tam trochu klid tak jsou s to vyprodukovat obrovské množství jídla.

Odpovědět


Sahara

Martin,2006-08-11 22:53:23

Problém malárie sa síce týka len tých oblastí, kde môžu prežiť komáre, ale čo sa týka úživnosti územia, tak tá zjavne klesá. Spomeňme si na Tassili alebo na to, že ešte v rímskej dobe boli v severnej Afrike husté lesy a teraz tam je púšť. Vyzerá to tak, že existencia Sahary je síce spôsobená globálnou cirkuláciou atmosféry a trvalou tlakovou výšou, ale veľkú časť jej plochy si vytvorili sami miestni obyvatelia odlesňovaním a neúnosnou pastvou. Takže ak sa Sahara rozšíri na celú Afriku, zaniknú tam rieky, močiare a jazerá a problém s komármi sa vyrieši, nebudú sa mať kde množiť a vykapú. A obyvateľom budeme voziť jedlo od nás.

Odpovědět


Africani

jirka,2006-08-14 18:53:51

Kdyby Africani meli evropsky nebo asijsky pristup k praci, tak by mohli uzivit nejen sebe, ale i zbytek sveta. Afrika je neobycejne bohata na prirodni zdroje. Lze zde casto zit jen z toho, co si utrhnete ze stromu. Ale nektere to trhani nebavi a chteji vladnout. A tak staci zblbnout dost lidi, dat jim klacky nebo kalachy (to je jedno) a poslat je misto trhani na smrt. Jednoduche a proste, nicmene s moznosti obzivy to nema nic spolecneho.

Odpovědět


za dobrotu na zebrotu

Marcako,2006-08-24 16:49:43

2 Ps: A az budou jednou vykonni tak treba prijdou na to ze obsadi evropu...bile farmare taky postrileli

Odpovědět

pasca

Martin,2006-08-11 16:22:06

V jednej staršej Žive je článok o pasci na lapanie múch tse-tse. Využíva sda pritom ich posadnutosť jedným odtieňom modrej farby ktorý ich neuveriteľne priťahuje. Vedci skonštruovali pascu s "návnadou" s príslušným odtieňom modrej farby. Keď tam mucha vletí, spadne do dômyselného bludiska, v ktorom ju horúčava za pár minút zabije. V noci do pasce vlezú mravce a pascu vyčistia. Údajne tam počty múch tse-tse klesli o 90%. Samozrejme, je len otázkou času, kedy sa objyví mucha, ktorá na príslušnú farbu nebude reagovať...
V tejto súvislosti mi napadlo, že či by bolo možné zistiť, čomu komáre nedokážu odolať a použiť to ako návnadu do nejakej pasce. Mohla by to byť nejaká chemikália nachádzajúca sa v ľudskom alebo zvieracom pachu, ale v koncentácii, ktorá by náš pach "prebila". Je to len taký teoretický návrh, poprosím niekoho, kto sa v tom vyzná, aby ma pochválil/rozniesol na kopytách svojho koňa :)

Odpovědět


CO2

Ccecil,2006-08-11 16:52:15

Tou vábničkou je CO2 vydechovaný objektem vhodným k útoku.

Odpovědět


tak jednoduché to s CO2 není

ditom,2006-08-11 18:25:53

, bohužel. Některé druhy se dají chytat na CO2 pasti, některé nikoli. Viz např.
/>
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9622366&dopt=Abstract

/>
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11016432&dopt=Abstract
/>
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10948375&dopt=Abstract

a desítky dalších.... (bude-li zájem, nějaký link ještě hodím)

Odpovědět


Souhlasím

Ccecil,2006-08-11 21:57:04

Jednovětná odpověď si nedělala nárok na vyčerpávající informaci. ;o)

Odpovědět

Offtopic - demagogie

Zdenda,2006-08-11 15:16:07

Mám Osla _velmi_ rád a _velmi_ oceňuji snahu a rozhled autorů, ale např. tento článek mi přijde podobného emotivního ražení jako články např. Greenpeace :(

Třeba popisek obrázku: "Kniha „Tiché jaro“ odstartovala vlnu ekologických hnutí. Pro obyvatele rozvojových zemí ale zákaz DDT mnoho dobrého nepřinesl." Zde z těchto dvou vět vyplývá přímá souvislost mezi ek. hnutími a nedobré věci pro obyvatele roz. zemí.

Poslední věta - miliony dětských životů. Je opravdu třeba psát takto?

Jinak děkuji za pohled z druhého břehu :))

Odpovědět


Mozna je clanek trochu demagogicky

iop,2006-08-11 16:23:47

, ale rozhodne mene nez anti-DDT kampan. Jde totiz o to, ze zakaz DDT prinesl nam (z bohate, nebazinate Evropy) pocit bezpeci, ale mnoho lidi z Afriky stal zivot. Ale hoho to zajima, vzdyt jsou to stejne jen nejaky negri.

Odpovědět


priority

Ucholák,2006-08-11 17:16:05

"Pro obyvatele rozvojových zemí ale zákaz DDT mnoho dobrého nepřinesl" ... kromě detailu jako miliony lidských životů. Jenže ty životy rozhodně nejsou priority intelektuální levice, jsou to jen lidské životy.

Odpovědět

přemnožení

asstherix,2006-08-11 13:53:53

" ohrožuje dvě a půl miliardy milionů obyvatel Země" -- není to trochu moc ?

Odpovědět


je

jarda petr,2006-08-12 06:12:24

Je. Asi milionkrát. Díky za upozornění.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz