Mléčná dráha ovlivňuje pozemský život  
Jednou z překvapivých linií odboje proti alarmistické oteplovací klice je výzkum vlivu kosmického záření na pozemské klima a život na Zemi vůbec.


 

 
Takhle vypadá naše galaxie od sousedů. Možná má na naše klima větší vliv, než by kdo kdy řekl.

Alarmisté se snaží budit dojem, že kromě lidmi vypouštěného oxidu ohličitého neexistuje jiné vysvětlení pozorovaných změn klimatu. Alarmističtí vědci snaživě hledají jednoznačné spojení mezi oxidem uhličitým a klimatem i v minulosti Země. V některých studiích se dokonce praví, že oxid uhličitým se zdá být jediným významným hybatelem pozemského klimatu vůbec.
Nic takového pochopitelně není pravda. S klidem můžeme nechat stranou jinak zajímavá data a stanoviska naznačující, že je sporné, zda k celoplanetárnímu oteplování v současnosti vůbec dochází, neboť klima se každopádně v historii Země mění neustále a rozhodně by bylo fajn tomu přijít na kloub. V takovém případě je k dispozici celá řada jiných vědeckých vysvětlení změn klimatu.

 


Mezi pozoruhodné novinky v tomto ohledu náležejí nové výstupy bádání Henrika Svensmarka z Danish National Space Center. Svensmark se zabývá vlivem kosmického záření na pozemské klima. Jako každý, kdo se opováží studovat něco, co zpochybňuje lidskou zodpovědnost za změny klimatu, je i on vnímán jako kacíř a jeho výzkum jako kontroverzní. Přesto nyní přišel se sérií přesvědčivých publikací, ze kterých globálním oteplovačům stoupá tělesná teplota.

 

Pohledem na poměry izotopů uhlíku ve starobylých mořských sedimentech lze zjistit, jak dobře se v určitém období měl život v oceánu. Když fotosyntetické bakterie a řasy pojídají oxid uhličitý, upřednostňují klasický izotop uhlíku C12. V důsledku toho je v moři relativně víc izotopu uhlíku C13, jenž představuje kolem 1,109% veškerých atomů uhlíku na Zemi. Ten pak tím pádem mořské organismy víc využívají ke stavbě uhličitanových schránek. Množství uhlíku C13 ve fosilních vzorcích nakonec vypovídá o tom, jak moc se v moři tehdy fotosyntetizovalo, jinými slovy jaká byla tehdy v moři produktivita mikroorganismů.


 

 

Zvětšit obrázek
Slunce si cloní své planety magnetickým štítem.

Svensmark překvapivě zjistil, že největší výkyvy produktivity patrné z fosilního záznamu velmi dobře korelují s epizodami intenzivní tvorby hvězd v naší galaxii a zároveň s chladnými obdobími pozemského klimatu. Vyšší produkce nových hvězd znamená intenzivnější kosmické záření prolétávající Mléčnou dráhou. Naopak, v období laxního rození nových hvězd, kdy bylo kosmického záření slabší, bylo pozemské klima teplejší a biologická produktivita mořské drobotiny nepodléhala velkým výkyvům.

 

Vše nasvědčuje tomu, že se pozemský život v obdobích s chladným klimatem kymácí mezi trapně nízkou a úžasně vysokou produktivitou. Důvodem by dle Svensmarka mohlo být to, že ač je led obecně životu nepříznivý, větry a mořské proudy jsou na Zemi zřejmě silnější právě v době chladu.

Zvětšit obrázek
M 16. Orlí mlhovina v souhvězdí Střelce. Místo, kde se právě rodí hvězdy. Pokud je tam někde planeta pozemského typu, mají tam chladno.

Proto více míchají s oceánem a tím zvyšují přísun živin do jeho horních vrstev, kde žijí ti, o které jde především – fotosyntetické mikroorganismy. Tak se může stát, že je biologická produktivita v chladném klimatu občas vyšší, než v tom teplém. Ve svém důsledku to ale vede k mnohem výraznějšímu kolísání produktivity, protože po orgiích produktivity následují drsné propady na nízké hodnoty.

 

 

Zvětšit obrázek
Kosmické záření možná zásadně modeluje pozemské počasí.

Prsty by v tom mohlo mít právě kosmické záření, které se momentálně také velmi podezřívá jako původce blesků. To se skládá především z oholených jader atomů, povětšinou vodíku a helia, čili z protonů a alfa-částic. Pestrou sebranku ještě doplňují jádra těžších atomů, elektrony, gamma záření a energeticky velmi našlapaná neutrina. Svensmark experimentálně doložil, že kosmické záření pravděpodobně zásadním způsobem ovlivňuje tvorbu mraků. Do pozemské atmosféry každým okamžikem buší ohromné množství částic, čímž vznikají ionty a volné elektrony. Právě zdivočelé elektrony katalyzují shlukování molekul kyseliny sírové a vody, z nichž se postupně rodí mraky. Ví se, že během posledního století se prakticky zdvojnásobilo magnetické pole Slunce, které funguje jako štít proti kosmickému záření. Méně kosmického záření znamená méně mraků, což zase znamená oteplování. V této souvislosti je rovněž fajn si uvědomit, že v měřítku celé historie života na Zemi my žijeme v období poměrně výjimečně chladném.

 

Před 2,4 miliardou let se v Mléčné dráze rozjel hvězdný baby-boom doprovázený neobyčejně vysokým počtem explozí supernov, protože velmi hmotné hvězdy žijí jen velmi krátce, zato umírají ve velkém stylu. Podle mořských sedimentů se zdá, že to Zemi tehdy pěkně ochladilo. Svensmark je vlastně na alarmisty hodný. Praví, že to neznamená, že by lidé neměli na klima vůbec žádný vliv. Každopádně je velmi žádoucí vliv kosmického záření na pozemské klima důkladně prostudovat. Raději předtím, než uvalíme ekologické daně na všechny lidské činnosti a produkty.

Pramen: Astronomische Nachrichten (Astronomical Notes) online, Proceedings of the Royal Society A online, Wikipedia

 

 

Datum: 16.11.2006 07:40
Tisk článku

Související články:

Kolik bitů informace obsahuje viditelný vesmír?     Autor: Stanislav Mihulka (21.10.2021)
Od centra Mléčné dráhy k nám přiletěly neobvyklé rádiové signály     Autor: Stanislav Mihulka (13.10.2021)
Vědci vystopovali zvláštní bublinu prázdnoty mezi Perseem a Býkem     Autor: Stanislav Mihulka (22.09.2021)
Největší virtuální vesmír Uchuu je přístupný k nahlédnutí pro každého     Autor: Stanislav Mihulka (13.09.2021)
Kosmologické simulace ROMULUS stopovaly potulné černé díry     Autor: Stanislav Mihulka (24.08.2021)Diskuze:

Článek je zajímavý,ale...

Tomáš,2006-11-20 10:48:11

...,ale nechcete se přeci přít o to,že CO2 a skleníkové plyny jako celek klima a nejen klima podstatně ovlivňují,vždyť to už kromě "pana" prezidenta chápou snad všichni.

Odpovědět


dogma

MildaIV,2006-11-20 11:17:13

Dřív taky všichni chápali, že země je placatá a Slunce obíhá kolem ní.

Odpovědět


Milý Tomáši

Ccecil,2006-11-20 22:47:48

Nechci ti brát iluze vštěpované nám zelenými aktivisty. Věc je ale daleko sožitější, než se snažíš domyslet. Předně CO2 není jediný plyn, který ovlivňuje skleníkový efekt. CH4 je mnohem efektivnější a třeba střevní pochody australských ovcí mají překvapivě na vývoj mnohem větší vliv. Nemluvím ani raději o hnilobných procesech v nádržích vodních elektráren, které jsou v konečném důsledku schopny vyprodukovat mnohem více skleníkových plynů, než jakákoliv uhelná elektrárna.
Věc je o to složitější, že geochemické procesy jsou schopny vyprodukovat za krátký časový okamžik mnohem více CO2 než by se odvažovali lidé za několik let.
K tomu se musí připočíst zvýšená aktivita slunce a mnohé další procesy, které nemůžeme nikterak ovlivnit....

Ano, člověk se na oteplování země zajisté podílí. Jeho vliv se ale bude blížit spíše řádu procent a rozhodně nebude určující. Jsou zde ve hře síly, které z globálního hlediska člověka naprosto zastiňují.

Hraní na zelenou ekoligickou notu je pouze zase něčí snaha na něčem vydělat. A strach je poměrně silná motivace. Pokud se vhodně zaobalí do rádoby všelidumilské globální obálky, má šanci na úspěch, ostatně i ty jsi důkazem, že tento postup úspěšně funguje.

Jistě, životní prostředí je potřeba chránit a znečištění mírnit, ale všeho s mírou. Heslo "zabij bobra, zachráníš strom" není to pravé ořechové.

Odpovědět

Autorovi článku

Jiří Brada,2006-11-19 15:25:50

Vážený pane Mihulko. Z každého z Vašich článků je poznat, jak Vás trápí to, že spousta lidí považuje lidstvo a produkci CO2 jako hlavní příčinu globálního oteplování. Asi s tím osobně nesouhlasíte a oceňujete jakoukoliv snahu výše zmíněný názor vyvrátit, nicméně by bylo pěkné, kdybyste se jako sečtělý člověk věnoval jen technické stránce věci a neventiloval své poznámky o kacířích nahlas. Kazí to jinak dobrou úroveň Vašich článků.

Odpovědět


Globalni oteplovani

MildaIV,2006-11-20 11:14:40

Jinými slovy se podle Vás může k tzv. globálnímu oteplování vyjadřovat pouze ten, kdo tomu vůbec nerozumí ?

Odpovědět

hmm

Roman Rodak,2006-11-16 19:37:53

odkedy mate pan Mihulka patent na pravdu?
"V některých studiích se dokonce praví, že oxid uhličitým se zdá být jediným významným hybatelem pozemského klimatu vůbec. Nic takového pochopitelně není pravda."

Odpovědět


Romanovi

Jirka,2006-11-16 20:18:36

Pan Mihulka cituje prameny a uvádí fakta. A to dokonce úplně nová, publikovaná před několika dny. A teď si pane Rodáku ještě jednou přečtěte co že jste to za argument použil Vy... Některé.... Vskutku silný argument. Zkuste příště, místo jízlivosti, použít víc nových poznatků. Díky. Jirka

Odpovědět

?

Mirek,2006-11-16 18:55:56

Uvědomuje si autor, že se ideologickým zabarvením svých článků zařazuje mezi "alarmující" ideology, které kritizuje?

Odpovědět


-

Zdeněk Jindra,2010-07-11 15:35:56

Ideologické zabarvení není pěkná věc, ale většina obyvatelstva ani na nic jiného neslyší. Pravda zvítězí, pokud dokáže to, co lež.

Odpovědět

Proč není vůbec dobré lidi trašit CO2...

Al,2006-11-16 17:06:13

Myslím, že důvod, proč není vůbec dobré lidi strašit (CO2 apod.) nabízí např. Lomborg:
1) Lidé mají omezené zdroje (peníze na Kjóto NEJSOU jen papírky zlých imperialistů...)
2) Tyto OMEZENÉ zdroje může vynaložit efektivně nebo ne.
3) Pokud tyto omezené zdroje vynaloží neefektivně nebo dokonce zcela ZBYTEČNĚ, pak tyto zdroje CHYBÍ jinde (např. na další objektivní vědecký výzkum, boj proti chudobě, nemocem, na záchranu ohrožených druhů...)!

Velmi se obávám, že celý humbuk kolem CO2, výstavby "ekologických větrných elektráren" (které vyprodukují několikrát méně energie, než se "spálí" jejich výrobou) ... vědecký a politický omyl gigantických rozměrů a nákladů...

Odpovědět


Doplnění....

Al,2006-11-16 17:19:44

Ještě bych poznamenal, že neefektivní vynaložení zdrojů (např. realizace tzv. Kjóta nebo výstavba větrných elektráren) neznamená JEN obrovské plýtvání se zdroji, které pak fatálně chybí jinde.

Zcela logicky také znamenají další nárůst znečištění, poškození přírody i lidského zdraví, explotaci zdrojů...

Jak je to možné? Vemte si třeba takou "výrobu biolihu" z obilí. Než na poli vyroste obilí, musí zemědělec vynaložit velké množství energie - nafty na pohon traktorů a další techniky, ropy a uhlí na výrobu průmyslových hnojiv a pesticidů, ale také ropy a uhlí na výrobu traktorů, kombajnů atd. Také za svoji práci si chce jednou užít a tak spotřebuje další ropu za let na dovolenou (další energii za výrobu letadla)...
Pak vyrobí tzv. obnovitelný zdroj - biolíh.
Když to spočtete, tak vám vyjde, že to je černá díra na spotřebovanou energii z těch reálných zdrojů... Samořejmě včetně znečištění (+ pesticidy v přírodě, zničená krajina a korupce)!!!

Odpovědět


jasně,

doxtan,2006-11-17 03:22:19

nějak podobně uvažoval G.Bush, když odmítl Kjoto. Pokud je oteplování globální, tak je nutno ho řešit globálně. A pokud jeden dolar vynaložený proti oteplování v USA má účinek X a jeden dolar vynaložený v Indii má účinek 10X, pak nemrhejme dolary v USA a vynaložme je v Indii. Tomu se USA nikdy nebránili, ale bohužel to není ten správný ideologický klacek, tak se o tom neluví a už vůbec se to neřeší. Chudé státy tvrdí (zcela sobecky) vy jste měli svoji průmyslovou revoluci a tak nám ji nechte taky. A teplota stoupá.

Odpovědět


Přesně tak...

Al,2006-11-17 08:53:39

Jen si nejsem jist, zda teplota stoupá. Trochu možná ano (za posledních pár let). Nikdo ale přesně neví proč - i když je spousta suverénů, kteří o tom mluví s nezvratnou jistotou a překrucují a selektivně vybírají fakta.

Já vidím jako mnohem větší problém, že lidstvo v Evropě v podstatě vymírá (resp. zatím "jen" stárne - což je svým způsobem ještě horší).
Dílem je to také obrovským zdaněním...

Odpovědět


to jste cetl ve Ctyrlistku?

jfk,2006-11-17 21:10:40

"vetrnych elektraren, které vyprodukují několikrát méně energie, než se spálí jejich výrobou" Sirite zajimavy FUD, je to nesmysl. Vetrne elektrarny dnesnich dnu jsou dobre zvladnuta optimalizovana technologie, jejich ucinnost je vysoka a zivotnost dlouha. Vetrna elektrarna vyrobi vice energie nez se spotrebuje na vyrobu jejich komponent, montaz a provoz a to ne v nasobcich ale nasobcich radovych rozdilu (pokud ji ovsem nepostavite nekde kde nefouka ze ano..). Ono se ani neni co divit, neni nutna dodavka paliv jejichz tezba a preprava jsou v jinych pripadech energeticky narocnymi castmi retezce.

Odpovědět


Větrné elektrárny...

Al,2006-11-18 08:51:42

Větrné elektrárny...se vyvíjí již 20 až 30 let.
Zatímco produkce JTE má náklady 1,05 Kč/ kWh, větrné elektrárny dosahují 3 Kč a více.
Zatímco u JTE je v této ceně reálně započtena většina tzv. externalit (včetně fondů na ukládání paliva, než bude v budoucnu dále využito atd.), u větrných elektráren v ceně 3 (a více) Kč zohledněny vůbec NEJSOU: poškození krajiny ve velkém rozsahu, zabíjení ptáků a netopýrů, těžké kovy a chemikálie. Zejména ale fakt, že větrná elektrárna funguje (a to zcela NAHODILE) cca 10-30% doby. Pokud (jako v Německu) jsou tyto elktrárny používánay, dochází ke kolapsům celé sítě. Takže buď se smíříme s tím, že občas holt elektřina nejede (nejede doprava, zastaví se školy, továrny, lidé jsou ohrožení), nebo musíme postavit jiný zdroj ZÁLOŽNÍ (k čemu je nám potom ta větrná elektrárna???). Tato "externalita" je mimořádně závažná.
Postatné však je, že náklady jsou cca 4 x vyšší - tzn, ze 4 jednotek energie (ropa, atom, uhlí, plyn) vyrobíme 1 jednotku energie "obnovitelné"!!!!!!!!!

Odpovědět

Výčet kosmických vlivů je dokonce ještě delší

Pavel Brož,2006-11-16 12:19:45

Kromě kosmického záření se považuje za velmi výrazný vliv na klima naší planety průchod naši planetární soustavy mezihvězdnými oblaky vodíku. Takovýmito obrovskými oblaky vodíku totiž v minulosti naše planetární soustava s velkou pravděpodobností mnohokrát prošla. Svého času se jednalo o alternativní teorii vyhynutí dinosaurů, která byla opuštěna po nálezu kráteru v Mexickém zálivu (no s tím meteoritem je to dnes taky nahnuté, viz nedávné články zde).

Odpovědět

č/b

elessar,2006-11-16 10:13:33

Globálne otepľovanie alebo "globálne otepľovanie"? je dnes skutočne veľmi medializovanou témou na ktorej sa dá získať slušná dávka popularity.

Nevýhodou toho je že väčšina článkov je ČIERNO-BIELA. Ich autori buď bagatelizujú alebo preceňujú vplyv človeka na globálne otepľovanie.

Som pravidelným čitateľom Vašich stánok a je mi ľúto že ani Vaši autori sa Č/B názorom na globálne otepľovanie nevyhli...

Odpovědět


a co jako?

kamil,2006-11-16 15:27:55

muzes mi vysvetlit korelaci mezi dvema fakty:
1 c/b nazor autoru (at je nebo neni)
2 jsi pravidelnym a (pravdepodobne) znechucenym ctenarem

ja si koupil vcera limonadu a metro se zpozdilo...
to je sokujici ne?
jinymi slovy zkus se vyhnout svym ufnukanym a manipulacnim komentarum...

Odpovědět


RE: Kamil

elessar,2006-11-16 16:49:56

nie, nie... znechutený určite niesom, osel je veľmi dobrá stránka a aj tento článok pekne popisuje jednu z možných príčin globálneho otepľovania. Len nechápem prečo autor nazýva všetkých vedcov skúmajúcich vplyv človeka na globálne oteplenie "Alarmistami". Myslím že je medzi nimi veľa zodpovedných vedcov vykonávajúcich serózny výskum a tí si určite pomenovanie "Alarmista" nezaslúžia.

PS. Tvoja posledná veta... pls čím je moj predchádzajúci článok manipulujúci? Ja pokladám za manipulujúce články prikláňajúce sa na jednu stranu "bariéri" a zosmiešňujúce tú druhú... ;-D

Odpovědět


c/b

kamil,2006-11-16 17:10:02

mozna si to ani neuvedomujes, ale poselstvi v tve posledni vete je jasne: bububu, kdyz neprestanete psat, jak se mi to nelibi, nebudu vas cist a tim hodne utrpite, nebot ja jsem zaslouzily a doposud loajalni ctenar...
je to takova velice bezna forma brainwashingu uzivana v lidske komunikaci, rozsirena (pouziva se, rekl bych, nevedome) a uspesna k dosazeni svych cilu, tj. manipulaci s protistranou

Odpovědět


zpětná vazba

Zdeněk J.,2006-11-20 14:45:50

Milý Kamile,
to co tady naznačil Elessar je obyčejná zpětná vazba. Jak jsi poznamenal sám, je věrným čtenářem a je zde něco co se mu na těchto stránkách nelíbí a tak to vyjadřuje. To že to vyjádřil bez vulgarismů a osočování ostatních diskutujících podle Tebe asi znamená, že je to ufňukaný manipulátor(Tvůj názor). Podle mě, je to jeden z nemála "slušných" čtenářů (můj názor).
Zajímavé je, že pokud se někdo v dogmatické společnosti snaží být otevřený a slušný a nedej bože jen nepřikyvuje, ale snaží se upozornit na nedostatky, tak hned dostane přes prsty (hubu) od nějakého ochotného jedince, který se vždy a všude najde;-)

Mně se také nelíbí Č/B přístup, jakým se zde přistupuje k některým tématům. Smutnou ironií je, že se Č/B přístup posměšně vytýká druhé straně. A pro Tvou informaci pravidelným čtenářem jsem také. Znamená to snad, že se nemůžu vyjádřit?

Pokud klikneš na záložku redakce, najdeš v textu nápis "OSEL" a vysvětlení (Objective Source E-Learning). Rozumím-li tomu správně, znamená to: "objektivní zdroj elektronického studia." Já si myslím, že tato přílišná, Č/B zaujatost příliš objektivní není. Nemohu tedy autorům tohoto webu říct, že se od toho, čím si mě tento web získal odklánějí?

Odpovědět


Re: Kamil - bububu

elessar,2006-11-21 22:57:17

mno... myslím že 1+1=2, 2+2=4, a ak sa trochu posnažím snáď vypočítam aj 3+3... ;-D

Osel číta denne určite viac ako 6 ľudí (myslím že viac ako 6000) a aj ľudia, ktorým 3+3 trvá trochu dlhšie sa nepovažujú za tak doležitých aby sa kvoli nim OSEL postavil na hlavu ;-D
Naozaj som chcel (ako správne podotkol Zdeněk J.) len poukázať na jednostrannosť tohoto článku. Upozorniť ostatných čitateľov na to, že výskum globálneho otepľovania je rozdelený na viac "táborov":
1. "Alarmisti" - za všetko može človek - láka ich popularita za každú cenu
2. "Serózni vedci"
3. "???" - človek nemože a nič - lákajú ich peniaze štátov ktoré najviac znečisťujú zem
Poslednou skupinou sú vedci ktorí sa na základe "neomylných" a presvedčivých teórií prilonili na jednu zo strán bez nehľadiac na iné ciele...

PS: naozaj vo vedeckom článku hľadám holé fakty a vysvetlenia. Škriepky medzi tábormi vedcov iba znižujú kvalitu článku, rušia pri čítaní a sústredení!!! a hlavne na to mal moj príspevok upozorniť!!! Ak si myslíš niečo iné, potom sme zrejme ľudia úplne iného zmýšľania a iba ťažko nájdeme spoločnú reč!!! (v medziľudských vzťahoch je to myslím úplne bežné a nikto to zatiaľ nenazval MANIPULÁCIOU)

Odpovědět

Mraky...

Al,2006-11-16 08:36:26

Tvorba mraků je podmnožinou vlivu voda/ mraky.
Myslím, že klimatologie o vlivu vody v atmosféře mnoho věcí ještě neví... Takže závěry více mraků = ochlazování je dost "silné" tvrzení.
Kromě toho, záření (nebo částečky sazí) mohou vznik mraků podporovat - jestli mrak vznikne o 10 km dál nebo o 100 km dál. Tzn. jednou a někde vzniknout MUSÍ (co by se jinak s tou vodou dělo v atmosféře?).
Takže zcela nechápu jak může tento proces ovlivňovat globální klima...

Každopádně asi ale korelace klimatu/ biomasy/ klimatu může něco znamenat. Otázka co asi bude chtít dál intenzivně zkoumat...

Odpovědět


mozna je to lepsi strasit lidi co2

zavi,2006-11-16 15:10:05

myslim si ze to s tim co2 a dalsimy plyny nebude tak horke ;-) urcite to vliv ma ale nemelo by se zapominat na vlivy ostatnich cinitelu viz clanek a melo by se na to divat objektivne a ne prosazovat jen jediny vyhraneny nazor - ono velky rozruch kolem tohoto "problemu" (jeslti to vubec problem je ze ...) neni nekdy az tak na skodu kdyz se snazime snizi emise toho co2 a dalsich tak se zmirnuje vliv cloveka na klima a naopa se investuje tak kde je to potreba - do vedy na to aby se nasly "eko" nahrazky nasich postupu a zaroven se lide snazi mene znecistovat vse co mu vleze pod ruku i kdyz to zzrovna nemusi ovlivnovat klima ale treba zdravi nas i vseho kolem .takze je mozna dobre strasit lidi co2 a snazit se tim ovlivnit alespon to co jde (kosmicke zareni ovlivnime asi tezko ) a i kdyby to nepomohlo tak zas tolik fos paliv nam nezbyva abychom poslaly tu nasi planetku do kytek - ono prece odnekud se ten uhlik vzit musel takze uz jednou ve vzuchu byl ne ?

Odpovědět


Ano

JB,2006-11-17 12:14:39

Nejekologičtější planetou je asi Mars. Vše zde zamrzlo, žádný uhlík, sopka. Také se dočkáme, pak ty fabriky budou dobrý.

Odpovědět


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace