S požehnáním od boha jsme agresivnější  
Jestliže bůh – kmenový, křesťanský, muslimský, judaistický či ještě jiný – označí násilné chování za správné, začneme vidět o poznání ruději. I když na boha nevěříme.

 

 

Zvětšit obrázek
Bible je plná hororových příběhů. Takhle třeba italský malíř Tintoretto zachytil v letech 1550 až 1553 bratrskou výměnu názorů mezi Kainem a Abelem.

Starý zákon je plný hororových příběhů. Jeden z nich vypráví o muži z kmene Efraim, který se vydal s konkubínou do země kmene Benjaminů. Když párek dlel na návštěvě u jednoho z benjaminských mužů, shromáždil se před domem dav, který vyrazil dveře, vtrhl dovnitř a konkubínu znásilnil. Žena řádění davu nepřežila.

Zvětšit obrázek
Brad Bushman, University of Michigan. Zkoumá násilí. Zkuste mu odporovat.

Odveta byla krvavá. Izraelské kmeny vytáhly v odvetu, dobyly několik benjaminských měst a vyvraždili všechny obyvatele – muže, ženy i pacholátka.

 

 


Americkým psychologům vedeným Bradem Bushmanem z University of Michigan posloužil biblický příběh z Epilogu ke knize Soudců k zajímavému experimentu. Přečetli tento příběh 500 studentům. Polovina jej ale měla doplněna o pasáž, kde se muž vrátí s tělem mrtvé konkubíny domů a jeho kmen se v modlitbách ptá boha, co si má počít. Bůh vyzve Efraimy, aby vzali spravedlnost do vlastních rukou a ztrestali Benjaminy dříve, než by to učinil on sám.
Pak se všichni studenti podrobili testu agresivity.

 

 

 

Zvětšit obrázek
Křižácké výpravy …

Polovina dobrovolníků pocházela z nábožensky vedené University Brighama Younga v utahském Provo. Téměř všichni patřili k Církvi Ježíše Krista svatých poslední dnů. Druhá polovina dobrovolníků studovala na Svobodné universitě v Amsterodamu. Z Nizozemců věřilo v Boha jen 50% a jen 27% věřilo v texty bible.

 

 

 

Zvětšit obrázek
… veřejné popravy kacířů …

Vcelku bylo jedno, kdo kde studuje a jestli věří v boha nebo ne. Ti, co slyšeli dodatek s božím doporučením krvavé revanše se chovali obecně agresivněji, než ti, co byli o tento boží verdikt ochuzeni.

 

 


Studie je součástí snah psychologů pochopit nábožensky motivované násilí. Téma bylo po dlouhé roky tabu. Větší pozornost byla věnována spíše konejšivým efektům náboženství. Jenže lidé často používají boha k ospravedlnění vlastního násilného chování. Výsledky studie dokládají, že věřící nejsou agresivnější než ateisté. A ateisté nejsou agresivnější než věřící. Dokonce ani četba biblických „krváků“ sama o sobě nevede přímo k násilí (v této souvislosti je zajímavé, že sledování akčních násilných filmů takový efekt podle některých studií má). Obecně ale asi máme tendenci odpovědět na násilí agresí v situacích, kdy máme pocit, že naše odveta je posvěcená, oprávněná.

 

 

… nábožensky motivované násilí islámských radikálů …


Sociolog Mark Juergensmeyer z University of California  v Santa Barbaře tvrdí v rozhovoru pro Nature, že jeho vlastní výzkum prokázal schopnost biblických popisů násilí motivovat lidi k agresivnímu chování. Podle něj ale záleží konečný efekt na kontextu.

 

 


„Jestliže je násilí prezentováno jako autoritativní příkaz boha, může tento popis zvýšit pravděpodobnost agresivního chování lidí,“ řekl Juergensmeyer pro Nature. „Ale všechno záleží na tom, jak se text prezentuje. Stejná pasáž prezentovaná v jiném kontextu nemusí posilovat agresi. Pokud je ale biblický popis násilí použit k propagaci nepřátelství, bývá extrémně účinný.

 

 

Náboženství samo  o sobě není problém, ale může světské záležitosti pořádně zkomplikovat. Náboženské ospravedlnění násilí umožní politickým vůdcům přesvědčit lidi, že konají nesmrtelné činy hodné duchovní odměny. A to je skutečně silná motivace.“

 

 


Jiný americký sociolog, John Hall z University of California v Davisu, v komentáři Bushmanovy studie  zveřejněné v Psychological Science (18, 204-207, 2007) uvádí, že lidé mají silnou tendenci ignorovat násilné stránky náboženství a tíhnou k tomu, že nepovažují pachatele nábožensky motivovaného násilí za příslušníky daného náboženského hnutí.
„Když vidíme náboženské hnutí, které se angažuje v násilnostech, pak je tu kulturně motivovaná tendence tvrdit : no, víte, oni vlastně ani tohle náboženství nevyznávají.“

 

 

Zvětšit obrázek
… či násilnosti mezi katolíky protestanty v Severním Irsku. To vše jsou příklady násilného chování motivovaného a ospravedlňovaného boží autoritou. Kupodivu na ně slyší i ateisté.


Odborníci se shodují, že hodně záleží na tom, jak k problému přistoupí náboženští vůdcové. Mnozí mohou například při čtení náboženských textů násilné pasáže záměrně vynechávat, protože nechtějí ponoukat věřící k násilí.

Jiní je mohou naopak zcela cíleně vyhledávat, aby ponoukli věřící ukázat nepříteli, zač je toho loket.

Studie zkoumala vliv biblických textů na ateisty a křesťany. Zdá se, že odhalila obecnější principy vlastní všem lidem. 

 

 

 Pramen:

Psychological Science, Nature

 

 

 

 

 

 
Datum: 08.03.2007 13:12
Tisk článku


Diskuze:

Víc informací

japok,2007-03-28 13:57:22

Možná to tak má být, ale všiml jsem si, že v článcích a Oslu o výzkumech chování většinou chybí metoda a výsledky výzkumu a taky konkrétní zdroj. Diskutujícím to evidentně nevadí, ale přesto, nezajímá vás, jak se vlastně ta agresivita měřila?

Odpovědět

doplněk"..."

pepa z depa,2007-03-27 19:27:39

..nevnucuji!!)"důsledné ochrany života" od početí až do "přirozené" smrti.

Odpovědět

Jů a hele

Pepa z depa,2007-03-24 10:46:50

Různé zajímavosti lze najít třeba:Prenatální výzkum,nebo Hypnóza a prenatální výzkum(Richard Heinberg:Tvořivost v lůně matky I,II-lze se vrátit v hypnóze k okamžiku porodu/jeho celý průběh včetně přítomných osob??/,nebo až k okamžiku početí-což se Vám může zdát silně nepravděpodobné!!).O těchto výzkumech jsem již předtím několikrát četl.Jsem římskokatolík,zastánce existence duše(nikomu tuto víru,ani Vám nevnucuji!!) od početí až do smrti.Věřím v posmrtný život,nevěřím v reinkarnaci-první lidský pár nebyl znovuzrozením odpykávajícím si předchozí prohřešky.

Odpovědět

Pepík

Jů a hele,2007-03-22 18:10:16

Pepíčku, meleš blbosti. Já neříkám, že interupce je kravina, ale že tvůj argument s interupcí spojenej je kravina, což je velkej rozdíl. :)) A interupci si vybíraj ženy, který by to dítě nemohli uživit, nebo prostě vychovávat. Takový dítě by potom trpělo a pravděpodobně by se z něj stalo něco, čemu říkáme "odpad společnosti" což by bylo hodně nemilé :( .A podle tvý teorie populačního růstu by tu za chvíli bylo tak 100 miliard lidí :D což ale není možný uživit. Stav populace by se měl udržovat na přijatelné hladině a určitě by už neměl stoupat, to by byla cesta do "pekla" :)). A možná si to ještě nezaregistroval, ale připravuje se takzvaná důchodová reforma, která tento problém řeší :)) protože předpokládá s tím, že se naše populace nebude dále rozvíjet a proto na nás nebudu nikdo vydělávat. Takže si na svůj důchod budeme muset vydělat sami :)) Otázkou je, jestli tady ještě vůbec budu, snad mě neupálí křesťani, bombou nerozdělaj muslimové a židi neokradou ;P

Odpovědět


Jů a hele

Pepa z depa,2007-03-22 21:27:10

Takže mnoho žen,které se pro potrat rozhodnou,žije na hranici chudoby?? Některé z nich se pak marně snaží otěhotnět a pojišťovny platí drahé léčení a pak křičíme,že se nám zdražují léky atd.Odpad společnosti se rekrutuje i z velmi dobře zajištěných rodin a zákony máme takové,že mladiství provinilci jsou beztrestní.O prospěch žáka nad 18 let se smíte zajímat jen s jeho souhlasem.Když v základní škole na žáka zvýšíte hlas,ihned si na Vás stěžuje,případně žákovku s poznámkou Vám s posměchem roztrhá před očima atd.O obvinění z obtěžování nebo týrání ani nemluvě.Totéž máte v rodinách,zvýšíte hlas a dítě volá linku důvěry a už v tom lítáte... .Dříve rodiče dokázali uživit i více dětí-sice s menším blahobytem,teď se předhánějí s horentními dárky i na úvěr-jen aby dítě se necítilo před druhými ponížené... .Zeptejte se svých dědečků,jestli se tolik plýtvalo s půdou i s potravinami-jako teď!Plodiny nebyly tak výnosné a nynější zemědělská politika státu?Kolik máte ve světě špatně nebo vůbec neobdělané půdy?Těch připravovaných těšínských jablíček(důchodových zázračných nebolestných blahobyt zajišťujících důchodových reforem)bylo již několik.Důchodové připojištění jsem platil již před rokem 1970 dva roky a nic z toho.Nikdo nevíme-čím přičiněním zemřeme,kdo chtě či nechtě(nebo na čí popud) zmýlí léčení... .

Odpovědět


pepík

jů a hele,2007-03-23 23:36:37

Tak s tou školou a tou výchovou bych plně souhlasil. Myslím, že společnost se po staletí snažila zbavit násilí ve všech jeho podobách a v této době se tomu už tak "skoro" stalo. Ale daň za to je to co ste zmínil. Taková rákoska by ve škole možná taky neuškodila ;) Ale obávám se že dnešní "humální" společnost už to asi nezmění :) .Přecijenom zde platí že né všechno dobré je pro všechno dobré :))))) .No a ta spotřeba je podmíněna hospodářským vývojem. Technickým pokrokem a s tím spojenou dokonalou dělbou práce. A je jasné, že do budoucna je tato ještě stále zvyšující se spotřeba neudržitelná viz čína atd. No, ale lidé si to už začínají uvědomovat, tak to snad ještě zachránit můžeme, i když někteří vědci tvrdí opak :( . A opravdu si myslím, že ta interupce není problém. Pokud je provedena včasně. Přece pár buněk nemůžete považovat za živého člověka!! :( I když otázka co je a co už není a co ještě je člověk je velmi diskutabilní. Ale problém v tom prostě nevidím. Asi otázka vkusu :)) .NJN, né každý má rád koprovou omáčku :P

Odpovědět

jů a hele

Pepa z depa,2007-03-18 09:35:48

Díky tomu,že Vaše maminka neuvažovala o "nesmyslu" jakým je třeba interrupce(jak mi zde sdělujete)- se můžete pozastavovat nad mou stupidní debilitou.I díky zrušeným těhotenstvím půjdete do důchodu čím dál později a budete obklopován přistěhovalými z jiných zemí a budete muset respektovat jejich jazyk,náboženství(možná přijmete Vy,nebo Vaše rodina jejich víru),zvyklosti a vše,co přinášejí ze svých zemí,protože jejich děti budou vydělávat na Váš důchod.Na můj už ne.Kde křesťané upalují Židy nebo Muslimy?Kdo z nás zná dokonale svůj rodokmen a život všech předků tisíce let nazpět,aby mohl říci:Já i moji příbuzní jsme odjakživa čistí-nikoho jsme neokradli,nezabili ani neublížili!Proč nepíšete celá slova a děláte místo písmen pomlčky? Vstupné do katedrály budeme platit stejně a všichni -zahrnuté do celkového vstupného.Kdyby nebylo křesťanského náboženství u nás,možná bychom neměli kromě hradů a zámků žádných památek a mnohé obrazy s náboženskou tématikou.Bylo by jiné náboženství,možná i Vám nemilé.

Odpovědět

jů a hele

myslící člověk :),2007-03-12 18:23:26

No jo, a už je to tady, bavit se s křesťanem to je asi jako bavit se s holou zdí, protože holá zeď vám taky žádnej pádnej argument k obhájení sama sebe nedá :D Pepa z depa musel vytáhnou takový nesmysly jako je třeba interupce a pak něco co zkopíroval z wikipedie a čemu nerozumim :D .Ale přes všechno mu rozhodně jeho víru nechci brát, má na ní totiž podle ústavy právo :)) Každý z nás si může vybrat zda bude žít v pohádkovém světě bible a nebo ve světě reality. Já jsem si vybral realitu. Má jednu výhodu, narozdíl od křesťana se nemusím rozhodovat zda upálit žida nebo muslima a za to půjdu do nebe nebo do pekla. Já totiž neudělám ani jedno :) Pepo, už se těším na nějaký pěkný argumentíček :P --- Jo a jen tak mimochodem, doufám že tu katedrálu nikdy nedostanete!!!!!!!!!!!!!!!! :O

Odpovědět

trestání potratů

Pepa z depa,2007-03-12 08:51:49

Nezabiješ zárodek potratem a nenecháš uhynout novorozeně(Didaché,2;srov.List Barnabášův,19.5;List Diognetovi,5,5;Tertulián,Apologeticus,9).Papeže Sixta V.musím podrobně prostudovat.Nástupcem Sixta V. se stali 1590 až 1592 Urban VII(12 dní),Řehoř XIV(10 měsíců-proslul exkomunikací francouzského krále Jindřicha IV),Innocenc IX(2 měsíce). Roku 1592 byl zvolen papežem Klement VIII.Nemám ani jejich činnost prostudovanou.Řehoř IX byl papežem 1227 až 1241.Nevím,kolik matek -třeba u nás -zemře proto,že přes varování lékařů nepodstoupilo potrat.Stávají se případy,že varovaným matkám se narodí zcela zdravé dítě.Nejsou ani přesné průzkumy,kolik žen má vnitřní (nikým zvenčí nenavozené)trauma po zrušeném těhotenství.I zastánci potratů žijí díky tomu,že jejich matky se pro jejich potrat nerozhodly.Nejsem členem Hnutí pro život,ani jsem se nezúčastnil jejich protestů.Jsem pouze věřící,často chybující, římskokatolík.

Odpovědět


tertullian

jarda petr,2007-03-13 06:43:29

Je mi líto, ale právě příklad Apologety Tertulliana kulhá, protože ten sice zapovídal vraždu včetně zabití plodu v děloze, ale na druhé straně uznával odpodstatnění inetrupce pro záchranu života matky. A to dnešní katolické autority odmítají. Jinak je pravda, že jeho dílo je prohlašováno za jeden z prvních jasně vyjádřených předpokladů, že lidský život začíná početím. Ale třeba Tomáš Akvinský se držel ještě dlouho po Tertullianovi aristotelské doktriny, podle které se duše spojí s tělem až po 40 dnu a to jen u mužů. U žen je to vzhledem k jejich méněcennosti a pomalejšímu vývoji až po 90. dnu. Ukončení těhotenství před tímto termínem považoval za hřích, ale nepovažoval je za potrat jako takový, protože nešlo o plnohodnotnou lidskou bytost. Naopak, ještě v roce 1758 měl jistý Francesco Cangiamila takový strach o duše nenarozených dětí, že doporučoval křest v děloze injekční stříkačkou. Vyvolal tak nespočet potratů - ve svatém zápalu.

Odpovědět


Tertullian

Pepa z depa,2007-03-17 18:54:44

Moderní injekční stříkačku vynalezl roku 1858 Charles Gabriel Pravas. Francesko Cangiamila-kde najdu na něj odkaz?A stejně tak i na citovaná díla autorů. Moderní věda se duší asi nezabývá,protože by musela zodpovědět dotěrnou otázku,proč není úcta k nenarozenému životu a jak se dá zabránit cílené eutanazii(vyvolat- záměrně-bez zásahu mediciny neléčitelnou bolestnou chorobu-a nemocný sám požádá o ukončení jeho strastiplného života).Pro křesťany je aktuální nynější učení o nedotknutelnosti života od početí až po jeho důstojný konec v láskyplném prostředí.Lidé-když jsou přesvědčeni,že jsou milováni blízkými i v nevyléčitelné chorobě,nebudou žádat o eutanazii.Nebo se mýlím?

Odpovědět

Reprezentativní vzorek?

joe,2007-03-12 08:08:54

Polovina pokusných králíků byli mormoni, čtvrtina luterání a zbytek ateisti. Samí pokleslí odpadlíci, pravověrný ani jeden. Proto to tak dopadlo. :')))

Odpovědět

mcc

Pepa z depa,2007-03-11 23:26:47

Vnitřně si své názory snad zdůvodňujete,je to samozřejmě pouze Vaše věc. Osobně proti ateistům nic nemám,moji přátelé jsou většinou ateisté a jinověrci včetně různé barvy kůže a vůbec mi to na nich nevadí!! O víře diskutuji,až mi dá někdo podnět a vůbec nestavím na odiv svou zbožnost.Lidé,co mne znají,mne hodnotí podle jiných měřítek a nesnažím se u nikoho bodovat.

Odpovědět


?

mcc,2007-03-11 23:39:37

Nejak nechapu jak se tato reakce jakkoli tyka toho o cem jsme diskutovali.

Odpovědět


mcc

Pepa z depa,2007-03-12 00:03:48

Omlouvám se-pouze jsem asi neobratně reagoval na Váš dodatek-nevíra.Další věty jsou určeny spíše pro mé další kritiky,kteří možná moje názory patřičně překroutí a budou mne tvrdě stírat za mé"výpady" proti -všem-ateistům.Děkuji.

Odpovědět

mcc

Pepa z depa,2007-03-11 21:51:54

Jaksi mi dlužíte vysvětlení,v "CO" tedy věřili vůdcové všech revolucí,kteří většinou odstraňovali nepohodlné občany-i celé skupiny obyvatelstva(věřící,kněze,nespolupracující inteligenci,..).V nedaleké minulosti byl státní ateismus otevřeně hlásán ve formě (či dogmatu) Vědeckého světového názoru.Ale přitom i státní činitelé využívali zkušeností a umu pavědeckých léčitelů,dokonce začátkem osmdesátých let se ověřovalo,co je pravdy na zážitcích z "prahu smrti"-(Moody a téměř šedesát let před ním Břetislav Kafka).K náboženství i díky některým médiím se hlásí mizivé procento obyvatelstva naší země.Poznámečka: Např v dotaznících jsem i já vyplňoval,zda jsem se vyrovnal s náboženskou otázkou.Nevíru si musí každý sám v sobě rozumově zdůvodnit,mnozí,protože byli geniální-zavrhli náboženskou víru již v dětských letech,což prezentovali v základních školách výsměchem vůči věřícím spolužákům)samozřejmě za tiché tolerance(minimálně) soudružek učitelek.

Odpovědět


dluzim

mcc,2007-03-11 22:07:25

Nejsem si vedom , ze bych vam dluzil takoveto vysvetleni. Ja jsem pouze poukazal na to , ze ve jmenu ateismu se nezabijelo. Zabijelo se ve jmenu komunismu a jinych ideologii. Analogie : to ze vrah neverne manzelky je cirou nahodou taoista neznamena , ze zabijel ve jmenu taoismu (nic proti taoismu , kteryzto v sobe obsahuje mnohem mene nasili nez z judaismu vychazejici nabozenstvi).

Takze jeste jednou. Z toho ze neverim v trpasliky neplyne zadny navod , zadne doporuceni co bych mel delat. Z tvrzeni o neexistenci nejake entity nelze vyvodit nic ohledne zabijeni jinych lidi. Na to potrebujete nejake jine zduvodneni , at uz je to nabozenstvi , komunismus ci touha po majetku nebo moci.

Odpovědět


nevira

mcc,2007-03-11 22:16:44

Jeste bych zareagoval na to zduvodnovani neviry. Zaklad racionalniho uvazovani je , ze se zduvodnuje/dokazuje existence veci a ne jejich neexistence. Tudiz neviru neni nejmensi duvod si zduvodnovat. Stejne tak si nezduvodnuju neexistenci skritku , jednorozcu a dalsiho nekonecne velkeho souboru neexistujicich pojmu.

Odpovědět


blobík

blob,2007-03-12 18:26:53

No a proč by se jako nemohli smát těm křesťanskejm dětem? ?? Jako když ještě na prvim stupni věří v pohádky tak to je docela hustý kafe. Přecejenom některejm to pálí pomalejš :)))

Odpovědět

myslící člověk

Pepa z depa,2007-03-11 14:23:23

Ateismus je také náboženstvím(volnost,rovnost,bratrství),není zodpovědné žádnému božstvu,má své vlastní Ikony,nevíra musí být sinější než víra. I ve jménu ateismu lze provozovat zlo.Nejen revoluce,války.Miliony chtěných či vynucených potratů(i ve vyšším stadiu těhotenství) ročně(samozřejmě ve světě) nejsou výmyslem stávajících náboženství,vůči kterým vnášíte výtky-jsou spíše pokračováním krvavých kultů přinášení lidských obětí pohanskými národy různým božstvům(v novější době je to nezadatelné,nepopíratelné právo pouze -ŽENY).Eufórie nezpochybnitelné svobody ženy potratem někdy ale končívá... .Eutanázie je ze stejného soudku,rýsuje se reálně na obzoru,leckde se už opatrně uzákoňuje-nebo se mýlím?

Odpovědět


ateismus

mcc,2007-03-11 20:01:48

Myslim , ze ponekud nechapete co to je ateismus. Ateismus je nevira v jakehokoli boha. To je vse. Ve jmenu ateismu se nikdy nezabijelo ( nebo minimalne ). To neznamena ze ateisti nezabijeli/ji. Ale vase priklady francouzske revoluce , ci komunismu nemaji s ateismem nic spolecneho , krom toho , ze tato hnuti se tvarila jako ateisticka. Ale zabijelo se ve jmenu komunismu ci jinych ideologii , nebo ze zcela materialnich duvodu. Nevira v neco nenabada totiz k zadne akci. Z neviry v boha neplyne totiz nic a tudiz ani zadna akce nemuze byt motivovana ateismem.

Odpovědět


potraty

Martin,2007-03-11 21:40:43

len malá poznámočka - je jedna rastlina, borievka netata (Juniperus sabina), ktorá sa v češtine nazýva chvojka klášterská a jej užitie tehotnou ženou spôsobuje potrat. Prečo sa asi tak nazýva "klášterská"? No zrejme preto, lebo mníšky, ktoré nedokázali odolať volaniu prírody, si nechceli spôsobiť nepríjemnosti a chúlostivú situáciu vyriešili potratom, vyvolaným užitím "chvojky klášterské".

Odpovědět


potraty a jine

mcc,2007-03-11 21:56:28

ja bych jeste dodal , ze v mistech kde je krestanskych (plati asi i pro muslimy) vericich mnoho , znalosti o sexu jsou mininalni , potraty jsou tabu je paradoxne vice potratu , vice lidi ma pohlavni nemoci a je vice nechtenych tehotenstvi nactiletych. Ne ze by to bylo prekvapive.

Odpovědět


Martin

Pepa z depa,2007-03-11 23:14:50

Chvojka klášterská rostla hlavně na hřbitovech,v herbářích najdete nejméně deset názvů.Např Hieronymus Bock(1498 až 1554) uvádí 30 rostlin,způsobujících potraty, včetně příslušného varování. Potraty byly přísně trestány nejen církevní,ale i světskou vrchností(viz smolné knihy). Mantis religiosa-Kudlanka nábožná(slovenské jméno bohužel neznám) se nemodlí.

Odpovědět


trestání potratů

jarda petr,2007-03-12 03:37:25

No, ani katolíci nebyli v otázce potratů tak striktní, jak tvrdíte. Exkomunikaci za potrat vyhlásil v roce 1588 papež Sixtus V. a už v roce 1590 to papež Řehoř IX. zase zrušil. Pak se vrátila exkomunikace jako trest za potrat až v roce 1869 za Pia IX. Do té doby sice nikdo pro potrat nehoroval, ale i křesťané se drželi aristotelské doktríny, podle které se duše spojí s tělem plodu až po 40. dnu těhotenství. Dnešní katolíci nepovolují potrat ani pro záchranu života matky. Drží se zásady: Lepší dvě úmrtí (tj. matka + plod) než jedna vražda (tj. interupce).

Odpovědět


Pepovi

Martin,2007-03-12 15:42:59

"Chvojka" si môže rásť kde chce, aj na cintoríne, mníškam nič nebránilo v prípade potreby vybehnúť von. To, že sa v niečom nezhodneme, je v poriadku, inak Vaše komentáre celkom rád čítam. A aj ja, aj keď z náboženského hľadiska som neveriaci a ateista, odsudzujem potraty a vnímam ich negatívne.
Okrem toho nepozdáva sa mi výraz "umelé prerušenie tehotenstva". Aké prerušenie? Čo za prerušenie? Mám to chápať tak, že sa v prípade záujmu dá pokračovať? To asi ťažko...
Pre úplnosť - kudlanka nábožná (Mantis religiosa) má slovenské meno "modlivka zelená".

Odpovědět


Ateismus není víra

Petr T,2007-08-16 03:49:04

Mícháte tady pane pár věci dohromady. Především i náboženství vez boha je náboženství - tedy i například víra v konečné vítězství Komunismu je vlastně náboženství. Ateismus není nic jiného než odborněji vyjádřený diskriminační postoj který shrnuje množství vzájemně nepříbuzných názorů nezahrnujících teorii boha do jednoho pojmu.
Chci říci, že konflikt není ani tak v úrovni víry či nevíry v boha, ale v užívání různých způsobů myšlení. V případě vědy by mělo jít vždy o kritické myšlení založené na možnosti a právu o jakékoli teorii pochybovat a vyvrátit ji (pokud jsou důkazy, že je chybná). Náboženství je nakonec vždy determinováno "nezpochybnitelnými" dogmaty. Tato svoboda v něm tedy chybí.

Odpovědět

?? :))

myslící člověk,2007-03-11 00:18:13

Nevim co tu rozebíráte?? Náboženství je bezpochyb ten nejúčinnější nástroj k manipulaci lidí v historii. Jeho sestrojení bylo vskutku geniální, což musím uznat :) ale je potřeba tomu nepodlehnout a uvědomit si jednoduchou rovnici , náboženství = lež = pohádka = manipulace = nepochopení druhých, kteří toto náboženstí nezdílejí = válka a smrt :( ; toť vše :)

Odpovědět

Takže z podobného soudku

Ccecil,2007-03-10 23:30:25

Hezké zjištění. Celá taškařice je ale trochu jinak. Přestaňme rozlišovat lidi podle náboženství, skupin víry, či ateizmu, ale podívejme se na to trochu jinak. Za etalon si vezměme schopnost a ochotu lidí konat dobro či zlo /ochotu někomu ublížit/, tedy takovou činnost, která nemusí být ku prospěchu jedince činnost konající, ale naopak jedince jiného. Tato činnost je vykonávána dobrovolně a nemá za cíl poškodit jiné, ale právě naopak. Vím, že je to definice nedostatečná, ale snad postačující k pochopení logiky věci.

Pokud pak rozdělíme lidi podle tohoto kritéria, zjistíme, že mezi "věřícími" se vyskytují také jedinci vysloveně zlí a mezi "ateisty" najdeme ty dobré. Ti zlí si náboženství berou jako zástěrku svého chování, spravedliví mohou být i nevěřící. Svět dostane úplně jiné odstíny a rozměr. Pokud pochopíte tohle, pochopíte, proč je ve jménu náboženství možné spáchat největší zločiny a pod ateizmem skutky milosrdenství. Pochopíte, proč není možné lidi prohlašující se za věřící chápat vždy jako dobré a nevěřící jednoznačně odsuzovat.

Ono není jedno, jestli někdo věří v Boha nebo ne. Pravděpodobnost, že vám v nouzi pomůže věřící člověk je mnohem vyšší, než pravděpodobnost, že to udělá ateista, ale jistota zde ani náhodou není a můžete se setkat s právě opačným jevem. Ostatně pravděpodobnost, že budete zastřeleni ateistou je větší, než že vás zastřelí věřící, ale opět je to jen pravděpodobnost.
Nejhorší skupiny jsou takové, které se za víru pouze schovávají. V reálu je pro ně víra jen zástěrkou pro okolí. Viz různé terorisické skupiny, IRA atd. Opravdu zvláštní skupinou jsou lidé, kteří jsou schopni ve jménu Boha ubližovat jiným. To jsou lidé, kteří jsou opravdu chudí duchem i rozumem. Jsou obvykle zmanipulováni jinými vůdci, kteří nábopženství používají jako bezvadný prostředek k manipulaci. Že to s reálným náboženstvím nemá nic, kromě názvu společného je jiná kapitola, opět sloužící jistému cíly. Ale Opět to dělají lidé, prakticky ateisti, protože kdyby opravdu věřili, nikdy by se takovýchto skutků nedopustili.

Ostatně kdyby Bůh chtěl kohokoliv ztrestat, nepotřeboval by k tomu sebevražedné atentátníky. Ten kdo je potřebuje, je člověk, nebo někdo, kdo plní jiné cíle někoho jiného. Slouží a neví čemu. Takový služebník je nejlepší. A to v obou táborech. Komu proč a jak nebudu psát.

Odpovědět


nesmysl

mcc,2007-03-11 19:55:55

vetsi snusku nesmyslu jsem uz dlouho nevidel. Mate nejaky dukaz k vasim tvrzenim , ze je vetsi pravdepodobnost , ze vam pomuze verici , nebo ze vas zastreli ateista ? Nebo to proste jen tak citite ? Mnoho uprimne vericich lidi nemelo v dejinach problemy zabijet jine lidi. Myslim , ze nejlepe to vystihuje jeden citat : Bez viry dobri lide konaji dobro a spatni zlo , pouze vira donuti dobre lidi konat zlo. Jedinou zmenu , kterou bych v tomto citatu udelal je , ze bych zamenil slovo vira za obecnejsi ideologie.

Dale bych se byt vami zamyslel nad tim proc nejmene utrpeni je v zemich kde nabozenstvi ma nejmensi vliv.

Odpovědět


Nemáte právo!

Petr T,2007-08-16 03:53:32

Od doby kdy kněz požehnal pilotům Enoly Gay nemáte právo říkat takové věci.

Odpovědět

??

Pepa z depa,2007-03-09 22:25:17

Kdo žehnal Velké Francouzské revoluci,VŘSR a mnoha jiným levicovým revolucím? Politickým čistkám socialistického tábora v rámci třídního boje,holokaustu za 2.světové války? Budeme jako ateisté lidumilnější a snášenlivější mezi sebou? Nebo půjdeme vstříc líbivým ideálům jako za všech režimů? Co na našt adresu řeknou naši potomci ve vzdálené budoucnosti?

Odpovědět


Už jsem odpověděl výše

Petr T,2007-08-16 03:58:50

viz Ateismus není víra...

Odpovědět

Nic nového pod sluncem

Michal,2007-03-09 10:08:41

Mechanismy uvedené v článku i diskusi zřejmě dobře znal autor Desatera, když hned na druhé místo dal (v moderním překladu) "Nezneužiješ jména Božího".

Odpovědět

Řekl bych, že

kirast,2007-03-08 23:12:39

popsaný jev se mezi plebsem nazývá hecování. Vyhecovat lze jedince tím, na čem mu záleží. Může to být jeho pověst v partě, jeho pocit, že spravedlnosti nebylo učiněno za dost, určitě to může být jeho víra, pokud je na ni závislý. A pak už je potřeba jenom mít k dispozici hecíře, člověka, který u hecovaného má nějakou autoritu. A zmanipulování závislého člověka je na světě, a je pak jedno, jestli se jedná o ateistu nebo věřícího.

Odpovědět

Povrchní pohled nepřináší nikdy jasnost

Radek,2007-03-08 20:24:04

Pokud nějaké náboženství vede k násilí, pak jest toto náboženství vždy zkřiveno lidmi, jejich rozumem, který ve své jednostranné pozemské omezenosti chce vědět všechno vždy lépe a často sahá za hranice svých možností.*
Lidem bylo již dávno zprostředkováno varující Slovo Boží: „Má jest pomsta, Já dám odplatu!“
Také později Ježíš mnohokrát pravil: „Miluj bližního svého jako sebe sama!“, a také: „Co nechceš aby druzí tobě činili, nečiň ty jim!“.
Skuteční věřící se přeci chtějí řídit ve svém konání podle Boha, který Jest jen jeden a Jeho dokonalých zákonů, které jsou v celém Stvoření také jednotny. Pokud jednají jinak, pak jsou věřícími jen podle jména, obelhávající sebe i druhé.
*vysvětlující texty o činnosti lidského mozku z pohledu nejnovějších poznatků najdete na www.ao-institut.cz

Odpovědět


jediny buh

mcc,2007-03-08 20:58:23

Presne tak, ja verim v jedineho Boha , jmenuje se Thor. A az zemru v cestnem boji , budu po jeho boku hodovat nez nadejde Ragnarok a pujdeme do posledniho boje.

Odpovědět


Náboženství není zkřiveno

Pavel,2007-03-08 21:05:59

Náboženství není lidmi zkřiveno, je lidmi vytvořeno. A proto ho lidé můžou jakkoliv upravovat.

I kdybych věřil, že Bible (či jakákoliv jiná Kniha) je dílem božím, přesto každé náboženství (tedy Cirkus kolem Knihy konaný) je už jen a pouze dílem lidským.

Odpovědět


k te dokonalosti

mcc,2007-03-08 21:12:29

No krestansky buh taky rekl , ze neposlusne deti je treba zabit , nesmi se jist plody more , za dalsich mnoho "blbustek" je treba taky zabijet ( napriklad za praci v nedeli ). Pokud jsou tohle ty dokonale zakony tak pekne diky , ja radsi ty nedokonale ale moralni.

Odpovědět


Pozor na povrchní pohled ..

joe,2007-03-08 21:48:30

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

V článku se nikde netvrdí, že náboženství vede k násilí. Ale že náboženské motivy mohou násilí ospravedlnit a vystupňovat. Stejně dobře, jako jiné třídní motivy. A to se skutečně vždy dělo, děje a .. (Ten jediný skutečný věřící, který tu kdysi byl tuto skutečnost nezmění. :')

Odpovědět


Joe to jsi asi nepochopil

Ccecil,2007-03-10 23:36:01

Je to přesně o tom, o čem jsem kousek nahoře psal. nejde o zástěrku, ale o lidi. Najít omluvu svého chování v náboženství mne nezbavuje odpovědnosti za mé činy. Ve jménu Boha nelze konat zlo, protože On to nechce. A jestliže tak činím, konám tak horší čin, než kdybych ho páchal jen sám za sebe.

Masové akce, davy upalující, davy znárodňující, davy linčující.... ostatně, nakonec se vše děje přesně tak, jak jednají jedinci. Nikdy se neděje to, co nikdo neudělal.

Odpovědět


A co sebevrazedni atentatnici?

Luda,2007-03-15 13:31:14

To jako Cecil chce rici, ze takovy mlady muslim se, jen tak ze chce, opasa vybusnou a odpali se? A to, ze je to pro viru bere jen jako zasterku? Vetsi nesmysl jsem neslysel. Ano jsou lide ruzni nekteri spis do dobri nekteri spis zli a vira, ideologie, okolni prostredi je jen katalyzator jejich cinu. Nabozenstvi nebo jine spolecenstvi nevznika proto, aby jsme si rekli, ze budeme ti hodni a budeme hlavne hodni i na ty ostatni. Ale vznika proto, aby jsme se vymezili. Aby jsme rekli "to jsme my a to oni". Aby jsme vedeli kdo je nas, kdo k nam patri a kdo ne.

Odpovědět


Náboženství vede k násilí

Petr T,2007-08-16 04:04:09

Nic ve zlym ale náboženství nakonec vždycky vede k násilí. I kdyby mělo sebelepší ideály. Vždycky totiž stojí na dogmatech a zákonech davu. Je to něco podobného, jako u MLM. Nepochybovat, konat. A přinejmenším vždycky ulevuje pachatelům.

Odpovědět

náboženský šovinizmus

Martin,2007-03-08 19:08:53

Už dávnejšie som nad tým rozmýšľal a zdá sa mi, že to funguje asi takto:
Človek je spoločenský živočích. V prípade spoločenských živočíchov má každý jedinec sklon šplhať nahor, aby si zabezpečil lepší prístup k potrave a k rozmnožovaniu. Ak takýto sklon nemá, tak hladuje a má menšiu šancu rozmnožiť sa. Ak chce jedinec šplhať nahor, musí o svojej nadradenosti presvedčiť ostatných. ALE ak chce o svojej nadradenosti presvedčiť ostatných, musí o nej presvedčiť predovšetkým SEBA! A náboženstvo je na toto priam ideálne - veď príslušníci každého jediného pravého a správneho náboženstva sú masírovaní učením o tom, že práve oni sú vyvolení, povolaní vládnuť pôjdu do neba a že všetci ostatní sú podradné neveriace zvery, ktoré pôjdu do pekla. A aj takto si jednotlivé náboženské sekty ospravedlňujú násilie, ktoré páchajú na "neveriacich", takto vznikajú náboženské vojny.
Kopnite ma, ak sa mýlim...

Odpovědět


náboženský šovinizmus

Miro,2007-03-09 11:04:10

Urcite sa najde niekto, kto ta bude chciet kopnut.Trafena hus zagaga. Ja si myslim ze si velmi pekne vystihol podstatu a vznik nabozenstva.

Odpovědět


:)

Martin,2007-03-09 19:10:34

Ďakujem :) Už zháňam podchrbtový chránič...
Ale toto je len jedna zložka náboženstva, tá sociobiologická. Ešte k tomu treba započítať kauzalitu (Vesmír, 4/2006), vysvetľovaciu funkciu (aj keď náboženstvo vysvetľuje akože všetko a v skutočnosti nič) a možno aj iné funkcie...

Odpovědět

Mozno sa to da rozsirit

TH,2007-03-08 15:25:54

Moznoze odporucanie vseobecne od nejakej autority podporuje vseobecne nejaky nazor. Ked nam nieco odporuci rodic, partner, ucitel, veduci, vodca party, nejaka osobnost, celebrita tak to odporucane spravanie u nas ziska urcite +. A mozno je to jednoducho len efekt reklamy. Mozno takou osobnostou, na ktoru reagujeme je aj billboard pri ceste.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz