Při meditaci mozek vykazuje stejnou aktivitu jako ve stavu ostražitosti  
Výzkum a meditace se vzájemně moc rádi nemají. Vědeckých prací na toto téma je poskrovnu. Na mezinárodním kongresu neurologů (IBRO World Congress of Neuroscience) zaznělo minulý týden překvapivé zjištění. Týkalo se stavu meditujícího mozku.

 

Dylan DeLosAngeles je nováček Flinderova lékařského centra v Adelaide. Tento Australan se jako neurolog specializuje na stavy meditace. Zjistil, že mozkové vlny, které stav meditace provázejí, jsou vlny, které mozkem procházejí ve stavu jeho zvýšené ostražitosti.

 

Zvětšit obrázek
Princip elektoencefalografu (EEG)

I když je osobních sdělení o prospěšnosti meditace od těch, kteří ji provozují, celá řada, s objektivní kvantifikací takového stavu už je to horší. Na jeden z pokusů podívat na to, co se v mozku při takové seanci děje a jak se mění jeho chování na neurofysiologické úrovni, se nyní podíváme. DeLosAngelese ke zkoumání meditace přivedly rozporuplné výsledky těch, kteří se meditacemi zabývali před ním. Řada jeho předchůdců totiž hovoří o tom, že mozek při meditaci upadá do stavu uklidnění a letargie. Obecně panuje názor, že meditující jsou ve stavu strnulosti, nebo až jakéhosi druhu spánku.


 

Na základě zde presentovaných výsledků již mladý výzkumník Dylan DeLosAngeles získal na zkoumání meditace další grant.

DeLosAngelesovi ale vyšly jiné výsledky. Již ve své disertační práci se věnoval budhistické meditaci a poznával lidi i to, jak dosahují různých meditačních stavů. Z pozorování třinácti osob praktikujících meditace zjistil, že se sledovaní přivádějí do pěti rozličných stavů. Všichni byli schopni svoje stavy přesně popsat a jejich zkušenosti byly stejné, dobře definovatelné. Tak například ve třetím stavu přicházeli o schopnost vnímat hranice svého těla a orientovat se v prostoru. Ve čtvrtém stádiu přicházeli o schopnost vnímat a uvědomovali si jen svůj dech. V pátém stádiu si přestali sami sebe uvědomovat a expandovali do prostoru.

 

Zajímavější výsledky poskytl záznam encefalografu. Tak například změny vln souvisely se změnami v subjektivních prožitcích. V prvních stádiích meditace vykazuje mozek zvýšenou aktivitu, což se projevuje vyšší amplitudou alfa vln. To je do jisté míry překvapivé, protože takové stavy, kdy mozek vykazuje vysokou amplitudu alfa vln, jsou charakteristické pro stav soustředění a pozornosti, nebo dokonce i pro stavy určitého vzrušení.
Tyto vlny se až v pozdějších stádiích meditace začnou postupně snižovat, až téměř vymizí.
Další poznatky už nejsou tak zajímavé ani překvapivé. Ke snížení amplitudy zmíněných vln dochází podle DeLosAngelese proto, že mysl člověka je po prvním stádiu již dostatečně soustředěna a koncentrována a mozek nemusí v tomto stavu déle setrvat.  Jak se postupně meditační stav dostává do vyšších fází, snižují se rovněž delta vlny.


Beta vlny, Alfa vlny, Theta vlny, Delta vlny


Beta vlny (13 - 30 Hz)
Tyto vlny převládají v normálním bdělém stavu vědomí. Při vyšších frekvencích nastávají stresové stavy nebo stavy napětí. Zde probíhá logicko-analytické myšlení, často se projevují neklidem, stresem, zlostí nebo strachem. Pozornost je vedena vně a směřuje k problémům spojeným s okolím.


Alfa vlny (8 - 13 Hz)
Převládají v bdělých stavech. Klid a mír bez pocitu ospalosti nebo únavy jsou charakteristické pocity pod vlivem alfa frekvencí. Zde vznikají představy, kreativní řešení problémů a idejí.


Theta vlny (4 - 8 Hz)
Tyto mozkové vlny charakterizují stav uvolnění, určité fáze spánku.


Delta vlny (0 - 4 Hz)
Delta frekvence se vyskytuje hlavně v hlubokém spánku nebo stavu hlubokého uvolnění. Tyto mozkové frekvence doprovázejí procesy obsahující tělesnou regeneraci.


DeLosAngeles říká, že tyto poznatky svědčí o tom, že meditace přivádí člověka do zvláštního, jedinečného stavu. Překvapivé na tomto stavu je to, že mozkové vlny svědčí o jeho aktivitě a že mozek je dalek stavu lenivosti nebo hlubokého odpočinku. Nejde tedy o něco jako „klimbání“ meditujícího. Naopak. Podle vln probíhajících mozkem jde o stav bdělosti a pohotovosti.
Od porozumění těmto pochodům si lékaři a pedagogové slibují, že by jim to mohlo pomoci řešit situaci u osob, jež mají problémy se schopností se koncentrovat.


 

 

 

Datum: 08.07.2007 19:10
Tisk článku


Diskuze:

Čtvrteční meditace

Vyacheslav,2008-02-16 22:58:19

Diskusní forum serveru SELFFREEING
Zkušenosti a zážitky
Zkušenosti a zážitky ze společných meditací
http://www.agni.cz/cs/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=61
--------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrteční meditace.

Čtvrteční společné meditace provádíme každý týden ve čtvrtek ve 20 hod. Meditace trvá vždy 30 minut. K tomu si můžete pustit libovolnou hudbu, která se Vám bude hodit.

Aktuální meditace http://www.agni.cz/cs/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=63

Uvolněte se vleže či vsedě. Zavřete oči. Uvolněte své myšlenky.

Ponořte se do sebe, do svého nitra, do oblasti srdce, kde se nachází vaše skutečné Já.

Spojte se se svojí skutečnou podstatou a přijměte vše tak, jak ve skutečnosti je. Podívejte se pomyslně na svoji cestu. Vede prostorem někam daleko. Něčí cesta bude široka, něčí bude úzká. Jděte po ní s pocitem nadšení. Za chvíli někde v dálce zahlednete svítící bod. Je to světlo, kterého každý z vás jednou dosáhne. Dnes nebo později, však tam dojdete.

Zaměřte se k němu. Cestou můžete potkávat někoho, kdo tam jde také. Můžete si s nimi popovídat. Kam jdou, co hledají?

Na cestě vás mohou potkávat mlhovité prostory. Jsou to světy iluzí, které byly vytvořené lidmi, co nechtějí vnímat realitu takovou jaká ona je. Jen se můžete na to zvenčí podívat. Pokud se sami nacházíte v takovém prostoru, nebo nějaká vás vtáhne dovnitř, rozšiřte své vnímaní, svým vědomím jděte za hranice tohoto prostoru. Vyvlékne vás to ven.

Na konci cesty dostanete se do prostoru, kde už budou nějací lidé. Prožijte si jednotu s nimi všemi. Dovolte, aby vstoupili do vás, a vy vstoupíte do nich svým vědomím. Tím se vyrezonuje obrovské množství orgonového prvku, který na konci meditace můžete přijmout a odnést sebou do světa, v němž žijete.

Po ukončení meditace spojení s ostatními lidmi, s nimiž jste byli v kontaktu v této meditaci, vám zůstane. Můžete si vyměňovat zkušenosti a pomáhat si navzájem na neuvědomělé úrovni.

Odpovědět

meditace - koncentrace

hikite,2007-10-17 12:06:29

Nejde mi o výzkum - přeji granty a další poznávání - ale jsem zmaten vyzněním článku - ono je v dnešní době objevné, že meditace vyžaduje koncentraci?

Odpovědět

Který druh meditace?

Cissi,2007-07-19 21:07:45

V buddhismu existují dva typy meditace - vhledu (vipassaná) a klidu (samathá). Každá z těchto typů meditací si klade jiný cíl, využívá jiného typu soustředění, vede k jiným prožitkům a tím se také zajisté budou lišit záznamy na EEG. Z tohoto článku není patrné o kterou meditaci se jedná. Meditace vhledu neboli bdělé pozornosti by se dala charakterizovat jako soustředění na změnu tělesných počitků nebo mysli. Postupně si meditující začne uvědomovat pomíjivost, neuspokojivost a neosobnost sledovaných jevů a postupně na nich přestává ulpívat. Oproti tomu se člověk při meditaci klidu soustředí na představu (laskavosti, barevných kruhů...), což vede ke ztišení mysli a v dalších fázích k tzv. pohroužení, kdy se mysl ztotožní s předmětem mysli. Otázka o kterou meditaci se jedná zůstane asi nevyřešená, ale zhledem k tomu, že s meditací klidu se můžeme setkat i v jiných náboženstvích a meditace vhledu je ryze buddhistická mohlo by se jednat o meditaci vhledu.
Další věc, kará by mě zajímala je, na kom bylo sledování prováděno a za jakých podmínek. Jiná hloubka meditace bude u buddhistuckého mnicha, který věnuje svůj život meditaci, u laika, který si jednou denně zamedituje a u člověka na meditačním kurzu kdy např. týden nebo tři týdny něpřetržitě medituje střídavě v sedě a v chůzi.

Odpovědět


***

lenka,2007-08-02 23:19:51

ahoj cissi, myslím, že to máš vpodstatě úplně jedno, jak by se ta meditace označila. Vždyť v článku to je - a ty tomu správně rozumíš. S prohlubující se meditací se snižuje frekvence. Ve finále, ať si meditaci nazveš jakkoli, jdeš od úvodního třeba sledování dechu... přes mezistavy a postupné stupně vhledu hlouběji a hlouběji. Jde o to dostat se do Thety (a tam už máš přístup ke svým celoživotním zkušenostem - pohyb po časové ose. A taky léčení sebe sama "probíhá" právě zde!), no a ideálně do Delty (ale pochopitelně ne ve spánku)... osvícení, zkušenosti a vědomí lidstva jako celku.

Odpovědět

MadH

JosefŽ,2007-07-11 22:52:33

Myslím si,že vědci ani příliš nemají zájem dokazovat existenci posmrtného života,většina lidí o to ani nestojí.Dnešní lidé prahnou spíše po užívání života všemi způsoby, než přemýšlet-co s nimi bude, až vydechnou naposled(i když neví: kdy, kde a jak).Já jsem věřící katolík.Zvýšenou aktivitou "vývojově"(tento termín mi nějak nevyhovuje-nic neříká,spíše mlží) starších částí mozku a vyplavováním hormonů nevysvětlíme úplně všechny zážitky při umírání,spíše je vědecká tendence smést problém jako nevědecký se stolu.Chtě-nechtě si holt musíme počkat na vlastní umírání.

Odpovědět


...

Král Kojot,2007-07-13 08:59:02

Kdyby tam bylo napsané pámbíčkově starší části mozku, to už by vám pod fousy šlo? :-DDD

Odpovědět


Král Kojot

JosefŽ,2007-07-13 10:12:17

Vývojově starší části mozku mohu chápat buď z evolučního hlediska, nebo to mohou být části mozku, které vznikají v těle matky jako první. Uvedené druhy mozkových vln mohou mít obdobu i u zvířat(zejména u primátů).Zvířata na rozdíl od lidí-asi nemeditují.Proč?

Odpovědět


...

MadH,2007-07-13 21:16:16

Starší části mozku myslím z evolučního pohledu. Pokud jde o posmrtný život, tak je to v současné době jen filosofická otázka - neexistuje žádná vědecká metoda, která by jej dokázala. Sám nevěřím v posmrtný život a Vám ho jako věřícímu nevyvrátím. Ještě k tomu užívání života - bude to důsledek ztráty víry v odměnu za řádně vedený pozemský život. Podle mě náboženství slouží ke stanovení mravních a morálních pravidel a jejich dodržování je vynuceno strachem z posledního soudu. Dále bylo náboženství zneužíváno k ovládání lidí, takže spíše církev by mohla nejvice ztratit pokud by se dokázalo, že posmrtný život není a byla to ona, která brzdila lékařský vývoj. Ale toto je můj osobní názor a nechci se nikoho věřícího dotknout.

Odpovědět


MadH

JosefŽ,2007-07-15 10:55:55

Jestli byl můj strach z posledního soudu oprávněný,poznám v okamžiku mojí smrti.Pokud nic po smrti neexistuje,jak Vy věříte, vůbec mi to nebude vadit.Nevím, zda některý lékař pokračuje na vědecké bázi ve výzkumech, které popsal a propagoval Břetislav Kafka v knize: Nové základy experimentální psychologie, nebo zda byla tato metoda výzkumu zavrhnuta jako pavědecká.Pro laika jsou tyto pokusy nanejvýš nezodpovědné a nebezpečné. Výsledek pokusu může být trestný. Také by mne zajímalo, zda také byly měřeny mozkové vlny u pacientů v hypnotickém stavu. Hypnotické pokusy prováděl zmíněný B.Kafka. Určitá měření byly provedena i u vizionářů v Medžugorje.

Odpovědět

Nevkusná otázka:

JosefŽ,2007-07-10 11:01:40

Byly měřeny mozkové vlny lidí, kteří umírají- až do okamžiku smrti, kdy podle různých knih(např R.A.Moody-Život po životě) duše prochází tunelem ke světlu k osobnímu soudu? Moody popisuje zážitky lidí, kteří byli vráceni zpět, aby dokončili(a změnili) svůj dosavadní život. Lidé se ke svým zážitkům z prahu smrti neradi přiznávají(aby nebyli za blázny), ale většinou změní priority svého života. Podle některých kusých informací byli za minulého režimu dotazováni lidé, kteří se probrali z agónie,nebo byli resuscitováni. V knihách se jedná se i o zážitky lidí, kteří nebyli nijak věřící anebo byli různých vyznání. Jaké kmitočty byly naměřeny u pacientů v agónii? Klesá postupně kmitočet, nebo náhle zmizí? Byla zaznamenáno obnovení mozkových vln po resuscitaci(z nulové čáry)?

Odpovědět


jo trochu mimo

MadH,2007-07-10 22:20:40

Spíš si myslím, že nemá cenu se tím trápit. Přesvědčivý důkaz o posmrtném životě tím nikdy nezískáme. Ale jestli se chceš obětovat pro vědu, tak jen směle do toho. Jinak můžeš zkusit lékařskou knihovnu, určitě něco najdeš. Slyšel jsem něco o zvýšené aktivitě vyvojově starších částí mozku a vyplavování hormonů - spouští se celý proces (snížení bolesti atd.)

Odpovědět

Zažil jsem

JAX,2007-07-10 05:58:42

Zažil jsem to expandování do prostoru. Je to neuvěřitelný pocit. Neuvěřitelný.

Odpovědět

psychowalkmany

Jirka,2007-07-09 16:33:26

Videl jsem na Internetu reklamu na psychowalkmany ktere maji ovlivnovat mozkove vlny. Vypada to jako docela hezka vec, pustit si meditaci z walkmana. Nemate s tim nekdo zkusenost?

Odpovědět


ne

pavelm,2007-07-09 17:28:59

Ne, ale neni lepší to zkusit sám, než si to násilím nechat cpát do hlavy?

Odpovědět


psychowalkemeny

ATA,2007-07-10 00:11:13

Par zkušenosti z tím mám docela to funguje ale nemá cenu si kupovat psychowalkmen za několik tisíc je jednodušši cesta daji se stáhnout prográmky které dokáží to sami a je tam i možnost tvorby vlastních nastaveni a hlavne je to zadarmo :) pak už stači jen si to hodit do přehrávače.Pokud chcete kvalitu tak dopočuruju nahraávky Hemi-sync je to to nejlepši z čim sem se zatim setkal.Ale zazraky od toho nečekejte pomuže to sice k dosahováni změněných stavů vědomi ale bez práce to prostě nejde.

nazvy par programků:

BWGEN-brain wave geereator -www.bwgen.com
neourosintetizer
brainsound studio
idoser

Odpovědět


ale..

k0zmo,2007-07-16 10:50:24

meditacia je urcita forma smerovania mysle.. a urcite aj ista forma pristupu k zivotu.. a to sa neda pustit vo walkmane :)

Odpovědět

????

s.,2007-07-09 16:05:16

Jenom by me zajimalo, jestli stavy, ktere prozivam pri pipetovani mikrotitracni desticky nebo pri podobnych ukonech, jsou vlastne meditace nebo ne, ale podle popisu se mi deje neco podobneho :-)

Odpovědět


:)

Honza,2007-07-09 17:07:56

Mne ty stavy prepadaji kdyz v mikroskopu pocitam lymfocyty a makrofagy.

Odpovědět


meditacia

pozno,2007-07-17 11:57:40

je to isty druh meditacie ale skor koncentracia kde zabudas na "JA" - ego a zacinas zazivat nieco co je skutocne- aspon z velkej dialky

Odpovědět

Jak je to možné?

JwvGoethe,2007-07-09 13:06:29

Takže dle článku ve třetím stavu nějak přestanou vnímat prostor a v pátém expandují do prostoru. :) Jak je možné expandovat někam kde to už nevnímám? Jak vědí kde a co je prostor když ho nevnímají? Není to divné? Nebo je to jen důsledek nějaké pseudovědy. :)

Odpovědět


orientace!

Lena,2007-07-09 13:23:12

Ctete pozorne - ztrata orientace v prosotru je neco jineho, nez to co vkladate autorovi do ust.
Krome toho ta cast textu zaznamenava vypovedi meditujicich o svych pocitech. Co byste na tom chtela menit?

Odpovědět

Věda

Tomáš Matějka,2007-07-09 10:51:37

no ať je výstup grafu jakýkoliv, myslím si, že meditace pomáhá lidem bránit se proti hnusu této společnosti

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz