BSE je v Kanadě!  
S definitivní platností byl potvrzen první případ „domácí“ BSE v Kanadě.
S definitivní platností byl potvrzen první případ „domácí“  BSE v Kanadě. Testy potvrdily výskyt tohoto prionového onemocnění u  osmileté krávy poražené 31. ledna 2003 v severní části provincie Alberta. První případ BSE byl na americkém kontinentu ohlášen už v prosinci 1993, ale tehdy šlo o krávu importovanou z Velké Británie.
Podle kanadského ministra zemědělství Lyle Vancliefa bylo stádo, z kterého nemocná dojnice pochází, dáno do přísné karantény.
„Postižené stádo bude utraceno, jakmile budeme mít k dispozici všechny vzorky. Pokud bychom šetřením došli k podezření, že se choroba rozšířila i do jiných stád, jsme rozhodnuti likvidovat i tato stáda,“ prohlásil Vanclief na televizní tiskové konferenci v Edmontonu. Už to, že ministr promluvil k národu z televizní obrazovky, naznačuje, jak závažnou událostí první případ BSE pro Kanadu je. Postižené stádo čítá 1000 kusů, ale s jeho likvidací nebude nikdo váhat. Ekonomické dopady případného rozšíření BSE by byly pro Kanadu velmi citelné. USA už zakázaly dovoz přežvýkavců a jakýchkoli produktů od těchto zvířat z Kanady. Ekonomové si stýskají, že kanadská ekonomika dostala po epidemii SARS v Torontu další citelnou ránu pod pás. Canadian Cattlemen Association konejší obyvatele Kanady. Její představitelé zdůrazňují, že BSE se nešíří ze zvířete na zvíře a že byla přijata všechna potřebná opatření, aby se choroba nešířila.

Ministr zemědělství se národu zaručil, že se maso nakažené krávy nedostalo na pulty obchodů. Skončilo v kafilérii. To není pro Kanaďany ta nejlepší vizitka, i když je u nich zakázáno krmit přežvýkavce krmivy s obsahem bílkovin získaných zpracováním živočišných odpadů v kafilériích. Jejich sousedé v USA měli nedávno obrovské potíže s uklidněním farmářů i veřejnosti poté, co se do krmiva pro dojnice omylem dostala příměs masokostní moučky. Taková nedopatření totiž nikdy nelze vyloučit. Kanadský způsob boje s BSE  systém „všem hlavy dolů“ vypadá sympaticky a razantně, například ve srovnání s naším postupem, kdy jsou ve stádě utraceni jen potomci a vrstevníci nakaženého kusu. Ale právě s tímto přístupem má Amerika velmi neblahou zkušenost při likvidaci skrapie u ovcí. Toto prionové onemocnění bylo po druhé světové válce importováno do USA z Británie a tvrdý postup s likvidací stád, kde se vyskytl nakažený kus, vedl jen k tomu, že farmáři tajili nákazu do posledního možného okamžiku. Šíření skrapie se tak nezabránilo, spíše naopak. Nakonec se USA rozhodly tuto „tvrdou cestu“ opustit jako neefektivní.

Typický obrázek mozku krávy postižené BSE. Pro všechna prionová onemocnění je typický „houbovitý“ vzhled degenerované mozkové tkáně.

Vzorky mozkové tkáně skotu připravené k testování na BSE. To už je dneska běžný obrázek i na našich jatkách.
Datum: 21.05.2003
Tisk článku

Související články:

Virový původ spongiformních encefalopatií?     Autor: Jaroslav Petr (15.02.2007)
Nový kmen prionu     Autor: Jaroslav Petr (23.10.2006)
Test umožní zjistit kolik lidí se nakazilo BSE     Autor: Josef Pazdera (07.07.2006)
Skot odolný vůči nemoci šílených krav     Autor: Josef Pazdera (27.04.2006)
Je příčinou rozšíření choroby BSE zkrmování lidských ostatků?     Autor: Josef Pazdera (07.09.2005)Diskuze:

BSE je v Kanadě

Jaroslav Petr,2003-05-22 12:42:33

První případ BSE v Kanadě otřásl i kanadským dolarem a cenu akcií McDonaldů srazil o 7%. Je jasné, že Kanada bude mít v důledku výskytu BSE značné ekonomické potíže. O to zajímavější by bylo zjistit, jak se do nich dostala. Nikdo už zpětně nikoho z ničeho neusvědčí. Nemocný kus byl starý 8 let. V této souvislosti není bez zajímavosti, že v roce 1993 a 1994 kulminoval vývoz masokostní moučky z Velké Británie mimo země EU (ty už britskou masokostní moučku dovážet zakázaly). Vyváželo se jí skoro 30 000 tun ročně a ještě v roce 1995 se jí mimo EU vyvezlo z Británie asi 12 000 tun. To vše za dumpingové ceny. Velká část skončila v Asii a např. výskyt BSE v Japonsku má zřejmě tyto kořeny. Všechno ale šetřiví Asijci skoupit nestačili a prostřednictvím nejrůznějších čímanů se mohla priony kontaminovaná "masovka" zatoulat ledaskam. Dokonce i do krmiv pro skot v zemích, kde se s masokostní moučkou krmit nesmělo. Ale to stále jenom spekulujeme.

Odpovědět

BSE, Burza v Chicagu

Josef Duben,2003-05-21 23:41:34

Z veterinárního hlediska není jasné, jakým způsobem se mohlo zvíře nakazit, a zřejmě i v Kanadě budou probíhat vzrušené diskuse, jak to bylo možné. Vzhledem k tomu, že k nakažení došlo před skoro osmi lety, lze nyní těžko s jistotou říci něco určitého, podobně, jako tomu bylo u nás i v dalších státech, kde je výskyt BSE sporadický a masokostní moučky nebyly v krmení pro skot používány.
Každopádně okamžitě zakázaly dovoz kanadského hovězího masa USA a Japonsko, přičemž roční vývoz hovězího masa z Kanady do USA se pohyboval kolem půl třetí miliardy dolarů. Prakticky 70 % produkce totiž směřovalo z Kanady právě do Spojených států.
Informace o první šílené krávě v Kanadě vzápětí zatřásla trhem hovězím, okamžitě též klesly akcie některých nadnárodních firem a ceny hovězího masa na burze v Chicagu rovněž výrazně poklesly.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace