Pacifická dekadická oscilace přechází do studené fáze  
Někteří vědci předpovídají pro příštích třicet let klimatické ochlazování. Například D. J. Easterbrook ze Západní Washingtonské Univerzity.

Pacifická dekadická oscilace PDO

Teploty západního a východního Tichého oceánu se střídají. Jestliže jsou povrchové vody v západním Pacifiku (Indonesie) chladné a ve východním (Amerika) teplé, nazývá se tato fáze teplá PDO. Je-li tomu naopak, východní část chladná a západní teplá, označuje se to studená PDO. Jev se zjistil výzkumem rozmnožování lososů.

Zvětšit obrázek
D.J.Easterbrook

Oznámení NASA, že PDO přešla z teplého režimu do studeného (obr. 1) přišlo přesně ve shodě s dřívějším klimatem a PDO změnami (Easterbrook, 2001, 2006, 2007) a není zvláštností (anomálií) navrstvenou na bouřlivém oteplování prorokovaným IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change, Mezivládní panel o změně klimatu). Klimatické modely IPCC jsou chybné. Předpovědi nárůstu teploty o 0,55 Celsia během každého desetiletí po zbytek 21. století jsou nafouknuté. Globální oteplování posledních třiceti let skončilo, tvrdí Easterbrook.

Porovnáním současných teplot s teplotami z let 1985 – 1997 se zjistila jejich výjimečnost. Současné tepelné údaje pocházejí ze satelitu Advanced Microwave Scanning Radiometer for EOS (AMSR-E) a historické údaje ze satelitu NOAA Pathfinder.
Chladná odchylka vody uprostřed obrázku 1 ukazuje dlouhotrvající jev La Niňa. Nicméně mnohem širší oblast vody chladnější než průměr při pobřeží Severní Ameriky táhnoucí se od Aljašky (nahoře uprostřed) až k rovníku je klasickým rysem chladné fáze Pacifické Dekadické Oscilace (PDO).
Chladné vody obalují ve tvaru podkovy teplé jádro (při teplé fázi je tomu naopak). Na rozdíl od El Niño a La Niña, které mohou nastat jednou za 3 až 7 let a trvat 6 až 18 měsíců, PDO může ve stejné fázi trvat 20 až 30 let.

obr 1

Obr. 1: Ochlazování Tichého oceánu a spouštění chladného PDO režimu. Modrá označuje chladné oblasti než normálně, průměrné teploty jsou označeny bíle, nadnormálně teplé oblasti jsou zaneseny červeně.

V podání NASA se na obr. 1 jedná o mořskou teplotní povrchovou anomálii v Tichém oceánu z 14.-21. dubna 2008. V protikladu k NASA považuje Easterbrook zjištění za projev PDO (Don J. Eaterbrook: Geological Evidence of the Cause of Global Warming and Cooling).
Obrázek 1 poskytl Jesse Allen, AMSR-E data zpracována a poskytnuta Chelle Gentemannem a Frankem Wentzem, Remote Sensing Systems. Titulky Rebecca Lindsey, upraveno podle tiskového prohlášení NASA a JPL.)


Namísto nárůstu o 0,55 Celsia během prvního desetiletí tohoto století, jak předpověděl IPCC svými klimatickými modely (obr. 2), globální teploty mírně ochladily v uplynulých devíti letech a letos klesly o více než půl stupně Celsia. (obr. 3). Globální ochlazení v posledních deseti letech se zdá být důsledek trendu vyvolaným studeným PDO režimem a podobným posunem v Atlantiku.

obr 2
Obr. 2: IPCC předpověděl oteplování.

obr 3

Obr. 3: Změřilo se ochlazení.


Na historických PDO vzorcích v průběhu uplynulého století (obr. 4) vidíme, že vzorek je součástí cyklu tepla a chladu trvající 25-30 let. Vždy, když se PDO režim změnil z teplého na studený nebo naopak, změnilo se příslušně globální klima. 1977 se PDO změnilo z chladného režimu na teplý režim (obr. 4) a spustilo globální oteplování v letech 1977 – 1998, často nazývané “Velká klimatická změna”. Nedávný posun teplého PDO režimu do studeného PDO režimu je podobný změně v polovině čtyřicátých let 20. stol., jehož výsledkem bylo 30 let trvající ochlazení (obr. 4). Globální oteplování přibližně od 1915 až asi do 1945 bylo také způsobeno změnou PDO režimu (obr. 4). Každý údaj ukazuje pokračování PDO vzorů v minulém století a globální ochlazování v příštích 30ti letech (obr. 4). Globální oteplování Země od 1977 se jeví být za námi.

obr 4

Obr. 4: PDO indexy, 1900-2008 s předpověďmi do 2040. (Poznámka Osla: Hodnoty asi tak od roku 2007 do 2040 pan Easterbrook okopíroval z let 1945-1980. Uvidíme, nakolik se svou předpovědí strefí.) http://jisao.washington.edu/pdo/


Doplňující informace

ENSO je akronym z El Niňo a Southern Oscillation (jižní oscilace) pro označení komplexních cirkulačních systémů v atmosféře a oceánu. El Niňo popisuje oceánské proudy, Southern Oscillation (jižní oscilace) atmosférické proudy. ENSO probíhá ve třech fázích: normální fáze, El Niňo fáze, La Niňo fáze.


Normální fáze
V převažujících (normálních) letech je v západní části Tichého oceánu (Indonesie) teplota okolo 28 Celsia oproti pobřeží Jižní Ameriky, kde je v průměru 24 Celsia. V důsledku pasátových větrů dochází u pobřeží Jižní Ameriky ke vztlaku hloubkových vod, které jsou chladné. Jsou součástí Humboldtova proudu. Hloubková voda obsahuje hodně potravy pro ryby. Vysoká teplota v západní části Pacifiku vede k nahromadění vlhkého vzduchu. Teplý vzduch stoupá v oblasti nízkého tlaku vzhůru a tvoří mraky, z kterých skoro denně prší. Stoupající vzduch je transportován jak na sever a na jih (Hadleyho cirkulace), tak podél rovníku (Walkerova cirkulace). V oblastech vysokého tlaku ve východním Pacifiku klesá vzduch dolů a mraky se rozpouštějí. V těchto oblastech proto málo prší. Vzduch pak dále proudí k indonézským nízkotlakým oblastem. Toto proudění označujeme pasáty. Pasáty tlačí na svrchní teplé vody před pobřežím Jižní Ameriky a umožňují tak vzestup vod z hloubky. Popsané jevy podléhají sezónním výkyvům.

El Niňo jev
Dochází k němu tehdy, když slábnoucí pasát umožňuje teplejším vodám v západním Pacifiku (Indonesie) proudit na východ (Amerika). Ochabnutí pasátových větrů musí ale trvat měsíce. Předzvěstí El Niňo v Jižní Americe jsou Kelvinovy vlny. Jsou to teplé koule vody v Pacifiku. Utváří se u Indonesie a cestují k Americe. Na severní polokouli se každou zimu objeví přinejmenším jedna.


Oblast tvorby vln u Indonesie je největší „teplou louží“ vody na světě.Typická Kelvinova vlna je 5-10 cm vysoká, široká je stovky kilometrů a je o několik stupňů teplejší než okolní vody. Nejteplejší část vlny se nachází 100 až 150 metrů pod hladinou. Když narazí na pobřeží tak se v podstatě nic neděje. Jenom trochu víc prší a je tepleji. A vyrovnají se mořské hladiny, protože v důsledku pasátu je mořská hladina u Indonesie normálně o 45 cm výše než u Equadoru. Je ale signálem, že za ní může přijít El Niňo. A to je již horší. Je to nepravidelný jev - jednou za 2 až 7 let a průměrně každý 3-4 rok - který se objevuje okolo vánoc u pobřeží Peru. Trvá 12 – 18 měsíců. Jestliže El Niňo dorazí, vytvoří se teplá povrchová vrstva, která oteplí východní Pacifik. Tato nová „teplá louže“ změní počasí na celé planetě. Studené a teplé vrstvy u pobřeží Jižní Ameriky se přestanou promíchávát. Hlubší studená vrstva je bohatá na živiny. Po spotřebování živin ve svrchní teplé vrstvě se potravinové řetězce hroutí a ryby hynou. Oteplený východní oceán také ovlivňuje atmosféru a dochází k tropickým bouřím. Například u jinak poklidných Tahitských ostrovů. Jiným důsledkem jsou sucha v Indonesii a přívaly deště v jinak suché západní části Jižní Ameriky. Naposledy došlo k El Niňo jevu od srpna do prosince 2006. Od srpna 2007 do března 2008 trvala fáze La Niňa.


La Niňa jev
Jev je vyvolán rozdíly tlaku vzduchu nad Indonesií (obzvlášť nízký tlak oproti normálnímu) a Jížní Amerikou (naopak vysoký tlak oproti normálnímu). V důsledku toho pasát proudí silně a dlouho. U pobřeží Peru stoupá z hloubky oceánu studená voda. Vzduch je zde suchý a déšť skoro nepadá. O to vydatnější je v západním Pacifiku.
Chladná ENSO fáze a La Niňa se používají jako synonyma. Stejně tak teplá ENSO fáze a El Niňo.


Jižní oscilace
V indonésko-australské oblasti se některá leta obvyklý nízký tlak nepravidelně změní na vysoký a současně abnormálně klesne tlak ve východní části Pacifiku. V důsledku toho je východní Pacifik zaplaven silnými dešti, zatímco v západní vládne neobvyklé sucho. Předpověď jevu je obtížná a používají se proto statistické metody, jejichž výsledkem je tzv. Jižní oscilační index - SOI (Southern Oscilation Index). Vysoký SOI (velký rozdíl tlaků mezi ostrovy Tahiti a městem Darwin v Australii) je asociován se silnějsím pasátem než normálně a La Niňa podmínkami. Nízký SOI (malý rozdíl tlaků) je asociován se slabším pasátem než normálně a El Niňo podmínkami.


Pacifická dekadická oscilace


Typické zimní mořské povrchové teploty v barvách (Sea Surface Temperature SST), mořské tlaky ve vrstevnicích (Sea Level Pressure SLP) a větrnné namáhání (šipky)

Porovnání typické teplé fáze PDO a jevu ENSO (El Niňo / Southern Oscillation)


Další nepříjemná pravda
Gore (2006) tvrdil, že z 928 článků publikovaných za posledích 10 let a zabývajících se klimatickou změnou ani jeden nevyslovil pochyby o příčině globálního oteplování. Avšak Lindzen (2006) zjistil, že z těchto 928 publikací pouze 13 upřednosťovalo CO2 jako příčinu globálního oteplování. Je zřejmé, že se musíme vyhnout rétorice a politizování globálního oteplování a pečlivě analyzovat fakta jak stojí a leží.
http://www.ac.wwu.edu/~dbunny/research/global/co2_glochng.pdf

Zdroje:
Shifting of the Pacific Decadal Oscillation from its warm mode to cool mode assures global cooling for the next three decades. Don J. Easterbrook, Dept. of Geology, Western Washington University, Bellingham, WA. Volně přeloženo z orginálu na http://wattsupwiththat.wordpress.com/
http://www.ac.wwu.edu/~dbunny/
http://aqua.nasa.gov/

Datum: 24.07.2008 22:09
Tisk článku

Související články:

Další zdroj CO2 s kterým se nepočítalo     Autor: Josef Pazdera (28.01.2024)
Sluneční šlamastyka: Masivní solární farmy mohou měnit klima jinde ve světě     Autor: Stanislav Mihulka (14.01.2024)
Průměrné teploty ČR 1961-2023, teploty světa podle NOAA a jev El NIňo     Autor: Stanislav Florian (06.01.2024)
Zase jeden omyl v prognózování     Autor: Josef Pazdera (27.10.2023)
Už prý známe špouštěč velké klimatické změny před 8000 lety     Autor: Josef Pazdera (15.09.2023)Diskuze:

Stav ledu v Arktide

Miloš Zahradník,2008-08-08 12:55:50

Tak jako v rocnim chodu pocasi v Arktide je na mori nejmene ledu nejspis az zacatkem zari (tipuju) kdy
uz je vsude kolem docela kosa tak i letosni prumerny stav ledu v Severnim ledovem oceane bude asi jeste (s jistym zpozdenim) reflektovat to otepleni poslednich desetileti ktere - doufejme (ne, ze bych si myslel, ze prilisna zima je pro rozvoj civilizace lepsi, ale aby uz konecne sklaply usta oteplovacskym demagogum :-) jiz konci. A bylo li jeste loni rekordne malo ledu na mori v Arktide, bude nutne ten novy letosni led proste jeste tenky. (Treba ale dalsi roky zesili. Zdravim Vas :-)

Odpovědět

dekadická oscilace- předpověď

Pekny Kousek,2008-07-26 20:28:31

Je to hezký článek, jen chybí to nejpodstatnější, co autor grafu předpovídal před 10-20 roky, abychom mohli jeho předpověď taky pěkně porovnat se skutečností. Zdá se, že tehdy nepředpovídal nic.

Odpovědět


PDO předpověď

Igor Turecek0,2008-07-26 23:21:33

In a nutshell, in 2001, I put my reputation on the line and published my predictions for entering a global cooling cycle about 2007 (plus or minus 3-5 years), based on past glacial, ice core, and other data. As right now, my prediction seems to be right on target and what we would expect from the past climatic record, but the IPCC prediction is getting farther and farther off the mark. With the apparent solar cooling cycle upon us, we have a ready explanation for global warming and cooling. If the present cooling trend continues, the IPCC reports will have been the biggest farce in the history of science.
http://www.ac.wwu.edu/~dbunny/research/global/glocool_summary.pdf

Odpovědět

Toho roku Arktida zamrzla pekne

Tomas Habala,2008-07-25 12:51:40

Arktida je ale tiez len cast planety. Graf predpovede IPCC sa dost myli. Ma tam sice pokles teplot niekde na rozmedzi rokov 2006 a 2007, ale predtym tam dost vyrazny narast okolo roku 2004. Spravne by to malo byt nakreslene tak, ze ta plocha ciara, ktorou graf zacina bude plocha az po polovicu roku 2007 a potom klesne asi o 0,3 stupna Celzia, co hlboko pod vyznacenu os x.

Odpovědět

presnejsi graf globalnych teplot

Tomas Habala,2008-07-25 12:32:40

http://www.junkscience.com/MSU_Temps/RSSglobe.html

Graf by som interpretoval tak, ze od roku 1992 do roku 2001 je globalne oteplovanie evidentne, od roku 2002 vsak teplota stagnuje, od polovice roku 2007 klesa.

Odpovědět

tání ledu

Medvěd Brtník,2008-07-25 12:22:05

Podle toho obrázku s teplotou se zdá že teplá fáze by měla znamenat tání spíš nad aljaškou a studená spíš nad sibiří. Letos taje nad aljaškou, jak je to možné, když má být studená fáze?

Odpovědět

skvělý článek, ale Arktida se opteluje

Pekny Kousek,2008-07-25 09:56:19

Velmi dobře napsaný článek. Už ale vidím jak koluje po internetu graf, jehož předpovědní část autor svévélně zkopíroval z předchozích desetiletí. Ochlazení Pacifiku je skvělá zpráva. Oteplení Arktidy je mimořádné a tání jejího mořského ledu je zdokumentováno ze satelitů. A o tom není ani hlesu.
Prostě článek je příspěvek ke GLOBÁLNÍMU ochlazení na části planety. Graf předpovědi IPPC není ve zcela zásadním rozporu, má také pokles teplot před rokem 2010. A je to předpověď, najít chybu v předpovědi tím, že ukážeme po uplynutí času skutečnost je snadné. Trend skutečných teplot je zásadně ovlivněn posledním rokem, kdyby se trend nasadil loni, šel by konec křivky nahoru. Takže vlastně díky jednomu roku zcela měníme náhled, cožmůže znamenat, že za rok budeme měnit zas..
Vysvětlení mořských proudů je vynikající a každý nechť si udělá názor svůj. Klima to moc nezmění.

Odpovědět


Oteplení Arktidy

Igor Turecek0,2008-07-26 23:40:10

na následujícím linku vidíte denně stav zalednění
http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/N_timeseries.png
Na grafu lze vidět, že rozlehlost zalednění je menší než průměr, nicméně vyšší než loňský stav.

Bylo na něj odkázáno v článku http://www.osel.cz/index.php?clanek=3768

Než začnete komentovat,přečtěte si všechny články o klimatu na Oslovi, zejména vynikající statě pana Mihulky.

Ostatní autoři nechť prominou, ale já jsem všechny články o klimatu na Oslu zatím také nepřečetl.

Odpovědět


Petr Habala,2008-07-27 17:51:18

Na uplne stejne adrese, ale o jedine kliknuti vyse:
http://nsidc.org/arcticseaicenews/
se ovsem jasne pravi, ze toto rozlohou velke zaledneni je tensi nez obvykle (a dokonce i ve srovnani s rokem 2007) a tudiz mnohem nachylnejsi k roztati po zvyseni teplot. Cili i stranky, na ktere odkazujete, rikaji, ze co se tyce Arktidy ma poznamka, na kterou reagujete, asi pravdu. Nez zacnete oponovat, prectete si stranky, na ktere odkazujete :-).

Jinak samotne deni v Pacifiku je dobrou zpravou pro mne, pokud se opravdu oteplovani zarazi, pujdu nekam zapalit svicku. Treba si zase jednou u nas poradne zasankuju.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz