Čeští vědci píší bruselskému Dimasovi  
Čeští vědci vydali Bílou knihu geneticky modifikovaných plodin - dokument shrnující dosavadní zkušenosti s geneticky modifikovanými rostlinami. Nezapřeli přitom Cimrmanovského ducha.

 

Zvětšit obrázek
White Book. Genetically Modified Crops, EU Regulations and Research Experience from Czech Republic, Editors: F. Sehnal, J. Drobník, Biology Center of the Academy Sciences of the Czech Republic v.v.i., 2009

Dne 10. června představí čeští vědci Bílou knihu o geneticky modifikovaných plodnách. Shrnuli v ní dosavadní zkušenosti s tvorbou, testy, analýzami a pěstováním geneticky modifikovaných rostlin. Materiál má posloužit jako východisko pro odbornou diskusi o uplatnění geneticky modifikovaných plodin v zemích Evropské unie.
Ze stostránkové brožury představme ve stručnosti jen závěrečné prohlášení českých vědců:

 

Vědecké důkazy a dlouhodobé zkušenosti s pěstováním geneticky modifikovaných plodin prokázaly jejich bezpečnost pro životní prostředí a lidské zdraví. Vyzýváme proto Evropskou unii a politiky jednotlivých členských zemí, aby zvážili následující zásady:

 

- Rozhodování o geneticky modifikovaných organismech by neměla odporovat vědeckým důkazům.


- Šlechtitelské postupy včetně genetických modifikací by měly být primárně hodnoceny s ohledem na jejich výsledek a nikoli na použitou metodu šlechtění.


- Princip předběžné opatrnosti by měl být nahrazen solidním a spolehlivým posouzením přínosů a rizik a to u všech inovací v zemědělství.


- Hodnocení rizika by mělo vždy obsahovat přínosy dané technologie a její srovnání s dalšími technologiemi a všemi jejich složkami (např. využití geneticky modifikovaných plodin se standardním zemědělstvím využívajícím pesticidy a ekologickým zemědělstvím a v něm povolenými ochrannými prostředky). 


- Jednotlivé technologie by měly být hodnoceny i z ekonomického hlediska.


- Pokud je jednotlivým členským státům EU dovoleno zakázat technologie, které jsou jinak v EU povoleny, pak by mělo být členským státům povoleno schválit technologie, které v jiných zemích EU zatím povoleny nejsou. 

 

Zvětšit obrázek
Ilja Repin: Záporožci píší tureckému sultánovi. Při sepisování „zásad“ Bílé knihy bylo zřejmě stejně veselo.

 

 Není pochyb o tom, že nejde o „objevení Ameriky“.  „Zásady“ jsou racionální a z ryze vědeckého hlediska jim těžko něco vytýkat. Zároveň však není pochyb, že  především poslední bod  „zásad“ je kapric českých vědců ve stylu slavného Repinova obrazu „Záporožci píší tureckému sultánovi“, na němž se kozáci královsky baví a bujaře chechtají nad dopisem, jehož hlavním úkolem je zjevně pohnout sultánovi žlučí. Přeloženo do hovorové češtiny si můžeme poslední bod „zásad“ interpretovat následovně: „Evropská unie se dohodla, že když jednou schválí pěstování geneticky modifikované plodiny pro celou unii (udělala to např. pro geneticky modifikovanou kukuřici MON810, která se díky tomu pěstuje i v ČR), pak jednotlivé členské země smějí tuto plodinu zakázat, jen pokud pro to předloží solidní vědecké důkazy.

 

Komentuje: Jaroslav Petr

Francouzi, Rakušané a další členské země zakázaly pěstování geneticky modifikovaných plodin a tyto důkazy nepředložily. V případě francouzského zákazu šlo o politický handl, kterým si Nicolas Sarkozy zajistil v prezidentských volbách hlasy „zelených“. Mohl si je koupit zákazem atomových elektráren nebo zákazem GM plodin. Volil menší zlo a zakázal GM plodiny. V této situaci žádají čeští vědci, aby jednotlivé členské země mohly na svém území povolit pěstování GM plodin, které EU ještě neschválila a nebo je ani výhledově schválit nechce. Češi by si tak mohli například povolit masové pěstování geneticky modifikovaného bramboru Amflora, který má změněný poměr škrobů a lze jej využít jako surovinu pro výrobu ekologicky šetrných plastů.  A EU ať si žvýká schvalování Amflory třeba ještě dalších deset let.“

Je jasné, jak na takovou „zásadu“ asi EU zareaguje. Pro podobné cimrmanovsky laděné nápady nemívá valného pochopení. Ale ono zjevně nejde o to, dosáhnout změny. Spíše jde o to „dloubnout“ EU ve stylu záporožských kozáků. A to splní „zásada“  dokonale. Jak se na ni asi bude tvářit velký odpůrce GMO Stavros Dinas, komisař EU zodpovědný za životní prostředí? Jeho zelenavá tvář bude zřejmě nápadně připomínat rozzuřený ksicht tureckého sultána při četbě korespondence ze Záporoží.

 

Zvětšit obrázek
Zastánci genetických modifikací si v EU ale mnohem častěji připadají jako hrdinové jiného Repinova plátna: Burlaci na Volze.

Česká televize informovala o Bílé knize v sobotních hlavní zpravodajské relaci. V rámci „vyváženosti“  dostala slovo i Magdalena Klimovičová z Greenpeace. Pokud je mi známo, Bílá kniha zatím nebyla zveřejněna a doktorka Klimovičová se s ní zřejmě ještě neseznámila. Přesto nezklamala a označila knihu za snahu skupinky českých badatelů bojovat za zájmy nadnárodních biotechnologických monopolů.

Ach jo, jednou na tu vyváženost chcípneme. Proč musí být vedle objektivní vědecké informace zveřejňován automaticky i nějaký ničím nepodložený plk? Dočkáme se doby, kdy bude objev nového australopitéka komentovat v rámci „vyváženosti“ pan Petr Hájek, který z opice a ani z australopitéka nepochází? Bude komentář doktora Vítka o sondách zkoumajících vesmír komentovat jakýsi zpozdilý zastánce teorie, podle které je Země plochá a navíc je i středem všeho všehomíra? Bude výzvu hlavního hygienika k očkování proti infekčním chorobám, jako je žloutenka, provázet zapšklý výlev jakéhosi „osvícence“ o tom, že očkování škodí a nejlepší je nechat volně řádit epidemie? Bojím se, že ano. A tak díky za všechny – v tomto duchu  –  „nevyvážené“  sdělovací prostředky.

 

Originál „zásad“ jak je navrhuje „Bílá kniha“

 


 

Pramen: White Book. Genetically Modified Crops, EU Regulations and Research Experience from Czech Republic, Editors: F. Sehnal, J. Drobník, Biology Center of the Academy Sciences of the Czech Republic v.v.i., 2009

 

Datum: 07.06.2009 07:14
Tisk článku

Související články:

Necílové organismy     Autor: (09.07.2012)
Politika EU a biotechnologie     Autor: (04.06.2012)
Vážná choroba evropské biotechnologie     Autor: Jaroslav Drobník (12.05.2012)
Proč nesmějí myši do Británie?     Autor: Jaroslav Petr (31.03.2012)
Aby dobytku nebylo nevolno     Autor: Jaroslav Drobník (14.09.2011)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz