Vědci z tábora klimaskeptiků jsou (prý) méně důvěryhodní  
…to na základě statistiky tvrdí čtveřice mladých amerických ne-klimatologů.

Zdánlivě nesouvisející přirovnání
Představte si, že jste pekařem/pekařkou a zjistíte, že tmavěji vypadající chléb jde (díky propagandě) lépe na odbyt i když je dražší. Je zcela logické, že ho budete vyrábět více, až do nasycení „vašeho“ malého trhu. Na to nemusí mít člověk ekonomické vzdělání. A teď si v představách přimyslete nějaký ten vědecký titul (zdá se, že některé se dají i koupit) a klasický problém s financemi (ke kterému se – z principu - hlásí každý vědec). Ale máte to „štěstí“ a váš výzkum může využít globální oteplovací hysterii. Velmi rychle si spočtete, že jít proti proudu a požadovat grantové zdroje na výzkum zpochybňující závěry zpolitizovaného Mezivládního panelu pro změny klimatu IPCC by bylo iracionálnější, než nabízet „uvědomělým“ spotřebitelům bílý chléb.


Ještě nedávno hrozilo globální ochlazování
Kdybyste před 30 – 40 lety udělali průzkum mezi klimatology a vědci, kteří klima posuzují z hlediska jiných vědných oborů, například geologie, zjistili byste, že podle většinového názoru lidstvu hrozí nástup doby ledové. A mezi nejoddanějšími zastánci této myšlenky by byli i ti, kteří dnes stejně přesvědčivě, v závěru své vědecké kariéry, prosazují zcela opačný názor.


V současnosti se díky lidstvu otepluje a kdo nevěří, není důvěryhodný
Dnes se tedy podle drtivé většiny renomovaných a důvěryhodných vědců publikujících v oblasti klimatologie bezprecedentně otepluje a hlavním viníkem těchto, ke globální katastrofě směrujících změn je člověk. Jinak řečeno, těch, kteří podporují doktríny IPCC je převážná většina, publikují více a jsou jako experti "kvalitnější". Alespoň to tvrdí statistická studie, kterou uskutečnila čtveřice vědců z universit ve Standfordu a v Torontě. Tři z autorů jsou biologové a jeden pracuje v oboru výpočtové techniky. Šéf studie, William Anderegg ze Stanfordské university, se v rámci svého doktorandského studia zabývá výzkumem změn v počtu ptačích druhů na konkrétním území. Článek s výsledky statistického průzkumu zveřejnil americký časopis PNAS (Proceeding of the National Academy of Sciences) a je dostupný v plné verzi.


Do studie čtveřice zahrnula 1 372 vědců, publikujících nejvíce odborných článků v oblasti klimatologie. Z nich se podle výsledků až 97 – 98 % nejproduktivnějších odborníků názorově ztotožňuje se závěry IPCC – lidé nesou za klimatické změny největší podíl viny. Jenom jeden z 50 „nejrenomovanějších“ autorů a tři z první stovky si dovolí se závěry IPCC nesouhlasit. Podle studie mají vědci publikující v souladu s IPCC dvakrát tolik článků a třikrát více citací než oponenti.


William Anderegg se pro BBC vyjádřil: "Vědci, kteří jsou přesvědčeni (o správnosti hodnotících zpráv IPCC) mají mnohem více zkušeností ve výzkumu klimatu, publikovali mnohem více článků v odborné literatuře a jsou mnohem více uznáváni ve své vědecké oblasti. To také demonstruje opačný fakt, že ti, kteří jsou k prohlášením IPCC skeptičtí, obecně o klimatickém systému vědí méně.“ Podle Anderegga je tedy hodnověrnost jedné a druhé strany diametrálně rozdílná. Ti, jež nesouhlasí s IPCC jsou jako odborníci spíše druhořadí – je sice přímo nevyslovený, ale zjevný závěr toho, co chtěl Andereggův tým prokázat.


Jsou to na mladého, začínajícího biologa, který sám o klimatologii pravděpodobně moc neví, dost odvážná prohlášení. Nepochybně mu ale atmosféra klimatického alarmizmu vyhovuje, protože má možnost svým výzkumem zjištěné změny v ptačí biodiverzitě přihodit na „správnou“ misku vah a stát se tak součástí obrovského proudu, který smete všechny odpůrce.


Těžko se bránící „menšina“
Není asi nutno dodávat, že klimaskeptici tuto studii považují za neférovou a poukazují na to, že mnohá „věrohodná“ tvrzení IPCC se ukázala jako sporná až nesprávná. Argumentují právě tím, že plout s proudem je mnohem výhodnější a že časopisy selektují mezi články, které jsou v souladu s IPCC a které ne. Navíc jde o „proud zlatonosný“, v němž je zcela jednoznačné, na jaký výzkum se vám podaří získat grant.


Otevřeně svůj postoj k této studii, která se snaží onálepkovat kvalitu vědců podle jejich názorové shody s doktrínou IPCC o podílu člověka na klimatických změnách, vyjádřila pro BBC Sonja Boehmer-Christiansenová z britské University of Hull: „Kdo posuzuje odborné znalosti a významnost? Zdá se mi, že autoři patří do skupiny podporující IPCC, která se musí počítat mezi „věřící“ a patří mezi ty, kteří profitují na panice z oteplování způsobovaného člověkem.“


Paleoklima
Na jedno klimatologové, veřejnost a asi i autoři zapomínají – nejen ti, co píší odborné články o změnách klimatu do vědeckých časopisů o nich něco vědí. Mnohým geologům, a těch je stoprocentně více, než 1 372, je jasné, že Země jenom v době holocénu (uplynulých 12 tisíc let) procházela mnohem výraznějšími změnami, než můžeme přisoudit době spjaté s vyspělejší lidskou civilizací. Kdo je způsoboval?


Stačí se například podívat na grafy ze stránek Katedry výzkumu atmosféry Washingtonské university, která se jisto jistě neřadí do tábora klimaskeptiků a položit si otázku: Proč za současné změny je odpovědný člověk, když na ty dávně, mnohem dramatičtější, vystačily přírodní síly samy? Jaká je pravděpodobnost, že pravdu má ta "malá" skupina vědců (mezi nimiž je mnoho geologů s poznatky o geologické minulosti Země a o paleoklimatu), která navzdory současné oteplovací globální propagandě je přesvědčena, že příští generace budou muset spíše řešit problém nástupu další doby ledové?

 

     

Ze stránky University of Washington

 
Je nevyhnutné si uvědomit, že rekonstrukce historie je nesmírně složitá a čím hlouběji do minulosti chceme „nahlédnout“, tím rozostřenější obraz se nám nabízí. Následující známý graf holocenních teplot jasně dokazuje, že průměrnou teplotu před více než 6 tisíci lety tvoříme na základě výzkumů, kterých výsledky se rozcházejí tím víc, čím jsou „starší“.

 

Kredit: Wikipedia 
 

 

Zdroje: PNAS , BBC

Datum: 30.06.2010 19:07
Tisk článku

Související články:

Zalednění Antarktidy přivodil tektonický posun     Autor: Josef Pazdera (26.11.2021)
Klimatologové sopky nemají rádi     Autor: Josef Pazdera (24.08.2021)
Ztráty ledu v západní Antarktidě odborníci přisuzovali klimatickým změnám     Autor: Josef Pazdera (19.08.2021)
Jak to je s hurikány?     Autor: Josef Pazdera (19.07.2021)
Elektromobily – vlci v rouše beránčím?     Autor: Miloslav Pouzar (19.07.2021)Diskuze:

Klimatologie je gender studies

Adolf Balík,2010-07-02 14:57:04

Klimatologie je Gender Study „věda“ a z toho vyplývá i problém tohoto hodnocení. Tím nechci vůbec tvrdit, že zabývat se vědecky pohlavími a lecčíms, co s tím souvisí je špatně, naopak je to určitě velice slibná a přínosná problematika mnoha věd. To samé platí pro klima. Je velice potřebné, aby se jím příslušné vědy zabývaly. Ale situace v této problematice je poněkud bizarní. Gender problematika je až příliš hájemstvím politických zájmů na to, aby se mohla ponechat na pospas vědě bez politické kontroly, a tak je nutno na ni uvalit politickou korektnost. Uvalování politické korektnosti na psychologii, sociologii a čert ví kolik ještě věd ale není pro politické komisaře korektnosti tak efektivní, jako když se zřídí disciplína, která řešení všeho, co s tímto zájmem politické korektnosti souvisí, pěkně centralizovaně, aby politický dohled nemusel tolik tříštit síly, tak tu máme gender study, ač to není vlastně věda, nýbrž multioborová problematika mnoha věd.

To samé platí pro tzv. klimatologii. Klima je složitá problematika pro fyziky atmosféry, oceánology, geology, specialisty pro různé biotopy, solární fyziky, paleontology i historiky pátrající ve starých kronikách. Ale je politicky zapotřebí na bádání uvalit politickou korektnost, k čemuž je zapotřebí centralizovat tento dohled pod jakousi klimatologii a politické komisaře s vysvěcením pro politicky korektní hermeneutiku klimatu prohlásíme za klimatology.

V rámci komunity takto vysvěcených se pak budou výlučně vydávat granty s korektně zadanými „výzkumnými“ cíly, tito si vzájemně budou revidovat práce atp.

Jenže je tu smůla, řada nevysvěcených se pokouší o hermeneutiku jak hříšní laičtí vykladači Bible bez pomazání z Vatikánu. Fyzikové atmosféry jako Lindzen nebo Spencer začnou vedle své základní problematiky zkoumat klimatickou problematiku z hlediska své vědy nebo vyleze jakýsi kvartérní geolog Eastbrook, aby se zabýval geologickými aspekty klimatu atd. Zabývají se klimatem z hlediska své vědy a vůbec nedbají politické korektnosti. Tito samozřejmě nemají práce oceněné vysvěcenci, když se zabývali třeba tím, aby vybudovali družicový systém pro sledování současného klimatu Země, který svými měřeními vyvrací AGW modely, a pak si dovoluje z těchto měření vyvozovat politicky nekorektní závěry o negativních zpětných vazbách klimatického systému s politicky nekorektně nízkou citlivostí, nesmyslnosti energetických bilancí AGW modelů a vytahovat klimatické mechanismy se silou slona oproti síle mravence, jakým je CO2, jen proto, že je změřil.

Tihle lidé pochopitelně nemají v literatuře o gender studies – tedy klimatologii - své korektně recenzované práce. Znají je spíš jako fyziky, geology aj., než z publikací o korektních výkladech klimatu. Jenže odmítat je z hlediska této statistiky je stejný nesmysl jako odmítnout hledisko gynekologa na nějaký gender study problém, jen proto, že dotyčný se zabývá určitým genderem ovšem zcela mimo gender study časopisy a výzkumné granty na správné výklady gender problémů.

Odpovědět

Karel Š,2010-06-30 19:53:44

Ten výzkum považuju za dost nešťastný. Výsledky jsou zcela správné, jejich interpretace je vesměs nesprávná. Kdyby podobný projekt proběhl ve středověku kdy Galileo Galilei prosazoval heliocentrickou soustavu, výsledky by zcela přesvědčivě mluvily o tom jak je Galileo nedůvěryhodný. Jinými slovy - výsledky toho výzkumu neříkají vůbec nic o tom kdo má a kdo nemá pravdu, jsou jen o tom na jaké téma se toho víc napsalo a který směr má více stoupenců. A o tom myslím žádné pochybnosti stále ještě nejsou.

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2010-06-30 20:41:31

Myslím, že není nutné dokládat, že jde o zcela účelovou statistickou studii, kde autoři dobře věděli jaké výsledky dostanou... Tu nejde o odbornou veřejnost. Ty skeptické laiky je nutné umlčet, protože vox populi...
A teď jde o politická rozhodování a politici musí naslouchat alespoň občas veřejnosti, protože jde o voliče.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace