Porno ženám utlumuje primární zrakovou korovou oblast  
Nizozemští vědci nahlíželi pozitronovou emisní tomografií do ženského mozku ve chvílích, kdy se zaobíral lechtivými záležitostmi. Místo očekávaného nabuzení část mozku odpovědná za zpracování pohledu na svět doznala útlumu. Ženský mozek se začal starat více o dění v okolí a „přepnul“ se do módu řešení jiných záležitostí a nic s tím nezmohly ani obdivuhodné výkony pornohvězd.


 

Zvětšit obrázek
Dřevoryt k Dekameronu ze XIV. Století je ve srovnání s erotickými morivy Kámasútry v indických chrámech jen slabým čajíčkem. (Kredit: Dissertation on Pornography, Universitas Carolina, Prague, 2004, Wikipedie)

Mozek je úžasné zařízení, ale nejvíce na něm asi vděčíme jeho vývojově nejmladší části – mozkové kůře, nazývané také neokortex. S tím jak rosteme do ní přichází stále více dostředivých nervových vláken a pod kontrolu vzruchů, které z ní vycházejí, se dostává stále více našich tělesných funkcí.

 

Zvětšit obrázek
O tom, jak komplikovanou strukturou je zrakové centrum vypovídají nervy vycházející z oka. O jejich cíli rozhoduje i z které části sítnice vycházejí. (Kredit: Špačková a Kalitová)


Anatomové na mozkové kůře popisují laloky a závity oddělené zářezy, neurofyziologové zase odhalují za co která její část může a tyto poznatky vtělují do map se stále vícero funkčně definovanými okrsky. Vědci z University of Groningen Medical Centre uveřejnili v časopisu Journal of Sexual Medicine práci ve které se píše o BA 17. V překladu to znamená, že se přiklonili k členění mozku podle Brodmanna, které mozkovou kůru rozděluje na asi 52 morfologicky odlišných oblastí se specializovanými funkcemi.  Z těch známějších Brodmannova mapa vymezuje  lokality pro motorické centrum, sluchové centrum, řečové a mezi mnoha dalšími také oblast BA 17. Ta není ničím jiným než odborným výrazem  pro zrakové centrum nacházející se v týlní oblasti mozku. „Sedmnáctka“ tedy je primární zrakovou korovou oblastí, kterou mnozí považují za nejdůležitější korové centrum jednoduše proto, že 80 % všech informací vnímáme zrakem. Protože oči jsou párový orgán, je i tato oblast patřičně komplikovaná. Vzruchy z levých polovin sítnic (pravá zorná pole obou očí) končí jinde, než vzruchy z pravých polovin sítnic.  Vzruchy z horních polovin sítnic také mají své vlastní místo určení, stejně jako vzruchy z dolních polovin sítnic. Tato komplikovaná změť neuronů spolupracuje a odpovídá za rozeznávání tvaru, barvy a v podstatě jí vděčíme za vnímání pohybu předmětů i osob. Bez přehánění je oblastí, která hrála a hraje rozhodující úlohu v životních základních mechanismech zajišťujících lidské přežití. Nemělo by překvapovat, že když dobrovolníkům promítnou nějaké obrázky, nebo film, oblast se výrazně aktivuje. K nažhavení tamních korových neuronů dochází do značné míry bez ohledu na to „co se zrovna promítá“. Je to logické, protože sledovat co se okolo nás děje je potřeba.  Teprve až po „nasnímání“ přichází na řadu podrobnější zpracování a vyhodnocování informací, ale to už je záležitost, která přísluší jiným částem mozku.


Také by nemělo překvapit, že když mozek nedostává zrakové podněty, ale třeba jen zvukové, nebo řeší matematicky složitou úlohu bez nutnosti sledovat něco zrakem, činnost centra zraku se utlumí. Dokonce i v případech, kdy množství podnětů, které z očí v tu chvíli do něj směřuje, je stále stejné, tedy když se nám před očima nic výrazného neděje.
Kdo ví proč, ale výzkumníky popadlo prověřit chování primárního zrakového centra ve chvíli jeho sexuálního vzrušení. K pokusům si přizvali 12 dobrovolnic, žen ve věku od 18 do 47 let. Žádná z nich nedosáhla menopauzy a během pokusu nesměly používat antikoncepční pilulky, které by mohly zkreslit jejich reakce. Hormonálně řízený cyklus totiž má tendenci snižovat sexuální touhu a někdy má na svědomí i stavy mírné úzkosti.

Zvětšit obrázek
Ve starověkém Římě se pornu nebránili, ani na lampičkách. (Foto: Randal J. RJFerret, Wikipedia)

 

Zvětšit obrázek
Naše mozková kůra má v průměru 2000 centimetrů čtverečných. Primární zrakové centrum v ní patří k těm nejdůležitějším (vyznačena červeně). Ženský mozek při pohledu na porno této oblasti „přiškrtí cévní kohouty“ a přednostně začne kyslíkem zásobovat jiné mozkové oblasti. Jak se v tomto směru chová mužský mozek studie odpověď nedala.

Každé z účastnic v rámci testu bylo dopřáno třech videí. Jedno bez jakéhokoliv sexuálního obsahu, druhé s jemně lechtivým nádechem a třetí „nabité“ sexem (hard-core porno). Při promítání se vědci nenápadně dobrovolnicím dívali do mozku pozitronovým emisním tomografem. Zaznamenávali aktivitu jednotlivých mozkových oblastí, kterou prozrazuje průtok krve. Obecně se soudí, že s narůstající mírou prokrvení se v daném místě odehrává i více duševních pochodů. Podle krví zásobených lokalit, neurologové získávají představu jak mozek rozdělil úkoly a který z mozkových regionů se zabývá  jejich řešením. Prakticky to ale také vypovídá, jak který mozkový okrsek je pro daný typ činnosti důležitý. 

 

Promítání prvních dvou videí zaměřených na "slunce seno a jahody", u žádné z žen významnějších změn činnosti v korových oblastech nepřivodilo. U slušných snímků vše tedy probíhalo jak se sluší a patří. Zrakové centrum „dávalo pozor“ a bylo ve střehu a aktivní. Když ale při třetím filmu s erotikou přitvrdili, došlo k překvapení. Aktivitu korové oblasti odpovědné za příjem  a první zpracování zrakových vjemů, sprosťárny nejen nezvýšily, ale snížily!  Tímto způsobem reagovaly  všechny ženy, bez ohledu na věk i zkušenosti. Jakoby ženám jejich mozek avizoval, že by se v tutéž chvíli mohlo někde odehrávat něco důležitějšího a raději se věnoval jiné aktivitě. Šedou kůru jakoby přestalo dění na obrazovce zajímat a přestala jí věnovat i normální, běžnou pozornost.  Někteří to interpretují jako kdyby ženy podvědomě ani nechtěly vidět, co se při sexuálních hrátkách na scéně děje.

 

 

Zvětšit obrázek
Leigh W. Simmons z University of Western Australia již dávno prohlašuje, že „koukání na porno mužům zvyšuje podíl pohyblivých spermií a zlepšuje kvalitativní ukazatel.“ Centra pro oplození in vitro jeho poznatku s úspěchem využívají. (Kredit: UWA)

Poznatek je poněkud v kontrastu s tím, co se v této mozkové oblasti děje při jiných vizuálních podnětech. Kromě porna většinou dochází k prokrvení zrakové kůry, což se vysvětluje snahou zpracovat co možná nejvíce a nejvěrohodněji všechny přicházející zrakové podněty.
Z výsledků testů vědci usoudili, že by se jimi dalo vysvětlit, proč u tolika žen s příznaky stresu se přidávají i vážné problémy v sexuálním životě. Asi to u něžného pohlaví funguje tak, že úzkost jim přehodí v mozku výhybku a energie v podobě okysličené krve spolu s energetickými zdroji začne proudit jinam. Zrakovému korovému centru se tím přiškrtí kohoutek a to se za to své majitelce pomstí omezeným zpracováváním vizuálních podnětů. Zkrátka a dobře, ženský mozek neumí být být nervózní a eroticky vzrušený současně. Svým nositelkám dává na výběr ze tří možnosti - první, druhou, a nebo nic. 

 

Zvětšit obrázek
Muži mají porno rádi, výzkum ukázal, že dělá z jejich spermií lepší plavce. Musí však jít o sex obou pohlaví.

Optimisté jsou přesvědčeni, že se jim podařilo poodhalit zákonitosti v tajích ženské mysli. Realisté jim oponují empirickým poznatkem: „Žena je chaos, který se organizuje jen když něco chce.“

 

Prameny:  The Journal of Sexual Medicine DOI: 10.1111/j.1743-6109.2012.02706.x
Neuroanatomie, Kikalová a kol., UP Olomouc

 

Datum: 24.04.2012 02:12
Tisk článku

Související články:

Fyzici přinesli nové důkazy, že zvuk má skutečně hmotnost     Autor: Stanislav Mihulka (07.03.2019)
Ježuří exhibicionista pomohl vědě     Autor: Jaroslav Petr (30.10.2007)Diskuze:

Už si pomalu zvykám!

Jan Kment,2012-05-01 18:54:52

Jako spousta podobných má tenhle výzkum:
1) velmi nejasné zadání - na co se vlastně ptáme?
2) velmi kusé provedení - proč "vědci" netestovali také jiné skupiny populace, jiná centra mozku?
3) naprosto plytké závěry - proč by se pohlavní vzrušení muselo odrazit právě v aktivitě zrakového centra?
A kromě toho, skutečnost, že ženy nereagují v tomto ohledu na zrakové podněty tak výrazně jako muži je notoricky známo už více než sto let (obci vzdělanců tisíce)

Odpovědět

Však já to říkal

Petr Sanov,2012-04-29 09:29:32

sice ne tak jasně, ale říkal hned na začátku - celý pokus byl vadný už od zadání. Rozhodně by bylo přínosnější sledovat za jakou dobu budou mít pokusné osoby mokré kalhotky :)

Odpovědět

Jedná se opravdu o PET?

Research Tool,2012-04-27 14:03:07

Přijde mi podezřelé, že v i v původním článku píšou o PET, ale pak najednou je řeč o změnách prokrvení mozku. PET nemá dostatečné časové rozlišení (gamma kamerou je třeba snímat i dvě hodiny a stejně najdu jen místa v mozku, kde je zvýšený binding potential). Spíš by mi to sedělo k fMRI, která měří změny prokrvení mozku a její časové rozlišení je podstatně lepší. PET neměří změny prokrvení, ale binding potential různých radioaktivních radioligandů, které se vážou na různé chemické látky v mozku
A taky tady v diskuzi to špatně interpretujete. Visuální korové oblasti nejsou zodpovědné za vzrušení. V abstraktu toho článku se píše "The strong de-activation during watching high-intensity erotic film might represent compensation for the increased blood supply in the brain regions involved in sexual arousal". Je to podobný princip jako u "default mode network", krev se prostě v mozk přesune do jiných oblastí které jsou aktivnější a pak vznikají regionální deaktivace v místech kde chybí.

Odpovědět

Zajímalo by mě, jak aktivní by byl náš mozek?

Ondřej Vyhlídal,2012-04-26 20:59:16

To by počítač hlasil klinickou smrt, ne?:D

Z té studie nevyplývá nic! Jen, že se aktivita oblasti V1 snižuje. To klidně může znamenat, že se mozek více soustředí, protože vidí něco zajímavého. Vyplavuje se acetylcholin, blokují se asociace z višších center a do V1 putuje jen část "reality". Mozek nejsou samostatné oblasti a tedy nelze uvažovat o aktivitě jedné oblasti bez sledování ostatních.

Odpovědět


niečo

Marek Fucila,2012-04-26 22:39:32

Úplne nič to nebude. Ak to dobre testovali, tak minimálne si potvrdili, že rovnakú situáciu spracúvajú ženy inak ako muži. Čo, ako chápem zo záverov, také preukázateľné pri iných videách nie je.

Odpovědět

Ženy

václav mihulka,2012-04-26 18:38:47

Domnívat se, že za vlády žen nebudou války, může jen nenapravitelný, idealistický optimista. Nebo ten, kdo ženy moc nezná, či ani nechce po této stránce znát. Stačí na to historie, třeba z WW2 v Jugoslávii.

Odpovědět


valky

Daniel Konečný,2012-04-26 20:32:17

valcit by se prestalo, staty by se jen prestavali mezi sebou bavit:)

Odpovědět


história

Marek Fucila,2012-04-26 22:35:40

Netreba chodiť do histórie, stačí porovnať napätie v ženských pracovnýh kolektívoch s tými mužskými.

Odpovědět

Klidně jim mohli prostě jen promítat špatné porno

Jirka Barták,2012-04-26 14:29:03

Třeba japonské. ;-) Nevím jak přesně probíhal pokus, ale pokud by ženy měly na výběr z desítek pornofilmů a nebyly zrovna přetažené nebo nervózní, mohli výzkumníci dojít k jiným výsledkům.

Odpovědět

Rozdily

Petr Cimrman,2012-04-25 18:16:29

Myslim, ze to jen dokazuje starou pravdu, ze muz se vzrusi predevsim zrakem, zatimco zena sluchem. Uz to tak rikal p. Plzak- zena se proste da lepe ukecat..

Odpovědět

-

Zdeněk Jindra,2012-04-24 22:06:52

Já si výsledek vykládám tak, že ženy porno nudí. Ostatně jako všechno, co je na světě zajímavé. Ženy vyhledávají ubohé věci, aby se vedle nich cítily lepší.
Mrázek: Ženy dostaly příležitost vládnout již v pravěku a dopadlo to tak, že člověk nedokázal víc, než bydlet v jeskyních a lovit zvěř klacky. Pak nastal patriarchát a vznikla současná civilizace.

Odpovědět


A to jsme na to měli zlomek času!

Slaviboj Ošćěpić,2012-04-25 15:36:35

Na druhou stranu je touha po jednoduchém světě značná, takže stihneme-li většinu lidstva strčit do matrixu, kde budou žít v jeskyních a píchat klackama mamuty, bude to pořád lepší, než když by nám tu naši civilizaci zrušili doopravdy.

Odpovědět

Neboli ženy jsou dokonalejší, nezaobírají se píííí

Jaroslav Mrázek,2012-04-24 17:14:24

Zatímco chlapi začnou slintat a veškeré myšlenky jdou dolů... nechme vládnout ženy, nebudou války, vše se vyřeší v posteli a racionální vláda zajistí trvalý ráj ....

Odpovědět

Jde o to jak se co vyloží,

Petr Sanov,2012-04-24 12:00:03

on prostě ten mozek natolik očekává jiné podněty, že prostě utlumí ta centra která považuje za zbytečná.
Co takhle u stejného pokusu místo PET vyšetření udělat vaginopletysmografii?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz