Komunikují buňky pomocí biofotonů?  
Pojem, který spolu s výrazy jako „morfogenetické pole“ nebo „mitogenetické záření“ počátkem minulého století zavedl ruský embryolog Alexander Gavrilovič Gurvič, zdomácněl zejména v slovníku „alternativních“ léčitelů a vyznavačů paranormálních jevů. Po desítkách neúspěšných verifikačních experimentů velká většina vědců podlehla hluboké skepsi a laureát Nobelovy ceny, americký chemik Irving Langmuir, tyto teorie zařadil mezi „patologickou vědu“. Ne, že by procesy v živé buňce nebo ona samotná neemitovala nějaké velmi slabé elektromagnetické záření. Kontroluje ale jeho nepatrná ultrafialová složka embryonální vývoj? Nebo zajišťuje jakousi formu mimosmyslové komunikace, a to nejen mezi buňkami jednoho organizmu, ale i mezi jedinci případně embryi některých druhů navzájem? Odborná diskuse ani po téměř století se zcela neuzavřela a z času na čas se objeví někdo, kdo se snaží Gurvičovu teorii potvrdit. Těchto pokusů poslední dobou spíše přibývá a není překvapením, že zejména v Rusku. Takzvaný „mitogenetický efekt“ se nyní snaží obhájit Sergej Nikolajevič Mayburov z Lebeděvova fyzikálního ústavu v Moskvě. Ve své studii, kterou zveřejnil na internetu, popisuje vzor světelných „vzkazů“, jež ve formě fotonů vysílají buňky rybích jiker.
Zvětšit obrázek
Buňky vysílají ultra slabé emise chemoluminiscencenčního záření ve formě kvazi-periodických dávek fotonů. Na obrázku je šestiminutový záznam takové „emise“. Podle Mayburova jde u buněk o něco, co by mohlo být obdobou námi využívaného přenosu informace pomocí analogového algoritmu. (Kredit: S.N.Mayburov)

Asi každému v mysli utkvěly kresby svatojánských mušek Ondřeje Sekory a jako samozřejmost bereme, že si některé organismy ve tmě sdělují informace pomocí bioluminiscence. Bez ní by se neobešlo například namlouvání mnohých obratlovců i bezobratlých v mořských hlubinách. Bioluminiscenci zvládá „kde kdo“, i jednobuněční tvorové mořského planktonu. Jejich hromadná konverzace je vidět dokonce až kosmu.


Mezi biology se již dlouho přetřásá otázka - pokud pomocí světelných signálů jsou schopny se domlouvat i jednobuněčné řasy, nemohly by tak spolu komunikovat i buňky v našich tkáních? Předpokládá se, že tuto úlohu by snad mohlo hrát záření o mnohem menší intenzitě, než je bioluminiscence. Takové, jaké jsou schopna zachytit jen ultracitlivá čidla a kamery. Jak se ukázalo, některé buňky v živočišných i rostlinných tělech vysílají fotony v oblasti viditelného světla a UV. Toto záření je ale tak slabé, že je lidským okem nepostřehnutelné. Ani jeho podstata není dosud objasněna. Jen se o něm ví, že jeho intenzita roste se zvyšujícím se oxidativním poškozením živých systémů a že souvisí s tvorbou tzv. reaktivních forem kyslíku (ROS).


Vědec Sergej Nikolaevič Mayburov z Ruské akademie věd není jediným, kdo věří, že se mu podaří najít důkaz biofotony zprostředkované mezibuněčné konverzace. Opírá se o poněkud kontroverzní starší práce, které naznačují existenci toku biofotonů (až do vzdálenosti několika centimetrů), jejichž vliv - takzvaný mitogenetický efekt - se měl projevovat ve zvýšeném buněčném dělení. Studie ho prý potvrdila v rostlinných pletivech a jeho působením mělo dojít k nárůstu dělení až o 30 %. Umělé světlo, ani při mnohonásobně větší intenzitě, podobný, rychlost růstu zvyšující účinek nemělo. S postupem doby bylo mitogenetické vyzařování buněk zpochybněno, posléze se ale dočkalo alespoň částečné rehabilitace. Jeden z týmů, které se problémem zabývaly, prý dokonce v ptačích hnízdech „odhalil“, jak biofotony vyzařované dříve snesenými vejci brzdí růst buněk v těch později snesených. Interpretují to jako mechanismus, kterým si příroda zajišťuje přednostní vývoj vyvinutějších jedinců s většími šancemi uspět v konkurenčním boji. Tyto závěry však nezávislé výzkumy nepotvrdily.


Maryburov si ke svým laboratorním pokusům vybral druh sladkovodní ryby, piskoře pruhovaného, respektive jeho oplodněná vajíčka – jikry. Na nich se snažil zjistit, zda buňky vyvíjejících se embryonálních tkání by pomocí biofotonů mohly komunikovat. V publikaci se praví, že možný vzor komunikace skutečně našel a že hodně připomíná způsob, jakým my lidé si prostřednictvím moderních komunikačních kanálů posíláme binární data. V Maryburově pojetí biofotony představují téměř pravidelné dávky fotonů, jež by teoreticky měly být „viděny“ jinými buňkami, nebo mikroorganismy, a na které příjemce signálu reaguje odpovídajícím způsobem.


Celá práce je vlastně matematické posouzení biofotonového záznamu z pohledu, zda by zjištěný sled střídání emisí fotonů s periodami klidu, mohl nějakou informaci přenášet. Podle Maryburova to možné je. Vypadá to, jako by každou jednotlivou zprávu tvořilo 6 až 14 různě intenzivních impulzů záření. Nemusí to sice nic znamenat, ale zajímavé je, že získaný záznam se podobá záznamům elektrických pulsů, které využívají neuronové sítě a které získáme snímáním elektrodami z povrchu mozku.

Zvětšit obrázek
Mayburov si ke svým pokusům vybral Piskoře pruhovaného. Rybí jikry mají mít schopnost řídit svůj vývoj pomocí biofotonů. Dokladem má být zesynchronizování vývoje buněk, k němuž dochází u sousedních vzorků. (Kredit: Wikipedia)


Výsledky Maryburovy práce publikované v arXivu, ve skutečnosti nic nedokazují. Závěr článku je čistě spekulativní a na úrovni hypotézy. Také se v něm dočteme, že je potřeba další výzkum aby se zjistilo, zda buňky biofotonové signály opravdu přijímají a pokud by tomu tak skutečně mělo být, vzniká otázka - jak buňky vědí jak na takto zaslané informace mají reagovat? Článek tedy přináší více otazníků, než odpovědí. Jediným, čím si v souvislosti s výzkumem biofotonů můžeme být nyní jisti je, že bez ohledu na zdůrazňování, že zatím jde jen o neověřenou hypotézu, se tímto článkem začnou co nevidět ohánět prodejci biofotonických skenerů, spodního prádla schopného vysílat biofotony a lampiček z nichž se šíří léčivé vlny rozkmitávající kapiláry a léčící hemeroidy pouhým svícením do anusu. A že z hypotézy udělají dalekosáhlé závěry. Těch, kteří pod falešným dojmem vědeckého potvrzení funkčnosti si doporučované zboží koupí, bude hodně.


Pramen: http://arxiv.org/pdf/1205.4134v1.pdfSergej Nikolajevič Mayburov si ve vědeckém světě získal respekt jako matematik a teoretik informačních sítí. Nakolik jsou ale jeho nynější pokusy s piskoři ve fyzikální laboratoři elementárních částic úletem, a nakolik jde o významnou podporu teorie předávání optických vzkazů vysílaných buňkami, dá snad brzo odpověď nějaké „nespřízněné“ pracoviště.

Datum: 25.05.2012 13:23
Tisk článku


Diskuze:

Pan Wágner a jeho "fakta"

Andrzej Kowalski,2012-06-12 07:23:40

Pana Wágnera znám docela dobře, jeho texty včetně knihy o poltergeistech jsem četl. Pan Wágner je hlavně výrobce laciného čtiva, které jen on sám označuje za "literaturu faktu". Ve skutečnosti jde o narychlo slepené kompiláty všemožných drbů, získaných stylem "ber kde ber". Vůbec nejde o v jakémkoli směru zodpovědný, věcný, nezaujatý přístup k problematice. Pan Wágner si řekne, že napíše knihu o poltergeistech, zadá do Google slovo "poltergeist" a z toho, co mu vypadne a líbí se mu, vyrobí publikaci. To, co označuje za "fakta", jsou převážně historky a báje na úrovni Červené Karkulky. Když ve své knize o poltergeistech popisuje strašický případ, tak sice obsáhle cituje psychotronické pomatence, ale zcela "zapomene" napsat, že věc byla jednoznačně vyřešena a kluk co to tam zapaloval se přiznal. Klidně zaplní dvě strany knihy zkopírovaným textem z webu, v němž je poltergeist použit jen jako sarkastická nadsázka a ve skutečnosti s duchy nemá absolutně nic společného. Ale Google to našel, knihu to rozšíří, tak proč by ne, že.

Pan Wágner není žádný autor literatury faktu. Vyrábí levné čtivo do vlaku pro podvzdělané lidi, takové jakési ještě trochu horší 21. století. Jeho aktivní zapojování do všemožných diskuzí je formou reklamy na jeho vlastní výrobky, o nic víc tu nejde.

Odpovědět

Výběrová diskuse?

Karel Wágner,2012-06-06 10:38:35

Měl jsem trochu problémy s přihlášením do této diskuse, neboť systém mne nepustil (možná mne už na-dále nebude pouštět?). Dnes se to podařilo: tedy pokud má někdo zájem se mnou komunikovat, nechť směřuje své dotazy na můj mail, uvedený na mém blogu.

Pro pana S. Urgeho: kniha je zásadní v tom, že v nejdelší kapitole přináší poprvé veškerá podstatná fakta vážící se ke kauze "strašických hořících zásuvek".
Pro paní Annu Frydlovou: netušil jsem, že do veřejně přístupné diskuse tohoto serveru mohou psát své příspěvky jen vyvolení, či snad někým schválení?
Jinak se, paní Frydlová, hrubě mýlíte, můj dopis klubu Sisyfos nese název "Otevřený dopis Českému klubu skeptiků Sisyfos" a byl adresován (jak na serveru iDNES, tak ve formě klasického dopisu zaslané-ho poštou) přímo k rukám předsedkyně Ing. Lenky Přibylové. I když byl zveřejněn 2. února letošního roku, do této chvíle (četlo jej již dva a půl tisíce návštěvníků blogu) jsem na něj neobdržel od nikoho z předsednictva klubu Sisyfos žádnou odpověď.

Odpovědět

I historická fakta jsou fakta

Karel Wágner,2012-05-31 09:27:38

Vážená paní Gregorová,
Vašeho e-mailu se nelze dopátrat ani prostřednictvím redakce Osla, jste tedy pro mne skryta v anonymitě. Je to velká škoda, protože musím pak uvádět některé věci na pravou míru prostřednictvím této diskuse.

Především bych Vás rád upozornil na to, že se ve skutečnosti zabývám literaturou faktu a historií vědy a techniky. Rozhodně nepatřím mezi esoteriky, parapsychology, ani psychotroniky, dokonce ani nepropaguji pseudovědecké názory, které mi přisuzujete. I historická fakta jsou fakta, ať se to někomu líbí nebo ne. Pokud jste nečetla moji zásadní publikaci Poltergeist existuje, zavítejte alespoň na stránky odborného časopisu, kde najdete recenzi této publikace z pera jednoho z našich předních vědců - pana profesora Karpenka. Viz číslo 1/2012 časopisu Dějiny věd a techniky.

Se srdečným pozdravem
Karel Wágner

Odpovědět


prosba

Stefan Urge,2012-06-01 13:14:28

Dobrý deň, pán Wágner!
Vysvetlíte mi, prosím, prečo je Vaša publikácia "zásadní"? Ďakujem: ing.arch.Ürge Štefan

Odpovědět


anna frydlova,2012-06-03 09:03:45

Pane Karle Wagnere, paní Gregorová není sama, kdo si z Vašich článků na Vašem blogu myslí, že se zaobíráte paranormálními jevy. Ostatně svěčí o tom i Vaše dílo: "Poltergeist existuje", i to vzbudilo velký zájem i u sysifovců. Na dopis, který jste jim psal „proč vědci o poltergeistovi lžou“ Vám odpovídal třeba i pan RNDr. Opatrný Viz http://www.sysifos.cz/files/Zpravodaj-2-2010.pdf
Pokud se ve Vašich dílech vysvětlují kruhy v obilí takto: "Víry, v nichž prach a ostatní částice jsou nositelé jak negativních, tak i pozitivních iontů, mohou vykazovat elektrostatický charakter. Rychle rotující plazmový vír vytváří intenzivní elektrické a magnetické pole, doprovázené dobře pozorovatelnými zvukovými, optickými a elektromagnetickými jevy. Po zániku plazmového víru pak v terénu přetrvává výsledek vlastního mechanického působení víru ve formě kruhového efektu..." a neoznačíte to za pavědecké, potom Vás nejen paní Gregorová a Sisyfos, ale i ostatní budou považovat za právě toho, co píšete, že nejste: "...nepatřím mezi esoteriky, parapsychology, ani psychotroniky, dokonce ani nepropaguji pseudovědecké názory." Pokud jste si chtěl, udělat reklamu na svůj esoterický blog a knížku o Reichenbachovu světlu, tak prosím, ale jinak nemyslím, že tu jste správně. Tyto stránky nejsou o duchaření a představách „vědců“ z minulého a předminulého století. Opravdu ne. Asi jste minulou odpověď ani nečetl, tak si ji dovolím zopakovat: „Poltergeist je fenomén známý od starověku.Všechny případy řádění poltergeista v minulosti, pokud byly objasněny, byly dílem člověka. Pokud jde o nepoznané energie a možnost mimosmyslového zásahu nadpřirozených sil a bytostí, pak jejich existence nebyla nikdy prokázána přes četné experimenty a studie, a nepřihlásil se také nikdo k odměně 1 milion dolarů, které nabídl James Randi za důkaz existence paranormálních sil a jevů. Pokud jde o různé materialistické výklady řádění poltergeista, pak je při dnešních technických možnostech téměř vyloučeno, aby nebyla zjištěna jejich přirozená, fyzická příčina, pokud existuje. Ze všech těchto důvodů i ze zřejmé různorodosti jevů, ke kterým údajně došlo ve strašickém domku, lze logicky odvodit, že příčina poltergeista je stejná, jako ve všech dosud vysvětlených případech.“

Odpovědět

karentovaný časopis

Stefan Urge,2012-05-30 14:42:47

http://www.akademiai.com/content/l064488258v82761/

Odpovědět


SCOPUS

Stefan Urge,2012-05-30 15:02:36

http://people.tuke.sk/igor.podlubny/karentovane_casopisy/index.php

Odpovědět

karentovaný časopis :-)

Stefan Urge,2012-05-30 14:33:47

http://sk.wikipedia.org/wiki/Karentovan%C3%BD_%C4%8Dasopis

Odpovědět

ad hominem?

Stefan Urge,2012-05-30 14:27:14

Dobrý deň, pani Gregorová!
Ja som len uviedol svoju vlastnú skúsenosť a skúsenosť známemo. A kontakty na články, ktoré sa týkajú danej témy. Napr.:čl.

dr.Falusiho z 1.Univerzity Semmelweis, Fakulta všeobecnej medicíny, Ústav Genetiky, Cytológie a Imunológie, Budapest
2. Maďarská Vedecká Akadémia - Univerzita Semmelweis, Výskumná skupina Biológie zápalov a Imunogenetiky, Budapest. Ja netvrdím, že ic

výskum je pravdivý/chybný. Ja nie som vedec. Dr. Faluši i jeho kolegovia sú zrejme vedci. Ak ich článok bol/nebol uvedený v

"karentovanom" časopise (karencia- 1. nedostatok daktorých látok vo výžive. 2.zmena vo vzhľade semenáčikov...spravidla pri poruche vo

výžive- Slovník cudzích slov- iné som nenašiel), to nepopiera pravdivosť tvrdení, len znižuje ich pravdepodobnosť. Ale pre mňa ich

článok znamená zvýšenie pravdepodobnosti toho, že mi polarizované svetlo pomôže. Nie je nulová. Oproti napr. homeopatii. Označili ste

ma za dealera,či predajcu- to je reakcia, argumentácia ad hominem (Aristoteles). Na okraj: Vy tvrdíte niečo, Vy by ste mali uviesť,

ktoré články sú nekarentované", a nie žiadať to po mne. A vysvetliť, čo znamená pre Vás nekarentovanosť- aký to má dopad na

pravdepodobnosť toho že mi táto liečba pomôže a aké straty ma môžu stihnúť. Obhajujete zosmiešňovanie ľudí za to že si "svietia do

anusu".(čo bolo od autora tiež ad hominem- ale žiaden argument). Neodpovedali ste mi na e-mail ani toľko "čítale som". Tak som ho dal

na stránku. Snažím sa vyhýbať argumentácii ad hominem a invektívam. Myslím, že keď akademici- či vedci niečo publikujú a človek to

vyskúša, lebo sa chce vylečiť, a dokonca má pozitívnu skúsenosť netreba ho zosmiešňovať, ale zobrať to s úctou k nemu, i k vedcom

ktorí daný výskum urobili, prípadne vysvetliť a presvedčiť argumentmi- či odkazmi na výskumy, ktoré presvedčivo dokazujú opak.

Nemyslím si, že všetko čo publikujú, je pravda. Veda je predsa proces, proces hľadania pravdy.
A ak som Vás urazil, ospravedlňujem sa. Nemal som v úmysle :-).
S pozdravom: ing.arch.Ürge Štefan

Odpovědět


SCOPUS

Stefan Urge,2012-05-30 15:03:49

http://people.tuke.sk/igor.podlubny/karentovane_casopisy/index.php

Odpovědět


Ad: pán Urge

Dagmar Gregorova,2012-06-05 04:35:39

Pán Urge, neurazili ste ma...
na podobné "diskusie" som žiaľ navyknutá.
Neoznačila som Vás za dílera, ale vzhľadom na to, že ste vyrukovali hneď so Sisyfovcami (bez akejkoľvek spojitosti), tak poznámka, že argument "lampa pomohla mne a môjmu známemu" mi pripomína bežné argumenty dílerov a ľudí s predvádzajúcimi firmami spolupracujúcimi a je to výsledok celkom logickej úvahy. Je to totiž štandardný postup predajcov a pod., že takýmito argumentami a dokazovaním "účinnosti" vstupujú do diskusií, ktoré sa ich snažia spochybniť.
Predpokladám, že poznáte text od prof. MUDr. Jiřího Heřta, ktorý si dovolím citovať v závere príspevku.

Fascinuje ma, ako trávite čas vyhľadávaním článkov, aby ste podporili svoj názor na funkčnosť produktu firmy Zepter (http://www.qark.net/clanek/nenechte-se-zlakat-firmou-zepter), namiesto toho, aby ste si od známeho požičali ten návod a poslali naskenovanú kópiu. Aby bolo jasné, o čo ide, aké sú technické parametre a čím "seriózna" firma Zepter argumentuje. Ja som taký "návod" videla...žiaľ predajca, keď zaregistroval, ako nad ním "žasnem", rýchlo mi ho vzal a odmietol požičať. Prečo asi...
Takže ak chcete argumentovať ďalej, bavme sa o biolampe, prípadne JEJ testoch v serióznej, ale fakt serióznej literatúre. Ale až po tom návode...
A ešte niečo, Zepter tie svoje biolampy už nejaký ten rok predáva, skúste mi vysvetliť, prečo ich lekári, ktorí sa liečbou napríklad tých hemoroidov zaoberajú, ich mezi terapeutickými metódami neuvádzajú???

A teraz ten protiargument z pera prof. Heřta, ktorý lekárom je, a verte, že svojmu remeslu rozumie.

Léčba polarizovaným světlem
V posledních letech se na trhu objevila řada biolamp, které používají polarizované světlo. To má mít podle některých reklam stejný účinek jako lasery. Takový výrobek pod názvem Bioptron (aneb „Světlo, které léčí“) nabízí u nás firma Zepter, podobným přístrojem je Biostimul nebo Biolampa MediCom. Jde o jednoduché přístroje s halogenovou žárovkou a polarizačním filtrem, postaveným před ní. Lampa Bioptron spolu se stojánkem stojí 17.000 Kč. Přístroje mají mít široké využití při celé řadě chorob, zejména při léčbě povrchových vředů, spálenin a jizev, ale i při léčbě alergií, astmatu, degenerativních chorob, revmatizmu, traumat aj. Pokud jde o mechanizmus působení, tak v přiložené brožurce firmy Zepter pod názvem „Základní a praktické informace o systému světelné terapie“ se tvrdí, že polarizované světlo snižuje citlivost nervových zakončení, ovlivňuje převod vzruchu z nervu na svalové vlákno v místě nervové ploténky, rozšiřuje krevní a mízní cévy, zvyšuje mitotickou aktivitu, tedy rychlost dělení a množení buněk, zvyšuje ve tkáni energetický potenciál a zvyšuje v ní také obsah adenosintrifosfátu až o 170%. Jiné lampy zase mají působit na molekulární uspořádání buněčných membrán a posilují buněčný metabolizmus.
Hodnocení: Slibované efekty jsou nereálné a udávané mechanizmy účinku nepotvrzené. Zdrojem světla je běžná halogenová žárovka, vydávající obyčejné viditelné světlo, o kterém víme, že nemá žádný vliv na živou tkáň. A polarizační filtr před ní nemá žádný jiný efekt, než že část světelných paprsků eliminuje a propouští jen ty, které kmitají v jedné rovině, určené natočením filtru. Je sice pravda, že se polarizované elektrické pole světelného záření v mnoha fyzikálních experimentech skutečně uplatňuje, ale jen tam, kde se jedná o systémy anisotropně uspořádané, tedy orientované do jednoho směru. Lidské tkáně však za anisotropní považovat nelze (nehledě k tomu, že by v takovém hypotetickém případě musela být tkáň ozařována v přesně určeném směru), a nelze proto očekávat, že by polarizované světlo mělo jiný efekt než světlo obyčejné, nepolarizované. Ostatně ani při ozáření obyčejným světlem nebyly pozorovány žádné efekty na živou tkáň kromě výjimek, kdy je světlo absorbováno nějakým barvivem. Neexistují ani seriózní vědecké práce, které by nějaký efekt polarizovaného světla na živé tkáně prokazovaly. Výše uvedené mechanizmy, které mají vysvětlit účinnost polarizovaného světla, jsou jen pouhými spekulacemi. Bylo sice publikováno několik příznivě vyznívajících sdělení, ale ta jsou dílem autorů, kteří mají vazbu na výrobce.

Odpovědět

odkazy na výskumy s polar. svetlom

Stefan Urge,2012-05-30 10:42:01

v databáze Pubmedu:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=bioptron

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2012-05-30 11:31:18

... a který z uvedených zdrojů je karentovaný časopis, jehož články procházejí alespoň jakous-takous recenzi?

Odpovědět


ad hominem? (malo byť tu)

Stefan Urge,2012-05-30 14:28:08

Dobrý deň, pani Gregorová!
Ja som len uviedol svoju vlastnú skúsenosť a skúsenosť známemo. A kontakty na články, ktoré sa týkajú danej témy. Napr.:čl.

dr.Falusiho z 1.Univerzity Semmelweis, Fakulta všeobecnej medicíny, Ústav Genetiky, Cytológie a Imunológie, Budapest
2. Maďarská Vedecká Akadémia - Univerzita Semmelweis, Výskumná skupina Biológie zápalov a Imunogenetiky, Budapest. Ja netvrdím, že ic

výskum je pravdivý/chybný. Ja nie som vedec. Dr. Faluši i jeho kolegovia sú zrejme vedci. Ak ich článok bol/nebol uvedený v

"karentovanom" časopise (karencia- 1. nedostatok daktorých látok vo výžive. 2.zmena vo vzhľade semenáčikov...spravidla pri poruche vo

výžive- Slovník cudzích slov- iné som nenašiel), to nepopiera pravdivosť tvrdení, len znižuje ich pravdepodobnosť. Ale pre mňa ich

článok znamená zvýšenie pravdepodobnosti toho, že mi polarizované svetlo pomôže. Nie je nulová. Oproti napr. homeopatii. Označili ste

ma za dealera,či predajcu- to je reakcia, argumentácia ad hominem (Aristoteles). Na okraj: Vy tvrdíte niečo, Vy by ste mali uviesť,

ktoré články sú nekarentované", a nie žiadať to po mne. A vysvetliť, čo znamená pre Vás nekarentovanosť- aký to má dopad na

pravdepodobnosť toho že mi táto liečba pomôže a aké straty ma môžu stihnúť. Obhajujete zosmiešňovanie ľudí za to že si "svietia do

anusu".(čo bolo od autora tiež ad hominem- ale žiaden argument). Neodpovedali ste mi na e-mail ani toľko "čítale som". Tak som ho dal

na stránku. Snažím sa vyhýbať argumentácii ad hominem a invektívam. Myslím, že keď akademici- či vedci niečo publikujú a človek to

vyskúša, lebo sa chce vylečiť, a dokonca má pozitívnu skúsenosť netreba ho zosmiešňovať, ale zobrať to s úctou k nemu, i k vedcom

ktorí daný výskum urobili, prípadne vysvetliť a presvedčiť argumentmi- či odkazmi na výskumy, ktoré presvedčivo dokazujú opak.

Nemyslím si, že všetko čo publikujú, je pravda. Veda je predsa proces, proces hľadania pravdy.
A ak som Vás urazil, ospravedlňujem sa. Nemal som v úmysle :-).
S pozdravom: ing.arch.Ürge Štefan

Odpovědět


toto stačí?

Stefan Urge,2012-05-30 14:41:52

http://www.akademiai.com/content/l064488258v82761/

Odpovědět


SCOPUS

Stefan Urge,2012-05-30 15:05:10

http://people.tuke.sk/igor.podlubny/karentovane_casopisy/index.php

Odpovědět

jikry

Anna Hrdlicová,2012-05-29 14:31:42

Jen malá připomínka, jikry jsou vajíčka ryb a ne oplozená vajíčka. Děkuji

Odpovědět

kupodivu v článku

Miroslav Bezouška,2012-05-29 08:39:42

ani v diskusi nepadla jediná zmínka o tom, že pro fungování takového - zdůrazňuji - čistě hypotetického systému je existence "vysílače", ať už je jím cokoliv a vysílá také cokoliv, dost málo. V nejlepším případě polovina. Tu druhou musí, aby to bylo k něčemu dobré, tvořit "přijímač", který to má, na rozdíl od vysílače, dost složité. Jednak musí z celého spektra i jen potenciálně existujících signálů vybrat ty pravé a pak je patřičně zpracovat. Což předpokládá existenci nějakého kódu, který musí být, opět pro správnou funkci systému, na obou stranách přenosu identický. Navíc musí být takový systém velice, téměř absolutně, odolný proti rušení. Takže suma sumárum - existenci a vlastnosti "přijímače" dosud nikdo nejen neprokázal, ale ani se o ni nijak nezajímal, alespoň dle informací zde uvedených. Opět se potvrzuje, že dosah lidského mozku je takřka neomezený, hlavně ve vytváření všelijakých hypotéz, nechci říci přímo cimrmanovských nápadů.

Odpovědět

Vlastně proč ne

Pavel Hudecek,2012-05-28 09:36:15

Foton v tomto případě vzniká deexcitací nějaké molekuly, po nějaké reakci. Následně může vyvolat excitaci jiné takové molekuly a tím zvýšit šance, že se bude o chvíli později účastnit nějaké reakce, nebo že se naopak rozpadne. Případně při té příležitosti může nastat stimulovaná emise dříve excitované molekuly (to by asi nejsnáze vedlo k vzniku naměřených kvaziperiodických impulzů). Že živá hmota bliká, tedy není tak moc překvapivé.

Čistě hypoteticky, za předpokladu naprosté tmy a průhlednosti organizmu by tak například mohlo docházet k synchronizaci vývoje (jikry ve velké hloubce, embrio v děloze velkého živočicha). U těch jiker si lze představit i opačný mechanizmus, kterým první budou brzdit vývoj dalších. Jestliže střední volná dráha fotonu bude dosahovat vícenásobku rozměru jikry, většina se zachytí mimo. Ale zrovna u jiker je z evolučního hlediska pravděpodobnější spíš synchronizace rychlosti vývoje, protože s počtem naráz vylíhlých rybiček roste jejich šance na přežití.

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2012-05-28 13:24:52

Vajíčka (pokud vím) jsou u neživorodých ryb oplodněna mlíčím samců, tedy jde o jednorázový akt. Pokud jikry nejsou součástí planktonu, kde by jim schopnost vzájemné komunikace byla k ničemu, tak se vyvíjejí v nějakém "hnízdě" za stejných podmínek. Že se pak mláďata rodí společně, na to nepotřebují synchronizaci. Nejznámější houfující se rybou je treska. Každá samice při tření vypustí miliony jiker, které se volně vznášejí, to znamená, že nějaká vzájemná synchronizace je nemožná, přesto se vylíhnou podle podmínek za 2 až 4 týdny a tvoří ta známá obrovská hejna.
Práce, o němž je článek, nepřešla žádnou oponenturou a osobně jsem přesvědčena, že autor to ani neměl v plánu.

Odpovědět


Pavel Hudecek,2012-05-28 16:18:41

Však právě proto také píši "čistě hypoteticky" a "by tak například mohlo". :-) Že to nejspíš význam nemá, je zřejmé z faktu, že většina vyšších organizmů žije někde, kde je alespoň trochu světla ke koukání, tedy o několik řádů více, než naměřil ten pán.

Odpovědět

Z historie českého výzkumu

Karel Wágner,2012-05-27 19:07:52

Naprosto souhlasím s paní Gregorovou v tom, že "de facto neexistuje žádný "biofoton" - je jen foton s nějakými fyzikálními charakteristikami".
Ovšem v souvislosti s daným článkem pana Pazdery je třeba zmínit poznatky z experimentálních přenosů impulzů centrální nervové soustavy mezi pokusnými osobami bez prostřednictví nám známých funkcí lidských smyslů, kterými se zabýval přední český fyziolog prof. MUDr. MVDr. h.c. Edward Babák (1873-1926), zakladatel Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity, zaslouživší se o rozvoj biologických věd a o osamostatnění oboru biologie na lékařských fakultách, jenž byl i spoluzakladatelem a prvním předsedou Společnosti pro výzkum dítěte a péči o dítě. Mezi málo známá fakta patří skutečnost, že se prof. Edward Babák jako věhlasný experimentátor (v zahraničí známý díky jeho fyziologii dýchání), zabývající se především srovnávací fyziologií a morfologií, zabýval i "pokusy s přenosem impulsů k pohybům, a to nejen s přenosem jednoduchých pohybů, nýbrž i složitých jednání", jak o tom českou veřejnost v roce 1947 informoval např. Rudolf Souček. Dle dobových pramenů měl dospět prof. Babák díky svému experimentování k závěru, že "za jistých psychofysiologických podmínek je možno přenésti innervační impulsy na jiné osoby bez prostřednictví smyslových vjemů".

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2012-05-28 08:09:39

...což od těch dob navzdory stále citlivějším moderním přístrojům nikdo oficiálně nepotvrdil a přenos myšlenek "na dálku" zůstal doma jenom v oblasti Vám blízké - v psychotronice a esoterice.

Odpovědět

ad.: hemoridy :-)

Stefan Urge,2012-05-26 07:13:25

Viem o dvoch pacientoch ktorí si vyliečili hemoroidy pomocou biolampy. Jeden z nich som ja sám. Trápil som sa vyše roka, bál som sa noža, do Bratislavy prišiel zaúčať Brnenský docent operáciu hemoroidov laserom. Vyšetril ma ale operácia bola príliš drahá, poisťovňa ju nepreplácala. Známemu poradil priateľ lekár biolampu a vyliečil sa. Tak som to skúsil aj ja a už 7 rokov mám pokoj. Ak to bolo placebo, tak to bolo placebo, neviem, som skeptik a fandím Sisdyfos-u. Ale fakt je fakt. :-) Treba byť opatrný s vyhláseniami.

Odpovědět


malo byť Sysifos :-)

Stefan Urge,2012-05-26 07:18:28

Český klub skeptikú :-)

Odpovědět


upresnenie .-)

Stefan Urge,2012-05-26 07:30:55

Mojim príspevkom som vôbec nechcel podporiť Gurvičove tvrdenia, reagujem len na poznámku o hemoroidoch.

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2012-05-26 07:45:15

Keďže bez súvislosti s článkom odkazujete na ČK skeptikov Sisyfos, napadá ma celkom logická súvislosť...

... argument: to vyliečilo známeho, mňa ... by napísal každý, kdo má z predaja biolámp prospech...

Pozerala som si raz "návod" na "super" biolampu - hlavne neskutočne "superdrahú" biolampu ktorá podľa slov agresívneho zástupcu známej "predvádzacej" firmy vylieči úplne všetko - snáď aj choroby budúce, nielen tie, čo máte, ani o tom netušíte. "Jéšišmariá", to je ale podvod! Ak máte doma biolampu, čo asi máte, môžem Vás požiadať o zaslanie kópie originálneho technického popisu a návodu na adresu redakcie ja@osel.cz
Ďakujem

Odpovědět


môžu z neba padať meteory?

Stefan Urge,2012-05-30 10:15:54

Dobrý deň, pani Gregorová!
No, z predaja biolámp nemám žiaden prospech, nepredávan, nereklamujem. Biolampu som mal zapožičanú. Vlastník ju kúpil dávno, za 22000Sk a k tomu musel ešte zabezpečiť päť "obetí", ktoré sa museli zúčastniť reklamnej akcie. Bez toho ju predávali za 26.000Sk. Za obyčajnú halogénku, polarizačný filter, plast, zdroj napätia, vypínač, a kufrík je to strašne veľa, ano je to okrádanie. Ale pomohla mi. Zrejme tam tá zlatá žila je, lebo ju odstráni len nôž, ako mi povedal kamarát lekár, ale keď budem mať cca 20 rokov pokoj, budem spokojný. Aspoň sa dožijem osemdesiatky. A ak sa to zhorší, možno si kúpim polarizačný filter a halogénku, zmontujem to dokopy a uvidíme :-).Takže ten návod nemám, skúsim si ho zapožičať. Lampu vyrobila f. Zepter. Iste chápete, že sa ma to "svietenie do anusu" trochu dotklo.... :-)
Na informáciu Vám ešte zasielam dva odkazy na články o výskume, aj keď v jednom prípade pod hlavičkou Bioptron Hell centra. Výsledky by zrejme bolo treba overiť ďalším nezávislým výskumom.

Ešte o sebe: Snažím sa vždy presviedčať ľudí aby neverili slepo všetkému čo počujú, som fandom skeptického hnutia, štvú ma všetky podvody na ľuďoch- viď homeopatia atď. Čítam literatúru, ktorá kritizuje tieto podvody či omyly. Počnúc sborníkmi Věda kontra iracionalita, Carlom Saganom (The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark) i Simonom Singhom a Edzardom Ernstom (Trick or Treatment).(anglicky žiaľ nečítam, vyšli v maďarčine- bolo by ich treba vydať aj v češtine či slovenčine- sú úžasné- a zhľadiska osvety by veľmi pomohli.)
Pozdravujem Vás i celý kolektív, je to úžasné čo pre nás, fandov vedy robíte :-).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11991654?dopt=AbstractPlus
http://www.akademiai.com/content/l064488258v82761/fulltext.pdf

Odpovědět


Ešte doplnok k predchádzajúcemu:

Stefan Urge,2012-05-30 10:26:24

V druhom článku je krátky anglický sumár a dole literatúra: S pozdravom ing.arch.Ürge Štefan
www.akademiai.com/content/l064488258v82761/fulltext.pdf

Odpovědět


malo byť tu:-)

Stefan Urge,2012-05-30 10:43:58

odkazy na výskumy robené polarizovaným svetlom v databáze Pubmedu:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=bioptron

Odpovědět

Je to komunikace?

Tomáš Petrásek,2012-05-25 14:14:47

Emise fotonů může být jen vedlejší efekt něčeho jiného, třeba nervové aktivity, a informaci předávat nemusí (počítač taky při práci hučí a cvaká, a nemusí to znamenat, že by touto formou komunikoval s jinými počítači).

Taky si těžko umím představit, jak by buňka embrya měla takový signál vnímat - musela by mít nějaké pigmenty, které by fotony dokázaly zachytit, což většina živočišných buněk nemá. Navíc, protože je to světlo očima nezachytitelné, by musely být citlivější než naše oko, což není nic jednoduchého (tím víc, že embrya nemají žádnou "optiku" jako je čočka nebo rohovka, která by světlo koncentrovala).

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2012-05-25 15:37:02

Je a není, podle toho, na co se koho ptáte. (Jinak foton může ovlivňovat svou energií, nemusí být zrovna "viděn".)

Problém je složitější a popularizační článek příliš krátký, než aby se vše dalo pochopit.

Jak jsem to pochopila, pak podle Gurviče a jeho následovníků existuje velice slabá emise UV a viditelných fotonů, která není jen nějakým "důsledkem", ale cíleným signálem pro jiné buňky - a nemyslí se tím standardní biochemické řídící potenciály. V každém případě, když se nad tím člověk má co jen trochu vážně zamýšlet, musí přísně vyselektovat ty ezoterické nesmysly o všech informačních biopolích, kterými se pak vysvětlují přenosy a čtení myšlenek, předtuchy... bla, bla, bla...
Tak to Gurvič zřejmě nemyslel.

Spíš si myslím, že byl - a nejen on - přesvědčen o existenci cíleně emitovaného, extrémně slabého UV a viditelného záření buňky, které v spolupráci s jinými buňkami vytváří nějak "tvarované" pole ovládající například vývoj embrya, růst rostliny..., rychlost dělení buněk... a pod. Asi toho bude více, pro pochopení té druhé strany zkuste relativně odbornou a spíše "propagační" literaturu, například zde:
http://zeniclinic.com/zen/articles/BiophotonsAndBiocommunication.pdf

Osobně ty experimenty s mezi-embronální komunikací, tedy komunikací mezi oplozenými vajíčky ptáků, nebo ryb považuji za nesmysl, protože:
1/ de facto neexistuje žádný "biofoton" - je jen foton s nějakými fyzikálními charakteristikami. Absolutně žádné biologické, nebo přístrojové čidlo principiálně nemůže - a to je fakt, ne dohad - jednoduše nemůže rozeznat různý původ dvou fotonů se stejnými parametry. Z toho vyplývá, že případné mitogenetické záření, kdyby mělo ty vlastnosti, jež jim "Gurvičové" přisuzují, musí být experimentálně nahraditelné umělým zdrojem.
2/ kdyby chtělo jedno vejce/jikra ovlivňovat to druhé tak, aby například potlačovalo vývoj jeho buněk, muselo by zajistit, aby jeho buňky na signál, který je v jejich okolí výrazně silnější, nereagovaly. Kdyby náhodou takový ochranný mechanizmus existoval, využilo by ho také to druhé vejce... Když domyslíme hypotézu, že by všechna vejce v hnízdě chtěla ovlivňovat své konkurenty, tak rychle, bez experimentu dojdeme na to, že je to nesmysl. Jistě by se to nakonec muselo projevit v délce inkubace... dovede si představit ten děsný souboj ve velkokapacitním inkubátoru???

3/ jestli Mayburov jenom naměřil nepatrné elektromagnetické signály měnící se v čase, může to být spjato se standardními biochemickými procesy a signály, které ve vyvíjejícím se embryu probíhají. Nečetla jsem orig. článek, není mi zcela jasné, co vlastně chtěl experimentem "říci".

Odpovědět


Jan Konečný,2012-05-25 18:18:41

1/ tam snad nejde o původ, ale o ty parametry. Slovo biofoton je další lidský výmysl, abychom věděli, o čem se mluví.
"Toto záření je ale tak slabé, že je lidským okem nepostřehnutelné. Ani jeho podstata není dosud objasněna. Jen se o něm ví, že jeho intenzita roste se zvyšujícím se oxidativním poškozením živých systémů a že souvisí s tvorbou tzv. reaktivních forem kyslíku (ROS)."

2/ nejsem extra vzdělaný, ale zasíťování morfogenů snad funguje v embryologii, proč by zrovna v tomto případě se měl systém zhroutit do podoby nekonečný inkubace? Nevím, jestli biofotony takhel fungují, ale systém mi přijde v pořádku.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace