Vysokoškoláci mají ve víře zmatek  
„Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost." Praví se v Bibli. Podle americké studie se v otázce homosexuality křesťanští věřící studenti otevřeně staví proti církvi.


 

 

Duhová vlajka, symbol práva soužití mezi osobami stejného pohlaví.

Mít styk se stejným pohlavím je pro křesťany hříšné. Po staletí se v tomto směru vychází z 3. knihy Mojžíšovy (jinak Levitikus, kapitola 18, verš 22), viz v úvodu zmíněný výrok o „ohavnosti“. Jde o tu část Bible, která pojednává o zakázaných sexuálních praktikách. Bůh promluvil na poušti k Mojžíšovi nakazuje mu, aby tlumočil jeho přikázání Izraelcům, kteří jsou na cestě z egyptského otroctví do země zaslíbené, do země kenaanské, která se bude později nazývat Zemí Izraele. Bůh stanovil přikázání, jimiž se Izraelci v zemi zaslíbené musí řídit: "Nesmíte jednat po způsobu egyptské země, v níž jste sídlili, ani po způsobu kenaanské země, do které vás vedu. Nebudete se řídit jejich zvyklostmi." Konkrétně jde o zákaz sexuálních vztahů mezi příbuznými, s matkou, macechou, sestrou, tetou, snachou a také o citovaný vztah muže s mužem. Odsouzení homosexuálity je kromě kapitoly 18, „zatuplováno“ ještě v kapitole 20, verš 13: "Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně."


Dnes není tajemstvím, že „čtyřprocentní“ se ve společnosti vyskytují odjakživa. Ve starší češtině pro ně existoval např. výraz samcoložník. Americká psychologická asociace ale doporučuje v odborné literatuře nahlížet i na termín homosexuál jako zastaralý a neadekvátní. Preferovat by se měl termín gay. Být gay není věcí volby, a proto se vyskytují napříč celou společností. Sexuální orientace nemá také nic společného se vzděláním a tak se týká i vysokoškoláků. Mnozí se se přestali se svými vztahy tajit a za své tužby se nestydí. Výzkumník Michael R. Woodford, absolvent kanadské Memorial University of Newfoundland a University of Toronto patří k uznávaným světovým sociologům. Dlouhodobě se o problémy gayů zajímá a vzal si do hlavy, že prověří, jak se věřící vyrovnávají s učením církví a jak je církevními dogmaty dotčen studentský kamarádský vztah. Inicioval proto výzkum, který pod patronací University of Michigan probíhal na dalších dvou amerických univerzitách. Výsledkem bádání je publikace, v níž je otázka hříchu hříchu, pocitu viny a náboženské identity do značné míry zabalena do pojmu synkretismus. Tento pojem si filozofové zavedli pro splývání náboženských a kulturních prvků v jeden celek, při němž mnohdy vznikají božstva nová. Nejde o novinku, se stejným problémem se setkávali již za dob helénistiských, kdy se promíchala antická a orientální náboženství i kultury.

 

Michael R. Woodford: „I přes svojí deklarovanou oddanost věcem víry si někteří mladí s tradičním křesťanským výkladem pojetí světa a člověka neví rady.„

Náboženství se na synkretismus většinou dívá jako na spojení hodnot a rituálů podle svého osobního cítění. Někteří synkretismus považují za předzvěst ekumenismu. Hranice, stejně jako názory na toto pojetí, jsou nezřetelné, nicméně zjednodušeně lze říci, že křesťanští synkretisté nemají problém se odklánět od tradičního učení církve a do svého pojetí světa přejímají pojmy jak z nově objevených písemností z doby prvních křesťanů, tak i buddhismu, hinduismu a přírodních náboženství.

 

Woodford za pomoci spolupracovníků z University of Denver a Appalachian State University provedl anonymní internetový průzkum, v němž respondenti odpovídali na otázky týkající se jejich náboženství, co jim říká jejich učení o homosexualitě, jak často se zúčastňují bohoslužby, jak důležité je pro ně náboženství,...


Data pochází od studentů ze Středozápadu USA. Akce byla účastníkům celá akce presentována jako snaha univerzity získat "zpětnou vazbu" - informace, které by posloužily ke zkvalitnění výuky a celkového klima kampusu. Akce měla přispět k tomu, aby se všichni cítili být členy komunity a aby na svou alma mater mohli být hrdi. K větší motivaci účastníků posloužil slib rozdání padesáti kreditek s padesátidolarovým vkladem. Vědci oslovili 8 000 studentů, 5 000 z nich si zřídilo anonymní vstup do výzkumného projektu a 3762 studentů souhlasilo s účastí. Někteří kvůli chybějícím datům byli vyřazeni takže nakonec jich v pokusu uvízlo 2568. Protože se jednalo o křesťanskou kolej, hlásili se k luteránům, metodistům, presbyteriánům, nebo římskokatolíkům. Jejich věk se pohyboval mezi 18 – 25 lety (průměr činíl 20 let) a většinu tvořily ženy hlásící se k římskokatolíkům. Bohoslužeb se v průměru účastnili jen jednou za měsíc, přičemž 40 % jich chodilo na mše zřídka, nebo vůbec. O něco málo více než čtvrtina dotázaných považuje víru za zcela nedůležitou a nebo jen za málo důležitou součást života. Naprostá většina (87 %) uvedla, že jejich víra považuje homosexualitu za hřích. Téměř šedesát procent mladých věřících se ale s postojem své věrouky neztotožňuje. Nejméně kritičtí k postojům církve jsou starší studenti a ženy.

Podle Američanů dotazníková akce ukázala na fakt, že i když člověk patří do komunity vyznavačů homofobního náboženství, neznamená to, že se s tímto pojetím ztotožňuje. U kriticky smýšlející mladé generace věřících hraje synkretismus výraznou roli. Podepisuje se na odmítání konzervativních náboženských dogmat.


Pramen:  Michael R. Woodford a kol.: Religion and Endorsement of Same-Sex Marriage: The Role of Syncretism Between Denominational Teachings About Homosexuality and Personal Religious Beliefs, IJRR  vol. 8, 2012

 

Poznámka: Homosexuální kněžské kasty nejsou v historii ničím neobvyklým. Příkladem mohou být společenství eunuchů, Vestálek, homosexualita byla normální i u bohyň a bohů - Athéna, Artemis, Dionýzos. Nic neobvyklého v ní nespatřovali Epikurejsci, Hedonisté,  homosexualitu při "pláňovém tanci", který měl zajistit úspěšný lov bizonů pěstovali i prérijní Indiáni,...
Zřejmě i proto podle některých badatelů Písma svatého je potřeba dát Bibli nový výklad. Argumentují  Biblí Kralickou z počátku 17. století, v níž je hebrejské "ležet se ženou" přeloženo věrohodněji: "Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest." (Lev 18:22) a "A kdož by se scházel s pohlavím mužským jako s ženou, ohavnost učinili oba dva. Smrtí umrou, krev jejich bude na ně." (Lev 20:13) 
Tento text lze v širších souvislostech vyložit prý i tak, že přikázání o nepovolených sexuálních praktik se vztahuje jen na příbuzenstvo. Dokládat to má předchozí verš, který je věnovaný zákazu sexuálního styku se snachou, a verš následující, věnovaný styku s matkou vlastní ženy. A tak prý Bible vlastně homosexuální vztah mezi nepříbuznými muži neodsuzuje.  Navíc prý se přikázání vztahují jen na Izraelce.

 

Datum: 24.07.2012 00:16
Tisk článku


Diskuze:

-

Jakub Lédl,2012-07-25 12:00:11

Je velice povzbudivé vidět, že existují i věřící lidé, kteří jsou schopni myslet a žít za sebe :) Rád bych si myslel, že se výsledky tohoto výzkumu dají interpretovat tak, že si lidé uvědomují, že skutečná víra stojí na něčem úplně jiném, než slepém následování mnohdy nesnášenlivého dogmatu a že citát pana Woodforda by tedy spíš mohl znít: "I přes svojí deklarovanou oddanost věcem víry někteří mladí nepovažují tradiční křesťanský výklad pojetí světa za středobod svého duchovního života."

Pan Jindra celkem slušně vyjádřil to, co je dnes stereotypem militantně ortodoxního křesťana, ale všechny rozumné lidi ve zdejší komunitě prosím, neaplikujte tento tragický stereotyp na každého věřícího, na kterého v životě narazíte.

Odpovědět

Out of topic

Marek Fucila,2012-07-25 02:33:14

Trochu mimo témy, ale doteraz som nezistil, že dúhový pochod má aj svoju vlajku. Vďaka tomuto článku som sa dozvedel niečo nové. Na moje prekvapenie guruovia slovenského marketingu mali len toľko invencie, že vymenili poradie oranžovej a červenej:
http://img.orange.sk/orange_sk/img/wow/wow-duha.jpg
Pre neznalých veci je to teraz taká kampaň na paušály, ktoré sú wow (slovenské citoslovcia úžasu sa už asi minuli). No sám čumím.:-)))
http://www.orange.sk/web/prevas/pausaly/program-wow.html
Zaujímalo by ma do akej miery je podobnosť čisto náhodná. :-)

Odpovědět

Zavádějící výsledky

Robert Iliev,2012-07-24 23:14:36

Spíš by mě zajímalo, jak se k homosexualitě staví studenti, kteří chodí na mši minimálně jednou týdně. To by nám řeklo mnohem víc.

Odpovědět

...

Jan Koren,2012-07-24 19:53:44

Troska ma prekvapuju ma nazory, ktore tu v diskusii padli. Cakal som troska vacsiu toleranciu...

Odpovědět


Pán Koren

Jana Packova,2012-07-25 14:53:03

Ja som na tom asi rovnako, tiež som bola prekvapená niektorými reakciami (aj keď s reakciami silných kresťanov som sa už na tomto fóre stretla viackrát). Je zvláštne, že v dnešnej dobe plnej vedecko-technických poznatkov a vyspelosti civilizácií, majú tieto dogmy stále toľko priestoru... a že sa nájde toľko ľudí, čo im verí. A že sú to práve kresťania, ktorých viera hlása toleranciu a božiu lásku pre všetkých (Boh všetkých predsa miluje rovnako, či nie?) - ale tak ako všade, aj tu sú si rovní a rovnejší...

Čo sa týka homosexuality, súhlasím s pánom Kociánom, homosexualita je bežná aj v prírode a nie iba za abnormálnych podmienok. Taktiež si myslím, že je to akási reakcia prírody na premnoženie istého druhu - a nie je to nič abnormálne ani zlé.

Ľudia by si mali uvedomiť, že nie sme v stredoveku, aby sme sa prežehnávali už len pri slove "homosexuál" a stavali pomyselné hranice pre duševné upálenie... pán Fucila má pravdu - hlúposť je metlou ľudstva. Tak hor sa zametať pod koberček všetko, čo nám kľaje oči.

Odpovědět

-

Zdeněk Jindra,2012-07-24 18:25:50

Nepovažuji se za křesťana, nicméně Bibli dávám šanci a dost věcí v ní dává smysl. Konkrétně sodomii za ohavnost rozhodně považuji a souhlasím s tím, že je schopná se podílet na pádu civilizací. Proto popravu sodomitů považuji za naprosto logický krok k sebezáchově.
Současný pseudohumanismus nás zničí.

Odpovědět


Trestať, trestať a zase trestať.

Marek Fucila,2012-07-25 03:02:14

Jasnačka, boží trest je to, čo si teplí zas(lú/úlo)žia. Ruku na srdce pán Jindra: dali ste jej aspoň takú šancu, aby ste si ju celú prečítali?! :-) Ja som nemal to "šťastie" byť v rannom detstve "správne" indoktrinovaný, a priznávam, že som nikdy bibliu ako celok "neprelúskal" (veď načo, žijeme len raz, a skracovať si život čítaním každej blbosti je smutné), ale to málo citátov, čo sa mi z nej dostalo mi stačí na to, aby som dal šancu čomukolvek viac ako biblii. Ani Mein Kampf som popravde nečítal, a myslím si, že tá kniha má v sebe veľa pravdy, rovnako ako bliblia. Zrovna tak cestovný poriadok, obedové menu či návod na použitie hriankovača. Ale je len málo písomností, ktoré dokážu biblii konkurovať v tej kolosálnej hlúposti, ktorú hlása. Dospelý človek, ktorý v 21. storočí vyjadrí sympatie tomuto súbornému braku bu-bu príbehov z doby bronzovej buď sympatizuje s ničím, čo nikdy neprečítal, alebo nesympatizuje s rozumom.

Filozofická otázka je, či každá činnosť, ktorá nevedie k splodeniu potomka má ako logický krok k sebazáchove popravu. človek prirodzených mravov má na to jasnú odpoveď, ale len "Abrahámovec" dokáže zo seba verejne bez hanby "vysúkať" tvrdenie, že je to tak. Vo svetle Winbergovho výroku o vzťahu zla a náboženstva verím, že ste dobrý človek, a toto poburujúce priznanie z Vás "vytlačilo" vaše kresťanské "ja". Tak ani nepovažujem za nutné spomínať, že vám určité veci v biblii dávajú zmysel. Divadielko o tom, či sa považujete za kresťana alebo nie, nemá na oslovi zmysel. Obraz si každý urobí sám, a tak ako sa mnohí gayovia boja priznať svoju orientáciu kvôli spoločenskej hanbe či perzekúcii, vy schovávate svoj krížik niekde pod košeľou.;-)

Podľa mňa nás nikdy nezničí humanizmus, či už rigidný ani pseudo. Ani žiaden izmus. To, čo ľudstvo a aj jednotlivcov ničí, je hlúposť.

Odpovědět


Trestání homosexuality

Vojtěch Kocián,2012-07-25 07:58:28

Za vlády komunistů jsme se mohli přesvědčit, kam vede trestání homosexuality a hrozba trestu smrti by byla ještě horší. Homosexuálové svou orientaci nepřiznávali a jelikož svobodný člověk byl od určitého věku též tak trochu podezřelý, tak se raději oženili (vdaly) a často i měli děti. Takové manželství samozřejmě nemělo moc šancí na delší trvání, takže následoval rozvrat rodiny se všemi důsledky pro partnera, děti, společnost i pro toho homosexuála.

Je dost možné, že homosexualita není úplně slepou evoluční cestou, ale adaptací na abnormální podmínky (někde jsem četl, že i na přemnožení druhu), která se bohužel občas projeví i v normálních podmínkách. Vyskytuje se vcelku běžně i u zvířat a také i v normálních podmínkách. Zvířata ale takového jedince za nějakou hrozbu nepovažují, pokud není agresivní, to je výsada lidí.

Odpovědět

Nekolik poznamek ku clanku

Dominica Dicosmo,2012-07-24 14:42:22

V dnesni atmosfere "Midwest Universities of USA" je vse mozne - i vyzkum cerpajici z nazoru nevyspelych studentu. Kdo zna zivot tam a rozvernost tamejsich posluchacu (oboru?) je s tim dobre obeznamen.

Druha poznamka: Proc se autor clanku zminuje pouze o krestanske (lepe receno judaisticko-krestanske) kulturni tradici? Islam a jeho uceni a dogma jsou mnohem autoritativni a hlasite v praxi (uz po staleti) o homosexualech, pedofilii do dnesnich dnu.

Konecne z hlediska praktickeho priroda neni samozrejme naklonena sexualnimu spojeni stejneho pohlavi - protoze neprinasi propagaci druhu, vede do slepe ulicky. Je mnoho akademickych praci zabyvajicih se timto tematem (viz: "Uni Oregon sexual frustration and its blind end"}.

Konecna poznamka - homosexualni chovani je bezne v abnormalnich pomerech jako dlouhdobe vezneni, zname z pomeru v GULAGu v Rusku, rovnez u zvirat jeko dobytek drzeny v ohradach dlouhobe ("Viz: "Studie o chovani americkych bisonu ve snaze privest puvodni druh do existence" Dakota Veterinary News 1967).

Odpovědět


Astrálnej Dominike

Marek Fucila,2012-07-25 03:14:11

Akosi mi uniká zmysel Vášho príspevku. Čo tým chcete povedať?

Ste dobre oboznámená s rozvernosťou tamojších poslucháčov?! Rozprávajte! Preháňajte! ;-)

Dominika, neviem či ste článok čítali, ale píše sa tam niečo v zmysle "Protože se jednalo o křesťanskou kolej...". To dáva dosť jasný obraz o predmetnom výskume. Je zbytočné dokazovať si, či je islám horší. Aj ak by bol, kresťanstvo by malo ísť podľa vľúdnejšej časti svojho učenia dobrým príkladom, nie?

Slepé uličky evolúcie sú bežné. Aké závery prezentuje spomínaná práca? Čo si predstaviť pod praktickým hľadiskom z pohľadu prírody?

Homosexualita v abnormálnych podmienkach má nejako potvrdzovať/vylučovať existenciu homosexuality v normálnych podmienkach?

Odpovědět


Tomáš Hluska,2012-07-27 15:44:01

škoda, že je ta slepá ulička tak rozšířená v přírodě...

Odpovědět

Co se komu hodí....

Milan Krátký,2012-07-24 06:50:31

S tou platností jen pro Izeraelity to má něco do sebe. Kolik našich katolíků se nechává obřezat, kolik našich katolíků obětovává pravidelně velikonočního beránka? Je to ve starém zákoně a přece se na to kašle...

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace