Třetina Američanů v evoluci nevěří  
Podle nového průzkumu třetina Američanů evoluční teorii naprosto odmítá a je přesvědčena, že lidé "existují v jejich současné podobě již od doby svého vzniku".


 

Zvětšit obrázek
Smýšlení Američanů o evoluci v závislosti na religiozitě. Tmavě modrá: Člověk a ostatní živé bytosti, tak jak jsou v současné době, existují již od samého počátku. Světle modrá: Člověk i organismy se vyvíjejí. (Kredit: Pew Research Center)

Evoluce je ve Spojených státech setrvalým horkým politickým bramborem. Proto se poměrně často dělá v tomto směru mezi Američany průzkum. Názor voličů nejvíce zajímá politiky. Nejnovější průzkum na téma evoluce provedli výzkumníci  z Pew Research Center. Z uveřejněných dat vyplývá, že čtvrtina Američanů věří, že evoluce byla řízena Bohem a jen 32 procent dotázaných si myslí, že je výsledkem "přirozených procesů, jakým je přirozený výběr".

 

Zvětšit obrázek
Karikatura Charlese Darwina jako opice z roku 1871. (Kredit: University College London)

Podobný průzkum v Americe probíhal také před čtyřmi lety. Nynější výsledky se od těch předchozích, výrazně neliší. Jen takzvané „nůžky“ mezi straníky, se silně rozevřely. Zatímco v roce 2009  54 procent republikánů a 64 procent demokratů prohlašovalo, že v evoluci věří. Z nejnovějšího průzkumu vyplynulo, že nyní v ní věří již jen 43 procent republikánů.  67 procent demokratů je nyní přesvědčeno, že lidé se v průběhu času vyvíjeli. Autoři studie z toho vyvozují, že  že u republikánů se jejich náboženské  přesvědčení utvrdilo o celých deset procent. U politicky neorganizovaných názor na evoluci setrval od posledního průzkumu v podstatě beze změny -  v evoluci jich dál věří 65 procent.

 

 

Zvětšit obrázek
Modrá: Člověk se vyvíjel evolucí. Šedá: Člověk v současné podobě existuje od doby svého vzniku. (Kredit: Pew Research Center)

Názor na evoluci Američany rozděluje již dlouho. Proti sobě tradičně stojí zastánci ne-náboženské výuky na veřejných školách a křesťané, kteří požadují vzdělávání kreacionismu nebo "inteligentního dizajnu". U těchto sporů se v poslední době často hovoří jako o "válce kultur". Zajímavé na těchto výsledcích je výrazný rozdíl v názorech na evoluci u „straníků“. Sociologové ho neumí uspokojivě vysvětlit, nesouvisí totiž s rasovým, etnickým ani náboženským složením demokratů a republikánů.


Výrazné rozdíly v názoru na evoluci existují  mezi náboženskými skupinami. Dvě třetiny evangelikálních protestantů z řad bělochů věří, že Bůh stvořil lidi v jejich současné podobě, zatímco 78 procent bělošských protestantů evoluci uznává. Z černošských protestantů celá polovina věří, že Bůh vymyslel lidi tak, jak existují dnes. Z bělošských ne-katolíků věří v evoluci sedm z deseti.
Uvedená čísla vychází z průzkumu provedeného v březnu až dubnu 2013 na souboru dvou tisíc náhodně vybraných dospělých, Američanů. Metodika zpracování připouští chybu od skutečnosti  maximálně ve výši tří procent.

 Nejrozšířenějším náboženstvím ve Spojených státech je křesťanství, k němuž se hlásí asi 76 %  - 81 % obyvatel. Zhruba dvě třetiny křesťanů jsou protestanté. Jsou ale roztříštěni do mnoha dílčích seskupení, takže nejsilnější církví je církev římskokatolická. K té náleží zbylá třetina křesťanů a tvoří zhruba  25 % obyvatel.  Z náboženského hlediska jsou nejpočetnější a nejvýznamnější skupinou obyvatel evangelikálové. Nekřesťanská náboženství jsou v drtivé menšině a představují jen asi 3,5 % obyvatel. Z nich nejvýznamnější jsou judaismus, islám, buddhismus a hinduismus.

 

Literatura:  Pew Research Center


 

Datum: 02.01.2014 10:07
Tisk článku


Diskuze:

uspořádanost je jen lidský pojem

Čestmír Berka,2014-01-09 23:10:59

třeba je uspořádanost jen jednou z forem neuspořádanosti :-)
Říká někdo, že továrnu na hodinky není nutno vysvětlit? To spíš Hospodin má problém- to, co Příroda/evoluce tvoří miliardy let, tak ten milovník skopového, vůně kadidla a sborového zpěvu musel tvořit za pár dní..to není problém, to je normální...ale jo, poslední den ODPOČÍVAL- asi svalová horečka po té NÁMAZE :-D
Kreacionisté- kdy dodáte tu vlastní teorii? Jaké rasy byl Adam? byl blonďák? Brunet? Zrzek? Jaký byl v okamžiku stvoření? - mladík? Dítě? Kojenec? Kde je Eden? Byla Eva opravdu naklonována z žebra, jak nám tvrdil jeden kreacionista? Jsou miliardy lidí potomky z incestu Noeho rodiny? Byl Noe tak BEZVÝZNAMNÝ, že po něm nezůstal hrob, kosti? Měl Noe v rodině Eskymáky, Japonce, laponce, Němce, Něnce, zrzavé Iry, malé Křováky, velké Masaje, Aztéky....atd..atd. Vždyť kdyby nebylo evoluční teorie ( s kterou přišel křesťan Darwin), museli by si ji kreacionisté vymyslet- jejich teorie neexistuje- je to jen hledání mezer a OPONOVÁNÍ evoluci- vlastní přínos=0

Odpovědět

Teleologický argument

Tomas Habala,2014-01-09 22:34:51

Fyzik Stephen Barr:
...Dawkins nepřikládá váhu tomu, že jeho slepý hodinář je ještě neuvěřitelnejší, než Paleyho hodinky. Paley najde hodinky a ptá se, jak by se tam mohli náhodou ocitnout. Dawkins najde obrovskou automatizovanou továrnu, která slepě výrábí hodinky a má pocit, že Paleymu odpověděl. Ale to je absurdní. Proč by továrnu na hodinky nemělo být nutné vysvětlit, když hodinky ano?
=================================
Keď prídeme do upratanej miestnosti, môžeme položiť otázku kto to tak upratal. Keby sme dostali odpoveď, že tento poriadok vznikol sám tým, že sa samovoľne trochu rozhádzal ešte lepší poriadok, ktorý tam bol predtým, tak by nás to neuspokojilo. Pritom ale všetky odpovede, ktoré sú dávané na otázky ohladne usporiadanosti nejakého systému, sú tohto druhu. Proste usporiadané systémy vznikajú rozhádzaním ešte usporiadanejších systémov. V skutočnosti vesmír dosahoval najvyššiu usporiadanosť teda najnižšiu entropiu v okamihu svojho vzniku.Odvtedy sa už 13,7 mld rokov rozhadzuje, ale ešte stále je tu dosť poriadku na to, aby sa tu vyskytovala taká usporiadaná štruktúra, ako je človek. Treba podotknúť, že to, čo zo Slnka prijímame, nie je energia, ale uporiadanosť. Energia Zemou len preteká. Keby tu zostávala, tak by sa tu musela kontinuálne zvyšovať teplota. Energia je nosičom usporiadanosti. To je to, čo tu zostáva. Rager Penrose v knihe Cykly čas píše, že vesmír mal pri svojom zrode takú vysokú usporiadanosť, ktorá zodpovedá pravdepodobnosti 1 ku N, pričom N je číslo desiatkovej sústavy, ktoré má viac núl, ako má pozorovateľný vesmír atómov. No a toto je vec ktorú treba vysvetliť....

Odpovědět


Tvorca hodiniek a automatizovanej továrne na ne

Perrin Gallernau,2014-01-10 02:23:14

Odpoveď je rovnaká? Hodinky i automatizovaná továreň majú tvorcov, ktorí im dali zmysel. Vesmír zmysel daný tvorcom nemá - vesmír tvorí iba nezmysly sebe vlastné a preto nemožno určiť ani jeho tvorcu. Vesmír sám, so zákonitosťami hmote vlastnými odkazuje boha do sféry nadbytočných hypotéz.
*
Maximálna usporiadanosť v danej miestnosti by nastala napríklad tak, že by sa molekuly vzduchu usporiadali iba do jednej polovice a v druhej by bolo vákuum.
Vďaka tomu, že entropia vesmíru je neklesajúca mohol vzniknúť život a my môžeme dýchať vzduch v každom kúte.
*
Vďaka entropii vesmíru vznikol život a vďaka opačne pôsobiacej entropii v živej hmote - nerastúcej - mohla a pôsobí evolúcia aj v súčasnosti.

Odpovědět


Pre Perrin

Mil Mil,2014-01-10 18:45:45

Perrin napísal:Odpoveď je rovnaká? Hodinky i automatizovaná továreň majú tvorcov, ktorí im dali zmysel. Vesmír zmysel daný tvorcom nemá - vesmír tvorí iba nezmysly sebe vlastné a preto nemožno určiť ani jeho tvorcu. Vesmír sám, so zákonitosťami hmote vlastnými odkazuje boha do sféry nadbytočných hypotéz.
...............................
Tak hodinky majú tvorcov a dokonca zmysel!? A to sa neprieči tvojmu presvedčeniu? Predsa podľa vás je všetko, len samoorganizovaná hmota. Tak skade sa nabral u teba tvorca hodiniek. Za chvíľu bude taký – tvorca - pre vás neznámy pojem a nahradí ho samoorganizačná hmota a náhoda. To už rovno môžeme vyznamenávať robotov za chrabrosť, svedomitosť a pracovitosť.
Takže hmota má zákonitosti, ktoré ale pre teba sú nezmyslom? Hmota má totiž zákonitosti dané Stvoriteľom, ktoré majú vždy zmysel. Aby si napr. neuletel, tak ťa drží nejaká tá zákonitosť na zemi a ty ju zneužiješ na písanie nezmyslov.

Odpovědět


Milko, mimo misu

Perrin Gallernau,2014-01-10 21:18:23

Tvorca hodiniek je človek ako prirodzená bytosť a ako výrobca da hodinkám dal zmysel tým, že ich potrebuje na meranie času.
Tročka si začal trepkať nad rámec nutnosti. Náhoda a vlastnosti hmoty jej vlastné viedli k samoorganizácii a teda nezmyslu zvaného život.
Entropia spôsobuje v neživej prárode samoorganizíciu a rozpad. Entropia po samoorganizácii dala vznik živému a potom pokračujúcej evolúcii v živej prírode. Teda viedla až ku vzniku vyšších organizmov a teda i k človeku. A tam sa vzal môj hodinár.
Robotov nebude človek vyznamenávať človek nebude, pretože predsatvujú neživú prárodu pokiaľ nemajú vlastné vedomie.
Hmota predstavuje nezmysel v zmysle filozofickom, teda predstavuje absurditu, Tak ako predstavuje absurditu boh pre veriacich, lebo vraj bol vždy. Však dôkazy o bohu chýbajú.
Nezmysly preto píšeš ty ak "obviňuješ hmotu z toho, že dostala vlastnosti sebe vlastné od nedokázateľného boha. Ak existuje niečo ako realita, tak to I obsahuje vlastnosti, ktoré sú toho niečoho charakteristikami.
Boh nebol veriacimi definovaný, jednak im to nepovedal, a jednako by sa dostali do obrovských problémov.

Odpovědět

Co na to odborník, křesťanský vědec?

Čestmír Berka,2014-01-09 13:00:52

http://etfuk.sweb.cz/pokorny.htm

Prof. ThDr. PETR POKORNÝ, DrSc. (70) začal jako evangelický kněz a dnes je mezinárodně uznávaným vědcem - řídí Centrum biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze."Víra vědu potřebuje," říká,"jinak zdegeneruje v pověru."

O svědectví apoštolů nešlo nikdy. Žádné evangelium, jehož autorem by byl přímo nějaký Ježíšův učedník, neznáme. Nejstarší, Markovo, vzniklo až čtyřicet let po Ježíšově smrti. A teprve ono spolu se Sbírkou Ježíšových výroků posloužilo o deset let později jako předloha Matoušovi a Lukášovi.

Řekl jste, že nálezy umožnily lepší výklad bible. Zvýšily v něčem i její věrohodnost?

Určitě. Získali jsme přehled o tom, co se do kánonu dostalo a co ne, umíme lépe rozlišit, co je autentický záznam svědectví a co je dodatečná interpretace, které závěry odpovídají historickým událostem a které nikoli. Vynechali oficiálně uznaní evangelisté něco podstatného? Nebo si s Tomášem, Filipem a dalšími autory apokryfů v něčem protiřečí? Vysloveně protikladného tam asi není nic, ale mimo kánon se dochovaly různé zajímavé Ježíšovy výroky, krásné obraty a mnohá podobenství.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-09 15:44:52

Daj pokoj aj s Pokorným. Špekuluje ako sa len dá!

Odpovědět


BIBLIA JE PODIVNA KNIHA

Perrin Gallernau,2014-01-10 02:34:01

Biblia je znáškou historických reálií, poloprávd, vymyslenín a vyslovených lží. Ako čerešnička na torte je tu obsiahnutá aj pornografia pre obveselenie mužského čitateľa, lebo inak sa to nedá čítať.
*Teologia má s vedou asi toľko spoločného ako astrologia.
Niet väčšieho rozporu ako je rozpor medzi náboženstvom a vedou.
Náboženstvá sú založené na dogmách, ktoré sú na ľudskom vedomí absolútne závislé.
Veda je založená na zákonitostiach, ktoré sú na ľudskom vedomí absolútne nezávislé.

Odpovědět

Kreacioteismus!!!

Jan Novák9,2014-01-09 12:24:36

To si musím pamatovat, to zní jako kreténoteismus, to se mi líbí.

To Mil Mil - Buď mluvíš z cesty anebo jsi vůbec nepochopil o čem Marek psal. Ale co člověk může chtít od někoho kdo věří na pohádky.

A které boží slovo myslíš? Korán? Knihu Mormon? Jestli myslíš Katolickou bibli tak tě musím zklamat, jsi Katolík ať si myslíš co chceš.

Odpovědět


pre Novák9

Mil Mil,2014-01-09 16:01:42

Novák9 napísal:A které boží slovo myslíš? Korán? Knihu Mormon? Jestli myslíš Katolickou bibli tak tě musím zklamat, jsi Katolík ať si myslíš co chceš.
----------------

Ak tým myslíš to, že RKC má zásluhu na vzniku Biblie, tak sa mýliš. To, že existuje Biblia v tej podobe ako ju poznáme, tak je to jedine z Božej moci. Pripisovať si túto zásluhu je popieraním Boha a jeho moci.

Som z reformovaných a vyznávam Krista a to tak, ako ho vyznávali ranní kresťania. Nevytvoril so iného Krista ako to urobili náboženstvá s nálepkou "kresťanské". U nich ostala len nálepka!

Odpovědět


Raní kresťania

Perrin Gallernau,2014-01-10 02:44:09

Boli to Eseni (Esejci) z Kumránu , ktorí nič o Ježišovi Kristovi netušili ale veselo popisovali udalosti, ktoré neskorší plagiátori evanjelii vtisli do rúk pomyselnému mýtu.
Bol to pravdepodobne Ján z Gamaly, ktorá v Kumráne asi pobudol a celý zložitý výklad sveta Esénov zjednodušil a Pavel z Tarzu to dorazil, podľa svojej nôty. Vytisol to z prostredia judaizmu do sveta, kde chcel byť on sám jednotkou.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-10 08:55:20

Problém je u teba ten, že ani netušíš čo je to evanjelium Ježiša Krista.

Esejci si zakladali na oddelenie od zlého a hriešneho sveta a boli nezmieriteľní k rímskej nadvláde. Ježiš učil neprotiviť sa zlému a stretával sa aj s hriešnikmi. Hovoril, že chorí potrebujú lekára a nie zdraví. Posielal učeníkov hlásať evanjelium po celom svete na svedectvo všetkým národom. A neučil žiadnu izoláciu, ale svojím životom oslavovať Boha a svedčiť o Kristovi ako našom Spasiteľovi. Kresťanstvo to nie sú mníšske stavy, ale rozhlasovanie evanjelia medzi pohanov a svojím životom svedčiť o milosti a moci Božej, teda žiť život hodný svojho povolania v Kristu.

Odpovědět


Ježišove evanjelium neexistuje

Perrin Gallernau,2014-01-10 17:29:43

Hoci je zmienka v evanjeliách, že "písal do piesku", teda asi vedel písať, nemáme od tohto človeka jediný písomný dokument, nemáme k dispozícii JEDINE PISMENKO
(navyše ty evanjeliá nepovažuješ za "pravé orechové").
A to na dokázanie historicity Ježiša je viac než málo.
Evenjelické telenovely vznikalu najskôr desiatky až stovky rokov po smrti údajného Ježiša absolútne ovplyvnené učením Kumránu.
Božskosť Ježiša bola napokon vymyslená podvodníkom a sekerníkom veľkňaza, agentom Ríma - Šavlom Pavlom.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-10 18:09:22

Zavádzaš, lebo o tom, že Ježiš je Bohom je zmienka v Starom Zákone: Iz 9:6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

Pavol učil jedine Kristove evanjelium. Totižto evanjelium je len jedno a to podané tým, ktorým apoštolom v jednom Duchu. Teda je písané evanjelium - podľa...

Odpovědět


Evanjelií bolo viacero a rozporných

Perrin Gallernau,2014-01-11 01:49:13

Ježiš teda nenapísal jediné slovo. Nie je to veriacim divné?
Pôvodných evanjelií bolo 27 a kresťanskí činovníci dali 23 z nich nenávratne spáliť. A dokonca ani tie 4 kánonizované sa nezhodujú v počte apoštolov.
Najdôveryhodnejšie evanjelium , podľa RKC je Marekovo, akoby z prvej ruky. Asi práve preto sa tam nachádza príhoda v Getsemanskej záhrade a ten "...mladík odetý plachtou a keď ho chceli chytiť utiekol im nahý..." (na konto ktorej napísali svätý muži viacero konšpiratívnych variant vysvetlení v snahe dať to do správneho svetla pre veriacich. Márne.
Marek sa v Tajnom Marekovom evanjeliu (keď sa vymanil z vplyvu Pavla a neskôr Petra, ktorí ho zrejme vydierali) sám identifikoval ako ten "nahý mladík" a apokryfné evanjeliá si už vôbec nedávajú servítku pred ústa, kde citujú "syna božieho", ktorý sa pohlavným rozdielom venuje viac akoby sme mohli od syna božieho čakať. Celá akcia s nahým mladíkom viac než evokuje homosexuálny akt nazvaný "zasväcovanie". Takže ten Ján z Gamaly, čoby údajný Ježiš Kristus bol pravdepodobne homosexuál, v lepšom prípade pre kresťanov bisexual.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-11 09:29:28

Nachádzať v pochybných apokryfoch nejaké argumenty proti kresťanstvu je hlúposť.
Svätý Duch sa identifikuje Slovom Pravdy, lebo je autorom tohto Slova. Písmo je ako šablona, podľa ktorej sa dá jednoducho zistiť falzifikát. Tá šablóna musí byť nemeniteľná – stála a teda sa v žiadnom prípade nemôže nahradiť niečím iným, alebo doplňať. Ak to niekto urobí, tak už len veľmi ťažko rozozná falzifikát! Pri rozoznávaní falzifikátu bankovky musí existovať originál. Všetko čo nezodpovedá originálu, v tomto prípade duchu Písma, je len obyčajný odpad.

Odpovědět


Sústreďuješ sa na apokryfné evanjelia ale ...

Perrin Gallernau,2014-01-11 18:24:50

Apokryfné evanjelia dostali tento názov lebo vznikli neskoršie ale kánonizované vznikli neskôr tiež,
A Marekovo evanjelium si diplomaticky obišiel aj s tým nahým mladíkom, odvolávajúc sa na šablonu Biblie.
Pritom Biblia, ako sme si ukázali, obsahuje nezdôvodniteľnú pornografiu, návody na vraždy (dokonca aj detí)a nevinných, na rozoznávanie pannien od tých , ktoré už poznali muža, návody na genocidu iných národov, boha s vyslovene ľudskými vlastnosťami a to všetko "inšpirované Duchom svätým". Tento Duch je menej dokázateľný ako samotný Boh otec, ktorý sa sám poslal na Zem, schválil si sám svoju obetu a našiel sám v sebe zaľúbenie.
Je to slabý materiál na podporu akejkoľvek pravdy.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-11 21:24:08

Nie každému je dané vedieť, kto je to Otec na nebesiach.

Ak nerozumieš Biblii, tak sa ani takýmto spôsobom k nej nevyjadruj! To nie je hocijaká kniha a každý kto Slovo Písma spochybňuje takýmto spôsobom ponesie pred Bohom zodpovednosť.

Odpovědět


Pomáham si znova príspevkom z OSEL

Perrin Gallernau,2014-01-12 00:24:22

Kto je vlastne autorom biblie? Pre dostatočne veriacich židov a kresťanov je to samozrejme samotný boh, ktorý si dal tú námahu a vlastnoručne zostavil minimálne kľúčový text hebrejskej biblie, čiže Tóru, nazývanú tiež Pentateuch, obsahujúcu v úzkom poňatí päť kníh – Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Hebrejská biblia je neutrálnym pomenovaním textu, ktorý židia a kresťania ve svojej viere zdieľajú, na jednej strane ako Tanach a na strane druhej ako Starý zákon.
Súčasná veda verí, že text Tóry alebo ak chcete Pentateuchu v skutočnosti spísalo viacero rôznych autorov, ktorých prezrádza rozdielne ideologické zázemie, lingvistický štýl i rôzne pomenovania ústrednej postavy - boha.
*
Pokiaľ ide o autorstvo Tóry, pozorovaná štruktúra textu samozrejme svedčí pre väčší počet ľudských autorov. Historici hovoria, že tento posvätný text pravdepodobně vznikol kompromisným zostavením často odlišných kňažských a laických textov, niekedy za vlády Peršanov, od konca 6. storočia pred n.l..
*
Bádateľom (3 veriacim židom zo 4)v oblasti posvätných textov počítače pomáhajú už dlhšiu dobu, ale umelá inteligencia Koppela a spol. z izraelskej Bar-Ilan University, je vraj prelomovou záležitosťou. Autori si overili jej schopnosti tak, že rozmarne premiešali kúsky textu prorockých kníh Ezechiel a Jeremiáš a nechali ich výsledný mix roztriediť. Program to vraj zvládol takmer dokonale.

Odpovědět

Kreacioteizmus

Marek Fucila,2014-01-08 18:56:11

Bol som naivný akreacionista, lebo som si myslel, že v našich končinách kreacionisti existovať nemôžu. Ale táto diskusia zo mňa urobila veriaceho kreacionistu - verím, že existujú kreacionisti (Také debiliny ako splieta Mil Mil by si žiaden recesista nevymyslel.).

Niekde náš vzdelávací systém zlyháva. Asi to smrdí od tej svätej stolice...

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-09 00:04:08

Možno si pokrstený katolík, no ja katolíkom som nebol a ani nikdy nebudem. Ja nepotrebujem náboženstvá, aby som veril Božiemu Slovu.

Odpovědět


Mil Mil snažíš sa skutočne statočne ale márne

Perrin Gallernau,2014-01-09 00:18:32

Je to skutočne , ako sám píšeš, len viera.

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-09 00:19:49

Ano Mil Mil, len ty si lietadlo... ;-)

Odpovědět

Jiří Havránek,2014-01-08 01:16:12

Podle vizionářů z 50. let bys Perrinko létal na vikendy na Měsíc, vůbec byli plni budovatelského nadšení, no nějak to neodhadli. Takových bylo je a bude. Obecně za těmito trotly přinášející světlé, svobodné, rovnostářské a bratrské zítřky bylo dost mrtvol a jeden omyl za druhým.

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-08 01:23:35

A vždy nejlépe věděli, co mají dělat jiní. A nikdy nebyla výsledkem svoboda, ale teror. Nech si svá moudra, Perrinko

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-08 01:45:47

Perinko předvádí tanečky, má je nastudované jako tančící panenka na hracím strojku. Stejná škála pohybů jako jiné případy.

Odpovědět


Jiřík je rozezlen

Perrin Gallernau,2014-01-08 02:47:01

Homo ergastus nevedel 1 000 000 rokov pohnúč s pästným klinom, ale homo sapiensovi trvalo len 12 rokov od prvého sputnik po cestu na Mesiac.
A opakujem jednoduchú pravdu: "Kto má energiu, má všetko!"

Odpovědět

Jiříkovi Havránkovi nezávislej spoločnosti

Perrin Gallernau,2014-01-08 00:25:20

Jiříku, v každom kilograme hmoty je energie toľko, že nemusí pľundrovať žiadne zdroje. Či už je to kilo vzduchu alebo kilo cukru, či kilo kameňa.
Ak človek dokáže ovládnuť túto energiu, stane sa nezávislým na takmer čomkoľvek.Stane sa slobodným v slobodnej spoločnosti.
Pretože kto má energiu má všetko.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-08 17:58:55

Potom by už nejaký terorista s kockou cukru vyhodil do luftu celé mesto.

Odpovědět


Logický nezmysel

Perrin Gallernau,2014-01-09 00:01:07

Hovorím o spoločnosti slobodných ľudí, kde všetci majú všetko. Akoby sa mohol nejaký terorista objaviť v tejto spoločnosti, keď bude mať, ako všetci, všetko?

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-09 00:09:20

Snáď nehovoríš o utópii

Odpovědět


Hovorím o spoločenskej zákonitosti

Perrin Gallernau,2014-01-09 00:25:56

Ako postupne zanikali starí a vznikali nové spoločnosti
1Prvotnopospolná 2. Otrokárska 3. Feudálna 4.Kapitalistická vždy sa vyskytol iba jediný fenomén, ktorý predznačil zánik tej starej spoločnosti.
To niečo neustále rástlo a rastie to aj pred našimi očami, sme toho priamymi svedkami. A rastie to aj v podmienkach súčasnej kapitalistickej krízy.
To niečo sa volá PRODUKTIVITA PRACE.
Pôsobí ako základné protirečenie, ako strojca a zabijak starej spoločnosti.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-09 00:39:40

Čokoľvek bude človek robiť, no ak nepočíta z Bohom, tak je to vždy len slepá ulička a na konci je smrť! Komunisti taktiež chceli vybudovať spravodlivú a lepšiu spoločnosť no akosi pozabudli na Stvoriteľa, ktorý stvoril tú zem po ktorej chodia a vzduch ktorý dýchajú. Spoliahli sa na vlastné sily a dopadli tak, ako dopadli všetci, ktorí Boha neberú v úvahu.

Odpovědět


Vesmíru je boh ľahostajný. Vesmíru je to jedno.

Perrin Gallernau,2014-01-09 00:58:39

Kresťania zabudli, že kapitalizmus je väčší garant ateizmu ako boli komunisti za socializmu. Vypustili džina z fľaše a teraz nevedia čo s ním.
Stalinskí komunisti chceli človeka vychovať ako kresťania, obidvaja boli neúspešní. Kresťanov sú už 2000 rokov plné väznice. Najprv sa musia zmeniť podmienky, až potom sa zmení vedomie. To je ako ty keď zapriahaš voz pred kone.
A kapitalisti MUSIA dvíhať produktivitu hoci NECHCU aby im privodila koniec. Je to objektívna zákonitosť. Boh s tým nič nemá.

Odpovědět

Zaslúžila si to Europa od kresťanstva?

Perrin Gallernau,2014-01-08 00:05:02

Tomáš Habala napísal? Jadrom krestanstva je presne tento cin. Hlavna sprava krestanstva je, ze za teba niekto polozil svoj zivot.
Ale čo v skutočnosti dalo kresťanstvo svetu?
1. Vypálenie zvyškov Alexandrijskej knižnice okolo r.415 n.l. a tým zahájenie 1000 rokov temna
2. Pôsobenie Svätej Inkvizície po dobu 600 rokov
3. Potláčanie odkazu Antiky DEMOKRACIE celých 18 storočí
4. Vydanie Zoznamu zakázaných kníh „Index Librorum Prohibitorum“ trval 400 rokov a zrušený bol až roku 1965 a na konte mal 6000 titulov.
Toľko "dobra" si snáď Europa ani nezaslúžila.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-08 00:47:19

Ak by si si kúpil napr. falošnú športovú obuv? Podľa čoho by si vedel či je pravá, alebo či je falošná? Aha pozrel by si sa na značku, nejakú nálepku a ak by tam bola značka, tak je jasné že sú pravé. Že nie! Aha, pozrel by si sa na kvalitu materiálu a pod. Predsa logické!

Tak prečo vidíš len nálepku kresťan a pri topánkach pozeráš na kvalitu a až potom posudzuješ značku? Aha treba sa pozrieť aké sú ich skutky a či učia podľa Krista a až tak treba uznať aj nálepku - kresťan. Logické, že.

Ale ako vy toto môžete vedieť, čo Ježiš učil?

Odpovědět


Mil Mil - poslednú rana z milosti pre Ježiša

Perrin Gallernau,2014-01-08 02:52:41

Tou poslednou ale zato presnou ranou prehistoricu Ježiša boli Kumránske zvitky objavené roku 1947.
.
Kumránske zvitky obsahujú "Kázeň na hore" lžou pripisovanú údajnému Ježišovi, vrátane poradia a zázrakov, ktoré údajne robil. Kumránske zvitky tým zasadili kresťanstvu smrteľnú ranu.
*
Citujem autora jedného zo 7 skúmateľov Kumránskych zvitkov, kde šéfom bol dominikán pater Vaux
"A keď sme prezerali ďalšie dokumenty, ktoré nám do miestnosti priniesli Testament z Kahat a Text múdrosti s blahoslavenosťou - šokujúcim spôsobom sa podobajúci na Kázanie na hore v Matúšovom evanjeliu. .."
"Cez pokračujúce snahy oddeliť kumránsky mesianizmus od kresťanstva, skutky oslobodenia zajatých, vrátenie zraku slepým a pozdvihnutie zašlapaných v prachu sa objavovali v rovnakom poradí ako v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu, kde boli charakteristickými znakmi Ježišovho pôsobenia."
Uvediem len dva zdroje: Ukrývané svitky, Neil Asher Silberman (čes. Křesťanství, judaismus a boj o svitky od Mrtvého moře), Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora, Michael Baigent a Richard Legh

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-09 00:11:28

Máme predsa Bibliu a tá je pre kresťana jedinou autoritou.

Odpovědět


Milko, nikdy ťa nenapadlo, že autori klamali?

Perrin Gallernau,2014-01-09 00:36:34

Raz prišli za mnou Svedkovia Jehovovi a keď padli všetky argumenty otvorili Bibliu a začali ju citovať od prvého článku, či súhlasím , čo je v nej uvedené.
V prvom článku som samozrejme nesúhlasil s osobou boha, ale cez to sa preniesli.
Až sme prešli na ďalšie články a jeden z nich sa zmieňoval o rajskom hadovi ako "... lesnom a poľnom zvierati ...".
Tu som sa zastavil a pýtam sa aké poľné zviera, veď polia vznikli až kultúrnou činnosťou ľudí, ako prvých poľnohospodárov. ... V ten deň sme skončili s debatou.
Autorita Biblie je spochybniteľnejšia viac než samotná Biblia. Veď v tejto knihe sa milujúci boh osobne vyslovuje za genocidu iných národov nie menej ako 12-krát.

Odpovědět

Stále zapriahaš voz pred kone.

Perrin Gallernau,2014-01-07 23:46:59

Mil Mil , namiesto toho aby si z prírody vychádzal nanucuješ jej svoje závery. Všetko čo príroda vytvorila ako nezmysel, prisudzuješ bohu, ktorý to vraj vytvoril ako zmysel.
Že vraj "všetko musí byť v súlade aby to fungovalo". Ale to sa dá dosiahnuť aj bez boha a to prirodzeným výberom - nefunkčné a všetko evolučne nevýhodné zanikne a všetko prispôsobené zostane.
A tú zostávajúcu fungujúcu harmoniu bez akéhokoľvek dôkazu pripisuješ bohu, o ktorom nie si schopný podať jediný dôkaz.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-08 00:54:45

Hitler to tak chcel namiesto toho prírodného výberu, ale sa toho sna nejak nedožil. Tomu prírodnému výberu to zase nevyšlo!

Odpovědět


Milko, to nemá hlavu ani chvost

Perrin Gallernau,2014-01-08 03:00:10

Hitler sa vyjadril asi v tom zmysle o Ježišovi, ako o géniovi, ktorého tí zlí židia ukrižovali.
Toto sa dočítaš v jeho dogmatickom dielku Mein Kampf.
Myslím si že Židia i Nemci dospeli k poznaniu, že vyvolenosť z Biblie je rovnaká vymyslenina ako nadradenosť z Mein Kampf.
Sú to sprostosti úplne rovnakej kvality.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-08 18:18:57

Potom Hitler ani nevedel, že ukrižovanie Ježiša sa muselo stať. Predsa podstatou evanjelia Ježiša Krista je obeť, ktorú priniesol za naše hriechy.

MAT16 21Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych. 22Vtedy si ho pojal Peter a začal mu dohovárať hovoriac: Milosrdne sebe, Pane; to sa ti nikdy nestane! 23Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: Idi za mnou, satane; pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.

Vyzerá to tak, že ani Hitler tomu nerozumel, prečo sa teda to stalo s Ježišom. Myslel na veci ľudské a na svoju rasu.

No keď prišiel Kristus: Rim 10:12 Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.

Mat 23:12 A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený, a ktokoľvek sa poníži, bude povýšený.

Odpovědět


Ak uvážime, že nový Kristus vzikol v hlave Pavla

Perrin Gallernau,2014-01-09 00:15:46

Pavel- Šavel, tento exkluzívny podvodník, ktorý si v službách Ríma vytvoril svojho vlastného Ježiša a dokonca to aj priznáva v liste Korintským " ... ale ja mám na mysli iného Ježiša ako jeruzalemská komunita."
Eseni z Kumránu prisahali, že Pavla zabijú " ... a nebudeme jesť a piť, kým nebude mrtvy." Rimania ho potom "upratali. Jeho hrob je neznámy.
Osoba pomyselného Ježiša – ide pravdepodobne o staroveký mýtus o Adonisovi, Usirem, či Mitrovi: všetci traja sa narodili panne a vstali z mŕtvych. Dokonca Mitra sa narodil 24. decembra.
A všetkých, ktorí sa narodili panne bolo 15, slovom pätnásť. Za poznámku hádam stojí, že potomkom Dávida a vdovy po Uriášovi, ktorého dal Dávid zabiť vo vojne, je vraj aj sám Kristus (z Jozefovej strany), a že na tento pôvod mesiáša sú evanjelisti veľmi hrdí, lebo Ježiša označujú ako syna Dávidovho vo svojich telenovelách až osemkrát, ktoré boli spísané od r. 50 n.l. až do r. 150 n.l., (posledné Jánovo Evanjelium bolo vymyslené medzi r. 100 – 110 n.l.).
Ak uvážime, že osoby ako Jozef a Mária sú totálne vymyslené.
Ak uvážime , že biblické rodokmene sú obyčajným podvodom.
Ak uvážime , že Nazaret v dobe údajného Ježiša ešte neexistoval a osoba Ježiša bol v mýtus pretvorený Ján z Gamaly, syn odbojného rabína "Gamala už existovala aj na mape).
Dospejeme k záveru, že kresťanstvo je založené na tradícii a tradícia na lži.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-09 00:32:46

Ako vidíme, tak to nie je nejaké Pavlove evanjeliu, ktoré vymyslel.

Gal1 11Ale vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka; 12lebo som ho ani ja neprijal od človeka ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista.

Hoci ho zabili, evanjelium Ježiša Kista sa rozšírilo po celom svete a naplnilo sa proroctvo: Mat 24:14 A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým národom, a vtedy prijde koniec.

No a to evanjeliu hovorí jednoducho: Spasení sme jedine z milosti a to skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy - Ježiša Krista a to bez zásluh a zdarma. To je všetko!

Odpovědět


Ak uvážime , že Pavol klamal od samého počiatku

Perrin Gallernau,2014-01-09 00:47:11

Pavel sa z Ježišom nikdy nestretol a zjavenia ako on majú podvodníci aj dnes.
Ak uvážime, že kresťanstvo, táto sekta pred zánikom sa pozviechala, len pre jedno rozhodnutie štátu a štátotvorcu Konštantína a uvážime, že sám zvolal koncil do Nikae , kde sa o božskosti Ježiša HLASOVALO a ak uvážime, že sa Konštantín dal pokrstiť jedným z troch biskupov, ktorý hlasoval PROTI BOŽSKOSTI, potom je nám jasné, že štátotvorca dal prednosť uchovaniu štátnosti pred božskosťou.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-09 09:18:53

Je nadmieru jasné, že Ježiš nikde neučil, že namiesto neho tu bude na zemi sedieť človek, alebo nejaká obrovská inštitúcia s cieľom bohatnúť. Vieme predsa ako Ježiš pranieroval túžbu po bohatstve vtedajších farizejov. Prvotné zbory sa ani nesnažili vytvoriť nejaké obrovské viditeľné spoločenstvo - inštitúciu a postaviť namiesto Krista človeka – pápeža. Takéto niečo skutočných kresťanov ani nenapadlo. Chápali správne, čo je to cirkev Ježiša Krista s jedinou hlavou Kristom, pretože to chápali duchovne! Veď vtedy v Rímskej ríši bolo prenasledovanie a v týchto kresťanských zboroch sa nachádzali väčšinou skutoční kresťania, pretože falošný kresťan predsa nebude trpieť a vystavovať sa nebezpečenstvu. No ak za Konštantína prestalo prenasledovanie kresťanov, tak kresťanstvo sa stalo populárnym a ku kresťanom sa hlásili aj tí, ktorí z Božieho pohľadu nimi neboli a sledovali predovšetkým svoje vlastné zištné a mocenské ciele. Prebrali štafetový kolík moci pohanskej Rímskej ríše a pokračovali ďalej, no už pod inou nálepkou. Išlo o zneužitie kresťanstva a predovšetkým o prestíž a postavenie, mocenské chúťky, ekonomické výhody z toho plynúce a každý sa chcel vtedy nazývať kresťanom. A to je počiatok odbočenia od Pravdy.

Odpovědět


Sekta prežila vďaka štátu

Perrin Gallernau,2014-01-11 03:37:53

Kresťanstvo ako sekta by bolo dávno mrtve, keby ho neprijal štát za svoju oficiálnu doktrínu.
Záchrancom sekty bol Konštantín Veľký.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-11 09:13:51

To, čo teraz považuješ za kresťanstvo a čo ho vo svete reprezentuje nie v Božích očiach kresťanstvom. No je nemožné aby taký ako ty si to uvedomil. Je to nad tvoje chápanie.

Práve toto falošné kresťanstvo sa šírilo mečom, politickou mocou a formou náboženstva. Takýmto spôsobom boli zabíjaní a utláčaní skutoční kresťania. Nech mi niekto ukáže, kde Ježiš učil, alebo nejak pripustil za nejakých okolností meč, oko za oko a pod.

Ak si niekto myslí, že kresťanstvo prežilo preto, že kresťania za neho bojovali mečom, tak nevie, čo je to kresťanstvo a čo je jeho falošná podoba.

Kresťan sa spolieha na Boha, preto nepotrebuje meč, ale jeho mečom je Slovo Božie. Má duchovné zbrane a nepoužíva zbrane tohoto sveta. Kristus nešiel predsa mečom a aj napriek tomu evanjelium sa rozšírilo apoštolmi po Rímskej ríši a následne po celom svete. Ak niekto mi bude tvrdiť, že sa mečom šírilo rýchlejšie, tak to už nebolo kresťanstvo, ale nejaký zdegenerovaný hybrid. Ak sa rozšírilo pravé kresťanstvo bez meča a to po celej Rímskej ríši, tak sa šírilo pravé evanjelium bez meča aj po celom svete. Ináč to nie je možné! Ako sa môže šíriť láska k Bohu, láska k bližnému a dokonca aj k nepriateľovi mečom a zabíjaním? To proroctvo sa predsa muselo naplniť, teda že bude hlásané po celom svete, na svedectvo všetkým národom a vtedy bude koniec. Je to všetko z Božej moci.

Odpovědět


Konštantín ťa predurčil

Perrin Gallernau,2014-01-11 18:29:48

Milko, keby nebolo Konštantína, tak dnes by sa tu nevyskytol tvoj jediný príspevok ako obhajcu kresťanstva.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-11 21:38:37

To, čo sa tak rozšírilo po Konštantínovi nebolo kresťanstvo! Samozrejme, že popritom sa šírilo aj pravé kresťanstvo, no bolo prenasledované práve tými, ktorí sa posadili namiesto Krista a vydávali sa za pravých nasledovníkoch Krista. No ich pohnútky ako svetská moc a bohatstvo svedčili že sú falošní. To oni vytvorili náboženstvo, aby lepšie sa im ovládali masy a tak zneužili Kristove meno a to pre svoje zištné politické a ekonomické ciele. Toto pokračuje až doteraz.

Odpovědět


Kresťanstvo je len pokračujúci mesianizmus Kumránu

Perrin Gallernau,2014-01-12 00:30:25

Slovo "Ježiš" je odvodené z aramejského „Yeshua“ a môže znamenať "vykupiteľ, spasiteľ". Preto môže ísť iba o titul. Takisto slovo "Kristus" pochádza z výrazu "christos", čo je grécky preklad aramejského "meshiha" = "pomazaný". Stretávame sa teda s dvojicou titulov: VYKUPITEĽ POMAZANÝ. Znamená to teda, že až do konca 2. storočia n.l. keď sa redigovali Skutky apoštolov, vlastne kresťania nepoznali pravé meno tohto človeka. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o Jána z Gamaly, syna odbojného rabína, ktorému syna Rimania popravili za politické prečiny voči Rímskej ríši.

Odpovědět

Sem s tou kreacionistickou teorií a nebo mlčte

Čestmír Berka,2014-01-07 20:15:32

Nechci emocionální výkřiky, nechci rozebírat evoluci. napište, kreacionisté, jak vypadal stvořený Adam ( rasa, ochlupení, vzrůst, biologický věk- dítě? mladík? dospělý?) Eva- dtto.+ pohlavní dospělost - z žebra? Umístění Edenu. Noe a jeho rodina: kde žili? Jaké byli rasy? ( jeden syn Eskymák, druhý Japonec, třetí zrzavý Irčan? - kde se vzaly geny všech ras v noeho rodině? Kde se vzala voda na potopu? Kam se poděla? Důkazy, výpočty. Byly před potopou Himaláje a jiné velehory Pokud jsou velehory výsledkem Potopy, za jak dlouho se vytvořily? To by mi pro začátek stačilo ;-)
Chci vědět, jak probíhal vývoj světa a lidí po stvoření Adama, Evy a jejich potomků, vzniklých incestem. Totéž Noeho rodina, která se množením mezi sebou rozrostla na dnešních 7 miliard Číňanů, Japonců, Němců, Něnců, vysokých Švédů a malých Křováků, tmavých Hutů a Johnnyho Wintera

Odpovědět

pre Perrin

Mil Mil,2014-01-07 12:04:36

Ak by nebol Boh , tak po smrti dopadnem tak isto ako ty. No aj tak by som život prežil v radosti a nádeji na rozdiel od teba. No ak Boh existuje a ty si neuveril jeho Slovu, tak si z Boha urobil klamára a podvodníka a máš problém ty a nie ja. Pretože každý sa bude zodpovedať pred Bohom.

Odpovědět


pane Mil Mil, vy jste tedy pripad...

L Novak,2014-01-07 12:41:43

"vite proc ma Buh radeji ateisty? ... protoze ho neotravuji s kravinama."
nerozumim jedne veci (ne ze by jich nebylo vic :) ). proc by Buh (za predpokladu, ze existuje ten laskyplny krestansky) uprednostnil pokryteckeho modlare, pred clovekem, ktery v nej neveri, ale kona dobro? ... to si myslite, ze je pri vsi dokonalosti tak hloupy a povrchni?
"No aj tak by som život prežil v radosti a nádeji na rozdiel od teba." to jako kdyz nekdo neveri na permoniky tak nemuze zit stasny zivot? ... arogance z vas cisi, neverim, ze u sv. Petra za to dostanete kladne body.
a nakonec mala logicka poznamka z knihy R. Dawkinse:"Je-li Bůh vševědoucí, musí dopředu vědět, jak zasáhne, aby pomocí své všemohoucností změnil chod dějin. To ale znamená, že si svůj zásah nemůže rozmyslet, což znamená, že není všemohoucí."

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-07 14:57:44

Novak napísal:nerozumim jedne veci (ne ze by jich nebylo vic :) ). proc by Buh (za predpokladu, ze existuje ten laskyplny krestansky) uprednostnil pokryteckeho modlare, pred clovekem, ktery v nej neveri, ale kona dobro? ...
--------------------------
Mil napísal: Modlár je modlárom a vieme, čo hovorí Boh o modlároch a o modle, že je ničím.

No vieme aj toto: 1Ján 5:10 Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoctvo sám v sebe. Kto neverí Bohu, ten ho urobil lhárom, pretože neuveril svedoctvu, ktoré vysvedčil Bôh o svojom Synovi.

Tak teda neveriť Božiemu Slovu je zlo samo o sebe, lebo hovoriť, že činím dobro a súčasne z Boha urobiť klamára a podvodníka, ta to je nič iné iba opovrhovanie Božím Slovom a teda aj Stvoriteľom.

No a robiť dobré je predsa samozrejmosť. Čo je záslužné na samozrejmosti?

A teda kto skutočne uveril evanjeliu Ježiša Krista, tak predsa nemôže zmýšľať ako keby neveril. Preto nemôže ani žiť ako keby neveril! Skutočná viera sa prejavuje skutkami viery a ovocím Ducha, ktorého prijímame taktiež vierou. Medzi prvé ovocie Ducha patrí predsa Láska Božia. Ak teda má takýto veriaci Ducha Svätého vo svojom srdci, ktorý vypôsobí chcenie aj robenie v Láske Božej, potom nie je možné, aby vykúpený v Kristu – skutočný veriaci mohol napr. takto zmýšľať – môžem hrešiť - robiť zlé. Znovuzrodený človek má už nové srdce s túžbami nasmerovanými na Boha a novú myseľ. Toto všetko vylučuje takéto zmýšľanie!

Ak niekto hovorí že verí a neustále hreší, tak to znamená, že nemá vieru v Božie Slovo, ktoré by mu hovorilo - nehreš viacej. Neprijal to Slovo do svojho srdca vierou. Potom je len pokrytec a jeho viera je len mŕtvou vierou - vierou ktorá neexistuje. Skrývať sa za nálepku kresťan, neznamená, že je aj skutočným kresťanom. Skutočný kresťan nasleduje slová Ježiša Krista a iba vtedy sa môže volať kresťanom. Ostatné je len nálepka a týka sa to aj cirkví, cirkevných spoločenstie a pod.

Odpovědět

Náhoda praje pripraveným, Pasteur

Perrin Gallernau,2014-01-07 05:27:46

Zájdem si pre príklad do jedného článku na OSEL. Ako sa to stalo?:
Ako objaviteľovi dvojitej skrutkovice DNA, Watsonovi, všetko do seba zapadlo.
"Keď mu nekonečné experimenty s modelmi ukázali že DNA nie je trojitá skrutkovica, ale iba dvojitá, zostalo „nastrkať“ do vnútra skrutkovice dusíkaté bázy a ich prostredníctvom obidva reťazce spojiť. Ale to sa nedarilo, pretože Watson tvrdohlavo skúšal párovať bázy nesprávnym spôsobom. Nakoniec si Watson povystrihoval modely báz z tvrdej lepenky a „naháňal“ ich po stole. A potom zrazu spároval adenín s tymínom náprotivného reťazca dvojitej skrutkovice a rovnako tak i guanín s cytozínom. Všetko do seba nádherne zapadlo."
*
Tu krásne vidieť, že kým sa Watson namáhal použiť vedomie k zmysluplnému usporiadaniu zistil, že by na to potreboval roky, kým by odhalil správne kombinácie. Akonáhle však použil najjednoduchšiu NAHODU na prepojenie dusíkatých báz, roky pokusov sa zmenili na okamih.
Bolo to geniálne, plusy a mínusy sa pritiahli, lebo príroda ich tak nezmyselne, teda bez zásahu akéhokoľvek vedomia usporiadala a vynieslo mu to svetový obdiv a Nobelovu cenu.
*
Ak veriaci vedci použijú vedeckú metodu a pohľad na svet, vždy dospejú k materialistickým záverom. A presne takto sa k teorii dopracoval i Darwin.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-07 11:40:33

Samotná náhoda nevytvorí inteligenciu ani zložité systémy živých organizmo , ale naopak vedomie a jeho inteligencia použije aj náhodu pri vytvaraní zložitodť systémov živých organizmov. V tom je predsa elementárna logika. Vedomie, inteligencia, vízia, ktorá vždy hľadá zmysel a vždy predchádza dielu. Kto môže tvrdiť opak?

Samozrejme, že Boh použil vo svojej múdrosti aj cielenú náhodu. Veď preto majú rastliny milióny semien a peľových zrn. atd. Lenže táto cielená náhoda pri rozmnožovaní, aby dosiahla cieľ, tak ten cieľ musí niekto predurčiť. Stvoriteľ počíta s vetrom, vtákmi a ostatnými súvislostiami, ktoré predurčil. Aj hmota je hmotou preto, lebo ju držia Bohom dané zákonitosti pôsobenia vzájomných síl, ktoré predurčil a ktoré následne použil vo všetkom aj v živých organizmov. Všetko to musí byť v súlade, aby to fungovalo. Aj človek používa cielenú náhodu v mnohých priemyselných odvetviach. No vždy je tu pri počiatku výrobku človek a jeho vízia . Berie do uvahy vlastnosti hmoty , ako ten ktorý výrobok má vyzerať, akými procesmi ho vyrobiť, ale hlavne načo má slúžiť aby mal hlavne zmysel. Načo by vyrobil nezmyselný výrobok, ktorý je nepotrebný. Zohľadňujú sa tu mnohé veci a využíva aj náhodu až po testovanie výrobku. Musí existovať predsa vedomie a vízia pred výrobkom, ináč by to nemalo zmysel. Môžeš hovoriť o náhode, no samotná náhoda zmysel výrobku nevytvorí. Ale vedomie a jeho inteligencia vytvorí zmysel a ten počíta aj s náhodou. V prírode je všetko potrebné a vzájomne prepojené a každý aj od najmenšieho organizmu až po obrovské tvory majú zmysel svojej existencie. Potom aj v globále celá príroda aj s človekom má zmysel a to osláviť Stvoriteľa – Boha. Pre jeho slávu je to všetko.

Odpovědět


to Mil Mil 07.01.2014 v 11:40

L Novak,2014-01-07 13:59:18

Mily pane, to ze si neco nedokazete predstavit resp. nastudovat nezmanema, ze to nefunguje... "Samotná náhoda nevytvorí inteligenciu ani zložité systémy živých organizmo , ale naopak vedomie a jeho inteligencia použije aj náhodu pri vytvaraní zložitodť systémov živých organizmov." protipol Bozimu zasahu neni nahoda, ale samoorganizace hmoty a prirodni vyber.
nez priste budete placat sve bludy o lesnich vilach, tak si zkuste krome katechizmu a Bible precist napr. R. Dawkins a jeho knizku "Slepy hodinar" at vite k cemu se vubec vyjadrujete.

Odpovědět


Pre Novak

Mil Mil,2014-01-07 18:43:24

Tak potom, čo ste tu napísal je len prejavom samoorganizacie hmoty?

Odpovědět


Náhoda zafungovala pri tom prvom živom

Perrin Gallernau,2014-01-07 23:53:26

Náhoda netvorí hneď zložité systémy a inteligenciu. Nikde to netvrdím.
Náhoda fungovala pri vzniku života (ako nezmyslu, ktorý nikto neplánoval a neočakával).
Až evolúcia spôsobila to ostatné a nebolo to zo dňa na deň.

Odpovědět

Ako sa náhode neúmyselne ukazuje spôsob

Perrin Gallernau,2014-01-07 05:25:13

Podobný systém je možné uskutočniť s pospájaním magnetických tyčiniek. Tu by už asi k rozpárovaniu neprišlo. A v prírode je takýto jednoduchý systém napr.: vodík a kyslík. Stačí NAHODA stretnutia atomov k tomu, aby sa usporiadali do novej kvality - do vody.
Väzobné sily atomov a molekúl predstavujú tie jednoduché systémy, aby premieľaním a „zacvaknutím“ vytvorili zložitejšie spojenia bez zásahu inteligencie. Od jednoduchšieho k zložitému.
Komplementárne "konce" molekúl, ktoré sa párujú, sú totiž samozrejme opačne nabité (v dôsledku chemickej štruktúry... čo je zasa dôsledok pôsobenia elektrostatického poľa jadier na elektróny, čiže v konečnom dôsledku zasa fyzika), takže sa pritiahnu tá najkladnejšia s tou najzápornejšou časťou - teda spravidla nastane energeticky najvýhodnejšie usporiadanie.(OldHor)
V skutočnosti pôsobia ďalšie existujúce vplyvy, ako elektrostatická komplementarita, reakčná termodynamika a kinetika, autokatalýza a pod. Tieto vplyvy odsúvajú tie vykonštruované kreacionistické výpočty nulovej pravdepodobnosti vzniku života na smetisko vedy.

Odpovědět

Náhoda - verím ale nevidím, nepočujem a mlčím

Perrin Gallernau,2014-01-07 05:22:03

Svedkovia Jehovovi, sa ma často pýtajú, či sa môže rozobraný mlynček na mak, vložený do miešačky, za istú dobu, poskladať neustálym miešaním do funkčného mlynčeka. Ak si odmyslím fakt, že miešačka i ten mlynček sú dielom vedomia človeka a predpokladám, že súčiastky mlynčeka sa premieľaním – rotáciou - fyzicky nezničia, odpovedám NIE! Ako sa veľmi malou pravdepodobnosťou zložia, tak sa i rozoberú.
*
Príroda nevie napodobniť dielo človeka, opačne to ide, a čím ďalej tým sa to darí lepšie. (Veď sa len pozrite na videá z Marsu, kde sa romantici snažia medzi kameňmi nájsť predmet opracovaný inteligentnými bytosťami.)
Presnejšie povedané, čím je system zložitejší, tým menej pravdepodobné je jeho poskladanie náhodnými procesmi prírody ktorá nemá vedomie, do funkčného celku, teda systému, ktorému dala zmysel ľudská inteligencia.
Ak by sme systém modelovali jednoduchšie, napríklad "Skrutky a Matice", potom existuje vyššia pravdepodobnosť, že by sme ich v miešačke našli spárované. Pričom ďalšie premieľanie by ich znova rozpárovalo, pretože entropia neživej prírody pôsobí opačne ako v živej.

Odpovědět

Mil Mil, znamená to, že kreacionisté teorii nemají

Čestmír Berka,2014-01-06 21:20:08

Mil Mil, vypadá to, že kreacionisté vlastní teorii nemají- stačí tvrzení z Bible a zpochybňování evoluční teorie... Neodvážíš se tu teorii napsat, protože víš, že kreacionisté nejsou stejně fundamentální a některým dochází, že argumentovat Biblí je neudržitelné.. spektrum kreacionistů je od naprostých fundamentalistů po skoro evoluci po kreaci- tzv. inteligentní design.

Odpovědět


Jedine v Bohu je život

Mil Mil,2014-01-07 00:05:35

Z tejto depresie ateizmu sa nedá výjsť rôznými teóriami, izmamy a pod. ľudským hľadaním pravdy, ktoré nikdy nemôžu dať dostatočnú odpoveď . Z toho sa nevymotáte a to vás skôr alebo neskôr nájde. Vždy začnete rozmýšľať o zmyslu svojho života a celého sveta a táto teória vám na toto v žiadnom prípade odpoveď nedá. Naopak, uvrhne vás do ešte väčšej depresie. Popierať Stvoriteľa – Boha nie je život, ale len duchovná smrť, tma, prázdnota.

Aj bez týchto vedomostí pri skúmaní hmoty, môže byť človek šťastný ak nájde skutočný a to duchovný zmysel vlastnej existencie a ten je jedine vo večnosti s Bohom. To sa ničím nedá nahradiť, lebo všetko je len dočasné, no Boh je večný! Čo z toho, že človek získa všetko možné na svete a všetké vedomosti ak jeho nádej je len v tomto živote a v dočasných veciach? Dočasné veci aj naší blízki pominú. Človek je ako tá mydlová bublina, ktorá kedykoľvek praskne. Všetko raz pominie a čo ostane? Načo sa potom plahočíte na tomto svete, ak zmysel života je pre vás nepodstatný?

Odpovědět


Mil Mil ty vytváraš konšpiráciu zmyslu

Perrin Gallernau,2014-01-07 04:09:38

Otázka znie načo sa plahočíš ty s nachádzaním nedokázateľného boha, nachádzaním duchovnej podstaty nedokázateľnej duše a absurdného posmrtného zmyslu života, keď dopadneš presne tak ako tí, ktorí v uvedené veci neveria?
Čo keby si sa ako my ateisti venoval ten vymeraný čas na Zemi skúmaniu sveta, objavovaniu fantastických vecí, obdivu nových technologii, prípadne kráse ženského tela a predovšetkým tvorivej životnaplňajúcej práci. Máš málo času a každou sekundou je ho menej.
Ak povieš, že "existencia má zmysel", povedal si to isté ako, že "Boj je!" Treba ho však dokázať, inak je to iba márnenie času. Je to iba droga, iba viera.
Ja som presvedčený, že ľudstvo speje k spoločnosti, ktorá nebude dokonalým Rajom na nebi, ale spoločnosťou slobodných ľudí na tu Zemi. A verím pomaly to meniac na presvedčenie, že človek tejto novej spoločnosti dokáže svoj život v plnom zdraví predlžovať donekonečna.
To čo kresťanstvo sľubuje dosiahnuť vierou v ilúziu univerzálnej spravodlivosti, to nova spoločnosť dokáže vytvoriť s plnou nezávisloslosťou ako prostriedkom, ako realitu počas života v realite.

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-07 11:51:08

Tak pán je učenec a myslitel, jak vám říkali? Perrinko či Perrináčik? Nekonečný život, z toho vyplývá nekonečná spotřeba zdrojů, která musí být eliminována počtem oprávněných takového dobra. Svodná společnost jak řemen. Jste příkladem užitečného osvětlovače.

Odpovědět


pre Perrin

Mil Mil,2014-01-07 12:46:22

Ale načo by to všetko vlastne bolo, ak z pohľadu ateistov, to raz všetko skočí? Načo sa potom snažiť a poznávať prírodu,ak to raz aj tak skončí aj s celým vesmírom. Ak nič nebude, tak kto si spomenie, že som sa snažil, že som bol dobrý,morálny, že som mal lásku, alebo bol zlý, zlodej a vrah, že som poznával prírodu a hmotu. Načo to všetko je, to trápenie, radosť a všetko čo prežívame aj s celou tou prírodou?

Ak niet Boha, tak niet ani nás. V podstate neexistujeme, lebo z pohľadu nekonečna je naša existencia okamihom – nejaký nepodstatný záblesk hmoty a energie. Potom tu ani nekumunikujeme a je to len nejaká ilúzia hmoty?
Nie! Stvoriteľ existuje a poznáme aj jeho Slovo, ktoré sa stalo telom – Ježišom Kristom. Je to teda Boh, ktorý zišiel k nám, aby sme počuli jeho Slovo evanjelia. Potom už všetko dáva zmysel, aj naše trápenie, smrť, hriech, radosť aj s celou prírodou a vesmírom.

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-07 12:49:02

opr.: Svobodná společnost jak řemen

Odpovědět


pro mil mil

Matyáš Patlevič,2014-01-07 16:35:12

Nikdo si na tebe nevzpomene protože se budeš celý život obracet v motlitbách k bohu. Nikdo si na tebe nevzpomene protože vrátíš nalezenou peněženku. Nikdo si na tebe nevzpomene protože pomůžeš staré paní nastoupit do tramvaje. I když to budeš dělat celý život. Ale lidi si tě budou pamatovat, když vymyslíš teorii relativity, parní stroj, pí, 6,022*10^23, napíšeš Dekameron, první psaný zákoník, Bibli, 1984, Kapitál, postavíš pyramidu, Velkou Čínskou zeď, most v Praze, založíš protestantskou církev (popřípadě necháš popravit několik svých manželek), Pražskou Univerzitu, zachráníš desítky nemocných před smrtí, objevíš novou metodu transplantace, výroby kontaktních čoček... Nesmrtelní jsme v činech, v mysli ostatních a ne v "nebi". To je pro mne smysl života a i když jsem si téměř jistý, že něčeho tak významného nedosáhnu, budu se snažit a hlavně se budu snažit si to užít! Nepotřebuju na to Boha a ni nic nade mnou. Naopak, dost by mne omezoval. Jsem rád, že se ním nemusím zaobírat a můžu dělat všechno podle svého svědomí. A až začnu hnít a pochutnaj si na mě červi, bakterie a ostatní, udělám radost aspoň jim, když už nikomu jinýmu. Pro tebe bude smrt asi trochu zklamání... (i když to už samozřejmě nebudeš vnímat)

Odpovědět


Milan Štrup,2014-01-07 17:45:43

Mil Mil, cituji: "z pohľadu nekonečna je naša existencia okamihom"

Konečně záblesk pokory v tom moři arogance, gratuluji. Jen to ve vlastním zájmu přestaňte brát tak tragicky. Jinak by Vám mohlo být úzko až jednou třeba pochopíte, že ta nicotnost člověka ba i celého lidstva je snad ještě drtivější v prostorových rozměrech.

Když si přestanete stavět vzdušné zámky, pohlédnete realitě do očí a získáte možnost žasnout i nad tím co je skutečné, pak zjistíte, že je to mnohem přínosnější, pro Vás, pro vaši osobnost i ostatní zástupce Homo Sapiens.

Odpovědět


Pre Patlevič

Mil Mil,2014-01-07 19:02:49

Patlevič napísal: .. Nesmrtelní jsme v činech, v mysli ostatních a ne v "nebi". To je pro mne smysl života

-------------------------

Predsa aj ostatní sú podľa vás, len nejaká zamoorganizovaná hmota, že.

Predsa z pohľadu ateistov je človek len akýsi produkt saoorganizovanej hmoty. Potom, čo si taká hmota môže zapamätať. Zase sa premení na nejakú tú hmotu - energiu a čo? Predsa zase nič, len hmota! Vidíte tu absurditu vášho myslenia ak odmietate Boha, je to všetko bez zmyslu.

Odpovědět


Pre Matyasa

Tomas Habala,2014-01-07 22:10:44

To si velmi pekne napisal. Ktory cin by si si vsak zapamatal najviac? Ja si myslim, ze keby niekto za tvoj zivot polozil svoj zivot. To by bolo nieco.
Jadrom krestanstva je presne tento cin. Hlavna sprava krestanstva je, ze za teba niekto polozil svoj zivot.

Odpovědět


ad Paměť:

Vojtěch Kocián,2014-01-07 22:32:52

Informace je obsažena ve struktuře hmoty (možná i někde jinde, ale to nechme zatím stranou). Tedy to, že si mě bude někdo pamatovat, znamená, že si uchová tu strukturu a nebo ji i namnoží tím, že své vzpomínky předá ostatním, vytesá do kamene, napíše na papír nebo do struktury elektronických médií. Čím kvalitnější ta informace bude, tím větší šance je, že ji převezme další generace a že na ní bude založena rozsáhlejší struktura. Je to jako mít své potomky, kteří jsou svým způsobem také dál v čase nesenou informací ať už genetickou nebo předanou výchovou a učením. Pokud se zafixuji je jednu pravdu, budu se jí držet zuby nehty a nepřipustím jinou, je to jako rezignovat na to, co bude poté, až tu nebudu já.

Smyslem života je informace. Její množení a šíření a upevňování její struktury před zubem času. Berte to třeba jako filozofování z pohledu kybernetiky, ale je to princip, kterým se řídí každý živý tvor od bakterií až po člověka. Ateista je rád, že po sobě zanechá informaci pro ostatní a sklání se před těmi, kdo před ním přinesli její základy, na kterých může dále stavět, rozvíjet a růst. Ortodoxní věřící se spokojí s tím, že bude jeho vlastní informace (duše, chcete-li) uchována navěky někde v ráji a že své neměnné učení předá další generaci. Z tohoto pohledu mi to připadá, že ten ortodoxní rezignoval, protože množství informace se tak nezvyšuje. Maximálně tak její rozšíření mezi více lidí.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-08 00:29:36

Lenže ja hovorím o koncu zeme, kedy nebude už nič s toho čo, by si akúkoľvek informáciu uchovalo. Teda nebude nikoho a zem zanikne. Mala zmysel jej existencia a aj všetko to, čo sa na zemi za ten čas udialo? Ak neberieme existenciu Boha v úvahu, tak nemala. No ak Boh existuje, tak je všetko úplne o niečom inom a všetko dáva zmysel. Je Otec na nebesiach - Stvoriteľ všetkého, ktorý si to všetko uvedomuje. On nie je závislý na stvorení, ale stvorenie je závislé na ňom. On ho stvoril! A nielenže Boh to všetko vníma, ale dokonca urobil plán záchrany človeka. Poslal svojho Syna a učinil dokonalé dielo milosti, aby zachránil to, čo bolo zahynulo. Teda jeho Syn - Ježiš sa obetoval za naše hriechy, aby Otec uspokojil svoju spravodlivosť a aby láska Božia mohla neobmedzene pôsobiť v milosti. Jedinou podmienkou na uplatnenie milosti, je viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy - Ježiša Krista. To je všetko! Preto pozná Boh všetkých, ktorých oživil na večnosť a to svojím Slovom života. Už teraz ožívajú vykúpení a to vierou v evanjeliu a žijú už naveky s Kristom. Druhá smrť nad nimi už nemá moci!

Odpovědět


-

Matyáš Patlevič,2014-01-08 12:19:35

Mil Mil - Ano jen hmota... ale vůbec mi to nevadí. Až zanikne země, možná, když budemem mít štěstí a bude více lidí upřených k vědě, ne jen slepě následující svou víru (zamozřejmě věřící disponující kritickým myšlením a nákloností k vědě sem nespadají), Budeme se možná moci přestěhovat jinam. Když štěstí mít nebudeme, vyhyneme. Tím to hasne, pozemský život skončí, možná někde bude pokračovat nějaký jiný, kdo ví. Pak už nebude pro koho získávat více informací a nebude ani kdo by to dělal... Konec existence, nic víc. Já už stejně budu mrtvý dávno před tím a bude mi to fuk. Ano všechno je beze smyslu, jen žít a užívat. Vůbec mi to nevadí.
Tomas Habala - Ano, když za mne položí někdo život budu si ho pamatovat, ale jen já (a úzký kruh mých známých), těžko si na něj někdo vzpomene za pár generací. Musel by položit život za hodně lidí. A křesťanství uznávám, koneckonců stojí na něm naše civilizace. Jen si z něj beru to pro mě podstatnější a zbytečnosti vypouštím. Rád položím život za své známé (hned), nebo za velmi mnoho neznámých (asi bych se dlouho rozmýšlel), ale stejně tak nebudu mít problém někoho zabít, bude-li ohrožovat mě, nebo mé známé a rozhodně si to nebudu ani vteřinu vyčítat.

Odpovědět


to Tomas Habala - jadro kresťanstva

Marek Fucila,2014-01-08 18:43:07

A presne o to ide. Kresťanstvo od jadra debilina:

- Keď už niekto za mňa zomiera, patrilo by sa, aby to bola samovražda. (Nevzdal sa dobrovoľne, chytili ho, nie?)
- Nebol mŕtvy ani týždeň (to už ľudia v kóme majú väčšie "zásluhy")

Nikdy som nepocholi, čo tým ako mal dokázať. (ľudia - ste ako ja (môj obraz) - robíte hlúposti - musím vás potrestať (alebo moja schýza) - zabite ma, nepotrestám vás ani vašich potomkov - WTF?!)

Kresťania sú zlodeji, ktorí kradnú nielen patent na morálku, ale ešte aj právo odpúšťať. je to nebezpečná ideológia.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-09 00:22:25

Kristova obeť, je zástupnou obeťou - namiesto nás hriešnych. Bol bez hriechu a preto je jeho obeť dokonalou obeťou. Ak by mal hriech, tak nič by sa nestalo. Mnohí pred ním a po ňom zomreli podobnou smrťou.
No Kristus nielen že sa obetoval, ale aj vstal z mŕtvych a zase príde. Uvidí ho každé oko a určite aj ty.

Odpovědět

Mil Mil, toho boha sa ti ospravedlniť nepodarilo

Perrin Gallernau,2014-01-06 16:16:16

Preč sa boh tak rozpaľuje do biela pri akejkoľvel zmienke o sexe a pohlaviach. Znie to ako alibizmus pre boha. Aby sa vyhol podozreniu zo šírenia pornografie zo svojich svätých úst, tak prirovnáva, aby to mohlo byť prijateľnejšie?
"Na jednom mieste sa Hospodin už neudržal (áno, Ezechiel stále tvrdí, že cituje Hospodinove slová!) a vysoptil až takú tirádu: „Pretože si odhalila svoju hanbu a tvoje ohanbie bolo odhalené pri tvojom smilstve s tvojimi milencami… zhromaždím všetkých tvojich milencov, ktorých si milovala… a odkryjem im tvoje ohanbie, takže bude vidieť celé tvoje ohanbie“ (Ez 16, 36-37). Cítite tú božiu žiarlivosť? Boh sa pri tej predstave až trasie a prestáva ovládať svoj jazyk i rozum, pretože tej, ktorá kdekomu otŕčala svoje ohanbie sa vyhráža, že odkryje jej ohanbie!"

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-06 18:19:09

A s čím máte problém, čemu nerozumíte? Vy musíte být opravdu kapacita, když na základě povrchních znalostí o vesmíru tady trousíte moudra nebo se skutečně domníváte, že E=mc2 je důkazem neexistence Boha? Rozumíte tomu vztahu, jaký děj vlastně popisuje, co se stane při fázových přeměnách? Jako důkaz máte představu singulárního vesmíru, kde máte důkaz, že je to právě tato forma vesmíru a ne jiná? Co s tímto vesmírem mimochodem provede rotace? Vršíte tady domnělé implicity bez toho, aby skutečně tyto měly implicitní vazby. Vás možná Slováků ateistů je tady až udivující množství.

Odpovědět


Jiříku a s čím máš problém ty?

Perrin Gallernau,2014-01-06 21:14:13

Ja sa dovolávam iba vysvetlenia takpovediac sprostostí, ktoré kniha kníh obsahuje. A tie mi asi nevysvetlíš.
Tak ja teda "trousím moudra", Jiříku. Alternácia energie a hmoty je dokázaná vec a ja by som bol neskromný, aby som si privlastňoval nejaké prvenstvo v tejto oblasti, ty "fázová preměno".
Čo sa stalo v singularite, ma takpovediac nezaujíma, tak ako to nezaujímalo Japoncov v Hirošime, keď sa im hmota nad hlavami premenila na energiu.
Čo sa deje v singularite, na to spýtaj fyzikov a astrofyzikov, to je ich úloha.
Jiříku, tak "rotace vesmíru" ťa vytáča. Taký pokus urobil už katolícky matematik Gödel a na rozdiel od Einsteina postavil rovnice, podľa ktorých vesmír rotuje. Tento prínos katolicizmu do vedy zatiaľ neakceptujem.
Na zákon zachovania, na ktorý som platný dôkaz tiež nepodal ja, je rovnako fascinujúci ako alternácia energie a hmoty, ty "implicitní vazbo".
A že "Slováků ateistů" je tady až udivující množství ma jedine teší.
A aby bolo jasno medzi nami, ja Čechov ako národ považujem za jeden z najkúlturnejších národov v Europe.

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-06 21:19:10

hm, myslel jsem si to.

Odpovědět

Rád bych četl kreacionistickou teorii

Čestmír Berka,2014-01-06 10:52:36

Takže: 1.Stáří vesmíru,2.stáří Země, 3.Eden - jeho umístění, velikost ( obehnán plotem, střežen anděli s mečem?)...4. stvoření Adama- vzhled ( ochlupení, barva kůže, očí, vlasů), rasa, způsob získávání potravy..5.stvoření Evy ( z žebra?) 6. místo, kde se po vyhnání usadil Adam s rodinou
Tedy ne kritika evoluční teorie, ne citace Bible, ale skutečná teorie- kdy, kde, jak, odkud, kam.
Nebo se kreacionisté fakt jen omezují jen na emocionální výlevy? Mají kreacionisté vlastní výzkum a nebo jen parazitují na tom, co vyzkoumali biologové, paleontologové, geologové a podobní vědci- vypadá to, že kreacionisté nemají pozitivní vlastní teorii- bez té evoluční by nevěděli nic...jejich teorie je jen hledání, do jaké mezery nebo nejasnosti ve vědě by se daly napasovat biblické texty.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-06 13:34:29

Podobné otázky môžem položiť aj ja vám. Viete na ne odpovedať? Sypať miliardy a milióny rokov z rukáva to každý vie. No odpovedať na to ako z neživej hmoty mohol vzniknúť život, tak to vás nezaujíma. Hlavne, že veríte evolučnej teórii, náhode a podobným nezmyslom.

Odpovědět


Mil Mil - náhoda je tá realita pre nepočujúcich

Perrin Gallernau,2014-01-06 16:26:11

Používam teraz argumentáciu zo samotného zdroja OSEL:
Bol život na Zemi nevyhnuteľný? Nemožno to úplne vylúčiť. Prekvapivé výsledky experimentu so samoorganizáciou transkripčno-translačných systémov v lipozomoch naznačujú, že funkčné biologické systémy samovoľne vznikajú mnohokrát častejšie, než ako velí číra pravdepodobnosť.

Udělal to i Pasquale Stano z University of Roma Tre, když si s kolegy pohráli se samoorganizací poměrně složitých biomolekulárních systémů v liposomech. Když to Stano a spol. udělali, nestačili se divit. Zjistili totiž, že půl procenta, čili 5 z každé tisícovky vzniklých liposomů obsahovalo kompletní sestavu 83 molekul, které společně vyráběly zelený fluoreskující protein GFP.
Na první pohled to moc nevypadá jako hodnoty, které by měly budit respekt, ale opak je pravdou. Ve skutečnosti je to nefalšovaný ZAZRAK. Když by se spočítala matematická pravděpodobnost náhodného vzniku funkční soustavy 83 biomolekul byť v jednom liposomu z tisíce, tak by byla spolehlivě prakticky nulová.
Tu sa stalo niečo zázračne nenáhodného.
Ak se o tom dozvedia vo Vatikáne, tak Stanovi hrozí, že bude svätorečený.
* V skutočnosti to bola náhoda, lebo tie molekuly sa museli v prapolievke stretnúť aby do seba "zacvakli".

Odpovědět

Mr Slider,2014-01-06 01:12:55

Mil Mil se tu ohání bohem, ale nepodal jediný důkaz, který by ho dokazoval. Navíc se tu ohání Biblí, která je naprosto nevěrohodná. Proč zrovna Biblí a ne Koránem, či jinou náboženskou knihou. Kde jsi člověče přišel na to, že zrovna Bible by měla být tou knihou a křesťanství tím náboženstvím, když jsou mnohem starší i věrohodnější náboženství?

Ty asi věříš v placatou Zemi, když věříš v doslovnost Bible, co? Jak píše Izajáš 40:21-22. Píše tam o kruhové Zemi, což přesně v té době byl zastávaný názor, že Země je na válci a má tvar kruhu. Prostě placka. Fakt věříš v kruhovost Země? A pokud ne, tak jak mi vysvětlíš, že se tu oháníš doslovností Bible.

Navíc je naprosto historicky nepřesná. Nesedí to s historií. Do Davida a Šalamouna jsou to mýty. Navíc, jak vysvětlíš mnohá biblická proroctví, která nevyšla. Například to o krvavém dobytí Babylóna Médy, když ho dobyli naprosto nekrvavě Peršané. Nebo o zničení Týru, které je zaneseno v dědictví UNESCO a mnohá další.

Přečti si něco například pro začátek tady: http://myty.cz/search.php?rsvelikost=sab&rsrazeni=priorita&rstext=all-phpRS-all&rstema=23

Jak to vysvětlíš?

A proč zrovna Bible je ta kniha od boha, když je naprosto nepřesná?

Odpovědět


BIBLIA JE PODIVNA KNIHA

Perrin Gallernau,2014-01-06 06:55:12

Ja som na jednej debate citoval isté state z Biblie, ktoré spracoval v kocke jeden dôsledný čitateľ Adam Roman a administrator mi ich vymazal pre neprípustné vulgarizmy a ponechal mi tam iba tretí citovaný odstavec v tomto znení:
"Ale potom sa boh ústami proroka ešte raz vracia k svojej obľúbenej téme smilstva, tentoraz ešte s väčším zápalom a razanciou, používajúc napríklad takéto „vznešené“ výrazivo: „Tam ich chytali za prsníky a ohmatávali ich panenské bradavky“ (Ez 23, 3); „oni ohmatávali jej panenské prsia a vylievali svoju smilnú žiadosť na nej“ (23, 8). Zvlášť hlbokým odporom ma naplnila nasledujúca veta, ktorá sa pre mňa stala na celý život symbolom Ezechielovej knihy: „zahorela žiadosťou po milencoch, ktorých úd [penis] je ako úd oslov a ktorých výron [ejakulát] je ako výron žrebcov“ (Ez 23, 20). Potom ma však božie slovo prenieslo do bezprostrednej blízkosti všetkých možných ohanbí, od ohanbia otca a matky, cez ohanbia strýkov, tiet, zaťov a neviest až po ohanbie dcéry, vnučky, etc. ad nauseam, a poučilo ma o ich odkrývaní. (V tejto knihe je podľa konkordancie BK 30 zmienok o ohanbiach a len v 18. kapitole je ich 22. V celom Starom zákone sa ohanbiu venuje pozornosť na 74 miestach!)"
Môžeme sa čudovať, že RKC ju svojho času dala dokonca na Index - Zoznam zakázaných kníh?

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-06 10:13:50

Všade v Biblii sa spomína - okruh zeme. Má význam len jeden, že sa dá celá zem prejsť po okruhu - teda dookola.

Alebo tu: Job 26:7 Rozťahuje sever nad prázdnom; zavesil zem na ničom.

Vieš si predstaviť zavesenú placku. Takúto predstavu nemali. No predstava, že zavesiť guľu na ničom je už o inom. Pojem gravitácia nepoznali no ako vidíme tak o tom, že je zavesená zem na ničom nejako vedeli. Ako to? Predstava placky sa skôr prejavila v období temna. No niečo iné je veriť náboženstvu človeka a iné Slovu Božiemu. Takže neboli tam slony, ktoré by zem podopierali a pod nezmysly, ale zavesil Zem na ničom.

Odpovědět


Ale Země není "zavesená" !

Čestmír Berka,2014-01-06 11:01:51

Země není zavěšená,stejně jako hvězdy nejsou světélka zavěšená na nebeské klenbě, z které na konci světa spadnou. Kulatá Země se také nedá celá obhlédnout z vysoké hory- tak je to ale popisováno v Bibli. Slunce není Bohem stvořené "světlo" abychom ve dne viděli :-D, ale jedna z hvězd. Měsíc není také Bohem stvořený pro účel popsaný v Bibli. Podle bible Bůh stvořil tmu- ale tma není nic ke stvoření- je to nepřítomnost viditelného záření... a tak by se dalo pokračovat- Mil Mile

Odpovědět


Pre Perrin

Mil Mil,2014-01-06 13:16:31

Nezavádzaj ak nerozumieš. Prečo tu nedáš pravý význam týchto veršoch?
cit:4Ich mená boly: väčšia, staršia bola Ahola, a jej sestra Aholiba, a boly moje a porodily synov a dcéry. Ale ich mená sú: Samária je Ahola a Jeruzalem Aholiba.

Vidíš o čo tu ide? Ide o tie dve mestá Samária a Jeruzalém, ktoré prirovnáva k dvom cudzoložniciam a k praktikám cudzoložníc.

Odpovědět


Pre Berka

Mil Mil,2014-01-06 13:29:26

Kde je napísané, že stvoril tmu. Odcituj! Písmo píše o svetle.
A s tým zavesením zeme na ničom, je spôsob vtedajšieho vyjadrovania. Predsa nepoznali pojem gravitácia. My ho síce poznáme, no doteraz nevieme, čo to je.

Odpovědět


Pre Slider

Mil Mil,2014-01-06 13:43:15

A ktoré náboženstvo, učenie i ponúka večný život z milosti - zadarmo - ako dar, teda bez zásluh? Jedinou podmienkou na uplatnenie milosti je viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy - Ježiša Krista. To je všetko. Život, ktorý bude následovať bude vychádzať už z nového človeka narodeného z ducha, ktorý je vyučovaný milosťou v istote spasenia.

Všetky ostatné náboženstvá vždy ponúkajú niečo, za niečo.

A ktoré náboženstvo učí milovať aj nepriateľa? Napíš mi to, lebo neviem o takom. Ani budhizmus, ani islam ani žiadne iné

Odpovědět


Mr Slider,2014-01-06 18:01:52

Mil Mil měl by ses vrátit na základní školu a zopakovat si geometrii. Kruh není koule, kruh je 2D objekt, to že se dá přejít dokola neodporuje tomu, že je to placka.

Bible jasně mluví o kruhu, ne o kouli. Izajáš 40:21-22 mluví o kruhu, nikoliv o kouli. Tvrzení, že to slovo se dá použít i ve smyslu koule, není pravda. Pro slovo koule hebrejština i samotný Izajáš používá jiné slovo. To je jedna věc, další je si přečíst i jak to pokračuje. Přečti si to pořádně. Roztahuje nebesa jak stan k obývání. Dá se stan roztáhnout na kouli nebo spíš na kruhu? Stačí na to selský rozum. Kamarád měl stan, který přesně tak vypadal. Kruh nad nímž se tyčila kupole, tedy střecha. Přesně tak si to tehdejší lidé představovali.

http://myty.cz/view.php?nazevclanku=kruhova-nebo-kulata-zeme&cisloclanku=2006010009

Odpovědět


Mr Slider,2014-01-06 18:08:07

Mil Mil, že Bible něco nabízí je jedna věc, taky ti klidně nabídnu zadarmo tunu zlata, když mě budeš uctívat a já nevím co ještě. Nedostaneš to hned, ale dostaneš to. To, že to není pravda a nesplním to, je ti jasné. To, že Bible něco slibuje a nesplní to, to ti zjevně ale jasné není. Přitom je to ještě větší blbost (věčný život). Ta tuna zlata alespoň reálnější. Proč by to měla být pravda, když v Bibli je mnoho nesplněných proroctví? Proč by se zrovna tohle mělo splnit?

Odpovědět


pro Mil Mil

Čestmír Berka,2014-01-06 21:29:20

"Já vytvářím světlo a TVOŘÍM TMU, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci." (Iz 45,7) Dle výkladu ekumenické překladatelské komise je zde dokonce pro "tvoření tmy a zla" použito termínu, který se používá v Bibli výhradně pro tvůrčí zásah Boha.

Odpovědět


Pre Slider

Mil Mil,2014-01-06 23:14:25

"Já vytvářím světlo a TVOŘÍM TMU, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci." (Iz 45,7)
Musíme to vidieť v tejto súvislosti. Boh nie je pôvodcom zla. A spravodlivosť Božia nie je zlo. Boh dopúšťa zlé vo svojej spravodlivosti.

Tam kde nie je svetlo, tam je tma. Tam kde nie je Boh, tam je zlo. Boh preto nestvoril zlo, ale on je dobro a spravodlivosť a tam kde nie je Boh, tak tam je zlo. Ak sa Boh vzdiali, tak je tam tma, zlo a prázdnota. Z pohľadu bezbožného je spravodlivosť Božia pre neho zlom. No vždy ide o spravodlivý trest.

Boh povedal nech je svetlo a Boh oddelil svetlo od tmy.Rotáciou zeme sa dá oddeliť svetlo od tmy. Je jasné, že tam kde nie je svetlo je tma. Potom je jasné, že sa dá povedať, že tvorí aj tmu. No vždy ide o to, že tam niet svetlo. Ak zakryjem rukou svetlo z baterky, tak tvorím tmu a to len preto, lebo som zabránil svetlu. No vždy tu ide len a len o svetlo.

Odpovědět


pre Slider

Mil Mil,2014-01-06 23:34:13

Moc Božieho Slova je vidieť na novom živote vykúpeného. Je to skutočný život novej bytosti, narodenej z ducha a to Slovom Božím. Teda vierou vie, že to, čo Boh zasľúbil je mocný aj učiniť. A čo nám zasľúbil? Večný život! A v tom máme istotu spasenia v Kristu a v tej radosti aj žijeme oslavujúc Boha. Takúto radosť a pokoj svet nemôže nikomu dať.Ján 14:27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!

Ak Boh skrze svojich prorokov povedal o zničení Jeruzalema a chrámu, tak to sa aj stalo Rimanmi. Ak povedal, že ich zase navráti zo všetkých národov, kde ich zahnal, tak sa aj stalo.

Ak povedal, že za tri dni vystaví živý chrám, tak sa aj stalo.2Kor 6:16 ...Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-06 23:36:36

Okruh môže mať význam aj ako obzor - teda všade dookola.

Odpovědět


Pro Mil Mil

Mr Slider,2014-01-07 00:30:00

Kruh není koule. Navíc v hebrejštině pro kruh i kouli jsou jiná slova a tady je použito kruh. Viz:

http://www.myty.cz/view.php?nazevclanku=kruhova-nebo-kulata-zeme&cisloclanku=2006010009

Tehdejší představe o kruhové nikoli kulaté Zemi:

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/m/map_of_the_world.aspx

Odpovědět


Pro Mil Mil - proroctví

Mr Slider,2014-01-07 00:30:46

Co taková zkáza Babylóna?

Zkázu Babylóna předpovídali proroci Izajáš a Jeremiáš. Babylón byl opravdu dobyl. Ale stalo se to přesně jak předpověděli?

Nejprve se podívejme na proroctví Izajáše – Izajáš 13:15-20:

15 Každý, kdo bude nalezen, bude probodnut, a každý, kdo bude v tom rozmachu chycen, padne mečem; 16 a jejich děti, ty jim budou na kusy rozraženy před očima. Jejich domy budou vypleněny a jejich vlastní manželky budou znásilněny.
17 Burcuji tu proti nim Médy, kteří považují stříbro za nic, a pokud jde o zlato, nemají v něm potěšení. 18 A [jejich] luky budou rozrážet na kusy i mladé muže. Plody břicha nebudou litovat; jejich oku nebude líto synů. 19 A Babylón, okrasa království, krása pýchy Chaldejců, bude, jako když Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru. 20 Nikdy nebude obýván ani nebude přebývat po generaci za generací. A Arab si tam nepostaví stan a pastýři tam nenechají ulehnout [svá stáda bravu].

Prorok Jeremiáš prorokuje zkázu Babylóna v 51. kapitole. Ve verších 3, 4 a 47 prorokuje zkázu obyvatel:

3 Ten, kdo sešlapuje svůj luk, ať nesešlapuje. A ať se nikdo nezvedá ve své drátěné košili.
A neprojevujte žádný soucit s jeho mladými muži. Celé jeho vojsko zasvěťte zničení. 4 A padnou zabití v zemi Chaldejců a probodení na jeho ulicích.

47 Proto pohleď, přicházejí dny, a obrátím svou pozornost na babylónské ryté sochy; a celá jeho vlastní země se zastydí a všichni jeho vlastní zabití padnou v jeho středu.

Dále ve verši 6 varuje obyvatele:

6 Prchněte ze středu Babylóna a každý opatřete únik své vlastní duši. Nebuďte připraveni o život jeho proviněním. Vždyť je čas pomsty patřící Jehovovi. Je zacházení, kterým mu on oplácí.

V 11. verši se dovídáme čí rukou má Babylón padnout:

11 „Naleštěte šípy. Naplňte okrouhlé štíty. Jehova vzburcoval ducha médských králů, protože jeho myšlenka je [zaměřena] proti Babylónu, aby ho zničil. Vždyť je to Jehovova pomsta, pomsta za jeho chrám.

Ve verších 58 a 64 je prorokována zkáza Babylóna:

58 Tak řekl Jehova vojsk: „Zeď Babylóna, třebaže široká, bude zcela jistě rozbořena; a jeho brány, třebaže vysoké, budou podpáleny ohněm. A národy se budou muset lopotit prostě pro nic a národnostní skupiny prostě pro oheň; a jenom se unaví.“

64 A řekneš: ‚Tak klesne Babylón a nikdy nepovstane, kvůli neštěstí, které na něj přivádím; a jistě se unaví.‘“

Oba proroci se shodují, že Babylón padne, jeho obyvatelé budou pobyti, nebudou ušetřeni ani mladí a těhotné ženy. Babylón bude dobyt Médy, padnou jeho zdi a nebude dále obýván.

Babylón ve skutečnosti nedobyli Médové, ale Peršané. Ti již v roce 550 př. n. l. dobyly Médii po tříleté válce. Válka skončila vydáním médského krále do rukou perského krále Kýra II. a Kýros II. poté obsadil hlavní město Médie. Médie se tak stala další satrapií Persie například vedle významné satrapie Elam. Po dobytí Babylóna se i on stal další perskou satrapií. Na místě médské, lýdské, babylónské a egyptské říše se tak objevil jeden mocný celek, slučující v sobě řadu odlišných tradic, etnických jednotek, náboženských zvyklostí. Nelze proto mluvit (ani historici nemluví) o Médo-Perské říši, ale o Perské říši.

Perský vládce Kýros v roce 539 př.n.l. dobyl Babylón zcela netradičně bez prolití krve. Ve městě byl vítán. Jeho nábožensky a jazykově tolerantní politika nevedla ani k drancování města. Židům v babylónském exilu povolil návrat do jejich vlasti. Život v Babylóně tak nerušeně pokračoval. Nějaký čas se stal sídelním městem perských králů a pobýval v něm i Alexandr Veliký. Když nechal řecký vojevůdce Seleukos I. (355-281 př.n.l.) vybudovat nové město asi šedesát kilometrů od Babylóna, obyvatelstvo začalo postupně přesídlovat. Město pomalu ztrácelo svůj význam. Nikdy nedošlo k žádné náhlé katastrofě. Proroci se spletli.

Jinak, tady najdeš podstatně více nevypněných proroctví:

http://www.myty.cz/search.php?rsvelikost=sab&rsrazeni=priorita&rstext=all-phpRS-all&rstema=59

To neodpovídá tomu, že je Bible od boha, ale je to pouhé lidské dílo. Omylná, mýlící se.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-07 19:39:40

Babylón zanikol po etapách a kto vie, čo sa tam v určitých etapách dialo. Podstatné je to, že sa vyplnilo proroctvo a je len útočiskom psov a samozrejme turistov.

A prijde na pamäť Božiu aj veľký Babylón - svet. Môžeš si prečítať v Biblii, čo sa stane s ním.

Odpovědět

Za alarmující bych považoval

Miroslav Stuchlík,2014-01-05 20:07:31

kdyby třetina američanů věřila v komunismus

Odpovědět


Ja som zmenil na to názor a alarm? Prečo?

Perrin Gallernau,2014-01-05 20:34:20

My niektorí sme síce robili na VŠ skúšky z dialektického materializmu, ale prekvapený som zostal až po prečítaní Komunistického manifestu a hlavne Kapitálu. To sme sa teda v tej škole fakt neučili. Dokonca ani Marx neveril spoločenským zákonitostiam, ktoré objavil, hoci ho na konzekvencie jeho súčasníci upozorňovali. Podobne ako Einstein tvrdohlavo odmietal závery zo svojich rovníc, ktoré hovorili o rozpínaní vesmíru a mladí matematici si išli zodrať ústa.

Odpovědět

Chýba ti jedna vec - DOKAZ

Perrin Gallernau,2014-01-05 19:05:32

Mil Mil napísal: Zákon nemôže popierať tvorcu zákona, ale ho dokazuje.

Perrin napísal: Ale ako vysvetlíš atribút hmoty, že bola vždy a nedá sa stvoriť ani zničiť? Dôkaz bol podaný nositeľom Nobelovej ceny za fyziku Landauom a nájdeš ho na str.6 jeho diela Mechanika.
Ako tvoj dôkaz boha bude postačovať, ak dokážeš neplatnosť Zákona zachovania. Potom by sa mali všetci ateisti stať veriacimi.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 19:46:12

Zákon zachovania hmoty platí, no nevie sa, či za všetkých okolností. Čo sa dialo v počiatkoch zrodu vesmíru a nevie sa, čo by sa dialo pri jeho konci.
Hmota nie je Bohom! Človek tvrdí, že hmota bola vždy, lebo ešte nevie o celej jej podstate. Už teraz zisťuje, že to s tou hmotou nie je celkom tak, ako si to prestavoval. Nechajme sa teda prekvapiť.

Odpovědět


Dôkaz platí pre celý vesmír a každý čas

Perrin Gallernau,2014-01-05 19:53:27

Pretože prírodné zákony sú symetrické, dôkaz platí pre celý vesmír a obidve entity - energiu i hmotu.
Platí i pre každý čas, pretože zákonitosť entít je na čase nezávislá.
Naviac tu máme krížovú kontrolu Einsteinovou rovnicou o alternácii energie a hmoty, ktorá hovorí to isté.
Niet úniku.

Odpovědět

Proč?

Milan Štrup,2014-01-05 18:56:03

Totiž proč by měl vesmír nutně mít nějaký smysl? A proč by to měl být zrovna člověk kdo mu ten smysl dá? To navíc pouhopouhým pozorováním. Pomíjím, že to celé za situace kdy ve vesmíru mizerně rozumíme z bídou 4% hmoty.

Navíc to skoro vypadá, že odněkud víte že člověk je vůbec jediný inteligentní tvor v celém vesmíru. Pokud jsem to pochopil dobře, tak bych rád kdyby jste nám osvětlil odkud to víte. Proč by člověk ve vesmíru měl být nejen jedinečný, ale dokonce jediný? A to dokonce bez bližšího vysvětlení takového stavu.

I kdyby vesmír bez pozorovatele neměl smysl, jak z toho plyne existence stvořitele?

Odpovědět


Neviem koho sa na čo pýtaš (Mil Mil? - Perrin?)

Perrin Gallernau,2014-01-05 19:31:24

Za mňa ti odpovedám: Ja neviem, či človek je jediný vo vesmíre (písal som iba o nám známom vesmíre), ale pokiaľ by existovali aj iné inteligentné formy, tak sa potom jedná o prirodzenú vec, na rozdiel od nadprirodzeného boha a teda nijako to neodporuje tomu, čo tvrdím ja. A napokon by to dokazovalo nezávislosť evolučných procesov vo vesmíre.
Pretože prírodné zákony sú symetrické, platia v celom vesmíre a pretože entropia sa vyvíja v neživom svete opačne ako v živom, je existencia života v iných častiach vesmíru možná.

Odpovědět


Milan Štrup,2014-01-05 19:42:13

To měla být původně reakce na Mil Mil z 05.01.2014 v 12:36. A špatně se mi to zařadilo. Nejsem s tím tady na Oslu jediný, ale i tak se omlouvám. Všiml jsem si jaké názory zastáváte, ani jsem se tu nechtěl angažovat,ale zmíněný příspěvek mě přinutil.

Odpovědět


pre Perrin

Mil Mil,2014-01-05 19:55:51

Presne na túto otázku som niekde tu odpovedal cit: Určitý druh ľudí vyhľadávajú mimozemské civilizácie - inteligenciu a vynakladajú na to nemalé finančné prostriedky a čakajú pri teleskopoch na nejaký signál – kód, ktorý by znamenal prítomnosť života – nejakej inteligencie vo vesmíre a pritom na zemi sa topia v informáciach, potkýňajú sa o ne a neuvedomujú si, že je za tým autor – Stvoriteľ celého vesmíru. Chcú poprieť Stvoriteľa ako inteligentného dizajnéra a to tým, že nájdu inteligenciu vo vesmíre? Je to vôbec možné takto zmýšľať a súčasne si myslieť o sebe, že som vzdelaný a inteligentný?

Odpovědět


pre Štrup

Mil Mil,2014-01-05 20:04:57

Štrup napísal: Navíc to skoro vypadá, že odněkud víte že člověk je vůbec jediný inteligentní tvor v celém vesmíru. Pokud jsem to pochopil dobře, tak bych rád kdyby jste nám osvětlil odkud to víte. Proč by člověk ve vesmíru měl být nejen jedinečný, ale dokonce jediný? A to dokonce bez bližšího vysvětlení takového stavu.

Mil Mil napísal: Neviem, či je jediný, no Boh nám nehovorí nič o tom, že by bolo takých "Zemí" viac a podobných bytostí akou je človek. Boh dokonca ľutoval, že stvoril človeka. Z to vychádza, že taká bytosť akou je človek je niečo ojedinelé.

Čo sa týka duchovných bytostí, tak o nich sa Biblia zmieňuje vo veľkom.

Odpovědět


Náhoda je realitou

Perrin Gallernau,2014-01-05 20:05:10

O bohu neexistuje jediný dôkaz a ani ty si ho nepredložil.
Bola to náhoda a ja viem, že veriaci nechcú o náhode nič počuť. Náhoda je však na rozdiel od nedokázateľného boha realitou.

Odpovědět


To: Mil Mil

Milan Štrup,2014-01-05 20:24:13

"Neviem, či je jediný..."? Pak s tím nemůžeme kalkulovat jako s faktem.

Z příspěvku nelze poznat zda biblické dedukce berete jako dostatečný důkaz, vzhledem ke zmíněným úvodním slovům asi ne. V tom jsme pak za jedno. Tedy celý základní předpoklad je špatně. Pak jsou špatně všechny další vývody a smysluplnosti vesmíru, protože celá ta interpretace je postaven právě na té jedinečnosti člověka, když lze předpokládat že člověk není jedinečný pak je možno kalkulovat s tím, že vesmír pozoruje ještě někdo a dává tím smysl jeho existenci, když už tento smysl považujete za tak důležitý.

Je hezké že jsme se tak rychle domluvili.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 20:32:39

Hovorím o bytosti akou je človek a nie o Bohu. Ten je jeden!

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 20:35:08

Odpovedám predsa na tvoju orázku cit:Proč by člověk ve vesmíru měl být nejen jedinečný, ale dokonce jediný?

Odpovědět


Milan Štrup,2014-01-05 20:55:21

Já ale o bohu také nemluvil. Pokud to tak vypadalo zajímá mne kde a jak.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 20:57:36

Štrup napísal: Totiž proč by měl vesmír nutně mít nějaký smysl? A proč by to měl být zrovna člověk kdo mu ten smysl dá?
----------------------------------------
Mil napísal: Musí mať zmysel a ten zmysel je len v jednom, aby sa vo všetkom oslávil Stvoriteľ všetkého - Boh! V tom je zmysel aj našej existencie.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 21:03:26

A ešte upresním
Všetko, všetky stvorenia slúžia Bohu v príprave Jeho detí k tomu, aby sa mu podobali. Ide tu predovšetkým o Božiu slávu a k tomu je podriadené všetko. Pripravuje si pre seba nové stvorenie v Kristu Ježišovi, ktoré bude na ňom úplne a dobrovoľne závislé a v láske sa mu bude podriaďovať. Bude to stvorenie, ktoré bude nekonečne vďačné jedine Bohu a stále ho bude oslavovať.

Odpovědět


Nereálnejšie viac než virtualita

Perrin Gallernau,2014-01-05 21:04:52

Mil Mil, tá oslava stvoriteľa je výmysel vo svojej najčistejšej forme. Ten výmysel je nedokázateľnejší než samotný boh, na ktorého nemáš tiež najmenší dôkaz.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 23:39:45

Stále chcete nejaký dôkaz existencie Boha. Je to obdobné ako keby sa dvojičky v bruchu matky hádali, či matka vôbec existuje. No a jeden z nich by stále chcel dôkaz.

Odpovědět


Nie je to akože, pretože

Perrin Gallernau,2014-01-06 06:39:16

Dvojičky i matka sú reálne bytosti.
Uveď príklad na nadprirodzené bytosti a následne podaj dôkaz.

Odpovědět

Načo by to hmota robila?

Perrin Gallernau,2014-01-05 18:50:19

MilMil: Mnohí tvrdia, že život sa napísal sám neživou hmotou! A načo by to hmota robila, aby dokázala sa sama uvedomovať?
Perrin: Pretože entity (hmota a energia) sú absurdné (boli vždy) nevytvorili život úmyselne, pretože nemajú vedomie. Vedomie je až produktom hmoty. Hmota teda nerobila nič úmyselne a nič nikomu nedokazovala. Vesmíru je to jedno. On tvorí len nezmysly sebe vlastné.

MilMil:Sám človek vytvára podrobné plány ..., ktoré ešte neexistujú. Až keď je plán úplný, tak začne s realizáciou.
Perrin: Mozog je najorganizovanejšou hmotou v nám známom vesmíre. Zariadila to evolúcia-výber. Mozog je tak dômyselný, že vie z neúplnej mozaiky vytvoriť úplný obraz.

Odpovědět

Rozum a cit

Perrin Gallernau,2014-01-05 17:15:22

Ateisti (materialisti)sa ničomu neklaňajú, len používajú viac rozum ako cit.
A animistické náboženstvá patria na opačný protipol k ateizmu. Teda tam, kde bolo najmenej slobody.
POLYTEIZMUS -> MONOTEIZMUS -> ATEIZMUS
Ateizmus nie je príčinou ale dôsledkom rastu slobody.
Čím viac slobody, tým menej bohov.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 20:18:35

Klaňajú sa nepriamo a to tak, že z hmoty a náhody urobili Boha.

Odpovědět


Tak to sa ti nepodarilo

Perrin Gallernau,2014-01-05 20:42:54

Robíš si žarty?
Človek sa snaží prírodu ovládnuť a nie sa jej klaňať.
A to ani nepriamo.
Snažia sa o take niečo uplatniť klaňajúci sa veriaci na svojho boha?

Odpovědět

Bola by hmota hmotou bez Stvoriteľa - Boha

Mil Mil,2014-01-05 14:28:00

Keď Boh vytváral plán života na zemi, tak musel dopredu vedieť o všetkých súvislostiach. Teda vložiť zákonitosti neživej hmoty, aby následne mohol vložiť zákonitosti fungovania všetkého živého, teda rastlín a živočíchov. Bez tohto súladu by to nefungovalo. Je to jednoducho zázrak života. Hmota je v postate zorganizované vzájomné sily, ktoré sa riadia danými zákonitosťami. Pred naštartovaním života, boli už dopredu dané každému živému organizmu, druhom rastlín a živočíchov všetky potrebné informácie, ktoré bude počas celej svojej existencie potrebovať na prežitie a prispôsobenie sa aj s informáciami o vzájomných vzťahov v celom ekosystéme, aby vznikla rovnováha a to už od začiatku. Rovnováha sa nemôže vyvíjať, ona musí byť hneď od počiatku. Ak by rovnováha nebola hneď od počiatku, tak by to jednoducho nefungovalo v celej tej svoje zložitosti vzájomných vzťahov druhov rastlín, živočíchov a živých organizmov a zrútilo by sa to ako domček z karát. No ako vidíme, tak Božie dielo funguje dokonale! Tak podobne aj hmota by sa zrútila, ak by neboli daná zákonitosti, ktoré ju držia pokope.

Odpovědět


Dokonalý boh asi nie je až tak dokonalý

Perrin Gallernau,2014-01-05 17:09:48

Boh nepotrebuje DOPREDU nič vedieť, pretože už všetko vie.
Ak je boh nad časom potom všetky udalosti sa pre neho stali naraz.
A dokonalosť na Zemi mu pokazilo doterajších 5 vymieraní druhov a to posledné dobre zdokumentované I pre cicavce K-T vymieranie sa udialo pred 65 milionmi rokov. Božie renomé utrpelo a evolúcia to zachraňuje.

Odpovědět

Ateisti - evolucionisti sa klaňajú hmote

Mil Mil,2014-01-05 13:12:18

Je inteligencia to, keď za výstavbu realizáciu továrne na automobily, by vyznamenali papier, žeriav, betón, budovu, stroje, robotov a nie inžinierov a ich ducha. Bolo by to ako v kocúrkove, kde robot by nosil vyznamenanie.
No a presne takto a to s veľkou “inteligenciou“ evoluconista oslavuje hmotu, náhodu, prírodný výber, blesky, a kto vie čo, len aby neoslavoval Stvoriteľa. Potom aký je rozdiel medzi zástancami evolúcie, a tými, ktorí sa klaňali slnku, mesiacu, blesku? Je to v podstate to isté!

Odpovědět

Mil Mil,2014-01-05 12:41:22

Je inteligencia inteligenciou ak to slúži na popieranie Stvoriteľa a jeho inteligencie? Ja by som to nenazval inteligenciou, ale obyčajnou bezbožnosťou a pýchou.

Odpovědět

Na to, čo je hmotné a večné neplatí prvá príčina

Perrin Gallernau,2014-01-05 03:30:25

Mil Mil, tebou popisovaný boh si zavaril ak stvoril zákonitosti a vzťahy, ktoré ho popierajú. Tak napríklad:
1.Zákon zachovania hmoty a energie (čo je to isté), hovorí, že sa nedajú stvoriť ani zničiť. Boli a sú večne.
2. Rovnica o alternácii energie a hmoty E = m×c2
Obidva dôkazy hovoria to isté. Hovoria, že nemali účel, nepodliehajú plánu a netvoria zmysel, lebo boli vždy.
Vysvetľujú aj také udalosti akým boli Veľký tresk alebo opakovanie Veľkých treskov a Veľkých krachov. Hovoria o ABSURDITE. Ty tvrdíš absurditu boha (bol vraj vždy), ale dôkazu nemáš jediného (ako Tvoj dôkaz, by stačilo poprieť platnosť 1. alebo 2.)
Takže ak sa vesmír rozpína (aj Eistein odmietal tvrdohlavo to rozpínanie, až ho presvedčil Huble na Mont Pallomare), bol vesmír asi spätne v jednom bode - singularite.
Z alternácie "E" a "m" vyplýva, že pred singularitou existoval len svet energie, bez hmoty, času a priestoru, ktorý sa Veľkým treskom transformoval do sveta hmoty, času a priestoru. Teda nebolo prvej príčiny, ale vzhľadom na absurditu a nekonečnosť trvania, Tvoj dôsledok bol tiež príčinou ďalšej príčiny, teda bol to a je to nekonečný do seba zauzlený reťazec príčin. Večný pohyb.
KAŽDA PRIČINA MA SVOJU PRIČINU. Toto tvrdenie je v dokonalom súlade s 1. aj 2. a vyjadruje ABSURDITU v najčistejšej forme.Boh tu vystupuje iba ako nadbytočná hypoteza.

Odpovědět


Smysl, nesmysl a příčina

Petr Ba,2014-01-05 06:01:11

Smysl existence boha vidím jako součást psychotopu lidstva a jedinců a potřebě jejich psyché v odpovědi na každou otázku. Kdo v něj věří a potřebuje internalizovanou externí autoritu, pro toho je bůh téměř neoddělitelnou součástí jeho psychotopu (a tak jako součást Matrixu bude bojovat za jeho zachování, šíření a anihilaci toho co není jeho součástí) a kdo zvládá pracovat s neurčitými odpověďmi ten se obejde bez konstruktu vyšší omnipotentní autority nebo alespoň v její dogmatické podobě.

Odpovědět


Petr Ba Mohol si to napísať aj jednoduchšie

Perrin Gallernau,2014-01-05 06:55:51

Asi takto:
S vierou veriacich sa nedá robiť absolútne nič.
alebo
Ateizmus je jediný svetonázor, ktorý sa nešíri pôrodnosťou.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 12:36:19

Čokoľvek budeme tvrdiť, vždy dospejeme, len k jednému bodu a to zmyslu, teda prečo existuje to, čo existuje a prečo existuje človek, ktorý to všetko dokáže vnímať a žasnúť nad tým. Len tak hypoteticky si predstavme, že človek na zemi neexistuje ani teraz. Celý vesmír existuje no niet toho, kto by si to uvedomoval a ani niet nikoho, kto by si uvedomoval život na zemi. Vesmir a zem zaniknu a zase si to nikto neuvedomuje. Dajme tomu, že vznikne nový vesmír, no ani ten si nikto neuvedomuje, že existuje ani čas si nikto neuvedomuje. Nedáva to žiadný zmysel existencia aj milón vesmírov v nekonečnom čase ak neexistuje nikto, kto by si to všetko uvedomoval. Z tohto logicky vyplýva to, že ak by nebol Stvoriteľ – Boh, tak nič nemôže existovať. Naše vedomie vychádza iba z vedomia Boha, lebo nás stvoril a to tak, aby sme si to všetko uvedomovali a dali Bohu slávu.Pre mŕtveho taktiež nič neexistuje, no Boh existuje a oživí ho a vstane aby ho oslávil naveky. Ak by nebol Boh, tak niet nikoho, kto by čokoľvek oživil a všetko je v nenávratnu, len tma a neexistencia všetkého a neexistencia hmoty, priestori ani času. Predsa načo by to aj všetko existovalo ak by nebolo nikoho kto by to vnímal, že to exituje.

Mnohí tvrdia, že život sa napísal sám neživou hmotou! A načo by to hmota robila, aby dokázala sa sama uvedomovať? Sám človek zhmotňuje svojé vízie, sústreďuje informácie do svojích vízii, aby vytvoril niečo, čo ešte neexistuje. Vytvára podrobné plány tovární, ktoré ešte neexistujú. Až keď je plán úplný, tak začne s realizáciou. Tak podobne celý vesmír, každá bunka a živý organizmus a druh živočícha a rastliny bol navrhnutý Bohom ešte predtým ako existoval. Ak ten plán bol hotový, tak sa to začalo realizovať a zrealizoval sa aj život na zemi so všetkou zložitosťou vzájomných vsťahov druhov rastlín a živočíchov, aj s možnosťou prispôsobenia sa prostrediu, a funguje to dokonale. Predsa vieme, že prostredie vesmíru je pre život v tejto forme smrteľné. Miesto, kde je umiestnená zem na obežnej dráhe nie je len hocijaké miesto. Predsa vieme, že Zem sa náchádza v naozaj najoptimálnejšej vzdialenosti od slnka a so všetkým tým, čo zem uchráni od zhubného žiarenia. Je to teda presná miera žiarenia, ktoré má dopadať na zem a pritom neohroziť život na zemi. Všetko je premyslené do najmenších podrobností. Je to vidieť na tom, že to funguje dokonale a preto to muselo byť urobené veľmi precízne a to s takou inteligenciou, ktorá presahuje naše chápanie. Ak vidíme v tom všetkom plán, tak prečo ľudia odmietajú toho, ktorý ten plán navrhol – Stvoriteľa? No a prečo vidia seba – svoju inteligenciu pri vlastných plánoch a plán Boha nevidia?

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 14:47:30

Perrin Gallernau napísal:Mil Mil, tebou popisovaný boh si zavaril ak stvoril zákonitosti a vzťahy, ktoré ho popierajú. Tak napríklad:
1.Zákon zachovania hmoty a energie (čo je to isté), hovorí, že sa nedajú stvoriť ani zničiť. Boli a sú večne.

Mil Mil napísal: Zákon nemôže popierať tvorcu zákona, ale ho dokazuje. Zákon nemôže popierať zákonodarcov! Zákon je danosť, teda niekto ho musel dať, a vždy nesie v sebe zmysel.

Hmotu drží po kope Božia Moc a to zákonitosťami, ktorými sa tie vzájomné sily riadia.

Odpovědět

Vážne?

Milan Závodný,2014-01-04 22:02:05

A ateizmus stvoril kto?
Pozor, ateizmus existuje tak dlho, ako ľudstvo samo. Takže... prisám bohu, stvoril ho boh! Len, kurňa, ktorý? Egyptský, sumerský, babylonský, židovský, grécky, rímsky, či nebodaj kristovský? /Spomínam len blízke okolie./

Odpovědět


Tomas Habala,2014-01-05 00:03:21

Povedal by som, ze nabozenstvo, ktore hlasa toho praveho Boha, by nemalo vyhynut. To potom ten Boh nie je dostatocne vsemohuci - teda nie je to Boh. Boh by mal pri svojom lude stat - aky zmysel by malo potom vobec sa ho dovolavat?

Odpovědět


Ako je to s ateizmom kauzálne

Perrin Gallernau,2014-01-05 07:08:06

Pretože entropia (rozpad, chaos, neusporiadanosť) prebieha v neživej prírode opačným smerom ako v živej, má v živej prírode aj takúto kauzálnu následnosť. Každá príčina má svoj dôsledok.
Ateizmus ako product čivej prírody - vedomia človeka - nie je príčinou, ale dôsledkom.
POLYTEIZMUS -> MONOTEIZMUS -> ATEIZMUS
Z toho vyplýva ďalší záver, že náboženstvá sa nedajú zakázať, ony musia vyhniť rastom slobody jednotlivca v spoločnosti.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 14:21:50

Nemýľte si náboženstvo s Bohom - Božím Slovom. Ateistom to nejak vyhovuje to spájať.

Odpovědět


Spojovanie boha a náboženstiev

Perrin Gallernau,2014-01-05 20:01:27

Niekedy sa to nedá obísť, pretože buď argumentujeme fyzikálnymi zákonitosťami hmote vlastnými, na ktoré ale veriaci obyčajne nepočujú, potom zostáva argumentovať zívermi z náboženských výkladov o bohu , ktoré sa javia ako rozporné.
I tvoj výklad má podstatu v náboženskom výklade, pretože nemôžem ani trocha predpokladať, že to všetko, čo o bohu tvrdíš ti povedal samotný boh osobne.

Odpovědět

Za vším je Bůh

Marek Záboj,2014-01-04 21:56:09

Všechno stvořil Bůh a stvořil i evoluci. To by se mělo učit ve školách.

Odpovědět


Prečo by sa to malo učiť?

Perrin Gallernau,2014-01-05 03:01:51

O bohu neexistuje jediný dôkaz. NIČ, zhola NIČ, totálne prázdno.
Len želania, fantázia a nedokázané tvrdenia, čiže len VIERA.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2014-01-05 07:46:36

Perrin: nebol by som az taky optimista, veriaci maju podstatne viac deti a zacianaju sa stale viac radikalizovat.
vysoka inteligencia asi nieje az taka evolucna vyhoda, ak je inteligentny iba jeden druh a z neho je vysoko inteligentnych iba par percent ateistov

Odpovědět


Blahobyt a populačný boom

Perrin Gallernau,2014-01-05 19:43:43

Palo, nie veriaci, ale chudobní majú viac detí. Chudoba generuje populačný boom a blahobyt ho utlmuje. A pôrodnosť klesá aj v subsaharskej Afrike. V Iráne klesla dokonca o 70%. Prieskumy z decembra 2013 ukazujú, že aj Poliakov je veriacich katolíkov iba asi 30%. V Holandsku idú rušiť 1500 kostolov a ostáva tam iba 16% veriacich, v USA stúpol počet bezvercov oproti roku 1990 dvojnásobne. pri poslednom spočítaní obyvateľstva v SR stúpol počet bezvercov o počet rovný počtu obyvateľov Bratislavy. Podľa prieskumov v 9 vyspelých štátoch sveta náboženstvá zanikajú ...

Odpovědět

Tak znovu: Vy jste spolu nehovořili?

Jan Vandrovec,2014-01-04 15:25:33

Má smysl dětem vysvětlovat i nevědecké teorie vzniku života (nebo uspořádání planet, to je názornější)?
A pokud ano, má se učit i Pratchettovo dogma, že Zeměplocha leží na veliké želvě, plující vesmírem?

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 15:26:57

Ak má život zmysel, tak je nevyhnutné deťom povedať aj v čom je jeho zmysel - prečo žijeme, prečo je zem, vesmír, život. A nie len konštatovať, že niečo existuje. Áno, povedať ďeťom v čom je život - jedine v Bohu - jeho Slove, aby oslávili Stvoriteľa. No ak sa im vštepuje bezbožnosť, tak ako oslávia Stvoriteľa v ktorého neveria. Potom aj následky sú také, aké sú. Spoločnosť plná zla a násilia, egoizmu, materializmu, túžby po peniazoch a pod. a to sa vštepuje deťom.

A k tej plochej zemi - Boh nikde nepovedal, že je zem plochá! Náboženstvo človeka nie je Božie Slovo!

Odpovědět

Libor Zak,2014-01-03 14:00:14

Jsem nadšený, z tolika reakcí. Ano, naprosto souhlasím, pokud bych pouze nevyjadřoval svůj názor, ale snažil se přimět ostatní, aby opravdu zbavovali svéprávnosti všechny možné misionáře, tak bych do té své škatulky taky pěkně spadl. Každý má právo na svůj názor a na to, aby ho řekl. Jen mě štve, když se na něj urputně snaží obrátit druhé, asi jsem v tomhle trochu anarchista.
A rozhodně tu nevyvracím existenci, nebo neexistenci boha, platnost, nebo neplatnost evoluce. Toto je vědecký server, ne náboženský. A já mám rád přístup, to co nelze zatím vysvětlit, k tomu se stavím agnosticky. Tedy něco zřejmě je, ale jestli je to bůh, satan, temná energie, nebo bytosti z dimenze X, nechme odloženo na dobu, až budeme schopni to vyvrátit, nebo potvrdit. Chápu, že zdejším horlivým kazatelům šlapu na kuří oko, ale s tím se smiřte. Máte přece všechny milovat a odpouštět, ne? Nebo ne vlastně, vydlabávat oko za oko. Nebo ještě jinak? Kdo se v té vaší kuchařce má vyznat.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2014-01-03 20:06:13

alibista :D

Odpovědět

Biblia i historicita Krista je spochybniteľná

Perrin Gallernau,2014-01-03 03:58:13

O bohu, ako som tu uá predoslal, neexistuje jediný dôkaz - tým pádom dokazovať jeho syna je podvod.
Tak napríklad: podľa údajov o rodokmeňoch z Biblie došlo k potope v roku 1556 židovského kalendára, t. j. v roku 2204 pred n.l. a staroegyptská Stará ríša, ktorej obdobie siaha do rokov 2686–2181 pred n.l., ani ríše po nej nasledujúce,potopu podľa zápisov zistiteľných v hieroglyfoch, absolútne nezaznamenali a potopa sa Egypta nijako nedotkla. Kde “udělali soudruzi chybu” pri spisovaní biblickej telenovely?

Odpovědět


Dôležité je uveriť Božiemu Slovu

Mil Mil,2014-01-03 19:54:45

Ja môžem veriť že existuješ a môžem aj neveriť, že existuješ. Nevidím ťa, no aj napriek tomu verím, že existuješ a to len preto, že čítam tvoje príspevok, teda čo píšeš a práve to je prejavom tvojho ducha. Nie hmoty, ale ducha. Nič by si nenapísal a ani nevyjadril, keby si nemal ducha. Práve tým svedčíš, že existuješ. A ty povieš, že existenciu Boha nemôžeme dokázať. Práve tým, že verím Božiemu Slovu, ktoré vyšlo z Božieho Ducha a tak to Slovo svedčí, že Boh existuje a čo všetko učinil je zapísané v Písme. Potom viem, že všetko čo vidím a aj to čo nevidím je dielom Boha. Predsa seba dokazuješ aj tu a to svojím slovom. Ja tomu verím, že existuješ, lebo čítam tvoj príspevok čo píšeš, ináč by som s tebou nekomunikoval, no neverím tomu čo píšeš. Je teda rozdiel veriť, že nejaký Boh existuje, no pritom opovrhovať jeho slovom a robiť z Boha klamára a podvodníka a veriť Slovu Božiemu, prijímať ho do srdca a v tom slove aj žiť. Je jasné, že Boha v labolatóriu nezvážiš a nedokážeš . Tak podobne ani informáciu ešte nikto nezvážil, a predsa existuje.
No a viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Len taký príklad. Ak príde milujúcej manželke list z vojny, že manžel bol zabitý tak z autority úradu uverí tejto správe a vieme, čo s s jej vnútrom začne diať. Úplne to zmení celé jej správanie a nakoniec aj celý jej život. No ak by tejto zlej správe neuverila, tak nič sa nedeje a nemá to žiadný vplyv na jej správanie a ďalej by pokračovala vo svojej práci ako by sa nič nestalo.

No a ja hovorím o autorite Boha a jeho Slova. Ak niekto popiera Božieho Syna, tak robí z Boha klamára a podvodníka.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2014-01-03 21:58:04

mil mil, ty si jeden z najvyplachnutejsich ludi akych som mal na internete moznost citat

Odpovědět


Pridávam sa.

Milan Závodný,2014-01-04 21:54:59

Len s tým rozdielom, že príspevky p.mila ani nečítam a nesúhlasím, že je vzácny. Skôr naopak, bohužiaľ.

Odpovědět


Mil Milovi: Dôležitejšie je veriť prírode

Perrin Gallernau,2014-01-05 02:44:37

Ty si mi miestami odpovedal ako ateista. Čo mám tvrdiť ja tebe , tvrdíš ty mne.
My ateisti veríme prirodzeným veciam bez toho, že by sme ich museli vidieť. Poznáme i lásku aj nádej.
Ty veríš nedokázateľnej existencii, ale k prirodzeným informáciám v prirodzených hieroglyfoch si mi nenapísal ani slovo.

Odpovědět


pre Milan Závodný

Mil Mil,2014-01-05 15:34:54

Ak nečítaš, tak ako vieš čo som zač?

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-07 13:34:59

Ľahko. Tak ako ty veríš v nekonečnú šikovnosť svojho boha, on zrejme verí, tak ako ja, v nekonečnú ľudskú blbosť. Neviem koľko máš rokov, ale keby si bol dieťa, ešte by si mal toľko možností naučiť sa ako svet funguje. Otázky sú správne, mozgový aparát žiaľ poškodený. ľudia Ti tu v naivnej viere v tvoj potenciál odpovedajú a snažia sa vysvetliť chod vecí, ktoré sám ignoruješ a popieraš nezmyselným obrazom absurdity. Škoda teda reagovať na to, čo píšeš, a potom je škoda to aj čítať. Ja som síce ateista, ale verím napríklad v to, že tebe už dávno nie je pomoci.;-)

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-07 19:29:50

Predsa to čo píšeme je z pohľadu ateistu len reakcia hmoty, no a že nejaká hmota je chytrejšia, tak to predsa nič nezmení na fakte, že sa zase premení na nejakú tu hmotu lepšiu, alebo horšiu a máme tu reinkarnáciu hmoty, že.

Ak pre vás nehmotné veci neexistujú, tak prečo presadzujete tak svoje vlastné názory. Čo to je , že vám na tom tak veľmi záleží? Je to len prejav hmoty. Potom je jedno ako reaguje.

Ako vidíme, tak slovo je vždy produktom ducha.A preto si každý s nás za tým stojí o čom sme presvedčení že je to pravda a dokonca aj pre to zomrie, vedie vojny atd. Žeby tak rozdielne reagovala hmota? Tá hmota to je ale.

Odpovědět


Slovo

Marek Fucila,2014-01-08 01:30:57

Rozhodne si za tým nestojím a budem veľmi rád, ak sa ukáže, že sa mýlim. Zatiaľ dokazuješ opak.

Tvoj systém je z definície chybný a na počkanie ti vytvorím 10 alternatívnych. Nič to nezmení na veci, že ak existuje objektívna realita, tvoje predstavy ostanú v ríši snov. Onanovať sa dá aj pri reálnejších objektoch ako je prázdny pojem slovo v tvojom ponímaní. Ale proti gustu žiaden dišputát... ;-)

Odpovědět

Vesmíru je to jedno!

Perrin Gallernau,2014-01-03 03:45:59

O bohu neexistuje jediný dôkaz.
Abiogenéza hovorí ako mohlo vzniknúť živé z neživého.
Darwinova teoria hovorí ako mohlo toto prvé živé začať napredovať k modernejším formám prirodzeným výberom.
A Darwin nehovorí nič o tom, že v tom výbere víťazia najsilnejší. To je smerované najmä na Mil Mila.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-03 20:08:06

Žeby Darwin hovoril, že víťazia tí najslabší?

Odpovědět


Informácia

Mil Mil,2014-01-03 21:05:46

Nech mi niekto povie či nehmotná informácia, môže mať aj nehmotný nosič?

Odpovědět


Napriklad foton nema kludovu hmotnost

Tomas Habala,2014-01-04 23:51:33

preto moze letiet rychlostou svetla a niest informaciu.

Foton je energia. Od Einsteina vieme, ze hmota a energia su dve strany jednej mince, takze aj foton mozeme pokladat za hmotu. Treba ale vediet, ze informacia je fyzikalny pojem, preto bude aj vzdy viazana na fyzikalne prostredie. Ked vsak vstupime na podu matematiky, tam su struktury, ktore zjavne existuju a nenesu ziadnu informaciu. Napriklad logika. Logika nie je ani hmota, ani informacia, napriek tomu existuje a jasne sa prejavuje.

Odpovědět


Mil Milovi o Darwinovi

Perrin Gallernau,2014-01-05 01:41:12

Darwin hovoril toto a pod tým aj darwinizmus akceptujem:
"Nie tí prežijú, ktorí sú najsilneší, ani tí, ktorí sú najinteligentnejší, ale tí ktorí sa vedia prispôsobiť."

Odpovědět


Mil Milovi o informácii

Perrin Gallernau,2014-01-05 01:47:58

Analogia: Nehmotný svetelný lúč (foton) nesie informáciu cez otvorený, alebo neprejde cez zatvorený oblok. Na zatvorenom obloku s tmavou clonou sa vypáli energiou lúča informácia.
Neurony = obloky. Otvorenosť a zatvorenosť oblokov je tiež nehmotné ale pre prenos informácie nevyhnutné.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 15:47:13

Pôjdem iným smerom
No ak zoberieme takú morálku, alebo svedomie. Čo to je? Nesie v sebe informáciu?

Alebo taká vízia do ktorej sústreďujem informáciu. Môže byť nositeľom informácie?

Aj hmota je hmotou preto, lebo ju držia Bohom dané zákonitosti pôsobenia vzájomných síl. Bez toho by nebolo nič hmotné a nebol by ani žiadny hmotný nosič informácii.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 19:21:36

Perrin Gallernau napísal:
Darwin hovoril toto a pod tým aj darwinizmus akceptujem:
"Nie tí prežijú, ktorí sú najsilneší, ani tí, ktorí sú najinteligentnejší, ale tí ktorí sa vedia prispôsobiť."
--------------------------------------------------
Mil Mil napísal: No a vedia sa prispôsobiť preto, lebo rozsah možnosti prispôsobenia sú u každého druhu živočícha a rastlín iné a sú dané už od počiatku.

No a sila nie je aj v inteligencii? Je! No a sila je aj v možnosti prispôsobenia, ktoré sú dané každému druhu osobitne.

Ak by Boh neuchránil zem, tak by už dávno bola úplne zničená. Všetko, aj vyhynutie určitých druhov bolo v Božom pláne, aby sa pripravilo miesto pre človeka.

Odpovědět


Prispúsobiž sa je tým kľúčom prežitia

Perrin Gallernau,2014-01-05 20:26:23

Boh to s tým daným prispôsobením nejako nedomyslel. Spústa druhov na Zemi vyhynula, lebo sa potravinovo príliš špecializovala a tak stačila malá zmena v podnebí a druh zanikol.
Človek naopak nie je príliš špecializovaný a tak postupne opustením Afriky a až druhotne využitím rozvinutej inteligencie obsadil všetky zemepisné pásma.

Odpovědět

Kdysi 100% lidí věřilo

Jan Vandrovec,2014-01-02 20:55:13

že Země je placatá. Pokud věřící ostatním nebrání ve využívání kulatosti Země (nebo je dokonce neupalují ;-), ať si věří klidně dál.
Otázkou je, jaký má smysl dětem ve škole vysvětlovat, že Země je podle jedněch placatá a podle druhých kulatá.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2014-01-02 21:27:25

viera je velmi nebezpecna v tom ze uci ze je v poriadku ci dokonca ziadane byt absolutne presvedceny bez akychkolvek dokazov.
taky hlupacky pristup sa nutne musi premietnut aj do rozhodovani o veciach ktore ovplyvnuju aj (siroke)okolie, nie len veriaceho samotneho(veriaci vo veducich/statnych funkciach)

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-02 23:00:26

Když Kolumbus sháněl podporu pro nápad, že by se mělo dát díky kulatosti země doplout do Indie západní cestou, uspěl, jak se tehdy říkalo, u nejkatoličtějšího panovníka v Evropě. Tehdy nabízel možnost jednoduššího dovozu indického zboží. Zvláštní, hoši nemyslíte?

Odpovědět


Plochá zem?

Mil Mil,2014-01-03 02:04:54

Vy Češi máte Husa a takto ste dopadli. Žijete v duchovnej prázdnote svojho srdca. Ateizmus - bezbožnosť sa v dejinách ľudstva prejavilo tým najväčším zverstvom. Áno, je to výstižné, lebo presne tak sa prejavuje šelma útočiaca na svoju korisť. Predsa všetko zlo pochádza z bezbožnosti, nech sa akokoľvek preoblečie do zbožnosť, rôzných izmov a pod. tak vždy to bude len obyčajná bezbožnosť.

Kde s v Biblii sa píše o plochej zemi? Job 26:7 Rozťahuje sever nad prázdnom; zavesil zem na ničom.

To, že nejaké náboženstvo, cirkev išla podľa svojich vlastných predstav je jedná vec, no to, čo je napísané v Písme je vec druhá. Neznáte Písma! Viete koľko národných Biblii sa spálilo, keď sa začalo s i ich rozmnožovaním v rôzných jazykoch a prečo? Ako sa Biblia po stáročia utajovala pred ľuďmi a ako ťažko sa bolo k nej dostať v zrozumiteľnom jazyku?

Kresťania upaľovali? Boli to naozaj kresťania? Boli to ľudia, ktorí nenasledovali Krista, ale sa len skrývali za nálepku kresťan, kresťanské. Nasledovali iba vlastné zištné a mocenské ciele. Kresťanstvo učí milovať aj nepriateľa. Ak toto učí - milovať svojo blížneho a milovať aj svojho nepriateľa a niekto v mene kresťanstva zabíja nepriateľov, bohatne, upaľuje tak to, že sa skrýva pod nálepku kresťan predsa neznamená, že je kresťanom v pravom slova zmysle, teda z Božieho pohľadu, ktorý povedal - nezabiješ. Predsa po ovocí sa pozná, kto aký je a či robí v súlade s učením Ježiša Krista. Ale ako vy toto môžete vedieť, čo učil Kristus a kto vlastne to bol? Neviete nič, len sa vysmievať!

Odpovědět


Placatá/kulatá Země

Adam Fišer,2014-01-03 09:17:17

Kulatost Země nebyla pro středověkou církev problém. Ten hlavně spočíval v tvrzení, že se Země pohybuje (není nehybná) a že není ve středu vesmíru.

Odpovědět


Honza Dobrák,2014-01-03 11:46:43

Ach jo, pořád ten samý mýtus o placaté zemi. Zkuste si trochu zahledat na internetu a zjistíte, že už od antiky (a i ve středověku) si valná většina lidí myslela, že země je kulatá. Ono to není tak těžké vyvodit, pokud hodně cestujete na moři.

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-03 12:01:36

Koperník s touto hypotézou seznámil papeže a v té době nebyla problémem, Kopernik byl dokonce v následujících letech uvažovaným kandidátem na biskupský stolec. Tehdy proti němu vystupoval jakýsi Luther, že jde o nesmysl, neboť ve starém zákoně se píše, že Bůh zastavil Slunce aby Jozuovi umožnil vítězně dobojovat bitvu. Vzhledem k třecím plochám mezi církví včetně názorových proudů uvnitř a světskou mocí se Kopernikův výklad stal municí a až poté došlo k zákazu Kopernikovy knihy, nicméně akademický svět o ni věděl a o pár let později Kepler přichází se svými zákony.

Odpovědět

Na to, čo je nehmotné a večné neplatí príčina

Mil Mil,2014-01-02 18:16:54

Martin Smatana napísal: Kto stvoril Stvoriteľa

Takú otázku - kto stvoril Stvoriteľa môžeš položiť len vtedy, ak sa jedná o hmotu, kde je vždy príčina. No Stvoriteľ nie je hmotou, ale je Stvoriteľským Duchom a nemá počiatok a ten kto nemá počiatok nepotrebuje príčinu. Slovo – jeho zmysel - Informácia vyšla z Ducha Stvoriteľa a nie je hmotou ani energiou, no môže sa premeniť na čokoľvek. Tak podobne ako naše nehmotné vízie premieňame na čokoľvek.

Príčina vesmíru musí byť nemateriálna, pretože v prípade, že príčinou by bola hmota, tak ako hmota musí podliehať rovnakým zákonom rozpadu ako vesmír. To znamená, že vesmír musel mať počiatok a zase máme rovnaký problém a to opakujúci sa zrod a smrť vesmírov. Takže príčina počiatku vesmíru musí byť nemateriálna - duchovná, ktorá je mimo priestoru, hmoty a času. Na Stvoriteľský Duch neplatí zákon rozkladu. Vždy bol a je bez počiatku a je bez konca.

Odpovědět


:)

Martin Smatana,2014-01-03 16:30:03

Chcelo by to nielen tvrdenie, ale aj nejaký dôkaz. Ozajstný dôkaz. Nie napísať "v Biblii sa píše..." Ja tiež môžem popísať kilometre štvorcové papiera výmyslami a rozprávkami a vydávať ich za "jedinú pravdu".

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-05 16:17:07

Dôkaz, že existuje Stvoriteľský Duch - Boh, si aj ty sám. Všetko čo píšeš je produktom tvojho ducha. Predsa nepokladaš svoje myslenie a slová len za bezduchý produkt nejakých elektro - chcemických procesov v mozgu, ktoré by potom mali cenu ako produkt výfuku z auta.

Boh stvoril človeka na svoj obraz. Predsa všetko, čo píšeš a čo činíš, každé tvoje slovo a skutok majú povahu toho o čom si presvedčený, že je to pravda. Človek sa líši od zvierat tým, že má ducha človeka - je to jeho ja, osobnosť, jeho "srdce". Odtiať vychádzajú túžby, ktoré vždy zodpovedajú povahe "srdca" a vôľa je vykonávateľkou túžob. Ak je srdce bez Boha, tak všetko čo človek hovorí a činí je v rámci svojej bezbožnosti.

Ak človek prijal vierou do svojho srdca Boha a to vo forme jeho Slova, tak Boh - to Slovo ho formuje a jeho srdce získava Božiu povahu.

Odpovědět

Jiří Havránek,2014-01-02 18:04:30

Hypotéza I: Život se vyvinul na Zemi bez vlivu či zásahu z venčí
Hypotéza II: Život se vyvinul přenesením biologického materiálu z prostředí mimo Zemi.
Hypotéza III: Život na Zemi byl upgradován vnějším zásahem typu dnešních možností
Hypotéza IV: Život na Zemi byl upgradován a nebo vytvořen vnějším zásahem tedy typem manipulací, jejichž podstatu neumíme posoudit.
Hypotéza V: Kombinace předchozích bodů.
Ani jeden z předchozích bodů nemůžete na základě dnešních znalostí vyloučit, pokud tak učiníte, tak jedině, že máte neskonalou víru (i v čistou evoluci), že se něco nějak muselo stát a nebo, že znáte něco navíc. V tomto smyslu článek k tématu buď to nebo to popisuje zcela debilní přístup k otázce, která je z podstaty otevřená. Věřící přirozeně bude preferovat hypotezu V.

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-02 18:09:30

Kouzlo nechtěného, původně jsem myslel IV, ale proč by ne ta V

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-02 18:38:33

Áno, pridajte k ľubovoľnej teórii ľubovoľné spresnenie typu áno/nie, hneď máte o dve teórie viac:
1. pôvodná,
2. pôvodná s kladným spresnením
3. pôvodná so záporným spresnením

Možnosť rozšíriť čokoľvek o v princípe nekonečné množstvo ďalších tvrdení je tu vždy.

Pri vašom prístupe by bolo "debilné" tvrdiť čokoľvek.

Veda sa rozhodla používať praktický prístup, ktorý už pred vyše 650 rokmi formuloval istý Ockham (http://cs.wikipedia.org/wiki/Occamova_b%C5%99itva).

Takže áno, skoro všetko je otvorená otázky, ale niektoré "otvory" sú neporovnateľne menšie ako iné.:-)

Pre medzery medzi molekulami sklenenej či PET fľase plnej slanej vody predsa nebudeme tvrdiť, že raz tá voda možno vytečie, a ak rovnomerne pokryje Zem, a teda že s určitosťou nemôžeme tvrdiť, či v ruke držíme fľašu vody alebo oceán.

Rozdiel hypotéz I a II je mimo rámec Darwinovych tvrdení, hypoptéza III je v rozpore s pozorovaním (ak upgradován znamená že život bol vždy len a len upgradovaný, inak nemenený - ak by šlo len o niektoré prípady, potom je to tiež nad rámec vedy, ako IV) a hypotéza IV je nad rámec vedy (viď Ockamova britva). Ale veriaci môžu veriť absolútne čomukoľvek. Odtoho sú veriaci.:-)

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-02 19:00:22

Že bych potřeboval vysvětlovat kombinatoriku, to snad ani ne.
Na tom nic nezměníte, ani Occamovou břitvou. Darwin jistě popsal funkční mechanismus, který má bezesporu určitý podíl na vývoji života, ale to je vše, co můžete napsat. Pokud jdete za hranice tohoto tvrzení, pak nutně ignorujete jiné možnosti, které pochopitelně nebudete umět vyvrátit. Pokud na vyvrácení možností používáte Occamovu břitvu, je to vaše vizitka.

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-02 19:12:18

když jsme u toho, že věřící mohou věřit všemu, ano jako jiní, ale pokud používají intuici a naleznou metodiku, (často děkují milosti Boží), tak zakládají nové obory jako opat augustiniánského kláštera ve Starém Brně Gregor Mendel s objevem genetiky, která v tomto je podstatným přínosem do skládačky.

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-02 19:25:37

Dobrý nápad. Možno by tak mali urobiť všetci. Vytlačiť si či používajú Occamovu britvu alebo milosť božiu. Človek by hneď pri výmene vizitiek vedel pred kým sa má mať na pozore.:-)))

Odpovědět


Jiří Havránek,2014-01-02 19:31:13

tak buďte na pozoru kromě Mendela také před Newtonem, ten také mluvil o Boží milosti. Snad se vám nezhroutil svět.

Odpovědět

To je zase dnes krásná diskuze

Jaroslav Santner,2014-01-02 18:03:13

Já se jen těším, jak bude vypadat diskuse po velkém sjednocení kreacionistů a evolucionistů. Kdy že to nastane? Přátelé, velmi brzy. Skupina notorických klonovačů z Číny a Japonska se zmocní kousku toho plátna nebo pleny, do které byl zabalen Kristus po ukřižování a z dostupných buněk ho naklonuje, aby dokázala, že to byl jen člověk. Pokus se jim vymkne z rukou a místo nejsvětější trojice bude rázem na světě nejsvětější pětice. To pak budou čumět na drát i muslimové. Číňané s Japonci upadnou na kolena, budou se klanět k východu a rozebraný Vatikán si znovu postaví v Pekingu. K bibli připojí další knihu - Mao-ce-tungovy spisy - pod názvem Kniha dlouhé pušky a bude vymalováno.

Odpovědět


Duch je ktorý oživuje, telo nič neosoží

Mil Mil,2014-01-02 18:33:53

Prosím ťa. Nevieš oddeliť hrušky a jablká. Je rozdiel veriť v náboženstvá, ktoré sú produktom človeka túžiaceho po moci a bohatstve a veriť Pravde Božieho Slova, ktoré je život. Jedine v tomto Slove je pravý život. Všetko ostatné nie je skutočný život, ale len duchovná smrť - temnota a prázdnota.

Odpovědět

Mil Mil

Marek Fucila,2014-01-02 17:37:05

Si len potvrdením, že aj naše školstvo zlyháva. Alebo máš skrátka limity niekde blízko pri zemi. Za predpokladu, že máš intelekt schopný pochopiť tak elegantne jednoduchú teóriu akou je evolúcia, a máš o to záujem, skús siahnuť po nejakej knižke, ktorá to polopatisticky vysvetľuje. K tvojej predstave o tejto teórii chýba hlavne pochopenie toho čo je to prostredie (aktuálne podmienky na život) a v akých časových mierkach vieš zmeny pozorovať.

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-02 18:01:48

Nesprávne sa mi to zaradilo. Bola to reakcia na prvý príspevok nicku Mil Mil, kde som neuvážene dúfal v stopy zdravého rozumu tohto človeka.

Mil MIl, pre teba je odpoveď jednoducá. Divím sa, prečo na tomto fóre kladieš otázky. Veď VŠETKO je v knihe kníh. Boh nám dal slovo, použi ho a pýtaj sa rovno jeho. Modli sa, a on tvoje modlitby vysliší. Neboj sa, zmyslom života je trochu tomu bradatému pomkastiť ego a za to skončit v nebi. Ako kresťan nemáš ani povinnosť za týmto účelom zobrať zo sebou pár neveriacich. Tak študuj len tie vybrané knihy (starý a nový zákon) a po smrti ta nečaká nič zlého. Žiaden darwin, žiadni ateisti, žiaden rozum. Nič.

Odpovědět


Kde sme sa to dostali?

Mil Mil,2014-01-02 18:50:08

To je veľká chyba, že sa v školách po celom svete vyučovala a vyučuje takáto hlúposť akou je evolučná teória, ktoré nemá v celej histórii ľudstva páru.

Inteligenciu detí znížili na takú úroveň, že by sa za to mali hanbiť.

Decko na monitore bude pozerať informáciu zapísanú do DNA a žasnuť nad inteligenciou akou je táto informácia zapísaná a otupelý učiteľ mu bude do hlavy vtĺkať, že sa napísala náhodou. A ten istý učiteľ ho učí počítačový programovací jazyk a vychvaľuje sa, že to on ho svojou prenesmiernou inteligenciou napísal.

A toto nikto nevidí, aký zločin sa deje na našich deťoch. Toto musí priniesť následky.

Odpovědět


Následky budú hrozné

Mil Mil,2014-01-02 19:13:14

Deti budú strieľať svojich rodičov - predsa evolučný proces - prírodný výber, kde vyhráva silnejší nad slabším, kde vyhráva silnejšia rasa nad slabšou, silnejší národ nad slabším. Predsa aj fašisti zastávali prírodný výber a zveličovali svoju rasu. A to je znak ateizmu - bezbožnosti a logika prírodného výberu. Potom sa aj správali ako šelmy, kde silnejší hrdúsi slabšieho.

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-02 19:19:05

Najskôr som si myslel, že sa len nesprávne orientujete, chvíľu som mal podozrenie, že len trollujete, ale teraz vidím, že sú vaše obzory žalostne zahmlené (ako to slušne napísať:-)).

Keby som mal len štipku schopností, ktoré prisudzuje kresťanstvo bohu, tak by som celý svet navrhol oveľa lepšie. Nekonečne lepšie.:-) DNA je fascinujúci spôsob uchovania informácií, mechanizmy jej spracovania ešte fascinujúcejšie, ale od dokonalosti to má nesmierne ďaleko.

Aby som vás teda parafrázoval, postaviť život na DNA pri všemohúcnosti je tak debilný nápad, že to inak ako náhodou ani vzniknúť nemohlo.;-)

Inteligentní ľudia sa špecializujú, takže pri zachovaní akej-takej úrovne školstva by mal biológiu učit niekto iný ako programovanie. Minimálne ten druhý spomenutý by mal prejsť kurzom evolučných algoritmov, a to je krásny predmet, kde sa dá s evolúciou pohrať tak, že spochybňovať jej základné princípy dokáže len blbec alebo nevzdelanec. Oba typy ľudí sa vyskytujú žial hojne, a na vašom príklade je vidieť, že bežne ide o oba neduhy.;-)

Odpovědět


Aká to pýcha

Mil Mil,2014-01-02 20:13:24

Myslím, že s tým učiteľom ma ostatní pochopili. Je to dostatočne postavené do kontrastu v úvodzovkách "logiky" zástancov evolučnej teórie. Ako sa už môže viac znížiť zmýšľanie človeka, ak by mi do oči tvrdil, že hocijaká kniha sa napísala náhodou.

Načo by Boh aj písal takúto knihu - teda život a to náhodne padajúcimi písmenkami, keď ju môže napísať svojou rukou a to pre určitý ciel, aby to všetko malo svoj zmysel. A v tom je predsa zmysel, aby sa oslávil Stvoriteľ.

My máme večný život v Kristu a ty máš čo? Ty máš nádej v dočasné veci, ktoré pominú a pominie sa aj tvoja nádej. No my vkladáme nádej vo večného Boha - jeho Slovo a táto nádej bude naplnená vo večnosti, lebo Boh je večný. My vieme, že telesnou smrťou život nekončí, ale že pokračuje v novom dokonalom a duchovnom tele. Terajšia nedokonalosť sa premení vo večnú dokonalosť.

Odpovědět


Miroslav Čermák,2014-01-02 22:01:19

Mil Mil napsal: My vieme, že telesnou smrťou život nekončí, ale že pokračuje v novom dokonalom a duchovnom tele. Terajšia nedokonalosť sa premení vo večnú dokonalosť.

Upřímně, víte prd. Jenom radši věříte.

Odpovědět


Och, jaká to argumentační úroveň!

Roman Štědronský,2014-01-03 15:51:29

Mil Mil: "My máme večný život v Kristu a ty máš čo?"

K tomu mám tento komentář: :-D

Odpovědět

O evoluci rozhodnou číňané

Josef Hrncirik,2014-01-02 17:01:12

Odpovědět


Číňané už zrušili politiku jednoho dítěte

Miroslav Stuchlík,2014-01-05 20:23:48

rozhodnutí padne během několika málo generací.

Odpovědět


Nie tak zhurta

Perrin Gallernau,2014-01-05 20:55:01

Hustota obyvateľstva v Číne je rovnaká ako v Českej republike.

Odpovědět

Kreacionisté, evolucionisté apod.

Josef Šoltes,2014-01-02 16:08:03

Nějak mi je jedno co si kdo myslí. Svět beztak směřuje do technologické singularity s umělými i organickými inteligencemi v úplně jiných řádech, než v jakých se pohybujeme my. Takže mě je úplně jedno, jesli si lidstvo vymyslel pantáta ve slabé chvilce nebo vzniklo evolucí z primordiální polévky. Je to hádka zcela o ničem a k ničemu nevedoucí.

Odpovědět


Jedno?

Mil Mil,2014-01-02 16:19:35

Jedno ti to nebude, lebo skôr či neskôr budeš hľadať zmysel svojej existencie a svojho vedomia.

Odpovědět


Proč?

Josef Šoltes,2014-01-02 16:34:31

Proč bych to měl řešit? Co mi to přinese? Je to celé nesmysl. Vlezte mi s tím na záda.

Odpovědět


A čo tak namiesto krumpáču atómka?

Mil Mil,2014-01-02 17:08:14

Josef Šoltes napísal: Proč by musely být dané nevýhody? Ani výhody nejsou dané. Příklad evoluce se hezky ukazuje na souboru 100 lidí, kteří dostanou práci v dolech, ale nemají žádné vybavení. Na začátku na tom jsou tedy všichni stejně nevýhodně. A pak některé z nich napadne koupit si krumpáč. Tedy získali výhodu, ale rozhodně jim nebyla souzena:-) Využili mozek, inteligenci. Zanedlouho měli krumpáč všichni. To je evoluce.

Aj atómová zbraň je produktom evolúcie a prírodného výberu? Namiesto krumpáča atómka, tak to je ale borec ten prírodný výber.

Využiť môžeš len to čo máš. Tak buď to máš už od počiatku a využiješ to, alebo to nemáš a nemáš čo využiť. Ten počiatok je u zástancov evolúcie problém. Ak by napr. všetky ryby mali takú inteligenciu, ktorou by sa naučili uniknúť každému predátorovi, tak aj predátori vyhynú. Ak by muchy začali dokonale rozoznávať pavúčie siete, tak by vyhynuli aj pavúky atd. atd. Bez slabých nebudú ani silní.

A čo tak reprodukčné bariéry rôzneho druhu? Tie nie sú dané? Ak by neboli dané už od počiatku, tak by sme tu mali premnožený jeden druh a aj ten by nakoniec skapal, lebo by nemal čo žrať.

A čo človek, ta podivná bytosť, ktorá vyskakuje až do vesmíru? Predsa človek robí všetko v protiklade k teórii evolúcie a prírodnému výberu. Zachraňuje slabé, čo by prírodný výber nechal zahynúť. A naopak ničí druhy živočíchov, ktoré sú dosť silné na to aby prežili – jednoducho ich vystrieľa. Šľachtí druhy rastlín a živočíchov, ktoré v prírode by už neprežili. Prečo sa človek nespráva, ako by sa mal správať ak je produktom evolúcie a teda všetko čo urobí by malo byť v rámci evolúcie.

Preto človek sa svojím správaním vymiká "logike", ktorú teória evolúcie tak obhajuje.

Odpovědět


jen pár drobností...

Matyáš Patlevič,2014-01-02 23:57:42

„Aj atómová zbraň je produktom evolúcie a prírodného výberu?“ Atomovka je produktem člověka, myslícího a vzniklého evolucí s notným přispěním fyziky.

„Namiesto krumpáča atómka, tak to je ale borec ten prírodný výber.“ Tohle přírodní výběr nikdy neudělal, to jste si teď vy vymyslel. Také si nemyslím, že příklad s krumpáči a dělníky je dobrý, ale to ponechme stranou.

„Využiť môžeš len to čo máš. Tak buď to máš už od počiatku a využiješ to, alebo to nemáš a nemáš čo využiť.“ Organismy mají naštěstí ještě další možnost – poskládat si z toho co mají, něco „nového“, co potřebují. Tak jsme se evolucí dostali až sem.

„Ten počiatok je u zástancov evolúcie problém.“ Ano vznik života dosud není obstojně popsán, a zřejmě jen tak nebude, stalo se to prostě příliš dávno.

„Ak by napr. všetky ryby mali takú inteligenciu, ktorou by sa naučili uniknúť každému predátorovi, tak aj predátori vyhynú. Ak by muchy začali dokonale rozoznávať pavúčie siete, tak by vyhynuli aj pavúky atd. atd. Bez slabých nebudú ani silní.“ Evoluce není jen evoluce, ale také především koevoluce – Získá-li nějáký organismus (ryba, moucha…) schopnost unikat predátorovi, pravděpodobně se namnoží a třeba i přemnoží. Časem se ale nějákému predátorovi podaří tu schopnost překonat a namnoží se sám, na úkor prvního organismu. A tak dále.

„Bez slabých nebudú ani silní.“ To je pravda, nic podstatného to ovšem neříká

„A čo tak reprodukčné bariéry rôzneho druhu? Tie nie sú dané? Ak by neboli dané už od počiatku, tak by sme tu mali premnožený jeden druh a aj ten by nakoniec skapal, lebo by nemal čo žrať.“ Reprodukční bariéry se ustanocují po rozrůznení druhů, nejsou dané od počátku. Kdyby nebyly, nebyl by jeden druh, bylo by to komplikovanější, ale to je spekulace… To že druh nakonec zkape protože nemá co žřát je běžné, ale spíš se stane to že vymře jen část populace a zbytek si buď najde jiný zdroj potravy, nebo se mu začne (díky snížení populace) dostávat zdroje původního. No a koneckonců tu máme jeden přemnožený druh, který možná brzo nebude mít co žrát. Jestlipak si tipnete který?

„A čo človek, ta podivná bytosť, ktorá vyskakuje až do vesmíru?“ A jaktože nás tam bůh za sebou, do svého hájemství, pustí? 

„Predsa človek robí všetko v protiklade k teórii evolúcie a prírodnému výberu. Zachraňuje slabé, čo by prírodný výber nechal zahynúť.“ Tady vás budu muset sprostě nasměrovat na Dawkinse a jeho teorii sobeckého genu, je to moc dlouhé na vysvětlování.

„A naopak ničí druhy živočíchov, ktoré sú dosť silné na to aby prežili – jednoducho ich vystrieľa.“ To znamená, že je silnější a může si to dovolit… stejně tak jako lev sežere třeba gazelu. Čili nejsou dost silní na to aby přežili v porovnání s člověkem.

„Šľachtí druhy rastlín a živočíchov, ktoré v prírode by už neprežili“ Pouhá touha po majetku.

„Prečo sa človek nespráva, ako by sa mal správať ak je produktom evolúcie a teda všetko čo urobí by malo byť v rámci evolúcie.“ Nikdo netvrdí, že evoluce se vztahuje na veškeré chování, jen díky ní jsme se k těmto vzorům chování dopracovali.

„Preto človek sa svojím správaním vymiká "logike", ktorú teória evolúcie tak obhajuje.“ Jednoduše proto, že to nedělá.

Tak asi tak… Nemám v úmyslu vás obrátit na evolucionismus, ale argumentujete nemsyslně. Hodně zdaru a kritického myšlení!

Odpovědět

Bez slabých nebudú silní a bez malých nebudú veľkí

Mil Mil,2014-01-02 15:29:16

Ak evolučná teoria hovorí o prežití druhov, ktoré majú výhody a to spôsobí prírodný výber, tak musí pripustiť aj to, že existencia nevýhod by mala hrať v tomto procese oveľa podstatnejšiu úlohu. Práve existencia nevýhod umožňuje prežitie tých, ktoré majú výhody. Ak to poviem lopaticky, tak teda bez tých, ktorí sú slabí, nebudú ani tí, ktorí sú silní.

Ak teda výhoda je niečo náhodné a prirodzené na prežitie, tak existencia nevýhod nemôže byť náhodná, ale je úmyselne daná, a táto danosť má zmysel na udžanie rovnováhy. Žiadný živočích ani rastlina sama od seba nebude vyhľadávať nevýhody, ale naopak. Ak pripustíme, že nevýhody, ako napr reprodukčné bariery, imunitný systém, dlžka života, možnosť prispôsobovania sa prostrediu atd. atd. sú dané, tak musíme pripustiť, že ani výhody nie sú len v dôsledku prírodného výberu, ale sú dopredu dané. Ak má niektorý živočích oproti inému druhu značnú výhodu, musí mať aj tomu zodpovedajúcu nevýhodu, aby sa dosiahla rovnováha v prírode. Aby úmyselnou nedokonalosťou vznikla fungujúca dokonalosť, ktorú aj vidíme.

Odpovědět


Argumentace kruhem

Josef Šoltes,2014-01-02 15:59:16

Proč by musely být dané nevýhody? Ani výhody nejsou dané. Příklad evoluce se hezky ukazuje na souboru 100 lidí, kteří dostanou práci v dolech, ale nemají žádné vybavení. Na začátku na tom jsou tedy všichni stejně nevýhodně. A pak některé z nich napadne koupit si krumpáč. Tedy získali výhodu, ale rozhodně jim nebyla souzena:-) Využili mozek, inteligenci. Zanedlouho měli krumpáč všichni. To je evoluce.

Odpovědět

Na počiatku bolo Slovo

Mil Mil,2014-01-02 14:50:46

1Ján 1Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. 2Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. 3Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.

Ja tu nehovorím o náboženstvách, ktoré sú temnotou, ale hovorím o Slove Stvoriteľa. A tým Slovom vzniklo všetko živé aj neživé. A preto všetko má aj svoj zmysel.

Dokonca sami ateisti pripúšťajú, že existujú slová, teda - inštrukcie - informácie zapísané v DNA a to zrozumiteľným jazykom v rámci života buniek a živých organizmov. Je to teda ako kuchárska kniha aj s poznámkami.

Odpovědět


podstatná otázka

Martin Smatana,2014-01-02 16:44:59

Kto stvoril stvoriteľa?

Odpovědět


OtazkaKto stvoril stvoritela

Tomas Habala,2014-01-04 23:40:42

je vlasten otazkou: Kto stvoril schopnost stvorit. Schopnost stvorit moze mat len jedneho stvoritela: schopnost stvorit.

Inak v tejto otazke sa ateizmus a nabozenstvo zhoduju. Ateisticka formulacia otazky je: Kauzulanou pricinou toho, ze nieco je, je nieco existujuce alebo neexistujuce?

Odpovědět

Kam s Flégrem?

Jan Kment,2014-01-02 14:41:14

Pokud se tedy svět dělí na kreacionisty a evolucionisty, kam potom zařadíme moderního evolucioskeptika, pana Flégra? (Já osobně mám s evolucí v její ortodoxní podobě taky trochu problém, ale kreacionistou nejsem ani náhodou... :-).

Odpovědět


Re:

Vít Výmola,2014-01-02 15:06:19

Především díky za připomenutí Flégra a jeho teorie zamrzlé evoluce.
Odpověď na to, kam ho zařadit je ve skutečnosti jednoduchá: mezi evolucionisty, když už. Flégr nijak nepopírá evoluci, jenom hledá jiný mechanismus přeměny druhů a přirozeného výběru.
Zkrátka nic tak převratného, jak sám tvrdí nebo alespoň kdysi napsal. Bez ohledu na to, jestli má pravdu :).

Odpovědět


Tak, tak

Matyáš Patlevič,2014-01-02 22:40:39

Flegr opravdu je ortodoxní evolucionista, (měl jsem tu čest být jím několikrát zkoušen :-)) jen se mírně vyhrazuje proti Darwinovi a myslím, že má pravdu, když říká, že mechanismy, které navrhl Darwin fungují jen v nepohlavních populacích a naklání se spíš k Dawkinsovi. Což ovšem není nic světoborného. Jeho zamrzlá evoluce se zabývá více mechanismem speciace. To že by nevěřil v evoluci je holý nesmysl. :-)

Odpovědět


Pán Flégr

Milan Závodný,2014-01-03 06:10:39

podľa mňa použil nie príliš fér podtitul svojej knihy, v znení: Je to jinak, pane Darwine. V čase Darwina jednoducho chýbali tie výskumy, ktorými teraz disponujeme. Aj Darwin by bol rád, keby sa našlo rozumné zdôvodnenie nápadnosti pávieho chvosta.
Evolúcia je v podaní p.Flégra oveľa ťažkopádnejšia, než si to myslel Darwin. Veď ak by mali prežívať najmä silní a zdraví, potom by na svete dávno nič iné nebolo, len Rambovia a Herkulovia. Druhy /akékoľvek/ sa evolučným tlakom bránia, čo je prirodzené, inak by som asi mal nutkanie uznať existenciu "vyššej moci". V jednom však s p.Flégrom nesúhlasím: V knihe "Zamrzlá evoluce" sa pri otázke, kam zaradiť človeka, prikláňa k tomu, že i človek, ako aj drvivá väčšina organizmov, je "zamrzlý". Nie, to určite nie! Človek je zo všetkých druhov najviac náchylný k tlakom evolúcie. Asi chápem, že túto tému nechcel rozoberať, lebo by sa rýchlo dostal k problematickej téme ľudských rás, a tá je tabu! Pre mňa sú rasové rozdiely nie otázkou farby pokožky, ale otázkou rozdielov mentality. A tie sú nepopierateľné a obrovské! Ak ich budeme ignorovať, kopeme si hrob.

Odpovědět


Mentalita

Vojtěch Kocián,2014-01-03 08:13:25

Mentalita je do velké míry dána výchovou a zkušenostmi jedince. Samozřejmě i dědičnost zde hraje významnou roli. To není vidět jen na lidech, ale i na domácích zviřatech, která mají oproti lidem vyvinutější vrozené instinkty. Leda byste myslel mentalitou mentální potenciál, nebo evolucí evoluci kulturní, tam by se dalo souhlasit.

Ale lidské rasy a jejich odlišnost jsou pro evoluční teorii celkem pěkným příkladem. Kdyby oceány a horské hřebeny byly nadále stejně obtížně překonatelné jako před deseti tisici lety, mohli jsme tu za nějakých sto tisíc let mít několik druhů značně (i když různě) inteligentních hominidů a kreacionisté by měli svou pozici o poznání složitější. Za současného stavu to naopak směřuje k jedné globální lidské rase vzniklé smíšením těch stávajících.

Odpovědět


Pre p.Kociána

Milan Závodný,2014-01-04 08:37:13

Ten druhý odsek, to máte pravdu. Ten prvý...
Keď som písal ten príspevok, nemyslel som na Cigánov, skôr na černochov a Aziatov. Ale prednedávnom manželka ako profi-mama mala doma dvoch malých Cigánov. Okrem toho, že celý život žijem v polo-cigánskom prostredí, teraz som ich mal možnosť "študovať" skutočne zblízka. Majú neskutočnú životaschopnosť a nekonečný optimizmus! Dokážu sa prispôsobiť všetkému. Netrpeli žiadnymi syndrómami, na rozdiel od iných detí. Za rodiča by prijali i figurínu, len nech im dá poriadne najesť. Áno, najesť - to bol ich hlavný zmysel, a tiež sústavná recidíva. Nie, nehovorte, že boli netypickým príkladom. Naopak - boli úplne typickí! Žiadne biele deti sa takto nesprávali. Od rodičov ich zobrali v útlom veku. Výchova v. gény - táto dilema existuje v sporoch už asi 150 rokov. Pravdu má každá zo strán, len ide o to, že každá skúmaná osoba je iná, pričom však priemerne dávajú celkom znateľné odlišné vlastnosti v súlade s rasovým pôvodom. Áno, ľudstvo sa mení na jednu super-rasu. Som si istý, že belosi z nej postupne vymiznú. Nemajú totiž tú životaschopnosť za každých okolností.

Odpovědět

Boží zákon je večný

Mil Mil,2014-01-02 14:35:25

Tomaš Štec napísal: Veda je schopná podať iba dôkaz neplatnosti, nie dôkaz platnosti. Keď veda vylúči všetko nepravdivé, tak to, čo zostane, môže byť pravda, kým neobjavíme niečo nové.

Veď mnohé fyzikálne dogmy (príklad Newtonove zákony) padli, keď sa zlepšili naše schopnosti pozorovať svet (v tomto prípade ich nahradila ŠTR/OTR, aj keď N.z. sa ďalej používajú ako užitočné približné vyjadrenie pri malých rýchlostiach).

Mil Mil napísal: Nemôže byť niečo pravdou ak sa ukáže, že je to nepravda. A potom každá vedecká "pravda" sa časom ukáže ako omyl. No a u vedeckých poznatkov je to predsa pravidlom. No mnohí sa spoliehajú práve na túto v úvodzovkách "pravdu" a dajú aj ruku do ohňa za túto "pravdu"

A čo tak Boží zákon napr. - nepokradneš?
Dá sa na ňom niečo vylepšiť, alebo stratí časom na platnosti. Vymyslíš niečo lepšie? Je to predsa nemeniteľné a stále lebo je to Boží zákon.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2014-01-02 14:43:22

moralka je jedna z vychytavok evolucie. je proste vyhodnejsie byt na seba dobri, ako nie.
nic na co by boli treba vymyslene bullshity

veda sa za poslednych 200 rokov posunula neskutocne dopredu. to znamena ze jej principy su funkcne a znacne spravne. kam sa posunula za poslednych 200 rokov viera/nabozenstva? vobec nikam. ani za 200 ani za 2000 rokov ani nikdy.

Odpovědět

Palo Priezvisko,2014-01-02 14:07:24

http://youtu.be/IjR7AWSmI6o?t=3m34s

Odpovědět

Darwin a Nobelovka

Jiří Kocurek,2014-01-02 12:56:25

To takhle volá do Rádia chlapík. Na otázku jestli věří Darwinovi má odpověď: "Na Darwina nevěřím. Kdyby to byla pravda, dostal by Nobelovku a on ji nemá". Redaktor na to: "Vidíte, to je ono! To mě nenapadlo, takže to byl vlastně lhář!"
Darwin zemřel v roce 1882, první Nobelovka byla udělena v roce 1901. Darvin ji dostat nemohl, byl totiž už 19 roků po smrti.
Problém je v tom, že silně věřící lidé mají potlačený smysl pro kauzalitu. A je celkem jedno o jakou víru se jedná. Například fanatický antiameričan bude volat po vyhlazení občanů USA jako trest za činy Hernadna Cortéze. Hlupák jim pak samozřejmě uvěří, že Cortéz (1485-1547) se narodil v USA (1776-dosud).

Odpovědět


Palo Priezvisko,2014-01-02 14:18:44

asi tak. viera je o hluposti

Odpovědět


Darwin a ocenenia

Jana Packova,2014-01-02 14:29:57

Darwin bol vo svojej dobe ocenený mnohými vedeckými titulmi a patrilo mu čestné miesto v niekoľkých desiatkach vedeckých spoločností po celom svete (vec, ktorú dokázal pred ním v podobnom množstve iba sir Isaac Newton). Spolu s Charlesom Lyellom, Josephom Hookerom, Huxleym a Alfredom Wallace-om tvorili svetoznámu vedeckú skupinu ktorá zmenila pohľad ľudí na vedu a posunula ju míľovými krokmi ďalej (vďaka nim vznikli na anglických školách mnohé vedecké odbory ako nezávislé a plnohodnotné odvetvia a povolania).

To, že Charles Darwin nezískal titul sira pobúrilo 90% vedeckej spoločnosti a dôvod prečo ju nezískal je prozaický - parlament si jednoducho nechcel proti sebe poštvať cirkevných hodnostárov. Napriek tomu, on sám nikdy o tento titul nestál, lebo ako vždy hovoril, jeho skutočná cena je obsiahnutá v jeho knihách.

To len tak na okraj, s vaším príspevkom absolútne súhlasím a dodám len, že silne veriacich ľudí poháňajú dve veci - strach a zbožná túžba. Jedno je horšie ako druhé.

Myslím si, že drvivá väčšina odporcov teórii evolúcie buď nerozumie alebo jej nechce rozumieť - preto by sa malo prihliadnuť na jej lepšiu výučbu na školách. Je to krásna a elegantná teória, ktorá si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť, než akej sa jej momentálne dostáva.

Odpovědět

J Kasom,2014-01-02 12:46:16

Jestli pak to nebude asi tím,že zdravotní pojišťovny šetří na psychiatrické péči.Potom to tam volně pobíhá,a rozšiřuje bludy,modlí se a dělá takové ty divné vjeci.

Odpovědět

pro pana Kociána

Pavel Foltán,2014-01-02 12:12:19

Dalo vám to hodně práce, pochopit příspěvek pana Zaka jinak než jej zamýšlel?
Já to "risknu" a plně s ním souhlasím.

Odpovědět


Ne

Vojtěch Kocián,2014-01-02 13:20:27

Já ho chápu pravděpodobně stejně jako autor. Akorát autor nedomyslel důsledky v tom, že on sám vlastně také vyslovuje určité své pravdy (i ten příspěvek je tak nadepsaný) a to stejně bez důkazů jako ti, které kritizuje. Boj za lepšího člověka a lepší myšlení tu byl už několikrát a nepříliš překvapivě to dopadlo stejně špatně ne-li hůře než u kritizovaných dogmat.

Odpovědět

Genetický zlom a zásah před 120 000(?) lety

Jaroslav Mrázek,2014-01-02 11:19:44

Zpětně sledované geny ukazují na umělý zásah, nevysvětlitelný evolucí (Boha ponechme klidně spát). Takže je otázkou KDO a NA CO kdysi dávno potřeboval zručnější pracovníky......

Odpovědět


Re:

Vít Výmola,2014-01-02 12:19:21

A nějaký vědecký zdroj by byl?

Odpovědět

By ma zaujimalo

Libor Kiss,2014-01-02 11:15:44

ci podobne statistiky existuju aj pre europu... Stale mam taky pocit, ze "my" podobnymi problemami netrpime...

Odpovědět


Palo Priezvisko,2014-01-02 14:09:56

nieje to o nic lepsie. ako tak inteligetnych ludi je menej ako patina. s takymto zlozenim populacie sa vojen a neoptimalneho fungovania sveta tazko zbavime

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-02 17:42:19

No skôr by bolo zaujímavé zistiť, koľko ľudí naozaj rozumie tomu, čo tá teória hovorí a akceptuje toto vysvetlenie. Nie koľko ľudí v ňu verí. Dostatočnou propagandou sa dá dosiahnuť, že budú veriť skoro všetci. Otázka je, či to má nejaký význam...

Odpovědět


@Marek Fucila

Libor Kiss,2014-01-02 18:43:18

vyznam to ma, lebo evolucionisti ziskaju trochu casu, kym ich opat zacnu vesat na kandelabre...

Odpovědět

Smutná pravda

Libor Zak,2014-01-02 10:44:39

Kéž by byla nějaká záruka, že až se jednou bude osídlovat vesmír, tak jednou z podmínek bude určitá míra inteligence a gramotnosti. Jinak se nesmyslných teologických válek nikdy nezbavíme. Osobně považuji jakákoliv náboženská a teologická dogmata za nebezpečnější, než atomovou bombu. A ano mluvím i o poselství lásky a odpuštění Ježíše Krista. Kdokoliv cítí potřebu šířit nějakou "pravdu" nepodloženou důkazem je nebezpečný a měl by být zbaven svéprávnosti, už jen proto, že nikdo nedokáže předpovědět důsledky takového jednání a většinou se o to ani nesnaží. Opravdu je jedno jestli hlásá Krista, Aláha, socialismu, nebo třeba globální oteplování. Většinou to dopadne stejně katastroficky.

Odpovědět


Pozor, aby se Vám to nevrátilo

Vojtěch Kocián,2014-01-02 11:28:08

Není problém vzít Váš příspěvek a jeho obsah aplikovat přímo na autora. Asi by se Vám nelíbilo svézt se s těmi, kterými opovrhujete :-)

Odpovědět


Nepresné vyjadrovanie

Tomáš Štec,2014-01-02 13:12:42

Problém Vášho príspevku je, že vedecký svetonázor hovorí „zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť protipríklad, ktorý by túto teóriu vyvracal“ a nie to, čo Váš príspevok predpokladá, teda akési „je to proste tak!“. To je hlavný rozdiel medzi vedou a náboženstvom.

Veda je schopná podať iba dôkaz neplatnosti, nie dôkaz platnosti. Keď veda vylúči všetko nepravdivé, tak to, čo zostane, môže byť pravda, kým neobjavíme niečo nové.

Veď mnohé fyzikálne dogmy (príklad Newtonove zákony) padli, keď sa zlepšili naše schopnosti pozorovať svet (v tomto prípade ich nahradila ŠTR/OTR, aj keď N.z. sa ďalej používajú ako užitočné približné vyjadrenie pri malých rýchlostiach).

Odpovědět


Re: Tomáš Štec

Vít Výmola,2014-01-02 13:22:07

Chápu, že použití slova "dogma" bylo myšleno v přeneseném "měkkém" významu. Takže jenom hnidopišská poznámka pro ty, kteří by to mohli brát doslova:
Dogma je tvrzení, jehož platnost se neověřuje a o němž se nepochybuje (a nebo je to dokonce přímo zakázané). Už z principu tak žádné dogma ve vědě nemá co dělat a ani Newtonovy zákony žádným dogmatem nebyly.

Jinak samozřejmě úplný souhlas. :)

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-02 14:20:40

Ó, aká to “inteligencia“ popierať inteligenciu pri vzniku života. A to si myslíš, že šíriš pravdu a to popieraním Stvoriteľa? Evolučná teória je najväčšia hlúposť aká kedy bola v celej histórii človekom vymyslená!

Ak pochádzame z opíc, tak prečo sú vedci tak zaskočení poslednými poznatkami, čo sa týka DNA šimpanza a človeka. A to sme ešte len na začiatku. Ak začneme vidieť viacej súvislosti v zápise DNA, tak sa vynoria také otázky, že všetci čo veria v túto teóriu sa od hanby niekde zahrabú, aby ich nikto nevidel. Vtedy sa ukáže tá ich “inteligencia“.

Sami zástancovia evolúcie človeka vyčleňujú z tohto procesu evolúcie. Predsa človek robí všetko v protiklade k teórii evolúcie a prírodnému výberu. Zachraňuje slabé, čo by prírodný výber nechal zahynuť. A naopak ničí druhy živočíchov, ktoré sú dosť silné na to aby prežili – jednoducho ich vystrieľa. Šľachtí druhy rastlín a živočíchov, ktoré v prírode sami neprežijú. Ničí , a znečisťuje životné prostredie a narušuje rovnováhu. Prečo sa nespráva, ako by sa mal správať ak je produktom evolúcie a teda všetko čo urobí by malo byť v rámci evolúcie. A dokonca dokáže zahubiť všetko živé atómovými zbraňami a kto vie čím ešte. To je ale evolúcia a prirodný výber, keď dokáže vytvoriť takú bytosť akou je človek, ktorý vie vytvoriť atómovú zbraň.

Tá teória evolúcie je na hlavu!

Odpovědět


Existuje vůbec nějaký opravdový vědec kreacionista

Roman Nepšinský,2014-01-02 19:40:24

Mil Mil: "prečo sú vedci tak zaskočení poslednými poznatkami, čo sa týka DNA šimpanza a človeka"

Žádní vědci zaskočeni nejsou. To jen kreacionisté vytrhli bez znalosti věci z kontextu jednu větu z vědecké studie a na ní stavějí svoje dojmy a tapetují tím weby ;) (Víc už mě pobavilo jen když byla s velkou pravděpodobností potvrzena existenci Higsova bosonu, i vědci označovaného jako "god particle". Smršť od kreacionistů na sociálních sítí s výkřiky typu "in your face atheists" stála za všechny prachy :D)

Tady je realita: http://pandasthumb.org/archives/2013/06/do-the-creation.html

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz