Zadrátování mozku a sklon k náboženské víře  
Funkční magnetická rezonance bezvěrců s věřícími potvrzuje, že propojení mozkových center v teorii mysli do značné míry určuje religiozitu dotyčného.

 

Zvětšit obrázek
Schizofrenie zasíťovaná v mozku. Kredit: Mary-Claire King, Ph.D., University of Washington.


Ať už si o náboženské víře myslíme cokoliv, tak nelze přehlédnout, že se s menší či větší intenzitou vyskytuje prakticky už všech známých lidských společností. U podobných univerzálně sdílených znaků lidského druhu je vždy na místě podezření, že dotyčná věc natvrdo vězí v naší biologii. A jak je to právě s náboženskou vírou?


 

Gopikrishna Deshpande.
Kredit: Auburn University.

Po odpovědi na tuto lechtivou otázku se rozhodl pátrat Gopikrishna Deshpande z Univerzity v Auburnu, Alabama a jeho kolegové, kteří se pustili do výzkumu vztahu mezi individuální náboženskou vírou a povahou zasíťování mozku dotyčných. Rozhodli se přitom využít funkční magnetickou rezonanci z Auburnu, provozovanou v hájemství místního Magnetic Resonance Imaging Research Center. Tam otestovali mozky dobrovolníků, kteří se sami prohlásili buď za nábožensky věřící, či naopak nevěřící.


 

Zvětšit obrázek
Magnetická rezonance v Auburnu. Kredit: Auburn University.

Vědci na funkční magnetické rezonanci sledovali mozkové pochody, o nichž předem věděli, že souvisejí s takzvanou teorií mysli (ToM). Tímto poněkud nešťastným termínem, který vyvolává představu jakési lišácké teorie o původu či fungování mysli, mají neurovědci ve skutečnosti na mysli schopnost vžít se do pocitů a myšlenek druhých. Čili vytvořit si vlastní teorii mysli. A nakonec také zjistili, že u více nábožensky založených jedinců jsou pochody související s teorií mysli intenzivnější. Deshpande v tom spatřuje podporu hypotézy, podle níž postupná evoluce schopností teorie mysli u lidí nakonec mimoděk a úsměvně ironicky vyvolala i sklony k náboženské víře. Ostatně, víra, to je vlastně pocit, že dovedeme vycítit záměry nějakého božstva, a k tomu je aparát teorie mysli přímo ideální. Deshpande s kolegy také potvrdili, že povaha náboženské víry sledovaných osob souvisí s intenzitou propojení mozkových center, více či méně utvářejících mechanismus teorie mysli.

 

Zvětšit obrázek
Porucha v mozkových sítích? Kredit: Ghostexorcist, DeviantArt.


Jak se zdá, ze zadrátování mozku každého z nás by nejspíš bylo možné poznat, jakým je věřícím. S tímto zjištěním se hned nabízí nepřeberné množství důvtipných a samozřejmě více či méně politicky nekorektních experimentů. Liší se nějak zadrátování teorie mysli mezi jednotlivými náboženstvími? A jaké jsou v tomto rozdíly mezi muži a ženami, či mezi jednotlivými etniky? Co když někdo dramaticky změní náboženskou víru a jeho bývalí souvěrci ho nezabijí, projeví se to na fungování teorie mysli? Je specifické zadrátování mozku příčinou anebo možná i do jisté míry následkem náboženské víry? Jestli se najde dost odvážných vědců, dobrovolníků s nezbytným nadhledem a strojů na funkční magnetickou rezonanci, tak se jistě brzy dozvíme další pikantnosti. Jak je známo, věda a víra by si měly držet odstup a neplést se navzájem do cesty. Výzkum náboženské víry na funkční magnetické rezonanci není v tomto smyslu vyhlášením války, ale jen takovým neškodným pokřikováním sprosťárniček přes ostře střežené hranice.

 


 


Literatura

Auburn University News 17. 1. 2014, Brain Connectivity online 15. 1. 2014, Wikipedia (Theory of Mind).

Datum: 20.01.2014 14:42
Tisk článku

Související články:

Analytické myšlení a víra nejdou dohromady     Autor: Josef Pazdera (29.05.2012)Diskuze:

Hledání očekávaného

Pavel Krajtl,2014-01-27 23:17:17

zpravidla vede k nalezení

Odpovědět

Myslím, že sa mýliš Janku

Perrin Gallernau,2014-01-24 03:59:32

Marxovou celoživotnou prácou je dielo Kapitál. Podstatu diela Kapitál, teda základných zákonitostí objavených Marxom možno demonštrovať na protirečení, ktorým jeden zo zakladateľov politickej ekonómie François Quesnay trápil svojich protivníkov, a tí mu vždy zostali dlžní odpoveď.

Quesnayova otázka: "Uznávate, že čím viac nákladov alebo nákladných prác možno bez ujmy na výrobe usporiť pri výrobe priemyselných výrobkov, tým výhodnejšie sú tieto úspory, lebo zmenšujú cenu výrobku. A napriek tomu sa nazdávate, že výroba bohatstva, ktorá pochádza z práce priemyselníkov, spočíva vo zväčšení výmennej hodnoty ich výrobkov?" – Ľudsky prijateľne by sme mohli túto otázku položiť asi takto: "Prečo kapitalisti neustále znižujú hodnotu, hoci im ide práve o túto hodnotu?"
Na túto Quesnayovu otázku odpovedal jasne, stručne a so zničujúcou neúprosnosťou pre kapitalistov až Marx. A vedel Quesnayovi odpovedť preto, lebo mu už boli známe spoločenské zákonitosti, ktorú sú dodnes platné. Náboženstvá žiadne zákonitosti neobsahujú, nepatria preto ani do vedy a sú to uzatvorené systémy.

Odpovědět


Ale nemýlí.

Jc Bill,2014-01-24 04:34:02

Značné díry v jeho filosofii, dogmatika a především vývoj a projevy na Marxe se odkazujících hnutí páchnou náboženstvím na sto honů i přes tlustý nátěr protináboženského étosu. Koneckonců i vámi uváděný příběh je prakticky citace původního slova proroka Marxe, tak jak se on chtěl vylíčit.

Odpovědět


JcBille, ak rozumieš Marxov filozofii, klobúk dolu

Perrin Gallernau,2014-01-24 06:22:55

To, že Stalin Marxovi nerozumel ma teraz nezaujíma. Marxove interpretácie a Marxove zákonitosti ktorým úplne neveril ani on sám, hoci ho na to už jeho súčasníci upozorňovali, sú dve rôzne veci. Podobne ako mladí matematici Einsteina upozorňovali na rozpínanie vesmíru vyplývajúce z jeho rovníc a Einstein im tvrdohlavo neveril.
*
Marxov protináboženský étos? Ťažko hľadať protináboženskosť v jeho názore na náboženstvo ak sa o ňom vyjadroval takto:
„Náboženské utrpenie je súčasne výrazom skutočného utrpenia a protestom proti skutočnému utrpeniu. Náboženstvo je vzdychom utláčaného tvora, srdcom neľútostného sveta bez srdca a duchom bezduchej situácie. Je ópiom ľudstva.“MARX
*
Citácia Quesnayovej otázky je originálna, Marxova odpoveď Zákonom hodnoty a Zákonom nadhodnoty je originálna tiež.
Tam kde platia dokázané zákonitosti, tam označovanie autora ako proroka je smiešne.

Odpovědět


Klidně "Jeníku", Perinne.

Jc Bill,2014-01-24 08:14:51

Mé vyjádření o nátěru zrovna jako původní vyjádření předchozího přispěvatele o náboženském charakteru marxismu se ale samozřejmě týká až těch dalších, co se rozhodli v rámci osvobození mas nasadit místo opia heroin. O víře mluvíme u jedince, o náboženství u mas. Dále prorokem je tradice zváti kde koho. Někteří proroci prorokují úspěšně. Já si troufám tvrdit, že už jen samotná existence a náplň postmarxismu je závažným indikátorem, že to není Marxův případ, ale krom filmového Žižka nevidím moc dobrého, co by nám ten pacholek přinesl. Sociální hnutí ani atheismus s jeho odkazem nestály ani nepadaly. Abych se pouštěl do opakovací lekce historie kritiky Marxovy filosofie, na to se necítím, ježto jsem ještě nebyl sto ani syntetizovat debatní příspěvek Mil Milův. Ke Quesnayovi toliko, že na něm stavěla už klasická ekonomie Smithova. Co si myslíš tady o tomto pohledu(?): www.petercusters.nl/file/31‎
(FROM QUESNAY TO MARX - DIAGRAMS ON ‘SIMPLE REPRODUCTION’)

Odpovědět


Pochopil som

Perrin Gallernau,2014-01-24 18:11:05

prehadzujem výhybku a na tému marxizmus končím.

Odpovědět

Pre J.Šimůnka o Marxizme

Perrin Gallernau,2014-01-24 03:52:55

Odpovědět

Pár připomínek

Jan Šimůnek,2014-01-22 09:58:46

K samotnému jevu ToM: Nebyl by to první případ, kdy nějaká vcelku pozitivní vlastnost při "přestřelení" škodí. Viz např. imunita, bez níž je naše existence v reálném světě, zamořeném patogeny a potenciálními patogeny nemyslitelná (jak ukazují např. smutné konce nemocných AIDS), na druhé straně produkující autoimunní choroby, případně alergie, které nás mohou zabít také. Zajímavé je např. i původně fyziologické vymizení střevní laktázy v dospělém věku, které nyní vnímáme jako chorobu, znemožňující konzumaci mléčných výrobků. A původně chorobný stav, uchování tvorby laktázy i v dospělosti, bereme jako normu.

K Mil Mil: Víra je z definice subjektivní záležitost. Proto také musela církev zřídit inkvizici, špehující chování lidí a porovnávající je se vzory, danými vírou.

K Martinu Bormanovi: Spolek Sysifos je krajně nevěrohodné sdružení pánbičkářů a vysloužilých marxistů (ukazující bezděky, že ten marxismus měl k náboženství hodně blízko). Pokud se týče pana Grygara: Pokud bude mluvit a psát o těch aspektech atronomie, které nejsou v interakci (natož v rozporu) s katolictvím, tak bude mít velice kvalitní a věrohodný výstup. Pokud bude mluvit a psát o věcech, které v rozporu s katolickou vírou jsou (např. existence mimozemského života, či dokonce rozumného mimozemského života), tak bude produkovat naprosté bláboly, ovšem velmi sofistifikovaně vyargumentované, že dá dost prace najít, "kde soudruzi udělali chybu".

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-22 12:07:11

Šimůnek napísal: Víra je z definice subjektivní záležitost. Proto také musela církev zřídit inkvizici, špehující chování lidí a porovnávající je se vzory, danými vírou.
--------------------------------
Mil napísal: No ja hovorím o viere v Božie Slovo a nie v nejakú inštitúciu. Áno, vtedy je to každého osobný vzťah s Bohom. Ak je to viera v inštitúciu, tak je to vzťah k inštitúcii a nie k Bohu.

Katolícka cirkev predsa nereprezentuje kresťanstvo. Možno chce, no to je všetko. Reprezentuje akurát tak seba. No kresťanstvo reprezentuje Kristus, ktorý je živý a pre skutočného kresťana je jedinou autoritou. Ak niekto posudzuje kresťanstvo, tak ho má posudzovať z pohľadu učenia Ježiša Krista a až tak môže vedieť čo je to kresťanstvo a čo len nosí nálepku kresťan – kresťanské. Inzvizícia mohla vzniknúť len na popud takej inštitúcie, ktorá s kresťanstvom nemá nič spoločné, iba ak nosí nálepku a to je všetko. KC si vymyslela učenie, aby mohla v tej podobe ako ju vidíme existovať - plná pompeznosti a túžby po bohatstve a svetskej moci a vydáva ho za Kristove učenie.No Kristus jasne povedal na adresu mamonu, jasne povedal na adresu tých, ktorí idú mečom, jasne povedal na adresu tých, ktorí s povyšujú, jasne povedal na adresu pokrytcov a jasne povedal, že máme milovať aj nepriateľov. Kto nenasleduje Krista, tak nie je Kristov.

Človek je preto človekom, lebo je telo duša a duch. Duša je fungovanie tela - teda všetko to, čo telo robí živým - zmyselným. No v človeku sa počas jeho života formuje duch človeka a to slovom. To je to, čo nesie v sebe celú podstatu osoby človeka a teda vedomie vlastnej existencie. To nás odlišuje od zvierat, pretože Boh stvoril človeka na svoj obraz.

Svedomie nie je taktiež žiadny cit, ale Bohom dané každému človeku duchovné zrkadlo srdca. Zo začiatku je čisté. Každá zlá myšlienka a skutok sa odráža v tomto zrkadle srdca a ten obraz nás obviňuje. Každá zlá myšlienka alebo skutok urobí flek a zašpiní ho. Potom vidíme ten flek – obraz špiny a nie a nie sa ho zbaviť a vyčistiť. Mrzí nás to a odráža obraz dovtedy, pokým sa celkom nezašpiní. Svedomie sa dá síce oklamať a to často výhovorkou, že vraj účel svätí prostriedky, samospravodlivosťou, pomstou a pod. no vždy ostáva len horká príchuť a vina, lebo každý je hriešny a každý si zaslúži odsúdenie pred Bohom.

Z tohto sa sám od seba človek pred Bohom nikdy nevymotá. Je obviňovaný nie len svojím svedomím, ale aj Bohom. Preto zjavila sa milosť Božia v Kristu Ježišovi, aby zaplatil za naše hriechy a to tým, čím by sme museli zaplatiť my, teda svojím životom. A preto aj veriaci v Krista môže žiť naveky už novým životom v Kristu. Teda z viery, aby bolo podľa milosti.

Odpovědět


Kumránske zvitky

Perrin Gallernau,2014-01-24 02:47:52

Pomyselný Ježiš utrpel po objavení Kumránskych zvitkov síce malú , ale za to presnejšiu a smrteľnú ranu.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-25 17:54:11

V čom mu uštedrili smrteľnú ranu?

Smrteľnú ranu utrpia tí, ktorí ho zapreli! Ježiš šiel mečom svojich úst - Slovom a zvíťazil, lebo je Pánom pánov a Kráľom kráľov. Lebo je napísané: Žid 10:13 A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh.

Ježiš predsa nebol a nie je pomyselný. Ak vstal z mŕtvych, tak už viacej nezomrie a je víťaz a nikto mu žiadnu smrteľnú ranu už neuštedrí! Nejak ti uniká skutočnosť, že Ježiš nielenže existoval, ale všetko to, čo hovoril je pravda a máme aj svedectvo očitých svedkov. Je zaujímavé že tí, ktorí existenciu mŕtveho Budhu, Mohameda a podobných zakladateľov učení nepopierajú, no Krista, ktorý vstal z mŕtvych a je živý, tak toho popierajú. Komunisti si zo svojho mŕtveho Lenina urobili večne živého Lenina. No Pravda je taká, že ešte stále chodia sa pozerať na jeho mŕtvolu. No Ježiša nikto v žiadnom hrobe nenájde, lebo vstal, je živý a zase príde. Mnohí sú dokonca schopní tvrdiť, že Ježiš ani neexistoval . Ušenie existuje a učiteľ neexistoval? Absurdné! Ak aj pripúšťajú jeho existenciu, tak ho prirovnávajú k jednému z mnohých a neveria jeho Slovu. No Kristove Slovo sa hlása po celom svete, na svedectvo všetkým národom. Lebo Boh povedal: Mat 24:14 A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým národom, a vtedy prijde koniec.

Samá Biblia hovorí, že zvesť evanjelia Ježiša Krista sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom , ale aj to, že na konci nastane odpadnutie a bude zjavený bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu.

2Tes 1Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho shromaždenia k nemu, 2aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. 3Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, 4ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Bôh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávať za Boha. 5Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u

Odpovědět


Pokračovanie

Mil Mil,2014-01-25 17:59:25

2Tes 5Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? 6A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. 7Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. 8A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu, 9toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi 10a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení; 11a preto im Bôh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, 12aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.

Odpovědět


Smrteľná rana je fakt smrteľnou a dvojitou

Perrin Gallernau,2014-01-26 00:23:44

Kumránske zvitky potvrdzujú, že učenie pomyselného Ježiša a tiež samotný Ježiš a vôbec jeho historicita je obyčajným podvodom.
Esejci v Kumráne nič netušili o osobe Ježiša a svitky obsahujú Kázeň na hore, učenie ktoré patrí Kumránu vložili do úst údajného Ježiša. Presnejšie pretvorili na Ježiša inú osobu a to Jána z Gamaly, syna odbojného rabína. Pri písaní evanjelií v gréčtine prišlo k nesprávnej interpretácii mena z dvoch titulov (ježiš kristus = spasiteľ pomazaný).
Ďaľšiu ranu zasadil pomyselnému Ježišovi Logari Pužol.
http://slovakia.humanists.net/puzol.htm
Logari Pužol tak veľmi miloval Ježiša, že ho táto láska priviedla až do seminára v Vike (Barcelona). Pobudol tam 7 rokov a stal sa kňazom. Musel však o Ježišovi vedieť ešte viac, chcel vedieť všetko, preto odišiel na Štrasburskú univerzitu. Stal sa teológom, 10 rokov študoval biblické a egyptské texty, na Sorbone vyštudoval (ako študent u madam de Cenival) demotické písmo aby mohol čítať texty v origináli. Keď objavil, že evanjelisti kopírovali egyptské texty, bol šokovaný a ochorel. Stratil vieru, opustil duchovný stav. Oženil sa so svojou spolužiačkou a spoločne napísali knihu Ježiš 3000 rokov pred Kristom. Faraón menom Ježiš: „Skutočne - je to výskum v komparatívnej literatúre...“.

Odpovědět


pre Perrin

Mil Mil,2014-01-26 12:04:28

Židia vždy očakávali a ešte aj očakávajú príchod Mesiáša a to nezávisle na tom, že v niektorých pohanských kultúrach a náboženstvách bolo a aj je niečo podobné zaznamenané. Takže Mesiáš vždy rezonoval u Židov a snažili sa porozumieť tomu, kto by ním mohol byť. Ich predstava sa týkala záchrany iba Izraela ako takého. Spoliehali sa na rodovú príslušnosť a plnenie zákona. Napríklad viera farizejov bola v tom, že Božie Kráľovstvo je otvorené pre spravodlivých – teda pre tých, ktorí sú „Abrahámovým potomstvom“, dodržiavajú Mojžišov Zákon a tradície otcov. Pre farizejov je Spása z dodržiavania Zákona a z telesnej príslušnosti k Izraelu - teda narodenie podľa tela.

Väčšina Židov netušila aký široký dosah bude mať príchod Krista - Mesiáša a to na celý svet a nie len na telesný Izrael. Nespoznali očakávaného Mesiáša a dokonca kričali ukrižuj. Ide teda o duchovný Izrael – Boží ľud – cirkev Ježiša Krista a týka sa to celého sveta. Pre kresťanov Kristus ako Mesiáš už prišiel a očakávajú jeho druhý príchod. Po celom svete sa zvestuje meno Ježiša Krista a to je predsa znamenie, že už prišiel, aby spasil to, čo bolo zahynulo. Vstal z mŕtvych a zase príde. Keď teda prišiel Kristus, tak už sa to netýka len telesnej príslušnosti k Izraelu, ale zasľúbenie Božie patrí všetkým bez rozdielu, ktorí uveria menu Ježiša Krista – jeho Slovu. Aj oni sú tým Abrahámovým potomstvom - teda z viery, aby bolo podľa milosti.. Rim 10:12 Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.

Mesiáš je u Židov vždy v očakávaní Ján4 25A žena mu povedala: Viem, že prijde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus. Keď ten prijde, oznámi nám všetko. 26Ježiš jej povedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou.

Židia si predstavovali Mesiáša ako pozemského kráľa a toto kráľovstvo ako kráľovstvo hmotnej prosperity, aby v ňom mohol vládnuť ako pozemský Kráľ Izraela. No Ježiš učí, že kráľovstvo Božie nie je z tohto sveta a predstava farizejov aj ľudu bola z tohto sveta, teda podľa spôsobu kráľovstiev tohto sveta. Dokonca jeden čas ho chceli urobiť kráľom. Ján 6:15 A tedy keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prijsť a schytiť ho nasilu, aby ho učinili kráľom, ušiel zase na vrch on samotný.

Prečo to odmietol? Pretože Ježiš ním už bol, no v duchovnom kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta. Oni to nechápali a mnohí ani teraz nechápu, čo je to kráľovstvo Božie. No Ježiš Je Pán pánov a Kráľ kráľov!

Aj Esejci mali vlastné predstavy, kto by ním mohol byť. Určite vedeli, že kresťania zvestujú Ježiša ako Krista - Mesiáša, ktorého aj oni očakávali. Ich predstavy boli len ich predstavami.

Aj teraz chcú židia vystavať tretí chrám, aby tam obetovali, ale ako vieme, tak moslimovia majú na tom mieste – na Chrámovej hore už vystavanú prekážku - islamskú svätyňu - Skalný dom. Ak by nejak Židia postavili na Chrámovej hore tretí chrám čomu neverím, tak tým by sa zase opakovali obete a takto by sa popieral Ježiš ako Kristus - Mesiáš. Toto Boh nedopustil! Totiž Ježiš už priniesol dokonalú obeť a to raz a navždy a nemusí sa obetovať za hriechy neustále obetovaním zvierat. Všimni si čo hovorili o Ježišovi Mar 14:58 My sme ho počuli hovoriť: Ja zborím tento chrám, urobený rukami, a za tri dni vystavím iný, nie rukami urobený.


Prečo Ježiš toto povedal? O aké tri dni sa to jednalo? Aký chrám mal Ježiš na mysli? Predsa živý chrám a nie z kameňa, o ktorom povedal, že neostane kameň na kmeni! Mat 24:2 Ale Ježiš odpovedal a riekol im: Či nevidíte všetkého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Aký bude v poradí ten, keď vystaví iný za tri dni a to nie rukami urobený? Vidíš to! Bol zbúraný druhý chrám Rimanmi? Bol a neostal z neho kameň na kameni! Jedine ak Múr nárekov a aj to s určitosťou nevedia či bol súčasťou chrámu. Ešte v Ríme máš stavbu a na nej je vyobrazené to, ako vynášajú Rimania z chrámu zlato a rôzne predmety. A bol postavený Ježišom za tri dni nový chrám? Áno, bol no živý chrám! To nie sú kostoly ani katedrály, ale tým chrámom sú vykúpení a v ktorých srdciach sa prechádza Boh! Oni sú tým živým chrámom!

Nech si židia stavajú tretí chrám! No oni potom nevedia o chráme, ktorý je už vystavený a to nie rukami! Oni ešte neprijali Krista! Tak ako môžu vedieť o tomto živom chráme.
2Kor 6:16 ... Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.

Odpovědět


Jc Bill,2014-01-27 06:01:55

Mil Mile, mám pro vás špatné zprávy. Vaše verze Bible je špatný překlad, její originální znění také sestává především ze špatných překladů, vámi přijatý nápad argumentovat univerzálnost nějakého prohlášení toliko na základě jeho obsahu je směšný a výpočetní možnosti mozku vylučují, abyste doopravdy věřil tomu všemu, čím jste nás tu obšťastnil tak hojně, až mi Google neustále vnucuje možnost, že mi článek přeloží ze slovenštiny. Překročením hranice osobní víry, která je z definice subjektivní pravdou, k hlásání "Pravdy s vlastní subjektivitou" coby pravdy univerzální žijete lež, sloužíte lži a zkoušíte šířit lež. Ekumenický překlad 1985 - I. Janův 1:5-10. Koupete se v hříchu, kde hřích není, a ignorujete to nejdůležitější, tedy cestu světla, která jedině - tedy ne, co hlásáme - zakládá univerzální sounáležitost. Vzhledem k tomu, co kniha opakovaně popisuje za osud pro stoupence lži by se dá říct, že to zas až tak špatné zprávy nejsou.

Odpovědět


Špatný překlad?

Mil Mil,2014-01-27 12:52:10

Neviem o čom píšeš!

Odpovědět

Viera nie je žiadny pocit

Mil Mil,2014-01-21 21:40:36

Viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Môžeme veriť v pravdu ale aj v nepravdu - omyl, alebo v klamstvo. No vždy sa viera - presvedčenie aj prejaví na myslení a konaní toho ktorého človeka. Viera totiž nepozná pochybnosti. Iba vtedy je viera vierou. Mení to človeka jednoznačne! Toto je zásadné a teda viera a to čo prijímame vierou. Aj dieťa ak uverí slovu rodičov, že droga je zlá a spôsobí závislosť, tak túto závislosť si nemusí dokazovať na sebe. Jednoducho ju nebude užívať a to preto, lebo uverilo slovu rodičov – autorite svojich rodičov. Vyhne sa závislosti a mnohému zlému a to vierou. Ak iné dieťa slová rodičov ignoruje a uverí slovám kamarátov, tak si vyskúša túto drogu na sebe a vieme si domyslieť čo nasleduje a to preto, lebo spochybnilo slovo svojich rodičov.

Postavím to do kontrastu a to zlú správu a dobrú – radostnú správu

Len taký príklad. Ako som už písal na príklade listu z vojny: Teda ak príde milujúcej manželke list z vojny, že manžel bol zabitý, tak z autority úradu uverí tejto správe a vieme, čo sa s jej vnútrom začne diať. Úplne to zmení celé jej správanie a nakoniec aj celý jej život. Takže nehmotná informácia - správa vstúpi do srdca vierou a vyspôsobí to, že si v plnosti uvedomí skutočnosť, ktorú síce nevidela, ale sa naozaj stala. Bez viery táto informácia nemá žiadný zásadný vplyv a nevypôsobí žiadné zmeny vo vnútri a teda ani navonok. Je predsa jasné, že ak takúto informáciu prijme človek vierou, tak iba vtedy takáto zlá správa spôsobí zmeny na jej mysli a jej vnútro a celé telo začne trpieť, lebo bolo spojené s touto osobou láskou. To sa prejaví aj navonok na jej správaní.

No ak by tejto zlej správe neuverila, tak nič sa nedeje a nemá to žiadny vplyv na jej správanie a ďalej by pokračovala vo svojej práci ako by sa nič nestalo. Určite by pozorovateľovi neušla podivná skutočnosť, že neuverila úradu ako autorite, ktorý jej to oznámil.

No a tu sa dostávame k autorite Zvrchovaného Boha, ktorá je viac ako autorita nejakého úradu človeka. Teda Božie Slovo ktorého je Pravdou a Boh vždy dodrží svoje Slovo, lebo je zvrchovaným Bohom. No a Boh zišiel k nám v podobe Krista, aby nám oznámil radostnú správu, že prišiel zachrániť hriešneho človeka a daruje mu zdarma a bez zásluh večný život. Jedinou podmienkou na uplatnenie milosti je uveriť v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy na kríži – Ježiša Krista. To je všetko. Život, ktorý bude nasledovať bude vychádzať z viery – teda zmeneného - nového človeka, narodeného z ducha. Lebo to Božie Slovo, ktoré prijímame vierou je duch a je život. Taký človek už žije v pokoji a radosti s istotou spasenia v Kristu. Celý jeho život je naplnený radosťou a šťastím a tú radosť tej správy, chce zvestovať aj ostatným.

Ak človek neuverí tej radostnej zvesti živého Boha – evanjeliu Ježiša Krista, tak žiadne zmeny nenastanú v jeho vnútri a teda ani sa nemá čo prejaviť ani navonok na jeho správaní. Nemôže žiť vo večnej radosti a pokoji v Kristu! To Slovo Pravdy – Božie zasľúbenie spásy nemôže pôsobiť v jeho srdci, lebo ho neprijal vierou. Táto informácia nemá na takého človeka žiadny vplyv a nemení ho.

Odpovědět


Jc Bill,2014-01-21 22:47:52

Kuriózní případ. Tedy se také podělím o příběh, který se doopravdy stal. Jisté ženě, říkejme jí Eulálie Prostá, přišel jednoho dne úřední dopis, že její muž zemřel na frontě, kde bojoval za nás za všechny. Na obálce bylo zlatým písmem vyvedeno: "Opravdový nejvyšší a dokonalý úřad prezidenta vesmíru pro války, vodovody, kanalizace a chrobákovo uprdnutí." Eulálii tato katastrofická zvěst udělala radost. Bylo jí už čtrnáct a ježto dosud nebyla provdána, existovaly oprávněné obavy, aby neskončila jako stará panna. Vyplnila přiložený formulář, přiložila předepsaný obnos a těšila se, až jí úřad začne vyplácet přislíbený vdovský důchod. Přišla-li jí na mysl snad nějaká pochyba, zahnala ji snadno logickou úvahou, že k dokonalosti úřadu patří přece nezbytně jeho existence. Ovšem ještě hůře dopadla žena, kterou nemá cenu jmenovat. Ta dopis hodila hned do koše, jelikož svého manžela měla zjevně živého poblíž. To samo by se za normálních okolností obešlo, jak píšete, bez následků. Stejný dopis ovšem dostala i jejich sousedka Fatima, žena výbušné povahy.

Odpovědět

Nevadí víra, pokud nepřekáží

Jan Vandrovec,2014-01-21 21:35:36

Grygar je skvělý astrofyzik a má vesmír v hlavě srovnaný od velkého třesku až k dnešku. Jestli věří v chození po vodě nebo vstávání z mrtvých, ve své astrofyzice to nepoužívá. Jiná věc by byla, kdyby věřil třeba že uvnitř zeměkoule je ještě jedna, mnohem větší než ta vnější, a opřel by o to své pracovní úsilí. Možná by dospěl k zajímavé teorii, ale asi by byla nepoužitelná a grant by na ní opravdu těžko sháněl.
A podobné je to s náboženstvími. Jsou zajímavá (z historického a kulturního hlediska), ale použitelná jen obecně, ve smyslu Nekraď, Nezabíjej, Chovej se slušně, ...

Odpovědět


pre Vandrovec

Mil Mil,2014-01-22 16:30:10

Vandrovec napísal: A podobné je to s náboženstvími. Jsou zajímavá (z historického a kulturního hlediska), ale použitelná jen obecně, ve smyslu Nekraď, Nezabíjej, Chovej se slušně, ...
------------------------------
Mil napísal: Áno, človeku bol daný zákon a to niekomu písomne a niekomu vpísaný do srdca, aby každý bol pod zákonom a aby všetci boli vinní Bohu. Teda skrz zákon je poznanie hriechu. Ak je povedané neukradneš a kto by kradol, tak vie, že porušil zákon. Niet toho, kto by naplnil celý zákon a teda každý zhrešil. Preto pred Bohom niet spravodlivého ani jedného.

No keď bolo dokončené dokonalé dielo dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži, tak už veriaci v Krista nie je pod zákonom, ale pod milosťou a teda nie sme pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery. Teda z viery, aby bolo podľa milosti.

Ak zákon hovorí - nezcudzoložíš a pozerá na skutok, tak milosť vyučuje – “každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.“

Ak zákon pozerá na skutok, tak milosť vyučuje srdce, aby sme boli čistí aj v úmysloch aj v skutkoch a tak sa celí pripodobňovali na obraz Syna Božieho – zdokonaľovali v Kristu. Teda napĺňame zákon viery, keďže sme pod milosťou a nie pod zákonom skutkov. Potom je to viac ako ľudské morálne predstavy. Je to na rovine Božej.
Chodenie podľa Zákona je na vysokej rovine ľudskej. To, ktoré je podľa milosti na rovine Božej.

Odpovědět


Chrešíš myšlienkom, slovom, skutkom - blbina

Perrin Gallernau,2014-01-24 03:41:10

Milko, ak nie si impotentný, tak musíš vedieť, že zdravý muž po pozretí na akúkoľvek atraktívnu ženu okamžite hreší mysľou. Je to dané evolučne a boh s tým nič nemá.
Pre veriacich je to smrteľný hriech a ak si zdravý, tak ho páchaš niekoľkokrát denne.
Na Slovensku v RKC zakázanom premietané filmu "Štát versusu Larry Flint" ukazuje vyžratého kazateľa, ktorého Larry vo svojom plátku pre pánov popísal ako kazateľ pretiahol na záchode vlastnú matku. Tomu kazateľovi sa to muselo v mysli zobraziť vždy, keď išiel na ten záchod, pretože myseľ je tak dômyselná, že vie z neúplnej mozaiky vytvoriť úplný obraz. On musel hrešiť do konca svojho života.

Odpovědět


Mil Mil,2014-02-18 09:24:37

To je taký problém porozumieť tomu čo píšem. Prečítaj si to ešte raz, snáď porozumieš.

Odpovědět

Cit človeka vyžaduje, aby zostal nedokonalý

Perrin Gallernau,2014-01-21 00:56:43

Mil-Mil sa iste neurazí, ale jeho ukážka viery v článku na OSEL "Božský Tiktaalik zachraňuje evoluci pánve" zo dňa 18.1.2014, dokonale zodpovedá tvrdeniu že
"Ostatně, víra, to je vlastně pocit, že dovedeme vycítit záměry nějakého božstva, a k tomu je aparát teorie mysli přímo ideální.
Teda pocit-cit je tým uhlovým kameňom náboženskej viery, pričom objektom viery ateistov sú len prirodzené objekty, bez toho, že by sme ich museli vidieť. Netreba teda na každý z tých objektov poskytovať dôkaz, postačuje klásť väčší dôraz na rozum ako na cit.
Veriaci a ateisti majú jedno spoločné a to cit, ktorý nás zároveň robí nedokonalými, teda ľuďmi. Ak človek zostrojí dokonalú inteligenciu (bez citu), tá bude mať tendeciu považovať nás za nedokonalý medzičlánok a bude sa ho (nás) ako takého snažiť zbaviť - možno zlikvidovať.
Záver pre ateistov, je že musíme zostať citliví i napriek tomu, že je nám vlastné tvrdenie, že nie je väčšieho rozporu ako je rozpor medzi vedou a vierou.

Odpovědět

to jsou ale bláboly

Martin Borman,2014-01-20 21:57:19

Tak zaprvé: nevím proč by měla být víra "úsměvně" vyvinuta. Možná tady jde o to, že ti vyvinutější prostě chápou lépe to, že prostě ještě všechno nevíme, ač si to spousta vědců myslí.
Zadruhé: Víra prostě není, navzdory názoru prezentovaném v článku, "pocit, že dovedeme vycítit záměry nějakého božstva". To je prosím naprostá pitomost. Autor ať se nejdříve zamyslí. Víra znamená, že v něco věřím, k čemu směřují nějaké indicie. Dokázáno standardními metodami to nebylo, ale je to jako prst ukazující na měsíc. Problém je samozřejmě v tom, z jakých premis vycházím, jaké jsou ty indicie. U někoho primitivní, nebo zřetelně zmýlené, u jiného velmi složité a akceptovatelné.
Zatřetí: Sdělení, že víra a věda stojí na protilehlých stranách barikády poukazuje spíše na to, že na té barikádě stojí zatvrzelí hlupáci a egocentrici. K tomu bych dodal jednu perličku: pan Grygar, vědec na slovo vzatý, člen spolku skeptiků Sysifos, věří, že lidé chodí jen tak po vodě a že panna porodila syna.
Takže závěrem: Je to všechno trochu složitější.

Odpovědět


Aspoň, že to napíšete už do nadpisu.

Jc Bill,2014-01-20 23:24:03

Zaprvé: God of the gaps. Proč? Čím si lidstvo zasloužilo, že na něj používáte tento vousatý rádobyargument? To je TO to, co ještě nevíme? Ale vzhledem k ohromnému množství vědců jsem celkem sto připustit, že spousta z nich si pravděpodobně myslí všelisco, včetně toho, že je jejich práce zbytečná (když už víme všechno) neboť těmto pocitům není imunní žádná profese.

Za druhé: Vidím docela problém, že pod slovo víra je smeteno několik fundamentálně odlišných jevů. Obávám se dokonce, že není možné vytvořit špatnou definici, bude-li jí někdo aspoň trochu věřit.

Ad rēs trēs: Pravda s tou barikádou, i z druhé strany se to jeví co do osazenstva stejně. Co chvíli přes dráty běží někdo s mnohokráte již vyvráceným důkazem boží existence v ruce například. Pohled na zkrvavené kusy argumentů není vhodný pro obsahovou stabilitu lidského žaludku a jistá kobylkovitost zástupů připravených znovu a znovu rozpoutat toto divadlo je zjevně nedůstojná myslící bytosti, ale nechť. Nevidím také důvod proč se montovat do toho, čemu věří Jiří Grygar, tedy pokud by ho snad nenapadlo, že měření jsou rouhání a že je lépe čísla opisovat z Bible například. A i to by bylo méně škodlivé než zvyk některých převážně humanitních vědců vycucat si čísla z prstu úplně. Tady by se aspoň dal dohledat zdroj. Nicméně s tou pannou a vodními triky... pokud se tu tedy najde někdo tomu nějak "věří"... co přesně je motivací povýšit sicto ne úplně obvyklé ale přesto ne nepochopitelné jevy, respektive jejich konkrétní instanci ze 1700 let staré beletrie, na věc "víry"? A jaké povahy tato konkrétní víra je?

Odpovědět


Kultúrny šok, ktorý trvá

Perrin Gallernau,2014-01-21 00:26:35

Keď som pred rokmi, v mailovej debate, dostal od J.Grygara protiargument asi v tomto zmysle:
"Ale závěry koncilu z xyxyxy jasne uvádějí, že ....", upadol som z osoby vedca tohto rangu do šoku, z ktorého som sa dodnes nespamätal.
Neviem sa zbaviť vnútorného pocitu, že teraz ho počúvam so značným dešpektom.

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-21 01:26:27

Jc Bill, veľmi dobre zhrnuté! Obávam sa však, že pochopenie vášho príspevku vyžaduje určitú minimálnu úroveň rozumu, ktorú veriaci nedosahujú. Vymenili ju za vieru (či už chtiac alebo nemali inú možnosť, ako čítam medzi riadkami reprezentácie tejto štúdie). Skrátka martin Borman to nepochopí...

Odpovědět


Jc Bill,2014-01-21 03:53:46

S tím nemohu souhlasit. Tedy ne s tím, že tu doplnit slovo, tam nahradit html kód písmenkem a pak přeložit z latiny, což obojí je bohužel k rozluštění mého sdělení nezbytné, vyžaduje jistou úroveň. S tou částí, že na to nemají kvůli víře. Někteří nevznášejí neudržitelné nároky a nevíru druhého si neberou jako osobní urážku. Takovým zjevně trade-off víry, ať už je jakékoliv povahy, příliš neuškodil. Jsou to naproti tomu osobnostní rysy zbytku, proč je třeba veřejný intelektuální prostor důsledně hájit. Jak je krásně vidět na historii jehovistů - očividný nesmysl, podpoří-li se agresivním marketingem, dovede být úžasně životaschopný díky důvěřivým či jinak zranitelným masám, přestože je neváhá vést třeba ke smrti a utrpení.

Odpovědět

Milan Štrup,2014-01-20 19:10:36

Taky se něco podobného honilo hlavou. IMHO by to šlo i zjistit. Představoval bych si to tak, že by se dotyčným promítaly videa (pokud možno reálné situace), s tím že jejich aktéři by se snažili dodatečně co nejlépe popsat své pocity, a pokusné osoby by se tyto pocity snažili uhodnout. Míra s jakou se přiblíží opsaným pocitům by byla považována za míru výkonnosti.
Nevylučoval bych možnost, že bychom byli překvapeni. Vzhledem k "Deshpande s kolegy také potvrdili, že povaha náboženské víry sledovaných osob souvisí s intenzitou propojení mozkových center, více či méně utvářejících mechanismus teorie mysli." Intenzita propojení mozkových center o jejich výkonnosti (snad) vypovídá mnohem víc.

Odpovědět


Jc Bill,2014-01-20 22:37:52

No to je právě vono, že ne. V našem světě historicky vzato telegrafním spojením můžou téct důležité strategické informace a zrovna tak moderní optickou linkou toliko porno. Proto by nebyl nějaký test kvality výstupu vůbec od věci.

Odpovědět


Milan Štrup,2014-01-20 23:43:25

Nj, asi je pravda, že intenzita propojení má o kvalitě procesu srovnatelnou vypovídací hodnotu jako jeho intenzita. Každopádně - právě proto jsem si dal "práci" s navržením testu. Tak pojďme sehnat grant a budeme zase o něco chytřejší. ;-)

Odpovědět


Jc Bill,2014-01-21 00:34:05

A podle toho, co se píše níže, i o něco bohatší :) (narážím na 51 USD za zobrazení publikace; skorem by se zdálo, že se na náboženství dá i vydělat...)

Příslušná nadbytečná kabeláž nicméně není fyzicky zapojena ani na osobu bližního, ani na osobu božskou, pročež mi něco říká, že její efekt nebude interpersonální. To by bylo dobré zohlednit v ambicích testu, neb jakkoli úspěšně prošlapané slepé cesty vydělávají míň.

Odpovědět


Milan Štrup,2014-01-21 14:42:21

IMHO jsou i snazší způsoby jak na náboženství zbohatnout. Některé dokonce legální.

Vámi navržená cesta je daleko nejspíš otázka vhodného nastavení, nejsem si totiž tak jist zda se najde dostatek userů ochotných zmíněnou částku obětovat. Pět dolarů by možná nakonec přineslo větší sumičku na účtu. Ale to už jsou jen detaily, které lze snadno vypilovat. :-D

Zbytek bych nechal na inspiraci během tvůrčího procesu. ;-)

Odpovědět


Jc Bill,2014-01-21 17:37:21

Samozřejmě.

Čili bych se neštítil vystavit pokusné osoby třem obdobným problémům - vysvětlit chování způsobené: A) testovaným subjektem B) třetí osobou (vzal bych širší vzorek, aby se vyrušil vliv osobních preferencí) C) náhodným procesem.

Odpovědět

Palo Priezvisko,2014-01-20 19:07:43

Ved mne bolo vzdy divne, ze viera nieje zaradena pod dusevne choroby.

Odpovědět


Jan Novák9,2014-01-23 09:02:28

To je z hysterických... ah sorry chtěl jsem říci z historických důvodů :)
Jinak se docela podobá jiným chorobám, ale ani psychiatři nejsou imunní proti náboženským fanatikům.

Odpovědět

Více aktivity?

Jc Bill,2014-01-20 18:32:19

Docela by mne zajímalo, zda-li publikovaná větší aktivita "center ToM" není přímým důsledkem jejich nižší výkonnosti u lidí stižených vírou. U teorií o pohybu planet je to vidět pěkně: původní trend byl přidávat další a další epicykly, čímž krom jiného rostla výpočetní náročnost. Tedy jest-li krom klasického: "co já si myslím o něm a co on si myslí a co si myslí, že já si myslím o něm, a co si myslí, že já si myslím, že si myslí..." to není spíše (vzhledem k místu výzkumu berme v potaz monoteisty, kterým oficiálně není dovoleno předjímat úradky boží): "co já si myslím o Bohu a o něm a co on si myslí o Bohu a o mně a co si myslí, že si myslím o Bohu a o něm, a co si myslí, že si Bůh a já myslíme, že si myslí..." Druhá možnost je o fous delší a, ač je to k nevíře, i komplikovanější.

Odpovědět


Jc Bill,2014-01-20 19:47:09

Ještě k možnosti, že si s sebou věřící tahá jako bonus "boží" osobnost:
http://www.youtube.com/watch?v=-j8ZMMuu7MU
(k věci cca od času 4:15)

Odpovědět

Viera čoho?

Anton Matejov,2014-01-20 16:42:55

Tam otestovali mozky dobrovolníků, kteří se sami prohlásili buď za nábožensky věřící, či naopak nevěřící.
Ten neveriaci možno verí v Darvinovu evolúciu. Niektorí veria v Ufonov,iní neotrasiteľne veria v teóriu relativity. Niektorí verili v dielo Lenina, iní boli presvedčení o svojích vodcov. Boli až tak presvedčení o svojích vodcov, až sa to podobalo veľmi náboženským kultom.
...který vyvolává představu jakési lišácké teorie o původu či fungování mysli, mají neurovědci ve skutečnosti na mysli schopnost vžít se do pocitů a myšlenek druhých...
Schopnosť vžiť sa do pocitov druhých majú aj napríklad lepší športovci.Je pre nich dôležité,vedieť odhadnúť súpera, jeho myšlienky.Lepší rodičia by mali mať tiež neaku schopnosť vžiť sa do pocitov detí a podobne.
To nemôže byť objektívny výskum.Už len tie nejasné predpoklady naznačujú, že niektoré anomálie môžu byť vysvetľované rôzne, alebo účelovo prispôsobené.

Odpovědět


Jakub Rint,2014-01-20 18:27:51

Chvíli jsem myslel, že už je Apríl, není to další zmanipulovaný výzkum ? :D

Odpovědět


Palo Priezvisko,2014-01-20 19:10:33

viera = absolutne presvedcenie bez dokazu.

Tym padom "viera" vo vedu nieje viera, ale pozitivna skusenost a predpoklad zalozeny na xxx miliardach hodin najinteligetnejsich ludi sveta

Odpovědět


Celkově mi to připadá divně postavené

Jakub V,2014-01-20 23:42:56

Rozdělit účastníky výzkumu na "věřící" a "nevěřící" jen na základě toho, že subjektivně zaškrtnou kolonku v anketě je podle mě už v základu chybou. Osobně bych odhadoval, že větší rozdíly budou v rámci každé z obou daných skupin než v případě věřícího a nevěřícího ze stejného kulturního prostředí (s podobným vzděláním) nebo s podobnou mírou empatie. Osobně by mě zajímalo, zda existují nějaké statistiky religiozity různých profesí, ze kterých by se dalo vycházet.

"Víra v náboženství (ideologii)" a "víra ve vědu" v doslovném slova smyslu si je v mnohém podobná. Zvláště v případě fanatiků s minimem informací na obou stranách ochotných se bít za svou pravdu a jejich ochotných vůdců. Jak se liší tvrzení: Vědci to říkali (neověřovaná informace z bulvárního plátku x-krát změněná nejrůznějšími agenturami) a Pastor (kněz) dnes kázal... ?

Zvláště ti, co bezvýhradně zastávají "cestu vědy" a ohánějí se rozumem, aniž by si byli vůbec ochotni ověřit aspoň základy a dokázali aspoň na něčem stavět jsou dle mého názoru daleko smutnější případy, než ti neznalí na straně náboženství, od kterých se to už jaksi očekává, že nebudou uvažovat racionálně.

Odpovědět


Vzorek populace

P Soukup,2014-01-21 00:05:35

Bohužel, potřebovali bychom originální publikaci, kterou lze zobrazit za 51 dolarů. Tam bude vzorek populace podrobně rozebrán. Možná redakce má přístup? Protože z originálního článku (na stránkách univerzity) nevyplývá způsob výběru. Ale lze snad předpokládat, že nevybírali lidi podle jedné kolonky (věřící/nevěřící).

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz