Politickou orientaci prozradí reakce na nechutný obrázek  
Strašidelné obrázky a politické sklony, toť koktejl hodný Halloweenu. Nebuďte líni a vystrašte alespoň známé anebo ratolesti. Trick or treat!


 

Zvětšit obrázek
Ilustrační sken funkční magnetické rezonance. Kredit: Carnegie Mellon University.

Jste liberální a vaší základní hodnotou je svoboda, kterou kladete nade vše ostatní? Anebo jste konzervativní, nejdou vám pod nos rychlé změny a podporujete tradiční normy? Ponecháme-li stranou různé blouznivé a totalitní ideologie, tak politická nátura každého z nás obvykle směřuje k jednomu z těchto dvou vyznání.


Lidské emoce už v souvislosti s politickou orientací zkoumala celá řada studií. Vyšly v nich najevo zajímavé věci, například že s politickými názory velmi úzce souvisí sklon ke znechucení. Lidé, kteří jsou obzvlášť citliví na hnusné věci, jako jsou výkaly, zvratky, vnitřnosti anebo zdechliny, bývají k vidění v konzervativní části politického spektra. Tito lidé se také často znepokojují kvůli tělesné či duchovní čistotě, přinejmenším z jejich pohledu a možná proto mívají problém s homosexuálními sňatky anebo potraty.

 

Zvětšit obrázek
Read Montague. Kredit: Virginia Tech.


Vedoucí laboratoře Human Neuroimaging Laboratory, neurovědec Read Montague z virginské techniky v Roanoke a jeho spolupracovníci si pořídili 83 dobrovolníků, které poslali na funkční magnetickou rezonanci (fMRI). Tam jim skenovali mozky při prohlížení souboru 80 obrázků, které byly buď příjemné, odporné, hrozivé anebo emočně neutrální, vždy s jinou než politickou tématikou. Účastníci experimentu poté hodnotili jednotlivé obrázky podle toho, jak zasáhly jejich emoce a také vyplňovali dotazníky, které měly odhalit jejich politickou orientaci.


 

Zvětšit obrázek
Human Neuroimaging Laboratory. Kredit: Virginia Tech.

Montague a spol. vytvořili algoritmus, který propojoval snímky mozku jednotlivých dobrovolníků, jejich politické sklony a předkládané obrázky. Tento algoritmus zjistil, že se lidé liberálního a konzervativního založení liší mozkovou aktivitou právě při zhlédnutí odpuzujících obrázků. I když třeba liberálové a konzervativci u tohoto typu obrázků hlásili obdobné emoce, jejich mozková aktivita se významně lišila. Mozky konzervativců sršely nad hnusnými obrázky aktivitou v bazálních gangliích, v amygdale a také v oblastech, které zpracovávají emoce a pozornost. Liberálové tyhle obrázky vnímali různě, jejich mozková aktivita byla ale vždy zřetelná jinde, než u konzervativců.

 

Zvětšit obrázek
Konzervativec anebo liberál? Kredit: Vanderbilt University.


Badatelé nakonec zjistili, že mozková aktivita mozku při vnímání nechutných obrázků je mezi liberály a konzervativci natolik intenzivně odlišná, že může být využita k velmi slušnému určení politické orientace. Montague a spol. dokázali odhalit politickou orientaci s 95 procentní přesností ze snímku vyhotoveného funkční magnetickou rezonancí při sledování jediného znechucujícího obrázku. Samotné je to překvapilo.


Britský odborník na neurovědu v politice Darren Schreiber z Exeterské univerzity si výzkum Montagueho týmu velmi pochvaluje. Není to prý poprvé, co jsme odhalili rozdíly mezi mozky liberálů a konzervativců. Jsou to asi doopravdy velmi odlišné živočišné druhy. Podle Schreibera ale Montague a spol. ukázali, že v politické orientaci hraje stěžejní roli několik konkrétních oblastí mozku a díky důmyslnému algoritmu dospěli k neuvěřitelně přesným předpovědím politických sklonů na základě jediného skenu mozku.


Ať už jste liberálové nebo konzervativci, užijte si pořádně odporných výjevů Halloweenu plnými doušky. Snad u nás tenhle rozpustilý svátek s temnými kořeny víc zdomácní. Naší upjaté společnosti, která je bohužel v porovnání se světem velmi chudá na svátky, oslavy a vůbec povyražení, by to jenom prospělo.

 

 

Video: Read Montague: What we"re learning from 5,000 brains. Kredit: TED

 


Video: What is fMRI? Kredit: cambridgebrainsciences.com

 


Literatura

NewScientist 30. 10. 2014, Current Biology online 30. 10. 2014, Wikipedia (Liberalism, Conservatism).

 

Datum: 31.10.2014 19:05
Tisk článku

Související články:

Cizí planety jsou nejspíš obyvatelnější, než jsme si mysleli     Autor: Stanislav Mihulka (18.01.2015)
Dvojice monstrózních černých děr těsně před apokalyptickou srážkou     Autor: Stanislav Mihulka (08.01.2015)
Spasila čerstvě zrozený vesmír gravitace?     Autor: Stanislav Mihulka (21.11.2014)
Jak vyoperovat z mozku arachnofobii     Autor: Stanislav Mihulka (11.11.2014)
Suborbitální raketa objevila tajuplné moře hvězd     Autor: Stanislav Mihulka (08.11.2014)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz