O myšiach, ultrazvuku a Alzheimerovi  
Táto podivná kombinácia možno prinesie prelomovú liečbu pre ľudí s pohnutým osudom, ktorý má na svedomí ukladanie amyloidu -ß v mozgu.Dr. Alois_Alzheimer  (Kredit: volné dílo, Wikipedia)
Dr. Alois_Alzheimer (Kredit: volné dílo, Wikipedia)
Nemecký psychiater Dr. Alojz Alzheimer bol na dnešnú dobu dosť netypickým psychiatrom. Okrem toho, že vyšetroval a liečil duševne chorých starých ľudí ako špecialista na demenciu, sedel nad mikroskopom a venoval sa skúmaniu mikroskopických zmien mozgového tkaniva zosnulých pacientov.
Jürgen Götz (prof. University of Queensland, Brisbane)
Jürgen Götz (prof. University of Queensland, Brisbane)
Dnes už vieme, že morfologické zmeny sa pri duševných chorobách príliš často nenachádzajú, ale Alzheimer mal šťastie. U jednej svojej pacientky s ťažkou demenciou zistil po smrti rozsiahly zánik mozgových buniek a ukladanie zvláštnych vláknitých štruktúr na ich mieste.


Alzheimerova choroba je príčinou predčasnej demencie; na rozdiel od demencie, spôsobenej aterosklerózou, postihuje o niečo mladších ľudí. Považuje sa za následok ukladania proteínu amyloidu -ß v mozgu. Tento sa spája do oligomérov, potom do polymérov a tieto sa zhlukujú do plakov, ktoré ničia mozgové neuróny. Proces pomaly postupuje desaťročia, pokiaľ sa rozvinie obraz Alzheimerovej choroby.


Účinná liečba sa doteraz nenašla. Zistilo sa, že v mozgu postihnutých je nedostatok acetylcholínu a preto sa uviedla na trh celá prejáda inhibítorov acetylcholinesterázy v nádeji, že spomalenie odbúravania acetylcholínu pomôže - bez úspechu. Nijako prevratné nie sú ani výsledky liekov, ktoré majú napraviť glutamátergickú transmisiu vzruchov, dôležitú pri procesoch učenia a pamätania ovplyvnením NMDA receptora. V súčasnosti sme stále odkázaní hlavne na liečbu príznakov - používajú sa osvedčené psychfarmaká v snahe utlmiť rušivé alebo nebezpečné konanie pacientov. Ich opatrovateľom teda dokážeme pomôcť, ale sami pacienti nezadržateľne spejú k smutnému koncu. Našťastie, na sklonku života zrejme bez toho, aby si to uvedomovali.


Výskum liečby je teda stále na začiatku, vo fáze experimentov na modelových organizmoch. A po rokoch sa nakoniec objavilo aj niečo sľubné. Nie je to však liek, ale skôr fyzikálna metóda "čistenia" mozgu od amyloidu  -ß .    Popísaná je v práci autorov Gerharda Leinengu a Jürgena Götza z University of Queensland v austrálskom Brisbane.
Použitie liečby skenujúcim ultrazvukom u modelovej myši (Kredit: Gerhard Leinenga and Jürgen Götz/Science Translational Medicine)
Použitie liečby skenujúcim ultrazvukom u modelovej myši (Kredit: Gerhard Leinenga and Jürgen Götz/Science Translational Medicine)Porovnanie zdravého mozgu a mozgu pacienta s Alzheimerovou chorobou (vpravo). Kredit: PD-USGov
Porovnanie zdravého mozgu a mozgu pacienta s Alzheimerovou chorobou (vpravo). Kredit: PD-USGov
Technika je vlastne už desaťročia k dispozícii - je to ultrazvuk. Ale liečba bola zatiaľ vyskúšaná len na transgénnych myšiach s rozvinutými masívnymi plakmi amyloidu v mozgu a spočívala v jeho odstraňovaní. Amyloid  -ß je síce likvidovaný aj fagocytózou mikrogliálnymi bunkami v mozgu, ale zjavne nedostatočne. Ak sa dostane do krvného obehu, môžu byť zapojené aj iné fagocytujúce bunky. K tomu treba otvoriť hematoencefalickú bariéru medzi krvou a mozgovomiešnym mokom. Metóda je nasledovná: do krvi sa vstrieknu mikrobubliny vzduchu a tie sú potom aktivované ultrazvukom vhodnej frekvencie (scanning ultrasound - SUS). Striedavo sa rozťahujú a zmršťujú a tieto vibrácie dočasne otvárajú hematoencefalickú bariéru. Tým sa tiež umožňuje vstup albumínu, ktorý prispieva k vyplavovaniu amyloidu  -ß .  Otvorenie hematoenfefalickej bariéry by mohlo byť užitočné aj v ďalšom smere - mohlo by umožniť prienik liekov, ktoré ináč neprepúšťa hematoencefalická bariéra, do mozgu.U väčšiny myší došlo podstatnému zníženiu množstva amyloidu v mozgu. To je síce úspech, ale dôležitejšie je, či to malo aj nejaký vplyv na funkciu mozgu.  Liečené myšky preto absolvovali testy pamäťových funkcii a tie dopadli pozitívne, napríklad naučili sa skôr vyhýbať elektrickým šokom, ako kontrolná skupina.
Čo je fokusovaný ultrazvuk? Je to revolučná metóda, ktorá používa energiu ultrazvuku k liečbe tkanív hlboko v tele bez rezu alebo ožiarenia. Niekoľko lúčov ultrazvuku, zacielených podľa zobrazenia ultrasonografiou alebo nukleárnou magnetickou rezonanciou,  sa pretína v cieľovej oblasti, ktorá môže byť malá, ako zrnko ryže. Očakáva sa použitie v liečbe nádorov, Parkinsonovej choroby, neuropatickej bolesti atď.
Čo je fokusovaný ultrazvuk?

Je to revolučná metóda, ktorá používa energiu ultrazvuku k liečbe tkanív hlboko v tele bez rezu alebo ožiarenia. Niekoľko lúčov ultrazvuku, zacielených podľa zobrazenia ultrasonografiou alebo nukleárnou magnetickou rezonanciou, sa pretína v cieľovej oblasti, ktorá môže byť malá, ako zrnko ryže. Očakáva sa použitie v liečbe nádorov, Parkinsonovej choroby, neuropatickej bolesti atď.Udolal Sovietsky zväz, ale Alzheimerova choroba  ho dostala:  prezident Ronald Reagan
Udolal Sovietsky zväz, ale Alzheimerova choroba ho dostala: prezident Ronald Reagan
Technológia fokusovaného ultrazvuku, dostatočná aj pre oveľa väčší ľudský mozog sa v súčasnosti už testuje pre liečbu iných chorôb, takže nie je potrebné vyvíjať ju od začiatku. Je nádej, že cesta od liečby pokusných myší k liečbe ľudí bude kratšia, tým skôr, že s mikrobublinami aj ultrazvukom v ľudskom organizme sú už k dispozícii aj nejaké skúsenosti z klinickej praxe a predchádzajúcich pokusov. Aj tak sa však odhaduje čas, potrebný na jej zavedenie do klinickej praxe najmenej na 2 roky.
Podľa abstraktu zo: Scanning ultrasound removes amyloid- and restores memory in an Alzheimer’s disease mouse model. Gerhard Leinenga and Jürgen Götz, Science Translational Medicine 11 March 2015: Vol. 7, Issue 278, p. 278ra33  DOI: 10.1126/scitranslmed.aaa2512
Datum: 30.03.2015 18:24
Tisk článku

Související články:

Na Alzheimera s frekvencí 40 Hz?     Autor: Dagmar Gregorová (01.02.2023)
Ochota rozdávat peníze koreluje s Alzheimerovou chorobou     Autor: Josef Pazdera (22.12.2022)
Formaldehyd ako indikátor Alzheimerovej choroby?     Autor: Matej Čiernik (20.12.2022)
Když se výzkum od pravdy odkloní     Autor: Dagmar Gregorová (04.08.2022)
Očkování proti chřipce snižuje riziko Alzheimerovy choroby     Autor: Josef Pazdera (28.06.2022)Diskuze:

Stát zakazuje diskuzi o eutanazii?

Luboš Luboš,2015-03-31 09:35:48

Autoři Osla mě slušně upozornili na to, že nemohu nabádat k sebevraždě, jinak jim a mně hrozí postih a smazali mi část příspěvku, což chápu. To je ovšem absurdní situace, protože nám stát zakazuje o sebevraždě komunikovat a na druhé nám neumožňuje eutanazii. Možná díky zákazům zůstává u nás eutanazie společenským tabu. Přitom některé nemoci působí neskutečné utrpení a nedají se léčit, takže nás nutí před smrtí nepředstavitelně trpět.

Odpovědět


Dobře udělali

Vít Marounek,2015-03-31 12:34:00

Četl jsem co Vám smazali, chtěl jste získat střelnou zbraň a jasně psal, že nevíte jak, že nemáte zbrojní průkaz. Docela je chápu, že tu nechtějí mít takovou poptávku. Magorům pak rupne v bedně, jdou do hospody a ze splínu nad svým utrpením vystřílí hospodu.

Odpovědět

Jediným lékem je eutanazie.

Luboš Luboš,2015-03-30 22:16:42

Pokud vím, tak si pacienti svoji chorobu uvědomují velmi dobře až překvapivě dlouho potom, co už nemají schopnosti o tom někomu říct. Navíc je to extrémně bolestivá nemoc. Bojím se, že tato nemoc dokonce napadá centra bolesti v mozku a způsobuje velká muka.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace