Zeptejte se svého kněze 2: Velikonoční speciál  
Další podnět k zamyšlení nad vírou: Otázky ohledně vzkříšení


Jahve sedící na okřídleném kolečkovém křesle. Stříbrná drachma, 4. století před Kristem. (Foto: Arthur B. Cook, Kredit: Eickenberg at en.wikipedia)
Jahve sedící na okřídleném kolečkovém křesle. Stříbrná drachma, 4. století před Kristem. (Foto: Arthur B. Cook, Kredit: Eickenberg at en.wikipedia)
Vzkříšení Ježíše je křesťany považováno za nejdůležitější zázrak: 1 Korintským 15:13-15 „A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých.“ 
„Lidem z jiných kultur připadá přinejmenším nezvyklé dávat si na zeď člověka umučeného k smrti, případně mučicí nástroj. Nám to zvláštní nepřijde.“ (Obrázek je ze stránek Art of Legend India)
„Lidem z jiných kultur připadá přinejmenším nezvyklé dávat si na zeď člověka umučeného k smrti, případně mučicí nástroj. Nám to zvláštní nepřijde.“ (Obrázek je ze stránek Art of Legend India)


Má otázka tedy je, jak se to před těmi bezmála 2000 lety událo? 
K událostem okolo vzkříšení se v Bibli vztahují poslední kapitoly autorů Matouše (28), Marka (16) a Lukáše (24) a poslední dvě kapitoly z Jana (20 a 21).   Petrova krátká verze příběhu je v 1 Korintským 15:3-8 a vzkříšení je zmíněno i ve Skutcích apoštolů 1:3-12.  (Celkově jde o materiál nanejvýše na 20 minut čtení).


Pokud vyjdeme z předpokladu, že si autoři evangelií nevymýšlí (a maximálně něco nezmíní, protože to považovali za nedůležité) pak všechny události zmíněné v těchto 6 úryvcích musí být možné napasovat do jednoho příběhu.

Jak tedy rekonstruovat příběh o vzkříšení? Zkuste se pustit do detektivní práce sami. Doporučuji odkazované texty vytisknout a rozložit si je na stůl jeden vedle druhého. Pokuste se seřadit události chronologicky za sebou, tak jak se podle bible staly. Pokud narazíte při vaší rekonstrukci na problém, zkuste se zeptat svého kněze, která verze příběhu je ta správná a kterou část si autoři bible vymysleli. 

V tabulce (zde) jsem zvýraznil některé z částí příběhu, kde se vyprávění autorů rozcházejí.
Doporučuji si povšimnout mobility učedníků: podle Marka zvládli během jednoho dne cestu z Jeruzaléma do Galileje a zpátky.
Můj závěr je, že minimálně někteří z autorů evangelií si některé z událostí týkající se vzkříšení (nehledě na důvod) vymysleli. Toto tvrzení rozhodně není převratnou novinkou. Mým cílem bylo toto tvrzení připomenout a všem čtenářům umožnit ho velice snadno potvrdit či vyvrátit.V žádném případě netvrdím, že tato analýza může jednoznačně říct, že ke vzkříšení nedošlo. Pouze si nemyslím, že rozporuplné výpovědi v bibli při nezávislém posouzení můžou sloužit jako důkaz, že ke vzkříšení došlo.

„Po současných silnicích je to podle Googlu z Jeruzaléma do Galileje 31 hodin chůze. (Autem by to učedníci při plynulém provozu stihli za necelé dvě hodiny).“
„Po současných silnicích je to podle Googlu z Jeruzaléma do Galileje 31 hodin chůze. (Autem by to učedníci při plynulém provozu stihli za necelé dvě hodiny).“


S motivem smrti a vzkříšení se setkáváme u celé řady dalších bohů a v mnoha náboženstvích (např. Adonis, Baal, Dionýsos, Eshmun, Ištar, Melqart, Persefona, Ra a Usir). Řecký léčitel Asklépios žil ve 13. století př. n. l. Po jeho smrti mu byly postupně připisovány zázraky a později o něm bylo prohlášeno, že byl po smrti vzkříšen a přidal se do pantheonu řeckých bohů. Toto samozřejmě bereme jako legendu. Odmítáme však Asklépiovo vzkříšení proto, že by existovaly důkazy, že se tomu tak nestalo, anebo proto, že nemáme přesvědčivé důkazy, že by se tomu tak stalo?
Asklepios   (Epidauros Museum, Foto: Michael F. Mehnert,  licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)
Asklepios (Epidauros Museum, Foto: Michael F. Mehnert, licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)


Jak říkal Carl Sagan: „Výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy“. Není lepší se nejprve poohlédnout po vysvětleních, které nezahrnují nadpřirozené děje, předtím, než začneme spekulovat o zázracích? Co takhle tahle hypotéza: I dnes máme každou chvíli zprávu o tom, že se někdo probere po pár dnech v márnici (zde je příklad z Polska). Byli římští vojáci při určování známek života pečlivější než polští lékař v roce 2014? Třeba se Ježíš druhý den v noci probral, a protože na rozdíl od dvou lotrů neměl přeražené nohy, vstal, odvalil balvan a v noci utekl. Anebo jiná hypotéza: Kolik by asi stálo podplatit římské strážné, aby se na chvíli dívali jinam? Učedníci (případně jen jeden z nich) mohli tělo milovaného učitele v noci odnést a ostatním Ježíšovým následovníkům říct nějakou historku… Pro ilustraci snahy preferovat zázračné vysvětlení doporučuji shlédnout krátkou scénu o meči z filmu Johanka z Arku (je možné spustit titulky ve slovenštině).Inspirací pro tento text byl článek „Velikonoční výzva“ (Easter Challenge) – výzva křesťanům, aby se pokusili o srozumitelnou rekonstrukci událostí oslavovaných na Velikonoce.

 


P. S. Redakci se ozval kněz, který bude tuto sérii článků komentovat v rozhovorech. Za to mu moc děkuji a těším se na diskusi. Odkazy na rozhovory budeme přidávat pod relevantní články, tak jak je budeme stíhat vytvářet. Stále ale platí nabídka, že bych si rád popovídal o těchto zajímavých tématech s teologem. Takže prosím profesionální teology, aby si našli chvíli času a kontaktovali redakci. Těm odvážným, kteří se přihlásí, můžu slíbit spoustu zákeřných otázek bez nároku na honorář :-).

Autor: Jan Špaček
Datum: 06.04.2015 09:58
Tisk článku

Související články:

Krev, násilí a evoluce víry     Autor: Milan Petrák (03.10.2018)
Mezi teenagery roste u protinožců zastoupení ateistů brutálním tempem     Autor: Josef Pazdera (23.08.2018)
Betlémská hvězda nejspíš nebyla hvězdou ani kometou     Autor: Josef Pazdera (05.12.2016)
Psychologové tvrdí, že prokázali vztah mezi vírou v nesmysly a sníženou inteligencí     Autor: Josef Pazdera (04.12.2015)
Duchaření a víru máme v genech z pravěku     Autor: Josef Pazdera (27.05.2014)Diskuze:

Je Bible vůbec ještě autentická

Lada Jokešová,2020-08-26 00:05:41

Věřím v to, že nejvíc člověku napoví, co už sám ví. Vzhledem k tomu, že církev byla vždy mocnou institucí, založenou na strachu svých oveček, které nebylo ani těžké manipulovat ( viz třeba politika odpustků založena na víře , že církev má jakousi pravomoc za Boha vybírat úplatky , aby lidé nešli do pekla za své údajné hříchy, kterých se lidé dopouštěli svým životem). To jednou kdysi dávno někdo hodně bezohledný a mazaný ( nejspíš na svou dobu i inteligentní) zpozoroval potenciál ve strachu a důvěře tehdejších lidí a vybral si k tomu nejosvedčenější způsob politiky, politiku strachu. My žijeme dnes , ale kdysi musel být svět opravdu temným místem, a lidé žili nejspíš ve strachu permanentně. Všechny ty okolnosti v Srarém a Novém Zákoně působí nehorázné temně, respektive způsob, jakým je prezentován správný věřící a postoj Boha k lidem celkově. Tolik krutosti , zla a beznaděje na tolika stránkách opravdu může zvládnout jen bezmezná víra. Nicméně víra v to , že kniha není jen nástrojem mocných církevních hodnostářů , kteří se inspirovali myšlenkou víry a přetvořili ji k obrazu svému tak, aby skutečnost nahradila dezinformace , která sice vypadá jako pravda nicméně je to jen pravda o událostech , o skutečném významu se bavit asi nedá. Také je otázka , jak moc je bible účelová ,a kdo vybíral texty, které použije. Nejde tady totiž o popření víry, jde o její zneužití institucemi, které v prvé řadě vznikly proto,aby mohli vydělat na lidském neštěstí a zoufalství. Žijeme v jiných časech , ale je to pořád ta samá písnička. Silnější profitují ze slabších a vždy to tak bylo. Sama v Boha věřím , nicméně to nemá s náboženstvím nic společného , náboženství není ničím jiným než nauka o bohu , kterého ale nelze uchopit. Není to přece tak jednoduché a celkově všechny ty církve , které věnují hodně času tomu , aby nám dali ucelené znalosti nejlépe ve 30 příručkách. Ptám se , kde je zdravý rozum?Proč si davy myslí, že to co myslí většina je pravda? Víra je o vlastním osobním pohledu a už jen ten koncept církve mi přijde naprosto šílený. Však proč věřit sám když můžeš věřit se všemi tomu stejnému příběhu bezdůvodně. Nejlepší je , když k tomu rovnou dostaneš i sadu tipů co dělat a co ne, aby sis v životě poradil a došel tam kam chceš jistojistě. A za peníze i Bůh odpouští, prý, peníze ale nevybírá on sám , má na to zaměstnance. Nicméně k té Bibli se vrátím, určitě je v ní hodně myšlenek, ty jsou ale v každém filozofického díle taky. Jde spíš o to, kde je jistota, že je to všechno správně pochopeno , že se našly všechny deníky a úvahy o životě všech našich předků , kteří v té době uměli psát a číst ( tudíž byli z lepších vrstev , a ty určitě měli zájem o to,aby chudina bez vzdělání věděla pravdu). Myslím , že je nutné brát celou bibli s velkou rezervou a spíš si uvědomit , že jde o svitky z různých částí světa , to zda jsou pravé nebo narafičené tak aby se našly , to ví jenom Bůh )Ikdyby byly originální , i tak pořád nemáme nejspíš ani minimum textů v původním významu. Kolik překladů již bylo vydáno. Čím víc překladů , tím menší pravděpodobnost skutečného originálu , k tomu nějaké inkvizice s pálení knih nesčetněkrát v historii.... To zní jako příležitost pro úpravu knihy. Jelikož každý odborník , který se zabývá původem a významem slov ví , že slovo je mocný nástroj a nejvíc bychom měli mít zájem na tom , znát původní významy. Ty bývají většinou jako jedine pravdivé , všecny novotvary a změněné významy slov jsou jen odváděním pozornosti. Nechápu dohady o pravosti či nepravosti toho , co je v Bibli napsané a v kterém verši. Divím se, že se někdo opravdu hádá o něčem s takovou jistotou , když na pozadí všeho se jednà o manipulaci tak velkou, že to nejde přehlížet a zdravý rozum prostě pochybuje o tom, zda je kniha opravdu příběhem boha nebo jen někoho , kdo v jeho jménu vydělal nehorázné peníze a způsobil tolik zla , že by peklo bylo už i zbytečné.

Odpovědět

jak to vidí věřící

Milan K,2015-04-26 15:11:45

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035

Odpovědět

Spasí Vás rozměrová analýza fyzikálních rovnic

Josef Hrncirik,2015-04-17 07:00:18

Amen.

Odpovědět

Problém očitého svědectví

Robert Pleskot,2015-04-16 11:06:05

Tabulka rozporů je opravdu irrelevantní. Svědkové se běžně neshodnou na spoustě faktů. Psychologicky ověřeno.

Odpovědět

opíráme se o víru doložitelnou opakovatelnými

Josef Hrncirik,2015-04-15 14:23:58

pozorováními

Odpovědět

Jedno mi není jasné.

Jiří Kos,2015-04-14 11:59:28

Když už mluvíte o lidech jako o ovcích, máte na mysli "spásání" (což je proces - vid nedokonavý) nebo o "spasení" (což je výsledek procesu - vid dokonavý).
Pomůcka: louka může být ovcemi spásaná (ale ještě tam pořád nějaká tráva je) nebo spasená (už tam nic není).

Odpovědět


Podstatnou část života

Jaroslav Pokorný,2015-04-15 23:21:04

jsem prožil v katolické církvi. A až teprne poměrně nedávno se mně myšlenově rozvinulo to "pastevectví", které je věřícími tak opěvováno. Proč pastýř pečuje o své stádo, vodí jen na tučné pastviny a k bystřinám, proč hledá zatoulané ovečky? No přece proto, aby je nakonec podšmikl a sežral! Čili žádná nezištná láska, ale hrubé prospěchářství. A navíc Dobrotivý Pán Bůh poučil své Izraelity, a od nich to přejali muslimové, že žádné šetrné zabití toho zvířátka. Pořádně krutě podřezat za plného vědomí.
A muslimové se to učí od dětství. A ovce se až tak moc neliší od člověka. A my se nestačíme divit, že kde se to v muslimských dětech bere, když si kluci hrají na podřezávání zajatců. O pár let později to s frenetickým pokřikem "Bůh je veliký" provádějí nepřátelům.
A Dobrotivý Bůh kouká a kouká!

Odpovědět

Svobodný člověk.

Jiří Kos,2015-04-14 09:35:32

Svobodný člověk nepotřebuje pastýře, pasáky ani "spasáky". Kdo je potřebuje, není svobodný. Tečka.

Odpovědět


Bezbožnosť je hriechom

Viktor Abc,2015-04-14 13:14:03

Skutočná sloboda je jedine v Kristu, ostatné takzv. slobody sú len druhy otroctva

Tvrdím, že srdce telesného človeka je zotročené túžbami tela a hriechom, no a vôľa je vykonávateľkou týchto túžieb. Volím si len to, čím je srdce preplnené. Ak je tam len zhrdzavené železo, tak nič inšie si z tej svojej pokladnice srdca nevyberiem, len to čo tam je. Luk 6:45 Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobré, a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé; lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa.

Žiť v hriechu nie je znakom slobody, ale naopak, je to otroctvo hriechu. No a bezbožnosť je hriechom!

Odpovědět

Svobodná člověk.

Jiří Kos,2015-04-14 09:33:22

Odpovědět

náboženstvo - jeho následky su zrejmé

Viktor Abc,2015-04-12 16:15:03

Mudrjaroslav Sysel napísal: tyhle tmarske nesmysly jsou skodlive zvlast pro mlade lidi, kteri by se neceho mohli jeste chytnout a zacit verit. Mladi lide nejsou vyzrali, maji tendenci podlehnout sugestivnim lzim nabozenstvi.
pritom jedine co plati je fuyzika a chemie, jen diky nim jsme mohli vytvorit vsechen ten technicky pokrok co nas obklopoje, internet mobily.
nabozenstvai nas uvrhava do marastu a bidy. jsou to nesmysly a tmarske bludy.
-------------------------
Fyzika je zaujímavá, no fyzika ma nespasí

Ja predsa nepropagujem náboženstvo, ktorého následky sú zrejmé

Ja píšem o Slove Božom, čo je priepastný rozdiel. Náboženstvo sú márne tradície a nariadenia ľudí, teda čo všetko má človek urobiť od narodenia až po smrť, aby bol možno spasený. Je to úmysel, aby vo svojej podobe mohlo existovať a tak parazitovať.

No Slovo Božie učí o hotovom spasení, teda čo všetko už Boh urobil pre naše spasenie a dokončil to dokonalé dielo milosti na kríži. Spasenie človeka je teda hotové. Jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti a teda byť spasený je uveriť práve v to, čo nám Slovo Božie oznamuje v zasľúbení – teda uveriť v evanjelium života – v spasenie. To je všetko! Život, ktorý bude nasledovať,už bude vychádzať z nového človeka narodeného z ducha – z Boha a teda aj z nekonečnej vďačnosti jedine Bohu za všetko.

Odpovědět

Literatura

M Hejtmanek,2015-04-12 11:40:24

Zalm 1:1 "A pak Frodo vlezl dovnitr do hory osudu, kde chvili zapolil s jidasem Glumem, nacez se pro nas vsechny obetoval, a nechal si ukousnout prst, z ruky mu crcela krev a voda, ale prsten se mu poradilo znicit."

Zalm 1:2 "Tim vykoupil duse vsech narodu, a vsichni pak zili happily ever after."

Zalm 1:3 "Pak uz pro nej jenom buh Gandalf poslal orly, cimz ho zachranil pred smrti."

Zalm 1:4 "Vybuchujici Sauronovo oko ritici se k zemi bylo nazvano vanocni hvezdou, aby se to dobre pamatovalo, a na pocest celeho spolecenstva prstenu oveseneho od hlavy az k pate ruznym vybavenim zdobime vanocni stromek."

A nerikejte mi, ze to Tolkien napsal na zaklade bible, z jasnych indicii te trilogie vyplyva, ze toto se stalo mnohem driv, tj. pokud je tam nejaka souvislost bible musi byt nutne parafraze techto udalosti v umelecke licenci, a ne naopak. Knihy prece nikdy nelzou!

Autor tohoto prispevku sam veri v to, ze muze byt neco ve stylu vyssiho vedomi po smrti, vcetne moznosti Matrixu, vesmiru jako hologramu, mimozemstanu apod., jen mu prijde uhozene se upinat ve vire na neco, co muze byt stejne jako vyse uvedene pouze nespravne zaskatulkovanou beletrii.

Odpovědět

Nechávať to na poslednú chvíľu?

Viktor Abc,2015-04-12 10:59:38

Radka Sladká napísala: Ale zase se ateistům nestane, že stráví svůj život hltáním vody z prázdné láhve, že ? :-)
--------------------------------
Ale zase sa im môže stať, že na smrteľnej posteli uvidia tú láhev o ktorej si mysleli že je prázdna plnú a budú sa chcieť tej živej vody napiť. Bodaj by to stihli a napili sa! Ten lotor na kríži, čo bol ukrižovaný vedľa Ježiša sa z nej napil. Prečo to nechávať na poslednú chvíľu a celý život odmietať Slovo Božie?

Odpovědět

Duchovné zbraňe

Viktor Abc,2015-04-12 10:57:57

Ak by hypoteticky boli terajší takzv. “kresťanskí“ predstavitelia náboženstva na mieste Židov v čase ukrižovania Ježiša, tak by presne tak kričali – ukrižuj. V celom stredoveku to jasne dokazovali, ako vedia chrániť svoje náboženstvo, ktoré im poskytovalo neobmedzenú moc. Upaľovali, prenasledovali, viedli vojny, mučili, zosadzovali kráľov a panovníkov, vystupovali pompézne a plní pýchy To, že Ježiš učil opak toho ich nezaujímalo.No radi sa nazývali kresťania.

Kresťan má mať iné zbrane

Viete si predstaviť kresťana, ktorý zvestuje evanjelium radosti a pokoja mečom, zabíjaním, prenasledovaním? Ak to robí, tak to nie je kresťan, ale sa len skrýva za to slovo. Kresťan nasleduje predsa učenie Krista, ktorý učil milovať aj nepriateľov.

Ef6 11Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. 12Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Tu je celá výzbroj kresťana a vždy používa duchovné zbrane.

Ef 6:14 Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti
15 a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja.
16 A pri tom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.
17 A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie

2Kor 10:4 lebo zbrane nášho vojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností 5ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista

Odpovědět

Debata - dôkaz slovenského zaostávania

Rene Mikolas,2015-04-12 10:15:33

Mária Terézia vydala Všeobecný školský poriadok r. 1774, ktorý platil pre západnú časť monarchie. Naša, inak osvietená panovníčka, nám zavarila, keď povolila ponechať uhorskej šľachte feudálne práva (ako protihodnotu za pomoc v boji proti Turkom), ktoré napr.: v Čechách boli zrušené. Povinná školská dochádzka sa vďaka reakčnej školskej politike uhorských vládnucich kruhov realizovala veľmi pomaly. Vyvrcholila prijatím Politického zriadenia školského v roku 1805. Základnou myšlienkou tohto predpisu bolo, že "Rakúsko nepotrebuje ľudí učených, ale dobrých poddaných". Uhorský parlament prijal zákon o povinnej školskej dochádzke až v roku 1868!!!!!!! To vysvetľuje slobodnejší rozvoj kapitalizmu v Čechách a takmer 100 ročné slovenské zaostávanie.
Antisemitizmus v Čechách je oproti Slovensku mizivý. (ČR - Medzi sympatizantmi ľavicových strán sú lepšie vnímaní Rusi, kým stúpenci pravice pozitívnejšie nazerajú na Nemcov a Židov.
Čechom ako husitom totiž RKC nevymyla mozgy.

Odpovědět


a na dovysvetlenie osobné zážitky

Rene Mikolas,2015-04-12 10:20:37

Konkrétne na Slovensku boli a sú terčom dodnes verbálneho neznášanlivého prejavu Židia, Cigáni, homosexuáli, černosi, aziati, Maďari, Česi a iné náboženské skupiny ako katolícke.
Vysledovať sa to dá aj v takých prostonárodných riekankách a citátoch, ako:
A) „Hukot ako v židovskej škole“ – vzdelanie nehralo prím v slovenskej chudobnej pospolitosti a kto nerobil lopatou, tak podľa Slováka nevie čo je to robota (preto má Kotleba s tým úspech)
B) Úroveň školstva SR - "Rozhodol som sa pokračovať v Prahe, lebo s bratislavskou školou (Prírodovedecká fakulta UK - najlepšie hodnotená slovenská univerzita) som bol absolútne nespokojný. Veľmi zlá výučba, udeľovanie skúšok každému, aj tým, čo na to nemali, len aby si škola udržala počet študentov. A to sa radšej nevyjadrujem k výskumnej činnosti,“ nadýchne sa Marek Vician a pokračuje: „Celková zaostalosť oproti českým univerzitám ma donútila odísť do Prahy. Hanbím sa, že mám bakalársky titul z tejto školy a s veľkou pravdepodobnosťou si ho urobím v Prahe znova.“ (Marek - talentovaný študent chémie, dieťa rodičov alkoholikov, otec mu doporučoval živiť sa lopatou)
*
C) „Píše ako český žandár„ – Slováci boli so štátom, právom a demokraciou vždy v opozícii. Kým Slovák chyteného zlodeja - vydrapiac žandárovi z rúk - chcel vybiť, žandár Čech - ctiac demokraciu - mu v tom bránil a spisoval zápisnicu.
D) Keď Maďari v 1939 obsadili juh Slovenska boli prekvapení pri odvodoch, koľko brancov má maturitu a pýtali sa (citujem staršieho kolegu, slovenského Maďara z práce): „Čo tí Česi chceli mať z vás všetkých oficierov?“
E) Chorobná úcta Maďarov k panstvu a neúcta Slovákov ku vzdelaniu: Môj bývalý zákazník, mi hovorí: Keď som robil agronóma v maďarsky hovoriacej obci bol som vždy "pán inžinier", keď som robil agronóma v slovenskej obci, bol som vždy "ko*k*ot".

Odpovědět


Chtěl bych přidat,

Jaroslav Pokorný,2015-04-15 23:30:05

ač ne vše mohu doložit:

Od Prešpurku jede vlak, a v ňom sedí Šaňo Mach. Aj Čehůni aj Židáci mosja utěkat!
Bratislava Slovákom, Palestina Židákom, Cesi von, na kriváky iďom!

Ale i jednu českou, kterou si prospěvoval můj táta:
"Ty polenský Židí, to jsou klucí všiví; holku nám sebrali, krev z ní vycucali, aby nesmrděli!"

Slovenský štát poslal své bohaté židovské spoluobčany do koncentráků, ale Cikány ne. Ti byli napominutelnou součástí slovenského zemědělství. Každá rodina byla přidělana ke statku, kde pracovali hlavně za stravu a malý plat. A když se bouřili, sedláci jim dali bitku a zase byl pokoj.

Odpovědět

Viktor Abc,2015-04-12 09:41:01

Mudrjaroslav Sysel napísal :vsak pockejte par let, lidstvo prohledne a obrati se k tomu co ma smysl, vede fyzice a chemii, nabozenstvi bude zapomenuto a z kostelu budou zas dilny a garaze a sklady vedeckych ustavu.
-------------------------
V jednom máte pravdu, že raz bude koniec tým všetkým náboženstvám,no Božie Slovo nikdy nezahynie, pretože Boh povedal:Mat 24:35 Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

Mar 7:7 Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí.

No a tie samozvolené náboženstvá sú nariadeniami ľudí so zmesou tradícii a klamstva.

KOl2 23Čo má smysel v múdrosti v samozvolenom náboženstve a v takej pokore jako aj v nešetrení tela, kým to nemá nijakej ceny a je iba na zasýtenie tela.

Na adresu farizejov a zákonníkov ktorí boli predstaviteľmi náboženstva Židov povedal:

Mar7 6A on odpovedal a riekol im: Dobre o vás prorokoval Izaiáš, o pokrytcoch, ako je napísané: Tento ľud ma ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. 8Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí

Mar7 13a tak zbavujete slovo Božie moci svojím podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci.

Ježiš nezaložil žiadne náboženstvo, ale práve naopak. Pranieroval ich a poukazoval na pokrytectvo ich predstaviteľov. Poukazoval na to, že tie nariadenia a podania ľudí vo forme náboženstva zbavujú Slovo Božie jeho moci.

Presne takí sú aj terajší predstavitelia náboženstva, ktorí svojimi nariadeniami zbavili evanjelium Ježiša Krista moci. Už ani nevedia, čo je to pravé evanjelium.

Odpovědět

Neee eéé

Fojt Zbyněk,2015-04-12 09:29:08

Myslim, ze takove clanky naopak jsou potreba jako koze drbani. A ze naopak na takoveto veby patrí. A to víc nez kamkoliv jinam. A moc prosim vsechny ty, kterým to tak vadí, aby je nečetli. .... Jak jednoduché - nečíst.

Odpovědět

je neskutečné

Pavel Foltán,2015-04-12 09:26:55

je neskutečné, kolik kudlanek takový neškodný článeček zvedne ze židlí – sbohem rozume
svět se v prdel obrací (dámy prominou mou klačtinu)

Odpovědět

Aktuálnější je Konfucius, Lao nebo Mohamed

Josef Hrncirik,2015-04-12 07:40:46

Odpovědět

Veľký hadrónový urýchľovač

Viktor Abc,2015-04-11 22:13:23

Mudrjaroslav Sysel napísal: bez studovat fyziku synku, nebo jdi pracovat do vedeckeho ustavu.
--------
A načo, predsa možno bude už nová fyzika a potom zase nová a atd.

Človek na smrteľnej posteli sa nejak k tej fyzike nechce obracať a prosiť o spásu.

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-11 23:57:10

Ale zase se ateistům nestane, že stráví svůj život hltáním vody z prázdné láhve, že ? :-)

Odpovědět

Viktor Abc,2015-04-11 17:22:46

Milan K napísal: Bez náboženství byste o něm neměl ani potuchy.
---------------------
To je veľký omyl. Práve naopak. To, čo vieme o Kristu je z Biblie. No a predstavte si, že práve náboženstvo ju po stáročia skrývalo pred obyčajnými ľuďmi. Pálili sa národné Biblie a bolo by dobré sa pozrieť, prečo bol upálený aj váš Hus. Čo asi také nebezpečné pre náboženstvo učil? Učil len to, čo učil Ježiš. Náboženstvo videlo nebezpečenstvo v tom, že v prípade, že by ľudia čítali Bibliu v zrozumiteľnom jazyku, tak by prišli mnohí na to, že to, čo ich učia kňazi v Biblii nie je nikde napísané a teda všetci ti kňazi sú jednoducho nepotrební aj so svojím celým náboženstvom. Ak sa teraz už čítanie Biblie nedá zakázať, tak buď sa pre veriacich nedoporučuje Bibliu čítať, alebo jednoducho vyhlásia, že Biblia nie je jedinou autoritou, ale aj to, čo vyhlásia oni, tak je ešte väčšou autoritou.

No jedinou podmienkou, ktorou Ježiš podmieňuje spásu je viera v jeho Slovo – Božie Slovo. To je všetko!

Ján 11:25 Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude.

No a porovnajme si to nesmierne zložitým systémom v učení náboženstva, s celou armádou vyučených vykladačov, ktorí vykladajú to, čo už je vyložené a čo napísali obyčajní ľudia, ktorých si vyvolil Boh. Je to nepredstaviteľné množstvo nariadení a tradícii, z ktorých si náboženstvo urobilo ako keby vlastný zákon, ktorým podmieňuje spasenie. To je nehoráznosť ak si prečítame ako učil Ježiš v jednoduchosti a v Pravde Mat22 37A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38To je to veľké a prvé prikázanie. 39A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! 40Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci.

Odpovědět


Milan K,2015-04-11 19:54:02

Blá blá blá.
Váše reakce bohužel nijak neoponuje tomu, co jsem napsal.

Odpovědět

Tento typ článku na OSEL nepatří

Štefan Halža,2015-04-11 15:06:36

Léta čtu články na tomto webu a zaráží mne, že se zde objevují články na náboženské téma. Aby web obstál pojmu objektivní měl by uvádět články nejen ke křesťanské víře, ale i na jiné světové náboženství. A pokud by skutečně chtěl web dostát svému názvu, potom by tu měli být články nejen se strany kritiků náboženství, ale i jejich vyznavačů. K těmto účelům budou jistě daleko vhodnější jiné weby. A vůbec víra člověka je jeho soukromou záležitostí a snažit se o něco „objektivní“ je poněkud pošetilé. Čteme zde dost netolerantní názory a jistě není zájmem redakce rozpoutávat vášně na témata, které nemají vůbec nic společného s empirií.
Moc prosím redakci, aby články na náboženské téma neuvádělo na tomto webu.

Odpovědět

Pozadí a popředí obrazu. Zbytek je zakryt

Josef Hrncirik,2015-04-11 09:17:49

dýmem požárů.
Nabídka velmi převyšuje poptávku a proto je nutno spásu a výkupné darovat pomocí ohně a meče, hlavně těm, kteří používají konkurenční produkty, nebo netuší co nutně potřebují ke své spáse.
Ideální je nekritické používání produktu a vytvoření pevných reflexů od samotného narození a automatického vstupu do církve až po „Gott mit uns“ a požehnání feldkurátovo.
Slovo ani nemá slovník a zamrzlo v dogmatu a starověku. Ani nedokáže pojmenovat změny a problémy společenské, ekonomické, ekologické a jiné vyvolané technickým a informačním vývojem a zájmy velmocí.
Slovo a pravdu bude mít Říše středu.
Rozhodnou masy lidí růstem své kultury a techniky.

Odpovědět

Náboženstvo nie je Slovo Božie

Viktor Abc,2015-04-11 08:31:16

Ak by náboženstvá začali učiť o istote spasenia v Kristu, teda že je človek spasený jedine z milosti a to skrz vieru v Ježiša Krista, tak by vo svojej podobe prestali existovať. Keby začali učiť, že Boh už urobil všetko pre naše spasenia, len to hotové spasenie prijať vierou, radovať sa zo svojho spasenia a svojím novým životom v Kristu oslavovať Boha, tak by tie náboženstvá a cirkvi, ktorí sú tým živené vo svojej podobe prestali existovať.

Náboženstvo je tým živené a potrebuje, aby v srdci človeka bola neistota ohľadom spásy človeka, aby mohol existovať celý systém zásluh, sviatostí, márnych tradícii, náboženských úkonov, aby človek bol od narodenia až po smrť celkom závislý na autorite nejakého náboženstva, ktoré týmto všetkým podmieňuje spásu, no same o sebe je vždy prepojené s politickou mocou štátu a finančným systémom. No kresťan má byť slobodný v Kristu a jedinou autoritou má byť Slovo Božie a nie nariadenia ľudí.

Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.

Odpovědět


jsou to vsechno lzi a nesmysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-11 12:06:55

zadny buh neni. Jsou to jen vymysly. Stejne jako jen male dite veri ze darky nosi jezisek a ten cert nemuze byt strejda stejne tak jen naivni clovek ztraci cas chozenim do kostela a poslouchanim vsech tech religioznich nesmyslu.


o kolik chytrych lidi a einsteinu lidstvo prislo, jen kvuli nabozenstvi... jen kvuli nabozenstvi jsou vsechn ty zbytecne valky. ve jmenu lidstva a celosvetoveho miru, ja bych tyhle fanatiky strilel.

V trafice bych prodaval povolenky k odstrelu. Kazdy kdo zvladne zpameti bez tahaku vysvetlit teorii relativity nebo ma nejakou doktorkou praci v oblasti fyziky tak by dostal povolenku zatrelit nabozenskeho fanatika.

Odpovědět

Vážení - potrebujete uviesť do obrazu

Viktor Abc,2015-04-10 22:34:08

Ja tu píšem nie o náboženstve, ale o Slove Božom. Vyzerá to, že neviete rozlíšiť, čo je to náboženstvo - viera v náboženstvo a čo je to uveriť Božiemu Slovu.
To sú dva rozdielne veci. Náboženstvo, je ľudský spôsob ako prísť k bohu. Je to zmes márnych tradícii a prispôsobeného učenia, aby vyhovovalo nejakej skupine ľudí a zvyčajne sú za tým zištné a mocenské ciele.
Spasení sme z milosti skrze vieru a to raz a navždy. Skutočný veriaci je si istý spasením v Kristu Ježišovi. Teda nie zo seba, ako že by si zaslúžil spasenie vlastnými skutkami Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.

Náboženstvo učí, čo všetko má človek urobiť, aby bol spasený. Je to teda zmes tradícii, rôznych ustanovení a nariadení a to od narodenia až po smrť. Keď to splní, tak možno bude spasený, no nemá si byť nikdy istý spasením.

Priepastný rozdiel od náboženstva je v tom, že Slovo Božie nám oznamuje o hotovom spasení a to jedine z milosti, skrze vieru bez zásluh a zdarma. Je to dar!

Takže čo je to evanjelium Ježiša Krista?

Evanjelium Ježiša Krista je to tá dobrá zvesť – správa, ktorá nám oznamuje o spasení v Kristu (pozor – nie že možno budeme spasení, ale oznamuje o istote spasenia v Kristu). Oznamuje o diele milosti, ktoré je dokončeným a dokonalým dielom Boha. Oznamuje, čo všetko Boh už urobil pre našu spásu a dokončil to dielo!

Milosť Božia je neobmedzené pôsobenie lásky Božej. Boh dokončil dielo milosti na kríži, aby uspokojil svoju spravodlivosť a aby Božia láska mohla neobmedzene pôsobiť v milosti a povedal – dokonané je! Podmienkou na uplatnenie milosti je viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy na kríži – Ježiša Krista, ktorý zomrel a bol pochovaný, ktorý vstal z mŕtvych a ukázal sa mnohým, ktorý odišiel k Otcovi na nebesiach aby pripravil nám miesto, aby tam kde je On aj my sme boli, ktorý poslal vo svojom zasľúbení k nám Tešiteľa – toho Ducha Pravdy, aby uvádzal do každej Pravdy. Ján 14:3 pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Teda z viery, aby bolo podľa milosti! Evanjelium nám oznamuje, že to jedine Boh to všetko urobil, aby nás spasil a ako vieme, tak dokončil to dokonalé dielo milosti a povedal – dokonané je! Teda aby sme vedeli že máme večný život!: Ján5 11A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 12Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.13To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho.

To je všetko! Život, ktorý bude nasledovať bude vychádzať už z nového človeka narodeného z Ducha, ktorým je aj vyučovaný milosťou v Duchu Svätom a svojím životom oslavuje Boha.

Evanjelium Ježiša Krista je jediné pravé evanjelium a nie je žiadne iné. Kto k nemu niečo pridá, alebo uberie – prekrúti ho, tak je jasné, že to už je iné evanjelium Ježiša Krista. Preto vidíme náboženstvá, ktoré nenasledujú učenie Ježiša Krista a týmto idú proti Kristu. Po ovocí ich poznáme. Mamon – hromadenie majetku a túžba po svetskej moci, určujú aké to bude ovocie: Mat 7:16 Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky?

Všimnime si, že len z tohto prekrútenia evanjelia - teda čo znamená - byť ospravedlnený, ma za následok vznik náboženstva s celou hierarchiou moci a bohatstva a s celým systémom rôznych nariadení a skutkov, ktorými sa podmieňuje spása. Čo to má spoločné s učením Ježiša Krista, ktorý učil v jednoduchosti, pokoji a láske v pravde, bez pápežov, bez hierarchie moci a bohatstva, bez rôznych nariadení človeka a márnych tradícií, bez obrazov a sôch, bez modlenia sa k mŕtvym a za mŕtvych, bez zložitých rituálov s celým systémom záslužných skutkov atd.

Odpovědět


Milan K,2015-04-11 09:52:34

Úvahy máte pěkné. Ovšem váš popis božího slovo jste přejal z náboženství. Bez náboženství byste o něm neměl ani potuchy. Takže sice boží slovo není to samé, co náboženství, ale je to shodně s náboženstvím víra, a je propagována právě tím náboženstvím, takže pod náboženství spadá. Amen.

Odpovědět


ABC je sarlatan a podvodnik

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-11 12:16:09

jeste vetsi sarlatan nez nejaky indiansky saman. vsechno to jsou podvody a nesmysly. Co se neda vedecky prokazat to neexistuje. zadny buh neni, a nebude i kdyby miliarda lidi jako je ABC chodila do kostela kazdy den.

je potreba verit jen empirickym nezpochybnitelnym faktum.

Odpovědět

Kdo lže - Duka nebo Pokorný?

Josef Skramusky,2015-04-09 22:48:19

Pane Pokorný - mohl byste uvést zdroj (rozhovor s panem Dukou)? Docela rád bych pana Duku usvědcil ze lži ;)
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30719
tabulka Tab. 614c Obyvatelstvo podle věku, náboženské víry a pohlaví.
Zde je vidět že oněch 6,8% jsou zmiňovaní "něcisté". To co je v dotazníku nejblíže ateismu je "bez náboženské víry" - tuto možnost zatrhlo 34,5% - tedy více než něcisté a "příslušní" věřící dohromady. Pokud předpokládáme, že většina (minimálně křesťanů) své náboženství hrdě přizná, dá se předpokládat, že i většina lidí z koláče "neuvedeno" (44,7%) bude spíše z lidí, kteří náboženství nepřikládají velký význam. Myslím, že je tedy určitě možno mluvit spíše o národě nevěřících (lépe než ateistů) než křesťanů. Sám jsem agnostik, a podobné debaty mi už přijdou úsměvné - ale statistická data nejsou filozofie a to co pan Pokorný je prostě lež.

Odpovědět


jako obvykle

Josef Skramusky,2015-04-09 22:53:07

se mi napoprve nepodarilo pridat odpoved na spravne misto - tedy k prispevku "Evangelia se liší, no a co?" respektive k odpovedi na nej. Napodruhe se zadarilo, takze s omluvou za double post.

Odpovědět


vsichni lzou

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-09 23:53:19

jsou to stari panbickari, veri na duchy a podobny blbosti.

nic takoveho neexistuje, nikdo rozumny tomu nemuze verit. Vsechno se da vysvetlit fyzikalnimi zakony, platnymi vsude. Kdyby ten svuj cas venovali necemu co ma smysl, treba studiu fyziky a praci v ustavu...

Odpovědět

Pane Viktore,

Jiří Kos,2015-04-09 21:57:50

Odpovědět


https://www.youtube.com/watch?v=9dz-72wACw0

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-09 23:50:45

jsou to stari panbickari, veri na duchy a podobny blbosti.

nic takoveho neexistuje, nikdo rozumny tomu nemuze verit. Vsechno se da vysvetlit fyzikalnimi zakony, platnymi vsude. Kdyby ten svuj cas venovali necemu co ma smysl, treba studiu fyziky a praci v ustavu... nechapu jak muze stat z mych dani podporovat tu lenosici luzu v kostelech, ktera umi jen cist vymyslene bachorky.

Podijte se, kam to pak dojde, kdyz se tomu necha volny prubeh jako u islamu. Islamiste jsou nejen nebezpecni, jsou primo jedem hubicim nasi moderni demokratickou spolecnost.

nebojme se rict, ze je tu nechceme. Nepatri mezi nas. vsi ti barevni, zluti, sikmooci a nebo pricmoudli uprchlici... at si zustanou v afghanistanu nebo Africe.

Oni se ani prizpusobovat nechteji, nenauci se nikdy cestinu nebo anglictinu, budou blekotat tou svou hatmatilkou. Jen nam sem zatahnou drogy, nemoci a budou pachat atentaty. Podivejste se na anglii nebo svedsko, jak dopadli.
A u nas to uz taky zacina, to chcete, aby kazdy tyden nekde postrileli nekolik lidi v restauraci nebo na nadrazi?

jestli neni pozde. Uz je to i tady na oslu, misto fuziky nam tu kazou jehovisti a fanatici.

musime tomu ucinit pritrz. Treba takoveho Landu, ja ho sice neposloucham, ale s tim Orlikem mel pravdu, kdyz zpival Bila je Bila

https://www.youtube.com/watch?v=9dz-72wACw0

Nic ve zlym proti turistům
Když se sem chtěj podívat
Jenže neni možný tady žít
A taky pracovat

Co to bylo za ránu?
Kdo nám to sem z palmy spad?
Černý voči, černý tělo
To neni můj kamarád!

Bílá liga
Bílá síla
Bílá liga
Bílá síla
Bílá liga je bílá, bílá
Vyčisti si boty
V nich je Tvoje síla
Bílá síla mě zaslepila
Černou duši mi vybělila

Morálku maj jinou
Vychování taky
jak my nikdy nebudou
Nevěř na zázraky

https://www.youtube.com/watch?v=H07a81PyHOM

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-10 22:13:02

To já znám ještě jednu lepší.

https://www.youtube.com/watch?v=6xmUVv3J4AA

Odpovědět

a do toho pramene padá voda z nebe a odpad

Josef Hrncirik,2015-04-09 13:03:14

odtéká kanální vpustí do pekel nebo očistce odpadních vod. A po nás se chce platit předem vodné, stočné i nekřesťanský zisk a povodňovou daň a vodníky sbírající dušičky.

Odpovědět


jedine fyzika ma ve vsem pravdu

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-10 01:38:59

buh neni nebyl a nebude je to vymysl nabozenskych fanatiku, kteri doufam co nejdrive vymrou

Odpovědět

Samotna diskusia je pre mna jasnym indikatorom

Roman Halaj,2015-04-09 09:33:35

Ked uz sa niekto rozhodol podrobit vedeckemu skumaniu popis aktu zmrtvychvstania analyzou variant biblii skumanim "kto tam bol", "co tam videl", "co mu kto povedal" (co nemozem pri najlepsej voli klasifikovat ako vyplv nabozenstva na prostredie), mozu sa tu pokojne rovnako vedecky skumat rozne verzie zivotopisu Robina Hooda na zaklade roznych filmovych spracovani so zvlastnym zameranim na lukostrelecke preteky - jeho kulturny dopad je zaiste nespochybnitelny. Mozno nie je az tak vyrazny ako napriklad mahabharata (ktora ovplyvnuje zivot miliard ludi), ale je u nas znamejsi a je o nom mozne aj u nas lepsie diskutovat. Ale stale nevidim dovod na usadenie takehoto clanku vedla analyzy dopadu radioaktivnych izotopov s roznym polcasom rozpadu na prostredie, ktore bolo ich posobeniu neplanovane vystavene. Alebo tu budeme viest nabozenske spory o tom, ci tsunami a nasledna katastrofa vo Fukusime bola vedena trestajucou bozou rukou - lavou, alebo pravou? ako reakcia na konkretne hriechy vedenia TEPCO, alebo vseobecnu skazenost ludstva? ako varovanie, alebo konecny akt trestu? atd... Potom na na serveri, zaoberajucim sa popularizaciou vedy mozeme citat prispevky pouzivajuce argumenty kruhom (samotna biblia tvrdi, ze je pismom bozim, dokazuje teda svoju relevantnost a citaty z nej su absolutnymi pravdami).

Odpovědět


Souhlas

Jenda Krynický,2015-04-09 13:56:52

Odpovědět

Vážený Jiří

Viktor Abc,2015-04-08 21:57:09

Moje argumenty sú logické a jednoduché z bežného života. Tento môj argument sa vyvrátiť nedá. Bolo by to bláznovstvom, s čím bude so mnou Jiří určite súhlasiť, ak by niekto chcel tvrdiť a vedecky dokazovať, že za neznámym nájdeným textom napr. kuchárskej knihy nie je autor.

No a ten istý Jiří už za bláznovstvo nepovažuje, ale za nanajvýš vedecké tvrdenie, že za informáciou v DNA, ktorá je v podstate návod aj s poznámkami, je napísaná v jazyku, ktorému bunka - telo rozumie, a je celé zostavené tým, že sa riadi týmito inštrukciami, akoby bunky čítali slovo po slove z nejakej kuchárskej knihy, že za tým všetkým nie je autor.

Čo je na tom logické a rozumné tvrdiť v obidvoch prípadov tak rozdieľne? No keď sa smejem z niekoho a znižujem niekoho argumentáciu na úroveň kanalizačného výpustu, tak je dobré sa zamyslieť, či týmto neznižujem vlastnú argumentáciu na oveľa nižšiu úroveň.

Odpovědět


Kdo je autorem autora?

Jenda Krynický,2015-04-08 23:05:28

Tím že zavedete stvořitele nic nezískáte, jen problém krok odložíte.

Odpovědět


Milý Viktore

Ondi Vo,2015-04-09 03:04:35

Ani tu kuchařku nemoh nikdo napsat před kratinkou dobou, jakou tvoří deset tisíc let. Nejenže nebyly dnešní materiály a nebylo dnešní nádobí, ale nebylo ani písmo. A jestli je vám deset tisíc let málo, přidáme dalších padesát tisíc let, kdy nebyla pravděpodobně ani varná keramika a mouka no a před milionem let neuměli naši předchůdci asi ani rozdělat oheň a jejich "vaření" se možná redukovalo na opíkání masa nad nalezeným ohýnkem.

Na počátku bylo slovo a tímto slovem je "Evoluce".
Pro lidi, kteří je čtou poprvé, je to označení pro vývoj živých organizmů.
No a jako se kdysi v době kamenné začínalo se symbolickým "písmem" a na napsání kuchařky by takové asi nestačilo a jako před miliony let začínala lidská řeč modulováním zvuků, tak před sty a miliardami let začínal život ve velmi zjednodušené a velmi prosté formě chemickým procesem.

To bych doporučil k zamyšlení nad problematikou vzniku života.

Odpovědět


jsou to stari panbickari, veri na duchy a podobny

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-09 23:51:33

https://www.youtube.com/watch?v=9dz-72wACw0

Odpovědět


https://www.youtube.com/watch?v=9dz-72wACw0

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-09 23:52:53

jsou to stari panbickari, veri na duchy a podobny blbosti.


nic takoveho neexistuje, nikdo rozumny tomu nemuze verit. Vsechno se da vysvetlit fyzikalnimi zakony, platnymi vsude. Kdyby ten svuj cas venovali necemu co ma smysl, treba studiu fyziky a praci v ustavu...

Odpovědět


zadny buh neni, jsou to lzi a vymysly

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-11 12:09:47

religiozni nesmysly

Odpovědět

Skromný návrh

Jiří Kos,2015-04-08 15:35:17

Navrhuji, aby se tady na Oslu každé Velikonoce střídali Viktor Abc a Jan Špaček. Aby byla nějaká sranda.

Odpovědět

Pro Radku

Jiří Kos,2015-04-08 15:26:26

Je to marný, je to marný, je to marný!(Představte si kanalizační výpusť, to je obraz ... čeho asi? Za ty tři tečky si můžete dosadit cokoli. A budete přibližně na argumentační úrovní Viktora Abc.)

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-08 16:07:06

No, na Viktorovu obhajobu musím říct, že i já mám někdy intenzivní pocit, že tam nahoře přece jen někdo je a sleduje každý můj krok :-)

Odpovědět


je to hnuj, pryc s panbickari

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-08 22:41:07

jsou to vsechno jenom vylhany reci.

Jedina pravda je ve fyzice hosi.

https://youtu.be/0NbBjNiw4tk?t=343

Odpovědět

Radka Sladká,2015-04-08 14:24:54

Já vím, že jste neporazitelní, Viktore :-) Vy, Zeman, můj šéf a jim podobní.

Ale přesto: To, že člověk nemůže nic vytvořit bez svého vědomí nedokazuje, že toto vědomí vytvořil bůh.

A i když připustíme, že tu může existovat odjakživa jedna božská superduše, proč by jich tu odjakživa nemohlo existovat nekonečně mnoho ? Nebo třeba padesát ? Proč by musel ostatní duše automaticky vytvářet bůh? Anebo, co když lidské duše jako takoví malí bohové spontánně vznikají a po čase zanikají neustále? Co vás vede k tomu, že věříte pouze jedné z mnoha možných variant?

Odpovědět

pre Radku

Viktor Abc,2015-04-08 12:53:15

Radka Sladká napísala: Nicméně jsem svým příspěvkem chtěla říct, že jestliže je absurdní, aby hmota byla sama od sebe inteligentní a sebeorganizující se v případě vesmíru, je to stejně absurdní i v případě boha.
-----------------
V prípade Boha to absurdné nie je. Predsa ide o vedomie, ktoré hmota sama o sebe nedosiahne.Pretože vedomie musí predchádzať dielu. Opačne to nefunguje. My sme stvorenie - produkt Boha a preto vedomie Boha nás predchádzalo.

Ja to vidím zjednodušene tak
Predstavme si prameň, z ktorého vyteká voda. To je obraz Boha. Prameň - zdroj – vedomie všetkého je Otec, z ktorého vychádza Slovo – Syn a to slovo v sebe nesie ducha - autora tohto Slova a teda aj informáciu o zmyslu všetkého a skrz to slovo vzniklo všetko to, čo vidíme aj nevidíme aj naše vedomie. Preto Otec a Syn sú jedno! To Otcové Slovo sa stalo telom – Kristom. Teda je to Boh, ktorý zišiel k nám v podobe svojho Syna a týmto spôsobom uskutočnil záchranný plán pre človeka.
Podobne činí aj človek, ktorý bol stvorený na obraz Boží. Z jeho vedomia - „srdca“ ako zdroja pramení vízia - idea, ktorá nesie v sebe ducha človeka – autora a teda aj informáciu o zmysle diela. No a to sa premení na slovo, ktoré nesie túto informáciu a tým slovom zrealizuje svojú víziu a vytvorí nejaké to svoje dielo. Bez vedomia, by nemohlo vzniknúť všetko ostatné a teda to všetko je produktom vedomia.

Bez Boha by nemohlo vzniknúť ani naše vedomie a všetke naše diela.

Odpovědět


Bez boha by nemohl vzniknout ani bůh

Jenda Krynický,2015-04-08 20:46:12

.

Odpovědět

dogma je děrnoštítkový program sebevražedného

Josef Hrncirik,2015-04-08 07:23:41

dronu krytého želvím krunýřem nesmrtelnosti a poslušnosti

Odpovědět

Pro pana Viktora Abc:

Jiří Kos,2015-04-07 22:00:51

Potvrdil jste mi, že jste mimoběžný s vědou a já vám přeji, abyste byl v této své volbě spokojen. Já se přidržím s dovolením své volby.

Odpovědět


ABC je nebezpecny fanatik a silenec

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-08 22:42:53

az pujde po prechodu, prejedu ho autem, aspon mu uspisim cestu do nebes

Odpovědět

A co pastafariáni?

Frantisek Kroupa,2015-04-07 21:59:50

Viz třeba http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9taj%C3%ADc%C3%AD_%C5%A1pagetov%C3%A9_monstrum

„Je mi líto, že křesťané shledávají víru, že Létající špagetové monstrum stvořilo vesmír, jako „nesmyslnou“, ale, opravte mě, jestli se mýlím, křesťané věří, že vesmírná židovská zombie, která byla svým vlastním otcem, může nechat člověka žít věčně, pokud budeme jíst symbolicky její maso a telepaticky jí řekneme, že ji přijímáme za svého pána, čímž nás ona oprostí od zla, které je v podstatě lidstva schované proto, že jakousi ženu, která vznikla z žebra, přemluvil mluvící had, aby snědla jablko z magického stromu. A oni si myslí, že představa, že úbytek pirátů způsobil globální oteplování, je směšná?“

Odpovědět


Jesť jeho mäso?

Viktor Abc,2015-04-08 08:12:03

Vyzerá to, že nechcete vedieť, že existuje aj symbolická reč a prechádza celou Bibliou. Prečo je nezrozumiteľná pre také množstvo inteligentných ľudí, to teda netuším.

Ján6 54Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj.

Čo to je ten chlieb – jeho telo a krv je predsa známe z Písma

Mat 4:10 4A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.

Ján6 57Ako mňa poslal ten živý Otec, a jako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa jie, bude žiť skrze mňa. 58To je ten chlieb, ktorý sostúpil z neba, nie ako čo vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Ten, kto jie tento chlieb, bude žiť na veky.

Takže ten chlieb života je Slovo Božie a to je pokrm srdca a nie brucha. Symbolicky si kresťania pripomínajú to dokonalé dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži a to jedením chleba ako symbol tela, ktoré sa vydáva za nás a pitie vína ako symbol zmluvy v krvi, ktorá bola vyliata za naše hriechy.

Na čom sa pohoršovali jeho učeníci? Predstavovali to telesne, že jedia jeho telo a pijú jeho krv, lebo tomu nerozumeli.

Použijem paralelu k tomuto z iného verša, kde sa taktiež pohoršovali pri Ježišovej reči, aby som zdôraznil duchovný rozmer Ježišových slov a ako sa majú chápať.

Mat15 11Nie to, čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale to, čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. 12Vtedy pristúpili jeho učeníci a povedali mu: Či vieš, že farizeovia počujúc to slovo pohoršili sa?

Aha, podobne sa pohoršili keď Ježiš hovorí o jedení jeho tela a pitia jeho krvi. Predstavovali si totiž, situáciu, keď je človeku nevoľno a zvracia. No tu máme aj vyložené samotným Ježišom ako aj pri jedení jeho tela a pitia jeho krvi a vidíme že v obidvoch prípadoch to myslí duchovne.

15A Peter odpovedal a riekol mu: Vylož nám to podobenstvo! 16A Ježiš povedal: Či ste ešte aj vy až doteraz bez rozumu?

17Či nerozumiete, že všetko to, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa von do stoky? 18Ale to, čo vychádza z úst, ide zo srdca, a to poškvrňuje človeka. 19Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedoctvá, rúhania; 20to je to, čo poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami nepoškvrňuje človeka.

Tak podobne nič z toho čo vchádza do úst, ide do brucha a do stoky nemôže posväcovať človeka, ale to čo ide do jeho srdca – Slovo života – chlieb srdca.

Ja tomu rozumiem, že všetko to, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa von , tak to nemôže ani poškvrňovať ani posväcovať človeka. Teda aj oplátka ani víno. Teda ide tu o niečo oveľa viac ako to čo ide do brucha a von do stoky. Ide tu o to, čo ide do srdca – Slovo života – chlieb srdca.A až keď človek uveril v to Slovo evanjelia, tak až vtedy môžem jesť hodne chlieb, ktorý symbolizuje Ježišove telo, ktoré sa obetuje a piť víno, ktoré symbolizuje preliatu krv za naše hriechy a takto si túto dokonalú obeť pripomíname. No a z takého srdca vykúpenéhoKristom vychádzajú skutky viery a ovocie Ducha Svätého a to posväcuje človeka. Gal 5:22 Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť;

A všimnime si čo hovoria učeníci

Ján6 59To povedal v synagóge učiac v Kafarnaume. 60Vtedy mnohí z jeho učeníkov počujúc to povedali: To je tvrdá reč; kto ju môže počúvať?!

Odpovědět


Vzletné kydy by vám Viktore šly

Jenda Krynický,2015-04-08 10:15:10

ale je to jen prázdná sofistika.

Odpovědět


Ako bolo vtedy, tak aj teraz

Viktor Abc,2015-04-08 11:22:59

1Kor 4:13rúhajú sa nám, prosíme. Sme jako smeti sveta, všetkým za povrheľ až doteraz.

Odpovědět

Pro pana Viktora Abc:

Jiří Kos,2015-04-07 21:57:34

Odpovědět

Tak už i sem se dostali?

Pavel Krajtl,2015-04-07 17:47:55

Dragouni habsburského absolitismu... Fundament mocenské mafie. Šiřitelé evangelia. Které že je to správné? Bude příště článek od nějakého jehovisty? Co kartářky? Otevřete pravidelný sloupek s horoskopy?

Odpovědět


bohuzel, musime je aktivne odmitnout

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-10 00:01:10

nestaci jen psat do diskuze, musime sami neco podniknout proti tem jehovistum a podobnym nesmyslum.

Muj deda pracoval v ulicnim vyboru, hrde nosil pasku pomocna straz VB a kontroloval obcanky a dbal na verejny poradek. V jeho rajonu by se tohle stat nikdy nemohlo.
nepripustil by to.


Bylo chybou opravovat vsechny ty kostely , kdyz uz z toho jednou komunisti postavili dilny, ubytovny, sklady a garaze.
Vezmte si jen co penez se uplne zbytecne vyhodilo a vyhazuje oknem kazdy rok. naprosto zbytecne.


V ustavech jaderne fyziky chybi zakladni pristroje, mame podprumerne platy, spickovi vedci odchazi do zahranici... a my utracime miliony za kostely...

to jsou paradoxy.... vsechny ty urvane panbickare bych nahnal do temelina, at makaji na polich okolo nebo primo v elektrarne.

Kostely a klastery bych zboural nebo z nich zas udelal dilny a veskery majetek cirve bych prerozdelil mezi vyzkumne ustavy. V tomhle meli komunisti pravdu. A my misto abysme si vazili toho, co pro nas udelali, tak smahem vsechno odsuzujeme bohuzel i to dobre co pro nas vykonali, jako bylo to vymyceni tmarstvi a viry na nadprirozeno.

takove nesmysly. jak to slysim otevira se mi kudla v kapse.

Odpovědět

K vaší poslední větě:

Jiří Kos,2015-04-07 16:46:32

Znamená vaše křesťanská volba, že život a svět má smysl sám o sobě, tj. aniž by v tom člověk (ať jako jednotlivec nebo společnost) hrál nějakou roli? Já jako ateista naopak vycházím z toho, že teprve člověk dává životu a světu smysl. Pokud tu (možná jednou) nebude žádný člověk, pak život a svět žádný smysl v tom významu, jak jej chápeme my lidé, mít nebude. A jestliže vy jako křesťan z nějakého důvodu cítíte potřebu opatřovat onen LIDSKÝ smysl termínem Kristus nebo Bůh, nic proti tomu, ale já to považuji za nadbytečné. Nebo snad PŘED KŘESŤANSTVÍM neměl život lidí smysl? To je samozřejmě nesmysl, to musíte uznat.

Odpovědět


To mělo patřit pod příspěvek

Jiří Kos,2015-04-07 16:50:02

Odpovědět


Jiří Kos,2015-04-07 16:51:51

To mělo patřit pod příspěvek od Petr Hromek8 ze 6.4. 14.06.

Odpovědět

Odborník žasne, laik se diví.

Jiří Kos,2015-04-07 16:22:06

Už jsem si téměř zvykl, že u nás probíhá druhá, tentokrát plíživá rekatolizace, ale že to pronikne i na web, zabývající se vědou, to už je trochu silná káva. Copak je tady jiných obskurních webů málo? Vzpomínám si, že když před několika lety uveřejnili ve slovenském astronomickém časopise KOZMOS (který odebírám více než 40 let) teologickou úvahu o tom, zda na jiných planetách mají také svého Krista, nebo jestli jim musíme onu "radostnou zvěst" zprostředkovat my ze Země atd.atp., vyvolalo to takový poprask (a to je prosím Slovensko katolická země!), že už se to vícekrát neopakovalo. Ale u nás zřejmě brzo bude bujet nějaká astroteologie nebo exonáboženství, křesťanští biologové by nás, blbečky, mohli poučit o zmrtvýchvstání, křesťanští raketoví odborníci nám vysvětlí ono nanebevstoupení bez pomoci raket a skafandrů a tak dále a tak podobně. Já si s dovolením ponechám svůj názor, že věda a náboženství jsou dva MIMOBĚŽNÉ proudy LIDSKÉHO myšlení, byť jsou známy případy, že oba tyto proudy dokáží "běžet" v rámci jednoho jediného mozku. Přeji hezký den!

Odpovědět


zvláštne

Viktor Abc,2015-04-07 18:31:34

Ľudia skúmajú to, čo Boh stvoril a hovoria tomu veda, no súčasne nevidia za tým autora – Stvoriteľa - Boha. Je to ako keby som našiel zakopaný román a ako vedec, by som začal skúmať zloženie papiera, atramentu, štýl písania, druh písma a dokonca aj sčasti rozumel, čo je tam napísané, no poprel by som autora a nevidel za tým textom niečo viac, teda že text románu bol napísaný v duchu autora románu. Vážený Jiří Kos - ako by ste ma v tomto prípade pomenovali?

Odpovědět


Lidé zkoumají to co existuje,

Jenda Krynický,2015-04-07 19:42:34

jakýsi spotvořitel je názor bez verifikovatelných důsledků ... tedy ani ne teorie. Ten příklad je hezký, ale zavádějící.

Odpovědět


Je to predsa nanajvýš logická snaha

Viktor Abc,2015-04-07 20:52:01

Je to predsa nanajvýš logická snaha a to hľadať autora románu, hľadať zmysel textu a prečo bol napísaný. Ako sa to deje pri vykopávkach? Nájde sa nejaký text a archeológom je jedno či to niekto napísal, alebo kto to napísal, čo to napísal? V žiadnom prípade! Ak by vo svojej „múdrosti“ predpokladali, že dotyčné písmenka textu sa poskladali náhodou a to nesmiernou inteligenciou samoorganizovanej hmoty, tak je jasné že ducha autora tohto textu by nehľadali. Žeby archeológovia neboli až tak inteligentní a vo svojej naivite vždy hľadali za nájdeným textom aj autora?

Odpovědět


Vesmír není román

Jenda Krynický,2015-04-07 21:37:26

Román se nemění, Vesmír ano.

Odpovědět


Pro Viktora Abc

Radka Sladká,2015-04-08 08:15:24

Tak existence nesmírně inteligentní samoorganizující se hmoty vám příjde absurdní, nebo ne?

Odpovědět


Viktor Abc,2015-04-08 08:47:20

Akože nie je vesmír? Zem je súčasťou vesmíru a všetko čo je na nej, je taktiež súčasťou vesmíru. Nie sme mimo neho! Aj to peľové zrnko je jeho súčasťou! Všetko je súčasťou vesmíru čo tvorí vesmír!
Všetko je tvorené informáciou, ktorá je v Slove Božom a všetko na tom stojí - aj hmota vesmíru, aj všetok život.

Odpovědět


Pre Radku

Viktor Abc,2015-04-08 09:11:50

Len tak hypoteticky, aby som zdôraznil absurdnosť tohto zmýšľania. Ak by som bol archeológ a vy by ste bola moja nadriadená a financovala moje vykopávky, tak za nájdeným neznámym textom básne, by ste mi zakázali hľadať ducha autora – osobu kto to napísal, prečo to napísal, čo to napísal, ako to napísal, kedy to napísal atd. ? Určite nie! Ak by som vám odpovedal, že žiadneho autora je zbytočne hľadať, lebo som si istý, že tento text nemá autora, a jeho básne sú len výplod nesmierne inteligentnej samoorganizujúcej hmoty, tak ma jednoducho vyhodíte, prestanete financovať a s takým bláznom nebudete chcieť mať nič spoločné.

Odpovědět


Pro Viktora Abc

Radka Sladká,2015-04-08 10:33:16

Velmi si vážím vaší reakce na mě. Protože jinak je pro ženu velmi těžké prolomit hradby zdejšího machisticko šovinistického spolku moudrých. Jehož členové mají patreně pocit, že bavit se se ženou je totéž, jako bavit se o vyšívání.

Nicméně jsem svým příspěvkem chtěla říct, že jestliže je absurdní, aby hmota byla sama od sebe inteligentní a sebeorganizující se v případě vesmíru, je to stejně absurdní i v případě boha.

Jinak pokud by jste za mé peníze prováděl archeologický průzkum, pak bych chtěla znát skutečného autora knihy a okolnosti, za kterých je napsal. Kdyby jste ale namísto pátrání nakoukl do knihy knih a hned všechno věděl i bez pátrání, pak by jste ode mě jedničku určitě nedostal.

Odpovědět


Tak jsem investoval něco času

Jenda Krynický,2015-04-08 21:12:19

prohledal jsem diskuze a nějak jsem nenašel důvod pro vaše ublížené prohlášení o existenci "zdejšího machisticko šovinistického spolku moudrých". Asi miněco uniklo...

Odpovědět


Radka Sladká,2015-04-12 00:03:48

Pouze jste jen nezaznamenal žádnou odchylku od běžné reality :-)

Odpovědět

Som kresťan

Viktor Abc,2015-04-07 15:18:56

Jaroslav Pokorný napísal: KATECHISMUS katolického náboženství je kniha posvátná, protože nám podává pravdy Boží.
------------------
KKC učí niečo iné a poukážem na to, aby aj neveriaci videli rozdiel. Biblia má byť pre kresťana jedinou autoritou, pretože v Biblii je zapísané Božie Slovo a je dostatočná vo všetkom podstatnom pre spásu človeka. Biblia sa vykladá sama v Duchu Svätom a nepotrebujeme k tomu armádu vykladačov, ktorí ju vykladajú tak, aby vyhovovala mocenským a ekonomickým chúťkam nejakej inštitúcie. V Biblii je mnohé aj vyložená samotným Kristom. Biblia je napišaná ľuďmi, ktorých si na to vyvolil Boh a nie nejakými vtedajšími učencami. Apoštoli boli obyčajní ľudia. Všetko, čo Bibliu chce nahradiť ako jedinú autoritu, tak to nemá nič spoločné s kresťanstvom, ale ide proti Kristu. Ak telo má vlastnú DNA, tak cudziu DNA neprijíma. Kristove telo je cirkev a Kristus je hlavou a hlava ovláda svaly v tele a nie naopak. Jeho slovom sa riadia všetky bunky v tele, lebo iba tak môže telo fungovať. To Slovo je pokrmom srdca každej bunky v duchovnom tele cirkvi, a jedine týmto Slovom sa identifikuje Svätý Duch.

Cirkev nie je ani ľudským majetkom. Cirkev nie je nejaká inštitúcia - organizácia, nie je to klub, nie je to kostol alebo kultúrny dom. Cirkev Kristova je duchovný obraz Tela Kristovho, ktoré zjednocuje Duch Svätý a to Slovom Pravdy evanjelia Ježiša Krista. Tento duchovný obraz Tela Kristovho tvoria srdcia tých, v ktorých Boh kraľuje svojím Slovom – Duchom. Človek zakladá organizácie a nazýva ich cirkvami, ale len Boh môže založiť Cirkev Kristovu. Boh je Duch a vie v ktorých srdciach prebýva vo forme svojho Slova Pravdy. To nemá nič spoločné s akýmkoľvek viditeľným zhromaždením. Ľuďmi založená cirkev môže obsahovať aj falošných kresťanov (Skutky 20:29), títo ale nikdy neboli súčasťou Kristovej cirkvi. Teda srdcia vykúpených, ktorí tvoria cirkev Kristovu Boh vidí v cirkvách, zboroch, cirkevných spoločenstvách aj mimo nich, no samotné cirkvi, zbory, cirkevné spoločenstvá nie sú Cirkev Kristova. Z tohto pohľadu žiadna cirkevná inštitúcia, zbor, alebo cirkevné spoločenstvo nemôže povedať, že jedine my sme tí jediní praví!

Všetci vykúpení v Kristu sú predsa v jednom Duchu - Kristovom, či to nie je jednota? Veď práve ten Svätý Duch zjednocuje a uvádza do každej Pravdy. Ak som vo Svätom Duchu som v Kráľovstve Božom, tak na ten istý spôsob som aj v Cirkvi Kristovej. Tak, ako je Kráľovstvo Božie vo Svätom Duchu, tak je aj Cirkev Kristova vo Svätom Duchu a je súčasťou tohto Kráľovstva a nikto nepovie: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Je to Duchovné kráľovstvo – Božie kráľovstvo, ktorého súčasťou sú všetci vykúpení v Kristu! Boh vidí túto jednotu, lebo je Duch a jedine On zjednocuje vo svojom Duchu a kraľuje v srdciach vykúpených – svojho ľudu.

Predsa Boh je na Zemi prítomný svojím Svätým Duchom – Slovom a aktívne pôsobí! KC to nepopiera, že je Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý ako jeden Boh! No a KC taktiež nepopiera, že Svätý Duch je na Zemi prítomný. Tak kto je potom prítomný tu na zemi ak sama KC vyznáva – Boh Duch Svätý? Predsa Boh a to svojím Svätým Duchom - Slovom! No a absurdnosť učenia KC je v tom, že na jednej strane uznáva, že Svätý Duch je Boh a teda je prítomný tu na zemi a súčasne vytvorí úrad pápeža, ktorý práve toho všadeprítomného Boha, ktorý vidí do srdca človeka má zastupovať a to hriešnym človekom a dá mu meno svätý otec s atribútom neomylný, akoby sme nemali svätého, neomylného a všadeprítomného Otca na nebesiach. Ježiš učí: Mat 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Tak teda je jasné, že Boh je prítomný svojím Svätým Duchom – Slovom, ak sa kdekoľvek stretnú dvaja traja v jeho mene. Chrám Boží, kde sa Boh prechádza nie je budova! 2Kor 6:16 ... Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. Ján 14:23 Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.

Otec, Syn a Duch Svätý sú jedným Bohom a nepotrebujú sa už zastupovať a nahradzovať. Ježiš keď odchádzal tak posiela vo svojom zasľúbení Tešiteľa Ducha Pravdy a tak Boh je na Zemi prítomný svojím Svätým Duchom a preto je jasné, že nepotrebuje zástupcu, lebo vždy je to jeden zvrchovaný a všadeprítomný Boh, ktorý zjavuje Pravdu vo svojom Slove komu chce a kedy chce.

Ak bude niekto namietať, že Ježiš poveril Petra ho má zastupovať tu na zeme, tak je to lož! Pojem skala vyjadruje hlbší zmysel, preto sú tam dva slová s rovnakým významom aj Peter aj skala - a na tej skale zbuduje svoju cirkev. Na prekrútenom zmysel verša Mat16:18 sa vybudovala inštitúcia, ktorá vyhlasuje, že je jediná pravá.

Predsa Ježiš to hovorí spôsobom –Mat16 18A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti; Načo hovoriť týmto spôsobom ak môžem povedať – Petre, na tebe zbudujem svojú cirkev. Nie! No takto to Ježiš nepovedal! No keď hovorí o svojom odchode, tak logicky práve vtedy by mal spomenúť Petra, no ako vidíme vôbec ho nespomína, ale hovorí niečo iné: Ján16 7No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ neprijde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám.
Ak Ježiš odchádzal , tak akú dôležitosť prikladá Tešiteľovi - Duchu Pravdy. "Keď odídem, pošlem ho k vám" Dokonca je to nám užitočné, keď Ježiš odíde a to kvôli tomu Tešiteľovi – Duchu Pravdy, ktorého pošle k nám a nie kvôli Petrovi, ktorý podľa výkladu KC ho mal na zemi zastupovať! Teda nejaký Petrov úrad a následníctvo Ježiš nespomína. Žiadny Peter, alebo nejaký človek tu vôbec nefiguruje, ale Duch Pravdy, ktorý bude uvádzať do každej Pravdy vo svojom Slove a namiesto neho sa posadila KC a vydáva sa za jediný stĺp pravdy! A KC slová Ježiša zneužila, aby vytvorila úrad pápeža, ako námestníka Krista – Boha na zemi.
Ježiš hovorí, ty si Peter, Skala a na tej skale. To je rozdiel a dáva to iný zmysel, pretože zmysel pojmu „skala“ Židia veľmi dobre poznali“!: Ž18:32 Lebo kde kto je Bohom krome Hospodina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?! 1Sam 2:2 Nie je svätého, jako je Hospodin, lebo nie je nikoho krome teba; a nie je skaly, jako je náš Bôh ! 1Kor 10:4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus.
Keď hovorím o svojej skale spasenia ako to chápali Židia, tak je to niečo v čo verím, na čo sa môžem spoliahnuť, nádejať, oprieť, mať v tom istotu. Kľudne sa môžem aj tak volať Peter, ako keď Ježiš použil význam mena Peter - skala, na zdôraznenie na čom zbuduje svoju cirkev, no vždy tou mojou skalou spasenia je Kristus - Syn živého Boha zjavený v mojom srdci od Otca v nebesiach.

Potom je jasné, že tou skalou v Petrovom srdci sa stal zjavením od Otca Kristus a Peter ho aj vyznal – ty si Kristus , Syn živého Boha. Predsa Ježiš mu to aj hovorí: Mat16 17A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Teda neprišiel na to sám od seba svojím rozumom! Blahoslavený preto, že našiel milosť v Božích očiach a Otec na nebesiach mu to zjavil. Potom je blahoslavený každý, ktorý našiel milosť v Božích očiach a Otec mu zjavil túto Pravdu že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha!

A práve na tom, čo sa pre Petra stalo skalou spasenia, tak Ježiš vybuduje svoju cirkev. Teda tou skalou spasenia je práve Kristus ako Syn živého Boha zjavený v Petrov srdci a to Otcom na nebesiach. No a na každom, komu Otec na nebesiach zjavuje v srdci Krista – ako skalu spasenia, tak takýmto spôsobom buduje Ježiš svoju cirkev. . “Ján17:6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.“ Tak teda Otec dáva ľudí zo sveta Kristu a skrz Krista prichádzame k Otcovi. Otec a Syn sú Jedno a navzájom sa dopĺňajú. Ježiš povedal jasne: „Ján 6:37 Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.“ Ján 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa

Ježiš nezaložil žiadne náboženstvo, ale cirkev, ktorú tvoria iba tí, ktorí v Pravde uverili v Krista – v jeho Slovo a tak Kristus sa v ich srdciach stal zjavením od Otca skalou spasenia a iba tí všetci tvoria cirkev Kristovu a vyznávajú ho, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha. Človek zakladá náboženstvá a organizácie a nazýva ich cirkvami s rôznymi názvami, no jedine Boh buduje pravú Cirkev Kristovu zo sŕdc vykúpených a jedine On vie, kto do nej patrí.

Predsa žiadny skutočný kresťan nemôže schvaľovať a ospravedlňovať skutky a učenie, čo ide priamo aj nepriamo proti Kristu – jeho učeniu. Kresťan nasleduje učenie Krista a jedine tak sa identifikuje srdcom a to v Pravde Božej. Kresťan neobhajuje zabíjanie, prenasledovanie, vedenie vojen a to v mene Boha, v mene nejakej cirkevnej inštitúcii, štátu atd. pretože nasleduje Krista, ktorý učil milovať aj nepriateľa! Kresťan nezabíja, pretože v zákone je napísané - nezabiješ!
Ako sa môže šíriť láska k Bohu – jeho Slovu, ktorým nám zvestuje evanjelium radosti a pokoja, a učí o láske k blížnemu a dokonca aj k nepriateľovi, tak ako sa môže takéto učenie šíriť mečom, prenasledovaním a zabíjaním? Potom je nadmieru jasné, že ak po ovocí ich poznáme, tak potom to, čo sa rozšírilo po celom svete takýmto spôsobom a sa skrýva za meno Kristus – kresťanské, je falošné, ktoré nenasleduje a opovrhuje tým, čo učil Kristus. Sú to teda antikristove náboženstva, učenia.
Kresťan sa spolieha na Boha, preto nepotrebuje meč, ale jeho mečom je Slovo Božie. Má duchovné zbrane a nepoužíva zbrane tohto sveta. Kristus nešiel predsa mečom a aj napriek tomu evanjelium života sa rozšírilo apoštolmi, ktorí boli prenasledovaní a zabíjaní po celej Rímskej ríši a následne po celom svete. Ak niekto mi bude tvrdiť, že sa mečom šírilo rýchlejšie, tak to už nebolo kresťanstvo, ale nejaký zdegenerovaný hybrid – antikristove učenie. Pravé evanjelium sa šíri jedine Slovom Pravdy a teda v láske, ktorá ide vždy s pravdou a nie prenasledovaním a mečom. Ináč to nie je možné! Ako sa môže šíriť láska k Bohu, láska k blížnemu a dokonca aj k nepriateľovi mečom a zabíjaním?
Ak si niekto myslí, že kresťanstvo prežilo preto, že kresťania za neho bojovali mečom, tak nevie, čo je to kresťanstvo a čo je jeho falošná podoba. Ak niekto posudzuje kresťanstvo, tak ho má posudzovať z pohľadu učenia Ježiša Krista a až tak môže vedieť čo je to kresťanstvo a čo len nosí nálepku kresťan – kresťanské. Treba brať slovo viera, kresťan, evanjelium Ježiša Krista v pravom význame slova a nemiešať to s jej falošnými podobami a potom to spájať so slovom viera, kresťan. Je veľa ľudí a veľkých cirkevných organizácii, cirkvi čo si dávajú nálepku kresťan, kresťanské. Ale či sú aj z Božieho pohľadu kresťanské, to je už iná otázka. Potom niekto posudzuje vieru v Božie Slovo a kresťanstvo zo skresleného pohľadu na vieru a kresťanov, ktorí nimi z Božieho pohľadu nie sú.
Vážne odbočenie od Pravdy Kristovej je hlavne v tomto: KC učí, že viera v Krista nestačí. KC učí, že istota spasenia v Kristu je opovážlivé tvrdenie.

Od toho sa odvíja všetko ostatné a vidíme to na plodoch a praktizovaní falošného kresťanstva plné pompéznosti, hromadení majetku, túžbe po bohatstve a moci. Robia práve opak toho, čo učil Ježiš, no radi sa nazývajú kresťanmi, ktorí ale z Božieho pohľadu nimi nie sú. Potupujú tým meno Ježiša Krista a mnohí ľudia sa preto čo vidia na takzv.„kresťanoch“, rúhajú Bohu.

Odpovědět


SPAM

Pavel Krajtl,2015-04-07 17:51:34

Prosím smazat

Odpovědět


Viktor Abc,2015-04-07 18:55:00

Keď odcitujem z Biblie nejaké verše, tak je to spam?

Odpovědět


Frantisek Kroupa,2015-04-07 21:47:13

Proboha :-) nechte toho blábolení, speciálně u nás, kde se katolická církev sprostě dere k moci za každou cenu a peníze jí vůbec nesmrdí, ba naopak - kšefty jí jdou jako nic jiného. Církev JE normální spolek jako každý jiný (obligátní zahrádkáři, lukostřelci atd.); výjimečné postavení si přisuzuje sama. Viz výše uvedené citáty - to jsou všechno nevědecké výklady ... čeho? Nikdo neví, žádné objektivně přezkoumatelné zdroje nejsou.
Vzpomínám si na vojenská léta, kdy se na politických školeních úplně stejně probíral Lenin, třeba spisek "Všichni do boje proti Děnikinovi". On tam řešil zcela konkrétní problém občanské války v Rusku, ale my jsme měli vyvozovat správné závěry pro současnost a hlavně i pro budoucnost. Kolega prohlásil, že je tam prostě nevidí, resp. že si stejně dobře umí představit i jiné. Holt byla k dispozici originál (resp. jeho kopie). No a s náboženstvím je to principiálně stejné, jen tomu přezkoumání se brání.

Odpovědět


Jezisikrite, to je silenec. Upalte ho na hranici!

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-07 23:02:31

Jezisikrite, to je silenec. Upalte ho na hranici!

Odpovědět

Dva odkazy

Jaroslav Pokorný,2015-04-07 14:38:13

k porovnání a k zamyšlení

Ad: Jana Packova http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=7259&akce=show2&dev=1&reply2=124773#form

http://christnet.cz/clanky/5498/infantilita.url

Odpovědět

Milan K,2015-04-07 12:46:16

Jenda > Ovšem, že náboženství je součástí prostředí. Ale "náboženství" se nerovná "bůh".
Aneb prostředí, pokud se zaměříme pouze na samozřejmý a nutný vliv věřících jedinců v okolí (bez kterých by to, či ono náboženství neexistovalo) na chování jedince, není utvářeno bohem, nýbrž právě těmi jedinci, případně nástroji, které vytvořili (texty, hudba, atd..).
Takže je to vždy o lidech.
To, že jejich kroky vedl/vede nějaký bůh, je víra.
A "víra" nerovná se "věda".

Odpovědět


Omluva

Milan K,2015-04-07 12:48:46

Omlouvám se, komentář měl patřit pod téma:
Keď už, tak poriadne...
Roman Halaj 06.04.2015 v 10:33

Odpovědět

V "Knihe pre mimozemšťanov"

Milan Závodný,2015-04-07 10:52:24

popisujem, ako asi mohol vyzerať skutočný príbeh o Ježišovi, v článku: "Ježišove výroky." Na webe už mi ho vymazali, je len v knižnej forme, vychádzal som z textov 4 evanjelii a viacerých filmových dokumentov a literatúry. Je to môj návrh, ako si vec rozumne vysvetliť. Myslím, že sa až chronicky zabúda, že všetky texty Nového zákona vznikli 20-50 rokov po udalostiach, a tak nutne podliehajú tomu, čo dnes voláme ľudová slovesnosť. Je skutočne zarážajúce, ako niekto môže uvažovať o reálnosti detailov /odseknuté ucho, vyhnanie kupcov z chrámu, postavy v prázdnom hrobe.../, keď pre vedu Ježiš de facto neexistuje, niet jediného dôkazu, že kedy žil. /U Josefa Flavia ide o dokázaný podvrh./ Takže, je načim uvožovať moderne o veciach i tých najcitlivejších. A nebáť sa, že sme 2000 rokov uctievali modlu. Veď človek predovšetkým uctieva, až potom myslí.

Odpovědět

No, tak nějak,

Dag Bedmen,2015-04-07 08:02:26

každá ideologie potřebuje svá základní dogmata - vzkříšení, vize, čistotu rasy, posmrtný život, atd... není dost místa na vypsání jak všech ideologií, tak jejich základních dogmat, ale každý, nezávisle na ideologii, vzdělaný jedinec by v tom měl mít jasno. Ale tak nějak, co je vlasně oporou ideologií???

Odpovědět

Smysl náboženství?

Matěj O,2015-04-07 01:30:33

Chápu, že dítě vychovávané v rodině věřících (libovolného náboženství), bude mít v drtivé většině případů stejné vyznání (vertikální přenos memplexu). Ostatně není to jeho volba, ale jeho rodičů-vychovatelů, v jakém prostředí se budou utvářet jeho představy o světě a čemu bude věřit a čemu ne (i přes sebevětší nekonzistence).

Jsem ale přesvědčený, že je možné mít klid mysli, cítit soucit k druhým, pomáhat a všeobecně harmonicky koexistovat na té naší vesmírné lodi, aniž by to bylo podmíněné vírou v cokoliv nadpřirozeného. Náboženství spíš tím svým balastem vytváří zbytečné rozdíly a nedorozumění mezi lidmi.

Tuším, že není ani tak problém v obsahu toho kterého náboženství, jako spíš vštěpené dogmatické a nekritické přemýšlení nad smyslem vlastní víry, a že to je hlavní důvod, proč se tahle skupina archaických memplexů stále drží a předává.

Odpovědět

Evangelia se liší, no a co?

Stanislav Kaštánek,2015-04-06 22:15:29

Čtyři evangelia se liší skoro 2 tisíce let a nic hrozného se nestalo. Víra v Boha je založena na víře, atmosféra v kostele podněcuje k zamyšlení nad smyslem života postoji k blízkým. Není to o vědeckém rozboru údajných rozporů. Co je na tom divného, že čtyři nepřímí svědci události ji popisují mírně odlišně? Kdy jsme se dozvěděli konečnou pravdu o ostatcích Hitlera a víme ji vůbec?
Kdo z těchto přemoudrých diskutujících byl v kostele, kde se čte evangelium podle Jana? Což lze chápat jako oficiální verzi.
Odvalený kámen objevila Marie Magdalská a běželi k němu Petr a učedník Jan, který ho předběhl, nechal však nahlédnout prvnímu Šimonu Petrovi, který byl ustanoven nástupcem Ježíše.
Článek je dobrý, mnozí mladí informace z křesťanství nemají, jsme nejvíce atheistický národ na světě a podle toho to vypadá s morálkou.
Pro L.Foldynovou :ćlánek nejsou bláboly. Doporučované čtení proglasu mladé lidi za 25 let nepřitáhlo, čili ani nepoučilo.

Odpovědět


Mno, nejvíce ateistický národ...

Jaroslav Pokorný,2015-04-07 00:34:35

Po posledním sčítání lidu si kard. Duka zaliboval, že jen 6% občanů zatrhlo, že jsou ateisté. Ostatní že (tedy) něčemu věří!

Odpovědět


Nevím z čeho se raduje

Jenda Krynický,2015-04-07 19:39:07

"něcisté" jsou mu k ničemu.

Odpovědět


Kdo lže - Duka nebo Pokorný?

Josef Skramusky,2015-04-09 22:49:30

Pane Pokorný - mohl byste uvést zdroj (rozhovor s panem Dukou)? Docela rád bych pana Duku usvědcil ze lži ;)
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30719
tabulka Tab. 614c Obyvatelstvo podle věku, náboženské víry a pohlaví.
Zde je vidět že oněch 6,8% jsou zmiňovaní "něcisté". To co je v dotazníku nejblíže ateismu je "bez náboženské víry" - tuto možnost zatrhlo 34,5% - tedy více než něcisté a "příslušní" věřící dohromady. Pokud předpokládáme, že většina (minimálně křesťanů) své náboženství hrdě přizná, dá se předpokládat, že i většina lidí z koláče "neuvedeno" (44,7%) bude spíše z lidí, kteří náboženství nepřikládají velký význam. Myslím, že je tedy určitě možno mluvit spíše o národě nevěřících (lépe než ateistů) než křesťanů. Sám jsem agnostik, a podobné debaty mi už přijdou úsměvné - ale statistická data nejsou filozofie a to co pan Pokorný je prostě lež.

Odpovědět

je to o rozdání nejvyššího možného výkupného

Josef Hrncirik,2015-04-06 20:35:00

Odpovědět

Prečo sa to stalo?

Viktor Abc,2015-04-06 20:08:37

Josef Hrncirik napísal: vše je úplně jasné, kromě toho jak ho mohl opustit

------------------------------------
Boh – Božie Slovo sa stalo telom – Kristom a preto Boh mohol trpieť ako človek, byť ukrižovaný, zomrieť a vstať z mŕtvych. To opustenie je okamih smrti, ktorý podstúpil za nás hriešnych a zaplatil za nás to, čo by sme museli zaplatiť my všetci – svojím životom. Tým, že zaplatil plnú výkupnú cenu za naše hriechy, tak tým my môžeme žiť. Jedinou podmienkou je uveriť práve v to, čo nám oznamuje. Teda sme spasení z milosti skrze vieru v to, čo nám oznamuje. To je všetko! Život, ktorý bude nasledovať je život nového človeka narodeného z ducha – z Boha, ktorý je nekonečne vďačný jedine Bohu a svojím životom oslavuje Stvoriteľa.

Podstata je v tom
Pretože milosť je neobmedzené pôsobenie lásky. Hriech nemôže obmedziť nekonečnú lásku Božiu, no je čosi, čo je tak isto nekonečné a čo úplne zadržiavalo milosť. Touto obmedzujúcou silou bola nekonečná spravodlivosť Božia, ktorá vyžaduje potrestanie hriechu podľa Jeho svätého zákona. V dôsledku toho Boh nemohol pre hriešnika urobiť všetko, čo jeho láska požadovala. Aby láska mohla pôsobiť voľne a bez obmedzenia, bolo potrebné vykonať niečo, čo by uspokojilo všetky nároky Božej spravodlivosti.

Ak teda, by mal hriešnik uspokojiť Božiu spravodlivosť, musel by stratiť svoj život, pretože podľa Zákona hriešnik musí zomrieť. “Odplata za hriech je smrť ". Avšak ak by mal hriešnik zomrieť, nezostávalo by príležitosti pre lásku, pôsobiacu v jeho záujme. Je jasné, že ak mala byť Božia spravodlivosť uspokojená a láska mohla slobodne pôsobiť, Boh sám vykonať to, čo bolo potrebné. To je presne to, čo sa udialo na kríži. Božia láska našla cestu, ako uspokojiť Jeho spravodlivosť a uviesť lásku do slobodnej činnosti, ničím nezadržateľnej. ,,V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy" (I. Ján. 4 : 10).

Ako hriešnici sme všetci do jedného podľa absolútnej spravodlivosti Božej hodní odsúdenia. Niet rozdielu – všetci sme zhrešili a žiadnym skutkom sa nevykúpime spod odsúdenia za hriech. Z Písma je jasné cit. „Zid9/22 A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia“

Sú dve alternatívy. Teda buď by sme zaplatili za svoj hriech smrťou a to bez ohľadu na to čo dobré sme predtým robili a či sme milovali svojich blížnych a pod., pretože nič nepokryje náš hriech pred Bohom – žiadny skutok, jedine smrť. Alebo sa musel za nás obetovať Ježiš a týmto môžeme žiť skrze vieru v milosti s Kristom a byť v očiach Božích spravodliví. No samozrejme nie je to naša spravodlivosť, ale spravodlivosť Kristová.Keď bolo dokončené dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži, tak už veriaci v Krista nie je pod zákonom, ale pod milosťou a teda nie sme pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery. Rim 3:27 Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie!Ale zákonom viery. A ďalej - 31Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť.

V skratke - Boh je absolútne spravodlivý a za hriech je podľa zákona smrť. Ak by Boh nekonal spravodlivý súd, tak by bol nespravodlivým Bohom. Preto pre zmierenie za hriechy celého sveta, aby teda svet mohol ďalej existovať, tak musel zaplatiť niekto, kto si to nezaslúžil – Syn Boží, lebo bol bez hriechu a jeho smrť má absolútnu výkupnú cenu. Jedine tak má obeť takúto výkupnú cenu aby uspokojila nároky Božej spravodlivosti. Ak by sa obetoval hriešník, tak nič výkupné na tom nie je, lebo si to zaslúžil, pretože každý je hriešný a podľa zákona tak či tak je hoden smrti.

Na kríži sa udiala zámena. Kristus mal za svoj spravodlivý život obdŕžať (zaslúžene, zo skutkov) život, ale vzal smrť. Hriešnik (ako ja a ty) má vziať za svoje hriechy (za svoje skutky) smrť, ale ak sa stane účastným tejto zámeny, obdrží (nezaslúžene, z milosti) život. Stať sa účastným tejto zámeny znamená uveriť tomu, čo Kristus na kríži vykonal a vydobyl, uveriť tomu, že nás svojou preliatou krvou, smrťou a vzkriesením vykúpil. Posolstvo o tom, kto je Ježiš Kristus a čo sa na kríži udialo, sa nazýva evanjelium. Boh vyhlasuje každého, kto verí evanjeliu ukrižovaného a vzkrieseného Krista za spravodlivého. Boh počíta spravodlivosť z viery. Keďže je z viery, je nezaslúžená, nikto sa nebude môcť pochváliť, budeme môcť chváliť len Krista.

Odpovědět


věda se nesměle ptá: jak? , a církev hřmí proč!

Josef Hrncirik,2015-04-06 20:26:39

Odpovědět


A je třeba pokorně přiznat:

Jaroslav Pokorný,2015-04-07 00:31:59

KATECHISMUS katolického náboženství je kniha posvátná, protože nám podává pravdy Boží. Proto je přijímáme s vírou božskou neboli nadpřirozenou. To znamená: S pomocí Boží přijímáme s nejpevnější jistotou všechno, co Bůh oznámil a čemu nás učí jeho Církev jako pravdám od Boha zjeveným. I tomu pevně věříme, co nemůžeme poznat z osobní zkušenosti či pochopit svým rozumem, protože tyto pravdy máme od Boha.

Božskou, nadpřirozenou víru si nemůže nikdo dát sám. Je to veliký dar, neboli milost od Boha. Tento dar božské, nadpřirozené víry jsme dostali s milostí posvěcující. Máme za něj děkovat a také se modlit za to, abychom si jej vždy zachovali, upevňovali a rozmnožovali.

Proto s modlitbou a s touto božskou, nadpřirozenou vírou ber do ruky tuto knihu.

Katechismus katolického náboženství není jen k poznávání Božích pravd, je hlavně k tomu, abys jim nadpřirozenou vírou radostně věřil, podle nich se řídil ve svém denním životě a podle nich opravdu žil. K tomu ovšem zase potřebuješ Boží pomoc. Proto začínej i konči četbu katechismu vždy modlitbou.

katolicky-katechismus.cz

Odpovědět


Jedinou podmienkou je uveriť

Jan Novák9,2015-04-07 06:15:50

Takže Viktor Abc napsal: Jedinou podmienkou je uveriť práve v to, čo nám oznamuje.

Ale Jaroslav Pokorný napsal: Božskou, nadpřirozenou víru si nemůže nikdo dát sám. Je to veliký dar, neboli milost od Boha.

Takže já víru nemám, a kdo za to může? Bůh přece, jako za všechno ostatní ve světě který stvořil. Bůh, jako nejvyšší instance je zodpovědný za všechno. Na všechny katastrofy je odpověď: Stalo se to protože tomu tak Bůh chtěl.

V našem světě převažuje utrpení nad štěstím, což znamená že žijeme v pekle, byť mírném. Z toho vyplívá že Bůh je zlý. Proč si myslíte že ve světě pod vládou satana najdete pravdu v nějaké knize? V době pod vládou církve bylo vždycky utrpení největší, viz středověk - doba temna a víry.

Odpovědět


Viktor Abc,2015-04-07 18:49:04

Kto posudzuje kresťanstvo skrz jeho falošné podoby, tak dospeje k takýmto záverom. No kresťanstvo je o inom ako som písal o niečo vyššie. Slovo Božie bolo prekrútené a zneužité na politické, ekonomické a mocenské ciele a to formou náboženstva.

Odpovědět


Pre Jan Novák9

Viktor Abc,2015-04-14 12:45:00

Správne Jaroslav Pokorný napísal, viera je darom od Boha, no jedná sa jedine o vieru v Božie Slovo. To, že sa podmieňuje spasenie živou vierou, tak to nepopiera to, že viera - spasenie je darom od Boha a je teda jedine z milosti. Slovo Božie môže iba skrz vieru pôsobiť v srdci človeka. Preto je napísané v Písme: „Ján 6:37 Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.“ Ján 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa

Odpovědět

Namitky k clanku

Jan Rehak,2015-04-06 19:49:44

1. V Bibli nejde o presne pocty, ale o poselstvi. Zvlast hodnotici soudy se budou proste lisit, nebot napr "zdrzel se alespon 40 dnu", "zdrzel se", "nezdrzel se dlouho" nemusi byt v rozporu.

2. Ohledne mobility - pise se, ze kdyz prisli a zjistili, ze to je Jezis, tak se hned vydali zpet. To neznamena, ze se to vsechno da zvladnou za den.

Rika se, ze to jsou 2 dny cesty. Kdyz to v te dobe v te oblasti kazdy vedel, tak je nesmysl, aby si to nekdo vymyslel.

3. Ohledne smrti svedci probodeni boku a to, ze z neho vysla krev a voda. Kdyz krev neobiha, tak se oddeli plasma od jinych elementu. Prave plasma muze na pohled pripominat vodu.

Odpovědět

Jan Rehak,2015-04-06 19:46:21

1. V Bibli nejde o presne pocty, ale o poselstvi. Zvlast hodnotici soudy se budou proste lisit, nebot napr "zdrzel se alespon 40 dnu", "zdrzel se", "nezdrzel se dlouho" nemusi byt v rozporu.

2. Ohledne mobility - pise se, ze kdyz prisli a zjistili, ze to je Jezis, tak se hned vydali zpet. To neznamena, ze se to vsechno da zvladnou za den.

Rika se, ze to jsou 2 dny cesty. Kdyz to v te dobe v te oblasti kazdy vedel, tak je nesmysl, aby si to nekdo vymyslel.

3. Ohledne smrti svedci probodeni boku a to, ze z neho vysla krev a voda. Kdyz krev neobiha, tak se oddeli plasma od jinych elementu. Prave plasma muze na pohled pripominat vodu.

Odpovědět

vše je úplně jasné, kromě toho jak ho mohl opustit

Josef Hrncirik,2015-04-06 19:38:59

Odpovědět

Je pro mne překvapením

Jaroslav Sečkař,2015-04-06 18:49:14

, že se zde řeší tyhle staré věci i když jsou i bez přístupu do vatikánské knihovny jasné.
1, Před smrtí volal Eliáši , Eliáši proč jsi mě opustil. Proč volal Eliáše ?
2. po takzvaném vzkříšení jej nikdo s bývalých učedníků nemohl poznat. Představte si, že se trmácíte krajinou, vedete duchovní rozpravy, jíte spolu spíte spolu... a po týdnu nemůžete svého učitele poznat ???
Já poznal svého třídního z gymnasia po třiceti letech bez problému.
Nebylo by užitečnější se inspirovat a poučit dávným příběhem a zorganizovat nové naše České národní obrození s ohledem na tento dávný pokus ...

Odpovědět


Som kresťan

Viktor Abc,2015-04-06 19:16:03

Môžem ti ten verš odcitovať a to pre informáciu ostatným: Mar 15:34 A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil!

Odpovědět


Jan Rehak,2015-04-06 19:25:01

1. Predrecnik to pise dobre. Jenom proc tomu nerozumeli? No tam se bezne mluvilo aramejsky, ale modlilo se hebrejsky. On proto volal k Bohu bohosluzebnim jazykem (hebrejsky). A tomu ne kazdy rozumel a ptali se, jestli vola Eliase - jmeno Boha v hebrejcine Elohim.

2. Asi vypadal (trochu) jinak. Kdyz prochadzel dvere, tak nemohl mit bezne telo jako driv.

Odpovědět


Viktor Abc,2015-04-06 19:39:55

Kto boli tí, ktorí tam stáli a tomu nerozumeli ale sa len domýšľali? Mat27 47A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá tento. 48A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trsť a napájal ho. 49Ale ostatní hovorili: Nechaj tak; vidzme, či prijde Eliáš, aby mu spomohol.

Tak teda vieme ktorí to boli

No ten, kto to opisuje, tak vedel dobre na koho volá a aj to preložil :"Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil!"

Odpovědět

Námět na 3.díl

Bohdan Pfeffer,2015-04-06 18:41:34

Což takhle zdokumentovat den zvěstování. Vezněme to od začátku?

Odpovědět

Som kresťan

Viktor Abc,2015-04-06 18:24:47

Aby sme sa mohli rozumieť, tak potrebujeme definíciu toho, čo je to vlastne život. Skutočný život je jedine v Bohu – Božom Slove, lebo aj náš duševný život pochádza z oživujúceho Božieho Ducha. Je duševný život a je aj duchovný život. Aj naše DNA je v podstate tiež slovo, ktoré vo forme jazyka nesie v sebe zmysel a je zrozumiteľné bunkám a táto informácia formuje celé naše telo. Narodiť sa z ducha je uveriť Slovu Božiemu, ktoré nesie duchovný zmysel - informáciu, ktorá zase formuje nášho ducha na podobu Božieho Syna. Duševný život je dočasný, no duchovný život je večný, pretože Boží duch je večný. Preto Ježiš nazýva tých, ktorí nežijú duchovne – mŕtvymi. Na týchto jednoduchých veršoch , ktoré hovoria o mŕtvych si to môžeme objasniť, čo je to život v pravom význame slova a čo je to byť duchovne mŕtvy! Mat8 22Ale Ježiš mu povedal: Poď za mnou a nechaj, nech mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych. Ján5 24Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 25Ameň, ameň vám hovorím, že prijde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí počujú, budú žiť.

Tu sa nehovorí o zmrtvýchvstaní z mŕtvych pri druhom príchode Krista, ale o oživení z duchovnej smrti už tu teraz na zemi počas telesného života. Je to teda uvedomovanie si života jedine v Bohu – Božom Slove. Keď teda duchovne mŕtvy počuje ( uverí) hlas (evanjelium Ježiša Krista) a teda keď počuje (uverí)bude žiť večným životom, ktorý smrťou tela nekončí, pretože duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych oživí aj ich a vstanú do nesmrteľných duchovných tiel. Keď boli duchovne mŕtvi , tak už tu na zemi ožijú Slovom Božím a to skrze vieru! Ten život v Kristu je večným životom aj keď telesne zomierajú, pretože druhá smrť nad nimi nemá moci! Druhá smrť je večné zatratenie preč od tvári Božej.

Mat8 22Ale Ježiš mu povedal: Poď za mnou a nechaj, nech mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych. Teda ako môžu mŕtví pochovávať svojích mŕtvych? Je tu dané rovnítko – sú mŕtvi aj jedni aj druhí, ktorých pochovávajú! Ako vieme tak tí mŕtvi, ktorí pochovávajú sú v skutočnosti duchovne mŕtvi, no ako vieme tak telesný - zmyselný život si užívajú. Užívajú si telesného života ako sa len dá. To, čo nedokážu je uvedomovať je život v Božom Duchu – v Božom Slove. Sú duchovnými mŕtvolami, ktoré nemajú duchovný život a tie duchovné mŕtvoly pochovávajú svojich mŕtvych, ktorí zomreli telesne a taktiež si nič neuvedomujú.

Duša je fungovanie - život duševného tela v ktorom koluje krv a každý vie, že to fungovanie raz prestane. Telo sa premení v prach, no to čo zostane je práve to, čo sa sformovalo počas životnej púte človeka a je to duch človeka – jeho osobnosť – jeho JA. Ľudia sa môžu prieť o to čo je to duša a duch, no vždy sa dostaneme len k jednému a to je osoba človeka – jeho JA. To, čo vstáva z mŕtvych do duchovného neporušiteľného tela musí byť nehmotné, a musí to byť jedine to, čo tvorí podstatu človeka, teda je to osoba toho ktorého človeka, jeho JA. Nič iné to byť nemôže! No a to „JA“ vstáva z mŕtvych a teda sa zobudí vtedy, keď ho Boh oblečie do neporušiteľného duchovného tela a nie duševného tela, ktoré mal predtým. Preto sa z Biblického pohľadu volá duševné telo – zmyselným - duševným a nie duchovným telom, lebo funguje na inom princípe. Biblia sa zmieňuje aj o neporušiteľnom duchovnom tele, ktoré sa volá preto duchovným, pretože funguje na inom princípe ako duševné telo. Je neporušiteľné a prirovnáva sa k telu ako majú anjeli v nebesiach. Anjeli totiž nemajú duševné telá, v ktorých koluje krv. Sú to duchovné bytosti a majú duchovné telá.
Ježiš keď vstal z mŕtvych, tak nevstal do duševného tela, ale do neporušiteľného duchovného tela. Jeho telo bolo premenené na duchovné telo. Preto aj Ježiš, keď vstal z mŕtvych sa mohol znenazdajky objavovať, miznúť, vzniesť sa atd. o čom sa Biblia taktiež zmieňuje.
Apoštol Pavol hovorí o tajomstve, že všetci živí v čase príchodu Krista nezomrú, ale budú v okamihu premenení do duchovných tiel. No a všetci tí, ktorí do času príchodu Krista sú mŕtvi, tak vstanú rovno do duchovných tiel. 1Kor15 51Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. 52Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.
To premenenie tela videli na vlastné oči aj učeníci a stalo sa aj predtým na vrchu o ktorom sa Biblia zmieňuje: Mar9 2Potom po šiestich dňoch povolal Ježiš so sebou Petra, Jakoba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, samotných. A premenil sa pred nimi, 3i jeho rúcho stalo sa skvejúcim, veľmi bielym ako sneh, akého bielič na zemi nemôže vybieliť. 4A ukázal sa im Eliáš s Mojžišom, a shovárali sa s Ježišom.
Rim 8:11 A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
Tak teda jedine duch Boží, ktorého sme prijali do srdca vierou v Božie Slovo oživí naše smrteľné telá, do ktorých sa zobudíme - vstaneme. Teda vstaneme do nesmrteľného duchovného tela.

Ak zomiera duševné telo, tak sa hovorí, že vypustil dušu a teda krv prestane obiehať no duch človeka ide do Božích rúk. Sk 7:59 A kameňovali Štefana, ktorý volal na Pána a hovoril: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!

Tak teda ducha a nie dušu. Ak to niekto zamieňa, tak tieto pojmy môžeme vynechať a povedať, že do Božích rúk ide to, čo tvorí podstatu osoby toho ktorého človeka. Pretože nič iné ani nemôže vstať z mŕtvych do duchovného tela, len práve to. Je nemysliteľné, keby vstavala z mŕtvych nejaká iná osoba, ako tá čo zomrela. Keďže ako Biblia učí, tak nastane súd a každý vo svojej osobe súdený podľa miery spravodlivého Boha. Tí ktorí uverili v Krista tak: Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Luk 23:46 A Ježiš zvolal velikým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.

Tak teda do Otcových rúk kladie svojho ducha a nie dušu. Následne zomiera a teda vypustil dušu. Krv prestala prúdiť a život duševného tela zaniká. Na tretí deň sa navracia do jeho oživeného a premeneného tela oživujúci duch a vstane do nového tela – duchovného, ukáže sa mnohým a neskôr sa s úžasom okolo stojacích učeníkov vznesie k Otcovi na nebesia.

Ján 6:63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

Žiť telesne a užívať si života ako sa len dá, je dočasné a človek je v tomto prípade duchovnou mŕtvolou a podobá sa skôr na zviera. Duchovný človek žije duchovne a uvedomuje si život v Bohu jedine skrz vieru v Božie Slovo, ktoré je duch a je život je žiť život. Iba tak môže svojím životom oslavovať Stvoriteľa – Boha. Boh je predsa večný a tak aj život v Bohu je večný, hoci telesne človek zomrie. Tak ako telesne mŕtvy si nič neuvedomuje, tak ani duchovne mŕtvy si neuvedomuje duchový život v Bohu a na oslavu Boha, hoci telesne žije.

Odpovědět


Nechci být nějak rýpavý,

Jaroslav Pokorný,2015-04-07 00:26:39

ale mám jednu otázku: "Jak to víte??" Připomínáte mně některé významné kazatele kteří podobně krásně mluví o tom, co Pán Bůh v nebi dělá, co si myslí ..... jako by s ním někdy někde u kafe "hodili řeč"!

Odpovědět


Viktor Abc,2015-04-07 19:11:37

No, nehovorím nič iné, len to, čo je napísané v Biblii, teda v duchu v akom bola Biblia napísaná, teda v Božom Duchu.

Všetko to, čo som písal si tam môžete nájsť!

Odpovědět


Je to napsané v Bibli, tak je to pravda

Jenda Krynický,2015-04-07 19:33:32

protože v Bibli psali, že je pravdivá. A taky v ní psali, že je to slovo Boží a Bůh by přece nelhal.

Jak málo některým lidem stačí.

Odpovědět

víry v bohy a dnešní poznatky vědy-soukromý názor

Jiří Tesař,2015-04-06 14:39:49

1-všichni lidé na svět jsou byli,jsou a budou 100% věřícími.
Někteří věří jen ve fyzický život a ten druhý nemohou 100% popřít.
Někteří věří v současný fyzický život a jejich jakékoliv náboženství,kdy existenci bohů nemohou též 100% dokázat.

2-když tak sleduji jak se chovají někteří zastánci jak jen fyzického života tak i fyzického a bohů došel jsem k názoru,že řadě z nich zásadně chybí základní úcta k člověku jako jedinci a to i s jeho chybami v tomto fyzickém životě.

3-takže jsem si ani z jedné skupiny nevybral a nezbylo mi nic jiného než si vymyslet vlastní názor na život.
Takže každý z nás žije (jeden či více) fyzických životů a každý z nás má svoji jedinečnou nesmrtelnou duši,která se minimálně 1x z duchovna vtělila do fyzična a po smrti mého těla se opět vrátí do duchovna.
Jestli to může udělat vícekrát-je moje osobní přání.
Dále si myslím,že každá duše je sama sobě bohem a ve svých zásadách má nesmazatelně zakotvenu úctu k druhým bohům v oblasti duchovna,která se však někdy nepřenese do současného fyzického života té které duše.
Z čehož plyne všechno zlo pozemských životů- chybí úcta k druhým lidem.
Náboženství které jsem si stvořil,nazývám egoteismem nepotřebuji k němu žádné chrámy, bohoslužebníky, či podobné příživníky,a jsem schopen skládat účty sám sobě a to včetně nezištné pomoci druhým-pokud tedy je pro mne možná.A když si tak přečtu desatero tak mi pro egoteisums docela sedí.

Odpovědět


Petr Hromek8,2015-04-06 14:49:39

Zase pozdě - tj. taky objevujete již objevené. :-)

Egodeismus (od Vašeho názoru se liší tato pozice jen jedním písmenkem) vymyslel již český filozof Ladislav Klíma (viz např. Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Kl%C3%ADma).

Přijde mi to, že hladina alkoholu dnešních přispěvatelů je již příliš vysoká, nebo že sem píší žáci deváté třídy ZŠ, u kterých ještě jde tolerovat, že nemají příliš široký rozhled.

Odpovědět

Nemyslím

Blanka Dohnalova,2015-04-06 14:26:45

že by bylo něco špatného, že zde uveřejňují články mladých autorů, které se o tyto věci zajímají. Ten nápad s odpověďmi katecheta se mi také líbí.
Nenechte si od starých dogmatiků diktovat co sem patří a co ne. Vždyť je nic nenutí číst články pana Špačka.
U nás mladých jednoznačně bodujete :)

Odpovědět


Petr Hromek8,2015-04-06 14:37:44

Asi už jsem tedy taky starý dogmatik. :-) Nevadí mi článek sám o sobě - právě naopak, tahle témata vítám (jinak bych jej asi nečetl) - ale jeho nemístná naivita. Je to na stejné úrovni, jako když se s pomocí znalostí z deváté třídy pokoušíte vyvrátit teorii velkého třesku (omlouvám se za tohle přirovnání, ale lepší mne nenapadlo).

Ještě jinými slovy: v případě článků o fyzice se předpokládá, že znáte teorii matic, umíte řešit diferenciální rovnice apod. Proč tedy nepředpokládat něco podobného v případě článků o křesťanství? Třeba že jsem schopen si daný úryvek z Bible přečíst v řečtině a hebrejštině a schopen poznat rozdíl oproti českému překladu? A že znám něco z historie, dějin myšlení a filozofie, a dovedu věci vnímat v dobovém kontextu a nehodnotím je podle kritérií, které platí v moderní chemické laboratoři?

Odpovědět


Milan K,2015-04-06 16:44:05

Souhlasím, Petře.

Odpovědět


souhlas

Lenka Foldynova,2015-04-06 17:23:47

Proč osel místo těchto blábolů radši neotiskuje rozhovor s papežským kazatelem P. Ranierem Cantalamessou hledáme odpovědi na otázky jak se neustále modlit uprostřed všech starostí všedního dne. Kterak vychovávat děti, aby se mohli jednou s plnou zodpovědností rozhodnout pro Ježíše. A také , jak čelit nástrahám a obtížím, které brání našemu spojení s Bohem. http://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-04-06-16-30.html

Odpovědět


Suohlasím

Jan Kment,2015-04-06 17:30:51

s panem Hromkem8. Tady se často stírá náboženství bez základních vědomostí o tom, co to vůbec je. Dokonce s odmítáním jakéhokoli filozofického přístupu k těmto věcem. Pokud zpochybníte cokoli z tohohle laciného ateismu, jste pro diskutující automaticky věřící = blbec. Jde přece jenom o to připustit si, že nástroje exaktní vědy, přinejmenším zatím, nedovedou postihnoput celou žitou skutečnost

Odpovědět


dodatek

Jan Kment,2015-04-06 17:47:00

Ale i tak pokládám tohle srovnání doslovných faktů z bible za přínosné a zajímavé. I když je tu samozřejmě problém s překlady, se samotným smyslem jednotlivých vět. Ale rozhodně je u křesťanů trestuhodně, že Vatikán ale ani všemožní osvícení teologově proti těm tupým (např. kreacionistickým) výkladům písma otevřeně nevystoupí. Církev si myje ruce. Pak se nemůžeme divit, že tu máme takové věci, jako pálení čarodějnic nebo u sesterského náboženství Džihád. Zasvědcená menšina by měla být zodpovědná za tupý dav, který za sebou vláčí.

Odpovědět

Některé názory mne udivují

Petr Hromek8,2015-04-06 14:06:50

Musím se přiznat, že některé příspěvky - a následně pak některé diskuse na OSLU mne udivují. Přijde mi totiž trochu podivné hodnotit křesťanství podle kritérií platných před dvěma tisíci let a pak ukázat, že z hlediska moderních vědeckých kritérií jsou tyto názory směšné. Ale k tématu: přirozených interpretací Kristova vzkříšení existuje spousta a většinu trochu vzdělaných křesťanů to nijak nepohorší či nepřekvapí. Alespoň jedna interpretace za všechny (asi Rudolf Bultman nebo někdo jemu názorově příbuzný): Kristovo vzkříšení (die Auferstehung Christi) jednoduše znamená, že Kristovo dílo pokračuje (dass die Sache Christi geht weiter).

Kupříkladu zrovna nedávno jsem dočetl knížku Georgese Minoise, Traktát o třech podvodnících. Jde o napínavé čtení o historii fiktivní knihy, která se snažila dokázat, že tři zakladatelé náboženství judaismu, křesťanství a islámu, byli podvodníci, ale můžeme ji také číst jako stručného průvodce po dějinách ateismu od antického Řecka a Říma po evropské osvícenství. V poslední kapitole Minois konstatuje, že v osmnáctém století tento traktát zcela ztratil svoji razanci - mnohé z toho, o čem tento fiktivní traktát hovoří, zcela nezávislými metodami a vědečtěji potvrdila biblická kritika a exegese apod.

Pánové, je tak trochu omyl, když všechny křesťany hodnotíte podle hlediska pomatených amerických kreacionistů, s nimiž se nedá mluvit (věřte, že s nimi bych se nedomluvil ani já). Existují ale taky křesťané, kteří chápou Bibli apod. trochu věděčtěji či racionálněji. Doporučuji kupříkladu kouknout se na knížku Barta Ehrmana, How Jesus Became God, viz http://www.amazon.com/How-Jesus-Became-God-Exaltation/dp/0061778192/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428320478&sr=8-1&keywords=ehrman+how+jesus+became+god, apod.

Bez elementární obeznámenosti s výsledky moderní biblické kritiky a teologie jsou totiž tyto příspěvky naivním nošením dříví do lesa a působí stejně směšně jako ta vyprávění kreacionistů.

Jsem tedy zvědavý, co na to napíše kněz, který se redakci přihlásil, ale předem si nedělám žádné iluze. Ale ať již to bude s "reakcí kněze" jakkoli, byl bych rád, abyste si uvědomili, že existují i střízlivější věřící (i když mnozí "ortodoxní" křesťané by mne možná za věřícího nepovažovali), kteří na absurdní pohádky věřit nemusí. Křesťanství může být jednoduše volbou, že život a svět má smysl - což ortodoxní ateista říci nemůže.

A teď smele do mne. :-)

Odpovědět


No nevím

Vojta Fortelny,2015-04-06 14:19:19

Myslím, že už ten pojem "ortodoxní ateista" je nesprávný. Pokud vím tak věřící jsou věřící, silně , slabě,ortodoxně. Pojem ateista jako protiváha věřícím, je vlastně nesmysl. Pokud někdo nevěří v Aláha, Šivu, boha se sloním chobotem, či jiné zprostředkovatele nesmrtelnosti, to přece nelze třepit a ortodoxní. Logicky to je prostě špatné.

Odpovědět


Pro ryze studijní účely

Jaroslav Pokorný,2015-04-07 00:19:57

www.duseahvezdy.cz

Odpovědět

je hezke

Mojmir Kosco,2015-04-06 12:31:44

věřit na velikonoce na vzkříšení

Odpovědět

Keď už, tak poriadne...

Roman Halaj,2015-04-06 10:33:12

Prosím redakciu o zváženie pridania astrologického okienka, psychológie hejkalov a výkladov posolstiev vediem (množné číslo od vedmy), prípadne popis spoločenského života dospievajúceho marťana. Tieto a ďalšie témy som zatiaľ márne hľadal na serveroch, zaoberajúcich sa popularizáciou vedy. Prvé lastovičky na Oslovi ma tešia a želám veľa ďalších tvorivých prispievateľov.

Odpovědět


Naopak si myslím,

Jan Kment,2015-04-06 12:54:12

že bible stojí za analýzu, když už je svět takový jaký je. Přinejmenším je to něco, s čím se věda a vzdělanost neustále potýká a sotva se něco pohne k lepšímu, když prostě zavřem oči.

Odpovědět


S astrologií bych souhlasil

Jenda Krynický,2015-04-06 16:44:16

ostatní navržená témata neovlivňují chování miliard lidí.
Jestli křesťanský či židovský Bůh nebo Alláh existuje jako samostatná entita je v podstatě absolutně irelevantní, ať tak nebo tak ovlivňuje chování miliard lidí a jak to ovlivňování, tak důvod a způsob vzniku, šíření a štěpení jednotlivých fanklubů je zajímavý objekt vědeckého zkoumání. Z tohoto hlediska to na Osla patří.

Odpovědět


Milan K,2015-04-06 18:22:22

Jenda > Čistě vědecky, když jste pro to vědecké zkoumání, chování jedince neovlivňuje libovolný bůh, nýbrž reálné prostředí, instinkty, atd., a toto objektem zkoumání několika vědeckých disciplín již nějakou dobu je.

Odpovědět


Universum,

Jaroslav Pokorný,2015-04-07 00:15:53

(odborná) revue České křesťanské akademie, č.1/2014 přinesl recenzi několika knih, z níž cituji:

Šolc, Vladislav.: Ve jménu Boha: Fanatismus v pojetí hlubinné psychologie.
“Už věta “Bůh není a nemůže být předmětem bádání” může někoho provokovat, ale autor přesvědčivě objasňuje, že předmětem vědeckého bádání je náboženství. A to lze doplnit i myšlenkou, že Bůh je předmětem víry a že teologie je vědou, která zkoumá tvrzení a metafory týkající se Boha, jež jsou v posvátných textech všech světových náboženství, a na základě této analýzy formuluje argumenty pro Boží existenci a úlohu v životě lidí i v rozvoji vesmíru.

(A dále:) “Jungovský pojem “individuace” jako stávání se sebou a utváření našeho lidství, považuje autor za vývoj přirozeně náboženský a přímo říká, že je to proces “zakoušení božského”. Za citaci stojí jeho tvrzení: “Organická jednota duchovních a náboženských zkušeností povznáší každodenní bytí na proces zhmotnění svátosti a na druhé straně přibližuje božské k vědomí tím, že umenšuje jeho nekonečnou odlehlost a neuchopitelnost.”


Takže už by to mohlo být jasné!?

Odpovědět


Náboženství je součástí prostředí

Jenda Krynický,2015-04-07 00:24:55

a to ve většině zemí dost podstatnou.

Odpovědět

Milan K,2015-04-06 10:17:53

A už je to tu zase ....
Ona existuje něco jako srozumitelná rekonstrukce víry?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz