Většina zemí v EU usiluje o zákaz geneticky modifikovaných plodin  
aneb císařovy nové šaty

Země Evropské unie měly 3. října termín v němž mohly požádat ohledně geneticky modifikovaných plodin o takzvaný „opt-out“ -  žádost, která by jim umožnila takové plodiny zakázat pěstovat. Paradoxní na tom je, že se to týká plodin, které již k pěstování, jako bezpečné, byly ze strany Evropské unie schváleny.

 

 

Devatenáct z 28 členských států EU požaduje, aby geneticky modifikované plodiny na celém území, nebo jeho části, byly mimo zákon.
Devatenáct z 28 členských států EU požaduje, aby geneticky modifikované plodiny na celém území, nebo jeho části, byly mimo zákon.

Na poslední chvíli o tento zákaz požádalo Dánsko, Lucembursko, Malta a Slovinsko. Připojily se tak po bok  Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Kypru, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Nizozemí a Polska. Jmenované  země usilují o to, aby z jejich polí geneticky modifikované plodiny zmizely. Británie v tom lítá, jak nudle v bandě. Na jedné straně usiluje o zákaz pro Skotsko, Wales a Severní Irsko, zatímco Anglie pěstování geneticky modifikovaných plodin vítá a povoluje. Podobně je na tom Belgie, která se bez „modifikací“ rozhodla ponechat jen své francouzsky hovořící Valonsko.

 

 

Vyhlášení takových zón, aniž by byly důvody patřičně zdokladovány, je sice možné, ale zemědělské společnosti mají právo takový zákaz rozporovat. Pokud k tomu dojde, budou mít právníci žně. Členské země budou mít zase právo se proti případnému zpochybnění odvolat. Budou pak muset pro svůj zákaz uvést "podstatné důvody" (například specifické ekologické či zemědělské důvody), kterými své vyhlášení zákazu ještě lépe podpoří. Jak by takové handrkování dopadlo, je těžké předvídat. Jak ti v talárech sami občas žertují, na soud se nechodí dobrat se práva, ale převzít si rozsudek.

 

Faktem je, že legislativa EU umožňuje členským státům, aby geneticky modifikované plodiny z důvodů své environmentální politiky odmítly a to i v případě, že plodina již z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví byla na úrovni EU prověřena a povolena. Příkladem je kukuřice MON 810 od firmy Monstanto. Ta se již v několika členských státech, zejména ve Španělsku a Portugalsku pěstuje a v současné době je ve stadiu vyřizování osm žádostí o povolení pěstování GMO.

 

 

Housenka zavíječe kukuřičného na klasu kukuřice škodí hlavně tím, že po jejím ožeru bývá klas napaden fusariemi a tyto plísně produkují pro nás jedovaté a rakovinotvorné látky. Bránit se můžeme chemickými postřiky s následným znečištěním spodních vod, nebo pěstováním gm kukuřice.
Housenka zavíječe kukuřičného na klasu kukuřice škodí hlavně tím, že po jejím ožeru bývá klas napaden fusariemi a tyto plísně produkují pro nás jedovaté a rakovinotvorné látky. Bránit se můžeme chemickými postřiky s následným znečištěním spodních vod, nebo pěstováním gm kukuřice.

Nová snaha některých zemí rozšířit zákazy farmářům, je poněkud v rozporu s tím, co si Evropská unie před časem ze svého sedmého rámcového programu „Bezpečnost potravin“ nechala prověřit. Financovala rozbor, který zjišťoval, jaké jsou ve světě s pěstováním GMO plodin zkušenosti. Z analýzy zemědělských odborníků a ekonomů z göttingenské university vyplynulo, že zavedení technologie pěstování GM plodin v průměru zvyšuje výnosy o 21 %. Toto zvýšení výtěžnosti z jednotky plochy nepramení z vyššího genetického potenciálu plodin, ale z účinnějšího hubení škůdců a z toho pramenících nižších ztrát ožerem. Nejde ale jen o omezení ztrát způsobených přiživováním se škůdců na tom, co farmáři dostanou z pole do sýpek. GM technologie výrazně snižuje i následné ztráty z větší náchylností sklizené "nakousané" úrody. Ta v mnohem větší míře podléhá plesnivění. Nižší kvalita produktu pak vyžaduje více náklady při uskladňování a pochopitelně s tím spojený i horší odbyt na trhu. Ten světový, se totiž stále větší měrou začíná zajímat o karcinogenitu potravin, která se zaplísněním a mykotoxiny, jde ruku v ruce.

 

 

Ze zatím nejnovějšího výzkumu z peněz EU vyplynulo, že orientace na geneticky modifikované plodiny  s sebou v průměru nese snížení potřeby pesticidů o 37 %. Náklady na jejich aplikaci klesají farmářům o 39 %.  A tak se nabízí otázka, zda v regionech, které zákaz pěstování GMO plodin nyní prosadí, se spotřebitelé nestávají (z pohledu ohrožení rakovinou) rukojmí lobistů. Třeba těch, kterým z pokračování klasického chemického boje proti škůdcům, plynou nemalé zisky.  Faktem ale také je, že zmíněná opatření pomůžou malovýrobcům, kteří nemají moc šancí ve volné konkurenci obstát. Legislativní obdoba „čínské zdi“ jim tak situaci pomůže řešit. Problém je, že to s dlouhodobou udržitelností takového stavu nemá moc společného. Třeba i proto, že to kromě snížení produktivity na sebe nabaluje nárůst dalších neproduktivních činností.

Průměrné rozdíly ve výsledcích farmaření klasickým způsobem a s GM plodinami. Výsledek uvedený u výnosu (Yield) je průměrem 451 studií. Spotřeba pesticidů (Pesticide qouantity) je průměr vypočtený ze 121 prací. Náklady na použití pesticidů (Pesticide cost) hodnotilo 193 týmů. Celkové výrobní náklady (Total prouction cost) uvádělo 115 publikací.  Zisku (Farmer profit) se věnovalo 136 týmů. Třemi hvězdičkami je v grafu označena statistická významnost na úrovni 1 %.  Pramen: doi: 10,1371 / journal.pone.0111629.g002
Průměrné rozdíly ve výsledcích farmaření klasickým způsobem a s GM plodinami. Výsledek uvedený u výnosu (Yield) je průměrem 451 studií. Spotřeba pesticidů (Pesticide qouantity) je průměr vypočtený ze 121 prací. Náklady na použití pesticidů (Pesticide cost) hodnotilo 193 týmů. Celkové výrobní náklady (Total prouction cost) uvádělo 115 publikací.  Zisku (Farmer profit) se věnovalo 136 týmů. Třemi hvězdičkami je v grafu označena statistická významnost na úrovni 1 %.  Pramen: doi: 10,1371 / journal.pone.0111629.g002

Průkopník zdí, Čína, se již poučila a GM-technologií už pěstuje tolik rýže, že jí je schopna i exportovat. Našim úřadům jako je například Státní zemědělská a potravinářská inspekce, místo toho, aby se staraly o zdraví neškodnost potravin, tak jim narůstá administrativa a povinnost činit úkony (platit zaměstnance, přístroje, chemikálie, chod laboratoří) spojené s kontrolami bdícími nad dodržováním paragrafů vydaných EU. U mnohých to způsobuje trpký úsměv. GM Papája, kakao,... s nimiž se na světovém trhu čile obchoduje, žádnou hysterii nebudí...

 

 

Pokud záležitost oprostíme emocí, tak farmáři, kteří budou chtít být konkurenceschopní se svými kolegy mimo EU, snadno pomocí argumentů poskytnutých výzkumem EU dokáží, že jim úřední šiml v tom brání. Stačí poukázat na 451 zatím známých studií, které se porovnáváním výnosů podniků hospodařících klasicky a GM technologií zabývaly. To by ale pak znamenalo, že jejich ušlý zisk, stejně jako výlohy za soudní pře, by měl platit daňový poplatník. EU se tak v tomto případě jeví poněkud zajímavým útvarem. Platíme si chod rozsáhlé nadnárodní administrativy, financujeme společný výzkum, aby až se zjistí, že je něco bezpečné (tak jako jinde ve světě) a jako bezpečné se to v EU uzákoní, tak se pak v EU musí žádat o povolení to pěstovat a nebo to nepěstovat. Případně se o obojí s nejistým výsledkem soudit.

 

 

Literatura

European Union http://europa.eu

Wilhelm Klümper, Matin Qaim.: „A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically Modified Crops“, PLOS ONE, November 3, 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0111629

Datum: 05.10.2015
Tisk článku

Související články:

Geneticky modifikované hrozny z Los Alamos     Autor: Josef Pazdera (04.03.2012)
Evropa v ohrožení     Autor: Jaroslav Drobník (09.03.2012)
Vážná choroba evropské biotechnologie     Autor: Jaroslav Drobník (12.05.2012)
Co se děje s hmyzem tam, kde pěstují GM plodiny dlouhodobě?     Autor: Josef Pazdera (15.06.2012)
Budoucnost brambor     Autor: Jaroslav Drobník (28.07.2012)
Zabije nás GMO a uzdraví nás modlitba?     Autor: Jaroslav Petr (21.09.2012)
Komerční pěstování Bt plodin v ČR     Autor: (02.10.2012)Diskuze:

Ako pracuje Monsanto

Jozef Gatial,2015-10-15 18:20:44

http://www.novarepublika.cz/2015/10/epa-monsanto-vzdy-vedely-ze-round-up-je.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Glyfos%C3%A1t

Odpovědět

Ekonomika

Mojmir Kosco,2015-10-09 09:11:08

Velmi těžko se pro mne dohledávají porovnatelné udaje mezi GMO free a GMO Full zemí .Vybral jsem si česko a usa . Snažil jsem se zjistit srovnatelné údaje mna úrovni Ministerstev zemědělství.

Spotřeba herbicidů je v USA a CR v letech 1996 -2011/2012 vzrostla v CR 3x v USA 2x s tím že v čr jde vše na vrub roundapu a v USA taky .Předpokládám z praxe v čr že se jedná o ustalený postup stříkat totálně před a po hlavní plodině z hlediska nákladů se snížil náklad na orbu bud je bezzorební nebo mělká cena 2x střikat stojí stejně jako normální orba . Porovnat spotřebu herbicidů z hlediska jednotlivých plodin nebo dokonce přepočet na Ha je pouze odhad (v USA se tam plete soja ) ale zdá se mi že je stejný v celkových počtech .
Cena farem - v čr vzrostla cca 2x v USA klesla o 36/48 procent dáno kdoví čím zcele jistě né zemědělstvím.
Výnosy obdobné .Používáni GMO plodin umožňuje USA produkci ve stresových období (příliš sucho ,příliš mokro.Ovšem počasí je pořád rozhodující pro výnos .

Cena komodit údajů spousta ustálené období 2000 -2010
ne jednoznačná ¨. Cena na komoditních burzách vůbec neodpovídá skutečnosti kterou zemědělec dostane neodpovídá ani v Česku ani v USA zcela odtrženo od reality .¨

Pěstovaní GMO plodin má smysl jenom tehdy kdy je jedno co sedlák ví a jede podle manuálu a na konci má napsanou větu Vaše peníze odevzdejte Monsaku .A možná v klimaticky mezních oblastech.Ani jedno v EU není.

Odpovědět

radsej 8 ako 18

rhf Smith,2015-10-08 07:36:08

ked na planete ma zit 8 mld ludi bez GMO alebo 18 mld s GMO, som za prvu variantu. GMO mozno zasyti viac ludi a lacnejsie, ale znizi kvalitu zivota kazdemu. fandim EU

Odpovědět

Jako vždy

Pavel Krajtl,2015-10-07 20:51:26

Když jde o prachy, "diskise" nezná mezí... Vědátoři z řad advokátů vysvětlují prospěšnost dopadu právních norem na přírodní procesy.

Odpovědět

Pesticidy

John Doe,2015-10-07 08:41:05

Ze zatím nejnovějšího výzkumu z peněz EU vyplynulo, že orientace na geneticky modifikované plodiny s sebou v průměru nese snížení potřeby pesticidů o 37 %. Náklady na jejich aplikaci klesají farmářům o 39 %.

Opravdu? Existují totiž výzkumy (např. zde: http://www.enveurope.com/content/24/1/24), které říkají, že je to přesně naopak a spotřeba pesticidů roste, protože GMO rostliny jsou proti nim odolné. V USA stále stoupá spotřeba glyfosátu a existuje silná korelace mezi množstvím aplikovaného glyfosátu a nárůstem případů autismu: http://naturalsociety.com/mit-scientist-glyphosate-to-cause-autism-in-50-of-children-by-2025/ Korelace samozřejmě nemusí znamenat kauzalitu, nicméně pesticidy rozhodně zdraví prospěšné nejsou.

Z tohoto hlediska jsou GMO rostliny škodlivé, pokud dáte zemědelci pesticidům odolnou rostlinu, budou pesticidy o to víc používat, kvůli maximalizaci výnosů.

Odpovědět


Re: Pesticidy

Roman Sobotka,2015-10-07 09:28:31

Problem je, ze jak posuzujete slozitou problematiku pouze intuitivne, michate dohromady vsechno mozne a vyjde z toho nesmysl. Glyfosat se pouziva ve velkem mnozstvi i v EU zemedelstvi, kde se zadna Roundup-ready GM plodina nepestuje a zaroven je mnoho ne-GM plodin slechtenych na toleranci k jinym herbicidum a pestovanych v Evrope. Spotreba glyfosatu roste na ukor jinych herbicidu a principialne, v konvencnim zemedelstvi, nasazeni herbic-tolerantnich plodin (i tech ne-GM, zajimaji nekoho?) snizuje celkovou spotrebu herbicidu. Zemedelcum nejde o maximalni vynos, ale o maximalni zisk (nebo spise o preziti). Moderni herbicidy jsou velmi drahe, protoze jejich testovani je srovnatelne s novym lecivem, a nikdo je nebude vylevat na pole bez navratnosti. Pochopte, ze tolerance k herbicidu je jeden ze stovek moznych znaku, na ktere lze slechtit, a je to mozne jak pomoci GM tak ne-GM metodiky.

Ten autismus nema cenu komentovat, to muzete najit korelaci se spotrebou biopotravin, s cimkoli.

Odpovědět


Re: Re: Pesticidy

John Doe,2015-10-07 10:15:00

Bohužel nechápete podstatu problému, jde o to, že soukromá (prakticky monopolní) firma dodává pesticid a zároveň dodává rostliny odolné proti stejnému pesticidu. V USA to vede k obrovskému nárůstu spotřeby glyfosátu na úkor jiných pesticidů (http://farmwars.info/?p=11515). Monsanto má nástroj, kterým můžou protlačit (a taky se to prakticky děje) svoje pesticidy na úkor ostatních. Teď si vemte, že by glyfosát (čistě hypoteticky), byl zdraví škodlivější, než ostatní pesticidy. Co by to asi tak udělalo se zdravím populace? Glyfosát není neškodný, světová zdravotnická organizace o něm tvrdí, že je genotoxický a zrejmě i karcinogenní (http://sustainablepulse.com/2015/07/15/who-cancer-expert-glyphosate-is-definitely-genotoxic). Můžeme jen doufat, že ty ostatní (stále méně používané) pesticidy jsou ještě vetší svinstvo.

Autismus si komentovat nemusíte, nikdo pořádně neví, co ho způsobuje, ani vy. Prakticky jisté je, že jsou to vnější vlivy prostředí, protože nárůst je příliš rychlý na to, aby to bylo způsobené geneticky. Můžeme jen spekulovat (a hledat korelace), čím by to asi tak mohlo být, nic lepšího totiž dělat neumíme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pesticidy

Roman Sobotka,2015-10-07 11:20:06

Ale kdez.. patent na glyfosat vyprsel minuly rok a podobne jiz vyexpirovaly vsechny patenty na Roundup ready technologii. Glyfosat-tolerantni plodiny si muze vyslechtit kazdy a glyfosat prodavat pod jinym nazvem. A jsou tu jine systemy (BASTA od BASF atd). Monsanto si jeste nejakou dobu udrzi v glyfosatu dominanci, ale jen proto, ze slechteni je na dlouho a na pre-regulovanem trhu s GMO nemaji male firmy sanci. Co se tyka bezpecnosti, totalni herbicidy jako glyfosat, nebo BASTA, jsou povazovany za bezpecnejsi, nez selektivni herbicidy (jednodelozne vs doudelozne atd). Taky muzete herbicidy zakazat, ale potom pocitejte s brutalnim narustem cen potravin a hladomorem v rozvojovem svete. Webovky typu farmwars a sustainablepulse jsou prodchnute temer nabozenskym zanicenim, je treba cerpat z vice zdroju.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pesticidy

John Doe,2015-10-07 12:06:40

Pokud nemáte problém s tím, že monopolní Monstanto dokáže pomocí GM plodin dosáhnout monopolu i na trhu pesticidů, beru to na vědomí. Já s tím problém mám, pokládám za nebezpečné, že soukromá firma dokáže modifikovat rostliny tak, že jsou odolné proti různým chemickým svinstvům, které potom prodává jako pesticidy.

Glyfosát rozhodně bezpečný není, mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny a potažmo světová zdravotnická organizace ho pokládají za karcinogenní: http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Jenda Hrach,2015-10-07 14:09:06

> Já s tím problém mám

Já taky. Ale nechápu, jak tohle řeší regulace, která efektivně umožní prosadit se na trhu jen firmám, které mají dostatečně velkou síť lobbistů (=monopol). Skoro bych řekl, že taková regulace monopol ještě utuží.

Podle mě by se měl řešit monopol a ne technologie, která s tím zrovna náhodou souvisí. Nikoho taky nenapadlo zakazovat počítače nebo internet kvůli tomu, že má Microsoft monopol v mnoha odvětvích software.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Milan K,2015-10-08 07:04:07

A jak byste monopol navrhoval řešit?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Jack Ketch,2015-10-08 07:39:36

Monopoly se vždy vyřeší samy, pokud necháte trh na pokoji. Nejlepší prostředí pro monopoly jsou přeregulované socialistické ekonomiky, jako ty v EU. Mimochodem, Monsanto žádný monopol není

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Milan K,2015-10-08 07:47:57

No nevím. Já jsem rád za mnohé regulace, protože například díky nim jsem schopen zjistit, co skutečně jím. Vzhledem k tomu, že to většinu lidí nezajímá/nezajímalo, těžko bych se toho bez regulace dočkal.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Jack Ketch,2015-10-08 21:17:03

Víte co jíte, protože se o to zajímáte. Díky regulacím pouze některé informace získáváte snadněji, nicméně jsou to informace vybrané regulátorem a ty nemusí být nutně ty důležité. Bez státní byrokracie se potřebné informace ke spotřebiteli dostanou také, jak je dobře vidět v neregulovaných oborech

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Jan Novák9,2015-10-11 11:15:39

Neni pravda. Bez regulace ty informace prostě nezískáte. Já jsem v Austrálii, tady není regulace na složení potravin a taky není často žádný popis složení. Jenom potraviny se zemí s regulací nebo určené i pro vývoz mají aspoň nejaký popisek, mnohem horší než v ČR.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Jenda Hrach,2015-10-08 12:52:15

> Monopoly se vždy vyřeší samy, pokud necháte trh na pokoji.

To je pravda, ale jak dlouho takové vyřešení trvá a co se během něj děje? Podle mě je to často nepřijatelné.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Jack Ketch,2015-10-08 21:53:56

Monopoly v neregulovaném prostředí vznikají mnohem obtížněji než v regulovaném a mají mnohem horší pozici. Regulace víc problémů přináší, než řeší

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Jenda Hrach,2015-10-08 14:06:46

> A jak byste monopol navrhoval řešit?

Co třeba státní regulací?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Milan K,2015-10-08 14:11:48

Tu máme. Máme i Antimonopolní úřad.
A kde jsme :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Jenda Hrach,2015-10-08 14:15:19

Ale to přece není důvod k tomu zakazovat počítače.

Možná ty regulace jsou udělané blbě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Milan K,2015-10-08 15:11:26

Vše má svůj účel. Blbě udělané tedy nejsou / být nemohou.
Můžou být udělané tak, že to někomu, třeba vám, nevyhovuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Pavel S,2015-10-08 18:16:29

Z čehož plyne, že když je blbý účel, tak je blbá i regulace a tedy regulace blbé být mohou a (vzhledem k tomu, že do nich mluví blbí a populističtí politici) blbé jsou, a to velmi často.
Ostatně v případě regulací nemusí nutně platit ani ta premisa, že vše má svůj účel. Například účel regulace, která se nazývá společná evropská zemědělská politika už dávno pominul. Přesto se vesele reguluje dál a vesele se dál přerozdělují desítky miliard euro.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Pavel S,2015-10-08 18:46:46

Zrušit regulaci, která ten monopol vytvořila. Ovšem je nutno podotknout, že glyfosát, který je účinnou látkou roundupu je účinnou látkou mnoha dalších herbicidů od různých výrobců, takže pokud někdo v souvislosti s roundupem a Monsantem blábolí o monopolu, tak opravdu jen blábolí.

Odpovědět


Regulace

Milan K,2015-10-09 08:52:31

Blbý účel není nic jednoznačného, definovatelného.
To, že se vám zdá blbý, neznamená, že to platí obecně, pro každého.
Vše má svůj účel.
"Zrušit regulaci, která ten monopol vytvořila" ... no, máte nějaký důkaz, že bez regulace nebude monopol? Bez regulací bude anarchie (z definice). Proti ní nic nemám. Stejně jako nic nemám proti příběhu o Karkulce.

Odpovědět


Re: Regulace

Pavel S,2015-10-09 21:49:17

Blbý účel regulace se dá pojmenovat docela snadno. Například zcela určitě je ten účel blbý, když se zavede regulace něčeho co doposud dobře fungovalo.
Když se reguluje a monopol existuje, tak mnoho možností už nezbývá. Ano, anarchie bude, tedy pokud budou regulace narůstat, tak jako doposud.

Odpovědět


Re: Re: Regulace

Milan K,2015-10-11 12:33:52

To opravdu nechápete, že to, co se vám zdá dobré, fungující, může se jinému zdát špatné, nefungující?
Neexistuje žádná univerzální pravda, dobro, prospěch, atp.
Vzhledem k věřícím není ani smrt.
"Anarchie bude" ... ano, věřím, že částečná anarchie nastat může, ale maximálně na velmi krátký čas. Je neudržitelná, jak historie ukazuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pesticidy

Pavel S,2015-10-07 21:09:02

Vy budete zřejmě patřit mezi ty, kteří před imaginární rakovinou z pojídání roundupu :-) dávají přednost akutní otravě, silnému zvracení a vodnatým průjmům s příměsí krve, způsobené tzv. biopesticidem modrou skalicí.

Odpovědět

rozsireni definice GM plodin

Roman Sobotka,2015-10-06 14:31:10

V tech danych zemich se tak jako tak zadne GM plodiny nepestuji. Je to predevsim politicka
deklarace vuci volicum, kteri chteji usinat s pocitem, ze u nich jedovate GMO (US korporace atd)
neprojdou. Mnohem zajimavejsi je soucasny problem komise EU, ktera nakonec bude muset upresnit, ktere techniky slechteni spadaji do GMO. On se od konce 80 let svet slechteni dramaticky promenil a klasicka transgenoze (prenos DNA pomoci Agrobacteria a biobalistiky) zacina byt technologie na postupnem odchodu. Modernejsi postupy vedou k vysledku, ktery prakticky nelze odlisit od 'klasickeho' slechteni pomoci napr. chemicke mutageneze. No a co ted s tim, je to GMO, neboneni? Zde jsou metody, o ktere ted bezi:

oligodirected mutageneze
modifikace pomoci zinc-finger a TALEN nucleaz
cisgenoze
roubovani (ano, jsou plody jablone na GM podnozi GM?)
agro-infiltrace
RNA-dependent DNA methylace
CRISPR/CAS

Cisgenoze uz fakticky spadla pod GMO, a to i v pripade, ze je vysledek zcela identicky s klasickym slechtenim (pouze se presne vi, co se u dane odrudy v genomu udalo, coz u krizeni nikoli). Tezko hadat, jestli se EU dokaze z tehle absurni situace vyhrabat.

Odpovědět


Re: rozsireni definice GM plodin

T. Sedláček,2015-10-06 19:20:57

Dle naší legislativy jsou uvedené nové technologie vyjma zinc-finger (ale jen typ III) GMO.
Největší sranda na tom je, že EU zároveň jedná s USA o uvolnění dovozu GMO komodit. Takže pěstovat nesmíš, dovážet levnou komoditu můžeš. Tohle slušně převálcuje rodinné farmy a malé podniky co jsou dnes na hranici rentability.

Odpovědět


Re: Re: rozsireni definice GM plodin

Roman Sobotka,2015-10-06 20:37:00

Myslim, ze legislativni posouzeni, co je a neni GMO, je hodne osidne. Napr. u oligo-cilene mutageneze bych si netroufal hadat, jak by pripadny soudni spor dopadnul; urednici v Bruselu uz to resi nekde od roku 2007. Puvodni direktivy jsou pri dnesni stavu poznani zoufale neudrzitelne:

GMO = “in which the genetic material has been altered in a way that does not
occur naturally by mating and/or natural recombination”

Bylo nutne jiz nekolikrat upresnovat, co si pod tim vlastne predstavit (2001/18/EC and 2009/41/EC).

Pokud by meli v Bruselu alespon nejaky pud sebezachovy s evropskym zemedelstvim a biotechnologii, tak pridaji TALEN, CRISPRs a spol do seznamu metod, ktere nejsou
GMO. Verejnosti by to bylo ukradene (neni to GMO) a Greenpeace by dal vedli svuj svaty boj proti transgenozi, coz za 20 let uplne ztrati vyznam. Bohuzel to asi tak nedopadne.


Zajimavy a recentni material je k tomu zde (kapitola od strany 201, EU Perspectives on
New Plant-Breeding Techniques).


http://nabc.cals.cornell.edu/Publications/Reports/nabc_26/NABC%20Report%2026.pdf

Odpovědět


Re: Re: Re: rozsireni definice GM plodin

T. Sedláček,2015-10-06 21:42:52

Co mam podpultovni informace z MZe tak EU hodla pritvrdit na uroven CR a zakazat (presneji nesmyslne zregulovat aby to kazdeho odradilo anebo se alespon nevyplatilo) veskere technologie kde se do bunky vnasi DNA/RNA. To jsou vsechny techniky vyjma ZFN III kde se vnasi protein. Navic dle stavajiciho zakona o GMO a jeho provadeci vyhlasce jsou zakazany i plodiny vznikle fuzi protoplastu takze by bylo dle zakona spravne zakazat pestovani psenice a repky ;-)
Holt politicka blbost vitezi nejen nad rozumem, ale i nad prirodou ...
Aspon nam (zatim) nechali TILLING

Odpovědět

Horizontalny transfer genov

Jozef Gatial,2015-10-06 12:02:40

Cital som ze existuje nejaky horizontalny transfer genov a podla toho sa moze napr. cast genomu mrkvy pridat ku nasej DNA, samozrejme ku tym 95% nie uplne potrebnym. Neviem co je na tom a ako by to fungovalo ale nemohol by nastat problem pri opravovani alebo parovani takejto DNA? To ze DNA je mozne ciastocne opravit znamena ze su tam nejake pravidla. Ked sa modifikuje napr. zemiak pridanim casti DNA lososa aby bol odolny proti mrazu nie je prave to porusenim isteho algoritmu stavby DNA a tym padom sa uz nemoze dalej krizit. Pytam sa, takze prosim odpovede bez emocii

Odpovědět


Re: Horizontalny transfer genov

T. Sedláček,2015-10-06 19:28:05

Horizontální transfer genu u vyšších organismů v této podobě ne, za dobu co je život na Zemi by se všechno pomíchalo a bylo by uniformní směska, což nepozorujeme. Přidáním nového genu se párování chromozomů nikterak nenaruší (to místo kde je nový gen vytvoří smyčku). V klasickém šlechtění se tímto způsobem používají celé kusy chromozomů jiných druhů a kříží se to dál normálně

Odpovědět


Re: Re: Horizontalny transfer genov

Jozef Gatial,2015-10-06 22:38:49

Dakujem za odpoved, clovek si na nieco vytvara nazor z toho co precita takze sme vlastne vzdelavani nahodnym vyberom clankov. Zaujima ma este jedna vec - viackrat sa objavili spravy, ze pri krmeni laboratornych potkanov GMO kukuricou sa uz v 2.-3. generacii objavuje statisticky viac nadorov ako u nie GMO krmenych. Nerobila firma Monsanto nejaky verejne celosvetovo sledovatelny pokus kde by krmili skupiny potkanov ( mysi, a pod.) roznou kukuricou a tak dokazali ze GMO nie je skodliva? Keby si boli isty ze s GMO nebudu v ramci chyby horsie vysledky tak by to snad boli urobili a denno denne sa s tym aj ohanali

Odpovědět


Re: Re: Re: Horizontalny transfer genov

Jenda Hrach,2015-10-07 13:58:57

Ty zprávy byly vycucané z prstu. http://understandinguncertainty.org/rats-and-gm

> Nerobila firma Monsanto nejaky verejne celosvetovo sledovatelny pokus kde by krmili skupiny potkanov ( mysi, a pod.) roznou kukuricou a tak dokazali ze GMO nie je skodliva?

Dělat takový pokus mi přijde ze samotné podstaty nesmyslné, asi jako testovat, jestli je škodlivá směs uhlíku a vodíku (v některých konfiguracích samozřejmě ne, v některých velmi).

Odpovědět


Re: Re: Re: Horizontalny transfer genov

T. Sedláček,2015-10-07 16:03:44

Jak pravil W.Churchill, nejvíce věřím statistice kterou si sám zfalšuji.
V uvedené publikaci šlo o to, že skupinu potkanů krmených GMO tvořil kmen s genetickou náchylností k rakovině, zatímco ne-GMO skupinu klasický zdravý kmen. Podvod byl odhalen a článek stažen s z tisku, nezávislé opakování karcinogenitu vyvrátilo.
Ještě perličku z jednoho našeho pracoviště jak se dělá "věda":
Ptali jsme se laborantky proč potkany cpe žrádlem násilím, ona na to že je to pokus s výživnou hodnotou ekologicky pěstovaných plodin a že když budou výsledky jak pan profesor chce tak budou prémie ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Horizontalny transfer genov

Jenda Hrach,2015-10-07 23:49:30

> V uvedené publikaci šlo o to, že skupinu potkanů krmených GMO tvořil kmen s genetickou náchylností k rakovině, zatímco ne-GMO skupinu klasický zdravý kmen.

Alespoň v té, kterou jsem četl já (odkaz na ni a článek s rozborem uvádím výše), ne. Tam byl problém „jen“ v tom, že jako kontrolní skupinu měli potkanů 10. Taková ale prostě nemůže dávat rozumné výsledky.

A pak to ještě zbulvarizovali tím, že otiskli fotky s obrovskými nádory jenom těch tří experimentálních skupin, i když kontrolní měla taky.

Odpovědět

Dsx Pukk,2015-10-06 08:47:14

S Tou kukuricou je to tak, najucinnejsia forma proti spominanemu skodcovi je nepestovat stale tu istu plodinu na rovnakom mieste -cize nepestovat kukuricu kazdorocne na tom istom poli ale aspon raz za 4 roky vysadit tam nieco ine. V podstate ani akakolvek geneticka manipulacia nemoze ochranit kukuricu proti skodcom, ako to preukazali aj posledne zistenia odolnych huseniek, aj na toxin v GMO kukurici. A ako to v prirode byva, ked nasadite niekolko milion kukuric -mate niekolko milion pokusov prirody na experimentovanie, a staci jeden uspeny. Je to hlupost najvacsieho zrna sadit monoklonalne rastliny a mysliet si, ze aky je to uspech. A pri GMO si treba uvedomit, ze sa do tych rastlin importuju absolutne cudzie geny -napr. z morskych zivocichov, za ucelom tvorby toxinov proti skodcom - nikto vsak nevie co tie toxiny urobia ludom. Ved aj pesticidy si ludia mysleli, ze boli neskodne, alebo DDT.

Odpovědět

Bambíno

Roman Gramblička,2015-10-06 08:30:24

Tolik gramatických chyb v jednom článku, to snad nemyslíte vážně, pane Pazdero

Odpovědět


Re: Bambíno

Petr Sabik,2015-10-06 09:12:41

Na jedne strane s vami souhlasim, na druhe vam nikdo nebrani prihlasit se / rovnou zpracovat a nabidnout zkorigovany text.
Ona to neni uplne legrace, spichnout takovy clanek (i kdyby jen opravit automaticky preklad) behem ostatnich pracovnich a osobnich cinnosti + po sobe jeste zkontrolovat komplet gramatiku. OSEL neni tak vydelecny, aby si mohl dovolit placeneho korektora a tech dobrovolnych se nejak nedostava.
Jsem rad, ze se najde nekdo, kdo vybere ze zaplavy zahranicnich zdroju nejake tema / clanek a "predhodi" mi ho v cestine, casto doplneny o dalsi informace, vcetne tech od diskutujicich pod clankem.

Odpovědět

prirodzeny vyber

Peter Cabuka,2015-10-05 22:44:22

ono je dost tazke porovnavat geneticky modifikovane produkty ,do ktorych clovek zasahuje iba par stoviek ci tisicky rokov a prirodzeny geneticky vyber prirody, ktory prebieha tisicky az miliony rokov. Uprimne, radsej si dam to overene kysle jablko s prirodzene vyvinutym mixom milionov genov ako to super vyslachtene alebo geneticky modifikovane superjablko, ktore je vsak nachylne na milion dalsich neznamych a preto musi byt striekane desiatkami postrekov. Tu ani tak nejde o priamu skodlivost GMO ako skor o to ,ze si zbytocne znizime geneticku rozmanitost plodin. Ak sa bude pestovat len jeden super modifikovany druh super plodiny o to nachylnejsi bude v plosnej miere prave vdaka tejto plosnej modifikacii. Iny obrazny priklad: mne chutia viac aj vajicka od roznych sliepok ,ktore pobehuju po zahrade, sice maju roznu farbu skrupin ale su chutnejsie ako tie vyprdnute tovarenske z klietok s krasne bielou skrupinkou...

Odpovědět


Re: prirodzeny vyber

Roman Gramblička,2015-10-06 08:35:14

blbost, potraviny žeru kvůli živinám (cukry, tuky, bílkoviny, minerály, atd) ne kvůli jejich genofondu, z toho opravdu nic nevydoluju. Kdyby se kolem OMG nedělali takové povyky, bylo by možné pěstovat stovky různých OMG odrůd desítek různých plodin, takže vaše obavy se mi nejeví jako opodstatněné

Odpovědět


Re: prirodzeny vyber

Vojtěch Kocián,2015-10-06 09:00:20

Nerad Vám kazím iluze, ale to "overene kysle jablko s prirodzene vyvinutym mixom milionov genov" už dnes neseženete (a nesehnal byste ho ani před padesáti lety). Všechny odrůdy jabloně, od kterých si můžete koupit stromek nebo plody, jsou dlouhodobě šlechtěné. Na původní druhy, ze kterých ty tisíce odrůd vznikly například jabloň lesní (Malus sylvestris), skoro nenarazíte ani v přírodě. Navíc má plody o průměru asi 3 cm, z čehož velkou část tvoří jádřinec. Když jsem měl šanci ochutnat něco podobného (i když pravá jabloň lesní to nebyla), moc se to nedalo. Jablíčka nebyla ani tak kyselá jako spíš trpká a svíravá. V krajní nouzi to asi nemusí být špatné, ale jinak si dám raději něco šlechtěného. Pokud Vám jde o rozmanitost, tak věřte, že divokých druhů jabloní bylo jen pár a dnes existuje mnoho tisíc kultivarů.

Pokud jde o slepice, tak vejce těch z velkochovu mají skořápku většinou světle hnědou. Bílá se do obchodů dostávají často jen před velikonocemi. Pokud chci bílá jindy, musím říct sousedce, která má slepice na dvorku, ale ty jsou taky šlechtěné. Vajíčka mají chuťově sice lepší, ale řekl bych že jde spíš o výživu, zdraví, pohyb a stres zvířat.

Odpovědět

Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Josef Hrncirik,2015-10-05 19:47:37

šlechtitelství (ev. vlastní GM výzkum) a semenářství a drobné zemědělce.
Neposlušným Monsanto zdvihne ceny,
nedodá osivo a herbicid a bude s nimi patentově válčit jako s WV.

Odpovědět


Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Pavel S,2015-10-05 21:00:29

Tupé výmysly zelených o sebevraždách indických zemědělců stále přežívají.
http://news.nationalpost.com/news/the-myth-of-indias-gm-genocide-genetically-modified-cotton-blamed-for-wave-of-farmer-suicides

Odpovědět


Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Milan K,2015-10-06 07:09:25

To vidíte černě. Jaký by na tom mělo Monsanto zájem ...
Jestli vy nejste nějaký ten ekoterorista.
:-)

Odpovědět


Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Jozef Gatial,2015-10-06 08:47:20

A aky zaujem mali Visa a Mastercard na zablokovani svojich systemov v Rusku? Dostali rozkaz a hotovo

Odpovědět


Re: Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Stanislav Kaderabek,2015-10-06 13:16:51

Takze stejne jako ja tvrdite, ze resenim je otevreni trhu pro konkurenci nikoli regulace, rozumim tomu spravne?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Milan K,2015-10-06 14:26:23

Dovolím si reagovat.
Opravdu myslíte, že něco zachrání otevřený trh?
Již jsem slyšel, četl mnoho pojednání o takzvaném otevřeném trhu, a lepší je vždy ta o Karkulce, nenápadně podobná té o nekonečném Vesmíru plném Higgsových bosonů.

Odpovědět


Zrušení monopolu na tisk dolarů

Josef Hrncirik,2015-10-06 14:54:23

a začernění: "We trust in God".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Pavel S,2015-10-06 18:02:44

Ano, je vidět, že před fakty dáváte přednost pohádkám.

Odpovědět


vidím nesekané a nevypásané louky s nálety

Josef Hrncirik,2015-10-06 19:19:55

hnijící stohy a balíky sena a slámy a opakované setí řepky na nehnojená pole a neobnovované sady.
Pohádková pole a sady nemíjím.
Možná je to i jen danou částí regionu a tím, že spekulanti nás vyhnali ze 2 sadů a nemovitosti neproplatili a zničili.

Odpovědět


Re: vidím nesekané a nevypásané louky s nálety

Pavel S,2015-10-07 20:45:28

Míjíte důsledky regulací a přerozdělování v zemědělství. Mimochodem, za to seno, které prý míjíte, by vám dnes (díky tržní poptávce) kdejaký chovatel utrhal ruce.

Odpovědět


Re: Re: vidím nesekané a nevypásané louky s nálety

Milan K,2015-10-08 07:41:28

Z mé zkušennosti vůbec ne. Ne, že by to seno/slámu u nás nechtěli, ale nestíhají (vybrat pak třeba neplesnivý balík sena bývá úkol nadlidský). Říká se tomu, s úšklebkem lajdáctví.

Odpovědět


nehledám to, jen to míjím

Josef Hrncirik,2015-10-08 09:43:46

stoh balíků sena min cca 500 m3
Cca 1/4 letošních balíků si velmi dlouho počkala na louce na
?prodej na louce až se konečně dočkala deště.
Nedivil bych se, kdyby nebyly sklady a odbyt.
Do přerostlé trávy byl poprvé v půlce září vyhnán skot ? 10 - 20% luk.

Odpovědět


Re: nehledám to, jen to míjím

Milan K,2015-10-08 14:15:25

Asi sklady přerozdělila, a odbyt zregulovala EU :-)

Odpovědět


Re: nehledám to, jen to míjím

Pavel S,2015-10-08 18:26:40

cituji: "..opakované setí řepky na nehnojená pole .." je evidentní a nezpochybnitelný důsledek regulací a přerozdělování. Z toho, že se zemědělec či jeho zaměstnanci nestarají se dá udělat jediný závěr, a to, že se starat nemusí. Proč se nemusí starat může mít důvodů víc, ovšem ten nejpravděpodobnější je ten, že mají moc peněz z evropských dotací, tak proč by se starali.

Odpovědět


Re: Re: nehledám to, jen to míjím

Milan K,2015-10-09 08:57:58

Znám jich několik osobně, a když, tak nestíhají, to jest prioritizují.
Sklidit nad potřebu, a prodat, není tedy priorita.
Nezle jednoznačně říct, že je to důsledek regulací. Nebýt regulací, byla by zřejmě hlavní priorita co nejvyšší plot a dostatek zbraní.

Odpovědět


Re: Re: Re: nehledám to, jen to míjím

Pavel S,2015-10-09 20:41:11

Takže pro to setí řepky nestíhají ani pohnojit.
Pokud bude Evropa pokračovat v současném regulačním trendu tak ten vysoký plot a dostatek zbraní budou prioritou zanedlouho.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: nehledám to, jen to míjím

Milan K,2015-10-17 00:01:46

Regulace je nutná, jinak by neexistovala. I Ústava a Listina je regulace. Ta současná přeregulovatelnost některých odvětví dobrá není, ale nutná je - jinak by neexistovala. To, že se vám, nebo mě nelíbí, nehraje roli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Jack Ketch,2015-10-06 23:02:00

Všechno důležité o tom řekl tak před 250 lety Adam Smith.

Odpovědět


Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Jenda Hrach,2015-10-06 15:02:52

Jenže tohle se neřeší zákazem GM, ale zákazem nesmyslných patentů a licencí.

Odpovědět


Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Vojtěch Kocián,2015-10-06 15:25:26

Patenty a licence jsou v rozuné míře nutné. Tohle se normálně řeší zavedením dovozního cla a především neházením klacků pod nohy vlastním výzkumníkům.

Odpovědět


Re: Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Jenda Hrach,2015-10-07 13:46:17

> Patenty a licence jsou v rozuné míře nutné.

Tento názor nesdílím, ale nechci se o tom dohadovat. Proto jsem použil slovo „nesmyslných“.

Odpovědět


Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Martin Prošek,2015-10-06 20:23:28

Je dobře, že jste toto hledisko tady zmínil. Většinou se zde na Oslu objevují jen nářky biologů nad hloupostí lidí, kteří se iracionálně bojí genetických modifikací, přičemž generické modifikace pomocí šlechtění probíhají po staletí. A že vše je pod kontrolou a nic se nemůže stát. Navíc je to často podporováno argumenty o ekonomické výhodnosti.

Pokud se ale začne mluvit o ekonomice, je potřeba brát v potaz fungování současné globální ekonomiky (využívání všech pák, i těch nepříliš čistých, aby se dosáhlo maximálního zisku...). A u GMO osiva je riziko monopolu opravdu obrovské. Možná i větší než riziko biologické.

Strategie zdržování se nakonec může ukázat výhodná - jakmile se zvýší dostupnost GMO technologií aby mohla takto šlechtit jakákoli firma, tak by se riziko závislosti na monopolu snížilo. A také by mohl zafungovat princip generik jako ve farmacii.

Odpovědět


Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Milan K,2015-10-07 10:02:33

To máte jedno. Jakmile se ohradíte proti GMO, jste hlupák nebo ekoterorista.
Žádná konstruktivní diskuze k tomto neprobíhá. Ekonomický růst je posvátný.

Odpovědět


Re: Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Pavel S,2015-10-07 20:50:23

Když recyklujete 100x vyvrácené nesmysly a pověry o GMO, tak se nedivte. Dnešní diskuze o GMO opravdu ale opravdu není limitována ekonomickým růstem ale tím, že všechny smysluplné argumenty odpůrců GMO byly vyvráceny a s ničím novým krom hysterie a pohádek tito nepřišli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Milan K,2015-10-08 07:26:33

Pokud byste byl pozorný, mohl byste si všimnout, že diskutujeme nikoli o ničemným genetických modifikacích, ale o ekonomice, monopolu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Pavel S,2015-10-08 18:30:03

Vzhledem k tomu, že jsem pozorný byl a také umím číst, tak jsem si nemohl nevšimnout, že text vašeho komentáře z 2015-10-07 10:02:33, na který jsem reagoval mimo jiné uvádí, toto: ".... Jakmile se ohradíte proti GMO, jste hlupák nebo ekoterorista..."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Milan K,2015-10-09 09:00:39

Z čehož jste jasně vyvodil, že jsem měl na mysli 100x vyvrácené nesmysly a pověry o GMO.
Což jenom dokazuje to, co jsem psal.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je to jen svatá snaha nezlikvidovat si vlastní

Pavel S,2015-10-09 20:32:21

Relevantní argument, tady ani od vás ani od nikoho jiného stejného smýšlení jako vy ještě nezazněl. Jediné co to dokazuje, že krom pověr se dopouštíte taky trapných výmluv.

Odpovědět

Miňo Demovič,2015-10-05 19:43:36

Otázkou ostáva závislosť od obrovských korporácií, akou je napríklad Monsanto - spoločnosť, ktorá nie je práve známa svojimi dobrými úmyslami - a praktické zničenie malovýroby.

Odpovědět


Re:

Jenda Hrach,2015-10-06 15:02:17

IMHO tahle přeregulovanost velkým korporacím právě nahrává, protože může pěstovat jen ten, kdo má velký systém lobbistů. Takže právě ty malé firmy nemají šanci.

Odpovědět

Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Jaroslav Mrázek,2015-10-05 16:39:32

Genetika pokusných tvorů s výživou tímnto produktem prý nepřinesla zrovna nadšení budící zdravotní výsledky.... námel a alfatoxiny jsou škodlivé, nicméně nulové riziko s GM produkty na vývoj dětí není a tudíž klasika krajíc se sádlem, cibulí a slabě posoleno vypadá mnohem mírumilovněji, než autismus a hyperaktivita, byť třeba jen z kolových nápojů a jejich obsahu cukrů...nebo umělých sladidel, ještě horších... Možná v nouzi, při hrozbě hladomoru na pokrytí části roku, ale jako pravidelnou úrodu, prosím NE !

Odpovědět


Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Vít Výmola,2015-10-05 17:09:38

Tohle je klasická zmatlanina všech alarmistů. Umělá sladidla, GMO, cola, autismus... ještě vám tam chybí očkování a chemtrails a bude to skoro kompletní.

Odpovědět


Re: Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Rolando Arias,2015-10-05 17:22:32

mno, v podstatě s Vámi souhlasím, mimo bodu očkování, pokud pominu alarmistické bláboly, není řada multikomponentních očkovacích látek tak bez rizika, jak tvrdí mainstream (ve srovnání s monokomponentními)NAvíc je rozdíl mezi účelnou základní baterií očkování a nadbytečnými očkováními, jejíchž jediným skutečným důvodem je komerční tlak. Zdůrazňuji, že nejsem odpůrcem racionálně vedeného očkování v dikci základní baterie (+selektivně volených vakcinací v závislosti na riziku), ale agresivního hypertrofického očkovacího schématu, který nám nadělil materiálně založený pan Profesor Primula. Autor příspěvku je lékař.

Odpovědět


Re: Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Jaroslav Mrázek,2015-10-06 18:18:07

Opravdu jsem vám všem nechtěl kazit radost z jedovatých (pro hmyz) a pro lidi jedlých (?) plodin. Stejně tak je hyperaktivita a problémy s umělými sladidly (o glutamátu nemluvě) faktem. Ale když chcete ignorovat studie a jíst cokoli předloženého a studie odmítat jako odmítá president lékařské komory čínskou medicínu, s tradicí a znalostmi jen 4000 let starými jako "léčbu kozími bobky a zaříkáváním", tak prosím, máte na to právo. člověk si ostatně zvykne na cokoli, i na rakev ....:-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Jenda Hrach,2015-10-08 14:14:10

> Opravdu jsem vám všem nechtěl kazit radost z jedovatých (pro hmyz) a pro lidi jedlých (?) plodin.

Jako třeba z česneku, skořice, brambor nebo papriky? ;)

> Ale když chcete ignorovat studie

My nějaké studie ignorujeme? Teda kromě té jedné, kde měli kontrolní skupinu 10 potkanů a umřeli jim z toho tři.

> nicméně nulové riziko s GM produkty na vývoj dětí není a tudíž klasika krajíc se sádlem, cibulí a slabě posoleno vypadá mnohem mírumilovněji

Nulové riziko není nikde.

> (o glutamátu nemluvě) faktem

Fakt? Povídejte, přehánějte. A opravte https://en.wikipedia.org/wiki/Monosodium_glutamate#Safety.

Odpovědět


Re: Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Martin Prošek,2015-10-06 20:34:58

A toto je přesně ten způsob jak zdiskreditovat jakékoli názorové protivníky - označit je za sluníčkáře, právdoláskaře, nácky, fašouny, pražskou kavárnu, rasisty, sionisty, komunisty či alarmisty. :-(

Občas mám dojem, že fámy typu chemtrails jsou záměrně šířené právě kvůli diskreditaci jakýchkoli kritických názorů. Pak stačí říct, že hromadné podávání antibiotik drůbeži je naprosto v pořádku a kdo tvrdí něco jiného je alarmista.

Odpovědět


Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Rolando Arias,2015-10-05 17:16:19

Svatá prostoto! Příspěvek výš mi připomíná průzkum, ve kterém se američanů a západoevropanů ptali, jestli by chtěli mít na talíři potraviny, které obsahují geny.. Většina odpověděla že nikoli. Je zbytečné oponiovat bigotní názor, založený na neznalosti. Jen ve zkratce, drtivá většina potravin, živočišných i rostlinných ještě před pár sty, či tisíci lety neexistovala, jejich genom vznikl díky dlouhodobému a cílenému šlechtění. 5ada hospodářských zvířat, ale i zemědělských plodin jak je známe by v přírodě samostatně nepřežila. GMO je pouze zkratka. Zábavné je, že ignorantští pitomci protestují proti GMO , ale spokojeně , s tupým výrazem na tváři budou konzumovat zvíře, či zemědělskou plodinu, získanou klasickou metodou šlechtění, či selekcí ze spontánních mutací pomocí DNA sekvenceru se ZCELA IDENTICKOU GENOVOU SEKVENCÍ , jako má konkurenční produkt , získaný GMO zkratkou. proti kterému protestují.... TAkže se běžně setkáváme s plodinami z dílny BASF (Selekce spontánních mutací), ale plodina od MOnsanto, získaná pomocí GMO, s IDENTICKOU sekvencí DNA je zakázána! :-D Nemá smysl reagovat na argumentační Hard Core pornografii ála autisté, heperaktivita, spolus dalšími zcela nesouvisejícími příklady. Žijeme, co se týče řady technologií ve fanmtastické době, paradoxně nás nejvíc brzdí omezenost a hloupost hloupé , nevzdělané a nevzdělavatelné masy.

Odpovědět


Re: Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Milan K,2015-10-06 07:04:02

Přesně tak. Jsou to jenom genetické úpravy nás, bohů, tak komu by to mohlo ublížit :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Milan K,2015-10-06 07:05:03

* nás, jako provedené námi

Odpovědět


Re: Re: Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Pavel S,2015-10-06 18:04:49

Nic vám nebrání zůstat v jeskyni a louskat kořínky. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Milan K,2015-10-07 06:46:14

Kořínky , které lze louskat, je tedy pravděpodobně nějaký prapůvodní evoluční výdobytek. Děkuji za rozšíření obzorů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Pavel S,2015-10-07 20:53:33

Původně jsem vám chtěl doporučit příslovečné louskání švábů, ale přišlo mi to přece jen příliš kruté.

Odpovědět


Re: Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Roman Gramblička,2015-10-06 08:56:53

mluvíte mi z duše, díky

Odpovědět


Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Jaroslav Záruba,2015-10-05 18:19:49

no tohle je teda nářez :D

Odpovědět


Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Roman Gramblička,2015-10-06 08:51:24

požadovat nulové riziko na kdeco může jen naprostý i.d.i.o.t, odtržený od reality světa, ve kterém žijeme.

Odpovědět


Re: Nechci znevažovat svaté nadšení, ale...

Jenda Hrach,2015-10-06 15:00:20

> Genetika pokusných tvorů s výživou tímnto produktem prý nepřinesla zrovna nadšení budící zdravotní výsledky....

Zdroj? A doufám, že to není tento článek http://understandinguncertainty.org/rats-and-gm

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz