Jak moc pro země platí "s poctivostí nejdál dojdeš"?  
Někdy se ekonomové pletou psychologům do řemesla a pak se z toho dozvíme, jak moc kde jsou lidé upřímní a čestní a jak se ta jejich poctivost podepisuje na dosahovaném ekonomickém růstu.

 

.
Za starých dobrých časů platilo, že růst HDP se s poctivostí dosahuje snadněji.

Z dokumentu, který je výsledkem výzkumu financovaného Britskou akademií a zveřejněn pod hlavičkou University of East Anglia vyplynulo, jak kde  jsme k sobě upřímní. Výzkum probíhal od Brazílie po Čínu a je v něm zahrnuto patnáct států. Podle ohlasů, který článek vyvolal, je na výsledcích nejzajímavější zjištění, že ekonomická situace země na poctivosti svých občanů, prakticky nezávisí. Jinak řečeno, k ekonomickému vzestupu krajiny už není, tak tomu bylo dříve, potřeba, aby aktéři byli čestní.

 


Jak se taková čestnost nám občanům zkoumá?
Nenápadně. Tentokrát to proběhlo s více než 1500 účastníky v patnácti zemích. Výběr ovčanů nebyl náhodný. Snahou bylo získat zástupce všech regionů, sociálních skupin a respektovalo se rozvrstvení obyvatel. To aby vzorek danou zemi charakterizoval co možná nejvěrohodněji.  Pak všechny „náhodné“ podrobili motivovaným experimentům. V jednom je nechali házet mincí. Pak měli říci, zda padla "hlava" nebo "orel". Předem ale věděli, že když jim padne „hlava“, dostanou 3 dolary a když orel, odejdou s pěti dolary. Nikdo ale nekontroloval, co komu padlo, výzkumníky jen zajímalo, jak se celkově vyplacená částka lišila od předpokladu padesát na padesát. Jak moc se rozcházela od statistického „padni komu padni“. To pak pro danou zemi použili jako jedno z měřítek čestného jednání. 

Druhý test byl kvízem. Týkal se hudby. Pokud respondent odpověděl na všechny otázky správně, také dostal zajímavou finanční odměnu. Po každé odpovědi, před přechodem na další otázku, se mělo, zaškrtnout políčko, zda k získání správné odpovědi potřebovali internet. Byla to formalita, na které nezáviselo hodnocení výsledku testu, ani výše odměny. Fígl byl v tom, že tři otázky v testu byly záměrně tak obtížné, že bylo prakticky nemožné, aby účastníci správnou odpověď znali. Počet nezaškrtnutých políček, kdy se účastníci snažili zatajit pravdu, také posloužil, jako kriterium čestnosti. 

A jak to vše nakonec dopadlo?
Nepoctivce testy odhalily všude. Nejméně doma :)  V „hodu mincí“ se jich u Britů našlo 3,4 procenta a v Číňanů 70 procent. V testu upřímnosti si nejlépe vedli Japonci. Turkům se nedařilo. Podle výsledků, kterých dosáhli, jim nelze věřit ani nos mezi ušima. 
Zlí jazykové říkají, že Dr. Hugh-Jones, aby nebyl ke svým asijským spolupracovníkům, kteří mu pomáhali, tak neuctivý, okomentoval nelichotivý výsledek: "Nemusí to zcela přesně odrážet poctivost jako takovou, ale že částečně může odrážet postoj k hazardu".

 

David Hugh-Jones, ekonom, University of East Anglia
David Hugh-Jones, ekonom
University of East Anglia


Na závěr, kdy už výsledky testu nemohlo nic změnit, byli účastníci s tím, jak byli „zneužiti“, seznámeni a požádáni, aby se pokusili odhadnout, jak si podle nich v testech poctivosti vedly jiné země. Jak se ukázalo, tyto  odhady se skutečností zcela rozešly. To znamená, že představy jedněch o poctivosti těch druhých, jsou od reality na hony daleko. Mínění o „vlastních lidech“ jsou pesimističtější, než jaká je pravda. Nejspíš prý za to může masáž, kterou nám media denně uštědřují a informují více o nepoctivostech doma, než u sousedů.  

Není to poprvé, co se testy čestnosti národů prováděly. I nyní se ale potvrdilo, že chudé země jsou na tom s upřímností hůř, než ty bohaté. Na rozdíl od let padesátých ale vztah upřímnosti k ekonomice, vychází stále slabší.  Vědci na tuto změnu mají vysvětlení. Dokud prý jsou instituce a technologie v dané zemi nerozvinuté, je poctivost důležitým faktorem při dodržování smluvních závazků. Proto země, které se vyvíjejí, z poctivosti občanů ekonomicky profitují. Později, když už na tom hospodářsky začnou být lépe, zlepšuje se i chod jejich institucí, technologie usnadňují kontrolovat dodržování smluv,... Proto „kultura poctivosti“ již v růstu HDP,  takovou roli nehraje.

 

Ochotu říkat pravdu výzkumníci zjišťovali v Brazílii, Číně, Řecku, Japonsku, Rusku, Švýcarsku, Turecku, USA, Argentině, Dánsku, Spojeném království, Indii, Portugalsku, Jižní Africe a Jižní Koreji. Podrobnosti, jak v čem si která země stála, lze získat zde.

 

K čemu je takový výzkum dobrý?

Prý k tomu, že dává do pořádku naše mylné představy o poctivosti spoluobčanů jiných zemí. Výsledky nejspíš budou mít dohru v ochotě jedněch, sanovat dluhy jiných. I když vědci tentokrát zrcadlo zemím Švejka a Jánošíka nenastavili, mohli bychom si i tak z toho vzít ponaučení. Až se na nás obrátí, budeme vědět, jak mincí házet.

 


Literatura
'Honesty and beliefs about honesty in 15 countries' www.uea.ac.uk/documents/3154295/7054672/Honesty+paper/41fecf09-235e-45c1-afc2-b872ea0ac882,  
University of East Anglia

Datum: 18.11.2015
Tisk článku

Paralelní světy - Kaku Michio
 
 
cena původní: 499 Kč
cena: 419 Kč
Paralelní světy
Kaku Michio

Diskuze:

GDP

Pavel Krajtl,2015-11-19 11:02:53

Nejnesmylnějším předpokladem je, když se HDP vydává za něco vypovídajícího o něčem, a srovnává se to s něčím, co v každé zemi může kulturně-historicky i aktuálně politicky vypovídat o úplně něčem jiném.

Hodnotu to má stejnou jako korelace slunečních skvrn a obsah metabolitů drog v parlamentní kanalizaci.
Ano, může to mít vliv, někdy si na bolest hlavy způsobenou skvrnami na slunci vezme víc lidí prášek, ale asi to nebude ta nejpřednější příčina ;-)

Všimněte si:
Otázku pokládal ekonom z pohledu ekonoma, snaže se dělat z ekonomie vědu, a z ekonomů nepostradatelné kouzelníky a vezíry.

Odpovědět

Mylné předpoklady

Pavel Krajtl,2015-11-19 10:48:52

technologie usnadňují kontrolovat dodržování smluv...

A nemohou technologie někdy také pomáhat automatizovat navrhování, akceptaci, kontrolu a vynucování smluv?

...např. TTIP...?


...pro jistotu:
Tento příspěvek a jeho obsah slouží pouze pro informativní účely, a pokud není výslovně uvedeno jinak, není návrhem ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy.

Odpovědět

Podivné srovnávání

Pavel Krajtl,2015-11-19 10:27:22

add k odstavci... Jak se taková čestnost nám občanům zkoumá?

Způsob zkoumání předurčuje ty, kdož mají tu smůlu že budou mít štěstí, že budou považováni za nečestné, i kdyby z pocitu přecenení šidili sami sebe.
Byl test dost dlouhý na to aby statisticky srovnal štěstěnu? Kolik dolarů celkem rozdali těm 1500 testovaným?

Odpovědět

Myslím, že OSEL to tu už riešil

Rene Mikolas,2015-11-19 01:30:13

Išlo o prieskum v oblasti zdravia spoločnosti v religióznych a menej religióznych krajinách. Kde tie religióznejšie prepadli vo všetkých ukazovateľoch.
Však pozrime sa na to bližšie:
Navonok podporujú moslimovia toleranciu, ale vnútorne ju nezdieľajú. Praktizujú Taqiya (dovolené luhanie nevercom.)
Nepoctivci boli testami odhalení všade: Najlepšie v "hode mincou" si viedli
Briti (ateisti 23% a kresťania 71%) s len 3,4% klamárov, a u
Číňanov 70% (ateisti 13% a konfuciáni, taoisti a budhisti 84%).
V teste úprimnosti sa najlepšie osvedčili
Japonci (šintoisti a budhisti 90%).
Najhoršie dopadli
Turci (moslimovia 98%). Podľa výsledkov, ktoré dosiahli, im nemožno veriť ani nos medzi ušami.
Je teda otázne (vzhľadom na Taqiya), ako by testy dopadli, keby ich organizovali moslimské univerzity. A či tam boli zaradené aj iné moslimské krajiny ako Turecko.
Na druhej strane aj tu presvitá ako ukazovateľ podiel neveriacich a veriacich v menovaných štátoch.

Odpovědět

Nikdy jsem se nezajímal

Miroslav Gretschelst,2015-11-19 01:28:09

o poctivost národů. A to ani toho svého. Natož abych k výzkumu používal nějaké prefíkané metody. Přesto ve mě uzrál názor, ale na poctivost jednotlivců. Zažil jsem víc než půl života ten "nejpoctivější socialistický" režim a zbytek života do současnosti rodící se v porodních křečích zprvu kapitalistický, ale nyní zase celoevropsky "novosocialistický" režim. A musím konstatovat, že pořekadlo "s poctivostí nejdál dojdeš" je trvale a doslova platné, nejméně od doby vynálezu automobilu. Pěšky chodit jsou totiž odsouzeni především ti poctiví.

Protože jsem neprováděl žádný výzkum, nemohu mluvit o procentech. Ale mohu prozradit, jak se můj názor formoval. Jeden z největších "úderů" moje naivita zažila v období cca 1967 - 1972. Pro tehdejší neuvěřitelné chování mnohých pro mě elit bych ve stručnosti použil mnohem novější výraz ze slovenského překladu slova perestrojka - prekabátenie. Tento šok mi z paměti nevymizí, dokud mě z něj doktor Alzheimer nevysvobodí. A pozdější vývoj od devětaosmdesátého dodnes mě v tom jenom utvrzuje.

Jsem toho názoru, že o "poctivosti" občanů, i když si pod tímto pojmem můžeme představovat mnoho vlastostí, se nedá hovořit na základě nějakého "podvůdku" při testu, který je vlastně takovou "počítačovou" hrou, neboli zábavou. Skutečná poctivost lidí se vyjeví jenom v kritických situacích a ty lze asi těžko simulovat, aniž by to skončilo obžalobou u soudu. Proto víc věřím vlastní zkušenosti než závěrům z uvedeného výzkumu.

Odpovědět


Re: Nikdy jsem se nezajímal

Richard Palkovac,2015-11-19 07:39:58

Socialisticky a komunisticky rezim su sice najpoctivejsie, ale sudruhovia Marx, Engels a Lenin zabudli na to, ze pre taky rezim neexistuju a ani nikdy existovat nebudu ludia. Lebo ludia su zivocichovia pre ktorych plati jediny zakon a to je evolucia. Nic ine na nich neplati.

Osobne ja, som vzdy vedel, ze socializmus nema sancu a aj som to kazdemu aj za totality hovoril, aj kamaratom komunistom (ja som nebol) , ale napriek tomu som sa vzdy snazil byt platnym clenom aj tej spolocnosti (teda byt pracovity, poctivy a snazil som sa veci zmenit k lepsiemu), ale jednoducho to nemalo zmysel, lebo ta spolocnost nemoze fungovat ked absolutna vacsina hrabe len k sebe.

Kamarat komunista (z prinutenia) moj sef, napriklad argumentoval tym, ze aj ked socializmu nie je celkom dokonaly, nie je ziadna sanca na zmenu, ved co by bolo s tym vsetkym statnym majetkom. Tak som mu na pockanie vymyslel "kuponovu privatizaciu". Ktora potom v praxi ukazala ako funguje evolucia !

Ale boli sme mladi, tak to bolo aj tak vsetko pekne :)

Odpovědět

Opět se ukázalo, že PRC chce ukrást ostrovy

Josef Hrncirik,2015-11-18 19:31:17

Odpovědět

Vladimír Renčín:

František Luft,2015-11-18 16:59:58

"S poctivostí nejdál dojdeš z postele ke dveřím"

Odpovědět

Ekonomicka vyspelost krajiny.

Richard Palkovac,2015-11-18 14:53:40

Vzdy som bol presvedceny o tom, ze cim menej ekonomicky vyspela krajina, tym vacsia korupcia a ta korupcia siaha tym na nizsie miesta. V ekonomicky najvyspelejsich krajinach je korupcia uz len na najvyssich miestach. S tym suvisi priamo aj poctivost ludi.

Niet sa comu cudovat, ved ked ten cloviecik v chudobnej krajine ma kazdy den ekonomicke problemy, tak je pochopitelne, ze vyuzie kazdu moznu prilezitost a nebude cakat na to, ze s poctivoustou dalej zajde, lebo to "dalej" (zajtra) uz prenho nemusi byt aktualne.

Zaujimava krajina z tohoto pohladu je Rusko, kde ti chudaci rusi padli zo "zverskeho feudalizmu" rovno do "zverskeho socializmu" takze sa to na nich muselo silne podpisat .

Odpovědět

poctivost

Petr Petr,2015-11-18 14:18:40

Otázkou je, jak samotní výzkumníci byli poctiví.
Zajímavé je, že tým vedený Brity došel k závěru, že nejpoctivější jsou Britové.
Třeba měli i jiné pokusy, ale ty nezveřejnili, protože nevycházeli dobře...
Poctivé by bylo, kdyby svůj pokus/návrh (a nejen oni) před provedením nejprve prokazatelně zdokumentovali (například digitálně podepsali s časovým razítkem). Do poctivosti mají také daleko (nebo alespoň si myslí, že jsou dostatečně poctivější, než může být realita).

Odpovědět


Re: poctivost

Milan Krnic,2015-11-18 18:16:05

Souhlasím. Tak ale znáte to, čí nĕco nĕco, tumu nĕco nĕco (znám je ty extrémnĕ vulgární varianty tohoto přísloví)

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace