Byl Jásir Arafat další obětí útoku poloniem-210?  
Jásir Arafat  celým jménem Muhammad Abd al-Rahmán Abd al-Ra'úf Arafát al-Qudwa al-Husajní. V arabském světě známý pod jménem Abu Amar. Osm let po jeho smrti jeho manželka podala žalobu pro jeho údajnou vraždu. Rok na to ruští experti vydávají prohlášení, že zemřel přirozenou smrtí. Jeho osobní lékař zase prohlásil, že měl v krvi virus HIV. Palestinci ho vnímají jako hrdinu a mučedníka, Izraelci jako nestoudného teroristu.

Polonium 210 (210Po) se jako vražedný nástroj proslavilo v případu atentátu na ruského zpravodajce žijícího v exilu ve Velké Británii Alexandra Valteroviče Litviněnka (1962-2006). Soudní dozvuky této úkladné vraždy dodnes víří politickou i mediální hladinu a opakovaně vyvolávají řadu otázek. Použití 210Po k útoku na konkrétní osobu má totiž řadu úskalí. Cena smrtelné dávky tohoto izotopu se pohybuje v řádu jednotek až desítek milionů dolarů; neodborná manipulace s ním zanechává zřetelné stopy a vážně ohrožuje na zdraví i životě nejen útočníky, ale i nezainteresované osoby pohybující se ve špatný čas na špatném místě. Navíc, výroby dostatečného množství radionuklidu je schopen pouze omezený počet jaderných zařízení lokalizovaných v jediném státě na světě – v Rusku. Dalším významným specifikem otravy 210Po je jeho nezvratná fatalita – v momentě, kdy oběť pocítí první symptomy, jí už nelze pomoci. Neexistuje účinné antidotum ani léčba. Užití takového prostředku jednoznačně vyžaduje zapojení osob disponujících nepředstavitelnou mírou moci, neomezeným rozpočtem a nezlomným odhodláním.

 

 

Bývalý prezident Palestinské autonomie Jasir Arafat (1929-2004) rozhodně patřil k lidem, kteří se ve sférách dostatečné kumulace moci a kapitálu pohybovali. Poslední tři roky života strávil ve vládní budově  Ramaláhu, těšil se celkem dobrému zdraví, nepil a nekouřil. Večer 12. října 2004 přibližně čtyři hodiny po večeři pocítil silnou nevolnost a bolest břicha doprovázenou zvracením a vodnatelným průjmem. 25. října podstoupil v Tunisu vyšetření kostní dřeně. Zjištěny byly středně závažné projevy myelodisplazie (porucha vyzrávání a diferenciace krevních buněk v kostní dřeni) avšak bez známek myelosuprese (potlačení funkce krvetvorné kostní dřeně). Veškeré testy na infekční onemocnění byly negativní. 29. října došlo k převozu pacienta do vojenské nemocnice ve francouzském Clamantu. Krátce poté došlo k postupnému selhávání jater a ledvin. Všechna mikrobiologická vyšetření i opakované analýzy vzorků moči pomocí -spektrometrie (test na přítomnost radioaktivních látek emitujících -záření) byly negativní. V biologických vzorcích byla detekována pouze rezidua podávaných léčiv, nikoli však stopy jiných toxických látek. Multiorgánové selhání a masivní krvácení do mozku nakonec dovršily dílo zkázy. K úmrtí došlo 6. listopadu 2004 ve 3h 30 min. Tělo nebožtíka bylo pohřbeno do země bez předchozí pitvy. Tkáňové vzorky shromážděné během jeho pobytu v nemocnici byly údajně kompletně zlikvidovány v roce 2008.

 

 

Nevyřešené otazníky ohledně příčiny úmrtí, stejně tak jako podivný sled těžko vysvětlitelných symptomů přiměl vdovu Suhu Arafatovou k hledání odborníků, kteří by byli schopni zmíněnou záhadu objasnit. Tým složený z pracovníků Institutu radiační fyziky Univerzitní nemocnice v Lausanne, Univerzitního centra soudní medicíny v Ženevě a Institutu Paula Scherrera ve Villigenu dostal v únoru 2012 k dispozici brašnu s oblečením, které měl nemocný politik na sobě v době hospitalizace, a příslib, že všechna zjištění bude možno publikovat v odborných časopisech. Stopy moči na Arafatových spodcích obsahovaly množství 210Po, jež mnohonásobně převyšovalo hodnoty odpovídající srovnávacím vzorkům (čisté oblečení). Další pátrání vyžadovalo exhumaci ostatků. Ta se uskutečnila 27. listopadu 2012. Z hrobu byly vyzvednuty vzorky kostí, skalpu, zubů, pohřebního rubáše a zeminy, jež byla v přímém kontaktu s tělem a dále zeminy, které se tělo přímo nedotýkalo. Genetická analýza prokázala, že získané vzorky skutečně pochází z těla Jasira Arafata. Toxikologickou analýzou opět nebylo zjištěno nic, než stopy léků a jejich metabolitů.

 

Nositelé Nobelovy ceny za mír z roku 1994 v Oslu. Zleva doprava: PLO předseda Jásir Arafat, izraelský ministr zahraničí Šimon Peres, izraelský premiér Yitzhak Rabin   (Foto: Saar  Yaacov, GPO  CC BY-SA 3.0)
Nositelé Nobelovy ceny za mír z roku 1994 v Oslu. Zleva doprava: PLO předseda Jásir Arafat, izraelský ministr zahraničí Šimon Peres, izraelský premiér Yitzhak Rabin (Foto: Saar Yaacov, GPO  CC BY-SA 3.0)

Mezi smrtí Jásira Arafata a jeho exhumací uběhlo osm let. Tato doba odpovídá 21 poločasům rozpadu 210Po (t1/2 = 138 dní). Takže pokud se ve zkoumaném těle snad nacházelo nějaké nepřirozeně vysoké množství nebezpečného radionuklidu, jeho aktivita poklesla dvou milionkrát a mohla tak snadno dosáhnout úrovně přírodního pozadí. Přesto vzorky žebra, pánve a prsní kosti obsahovaly množství izotopu, jež významně převyšovalo běžné hladiny publikované v odborné literatuře. Ve všech tkáňových vzorcích však aktivita 210Po přibližně odpovídala aktivitě 210Pb. Jelikož jsou oba tyto izotopy produktem rozpadové řady 222Rn, bylo nutné zvážit riziko diagenetické kontaminace vzorků (rozpad půdního 222Rn). Během procesu přípravy vzorků bylo ale pomocí série rozpouštěcích kroků nejprve z povrchů kostí odstraněno asi 10% hmoty a až takto očištěné vzorky byly požity k následné analýze. Tento postup by měl účinně eliminovat vliv případné povrchové kontaminace. Hypotézu o biogenním původu nalezených radionuklidů podporuje i rozdíl v míře kontaminace silně vaskularizovaných (pánev, žebro, prsní kost) a nevaskularizovaných (stehenní kost) kostí. Také povrchová aktivita vzorků půd, jež byly nasáklé rozkladnými produkty tkání, významně převyšovala aktivitu srovnávacích vzorků půdy, odebraných v odlehlejších částech hrobu. Průmyslově se 210Po vyrábí bombardováním terčíku 209Bi neutrony v jaderném reaktoru. Kontaminace tohoto terčíku je údajně věrohodným vysvětlením původu 210Pb v analyzovaných vzorcích.

 


Jak již bylo zmíněno dříve, nejznámější obětí otravy 21OPo je bezesporu A. Litviněnko. U něho se projevily veškeré typické symptomy akutní nemoci z ozáření – tedy trávicí potíže, alopecie (vypadávání vlasů) a myelosuprese. Arafatovi, který nejprve rovněž trpěl projevy akutního podráždění gastrointestinálního traktu, později selhaly játra a ledviny. Změny kostní dřeně měly méně závažný charakter a alopecie se u něho vůbec nerozvinula. Rozdíly v průběhu onemocnění obou mužů mohly být podle autorů švýcarské studie způsobeny odlišným způsobem podání toxikantu. Zatímco v případě Litviněka se jednalo o masivní jednorázovou expozici (jed podán v šálku čaje), Arafat mohl být exponován několika po sobě následujícím nižším dávkám.

Vedle švýcarského týmu se analýze vzorků z Arafatova hrobu věnoval ještě tým francouzský a ruský. Také Rusové zjistili vysoké aktivity 210Po a 210Pb v kostní tkáni a i oni diskutovali možný vliv přítomnosti radonu v hrobce na získané výsledky. Na rozdíl od Švýcarů však ruští vědci konstatovali, že původ obou radionuklidů nelze věrohodně objasnit. Obsah zdravotních záznamů je pak podle nich jednoznačným důvodem k zamítnutí teorie o vražedném útoku. Tedy podobně jako v případě A. Litviněnka….Literatura:

    WHITE, Ronald F. Assassination discourse and political power: The death of Alexander Litvinenko. Assassination Research, 2008, 5.2: 1-8.

    FROIDEVAUX, Pascal, et al. 210 Po poisoning as possible cause of death: forensic investigations and toxicological analysis of the remains of Yasser Arafat. Forensic science international, 2016, 259: 1-9.

Datum: 08.02.2016
Tisk článku

Související články:

Napoleonovy kalhoty     Autor: Miloslav Pouzar (27.03.2012)
Šílený turecký med     Autor: Miloslav Pouzar (21.10.2013)
Kebule v rukách podvodníků, lupičů, pytláků a homeopatů     Autor: Miloslav Pouzar (28.03.2015)
Cholera či otrava arsenikem - nač zemřel Petr Iljič Čajkovský?     Autor: Miloslav Pouzar (15.09.2015)Diskuze:

Pokud to není záměr ...

Petr Klíma,2016-02-09 06:50:34

Tedy pokud to není záměr.

Může to být vzkaz všem neposlušným:
"Každý kdo se nám postaví do cesty, bude smeten. Jakkoliv, čímkovliv, kdekoliv. Ustupte nám z cesty."

Zrovna Rusové se publicitou nedají omezovat, ale na strašení ji umí používat dobře.

Odpovědět


Re: Pokud to není záměr ...

Jozef Vyskočil,2016-02-09 07:30:57

Strašenie je pod úrovňou tajných služieb. Keď už konšpirácia, tak napríklad: Nejaká konkrétna skupina potrebuje dostať objednávky na konkrétne zbrane a medzinárodná situácia bez nepriateľa jej nevyhovuje, tak...

Odpovědět


Re: Re: Pokud to není záměr ...

Jozef Vyskočil,2016-02-09 07:35:01

Alebo Mosad nepotrebuje strašiť vojnových zločincov, naopak ich upokojiť, aby si mohli nerušene prísť po nich.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pokud to není záměr ...

Vojtěch Kocián,2016-02-09 08:02:36

Jak víte, že to byl Mosad? Je to sice pravděpodobné, ale není to tak úplně jejich styl. Mosad při atentátech sází spíš na střelné zbraně a výbušniny.
A kde pořád berete tu jistotu, že strach není nástrojem tajných služeb? Gestapo, KGB, CIA nebo Mosad si svou pověst nevysloužily tím, že by jednali tak, aby nikdy nebyly vidět. Naopak. Zvlášť Mosad rád zveřejňuje výsledky svých atentátů kvůli politickým cílům i v médiích. Velmi konkrétní naznačení bez přímého přiznání je jen jiná forma.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pokud to není záměr ...

Jozef Vyskočil,2016-02-09 12:49:34

To bol len príklad akcie Mosadu a Eichmana. Tajné služby nie sú na šírenie hrôzy (aj keď je to vedľajší účinok), ale konajú čiste pragmaticky pre doiahnutie cieľa. Napríklad postaviť Eichmana pred súd v Izraeli. Ostatné, vrátane vyvolávania strachu je na politikoch, nie na TAJNEJ službe. Môžem sa mýliť, ale Gestapo nebola tajná služba, tou bol Abwehr. Gestapo bola štátna polícia.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pokud to není záměr ...

R A,2016-02-11 20:43:16

Pokiaľ by sme to posudzovali podľa tajnosti inštitúcie, bola by to asi pravda - Gestapo bola tajná štátna polícia, ale pravdepodobne menej utajená (aspoň pred zrakmi verejnosti), ako Abwehr, ktorý bol vlastne vojenská rozviedka.

Odpovědět

..

Jozef Vyskočil,2016-02-09 06:16:12

Už by mal niekto prestať s tými nezmyslami, že tajná služba bude vraždiť jedom, ku ktorému má prístup jediná na svete len oná tajná služba. Hľadať za tým rafinované konšpirácie znamená skočiť niekomu na lep.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz