Skeny mozku prozradily, jak vlastně LSD ovlivňuje vědomí  
Halucinogeny byly donedávna tabu. Teď se ale vracejí do vědy s plnou parádou. Díky pokročilým technologiím neurozobrazování můžeme sledovat, co se vlastně v mozku na tripu děje.

 

Vlevo mozek na placebu, vpravo LSD. Kredit: Imperial College
Vlevo mozek na placebu, vpravo LSD. Kredit: Imperial College

LSD je stále staré dobré LSD. Jenže už to není jenom pronásledovaný rekreační halucinogen, ale také pozoruhodný prostředek k výzkumu mozku. Halucinogeny, jak známo, mění vědomí, a z jejich působení lze odvozovat, jak vlastně mozek funguje. Populární britský neuropsychofarmakolog David Nutt z Královské univerzity v Londýně, spolu s početným týmem kolegů, nedávno publikovali vůbec první skeny lidského mozku na LSD, získané pokročilými metodami neurozobrazování (neuroimaging). Dlouhodobě se zabývají studiem působení halucinogenů na lidský mozek a zjišťují, jak v lidské mysli vznikají slavné psychedelické efekty. S Nuttem si o jejich studii, kterou zveřejnil prestižní časopis PNAS, popovídali redaktoři webu časopisu Nature.

 

 

David Nutt (2014). Kredit: Skotten / Wikimedia Commons.
David Nutt (2014). Kredit: Skotten / Wikimedia Commons.

Nature: K čemu je dobré studovat vliv LSD na mozek?

Nutt: Psychedelické látky mění vědomí a tím nabízejí neurovědcům možnost studovat takové věci, jako je právě vědomí. Zároveň se z LSD stává zajímavý terapeutický nástroj. Vědci od sedmdesátých let uskutečnili spoustu experimentů s LSD a se zvířaty. O lidském mozku na LSD jsme toho ale zatím nijak moc nevěděli.

 


Nature: Proč ještě nikdo nepořídil skeny mozku na LSD?

Nutt: Před šedesátými léty byly LSD a podobné halucinogeny v centru pozornosti ohledně jejich možného využití v terapiích. Jenže během šedesátých let LSD získalo velmi špatnou pověst, z mého pohledu nezaslouženě. Záhy se pak objevila velmi přísná legislativní omezení a zmizela vůle provádět takové experimenty.

 

Nahoře působení placeba, dole LSD: Kredit: Carhart-Harris et al. 2016
Nahoře působení placeba, dole LSD: Kredit: Carhart-Harris et al. 2016.


Nature: Jak jste na tohle získali povolení?

Nutt: Mezinárodní legislativa i zákony jednotlivých zemí v zásadě umožňují výzkum i tak ostře sledovaných látek, jako je LSD. Je to legální i ve Velké Británii. Navíc v našem výzkumu nešlo o klinické testování, ale o experimenty s dobrovolníky, kteří již měli zkušenosti s psychedeliky. V roce 2014 jsme sháněli povolení etické komise devět měsíců. Výzkum financovala švýcarská nadace Safra Foundation, britská nadace Beckley Foundation a také crowdfundingové finance z Walacea.com.

 

 

University of Zurich. Kredit: Roland zh / Wikimedia Commons.
University of Zurich. Kredit: Roland zh / Wikimedia Commons.


Nature: K čemu jste dospěli?

Nutt: Využili jsme toho, že LSD vyvolává pořádně dlouhé, typicky tak osmihodinové tripy. Dobrovolníky na takovém tripu můžete vystavit celé řadě zajímavých experimentů. Přeměřili jsme průtok krve jejich mozky funkční magnetickou rezonancí, a také elektrickou aktivitu mozků pomocí magnetoencefalografie. Zjistili jsme, že během LSD tripu intenzivně komunikují různé oblasti mozku, které to za normálních okolností nedělají. Platí to hlavně pro oblast vizuální kůry (visual cortex), která zodpovídá za zpracování vizuální informace. Intenzivní zapojení vizuální kůry může vysvětlit živé vizuální vjemy a halucinace, které jsou pro zážitek s LSD charakteristické. Jiné oblasti mozku se zase naopak během tripu na LSD rozpojují, což zřejmě souvisí s vjemy jako je rozpouštění ega psychonauta (ego dissolution).

 


Nature: Neměli jste právě mnoho dobrovolníků. Jak si můžete být jistí výsledky?

Nutt: Získali jsme zřetelná a průkazná data, která jsou navíc v souladu s výsledky předchozích studií s psilocybinem, halucigenem z lysohlávek. Vliv LSD na lidské vědomí je ale významně silnější, než psilocybin.


Nature: Pracují i ostatní vědci s LSD u lidí?

Nutt: Podle mých informací je na světě už jenom jedna další výzkumná skupina, která se zabývá vlivem LSD na lidi. Vede ji Švýcar Franz Vollenweider z Curyšské univerzity. Oni se ale soustředí na látky blokující účinek LSD a výzkum farmaceutických procesů, které souvisejí s jeho působením.


Nature: Na co se chystáte příště?

Nutt: Plánujeme výzkum vlivu LSD na kreativitu, a také na to, jestli užití LSD napodobuje stav snění. Kromě toho ještě stále studujeme psilocybin a jeho využití v léčbě depresí odolných vůči používaným léčivům. Naše nové výsledky také naznačují, že i LSD bude velmi slibné v léčbě závažných depresí a podobných kritických stavů.

Video:  David Nutt - Decision making about illegal drugs - Time for science to take the lead


BBC NewsNigh: David Nutt - decriminalise ecstasy and cannabis


Literatura
Nature News 11. 4. 2016, NewScientist 11. 4. 2016, PNAS online 5. 4. 2016.

Datum: 19.04.2016
Tisk článku

Související články:

Ayahuascové vize vnímá mozek jako reálné     Autor: Stanislav Mihulka (01.12.2011)
Lysohlávková psychedelie na funkční magnetické rezonanci     Autor: Stanislav Mihulka (09.03.2012)
LSD silnou zbraní proti alkoholismu     Autor: Stanislav Mihulka (14.03.2012)
Strojová inteligence hodnotí psychedelické zážitky     Autor: Stanislav Mihulka (20.07.2012)
Jak nevědomky své psychické trable přesouváme na ryby     Autor: Josef Pazdera (18.02.2013)
Stimulace mozku mění vžité preference     Autor: Josef Pazdera (04.06.2014)
Rain Manovi by předepsali extázi. MDMA se stává nadějí pro těžké autisty     Autor: Stanislav Mihulka (30.05.2015)
V jednadvaceti americká mládež zavrhne marihuanu     Autor: Josef Pazdera (09.07.2015)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz