Parazit toxoplasma určuje, kolik se v dané zemi narodí chlapců a kolik dívek  
Sice na to není sám, nicméně z 15 studovaných faktorů skončil co do síly na pěkném třetím místě, a to v těsném závěsu za počtem dětí připadajících na jednu ženu a s nepříliš velkou ztrátou za faktorem nejsilnějším – upřednostňováním potomků mužského pohlaví. Za sebou nechal i takové borce, jako je hrubý domácí produkt na hlavu, celková nemocnost a vzdálenost země od rovníku.

Studie mezinárodního týmu vědců z Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy uveřejněná tento týden v časopise Parasitology ukázala, že čím více je v určité zemi toxoplasmózy, tím nižší je tam pohlavní index, tedy tím méně se tam rodí chlapečků. Tento závěr souhlasí s výsledky publikovanými pražským týmem již před 10 lety. Ty ukázaly, že ženám i laboratorním myším dlouhodobě nakaženým toxoplasmou se rodí přednostně dcery. Tato závislost platí jak celosvětově, tak pro mimoevropské země; neplatí však pro země evropské. Evropskou anomálii lze snadno vysvětlit. V Evropě je v průměru nižší výskyt toxoplasmózy a ženy se zde obvykle nakazí až po 25. roce věku. Ženám i myším nakaženým těsně před otěhotněním se ovšem naopak rodí častěji synové. Na začátku těhotenství se totiž v děloze usadí asi třikrát více samčích embryí než těch samičích, jsou však pro mateřský organismus cizorodější, a tak je velká část z nich spontánně potracena. Toxoplasma dokáže potlačit imunitu hostitele a tím vlastně zachrání mnohá samčí embrya (ale také třeba mnohá embrya s vývojovými vadami) před smrtí.

 

 

Časopis Parasitology označil studii za článek měsíce http://1url.cz/2teUY. Jeho elektronická kopie je k dispozici zde http://1url.cz/ateUc. Další výsledky pražského „ToxoTýmu“ jsou k vidění zde: http://1url.cz/VtegL.
Časopis Parasitology označil studii za článek měsíce. Jeho elektronická kopie je k dispozici zde. Další výsledky pražského „ToxoTýmu“ jsou k vidění zde.

 

Zatím se neví, jak může dlouhodobá nákaza toxoplasmou zvyšovat počet dcer v potomstvu. Autoři navrhují, že by za tento jev mohl být odpovědný tzv. Trivers-Willardův efekt: Samicím ve špatném zdravotním stavu se rodí přednostně samičí potomstvo, zatímco těm v dobrém zdravotním stavu, nebo ve vysokém socioekonomickém postavení naopak přednostně potomstvo samčí. Trivers-Willardův efekt byl v minulosti pozorován i u člověka. Není rozhodně náhoda, že se americkým prezidentům, vícehvězdičkovým generálům a příslušníkům evropské šlechty rodí výrazně více synů než dcer a že například podíl chlapečků narozených ženám z jednotlivých soukromých i státních gynekologických klinik koreluje s výší poplatků, které musí klientky těchto zařízení ročně platit.

Profesor Jaroslav Flegr, šéfchovatel králíků  (dodala redakce)
Profesor Jaroslav Flegr, šéfchovatel králíků (dodala redakce)

Řada studií provedených v posledních letech ukazuje, že zdánlivě neškodná, zato však nevyléčitelná nákaza tímto mikroskopickým parazitem má nejspíš zásadní negativní dopad na lidské zdraví. Bylo pozorováno, že nakažené osoby trpí mnohem častěji celou řadou běžných nemocí a že rozdíly ve výskytu toxoplasmózy mezi jednotlivými evropskými zeměmi vysvětlují až 23% variability v celkové nemocnosti.

 

Studii bude zcela jistě vhodné zopakovat například na regionech některé z velkých zemí, jako jsou třeba Francie či USA. Jestliže se její výsledky potvrdí, tedy jestliže pozorovaná závislost mezi pohlavním indexem a výskytem toxoplasmózy bude platit i na této úrovni, bude se jednat o další, sice nepřímý, zato však dosti pádný doklad toho, že nákaza toxoplasmou, kterou si v sobě nese zhruba každý třetí obyvatel Česka, představuje ve skutečnosti faktor velmi podstatně ovlivňující veřejné zdraví. Je jasné, že kromě korelačních studií a důmyslných dedukcí bude třeba podpořit tuto hypotézu i přímými daty. Do probíhajících výzkumů se můžete zapojit i vy prostřednictvím vyplnění elektronických dotazníků na stránce pokusnikralici.cz.

 

Datum: 30.06.2016
Tisk článku

Související články:

Delfíni mají toxoplasmózu     Autor: Jaroslav Petr (11.06.2008)
Toxoplazmóza může spustit schizofrenii a bipolární poruchy     Autor: Josef Pazdera (12.03.2009)
Toxoplazma možná navádí hostitele k sebevraždě     Autor: Stanislav Mihulka (17.08.2012)
Infekce toxoplazmou zbaví myši strachu z koček. Natrvalo.     Autor: Stanislav Mihulka (24.09.2013)
Toxoplazmóza chrání před rakovinou!     Autor: Josef Pazdera (22.07.2014)Diskuze:

Hm.

Jaroslav Lepka,2016-07-02 10:22:20

Napadlo mne, zda jste také vzali v úvahu možnost, že v chudé společnosti jsou kočky více potravinou než mazlíčkem?

Odpovědět


Re: Hm.

Petr Petr,2016-07-20 09:54:05

Otázkou právě je, co všechno lze vzít za možnosti vlivu. To vše pak systematicky ovlivňuje závěry regresní analýzy.
Ovšem když nejsou data...
"It is also highly probable that at least some of the Toxoplasma prevalence data are incorrect."
tak i tak "je třeba" vymyslet závěry (to je způsob publish or perish)
"Nikdo" si neláme hlavu s matematickými předpoklady modelu
http://people.duke.edu/~rnau/testing.htm
A tak všechny vztahy považuje za lineární... (a ani to neprověří)
Nemá základní matematické myšlení a hodí to jen do software...
"Analyses were carried out with IBM SPSS 21.0"
a pak si myslí
"This suggests that abundance of this parasite could be one of the most important ecological factors INFLUENCING the global variation of offspring sex ratio not only
in humans, but possibly also in many other animal species"
že z korelace plyne příčinnost
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_does_not_imply_causation
což od počátku bylo jasné, že k takovým závěrům nelze logicky dojít, takže celá analýza byla zbytečná
(to ukazuje, jak je peer review fraška)
Shrnuto - prostě bláboly pro pobavení.
(každý holt máme nějaké zaměstnání)

Odpovědět

A co si napřed přečíst článek?

Jaroslav Flegr,2016-07-01 09:36:38

Kdybyste nahlédl do nasdíleného článku, tak byste viděl A) že efek upřednostňování synů (a tedy i infanticidy) byl zahrnut do modelu a statisticky odfiltrován b) že závislost (a směrnice) vychází i tehdy, když se z dat vypustí odlehlé hodnoty, např. Čína. Ale v tom posledním máte pravdu - není dobré spekulativně plácat nesmysly.

Odpovědět


Re: A co si napřed přečíst článek?

Petr Petr,2016-07-20 08:28:42

Článek jsem i před prvním komentářem pročetl.
http://web.natur.cuni.cz/flegr/pdf/toxoRatioWorld.pdf
Píšu, že je to těžké odfiltrovat. Tj. asi se vám to nepovedlo odfiltrovat (zjednodušenými statistickými modely). Dvě významnější korelace se snažíte odfiltrovat, ale jaké jsou jejich statistické chyby? Tyto chyby ale musíte přičíst k odfiltrovanému, takže ta malá korelace pro toxoplazmózu bude zatížena velkou statistickou chybou korelačního koeficientu.
Pro Evropu nevyjde žádná směrnice, protože v Evropě je například upřednostňování synů zanedbatelné... (ty vaše interpretace je jen vytažená z rukávu)
A i ta celková korelace je malá (bezvýznamná), aby se z toho dělaly závěry.
(spolehlivost technických věcí je třeba přes 99%, tady jde o jednotky procent - spekulace)
Asi vás řídí toxoplazmóza, protože si chce užít svých 5 minut slávy. :-)

Odpovědět

trochu přeceňování...

Petr Petr,2016-06-30 15:25:16

Trivers-Willardův efekt? Pak by se nejlépe měli v Číně. :-)
Vysvětlovat část případů tak, část onak... To pak lze vysvětlit cokoli, ale otázkou je, zda je to rozumné (určitě je to nevědecké).
V Číně je/bylo to dáno politikou jednoho dítěte ("infanticida"). Ta náhodou (nevztažně) koreluje s nízkou prevalencí toxoplasmózy. To pak ovlivní směrnici regresní křivky a závislost je na světě. Odfiltrovat tyto společenské jevy je téměř nemožné (z etického hlediska nelze provádět experimenty na lidech/národech). Proto i závěry by si člověk měl nechat pro sebe a ne spekulativně plácat nesmysly.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz