Psychologové vyzývají média: Přestaňte šířit nákazu masového vraždění!  
Pokud by média přestala zveřejňovat jména, podobu a osudy masových vrahů, tak podle psychologů dramaticky ubude šílených střelců. Co na to zástupci médií?

 

Příště už jen takové obrázky střelců. Kredit: NeuroscienceNews.com
Příště už jen takové obrázky střelců. Kredit: NeuroscienceNews.com

Medializovat výzvu proti medializaci vraždících střelců, to je něco jako střílet do vlastních řad. Takže proč ne. Média určují duch doby a zároveň se právě z médií stává nelítostné bojiště, ačkoliv si toho mnozí ještě nevšimli. Jde o zásadní věc. Na tvůrce médií a také na jejich lačné konzumenty to klade nové nároky, s nimiž se budeme muset – chtě nechtě – nějak vyrovnat. Poučná je v tomto směru situace kolem vražedných střelců, kteří, jak se zdá, velmi těsně parazitují na médiích.

Jennifer Johnston. Kredit: J. Johnston.
Jennifer Johnston. Kredit: J. Johnston.


Psychologové tohle téma intenzivně řeší na výročním shromáždění Americké psychologické asociace, která právě v těchto dnech probíhá v Denveru, hlavním městě státu Colorado. Podle Jennifer Johnstonové a Andrewa Joye z Univerzity Západního Nového Mexika lidé, kteří páchají v USA masové vraždy střelbou, obvykle sdílejí tři hlavní znaky: 1. závažnou depresi, 2. sociální izolaci a 3. patologický narcisismus. Podle badatelů je masové vraždění zjevně na vzestupu, stejně jako jejich mediální pokrytí. Johnstonová se ale ptá: Můžeme s jistotou říct, co je příčina a co následek? Skutečně jde o výhradně jednosměrný vztah, tj. že více vraždění vede k většímu mediálnímu pokrytí? Co když je to ale vlastně naopak – že intenzivnější mediální pokrytí vede k intenzivnějšímu vraždění?

Johnstonová a Joy analyzovali dostupná data o masové střelbě, definované jako události, kdy došlo k pokusu nebo činu zabití více osob nepříbuzných střelci na veřejných místech, a zároveň zdroje o nich v médiích, u FBI a úřadů, i příslušné vědecké publikace. Nakonec dospěli k závěru, že za pozorovaný nárůst masového vraždění střelci je z velké části zodpovědná právě takzvaná mediální nákaza (media contagion).

Western New Mexico University.
Western New Mexico University.

Podle Johnstonové je zřejmé, že masových vražd přibývá v souvislosti s rozsáhlým a často dramatickým mediálním pokrytím, hlavně pokud jde o sociální média, kterými se podobné události šíří jako stepní požár. I když to asi ne všichni uživatelé sociálních médií zamýšlejí, jejich informování o masovém vraždění vlastně oslavuje vrahy a upozaďuje jejich oběti. Johnstonová s kolegou rozhodně nepochybují, že média všeho druhu budou vřískat jako pominutá, že veřejnost má přece právo všechno vědět, do těch nejnechutnějších detailů. A nepochybně to dělají kvůli tomu, že brutální vraždění přilepí konzumenty k displejům (a reklamám inzerentů) jako nic jiného.

Školu, kde se nedávno odehrálo nechutné vraždění, raději zbourali, aby ty vraždy nepřipomínala. Kredit: VOA / Wikimedia Commons.
Školu, kde se nedávno odehrálo nechutné vraždění, raději zbourali, aby ty vraždy nepřipomínala. Kredit: VOA / Wikimedia Commons.

Johnstonová upozorňuje na to, že profil masových střelců je vlastně stále stejný. Obvykle jde o bělochy prohlašující se za heterosexuály, mezi 20 a 50 lety, kteří sami sebe vnímají jako oběti jakési nespravedlnosti. A také je u nich zřetelně patrná touha po slávě, která mezi vražednými střelci ohromně narostla v polovině devadesátých let, po objevení intenzivního celodenního zpravodajství a po rozmachu internetu. Psychologové v poslední době vytvořili několik modelů šíření mediální nákazy, podle nichž je tento vliv médií na potencionální střelce naprosto zásadní a zhoubný. V devadesátých letech se v USA střílelo po cizích lidech asi třikrát do roka, dnes se to děje v průměru jednou za 12,5 dne. 
Co s tím? Johnstonová to vyjádřila bez obalu. Pokud by masová média a sociální média uzavřela dohodu, že už nebudou zveřejňovat, sdílet ani tvítovat jména, obličeje, životní příběhy ani žádná prohlášení vrahů, tak se podle Johnstonové do roka až dvou staneme svědky dramatického poklesu případů těchto masových vražd. I podle konzervativních odhadů to bude nejméně o třetinu.

Je zajímavé, že už vlastně existuje precedens. V polovině devadesátých let média přestala obšírně informovat o sebevraždách celebrit, když vyšlo najevo, že šlo o proces nakažlivých sebevražd. Tehdy se prostě sešli zástupci vládní agentury CDC, vědců včetně suicidologů a médií, a dohodli se na tom. Množství sebevražd celebrit pak velmi zřetelně pokleslo. Otázkou samozřejmě je, jak něco podobného prosadit v dnešní době. Francouzské deníky se sice nedávno vydaly tímto směrem, celá řada médií je ale zaměřená proti establishmentu, takže na nějakou gentlemanskou dohodu asi nedojde. Kdo by se ostatně dobrovolně vzdával lajků v dnešní době? Je to ale velice důležité, ze stejné slabiny těží teroristé, autoritářské režimy a kdovíkdo ještě. Zřejmě se nevyhneme legislativním zákazům, které bude nutné důkladně promyslet, a zároveň vybavit tvrdými postihy, které by byly pro proviněná média fatální. 

Prozatím je to začarovaný kruh, jehož neblahé následky pociťujeme i v České republice. Přestože u nás jsou podobné masové vraždy nesmírně vzácné, a k žádnému pořádnému teroristickému útoku u nás nedošlo, naše média hltají zprávy o takových událostech z celého světa a nadšeně pořádají online přenosy nebo speciální pořady. Sociální sítě zaplavují nesmysly z podvratných webů i afektované zprávy takzvaně seriózních zpravodajských kanálů. Výsledkem je všudypřítomná hysterie, která hrozí vážným průšvihem, a kterou přiživují idiotské návrhy na vyzbrojování obyvatelstva. Musíme si zvyknout na to, že média jsou mocná zbraň, kterou je nutné zodpovědně kontrolovat.


Literatura
Neuroscience News 4. 8. 2016, Wikipedia (Mass shooting).

 

Datum: 05.08.2016
Tisk článku

Související články:

Evoluce viru ve zkumavce aneb o tom, co by teroristé neměli číst     Autor: Jan Humplík (12.02.2006)
Prozradí technické vzdělání teroristu?     Autor: Jaroslav Petr (26.06.2009)
Copak najdeme v genomu masového vraha?     Autor: Stanislav Mihulka (29.12.2012)
Jak se pátrá po kořenech terorismu     Autor: Stanislav Mihulka (28.01.2015)
Hrozby chemickým terorem zní děsivě, jsou ale pochybné     Autor: Stanislav Mihulka (22.11.2015)Diskuze:

Tři poznámky

Jan Šimůnek,2016-08-09 10:22:36

1. Jak už tu bylo řečeno, svoboda slova, a tedy i šíření pravdivých informací, je atributem demokracie a jakékoli snahy o její potlačování je třeba vnímat jako útok na samou podstatu demokracie. Bez ohledu na to, jaké lži budou pro obhajobu takových opatření použity. IMHO důležité je, že u nás za těmito snahami stojí osobnosti jednoznačně antidemokratické (elitáři a jiní fašistoidé, neomarxisté, proislamisté apod.).
Logika výše uvedného spočívá v tom, že suverénem ve státě by měl být lid (nyní abstrahujme od problému, zda je zastupitelská demokracie v tomto ohledu postačující). Bez ohledu na to, zda svou vůli projevuje volbami politických stran, osobností, nebo přímo v referendech a plebiscitech, musí mít pro správné rozhodování co nejširší spektrum informací. Jakákoli cenzura je nutně podezřelá z toho, že někdo chce, aby se lid rozhodoval nesprávně.
A budu konkrétní: Potlačování informací o islámských teroristických činech bude snižovat ochotu volit strany, které to míní s prevencí a řešením těchto činů vážně. A bude výhodné pro strany, které tyto věci hodlají pouze předstírat, případně o nich prohlašují, že jsou zbytečné.

2. Psychiatři a psychologové nám v Česku (a jinde není situace o mnoho lepší) předvedli "kvality" svého oboru propouštěním vraždících monster. Pokud nejsou schopni mezi svými pacienty rozpoznat potenciální vrahy, pak by na jejich úsudek i v oblastech jiných neměl být brán zřetel.
Navíc současná snaha "psychiatrizovat" pachatele teroristických útoků je jednoznačným projevem politizace oboru (jakým bylo za minulého režimu např. věznění disidentů v psychiatrických léčebnách a vymývání jejich mozků násilně podávanými drogami).

3. A k těm zbraním mezi lidmi - jistě naroste počet nehod, ale na druhé straně to zabrání vzniku nevinných obětí kriminálních aktivit, přičemž to druhé jednoznačně převažuje. Počet obětí nehod převažují už jen situace, kdy se ozbrojená oběť ubránila (mrtvoly pachatelů odmítám do statistiky "obětí střelných zbraní" zařazovat). Navíc řada potenciálních pachatelů je od útoku odrazena pouhou možností, že mohou padnout na ozbrojenou oběť (nebo že jí někdo ozbrojený přijde na pomoc). Ukázal to jasně případ Velké Británie, kdy v závěru minulého tisíciletí výrazně zpřísnili držení zbraní (ze stavu o něco benevolentnějšího než u nás na stav srovnatelný s tím, co hodlá prosadit EU) a výsledkem byl skokový nárůst kriminality, páchané se zbraní v ruce, o prakticky sto procent. Ukazuje to tedy, že v ozbrojené společnosti k řadě kriminálních činů prostě nedojde, protože se potenciální pachatelé bojí likvidace či alespoň "pracovního úrazu".
Mimochodem, neúprosné statistiky vycházející z fakt, nikoli Rodokapsů, ukazují, že Divoký Západ, kde zbraň nosili skoro všichni, byl bezpečnější, a to výrazně, než Washington D.C., který je "gun free".
Taky ten panem Soukupem zmíněný milenec dcery si asi bude počánat poněkud odlišně v situaci, kdy bude vědět, že má otec zbrojní pas a střelnou zbraň (ona by bohatě stačila bambitka se solí, broky a štětinami, jaké se v podobných situacích užívaly za Rakouska).
A došlo již k několika teroristickým útokům, kde by přítomnost ozbrojených civilistů s vysokou pravděpodobností výrazně snížila počty obětí - masakr v Nice je naprosto jednoznačným příkladem - kdyby ti motorkáři, co se s pachatelem poprali, měli střelné zbraně, tak by ho jen nezpomalili, jak se jim to podařilo i bez nich, ale eliminovali. Navíc pachatel byl v kabině bez neprůstřelných skel a mohl by ho odstřelit kdokoli z lidí, do nichž najížděl (a i kdyby dotyčný trefil jen motor nebo kola, pomohlo by to).

Odpovědět


Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Milan Krnic,2016-08-09 13:22:07

1) Teoreticky jistě. Prakticky neproveditelné.
2) To už tu dlouho nebylo ... vidět někomu do hlavy. Prakticky neproveditelné.
3) Situaci, kdy nikdo nebude mít zbraň, nelze prakticky zavést. Stejně pak nelze zabránit vzniku nevinných obětí kriminálních aktivit, byť by měl zbraň každý. Nějak vám tu tedy nehraje logika. Dále pak srovnávat minulost se současností, nebo dvě různé společnosti na různých územích, atp. objektivně nelze.
A dále pak, nevidíte do budoucnosti, abyste věděl, zda zabránění činu v součásti by nevedlo k horšímu v budoucnosti, takže opět tato úvaha nemá smysl.

Odpovědět


Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Karel S.,2016-08-09 14:05:21

Pokud o něčem tvrdíte že je prakticky neproveditelné, předložte pak o tom tedy důkaz, proč je to prakticky neproveditelné, není to tak že si to jen neumíte představit?

K bodu 2, snad čistě reakce na to jak všichni křičí psychotesty, psychotesty, psychotesty to vyřeší! Pokud opravdu nejsou sto správně diagnostikovat nebezpečnost, pak jsme schopni stanovit počet selhání atd. a určit jestli mají smysl a to přísně matematicky. Mimochodem nedávný experiment, pár lidí se nechalo zavřít do blázince, jestli je doktoři poznají že nejsou blázni, no a půl roku si toho doktoři nevšimli a chovanci byli v rozpoznání úspěšnější než studované kapacity. Tolik k vidění do hlavy.

V bodě 3, ano nikdy tomu úplně nezabráníte, ale musíte zjistit, alespoň odhadem, počet nehod a počet obětí, změny počtů atd. Přičemž nehody kdy člověk zabije sebe nebo úmyslné sebevraždy vylučte z čísel, u prvního je to stejné jako když blb leze do rozvaděče a u druhého by ji vykonal jinak.

Poku by se člověk měl držet toho posledního, pak nesmí zasáhnout a musíte ze zákonů vyškrtnout i povinnost poskytnutí první pomoci, protože nikdy nevíte jestli čin nepovede k horšímu v budoucnu.

Srovnávat dopady v historii a na rozdílných územích lze, jinak by nebylo možné srovnat ekonomické ukazatele atd. Mimochodem původní pisatel srovnal "gun free" oblast USA s divokým "trigger happpy" západem. Což nebylo ani časově rozdílné ani příliš kulturně rozdílné.

Mimochodem jeden postřeh z těchto diskusí v AJ v USA, paradoxně ti jenž jsou pro regulace a zákazy nikdy nepodají pořádná data, pouze pocity, argumenty, a jakoukoliv možnost použitelnosti, tak jako někteří zde, marginalizují a naopak přifukují oněch 30 tisíc mrtvých, což i v plném bez odečtení obrany a sebevražd je 0.01% populace, zhruba tolik co tam zemře na silnicích. Stejně tak masové vraždy (což má dost divnou mediální definici) vedené automatickou zbraní mají setiny tohoto 0.01% takže ani v tom není jiný než mediální problém.

A o tom přece celý ten text výše tak nějak měl být, o vlivu médií. Lidem by v tomto pomohlo, a to dost, zklidnit emoce. Pokud chtějí vyřešit kdekoliv problém ohledně zbraní a kriminality, je třeba vytvořit takové podmínky, aby k tomu nedocházelo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Milan Krnic,2016-08-10 08:24:19

1) Představa, Karle, je právě ta teorie. A teoreticky, příp. hypoteticky je možné vskutku vše. Důkazem praktické neproveditelnosti budiž historie civilizace. Bude to ovšem platit jen do doby, než to lidstvo podle té teorie provede.
2) Nevím o tom, že by lékaři byli schopni zaručit, že nedojde k nějakému činu/chování, pokud pacienta nemají v péči, a ani jsem nezaznamenal, že by některý prohlašoval, že ano. To si, jak vidno, myslí jen někteří lidé, kteří právě po nějakém zlém činu urputně hledají, kdo za to může, a tohle je maximum, kam dospějí, výmysl.
3) Tak v 1) chcete důkaz praktické neproveditelnosti, a tady souhlasíte, zajímavé :)
Statistiky vražd, apod. existují. A co?

Znáte po pořekadlo "pozdě bycha honit"? Zde se uplatňuje. Já pouze poukazoval na chybnou logickou úvahu (přeneseně) "kdybychom to byli bývali udělali jinak, dnes by to bylo jiné, lepší"

Srovnávat ekonomické ukazatele? Tak to jste vážně vybral ten nejlepší iracionální příklad. Zatím jsem nezaznamenal žádné racionální, tj. nutně komplexní ekonomické srovnání. Zřejmě právě kvůli té komplexnosti.

"je třeba vytvořit takové podmínky, aby k tomu nedocházelo." To je slovo do pranice. Jen to tedy znamená změnit celou společnost. A tím se vracíme k bodu 1).

Odpovědět


Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jan Šimůnek,2016-08-10 18:54:11

ad 1 Nevím, k čemu se ta vaše "praktická neproveditelnost" vztahuje. Předpokládám, že nikoli k tomu, že by demokratické státy jednaly podle svých ústav a samozvané cenzory skříply stejně, jako třeba hajlující nácky, jejichž společenská nebezpečnost je řádově nižší.

ad 2 Právě proto, že "vidět do hlavy" moc dobře nejde, je třeba brát prohlášení těch, co tuto schopnost předstírají, případně si na tom založili živnost, s velkou rezervou.

ad 3 Ano, je třeba počítat s tím, že zločinec si zbraň dokáže opatřit vždy, proto je naprostý nesmysl v tom překážet normálním lidem, kteří se pak nemohou tomu zločinci bránit. Nehledě k tomu, že zločinec pak může použít i méně účinnou zbraň než v situaci, kdy je jasné, že narazí na obranu legálně drženými střelnými zbraněmi.
Je to určitý paradox, kdy na jedné straně se forsíruje výchova k první pomoci (nehledě na buzerování řidičů s autolékárničkami) se (zcela správným) odůvodněním, že profesionální pomoc prostě nemá šanci přijít včas, a na straně druhé, při ochraně občanů proti zločincům, se naopak dělá vše proto, aby se občané nemohli sami bránit, byť stát není absolutně s to zajistit jejich ochranu (naprosto stejně jako není s to zajistit včasný dojezd sanitky v případě zástavy dechu a srdce, nebo při masívním krvácení) a dokonce se k existenci tohoto stavu hlásí.
Bude-li mít zbraň každý bezúhonný člověk, bude celková situace ve společnosti výrazně bezpečnější. Opak nikdy nikdo neprokázal, byť snahy o to byly, jsou a budou.
Druhou věcí je, že držení zbraní občany omezovaly vždy zločinné režimy, typu nacistů nebo komunistů. To, že chce zbraně restringovat EU, znamená, že její politika je s těmi jmenovanými (a dalšími podobnými) srovnatelná.

Odpovědět


Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Milan Krnic,2016-08-11 07:17:13

1) Předpokládáte správně. Vztahuje se ke změně fungování společnosti jako celku, nikoli k dílčím jevům, které je jaksi bez té změny celku "nenarovnají", výše to máte rozvedeno.
2) Kdo konkrétně to předstírá a kdo na tom založil živnost?
3) Máte to celé postavené na chybné úvaze, neb vlastnictví zbraně nutně neznamená schopnost bránit se.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jan Šimůnek,2016-08-11 08:30:54

1. Proč "změna fungování společnosti jako celku", když existuje ústava a ústavní principy, z nichž navrhované více-méně vychází?

2. Že by psychologové a psychiatři?

3. Široké vlastnictví zbraní zcela jistě znamená i nárůst počtu lidí, kteří se umějí bránit. Zejména, pokud se bude po vlastnících zbraní požadovat nějaké střelecké minimum. Na druhé straně v případě řady teroristických útoků z tohoto roku by stačilo, aby vícero lidí střílelo někam směrem k pachatelům. A některé útoky se odehrávaly na kontaktní vzdálenost, střelbu z cca metru zvládne snad i nevidomý.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Milan Krnic,2016-08-11 12:35:46

1) Současný stav světa je prostě ten stav světa, ke kterému jsme dospěli. Říká se tomu vývoj, evoluce, osud, atp., vyberte si.
Pokud chcete něco měnit, sám o sobě, svou teorií, to neuděláte.
Z pohledu současnosti bychom se jako většina mohli dohodnout na nějaké změně (třeba té ústavy) ... mohli ... je to opět jen teorie. K uvedení teorie do praxe (shody společnosti) by bylo potřeba odhadem nekonečně mnoho jiných okolností, na které v rámci kauzality nemáte žádný vliv, a říkáme tomu tedy náhoda, příp. štěstí, atp.

2) Psal jsem konkrétně, nikoli obecně.

3) To jistě nárůst lidí schopných obrany znamená. Také to ovšem znamená i jiné s tím spojené věci, jako je počet nehod, zneužití, apod.
Ovšem nic z toho není věc, kterou lze předem určit, kvantifikovat. Vše má své pro i proti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jan Šimůnek,2016-08-11 19:41:06

1. Není co měnit. To, že máme v ústavě psáno, že veškerá moc ve státě pochází z lidu i že je nepřípustná cenzura je prostě neoddiskutovatelný fakt (a mají to podobně i další státy, které se hlásí k demokracii).
Je třeba pouze tento současný stav bránit, aby nebyl pod pozitivně se tvářící záminkou změněn (za pokus o něco podobného považuji i v článku zmíněnou výzvu).

2. Já to myslel obecně.

3. To, že odpůrci ozbrojení občanů neargumentují statistikami, které by oběti nehod, zneužití apod. napočítaly jako četnější než úspěšná obrana, svědčí o takovém nepoměru těchto čísel, že se i "při nejlepší vůli" nedají tyto údaje zfalšovat v neprospěch ozbrojení občanů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Milan Krnic,2016-08-11 22:21:00

1) Souhlasím. Ovšem jak historie ukazuje, je to boj marný. Taková už příroda je. To ovšem neznamená, že bychom neměli bojovat. Alespoň je zábava.
2) Obecně to je nesmysl. Konkrétně neznám žádného, který by to tvrdil.
3) Jenže nelze srovnávat dvě různé společnosti. Jiná kultura, resp. mnoho kultur, jiné kdeco, a tak korektně srovnávat prostě nelze.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jan Šimůnek,2016-08-12 08:55:16

ad 1 Chce to tlak na změnu vládní garnitury. Jinak to, pochopitelně, změnit jde. V opačném případě bychom žili v otrokářské společnosti nebo za ještě primitivnějších sociálních podmínek.

ad 2 Tvrdí to v podstatě učebnice příslušných oborů.

ad 3 Dvě různé společnosti jistě srovnat lze a taková srovnání, jak po stránce ekonomické, tak zdravotní, tak i bezpečnostní, oficiálně existují od mnoha mezinárodních institucí. Jistěže je nutné brát je s rezervou a číst mezi řádky. Když se např. dočtete, jak bídné je postavení žen v evropských zemích v porovnání s islámskými, tak je více-méně jasné, kdo tu mezinárodní instituci platí, ale jakýsi obraz se z toho udělat dá (minimálně podle toho, jaká kritéria se zohledňují, jaká se falšují a jaká se zcela opomíjejí).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Milan Krnic,2016-08-12 10:21:27

1) Tak to změňte :-) To jsem na vás zvědavý. Sám o sobě.
2) To se podívejme, nejdříve obecně psychologové a psychiatři, a teď už učebnice.
3) Jak píšete, lze, ale není to korektní. Takže nelze, a samozřejmě, že je myšleno "pravdivě nelze".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jiří Soukup,2016-08-12 05:01:25

"...odpůrci ozbrojení občanů neargumentují statistikami, které by oběti nehod, zneužití apod. napočítaly jako četnější než úspěšná obrana..."

Pokud byste četl celou diskusi, tak já jsem takové statistiky uvedl 4:
1. Annals of Emergency Medicine. 2003; 41:771-82. Autor: Douglas Wiebe
2. New England Journal of Medicine – Wintermute GJ. NEJM. 2008; 358:1421-4
3. Jacquelyn C. Campbell a další: “Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results from a Multisite Case Control Study.” American Journal of Public Health 93/7 (July):1089-1097.
4. Arthur L. Kellermann a další: “Gun Ownership as a Risk Factor for Homicide in the Home,” New England Journal of Medicine, 1993; 329:1084-1091.

Nebo zde:
http://www.dailykos.com/story/2012/3/26/1077930/-Statistics-Guns-and-Wishful-Thinking

Cituji:
"Gun enthusiasts like to claim that keeping a gun handy protects them and their family from violent intruders. The study by Wiebe shows that having a gun at home is associated with an increased risk of dying by gunfire, so gun ownership does not appear to be protective of violent firearms-related killings. But the Wiebe study was also able to compute the likelihood of dying by violence other than gunfire. They found there was no relationship between owning a gun and homicide by means other than a gun. In other words, having a gun around is not associated with a decreased risk of homicide of any sort. The study could find no empiric evidence that owning a gun confers some protection on a household from homicide. To my knowledge, there is no peer-reviewed study published anywhere that provides evidence that guns or gun ownership protects individuals from death or injury."

Nebo jiná studie:

“It was found that people who keep guns in homes are almost 3 times more likely to be murdered.”

Pokud je to pořád málo a chcete ještě více tvrdých čísel, tak zde:
http://www.bradycampaign.org/risks-of-having-a-gun-in-the-home

Já jsem naopak nenašel žádnou studii, která by dokazovala, že zbraně více nevinných životů zachrání, než kolik jich vezmou. Možná to je důvod, proč se příznivci ozbrojení občanů nikdy o žádné statistiky neopírají. Ale především stále marně čekám na odpověď, jak se má určit hranice smrtící zbraně, kterou ještě lidem dovolit držet, a kterou již ne. Když pistole, tak proč ne poloautomatické? Když poloautomatické pistole, tak proč ne útočné pušky, brokovnice, granáty, miny, houfnice...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Milan Krnic,2016-08-12 07:30:29

A tu hranici myslíte u nás, nebo globálně, i třeba v Kolumbii? :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jan Šimůnek,2016-08-12 09:07:24

Problém je, že tyto práce nijak nezohledňují prokázanou nižší kriminalitu se zbraní v ruce v "ozbrojených" státech, a naopak výrazně vyšší takovouto kriminalitu v "gun free" zónách. Vraždy, které se nestaly, se prokazují docela obtížně. A když je politický zájem na tom, aby se neprokázaly ...

Jinak u nás se setkáte pouze se statistikami zranění či zabití "legálně drženou zbraní", což může být cokoli. V případech "domácích zabijaček" je to často kuchyňský nůž nebo žehlička. A tato úmrtí jsou posléze předhazována publiku tak, aby lidé věřili, že se jednalo o legálně držedné střelné zbraně.
Realita je přitom taková, že s útokem legálně drženou střelnou zbraní se témeř nesetkáváme (majitel se musí náhle zbláznit nebo nadrogovat), pokud z něho útočníka neudělá soud (což se u nás také stává).
I ten držitel legální zbraně si na plánovaný kriminální čin sežene neregistrovaný kvér. Což je stále snadnější. Dnes můžete střelnou zbraň (byť se silně omezenou životností) vyrobit i 3D tiskárnou. A v domácí dílně (klasické vybavení: svěrák, pilníky, nějaký menší soustruh) lze vyrobit i samopal. O jednom takovém případu vím, řešil se u našeho útvaru, když jsem byl na vojně.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Milan Krnic,2016-08-12 10:07:25

A pořád dokola. O čem je tahle "diskuze"?
"prokázanou nižší kriminalitu se zbraní v ruce v "ozbrojených" státech"
Nesmysl. Nelze srovnávat. Jiný kraj, jiný mrav. Všude jsou odchylky, v daném místě normální, neb k nim prostě vývojem dospěli. A tak to funguje v celé společnosti. Importovat nelze. (hele, a na severu se nezamykají, a mají prokazatelně menší počet loupeží, tak se nebudeme zamykat)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jan Šimůnek,2016-08-12 14:43:43

Jestliže v jednom a tomtéž státě jsou gun-free zóny a gun zóny a v těch prvních je riziko být zastřelen kriminálníkem výrazně vyšší, tak to srovnávat jde, je to jeden stát v jednom čase. Jestliže se v jednom státě po zavedení restrikce střelných zbraní zvýší kriminalita s tímto typem zbraní na téměř dvojnásobek, tak to opět srovnávat jde, protože jiné faktory, ovlivňující tento typ zločinu, se stěží mohly tak drasticky během roku změnit.

Druhá věc je, že zbraňová restrikce má zcela jednoznačně politické zadání a uplatňují ji především antidemokratické režimy (u nás ji poprvé zavedl Hitler, následovali komunisté), z tohoto důvodu ji prosazuje i Brusel.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jiří Soukup,2016-08-12 17:20:50

"Jestliže v jednom a tomtéž státě jsou gun-free zóny a gun zóny a v těch prvních je riziko být zastřelen kriminálníkem výrazně vyšší, tak to srovnávat jde..."

Ne, nejde. Nejde totiž o počet obětí kriminálních činů, ale o celkový počet obětí způsobených střelnou zbraní.

Nejnižší kriminalita je na minových polích. Ani to však není důvodem umožnit lidem vlastnit miny.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jiří Soukup,2016-08-12 17:16:17

Myslíte tu nižší kriminalitu v "ozbrojených" Spojených státech? Pokud se podíváte na graf znázorňující počet střelných zbraní mezi lidmi a počet obětí trestných činů, tak zjistíte, že sice existují státy, kde je mezi lidmi málo zbraní, ale přesto hodně obětí trestných činů, ale nenajdete stát, kde by bylo málo zbraní a přitom hodně obětí trestných činů:
http://technet.idnes.cz/foto.aspx?r=veda&c=A150225_160203_veda_pka&foto=PKA5987e6_zbraneguardiangraf.png

Majitel střelné zbraně se nemusí ani zbláznit ani nadrogovat, aby způsobil tragédii. Viz případ Ďurička a Václava Kočky. Nakonec stačí když dítě najde zbraň, kterou její majitel jednou jedinkrát nezavřel do trezoru. Takových tragédií už bylo... Představa, že všichni (nebo alespoň většina) majitelů zbraní s nimi zachází zodpovědně, bere za svou po shlédnutí:
https://www.youtube.com/results?search_query=gun+incident

Jak jsem psal - možnost, že se někdo se zbraní ubrání útoku, je spíše teoretická. Kolik takových případů znáte? Já žádný.

Na ulici má útočník výhodu momentu překvapení. V takové situaci vytažením zbraně rapidně snižujete své šance na přežití. Už jen pro to, že pro zásahovku je každý, kdo drží zbraň, okamžitý cíl.

Doma znamená ubránit se útočníkovi:
1. vstát z postele,
2. dojít do pokoje s trezorem,
3. odemknout trezor,
4. vyjmout zbraň a zásobník,
5. nabít zbraň,
6. natáhnout zbraň,
7. odjistit zbraň,
8. zamířit na cíl,
9. ujistit se, že se nejedná třeba o milence mé dcery,
10. být schopen vystřelit.

Co myslíte, že bude mezi tím útočník dělat? Čekat, až ho zastřelíte?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jiří Soukup,2016-08-12 18:45:40

Omluvám se, správně mělo být:

Pokud se podíváte na graf znázorňující počet střelných zbraní mezi lidmi a počet obětí trestných činů, tak zjistíte, že sice existují státy, kde je mezi lidmi málo zbraní, ale přesto hodně obětí trestných činů, ale nenajdete stát, kde by bylo hodně zbraní a přitom málo obětí trestných činů:
http://technet.idnes.cz/foto.aspx?r=veda&c=A150225_160203_veda_pka&foto=PKA5987e6_zbraneguardiangraf.png

To vyvrací argument, že větší počet zbraní může mít odstrašující efekt na pachatele trestných činů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Milan Krnic,2016-08-12 18:50:19

Klid. Každý máme jiný vkus na filmy.
Bruce Lee se ubrání každému nezávisle, bez střelné zbraně i z té postele, Brosnan je zastřelí ještě venku na trávníku, a Norris zvládne obojí. A když to zvládnou oni ....
:)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tři (nesmyslné) poznámky

Jiří Soukup,2016-08-24 02:37:12

Jedna věc jsou statistiky, jiná věc je realita. O víkendu v Praze parta šílenců jezdila po Staromáku v džípu, mávala vlajkou islámského státu a střílela do vzduchu z maket automatických zbraní.

Desítky okolních lidí byly na smrt vyděšeni a běžely se v panice schovat do nejbližších restaurací.

A teď si představte, jaký masakr by nastal, kdyby měl někdo z těch lidí u sebe zbraň na sebeobranu...

Odpovědět

Svoboda slova

Jiří Libiš,2016-08-08 21:51:12

Svoboda slova je pro demokracii důležitá a neměla by se pod jakoukoli záminkou omezovat. Pro omezení podpory terorismu a vůbec násilí ve sdělovacích prostředcích by možná stačilo ,aby si novináři, ale především veřejnost, uvědomili že podpora násilí je sprostá a podle toho se chovali. Pokud by se společnost k propagaci násilí chovala stejně jako k pornografii ,pak by se možná i novináři styděli teroristy podporovat. Podporou zde míním veškeré i negativní zpravodajství. Novináři ,kteří by se nestyděli ,by si mohli vydávat speciální časopisy pro veřejnost ,která by se nestyděla. My ostatní by jsem nemuseli každou půlhodinu v rádii poslouchat to samé dokola.

Odpovědět


Re: Svoboda slova

Milan Krnic,2016-08-09 07:02:53

Na druhou stranu, už jenom v základu to rádio poslouchat nemusíte, nebo můžete poslouchat jiné, kde řeší jiné věci. Ne, nejste oběť.
A pokud ho třeba nikdo nebude poslouchat, bude nuceno se reformovat, nebo skončit.
Jinak tedy společnost funguje tak, jak funguje, protože k tomu dospěla v rámi přirozeného mnohaletého vývoje. Nějak jinak pak tedy maximálně hypoteticky v alternativní dimenzi :)

Odpovědět


Re: Svoboda slova

Marcel Brokát,2016-08-09 09:57:57

Není to spíš otázka toho jak hodně chceme svobody omezovat nebo regulovat?

Odpovědět


Re: Re: Svoboda slova

Milan Krnic,2016-08-09 10:31:35

Zkusme trochu konstruktivně. "Jak hodně chceme". Zamyslete se nad tím, jak vzniká vaše "chci".
Ovlivňujete to? :)
https://www.youtube.com/watch?v=rcfd-OZB5ig

Odpovědět


Re: Re: Re: Svoboda slova

Marcel Brokát,2016-08-09 15:47:17

S videem úplně ztotožněn nejsem, je tam velká propast mezi (tam) zmiňovanými příčinami následky, ale kus pravdy na tom podle mne je.
Video takové dost nas.rací pro řadu lidí, ale de facto je to právě o tom - otázkou je jak hodně chceme minimalizovat škody určitého jednání, tedy v pojmech řady lidí, jak hodně chceme regulovat / omezovat svobody (byť tedy pro nějaké neurovědce fatu morganu), neboť pro řadu lidí je pojem / představa absolutní svobody pojmem nedotknutelným. Ovšem neumějí přijmout příčinné následky tohoto postoje...
Na druhou stranu je jasné, že proces regulace má v sobě obsaženo riziko reálného zneužití...
Podle mne existovaly vždy "zaručené zprávy" a vždycky taky horliví roznašeči zpráv. Ale dřív se to prostě přirozeně utlumilo, protože než to stačili roznést do jiné vesnice tak to byl už starej chleba a nikoho to nezajímalo. Taky mu řada lidí řekla:" Přestaň žvanit a šli si po svých" a on to poměrně rychle vzdal. Tohle dnes nefunguje. Držitelé zdrojů to do nás můžou hustit jak se jim zachce dlouho... :-( Osobně si myslím, že přesně vědí CO a PROČ dělají a nějaký altruismus nebo morálka nebo do konce lepší zítřky lidstva jim je u hnědky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Svoboda slova

Milan Krnic,2016-08-12 19:01:04

Ta propast je samozřejmá. "průniků" je nekonečně mnoho. Pokud se zamyslím, sám jsem schopen obsáhnout jen velice hrubě velmi omezený úsek kauzalit, vedoucí k mému rozhodování, a to ještě ne zcela vždy, a zajisté ne vždy správně.
Je to náhodou zábava, a jak zde na fóru již někdo dříve zmínil, větší pocit svobody, když si uvědomíte, že vlastně za nic nemůžete, že jste jen, maximálně, pozorovatel.
No stress. Go fun.

Odpovědět

Idiotské vyzbrojování

Ctibor Jablonický,2016-08-08 11:10:15

Zmínka v článku o "idiotském vyzbrojování" mi přijde docela úsměvná. Před pár lety jsem se bavil s kamarádem trvale žijícím v Izraeli, který sloužil jako voják na checkpointu v Ramalláhu (West Bank - západní břeh Jordánu). Celkem běžně se jejich hlídky stávaly terčem hozených kamenů. V lepším případě vržených rukou, v horším vystřeleným z praku. Po zavedení poněkud drsného pravidla, kdy dopadenému útočníkovi (pokud to bylo možné) přerazili pažbou pušky obě ruce v předloktí, tak klesl počet útoků kameny o 90%. Velice účinná prevence.
A můj názor je ten, že pokud někdo bude smrtelně ohrožovat mně, moji rodinu, případně mé přátele, bez výčitek svědomí ho pošlu tam kam patří a žádná (s odpuštěním) "sra*ka" s modrou knížkou mi nebude diktovat jestli smím vlastnit zbraň na svoji obranu nebo nikoliv.

Odpovědět


Re: Idiotské vyzbrojování

Jiří Soukup,2016-08-08 23:00:40

Je rozdíl mezi vyzbrojováním vojáků na checkpointu a vyzbrojováním civilních obyvatel. To první má smysl, neboť vede k ochraně lidských životů. To druhé vede ke zbytečným úmrtím.

Představa, že jako civilista se zbraní zabráním nějakému trestnému činu, je pouze teoretická. Civilista se nikdy nedokáže psychicky připravit na situaci, kdy by měl odemknout pouzdro, odjistit zbraň, zamířit na živého člověka a vystřelit. Pokud se někde pohybuji, obvykle se svými přáteli nebo rodinou, a narazím na šíleného střelce, bývalého vojáka, který se nebojí zemřít a střílí všude kolem, jakou mám asi šanci, že ho zneškodním?

Vezměme si případy z poslední doby - šílený střelec v hospodě v Uhreském brodě - měli by si lidé brát svou nabitou zbraň do hospody? Další případ - šílený střelec v rockovém klubu Bataclan - měli by si lidé brát nabitou zbraň na metalový koncert? Nebo Charlie Hebdo - když vidím, jak terorista zastřelil dlouhou zbraní policistu na ulici - měl bych k němu přiběhnout, vytáhnout svou krátkou zbraň a snažit se ho zneškodnit, když netuším, kolik má kompliců?

Málokdo ví, že ve Floridském gay klubu byl při střelbě šíleného střelce přítomen i ozbrojený policista. Když však viděl, jakou palebnou silou disponuje útočník, pochopil, že by proti němu neměl šanci, a počkal na zásahovku.

Pokud se lidé začnou vyzbrojovat, bude to mít jediný důsledek - útočníci se budou vyzbrojovat o to více.

A pak je zde další hledisko - jakmile dostane policie informaci, že v nějaké ulici se pohybuje šílený střelec, který střílí po lidech, dostaví se okamžitě na místo a zahlédnou vás, jak se svojí pistolí po někom střílíte. Myslíte si, že se vás začnou ptát, proč a na koho střílíte? Každý, kdo drží zbraň, je pro zásahovku okamžitý cíl.

Tolik situace venku. Doma může být zbraň uložena buď nezodpovědně, nebo zodpovědně. Nezodpovědné uložení zbraně je cestou k tragédii. Bezpečné uložení zbraně znamená v případě, že se do mého domu/bytu vloupal zloděj:
1. vstát z postele,
2. dojít do pokoje s trezorem,
3. odemknout trezor,
4. vyjmout zbraň a zásobník,
5. nabít zbraň,
6. natáhnout zbraň,
7. odjistit zbraň,
8. zamířit na cíl,
9. ujistit se, že se nejedná třeba o milence mé dcery,
10. být schopen vystřelit.

Co bude asi mezi tím dělat onen zloděj?

A to se celou dobu bavíme o mladém, psychicky vyrovnaném muži, který pravidelně chodí na tréninky a umí dokonale zacházet se svou zbraní. Všichni ostatní - ženy, děti, důchodci mají jednoduše smůlu.

Smutnou skutečností zůstává statistika, že čím více je zbraní mezi lidmi, tím více lidí zemře následkem střelného zranění. A také - čím více je legálních zbraní, tím více je zbraní ilegálních - každá ilegální zbraň byla jednou legální.

A když už tolik toužíme po zbraních - kde jsou hranice? Dovolit lidem dlouhé automatické zbraně, brokovnice, granáty, houfnice... jak jinak chcete ochránit život své rodiny před útokem skupiny útočníků vybavených krátkými palnými zbraněmi?

Odpovědět


Re: Re: Idiotské vyzbrojování

Karel S.,2016-08-09 01:24:17

Trochu mi promiňte, ale konstatovat "když je více střelných zbraní více lidí bude zastřeleno" je asi stejné tvrzení jako když bude více aut zemře více lidí na silnici. Při všech bulharských konstantách a šolichacích koeficientech tam prostě přímá úměra je, ale nevypovídá nic o nebezpečnosti střelných zbraní. Tu získáte až porovnáním počtu usmrcených násilnými činy, třeba i s nehodami, a počtem zbraní ve společnosti. Argumentovat pouhou přímou úměrností u těchto jevů je nonsens. A nejenom zde, bez stanovení dalších podmínek je nonens přímá úměrnost kdekoliv. Vždycky musíte najít a stanovit okolní jevy a podmínky, neplatí přímá úměrnost spotřeby benzínu a ujetých km, styl jízdy, typ vozidla, aktuální povětrnostní podmínky, cesta, převýšení. Musíte stanovit třeba korelační koeficienty, ale ze smysluplných vstupů. Ne typu počet kg uhlí a spálené teplo, ten mluví en o teple z uhlí, ale ne o tom které zatím uvolní plyn a nafta. (Snad chápete co tím myslím)

Zkuste přemýšlet nad tímto scénářem, hypotetickým. Dobře, rozhodnete sebe i s celou redakcí evakuovat po požárním schodišti, nebo se schováte třeba v kumbále na košťata, to je jedno. Za jakých okolností máte větší šanci při případném přepadení/nalezení útočníkem přežít? K tomu to má být, ne k hraní si na hrdinu, jo pokud někdo takovou blbost udělá, je to jeho problém. Mimochodem poslat tam neozbrojenou hlídku na kolech byla první chyba.

Apropos se o tom že každá ilegální byla legální pletete, minimálně 5 let je možné zbraně vyrábět na 3D tiskárnách, několik zemí jen pouhé držení plánů učinilo nelegálním. Nehledě na X dalších možných scénářů životního cyklu zejména automatických zbraní, nikdo nevíme totiž kdo co jak a kde dělá. Jsou vůbec "zbraně bratrksé pomoci" někde evidovány, mají výrobní čísla? Myslelo se že Německý StG44 je rarita, pak se našlo skladiště s 5000 kusy kdovíjakého původu. Nikdy nezaručíte toto vaše tvrzení o exkluzivním původu ilegálních zbraní z legálních. Jen u nás je někde celá sbírka takových podivných střelných zbraní, myslím že v policejním museu. Abyste tomuto zabránil, musel byste doslova vymazat z lidské (kolektivní!) paměti princip funkce střelných zbraní, zničit veškerou literaturu... A to znamená i v armádě a u policie se vrátit k mečům, lukům a píkám. Nemožné.

Čistě z matematické logiky, tvrzení má správně použít kvantifikátoru Existují. Tedy: Existují takové ilegální zbraně, jež byly legálními.

Pokud se chcete bavit o tom jak ochránit životy, první taková možnost musí být v zákonech v použitelné podobě.

Kde myslíte že je rozdíl, psychický rozdíl, mezi civilistou a někým po základním výcviku? V současné době se například ve válečných zónách posílají lidé na frontu po i jen po 40 dnech výcviku a ve věku jen 16+, spíše se dá hádat na účast i mladších (někteří blázni si falšují doklady aby mohli do armády, když se u nich doma válčí), mimochodem se tohoto dopouštěly i spojené státy ještě celkem nedávno, jděte se podívat třeba na tu slavnou zeď z černé žuly. Jsou (byli) snad tito připravení více na zabíjení a smrt než ostatní lidi? Pokud na člověka neaplikujete opravdu brutální psychologické metody, pak bude mít každý strach ze smrti, pokud by tomu tak bylo, pak nemáte problémy se sebevražednými veterány atp. Jinak tyto metody používala sekta Hašašínů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Idiotské vyzbrojování

Jiří Soukup,2016-08-09 02:37:42

Myslel jsem, že je to zřejmé, pokud není, tak tedy opravuji:

Smutnou skutečností zůstává statistika, že čím více je zbraní mezi lidmi, tím více nevinných lidí zemře následkem střelného zranění. A není to jen pouhá logická domněnka, ale reálná praxe z různých států.

Pokud mě někdo bude chtít zabít, nepůjde za mnou domů, protože tam to nezná. Spíš si na mě počká na ulici. Tam nebudu mít šanci ozbrojen či beze zbraně. Pokud se někdo vloupá do mého domu, tak nejspíš za účelem krádeže. V takovém případě ho má přítomnost nejspíš vystraší a uteče. Rozhodně nebude mít důvod mě zabíjet.

Já se o svou zbraň mohu starat sebevíce odpovědně, ale nikdy nezaručím, že se o tu svou stejně odpovědně bude starat i můj soused, s jehož synem si chodí hrát můj syn. A protože vím, že nehod střelnou zbraní je více než přepadení útočníkem, které bych mohl svou zbraní odvrátit, budu raději hlasovat pro variantu, aby zbraň neměl ani jeden z nás.

Statistika opět potvrzuje, že jakmile se průměrný ozbrojený člověk dostane k přepadení, tak vytasením zbraně rapidně snižuje pravděpodobnost, že tuto událost přežije.

Když se do mého bytu bude snažit dostat skupina násilníků, tak také budu mít větší šanci na přežití s útočnými puškami a sadou granátů. Je to snad důvod tyto zbraně lidem povolit?

Kolik lidí již bylo zabito těmi zbraněmi vytištěnými na 3D tiskárnách? Samozřejmě, existují výjimky, ale drtivá většina ilegálních zbraní byla dříve zbraněmi legálními, které někdo někomu ukradl nebo nedostatečně znehodnotil.

O vymazání zbraní z paměti lidstva, jsem nepsal. Psal jsem o tom, že čím méně je zbraní mezi civilním obyvatelstvem, tím méně je zbytečných úmrtí neodbornou manipulací se zbraní nebo záměnou osoby blízké za pachatele (viz případ Pistorius).

Srovnávat vojáka na frontě, který střílí se zbraní na toho, jak se mu řekne a tehdy, kdy se mu řekne, a civilistu, který musí v šoku z přepadení, ve strachu o svůj život a ve zlomku vteřiny provést 10 úkonů, které jsem tu popsal, aby mohl střílet na útočníka, opravdu nelze.

A jak jsem předpokládal, na mé otázky ohledně hranice zbraní, které byste lidem dovolil a které již ne, jste neodpověděl. Ono to totiž nejde. Tak si odpovím za vás vašimi slovy - když může voják po 40 dnech výcviku házet na nepřítele granáty, střílet z houfnice, pokládat miny atd., proč to také nepovolit civilnímu obyvatelstvu, aby se mohlo náležitě bránit při přepadení ozbrojenou skupinou útočníků?

Nevím o tom že by v historii ČR byl případ, kdy se někdo vloupal k někomu do bytu se zbraní v ruce, kterou ohrožoval obyvatele tohoto bytu. Bavme se raději o reálných situacích. Myslíte si, že je řešením nabádat lidi, aby chodili do hospody nebo na metalové koncerty s nabitými zbraněmi, aby se mohli bránit šíleným střelcům?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Idiotské vyzbrojování

Karel S.,2016-08-09 11:09:50

Pro: Jiřího Soukupa

Zkuste si zadat něco jako zloděj napadl majitele bytu, ano jsou to řídké případy, ale stejně tak jsou i masové střelby, pokud někdo chce zakázat zbraně pro tyto, pak tyto jsou zase protiargumentem.

Srovnával jsem to pro tento váš kus myšlenky "Civilista se nikdy nedokáže psychicky připravit na situaci, kdy by měl odemknout pouzdro, odjistit zbraň, zamířit na živého člověka a vystřelit." Vy asi nevíte, že od dob 2. světové války se fronty změnily, dneska se jedná o městský boj, kde se nedá čekat na to až někdo vydá povel k palbě. A zpět k psychické přípravě, to že někdo řekne, kam a na koho a kdy, Vás nezbavuje psychické zátěže z toho že střílí po Vás a že někoho zabijete. Naopak to může být ještě horší z toho pohledu že nemáte možnost rozhodnout se jinak.

Snažil jsem se naznačit, že za situace kdy existuje znalost lidí jak fungují zbraně je zcela nesmyslná představa že zbraně zmizí.

Ke zbraním z 3D tiskáren a podobných strojů. Prozatím nikdo protože samotná 3D tiskárna stojí desítky tisíc a ne každá je schopna tisknout z potřebného plastu, nicméně se již dělají takové které zapékají kovové piliny.

Nechoďme ani k minám, stačí samostřílné mechanismy, víte kdy je lidé instalují? V moment kdy selhává kolektivní ochrana, pokud je nějaký objekt během roku několikrát vykradený, pak se nesmíte takovým opatřením divit. A pokud Vám již právníci a soudci říkají že zákon ohledně sebeobrany u nás je špatně napsaný, pak asi něco je špatně. Chtě nechtě se doba stává agresivnější. O tomto je koneckonců tak trochu i tento text, v takové situaci je snaha o zákaz nebo další omezení zbraní, podle mne, hloupost.

A prosím ty Vaše statistiky máte kde? Neustále se odkazujete, ale nedáváte jediný odkaz na ně.

Bylo tu číslo smrtí spojených se zbraněmi v USA, to bylo cca 30 tisíc, tady jsem našel statistiku dopravních nehod: en.wikipedia.org/wiki/List_of_motor_vehicle_deaths_in_U.S._by_year počet se taktéž pohybuje kolem 30 tisíc. A nikdo neargumentuje tímto že by bylo třeba zakázat vozidla.

Neberte mne špatně, smrt je minimálně osobní tragédie, ale snažit se o zákaz jednoho, v podstatě jen pro strach, a ignorovat další jevy, které mají stejně mrtvých a co možná je horší více nevinných, protože jak bylo správně podotknuto mnoho ze smrtí střelnou zbraní jsou sebevraždy, je minimálně pokrytectví.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Idiotské vyzbrojování

Jiří Soukup,2016-08-09 15:03:29

Přijde mi, že naše argumenty se míjejí. Psal jsem o tom, že je nesmyslné radit lidem, aby si brali nabité střelné zbraně do hospod nebo na metalové koncerty, aby se mohli ubránit šílenému střelci. To by způsobilo jen mnohem více tragédií, jaká se stala např. když Ďuričko zastřelil v hospodě Václava Kočku.

Dále jsem psal, že je nesmysl střílet po někom na ulici (třeba po řidiči náklaďáku), protože v tom okamžiku jste pro všechny ostatní (a pro zásahovou jednotku) teroristou vy, kterého zlikvidují jako prvního.

Také jsem psal, že neexistuje objektivní hranice na smrtící účinek zbraně, kterou by ještě civil mohl vlastnit. Když pistoli, tak proč ne automatickou? Když automatickou, tak proč ne útočnou pušku? Když útočnou pušku, tak proč ne průbojné náboje? A proč ne granáty, brokovnice, RPG, minomety... Víte, jaký odstrašující účinek proti zlodějům by byla informace, že na mém pozemku jsou miny, nebo že vlastním granáty?

Srovnávat počet obětí nehod na silnici a počet obětí střelby je demagogie. Auta k životu potřebujeme - auta v celkovém počtu životy zachraňují. Zbraně k životu ale nepotřebujeme. A v celkovém součtu zbraně více nevinných životů vezmou než kolik jich zachrání.

Pokud chcete konkrétní statistiku:
http://www.bradycampaign.org/key-gun-violence-statistics

http://www.dailykos.com/story/2012/3/26/1077930/-Statistics-Guns-and-Wishful-Thinking

"Gun enthusiasts like to claim that keeping a gun handy protects them and their family from violent intruders. The study by Wiebe shows that having a gun at home is associated with an increased risk of dying by gunfire, so gun ownership does not appear to be protective of violent firearms-related killings. But the Wiebe study was also able to compute the likelihood of dying by violence other than gunfire. They found there was no relationship between owning a gun and homicide by means other than a gun. In other words, having a gun around is not associated with a decreased risk of homicide of any sort. The study could find no empiric evidence that owning a gun confers some protection on a household from homicide. To my knowledge, there is no peer-reviewed study published anywhere that provides evidence that guns or gun ownership protects individuals from death or injury."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Idiotské vyzbrojování

Karel S.,2016-08-09 18:13:54

Ano radit je to možná blbost, ale na druhou stranu zakazovat něco takového bych nechal na majiteli podniku. Jak to bylo se střelbou na pana Kočku, to je dodnes nevyřešená otázka.

O tom jestli bude střílet člověk na ulici po náklaďáku, to si musí uvědomit sám, jaké riziko na sebe bere, opět to není důvod k tomu aby se něco zakazovalo, on nese následek svého činu. Nemůžete za ně myslet. Samozřejmě je dobré se z takového místa klidit, ale to neznamená že prostě se o situace kdy je nutné střílet nedostanete.

O tom jestli potřebujeme auta k životu bych se dost hádal. Brno mělo svého času tolik vleček že se po městě normálně jezdilo s drážními vagony, poslední se vyřazovala z provozu někdy v 80. letech (pivovar na mendláku) na výstaviště je v provozu dodnes, technicky vzato by nutnost šla omezit na nákladní a pár speciálních případů, kde by zase místo sanitek mohli sloužit malé VTOL letouny (během pár let budou asi běžné). Stejně je nikdo nezakazuje. Byť se kolem nich začínají vynořovat nové skutečnosti co se týče vlivu na výskyt rakoviny. A pokud chcete udělat sumu přes všechny, protože kolik aut v soukromém vlastnictví mimo složky život zachránilo?, vozy, pak udělejte sumu přes veškeré zbraně. A i tak není žádná kampaň že auta mají vlastnit toliko bezpečnostní složky (Běžný názor na zbraně na západ od nás a někdy i na východ)

Srovnávání není demagogické, pouze srovnává další příčiny nepřirozené smrti, stejně tak by bylo třeba možné srovnat je se úmrtími ze špatně zabezpečených rozvaděčů... Číslo vypadá totiž takto bez kontextu hrozivě.

Samotné vlastnictví není problém, to snad chápete, ne? Dokud v té zbrani nemáte náboj, tak je to jen kus železa nebezpečný asi jako trubka. Takže proti tomu aby někdo měl na zahradě houfnici bych neměl více méně nic. Jo pokud s tím vystřelí, to už je ale na jinou oblast diskuse a ne na to jestli vlastnit či nevlastnit.

Minomet zase sám o sobe bude jen trubka, co z toho dělá problém je minometný granát.

K vaším odkazům, první je skupina v podstatě proti zbraním, váhově asi stejné jako argumenty NRA,

K druhému, trochu lepší, ale pouze odhad ohledně kol. nemá žádný podklad, kdyby alespoň srovnal prodeje, pak by se dalo uvažovat. K tomu jak zmiňuje vraždy, plete se, zabíjet z blízka nožem klade jiné nároky na člověka než na X metrů zmáčknout spoušť. Stejně tak by výzkum ukázal více vražd a sebevražd kolem dráhy tam kde dráha je. Člověk si vybere vždy to nejrychlejší a nejbezpečnější.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Idiotské vyzbrojování

Jiří Soukup,2016-08-11 02:12:18

Rada politikům lidem, aby se vyzbrojovali po útocích v hospodě nebo rokovém klubu, nelze vnímat jinak než jako rada, aby do hospody nebo rokového klubu chodili ozbrojeni. Odtud zmínka v článku o "idiotské návrhy na vyzbrojování obyvatelstva". Konzumace alkoholu při nošení zbraně je přestupek, který se trestá pokutou až 50.000 Kč. Rozhodně bych tedy nenechával na majiteli podniku, jestli si zkontroloval, že některý z jeho hostů nemá u sebe palnou zbraň. Ani bych nevsadil svůj život na to, jestli věří majitel podniku svým ozbrojeným zákazníkům natolik, že nikoho nebudou svou zbraní ohrožovat. Těch tragédií s ozbrojenými opilci bylo i u nás již tolik...

Stejně jako vy já tvrdím, že majitel granátu je ten, kdo bere na sebe riziko, a že nikdy nemůžete tvrdit, že se nedostanete do situace, ve které bude jediným řešením použití granátu. Bohužel ale ani jedna z těchto úvah není ospravedlňující pro povolení nošení granátů civilním obyvatelstvem.

Auta umožňují vytvářet hodnoty, které zachrání řádově více lidských životů, než kolik jich zemře na silnicích. Je to těžké vysvětlit, takže stručně - léčení nemocných stojí nemalé finanční částky a bez aut by naše ekonomika nevyprodukovala dostatek HDP, aby se z daní dalo platit zdravotnictví na současné úrovni.

Uděláme-li sumu přes zbraně mezi civilním obyvatelstvem, tak zřetelně vyplývá, že více nevinných lidí zemře na následek střelné zbraně, než kolik jich střelné zbraně zachrání. A uděláme-li sumu přes veškeré zbraně, tak již jen údaj, že komunisté popravili kolem stovky milionů nevinných lidí, dává tušit, jaký bude výsledek.

Srovnání počtu obětí autonehod a zastřelených lidí demagogií je. Již jsem vysvětloval, že auta ve společnosti potřebujeme. Bez zbraní se však bez problémů obejdeme.

Vlastnictví houfnice samozřejmě problém je. Jeden bude tvrdit, že houfnice bez náboje je bezpečná, druhý bude tvrdit, že náboj bez houfnice je bezpečný. Přitom vyrobit náboj je řádově jednodušší, než vyrobit houfnici.

Co se týče tvrdých čísel, tak si přečtěte tyto dvě recenzované studie publikované v odborných časopisech:
- Annals of Emergency Medicine. 2003; 41:771-82. Autor: Douglas Wiebe
- New England Journal of Medicine – Wintermute GJ. NEJM. 2008; 358:1421-4

"Owning a gun at home substantially increase the risk of death by firearm to everyone in the home. It turns out that suicide is the leading cause of death for Americans who have purchased a handgun within the previous year. Like cigarette smoke, owning a firearm has deleterious effects on everyone in the home, not just on the one who purchased the gun. Writing in the peer-reviewed journal Annals of Emergency Medicine, Dr. Wiebe reported on a case-controlled study in which household were matched on a number of demographic factors, and then incidences of gun violence were compared. They found that people who keep a gun in their home are almost twice as likely to die in a gun-related homicide, and that the risk was especially greater for women: women living in a home where there is a gun are almost three times more likely to die in a gun-related homicide than men similarly situated. The risk of killing oneself using a gun was almost 17 times greater for persons who live in a home where there is a gun, compared to those in homes without guns."

Tedy: držení zbraně v domácnosti zvyšuje pravděpodobnost úmrtí na střelné zranění u mužských členů domácnosti dvakrát, u žen šestkrát. Kromě toho se 17x zvyšuje pravděpodobnost sebevraždy zastřelením.

Pokud chcete další studie:
Jacquelyn C. Campbell a další: “Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results from a Multisite Case Control Study.” American Journal of Public Health 93/7 (July):1089-1097.

Arthur L. Kellermann a další: “Gun Ownership as a Risk Factor for Homicide in the Home,” New England Journal of Medicine, 1993; 329:1084-1091.

“It was found that people who keep guns in homes are almost 3 times more likely to be murdered.”

Autor tedy dospěl řádově ke stejným výsledkům jako Douglas Wiebe, přestože vycházel z jiných souborů dat.

Za sebe tedy říkám, že si života svého, mých blízkých a mých dětí, kteří navštěvují kamarády u nich doma, vážím víc, než pocitu méněcennosti, který si chtějí někteří kompenzovat držením smrtící zbraně vymlouvajíce se na to, že ji potřebují na svou obranu.

Odpovědět

Takoví normální zabijáci

Tomáš Vodička,2016-08-08 01:42:14

Tímto tématem se v devadesátých letech zabýval film "Natural born killers" od O. Stonea.
Na otázku, zda je tento film jen další medializací a podporou masových vrahů, anebo naopak drsným upozorněním na tento závažný problém, dosud nikdo nedokázal spolehlivě odpovědět. Pravda asi bude někde uprostřed.
V dnešní době, kdy je pojem "svoboda slova" mantrou, která má ospravedlnit prakticky jakékoli aktivity médií, bude asi hodně těžké prosadit nějakou cenzuru.
Kromě toho, sociální sítě není tak snadné kontrolovat jako třeba televizní vysílání, i kdyby k tomu byla politická vůle.
Další věc je naprosto šílené rozšíření střelných (i automatických) zbraní mezi americké obyvatelstvo. Z hlediska Evropana zůstává rozum stát. Američané legálně vlastní asi 270 milionů zbraní, což je téměř jedna zbraň na každého obyvatele, včetně dětí. Mimochodem, je to řádově víc, než mají všechny US ozbrojené složky dohromady...
Je také doloženo, že převážná většina masových vražd byla spáchána legálně drženou zbraní.
Nicméně, tohle je jen špička ledovce: střelnou zbraní je v USA ročně zabito zhruba 30 tisíc lidí. Často jde o nehody, sebevraždy, atd. Asi 10 000 případů mají na svědomí násilné trestné činy, hlavně loupežná přepadení, atd. Masové vraždy mají "jen" desítky obětí ročně. Takže je to opravdu trochu nafouknutá mediální bublina. O masových vraždách se všude píše a mluví, zatímco ostatní oběti střelných zbraní nikdo moc neřeší.

Pokud chce Amerika zachraňovat životy, měla by regulovat držení zbraní, nikoli média.
Jenomže na to ani Obama z pozice prezidenta očividně nemá sílu...

Odpovědět


Re: Takoví normální zabijáci

Laszlo Harapofogo,2016-08-08 02:07:18

Ok, v USA by si mohli brat priklad z naseho zakona, kdy u nas musi zadatel o zbran projit narocnym teoretickym i praktickym testem a proverovanim, bezpecnostnim i zdravotnim. Neuspeje cca 40 % uchazecu. To je jedna rovina veci, CR a i SR s podobnym systemem, jsou priklady rozumne regulace zbrani, co v USA nemaji. Co by jste ale chtel vice ? Odebrat moznost bezprostredni sebeobrany obcanovi by znamenalo ze stat musi nabidnout adekvatni protihodnotu - jinak vznika spolecenske napeti. Jakou ? Ze bude stat policista kazdych 100 m ? Ze budou vsude - treba i v lesoparku - mikrofony a kamery ? Nebo co jeste absurdnejsiho dodat ? Proc se tak casto masove strelby odehravaji v gun free zonach ? Ne nahodou proto ze tam pachatel ma temer jistotu ze zadny slusny, zakona dbajici clovek se mu nepostavi na odpor ? Doporucite nechodit na rizikova mista ? To je drzost. Jako obcan mam mit pravo chodit kde chci ja. Takto vznikaji nakonec povestne no go zony, kam se bez posil neodvazi ani policie... Takze co nabidneme lidem misto efektivni osobni obrany ? Neomarxisticke "EU slunickove nic" ? To se vam libi ?

Odpovědět


Re: Re: Takoví normální zabijáci

Tomáš Vodička,2016-08-08 03:28:38

Já jen vím, že v zemích, kde je mezi lidmi méně zbraní, je i podstatně méně lidí takto usmrceno.
Převážná většina případů je nakonec o nehodách. Typický příklad: malý chlapec najde zbraň svého otce a pak "omylem" postřelí (nebo zabije) svého kamaráda. Možná tomu nebudete věřit, ale podobné případy mají na svědomí více životů, než všechny masové vraždy dohromady.
Pokud jde o sebeobranu, střelná zbraň není optimální. Útočník většinou plánuje, aby oběť překvapil. Takže (například v případě loupežného přepadení) obvykle není čas střelnou zbraň vytáhnout, odjistit a použít. Je doloženo že, i když útočníka zaznamenáte na vzdálenost 10 m, bude jeho nůž účinnější, než vaše "obranná" střelná zbraň. Pokud ovšem nechcete chodit po světě s trvale odjištěnou "bouchačkou", což by ale bylo mnohem nebezpečnější.
Na sebeobranu existují mnohem praktičtější (relativně bezpečné) prostředky, např. plynová pistole, elektrický paralyzér, apod.


Každopádně je jisté, že automatické zbraně mezi běžné lidi nepatří, což v USA dosud nemají vyřešené...

Odpovědět


Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Milan Krnic,2016-08-08 06:50:43

A kde čerpáte tyto, např. z pohledu níže uvedených článků chybné informace?
http://data.blog.ihned.cz/c1-58972370-ve-spojenych-statech-je-88-strelnych-zbrani-na-100-obyvatel-v-cesku-16
Starší článek pak třeba:
http://dfens-cz.com/myty-a-fakta-o-zbranich-i/

Odpovědět


Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

k ...,2016-08-08 07:18:33

Takže na základě s prominutím idiota který se chová nezodpovědně a nechá jen tak někdě ležet nabitou zbraň, zakážeme lidem se efektivně bránit? Třeba dcera od mala ví jak má zacházet se zbraní, učíme jí to aby se právě toto nestalo. Navíc pokud zbraň nemám u sebe tak je v zamčeném trezoru.
K obraně, ano, útočník plánuje útok, ale zbraň mi dává větší šance se ubránit. Není to přece o tom, že se zbraní jsem nezranitelný, ale o tom, že jsem řekněme důchodce a zbraň mi dává větší šanci se ubránit chuligánovi.
"Chodit s odjištěnou bouchačkou", je vidět, že o zbraních toho moc nevíte.
K obraným prostředkům, plynovka je totálně k ničemu. Naopak svého majitele ohrožuje svou podobností ostré zbraně. O paralyzeru se dá uvažovat, ale konec konců je na tom pak stejně jako pistole. Všechny prostředky jsou vzhledem k argumentu "útočník plánuje útok" na tom stejně.
Obecně je to víceméně o tom, že je lepší takovým situacím předcházet. Pokud vidím bandu v noci na ulici, raději jdu po druhé straně. Vyhýbám se "temným místům" apod. Ono ikdyž u sebe nosím 9mm "argumentů" neni o tom se cítit jako superman, ale mít daleko větší zodpovědnost jak vůči sobě tak vůči ostatním.
Víte třeba to, že moderní zbraně mají takové jištění, že třeba manuální pojistku v podobě jak si myslíte ani nemají a běžně se nosí s nábojem v komoře právě pro obrané situace, protože nemusí být ani čas natáhnout? Nebo např. revolver, který se nenatahuje?

Docela by mě zajímalo kde se ve vás bere jistota, že automatické zbraně mezi běžné lidi nepatří. Úplně stejně můžeme argumentovat tím, že kamiony mezi běžné lidi nepatří, viz. útok v Nice.
Pokud ten člověk je slušný a zodpovědný občan, který tu automatickou pušku nebo kulomet má doma dobře zabezpečený a má ho např. pro svou "sběratelskou vášeň" nemám nic proti aby to měl.
Větší "strach" mam naopak z lidí, kteří dostanou řidičák na auto, a nemaj ani "zaschlý otisk razítka" a už si to valej po okrsce 150 protože maj přece nové BMW a jsou to mistři světa.
A upřímně řečeno, raději mít v okolí raději nějakého nadšence do military s tou automatickou puškou doma než pacifistu který se zbraně nikdy nedotkl. Protože ten nadšenec se většinou chová zodpovědněji než ten pacifista.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Marcel Brokát,2016-08-08 16:51:00

Pro K:
asi Vám bude za tu hromadu argumentů bude řada lidí tleskat, ale v podstatě si bráníte jenom svůj píseček a nechcete být jako malé dítě omezován. Nic hlubšího v tom není. A bojím se.
Koupit si zbraň umí každej trouba a každej chytrej a zkušenej Vám řekne, že když se něco semele, je nejlepší poslechnout a co nejrychlejc zdrhat pryč, Vy sebeobrano! Už vidím jak Vás útočník nechá šáhnout někam do pouzdra pro pistoli.. :-( A důchodce? Jste cvok? Sám za sebe nikdo v produktivním věku 100% nemůže ručit a v důchodu?
Argument - já jsem zodpovědný protože to se zbraní umím neberu. Přeskočit může každému, situaci špatně vyhodnotit může také každý - včetně Vaší dcery (nedej bože pls) a pic kozu do vozu a je to v pr...li.
KDYBY jste BYL konzistentní a choval se tak, jak říkáte - že je lepší nebezpečí předcházet, tak se své zbraně zbavíte a budete aktivista za PREVENCI! Kromě toho, protože není reálná možnost aby jste si střelil do člověka a VIDĚL co to s ním udělá (a potom s Vámi) - pozn.: to že to možná uvidíte někde na videu neberu, to je stejné jako koukat na péčko: zábava dobrá, ale skutek utek - nemáte zábrany a nemáte v sobě reálnou snahu potenciálně nebezpečnou situaci utlumit. Máte prostě bouchačku... to jste teda hrdina... :-(

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Laszlo Harapofogo,2016-08-08 18:07:54

Priteli, jste si zmylil diskuzni forum. Jak rikaji bratri Slovaci, hybajte na Novinky nebo na Blesk. Na vedeckem serveru bych se hluboce stydel ignorovat "hromadu argumentu". Resite vec tak, ze vecne a fakticke argumenty pominete a prejdete k utoku ad hominem. Stitim se vas.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Marcel Brokát,2016-08-08 19:03:53

Pro Laszlo:
Příteli, argument ad hominem je v druhu této diskuse a postoje pana "k" více než přijatelný

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Karel S.,2016-08-09 02:45:43

Víte že je předcházet a předcházet a předcházet?

První znamená že nejsou podmínky pro vznik trestné činnosti. Například vhodnou politikou zaměstnanosti, nevytvářet soc. napětí atd.

Další předcházení je nevyskytovat se na místech notoricky známých přepadeními, neplést se do podnapilých lidí, vyhýbat se podezřelým lidem, nezavdat důvod k útoku. anglicky asi nejlépe shrnuto "Be aware of your surroundings!"

Poslední předcházení je buď se konfliktu vyhnout, to je třeba předhození (angličtia na to má dobrý termín - bite) nějaké obětiny, prostě místo peněženky předhodíte třeba 100Kč, ale musíte být přesvědčivý, s dobrou pravděpodobností se s tím spokojí, eventuálně pokud je jich víc tak si udělat cestu a pak zmizet.

Ovšem někdy to prostě nejde a k tomuto je pak právě určena (střelná) zbraň. Problém současné doby a různých obraných sprejů je ten že nefungují na lidi ve zdrogovaném stavu, tam je jiné vnímání bolesti.

To co to pak udělá s tím kdo střílí ale není vaše věc, to jen ten člověk ponese psychické a jiné následky svého rozhodnutí, prosím nehrajte si na to že Vám jde o psychické zdraví. Pokud byste byl konzistentní, pak budete protestovat proti armádám.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Marcel Brokát,2016-08-09 09:35:36

Pro Karel S:
Vezmu to od konce: Protestovat proti armádám je nesmysl. Protestovat proti použití armády v některé "aplikaci" to je věc jiná, že?

Ad střelec a jeho duševní pohoda - podívejte je to podobné jízdě v autě např. Dokud vám auto pod rukama na ledě nepojede kam se mu zachce a Vy jenom koukáte bezmocně, budete sice mít v hlavě znalost o rizicích náledí, ale teprve když takovou situaci prožijete a přežijete pochopíte. A VŽDY už (pokud nejste choré mysli) se budete chovat REÁLNĚ tak abyste se do ní nebo někdo Vám blízký nedostal. To s pistolí doma prostě NELZE zajistit. Vidíte ten rozdíl? Nebo jinak - malí kluci. Jdou do rvaček, ale JENOM do doby než mají osobní zkušenost s tím, že dostanou pořádnou ránu nebo někoho zraní. Potom se většina soubojů utlumuje automaticky. V práci - drzosti, kecy, kafíčko - do doby než dostanete vyhazov, příště už si dáte majzla...
CHÁPETE? Proto jsou kecy typu "já jsem zodpovědný" s pistolí "doma" jalové.

Ad rizikové situace - podívejte se zjednodušeně - neválejte se doma a běžte na smysluplný trénink sebeobrany a taktiky, nechovejte se rizikově atd atd. SAMOZŘEJMĚ, že jsou rizikové situace - Byly takové situace, jsou a budou. Kolik jich v současném světě - pro běžně se chovajícího člověka ale reálně je? Když, ale půjdete např.: v noci do favely jen tak s plezíru... je potom o čem se bavit?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Marcel Brokát,2016-08-09 10:09:33

Jo a ještě:
Obecně se ví, že střelná zbraň je potenciální riziko zabití (úmyslně vynechávám emotivní "jednoduchého"). Obecně to nikdo nechce. Ale zbraně vyrábíme, prodáváme kupujeme - i civilové.
Takže někdo koupí zbraň, ví že je to riziko jak prase, tak se jde vyškolit jak s tím zacházet, pošle tam i rodinku. Chodí trénovat aby s tím uměl. Doma si instaluje trezor, ideálně samostatný - to ovšem většinou ne, všem řekne bacha - je tam zbraň, klíče jsou tady... a kontroluje - prostě nastaví určitý režim....
Suma sumárum - zbraň cca 15-20 tis?, školení to samé + cena času, trezor, školení rodinky = čas + peníze, režim = čas + peníze, střelby tréninkové = čas + peníze.

a racionální otázka (jdete do... s argumentama o demokracii, slunickovani, atd atd) - NEBYLO BY SAKRA LEPSI ABY SE TEN JEDINEC místo toho VENOVAL BOHOLUBEJSIM CINNOSTEM, KTERE BY REALNE ZKVALITTNILI PROSTREDI?

Řekněte mně KDO si proboha dopředu opepří polívku když ví, že to pálí aby potom na konci zmírňoval všemožně to opepření?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Milan Krnic,2016-08-09 10:36:28

Lepší? Jak pro koho. Jako ostatně ve všem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Karel S.,2016-08-09 11:37:13

Pro Marcela Brokáta

Ne, při postavení podle Vaší dříve uvedené logiky o prevencích je to to stejné. Protože existence armády je potenciální riziko napadení kterékoliv země v dosahu transportních a jiných prostředků.

Počkat počkat, Vy chcete tvrdit, že umíte rozhodnout o finančních prostředcích někoho jiného líp než on? Pokud to chce udělat, pak ať si s tím dělá co chce, někdo prostě uvalí 20k za předzahrádku a někdo za zbraně. Někdo si koupí auto, jiný loď. Pokud budete chtít takto zasahovat do životů jiných, bude to jen plodit zlou krev a jsme u vzniku masových střelců. V tom Uherském Brodě to bylo mimochodem také trochu o nečinnosti úřadů, pokud mne paměť neklame posla mnoho stížností na rušení nočního klidu.

Stejně tak není Vaší starostí co to s člověkem udělá, udělá to co v ten moment považuje za správné, to že pak bude mít výčitky je jeho úděl.

Teď se Vás zeptám jinak, měl jste někdy v domě zbraň? jakoukoliv, normální, plynovou, nebo jiné speciality (mimo vzduchovek)? (Při blbé manipulaci se zraníte i zbraní která střílí v podstatě želatinové projektily malou energií, eventuálně při totální blbosti se zabijete i plynovkou, takové případy taky byly kdy si tak tlakem prorazili lidi spánek)

Ad kluci. Při lehké odbočce, vidíte kam vede pokud se snažíte děcka stále před něčím chránit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Marcel Brokát,2016-08-09 15:59:23

pro Karel S:
ad armáda - ne není to stejné. Stejné by to bylo kdyby o použití rozhodovala jedna osoba. Potom bych s Vámi souhlasil.

ad otázka - ne neměl jsem doma nikdy zbraň z Vaší množiny.

ad kluci - souhlas, také je, ale nutné aby dospělí nedovolili provést nevratné důsledky, nicméně to co naznačujete je neporovnatelné. A opět nerozlišujete. Kluci se poperou, ale běžnou rvačkou se nemůžou zabít (pomíjím náhodu, že někdo někam spadne...), použití zbraně je jaksi významně horší... A když už máme tento příměr - co když jeden ze rvačky dosáhne na kámen při rvačce? Vidíte jak okamžitě významně vzroste riziko nebezpečí?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Karel S.,2016-08-09 19:27:23

No pokud se nepletu tak US Army se dá poslat prezidentským dekretem na 270 dní kamkoliv, pak je třeba souhlas kongresu, realita je asi trochu jiná. A ani pak nejste sto zajistit že parlament není ovládán jednou stranou a ta jedním mužem. Viz každá druhá diktatura.

Takže ani žádná z Déčka. Dobře.

Jen mne to zajímalo jaké máte prostě zkušenosti s takovými přístroji, šlo mi o to že právě většinou lidi, kteří nikdy nic takového doma neměli, se strachují nejvíce o následky a používají argumenty typu "a co děti" U nás se zbraně kat. D "Zbraně nepodléhající registraci" vyskytovaly pro sport. I když se to nikdy do ruk děckám nedávalo, tak se učilo že se nemíří na lidi ani ve srandě bez projektilů, nedívá do laufu a hlavně bez dozoru ani nesahá (ani (zvláště) na rozebranou). Stejné u dědy se vzduchovkama.

Bylo by zajímavé udělat výzkum jestli platí to co s alkoholem, zjistilo se že v rodinách kde je alkohol vzácnost vyroste více alkoholiků než tam kde se pije normálně.

Pokud někdo nechává válet zbraň v dosahu děcek, je to ale jeho blbost. V závislosti na věku je to buď o výšce uložení nebo o obyčejném zámku. Kvůli tomu ale není třeba přece zásah státu, to dává snad rozum, jinak by mohla být vyhláška na umístění sklenic, hrnců na kamnech, skříní...

Umím si představit asi jediný případ kdy si děcko vezme zbraň, pokud je dlouhodobě šikanováno, ale to vezme cokoliv, 8 let zpátky, kupodivu v USA, sebralo doma diabetické babičce jehlu a pobodalo skoro celou třídu, průšvih bylo jedno HIV pozitivní dítě, o tom kolik jich nakazilo nikdo nepsal. Toto ale není o zbraních, problém je jinde, protože pak byste musel zakázat i špičaté nože (takový nápad svého čas v EU také kdosi měl), zlomitelná pravítka, atd.

Víte, s rizikem se musí nějak žít a mělo by se o něm vědět, jak u zbraní, tak u alkoholu, tak třeba u vody. Nedávno se v jednom splavu utopil kluk, proč? Protože skákal kam neměl, každý člověk motající se kolem vody ví co to je vývar, jenže ani v jedné učebnici pro ZŠ či SŠ, pokud se nejedná o specializovanou vodohospodářskou/stavařskou, nenajdete o tomto nebezpečí nic, zato tam najdete "důležité" filosofie a ekonomické školy (viz kniha Odmaturuj! Ze společenských věd, jinak na ZŠ známo jako občanská výchova/nauka), toto klidně může být buď součást výkladu o vodstvu v zeměpise, nebo hydrostatiky ve fyzice, nebo když ani jeden z nich nechce, tak právě ve zbytkovém ZSV, tedy je dost velký prostor pro případnou prevenci bez zákazů.

Podle mne je právě ohledně tohoto problém ve dvou věcech:
1) děcek není tolik, nehrají si tolik venku, takže se přerušilo jakési neoficiální předávání znalostí a děcka neví co zvládnou co nezvládnou (to k těm splavům a pod.), pak je problém když se v létě dostanou ven a ke splavu.
2) jsou až příliš chráněna před vším, strašena atd., to musí mít vliv na schopnost řešit situace, zároveň je násilí na denním pořádku v takové té plastové věci s černým zrcadlem. Za takové situace je řešit to omezením práv jen maskováním hlubšího problému. Ale o tom také je ten text, mediální pokrytí.

Místo zprávy typu "Dens nad ránem se v Orlandském Gay baru střílelo, na místě bylo XYZ zraněných a mrtvých, policie útočníka zneškodnila" Aniž by bylo zmíněno pohlaví, věk atd. a pokračovala se dál, třeba výsledky místního golfového turnaje, nebo otevřením mostu v Vermontu, Vám jede živý přenos, záběry z dronů, rozhovory analýzy... velká show a punditi žvaní. Pak přesně v souladu s článkem může dojít k propagaci (v chemickém slova smyslu) ve společnosti. Ale to je se vším.

Jinak gratuluji k tomu že jste vynašel definici zbraně, tak jako je v zákoně, tedy předmět který může útok učinit razantnějším.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Jiří Soukup,2016-08-12 05:12:55

"Pokud někdo nechává válet zbraň v dosahu děcek, je to ale jeho blbost. V závislosti na věku je to buď o výšce uložení nebo o obyčejném zámku. Kvůli tomu ale není třeba přece zásah státu, to dává snad rozum, jinak by mohla být vyhláška na umístění sklenic, hrnců na kamnech, skříní..."

Možná to je jeho blbost, ale doplatí na to jejich děti. A v dnešní společnosti stát chrání děti před blbostí dospělých, takže musíte třeba vozit děti v autosedačkách, třebaže byste mohl říct, že když se někomu zabilo dítě v autě, že to byla jen jeho blbost, že ho neusadil do autosedačky.

Sklenice a hrnce k životu potřebujeme, střelné zbraně nikoliv. Zde tedy srovnání nelze použít, stejně jako u aut. Navíc jsem dosud neslyšel o smrtelném zranění, které způsobila manipulace s hrncem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Marcel Brokát,2016-08-12 11:16:33

Pro Karel S:
Díky za gratulaci. Je na místě, protože zákon jsem nečetl, a tak jsem na to přišel svojí úvahou. Prostě dobrej klub :).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Tomáš Vodička,2016-08-09 01:17:05

Já přece neříkám, že by se zbraně mezi lidmi měly zakázat. Každý člověk ale není tak zodpovědný a schopný, aby zbraň mohl bezpečně vlastnit. Je to o přiměřené regulaci, která je dle mého názoru v ČR celkem dobrá, v USA tomu tak ale není.
Pokud jde o důchodce, kolik procent z nich může bezpečně a efektivně používat střelnou zbraň ke své sebeobraně?
Pojem "odjištěná bouchačka" jsem dal do uvozovek. Jestliže máte zbraň, která nepotřebuje odjištění a nosíte ji s nábojem v komoře, pravděpodobnost nehody je větší, než je potenciální přínos případné sebeobrany (jak často se potřebujete bránit, a v kolika případech z toho by zbraň byla efektivní?).
A kam vlastně chcete zbraň nosit? Třeba ve městě cestou do práce, za bílého dne není nějaký útok moc pravděpodobný, a kromě toho při použití zbraně byste navíc ohrozil další lidi.
Nebo večer či v noci, třeba když jdete do hospody nebo na diskotéku? Smrtící zbraň mezi spoustou podnapilých lidí, je to rozumné?
Pak je tu samozřejmě profesní sebeobrana, to je ovšem jiná písnička a za přiměřené regulace dává nošení zbraně smysl v mnoha oblastech.
K osobní sebeobraně se říká, že má v zásadě tři fáze:
Jednak je to prevence: jak sám říkáte, vyhnout se, někdy lze i slovně odvracet, nebo utéct.
Pak je tu samotný akt obrany, netřeba rozvádět.
Třetí fáze je právní dohra. Mnohdy musíte prokázat přiměřenost své obrany. Proto je podstatný rozdíl v použití smrtících a nesmrtících obranných prostředků.

Jestliže elektrický paralyzér může pro sebeobranu dostatečně posloužit ve většině představitelných případů (teď mluvím o podmínkách v ČR), proč bych měl běžně nosit střelnou zbraň, kde se nikdy nedá vyloučit nějaký průšvih se smrtelnými následky.
Vždy například hrozí, že vás útočníci překvapí, zbraň vám seberou a použijí proti vám.
Tady bych si paralyzér vybral raději. Nebo vás policista uvidí se zbraní v ruce a vystřelí. Nebo se držitel zbraně opije a ztratí kontrolu. Jistě, vám se to nemůže stát, ale dal byste ruku do ohně za každého, kdo chce zbraň nosit všude s sebou?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Laszlo Harapofogo,2016-08-09 08:55:29

Z vasich vyvodu trci jako pero z matrace ze nemate zadnou realnou zkusenost se zbranemi, a nechcete se namahat zapracovat do svych tezi zkusenosti jinych. Staci se kouknout na vase naivnosti o zvysenem riziku noseni zbrane bez manualni pojistky. proc od ni moderni vyrobci ustupuji ? Protoze je to prekonana zalezitost. Zkuste si neco precist o vnitrnich pojistkach, udernikove, prip. dlanove, spoustove... Pripominate mi redakturka ktery nevede nic o technice, napsal kdysi ze automobil shorel proto, ze do karburatoru se dostal benzin :) K obrane paralyzerem : Na rozdil od idiotskych filmu, jsou treba opravdovi agenti skoleni aby se maximalne vyhli boji na kontaktni vzdalenost, protoze pri nem hrozi extremni riziko zraneni. A to znamena v realnem boji smrt. Uz vas vidim, jak treba kdyz minuly tyden v Kladne rval (nedopadeny !) snedy chlap s bradou Alah Akbar a maval nozem, jak si ho nechate prijit na kontaktni vzdalenost. Ano ja vim, utecete, co tam po jinych lidech, at se take staraji o sebe... je mi z takovych lidi blivno. A ty hypoteticke situace ze co hrozneho se muze stat se zbrani - to by jste musel zakazat i auta. A radu dalsich veci. Zakladni chybou uvah zakazovacu je ale to, ze zakazy budou respektovat vzdy jen ti, kteri jsou dbaly zakona I TAK. Cili omezit jen ty, kteri by stejne neutocili - a vytvorite mnohem bezpecnejsi prostredi pro ty druhe. Ale zrejme skoda namahy, jste evidentne nepritel svobody jednotlivce a jeho prav, jste tedy i muj nepritel.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Tomáš Vodička,2016-08-11 02:14:21

Váš závěr mluví sám za sebe: kdo má jiný názor než vy, je vaším nepřítelem. Až se osobně potkáme, zastřelíte mě?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Laszlo Harapofogo,2016-08-11 19:07:36

No jasneee, nasypu to do vas :) Vazeny, vy si mylite vahu jednotlivych entit byti a jsoucna. Vas jiny nazor treba na umeni me nijak neohrozuje - maximalne me muze znechutit. Ale kdyz svuj jiny nazor na moje pravo na sebeobranu premenite v politickou silu - byt jen vaseho jednoho hlasu - tak to uz se mne tyka. Chcipnete kdyz je to vase svobodna a dobrovolna vule - ale pokud do tehoz nutite i druhe, tvari v tvar strasnemu nepriteli, politickemu islamu, tak jste verejny skudce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Milan Krnic,2016-08-12 18:45:22

Á, třídní boj! Politický islám ...
Já nic, to myšlenka ho zabila! :-D

Odpovědět


Re: Re: Re: Takoví normální zabijáci

Karel S.,2016-08-09 02:27:40

A teď prosím celkové počty přepadení a usmrcení na třeba 100 000 obyvatel všemi prostředky, to je vypovídající, jinak pouze konstatujete fakt o kterém se nebude nikdo přít, ale který je pro tuto diskusi zcela bezvýznamný. Nehoda se stane protože je člověk blbec, za to fakt nikdo nemůže, stejně jako když někdo hrábne na rozvody pod napětím.

(Sebe)obrana je ale také o momentu překvapení a tom že je člověk v hlavě připravený na to co se může dít. Několik případů, jeden je nádherně zdokumentovaný na videu. Začnu tím.
V USA prchal ozbrojený pachatel, kdosi že jej zastaví, zločinec na něho "Uhni nebo tě zabiju"
kdosi: "Ne já zabiju tebe"
Ten člověk šel z baseballového tréningu a měl pod bundou pálku, i když byl pachatel ozbrojen, nečekal útok, navíc to byl typický malý kriminálník.

Druhý z nedávné doby, kdy se v Argentině pokusila ozbrojená skupina lidí vykrást dům, majitel, držený snad i se ženou jako rukojmí, nic nedělal a jen přihlížel do momentu, než se pokoušeli dostat do patra kde byli ložnice s dalšími spícími lidmi. V ten moment vytrhl z pochvy na zdi pověšený dekorační (sic) meč a jal se bránit, nečekali to a dali se na nepříliš dlouhý neúspěšný útěk.Nečekali že se bude bránit.

Pokud už něco takového většinou někdo dělá, tak jde o moment překvapení, jak při útoku tak při obraně. Teď máte super příležitost, pusťte si sport, nalaďte si nějaké bojové umění co je na olympiádě, chvíli to sledujte, zjistíte že se snaží zaútočit když soupeř nedává pozor.

A jen mimochodem, z čeho to vaše "Je jisté" vyplývá? Nějaké solidní vědecké podklady, jiné než pocitové studie? Něco solidního. Pokud to není, najděte si grantovou agenturu a proveďte výzkum. Ano data budou jiná podle zemí, ale jen v americké armádě sloužilo asi 13% všech tam žijících mužů, teď si přidejte členy národních gard, mimochodem US Army má asi 1.4 milionu a stejně má národní garda, pokud jsem četl dobře. To jest kolik, 26%, a toto číslo si navyšme o 15% rodinných příslušníků kde je vysoká pravděpodobnost že se znalost přenesla neoficiální cestou. Kde jsme? Skoro na polovině populace, to že to nedělá žádná "civilizovaná" země i se základní službou je věc historická, ano jsou pro i proti obou přístupů, ale jen stěží lze generalizovat, máte nehody vs. obrana (bavíte se o zemi kde jsou nepokoje relativně běžné), mimochodem záleží na přesné formulaci onoho dodatku, i mentalita na které se stojí je jiná. V zemi která vznikla z ozbrojené rebelie jen stěží provedete to co v poddanské Evropě bylo běžné.

Abyste mohl provést skutečné rozhodnutí jestli je civilní obyvatelstvo a z jaké části schopno ovládání automatických zbraní, musíte mít mnohem přesnější data. Samozřejmě i já jsem provedl hrubý odhad, musí se to očistit o občany mladší než asi 15 roků (fakt nevím kdy poprvé střílí) atd. Byla by to ale pěkná práce.

Odpovědět

Zase politicky aktivismus...

Laszlo Harapofogo,2016-08-07 23:28:02

... kde nema co delat. V prvni rade velice nekorektni - ale politicky korektni - zaklad tzv. vyzkumu, staci se podivat na tezi o bilem heterosexualovi jako prototypu hromadneho vraha. Ani slovem nenaznacen ideologicky fundament ktery je zakladem dnesniho masoveho vrazdeni - t.j. politicky islam. Za druhe, primo drze urazlive oznaceni myslenek ozbrojovani obyvatelstva za "idiotske". Kde proboha jsme ? Na serveru Zelenych, Antifa, apod., anebo na "seriozne se tvaricim" vedeckopopularnim foru ?! Lze ignorovat fakta i z druhe strany ? Kupr. zde http://www.sindefendologie.cz/dokumenty/desetmytuopalnychzbranich.html je sice datove starsi, ale ve svych metodologickych vychodiscich zcela i dnes aktualni studie o hrube nekonzistentnosti argumentu odporcu drzeni zbrani. Ttohle co delate pane Mihulko neni veda - ale aktivismus. At si kazdy ctenar odpovi za sebe, zda je na nej zde zvedav.

Odpovědět

...

Pavol Hudák,2016-08-07 09:42:24

ved o to sa slnieckarske media na slovensku aj snazia. najlepsie nepovedat ze slo o moslima, pretoze masivna moslimska imigracia je predsa pre europu najlepsia.

a detaily nejakeho blazna(meno, pribeh) naozaj nepotrebujem. staci mi co spravil a motivaciu. a este by som rad videl tabulky kolko policia moslimskych teroristov uz pochytala, este pred uskutocnenim utoku a kolko preventivne dozivotne vyhodila za hranice moderneho sveta(eu, usa...)

Odpovědět


Re: ...

Milan Krnic,2016-08-07 11:07:35

Jo motivace. Tu bych viděl jako nejzajímavější. Jenže to by potřebovalo investigativní novinářskou práci, což to by trvalo dlouho, a tedy vyvstává otázka, kdo by to dělal, kdo platil, a koho by za takovou dobu zajímal případný výsledek. Takže počítám, že se to nevyplatí. A jsme tam, kde jsme.

Odpovědět

To by mohlo fungovat

Jan Novák9,2016-08-06 17:06:40

Jenom kdyby se za medium považoval i Korán a kázání v mešitě. Ačkoliv Obama, francouzský předseda vlády ani psychologové neví co je příčinou nárůstu teroru v poslední době, případy mají společné to že pachatel křičí Alláh Akbar a hlásí se k ISIS.

Mlčet o teroru už media zkoušejí a neunguje to. Do médií se už nějakou dobu dostane jenom zlomek případů kdy je už tolik obětí že se to nedá ututlat.

The Truth About The Fall of Rome: Modern Parallels
https://www.youtube.com/watch?v=qh7rdCYCQ_U&feature=youtu.be

Odpovědět


Re: To by mohlo fungovat

Milan Krnic,2016-08-06 19:54:34

K Daeš, pane Nováku.
Jinak má klasická kauzální představa: Proletí okolo letoun osvoboditelů od tyranie a shodí bombu. Bomba mi shodou okolností zabije část rodiny, a mě má pánbů tak rád, že přežiju. Co udělám? No nic, opravím barák, koupím si novou, obrovskou televizi, a jsem happy, neb začala Olympiáda.

Odpovědět


Re: Re: To by mohlo fungovat

Jan Novák9,2016-08-07 02:35:08

Jaký letoun osvoboditelů letěl kolem v 7. století když Mohamed napsal že každý Muslim je povinný zabíjet nevěřící dokud na světě nezbydou jenom Muslimové = genocida?
Opravdu si myslíte že Muslim který poslouchá příkazy jako nejíst vepřové bude věčně ignorovat těch 24 příkazů zabíjet nevěřící v Koránu? Mohamedův životopis je svatá kniha, každý Muslim se musí řídit podle jeho příkladu, jako Ježíš pro Křesťany. Mohamed byl warlord, zabil tisíce lidí, znásilňoval, kradl, lhal, podváděl, vzal si 6stiletou manželku!
Typický omyl je že západ přinesl násilí na mírumilovný Blízký východ, což není pravda. Víte například že tvz. honor-killing a otroctví je tam legální? Trest smrti za nevěru? Šest měsíců ve vězení za polibek na veřejném místě a 200 ran bičem za znásilnění - ale ne pachateli, bičem dostane oběť, žena je vždy vinna podle Koránu. Palestinci střílí rakety schválně ze střechy nemocnice nebo rodinného domu, ví že Izrael pošle něco zpátky a oni pak můžou ukázat trosky novinářům. Ti to ví ale pokud chtějí přežít tak si to nechají pro sebe.
Představte si tohle u Vás doma:
http://www.breitbart.com/london/2016/08/03/buses-attacked-torching-stoning/

Odpovědět


Re: Re: Re: To by mohlo fungovat

Milan Krnic,2016-08-07 10:41:09

Holmesi?

Odpovědět


Re: Re: Re: To by mohlo fungovat

Karel S.,2016-08-09 12:21:18

Prosím jaká byla situace, právní, před pádem Osmanské říše? Kdy se tyto praktiky zase ve velkém objevily?

Sežeňte si zákoníky, byť diktatur, pak mluvte. Jaká byla bezpečnostní situace pře pádem těchto? Počty zabití ze cti, bičování...

Odpovědět


Re: Re: To by mohlo fungovat

Karel S.,2016-08-09 12:15:03

To by mohlo platit pro místní bojovníky, ale pro zahraniční je tu něco jiného.

Před pár lety jsem pro překládal jeden text o tom proč se lidé přidávají k armádě. Bylo tam několik zajímavých postřehů. Z nejdůležitějších pro tuto situaci vyberu tento: Hledají pocit sounáležitosti.

Vzhledem k tomu že všechny civilizace a společnosti měly "rite of passage," zdá se že to je součástí lidské psychiky (stejně jako se u lidí evolučně vyvinulo buzení v noci pro udržování ohně), muži hledají cosi jako toto.

Pokud to zkombinujete s tím že jsou tito lidé odstrčení společností, neví jestli jsou Francouzi, nebo Muslimové, jejich komunitní status je v podstatě nulový (např. v Egyptě jsou považováni za plně dospělé až když mají ženu, jenže na to potřebují její rodině dokázat že se o ni mohou postarat, tedy potřebují peníze, ekonomika není nic moc, takže se to posunuje klidně k třicítce, k tomu je na ně tlak aby se oženili co nejdřív...) hledají způsob jak svůj status posunout nahoru, asap. Pak je pro ně velmi snadné a dost "rychlé" řešení v jistých skupinách, které za málo nabízejí slušný plat, status a majetky, dokonce to po čem tak touží, ženu a pocit sounáležitosti.

V neposlední řadě hledejte za tím cosi jako pocit spravedlnosti, touhu po ní, důvod proč se lidi přidávají k nim, nebo ke Kurdům, nebo vlastně proč se přidávají lidé na vlastní riziko do různých válek. Touha po dobrodružství, chtěl bych vidět muže co o vstupu do nějaké "armády" nikdy neuvažoval, ani na moment.

Nepřipouští si možnost že mohou být zabiti, přitom jejich výdrž v boji je i pod pět minut, ono nepřipouštění si smrti je obraný mechanismus. Pokud, denně projdete desítkami nebo stovkami situací kdy vás mohlo něco zabít, by o tom člověk měl přemýšlet asi se zblázní (I při přecházení prázdné silnice někde v Praze riskujete že jak na potvoru praskne trolej a Vy uzemníte 600V, nebo že zrovna na vás spadne štít domu, strom, auto vyletí z vozovky...).

Příčiny jsou natolik komplikované že je neodhalíte, ale není to jeden jediný faktor.

Odpovědět


Re: Re: Re: To by mohlo fungovat

Milan Krnic,2016-08-09 12:56:26

Samozřejmě. Já tím však, domnívajíc jasně, vyjádřil známe: násilí plodí násilí.
Tak to už v přírodě funguje. Je to normální, ač pro mě subjektivně z pohledu humanity téměř zbytečné.
Ale rozhodně to nikdo z nás není schopen změnit.

Odpovědět

Precital som si len nadpis.

Richard Palkovac,2016-08-06 14:50:43

Tiez si myslim, ze media by nemali robit z masovych vrahov a teroristov, tych pomaly najzaujimavejsich ludi na svete.

Niektori, rozumom a duchom menej obdareni, si to potom vylozia tak, ze su to hrdinovia a aj oni sa nimi chcu stat.

Media by mali informovat o udalosti, konstatovat, ze debili na svete este stale existuju a tym by mali skoncit.

Odpovědět


Re: Precital som si len nadpis.

k ...,2016-08-08 07:23:39

S tím se nedá než souhlasit, říct jen že tam nějaký deb... postřílel tolik lidí a řval ty jejich hesla a policie nebo ozbrojený občan vraha úspěšně zlikvidoval. Hotovo, víc netřeba vědět.

Dost často mi v poslední době přijde, že média ty útoky naopak popularizují, místo aby o tom bylo jen pár slov v sloupku s černou kronikou.

Odpovědět

Obhajoba cenzury ... ?

Jaroslav Mrázek,2016-08-06 06:21:47

Pak se dá zamlčet i katastrofální stav ekonomik států EU těsně před krachem a na prahu občanských válek...nicméně právě TY zveřejňované hrůznosti od TÉTO hrůzy úspěšně odvracejí pozornost a proč by se TOHO vlády měly nesmyslně vzdát ...?

Odpovědět


Re: Obhajoba cenzury ... ?

Milan Krnic,2016-08-06 09:27:41

Opravdu to jako obhajoba cenzury vypadá ... hmm, zajímavé.
Každopádně příčinou nejsou zprávy, ale společnost, a ti jedinci, o nejen jejichž vývoj osobnostní by se měla právě společnost zajímat na nižší kauzální rovině, třeba ve škole, rodině, komunitě, atp. lépe, než to dělá v současnosti.
No, a když nebudeme informovat, co pak ti potencionální pachatelé, ti se "hodí do normálu? :)

Odpovědět


Re: Obhajoba cenzury ... ?

Pavel S,2016-08-06 18:47:55

Rusko není v EU mrázku. :-)

Odpovědět


Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Alexandr Kostka,2016-08-06 20:05:13

Rusko je na tom ekonomicky ne úplně dobře, ale do úrovně Řecka, Itálie, Šapnělska a Portugalska jim schází dost a dost. Nemají ani nesplatitelné dluhy, ani 30% nezaměstnanost, nemají zápornou bilanci obchodu atd. Ostatně třeba takové Irsko na tom není o moc lépe, Island oficiálně zkrachoval a své dluhy prostě škrtl atd.

Odpovědět


Re: Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Milan Krnic,2016-08-06 20:10:34

Ale jak správně soudruh Pavel uvedl, není v EU. :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Alexandr Kostka,2016-08-07 09:48:44

Ještě aby bylo. Projekt EU v podstatě končí. Jeho jediným "přínosem" je nesmírné ekonomické oslabení všech států kromě Německa.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Milan Krnic,2016-08-07 10:48:55

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1634917-evropske-centralni-banky-podle-nemecke-studie-v-tichosti-tiskly-stovky-miliard-eur
Ale to je jedno, ty peníze jsou beztak již dlouho virtuální.
Doufám, že kapitalistická bublina vydří ve stavu tak nějak jako teď co nejdéle. Neb je to paráda.
Tedy alespoň pro mě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Pavel S,2016-08-07 21:09:02

To sis mně soudruhu krnici musel na sjezdu s někým splést. Určitě nejsem tvůj soudruh. Pro předřečníka: ano rusko je ještě dost daleko od Řecka, Portugalska, Itálie nebo Španělska, ovšem směrem nahoru. O Irsku a Islandu nemluvě. O tom, že státy dluhy neplatí se Island inspiroval v rusku, které něco takového provedlo několikrát.
http://www.lidovky.cz/stransky-alkoholismus-jako-nicitel-ruske-ekonomiky-f96-/nazory.aspx?c=A160807_125245_ln_nazory_ELE

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Milan Krnic,2016-08-08 06:35:47

https://cs.wikipedia.org/wiki/Státní_dluh
Tolik k placení dluhů, soudruhu Pavle. A díky, že jsi vzpomněl matičku.

Odpovědět


Re: Obhajoba cenzury ... ?

Jan Novák9,2016-08-07 02:58:16

Protože:
A. to ty vlády způsobily svou politikou a
B. ukazuje to jejich neschopnost něco s tím dělat a
C. lidi to sere, zvolí pravici a vláda má utrum a
D. co oko nevidí, srdce nebolí a
E. Východní Evropa, když vidí co to dělá nechce do stejného srabu a pak se nepodaří položit Evropu jako celek a Evropa se zase rozdělí, tentokrát na Východní Evropu a Západní Westernistan Caliphate.

Muslimové jsou v Evropě proto, že v případě občanské války se lidem nepodaří sjednotit se proti vládě a budou muset bojovat proti svým sousedům kteří chtějí Šaria zákon, Islamizaci a nenávidí všechno z naší civilizace.
Nic nového, plán sjednotit Evropu se třetím světem pochází z roku 1920:
http://www.westernspring.co.uk/the-coudenhove-kalergi-plan-the-genocide-of-the-peoples-of-europe/

Odpovědět


Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Milan Krnic,2016-08-07 10:58:25

Zjednodušujete/zobecňujete, což je sám o sobě nesmysl. Tak jednoduchý svět není.

Odpovědět


Re: Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Jan Novák9,2016-08-08 09:58:09

Když to chcete složitěji, přečtěte si tohle:
http://thezman.com/wordpress/?p=8202

Depresivní důsledky, ale teď už chápu rozdíl mezi západní a východní evropou, kde západ nechápe že je tu nějaký problém, kdežto v ČR ani Hradní Násoska nemá potíže říct co je špatně. Rozdíl je v tom, že posledních 50 let ti nejchytřejší lidi ze západní evropy šli do Ameriky a byli narazen impotem idiotů z Turecka, kdežto na východě to nešlo.
IQ je důvod proč všechny země v Africe zkolabovaly po odchodu evropských kolonistů.
U menšin které se neintegrují jako Muslimové nebo Romové je vidět vzor kde ti inteligentnější odcházejí a integrují se, hloupí zůstávají a množí se.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Milan Krnic,2016-08-08 13:15:54

A to je opět velké zjednodušení, které se sice, pokud se dobře podá, může jevit jako popis reality, ve skutečnosti však, opakuji, svět tak jednoduchý není.
Inteligence není z pohledu reality nic, co by nadělil Bůh šťastným jedincům. Inteligence se věc evoluční, vývojová. Pokud odstraníte inteligentní, rozhodně se nebudou nadále rodit pouze hlupáci. Na větší upřesnění bohužel zatím nemáme dostatek vědeckých důkazů.
Úpadek nějaké oblasti je pak dán mnohými okolnostmi, kdy vliv má jako výchova, tak vzdělání, tak přírodní/kulturní bohatství oblasti, tak obchod, tak politika/vztah se okolím, tak jiné vnitřní, vnější, nebo přírodní vlivy. Stroze konstatovat, že za to může IQ, je nesmysl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Jan Novák9,2016-08-13 08:35:00

Vy jste nesmysl. OK, když to nechcete vidět, tak neuvidíte. Podívejte se na film IDIOCRACY, najdete tam mnoho paralel. Čím kromě inteligence (a 2% genů) se člověk liší od šimpaze? Inteligence není jednoduchá a určitě JE podstatná pro to jak dopadne to o co jednotlivec i společnost usiluje. Při čtení Vašeho příspěvku jsem si živě představil konzuly v římském parlamentu jak debatují o složitosti světa ve chvíli kdy barbaři už mordují lidi v ulicích Říma. Když inteligentní lidi dělají to co děláte Vy, idioti mají volnou ruku k tomu co jim jde nejlíp - ničit :-)
Vaše argumenty:
Výchova - daná sociální inteligencí rodičů
Vzdělání - inteligence určitě neuškodí :-)
Přírodní bohatství - bez inteligence k ničemu, viz Afrika
Kulturní bohatství - přímo se odvíjí od inteligence
Obchod - ano, inteligence v praxi
Politika - sociální inteligence společnosti, jinak dostanete tyranii nebo chaos, podívejte se na Českou politiku, ta je tak na hranici.
Vztah s okolím - závisí na inteligenci, viz Izrael - vztah s idioty v okolí nic moc, ale inteligence jim zajišťuje schopnost se bránit.
Vnitřní, vnější nebo přírodní vlivy - Inteligence umožňuje jim předejít, nebo se s nimi vyrovnat, nebo alespoň snížit následky.

Že milion muslimů bude problém věděl každý inteligentní člověk VČETNĚ Angely Merkel
Merkel says German multiculturalism has failed:
http://uk.reuters.com/article/uk-germany-merkel-immigration-idUKTRE69F19T20101016
(z roku 2010)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajoba cenzury ... ?

Milan Krnic,2016-08-13 09:39:12

Skoro to vypadá, jako by Afrika (obdobně Amerika) před kolonizací neexistovala.
Mimochodem, nikde jsem nepsal, že inteligencí není podstatná.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz