Narodil se první „GM chlapeček“ s genomem od tří rodičů a je zdráv  
Kvůli legislativě, která genetické manipulace v řadě zemí nepovoluje, provedli lékaři jordánským rodičům zákrok v Mexiku. Ratolest přišla na svět již v dubnu ale genetičtí porodní inženýři tuto událost zveřejnili až nyní. Dědičnou poruchu, kterou matka předávala na potomky vyřešili transplantací mitochondriálního genomu od dárkyně. Chlapeček má být prvním dítětem planety, kterému na svět pomohla asistovaná reprodukce a který by mohl mít v občanském průkazu zapsány dvě biologické matky a jednoho otce.

 

John Zhang  New Hope Fertility Center
John Zhang New Hope Fertility Center

Novopečená maminka, jejiž jméno nebylo zveřejněno, je původem z hášimovského království a se svými mateřskými trablemi si opravdu užila své. Než se s manželem obrátili o pomoc na Johna Zhanga, lékaře z New Hope Fertility Center v New Yorku, měla ve svých šestačtyřiceti za sebou už čtyři potraty a dvě děti jí zemřely. Jedno ve věku osmi měsíců, druhé šesti let. Ukázalo se, že na vině je mutace v mitochondriálním genomu v pozici 8993, kde došlo k záměně T a G (tyminu za guanin). I když sama měla vadných mitochondrií jen necelou čtvrtinu, děti jich měly vadných 95 %. Umíraly na to, co si lékaři pojmenovali Leighův syndrom.

 

Zhang měl pro manžele řešení, ale byl tu problém, taková léčba není v USA povolena. Rovněž tak Evropa nepřipadala v úvahu.  K léčbě genovou terapií se vstřícněji v zemích EU začala chovat jen protestantská Velká Británie. Její sněmovna 382 hlasy proti 128 hlasům vyslovila pro takzvaný pronuclear transfer pochopení. Jde o metodu, kdy se ze dvou embryí sestavuje jedno a to pak umožní ženám s vadnými mitochondriemi, mít zdravé děti. Bohužel k takovému rozhodnutí dospěli Britové teprve až loni a s jejich odchodem z unie světýlko blýskající v EU na lepší časy, zase zhaslo. Zhangův tým se rozhodl rodičům pomoci v sousedním Mexiku. Zvolil k tomu podobnou metodu, kterou mají povolenou v Británii, jen místo embryí prováděl zákroky na neoplozených vajíčkách a oplození provedl až následně.


Krátké opáčko, abychom si udělali představu co se potomkům napravovalo

Když hovoříme o dědičnosti, většinou máme na mysli tu chromozomální, tedy geny na DNA. A to je záležitost buněčného jádra. Náš genom je ale tvořen dvěma zcela odlišnými typy molekul DNA. Kromě těch v chromozomech máme ještě DNA v cytoplasmě -  v mitochondriích. To jsou organely, ale velmi zvláštní. S velkou dávkou autonomie. Od ostatních organel se liší právě tím, že mají svojí vlastní DNA. Když mají genetici na mysli právě tu jejich DNA, připisují k ní zkratku mtDNA. Protože spermie mitochondrie téměř neobsahují, potomek mitochondriální geny získává od matky, která mu je předá ve vajíčku. Výjimky tentokrát necháme stranou protože jsme o nich již psali. Vyjdeme z faktu, že na rozdíl od mutací v jaderné DNA, pokud má žena poruchu v mitochondriální genomu, není muž schopen problém svými zdravými mitochondriemi u potomka kompenzovat.

Zhang se svým třírodičovským "výpěstkem" (Screenshot N.H.F. Center video)
Zhang se svým třírodičovským "výpěstkem" (Screenshot N.H.F. Center video)


Opravovat vadný gen mitochondriím je mnohem složitější, než na chromozomu a to navzdory tomu, že chromozómy jsou dlouhatánské a mitochondriální DNA jen krátká kruhová molekula se kterou se dobře pracuje. Je tak malou, že ještě nedávno jsme jí zcela opomíjeli. Je dvěstětisíckrát kratší, než jaderná DNA a je na ní pouhých 37 genů. Mitochondrie si tak malý počet genů mohou dovolit, protože se jim buňky starají o dokonalý servis. Jediné, o co se starají ony nám, jsou záležitosti energetického metabolismu. Proto se jim často říká „elektrárny se špinavým provozem“.

 

Zhruba polovina mitochondriálních genů kóduje polypeptidy podílející se na enzymatické výbavě a tak není divu, že záměny v jediném písmenku genetického kódu v dědičné informaci mitochondrií, mají na život velký dopad. O co mají mitochondrie (ve srovnání s buněčným jádrem) genů méně, o to ve větším množství se mitochondrie v buňkách vyskytují. Běžně jich v buňkách bývá okolo deseti tisíc. V tom je ten zakopaný pes. Když provedeme opravu na genu v chromozomu, projeví se. Ale když provedeme opravu v mitochondrii, nic se nestane, protože těch špatných v buňce stále zůstává brutální převaha tří řádů. A udělat opravu na tisícovce molekul ve vajíčku, je zatím jen pouhá fantazie. Proto je jedinné možné řešení nějakého průšvihu, výměna celého „setu“ mitohondrií od zdravé matky, tedy transplantace od dárkyně vajíčka.

 

Shoukhrat Mitalipov dokázal, že „transplantace mitochondrií“ lze provést nejen u myší ale i na opičkách, tedy primátech už v roce 2009. (Kredit: OHSU).
Shoukhrat Mitalipov dokázal, že „transplantace mitochondrií“ lze provést nejen u myší ale i na opičkách, tedy primátech už v roce 2009. (Kredit: OHSU).

 

Jak jsme si již řekli, tak matka, kterou si Zhangův tým vzal do parády, mitochondrie s vadnými geny na potomky přenášela, ale jinak jí sudičky zbylých  99,9 % genů (míněno s těmi v jádře), přisoudily zcela funkčních a vpořádku. Výzkumníci ve své zprávě uvádějí, že zdravý jaderný genom matky (jádro s chromozomy) využili a přenesli do vajíčka dárkyně. Tomu ale předtím jeho jádro s chromozomy odsáli. Z darovaných vajíček využili vlastně jen vnější obal s cytoplazmou (a tím i zdravými mitochondriemi). Teprve pak do něj vložili pacientčino jádro s informacemi, podle kterých se život vyvíjí. Rekonstruovali celkem pět ženiných vajíček. Jak už se to v takových případech po přenosu jader stalo zvykem, letargické vajíčko přivedli k životu elektrickým šokem. To na změnu elektrického potenciálu reaguje rozpuštěním membrán a na takto „svolném“ vajíčku se s vyšší pravděpodobností daří znásilnění spermií vpravovanou do buňky injekčně.


Když se vajíčka po elektrickém "šťouchu" začala dělit, ne všechna byla vpořádku. S tím se ale počítalo a z těch zdárně oplodněných vybrali tu blastocystu, která v v buňkách měla správný počet chromozomů (46XY). Dál ji chovali v mediu, jako v bavlnce, jen občas jehlou  jednu buňku napíchli a odsáli, aby zjistili, kolik dobrých a špatných mitochondrií má. Jádro, při  přenášení z jedné buňky do druhé totiž nejde opláchnout pod vodovodem a utřít ručníkem a tak se s jeho přenosem do nového prostředí přece jen nějaké vadné mitochondrie dostanou. Ukázalo se, že v buňkách vyvíjejícího se embrya, bylo těch zmutovaných jen pět procent, což není mnoho a tak došlo na přenos ebmrya matce do dělohy. Dál už se zárodek vyvíjel, jak pro něj bývá zvykem, a po 27 týdnech gestace matka porodila.

 

Mito a Tracker  s transplantovanými mitochondriemi byly primátími předchůdci nynějšího „mexického“ přenosu. Protože i vědci mají smysl pro humor, nazvali je podle chemikálie běžně používané v laboratoři. „Mito Tracker“ - barvičky, jež emituje fluorescenční světlo a používá se ke specifickému zviditelnění mitochondrií v buňce. Mitalipovovi makaci jsou také potomci dvou matek a jednoho otce. (Kredit: OHSU).
Mito a Tracker s transplantovanými mitochondriemi byly primátími předchůdci nynějšího „mexického“ přenosu. Protože i vědci mají smysl pro humor, nazvali je podle chemikálie běžně používané v laboratoři. „Mito Tracker“ - barvičky, jež emituje fluorescenční světlo a používá se ke specifickému zviditelnění mitochondrií v buňce. Mitalipovovi makaci jsou také potomci dvou matek a jednoho otce. (Kredit: OHSU).

 

Informace o narození dítěte vyšla v časopise Fertility and Sterility předevčírem. Moc podrobností tam není, ty si vědci nechávají až na příští měsíc, na setkání specialistů Americké společnosti pro reprodukční medicínu v Salt Lake City v Utahu. Nejspíš se ale dozvíme, že „jen“ aplikovali na lidi metodu, ktera se u myší provádí běžně celá desetiletí. A že ji odzkoušeli jejich kolegové pod vedením Shoukhrata Mitalipova v Oregonském národním centru pro výzkum primátů i na našich vzdálených příbuzných. Těm se narodili makakové s cizími mitochondriemi už před sedmi lety. Možná na plénu zmíní i to, že už v roce 2000 zvládl výměnu jaderné dědičné informace mezi nezralými lidskými vajíčky tým francouzských, italských a španělských lékařů pod vedením českého vědce Jana Tesaříka.  A nebo, že již lidská vajíčka „opravili“ a podařilo se získat embrya v roce 2003 i Číňanům. Ale ať už Američané své předchůdce zmíní, nebo ne, nejdůležitější je, že se jejich narozenému chlapci daří dobře a že test na mitochondrie prokázal, že těch vadných po matce měl v buňkách pupečníkové krve, méně než jedno procento. Vzhledem k tomu, že z dřívějších prací zabývajících se nemocnými postiženými obdobnými poruchami mitochondrií se uvádí, že nemoci propukají až když je vadných mitochondrií okolo 18 %, čeká jej budoucnost bez útrap spojených s nemocí jeho matky - Leighova syndromu. Nemusí se obávat, že brzo umře a čeká jej plnohodnotný život, pokud si ho sám nepokazí. A vzhledem k tomu, čím se nemoc přenáší, postižení nehrozí ani jeho potomkům. 

Závěr
Transplantace mitochondrií nejsou pro většinu křesťansky smýšlejících obyvatel vyspělých západních zemí metodou akceptovatelnou. K nepříznivě nastavené legislativě významně přispěly i kampaně aktivistů, kterým genetické manipulace tradičně leží v krku a bez znalosti věcí straší frázemi s takzvanou předběžnou opatrností. Rodičů, kteří si začínají být vědomi svých vadných genů a nebudou chtít své ratolesti zatížit rizikem z dědičného prokletí v podobě poruch nervového systému, svalových křečí,… bude, zvláště po zveřejnění prvního úspěchu, nyní rychle přibývat. Kolik jich bude? Statistika říká, že na každých 100 000 obyvatel se nás, mitochondriálních invalidů, kterým pak „smůla“ kazí radost ze života,  je jedenáct až dvanáct. Jiné prameny uvádějí že vážnou mitochondriální mutací trpí každé dvousté narozené dítě. Uvádějí se ale i jiné počty, rozdíly jednotlivých týmů vyplývají z toho, že vadné mitochondrie znamenají pro postižené buňky deficit energie a ten se může projevovat  celou škálou postižení (svalů, nervů, poruchou funkce vnitřních orgánů, mozku,…) a často v různé míře (manifestaci).

Metoda, které se říká transplantace mitochondrií (ve skutečnosti se ale transplantuje jádro a ne mitochondrie), se ukázala být schůdnou cestou, jak mnoha rodinám a dětem vylepšit jejich strastiplný osud. Ne všichni rodiče si ale budou moci dovolit obcházet paragrafy transplantační turistikou. Těm méně majetným tak nezbude, než to nechat v rukou božích, případně se utěšit jiným homeopatikem a pokorně čekat na změnu v myšlení spoluobčanů. Legislativu totiž mají právo změnit jen politici a ti se zase zavazují ctít vůli svých voličů.

 

Video: BBC- WORLD'S FIRST BABY BORN FROM 3-PARENT

 

Postupně o události začínají referovat všechny významné tiskové agentury. CBS: First three-parent baby's impact on fertility methods

 


Literatura

J. Zhang,  H. Liu, S. Luo, A. Chavez-Badiola, Z. Liu, m. Yang, S. Munne, M. Konstantinidis, D. Wells, T. Huang.: First live birth using human oocytes reconstituted by spindle nuclear transfer for mitochondrial DNA mutation causing Leigh syndrome, Fertility and Sterility (2016). dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.08.004  

Datum: 04.10.2016
Tisk článku

Související články:

Po klonech přicházejí semi-klony     Autor: Josef Pazdera (28.06.2012)
Už je to tady. Čínští vědci geneticky modifikovali lidská embrya     Autor: Stanislav Mihulka (25.04.2015)
Mrazení vajíček dává mateřství menší šance     Autor: Josef Pazdera (17.08.2015)
Nejprve pomačkat a až pak embryo přenášet do matky     Autor: Josef Pazdera (29.02.2016)
Heteropaternální superfekundace     Autor: Josef Pazdera (17.03.2016)
I s mizernou spermií lze zahrát dobré divadlo     Autor: Jan Nevoral (24.04.2016)Diskuze:

A co etika?

Alexandr Kostka,2016-10-06 07:34:00

Experiment zajímavý, ale proč? Proč vymýšlet nový a nové způsoby, jak namnožit lidi? V okamžiku, kdy počet jedinců asi dvojnásobně překračuje množství, které tato planeta může udržet bez absolutní likvidace všech přírodních zdrojů? Lidí jsou miliardy, množí se jako králíci. To že má někdo dědičnou chorobu, nebo není schopen sám počít opravdu není důvod k "pomáhání"!

Odpovědět


Re: A co etika?

Milan Krnic,2016-10-06 08:03:23

Ovládáte alespoň trochu empatii? V těchto otázkách je nejlepší vžít se do pocitů rodiče, s v článku zmiňovanými problémy. Případně pak do pocitů na tématické nedostatky umírajícího dítěte. To nemá s přelidněním nic společného (je to tzv. lidský pohled na věc).

Odpovědět


Re: Re: A co etika?

Jan Novák9,2016-10-06 14:21:40

Myslíte "budoucího rádoby rodiče", tedy člověka se kterým nezvladatelně cloumá rozmnožovací pud? Takže Váš "lidský pohled" je vlastně upřednostnění pudu před rozumem, stejně tak jako rození dětí pro smrt hladem když ani rodiče nemají co jíst?

Odpovědět


Re: Re: Re: A co etika?

Milan Krnic,2016-10-06 18:36:20

Ne.

Odpovědět


Re: Re: A co etika?

Daniel Konečný,2016-10-06 18:31:05

tenhle lidsky pohled na vec s vysostnym pravem na nezrizene mnozeni drive nebo pozdeji povede ke smrti miliard zivotu. Ani prirode to neprospeje, lide krome zrani se navzajem v techto dobach sni i pandu nebo nosorozce bez rozdilu

Odpovědět


Re: Re: Re: A co etika?

Milan Krnic,2016-10-06 18:47:05

Než začnete psát o přírodě, bylo by dobré si uvědomit, co je příroda. I my jsme příroda. Myslel jste to pravděpodobně tak, že toto způsobí naše přemnožení, a my zničíme více našeho okolí. To je sice možné. Ovšem v první řadě v rámci kauzality s tím stejně s největší pravděpodobností nic neuděláte. No a dále pak ani do budoucnosti nevidíte, takže těžko předpokládat, jak se to projeví. Předběžná opatrnost je zde nesmysl, protože od v tématu uvedených činů k hypotetické katastrofě je nepředstavitelné množství kauzálních dějů, tedy ani nelze odhadovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: A co etika?

Alexandr Kostka,2016-10-06 19:40:55

Netuším jak to myslel on, ale zato vám mohu osvětlit svůj pohled. Lidí je zoufale moc. Moc moc moc. A pokud se budou rodit děcka i nemocným párům, které je mít nemohou, tak to skončí tím, že bude vyhlazovací válka a někdo bude řezat hlavičky. Již živým. Podle mě je opravdu lepší, když se raději nenarodí ti, kteří se sami od sebe narodit nemohou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: A co etika?

Milan Krnic,2016-10-06 20:22:50

Vyhlazovací války a řezání hlaviček je něco, co se vyskytuje po celou historii lidstva, takže nic nového. Chtělo by to do budoucna více upřesnit, čísla Sportky by pak k zahození tak nebyla. Tedy viz výše.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: A co etika?

Pavel S,2016-10-06 20:30:33

Nesmysl. Evropa stárne, Japonsko stárne extrémně, Rusko se vylidňuje. Tenhle trend klepe na dveře Číně i Americe. V Africe se šíří neplodnost. Demografové předpokládají, že světová populace dosáhne maximálního počtu 12 miliard lidí a pak dojde k setrvalému poklesu, přičemž existují výpočty, dle kterých by s globálním využitím dnes dostupných moderních zemědělských technologií by Země mohla uživit až 35 miliard lidí. Každopádně jestli nemá Evropa a Japonsko vymřít, tak je nutno přistoupit k prodlužování délky lidského života a umožnění ženám, aby rodily ve stále vyšším věku. O vyhlazovacích válkách blábolí tak akorát špatní autoři dystopických románů.

Odpovědět

Hlavně je třeba si kopnout

Josef Blecha,2016-10-05 22:13:00

do křesťanů, i když ti proti uváděné transplantaci jádra/mitochondrií nic nemají. Jediní, kteří při zmínění těchto věcí ječí jako podřezávaná podsvinčata, jsou zelení a ostatní pokrokovci různých odstínů, kteří nemůžou skousnout myšlenku, že má být pomoženo někomu, kdo to skutečně potřebuje, a ne jejich oblíbeným musulmanům a podobným takovým, prchajícím z válčícího Řecka do Německa. Zelení jsou nejšťastnější, když můžou něco užitečného zničit, někomu ublížit a když to nejde, tak aspoň ho urážet.

Odpovědět


Josef Pazdera

,2016-10-06 03:53:37

Nemyslím, že formulace, které jsem v článku použil jsou kopáním. Pouze vycházím z toho, že církevní hodnostáři západního katolictví odsuzují techniky jako je přenášení jader, klonování či vytváření chimér. A pokud si pročtete stanoviska Svatého stolce, zjistíte, že dokonce rozlišuje mezi „lidským“ a „nelidským“ oplozením. Život narozenému chlapečkovi umožnilo právě ono kritizované přenášení jádra z vajíčka jedné bytosti, do vajíčka jiné bytosti. Stejně tak nejspíš šlo o "nelidské" oplodnění, protože „akt“ probíhal mimo pohlavní orgány obou zúčastněných stran a ještě k tomu musel asistovat elektrický proud. Taktéž se jedná o vytvoření lidské chiméry, což představitelé církve také odsuzují. Chlapeček genetickou chimérou je, protože má mitochondrie cizího organismu. Možná Vás to překvapí, ale Vámi zmíněný islám je k těmto technikám léčby mnohem benevolentnější.

Odpovědět


No, mně to připadá jako

Josef Blecha,2016-10-06 08:55:45

kopnutí, takové to povinné proti "tmářům", ostatně vaše formulace "Transplantace mitochondrií nejsou pro většinu křesťansky smýšlejících obyvatel vyspělých západních zemí metodou akceptovatelnou" nehovoří o nějakých hodnostářích, ale o (evropských) křesťanech, kterých se nikdo neptal. Vaše odpověď implikuje samozřejmě a explicitně, když už aplikujeme tuhletu vědeckou metodu, že evropští křesťané jsou jako stádo, které si slepě myslí to, co nějací hodnostáři prohlašují. Máte o křesťanech nějaké divné představy. Nechce se mi hledat, co ve skutečnosti "hodnostáři" prohlašovali a prohlašují, zkušenost mi říká, že to většinou bývá něco jiného, než co vykládají různé sdělovací prostředky, že prohlašovali, a na co se pak bojovníci proti tmářům odvolávají podle poučky, kdo chce psa bít, hůl si najde. O islámu jsem se nijak nezmiňoval, to si mě s někým pletete. Hovořil jsem jenom o musulmanech, milovaných zelenými a táhnoucími po miliónech do Evropy, aby tady zavedli svoje zvyky. Vy se domníváte, že problém s mitochondriemi je v popředí zájmu těchhle lidí? A když to dovedeme dál, tedy zavedení islámu a islámského práva v Evropě bude podle vás přínosem, protože "islám je k těmto technikám léčby mnohem benevolentnější"? A tak dál, nechce se mi to ještě víc rozebírat, i když by se dalo.

Odpovědět


Taky je zajímavé, že jste si

Josef Blecha,2016-10-06 09:14:47

jako příklad těch, kterým se zmíněné metody nelíbí, vybral právě křesťany (implikujete zjevně katolíky, i když to nepíšete), o jejichž souhlasu či nesouhlasu jako individuí toho moc nevíte, ale zcela pomíjíte skupinu, která proti těmto metodám je odjakživa, ze zásady, velmi hlasitě, nekompromisně a agresívně, používajíc argumenty bigotně náboženského typu, a má spousty přívrženců, což se projevuje na její politické moci (na rozdíl od křesťanů), totiž zelené a Zelené a jim podobné "pokrokáře". Když něco takového uděláte v odborném článku, pošlu vám to jako reviewer zpátky s poznámkou "major review or reject". Tady jenom podotknu, že jste silně nespravedlivý, což by se popularizátorovi stávat nemělo.

Odpovědět


Re: Taky je zajímavé, že jste si

Josef Pazdera,2016-10-06 11:32:56

Mně začíná připadat, že jste ten článek ani pořádně nečetl. Kladete mi za vinu, že nezmiňuji další odpůrce genetických manipulací a jmenujete „Zelené“. Jenže ne všichni „zelení“ jsou jejich odpůrci. Zatímco Vy je házíte do jednoho pytle, já rozlišuji. Proto je v článku věta: „K nepříznivě nastavené legislativě významně přispěly i kampaně aktivistů, kterým genetické manipulace tradičně leží v krku a bez znalosti věcí straší frázemi s takzvanou předběžnou opatrností.“
Vyčítáte mi, že o „souhlasu či nesouhlasu křesťanů jako individuí, toho moc nevím“. V tom máte pravdu. Pokud tyto informace máte, uveďte je. Já vycházel z oficiálních stanovisek Vatikánu a z hlasování představitelů křesťanských stran v případech, kdy se jednalo genetických modifikacích. V Evropském parlamentu se stranou Zelených hlasují vždy svorně - za zákaz. Mně ale z Vašich vyjádření v této diskusi poněkud vyplývá, že máte problém s oficiálním vyjádřením Svatého stolce a že si ani nemyslíte, že by strany mající ve svém názvu „křesťanské“, správně reprezentovaly názory svých voličů. Pokud bych přistoupil na Vámi zvolený způsob diskuse, mohl bych Vám podsouvat, že tím narážíte na jedno české přísloví o rybách.

Odpovědět


:)

Míla Vondrka,2016-10-06 11:36:18

Bingo!

Odpovědět


Ale já vám nic nekladu za vinu,

Josef Blecha,2016-10-06 12:31:44

ani se s vámi nechci hádat, ani vám nevyčítám, že jste to či ono neuvedl, to by člověk musel sepsat knihu a ne krátký článek. Větu s aktivisty jsem skutečně přehlédl, za to se omlouvám. Ani nemám problém se Svatým stolcem, nebo, jak se dřív psalo, se Svatou stolicí, mně je František poměrně ukradený i se svými "pokrokovými" názory. Jenom mi prostě přišlo, že ačkoliv primární, hlasití a agresívní protivníci genetických metod jsou "aktivisté" nebo tedy v mé terminologii zelení, vypichujete na prvním místě křesťany, jak bývá v kraji a na Oslu zvykem. To a nic jiného. Pokud jste v tom viděl něco jiného, tak se za to omlouvám, tak jsem to nemyslel.

Odpovědět


Re: Ale já vám nic nekladu za vinu,

Milan Krnic,2016-10-06 18:54:38

Petr je Křesťan, Marek je aktivita. Ine! Marek je Zelený! :)
Já tedy říkám, podobně jako pan Pazdera, aktivista.

Odpovědět


Re: Hlavně je třeba si kopnout

Jan Novák9,2016-10-06 14:39:08

K čemu v tomto případě kdo pomoc skutečně potřebuje? K ukojení rozmnožovacího pudu? Rodičům nic nebylo, byli zdraví. Novopečené mamince je 46, to znamená riziko vývojových poruch. Já jsem si myslel že pudy se řídí zvířata a lidi se řídí rozumem. Takhle to vypadá že lidi, jako i ostatní zvířata se řídí pudy, lidi akorát použijí rozum na to aby si to nesmyslné chování omluvili kdežto zvířata to neřeší a nelžou si do kapsy.

Odpovědět

Štěpán Jáhen,2016-10-05 17:17:36

Zase ty oslí kecy proti víře a ještě k tomu vylepšené chvalospěvy na genetické manipulace. Jste banda placená Monsantem a kryptokomunisti, kterým leží restituce v žaludku. Ale i na Vás dojde, mlýny melou!

Odpovědět


Re:

Milan Krnic,2016-10-05 17:21:38

Vzhledem k tomu, že jednou dojde na každého, je vaše pointa vskutku famózní. Gratuluji!

Odpovědět

Úžasná zpráva

Jaroslav Lepka,2016-10-05 14:33:38

Jen se ve mně sváří dva principy. Ten první veskrze pozitivní o neuvěřitelných pokrocích medicíny a možné eliminaci nejrůznějších dědičných defektů a ten druhý o fušování do řemesla samotnému pánubohu, tedy matce přírodě, která už má beztak plné ruce práce s přemnožením našeho druhu a my ji ještě takhle házíme klacky pod nohy.

Odpovědět


Re: Úžasná zpráva

Milan Krnic,2016-10-05 17:19:51

Úžasná zpráva i pro vás bude, že se trápíte zbytečně, protože ad druhý princip, příroda není nic, co by stálo mimo nás, ve smyslu "lidi a příroda". My prostě a jednoduše jsme součástí přírody, a tedy zcela vše, co činíme, je věc přírody. Matematicky vzato je příroda množina, a vše ostatní, včetně nás, podmnožiny.

Odpovědět


Re: Re: Úžasná zpráva

Jaroslav Lepka,2016-10-06 10:50:32

Doufám, že stejně úžasná zpráva pro vás bude, že mne to nijak netrápí, jen a pouze vyjadřuji nadšení z pokroku medicíny. O smyslu používaní množinového počtu v přírodních záležitostech by se dala vést delší diskuze, ale jinak samozřejmě máte naprosto pravdu v tom, že jsme pouze součástí přírody. Meritem mého povzdechu byl pohled na problém, že příroda má vlastní, pro nás zcela nepochopitelné mechanismy regulace porodnosti všech druhů (například, jak dokáže naplánovat na jaře roku, kdy bude silná nadúroda obilí a tím i škůdců, vyšší porodnost predátorů ) tedy i člověka, po populační explozi hladomor nebo válka či jiná katastrofa. A hlavně, že díky rozvoji a pokroku (nejen) medicíny docela dokážeme ty regulační zásahy eliminovat. Ovšem už neumíme rozhodnout, zda je to dobře nebo špatně, samozřejmě s vyjímkou čistě osobních pohnutek. Obávám se, že tady je vám matematika i s množinovou teorií vcelku k ničemu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Úžasná zpráva

Milan Krnic,2016-10-06 14:14:13

Píšete, že jsme součástí přírody, a vzápětí toto rozporuplně odtrháváte od sebe, ve smyslu, že my nějak narušujeme přírodní mechanismy. Nesmysl.

Odpovědět

Umělé množení lidstva

Emilka K.,2016-10-05 09:20:20

bude brzo (je) velký bussiness.....Osobně s metodami umělého oplodnění nesouhlasím a to opravdu nejsem postižena žádným náboženstvím. Matka 46 let ufuf... Degenerace lidstva postupuje.

Odpovědět


Josef Pazdera

,2016-10-05 10:13:38

Obávám se, že v tomto případě nemáte tak docela pravdu. Umělé oplodnění v tomto případě není to, o co tu jde. Je jen doplňkem léčby. Degeneraci, kterou máte nejspíš na mysli, má na svědomí dosavadní medicína. Ať už třeba tím, že pomocí antibiotik, antihistaminik, anti… dopřává všem těm, které by jinak selekce z důvodu špatného zdravotního stavu nepustila do reprodukce, dovoluje se množit a předávat vadné geny na své potomky. Molekulární genetika poruchy začíná přesně definovat a spolu s dalšími technikami je dovoluje napravovat. A spravuje náš software tak, že je to pro postižené na trvalo, bez nutnosti do konce života brát léky. A co je asi ještě důležitější, že postiženým, kteří by (třeba i nevědomky) na potomky přenášeli svůj dědičný hřích, léčí tak, že ani potomci nemusí trpět a jsou zdrávi. Je to zcela jiná medicína, než na jakou jsme byli dosud zvyklí. Jen ona může té degeneraci zabránit, a zaplať Pánbůh za ni.

Odpovědět


Re: Re: Umělé množení lidstva

Milan Krnic,2016-10-05 12:42:59

Jen doufám, že Pánbů uvolí, a bude se potomkům dařit. Pak to bude opravdu k nezaplacení.
Ještě bych nejásal. Každopádně je to skvělá informace, a děkuji za ní.

Odpovědět


Re: Umělé množení lidstva

Jaroslav Lepka,2016-10-05 14:37:21

Jo, matka 46 let, ale dvě děti zemřely a další čtyři se ani nenarodily, takže jí asi nic jiného nezbylo. I když zpráva neuvádí, zda nemá ještě jiné, přeživší děti. To ale pochybuju, že by pak podstupovala tohle martýrium.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz