Důkaz pro vojenský úder raketami Tomahawk ?  
Jak o tom informoval International Business Times (zpráva se již objevila i v našich médiích), měl emeritní profesor Massachusettského technologického institutu (MIT) Dr. Theodore Postol, který v minulosti často spolupracoval s vojenskou zpravodajskou službou, veřejně prohlásit, že neexistuje konkrétní důkaz, který by spojoval Bašára Asada s útokem chemickou zbraní v Khan Sheikhoun (Chán Šajchúnu).

Podle Postola jím pečlivě prostudovaná zpráva Bílého domu neobsahuje konkrétní důkazy o tom, že by za chemický útok ze 4. dubna byla odpověděná syrská armáda. Dokument nao­pak ukazuje, že na inkriminované místo nebyla shozena puma se sarinem, ale použito bylo nastra­žené zařízení, které nervově paraly­tickou látku obsahovalo.

 

 

Fotografie Trumpova „důkazu“. Jak vidno, fotografie za­bírá otevřené prostranství. Zdroj: Twitter, Qalaat Al Mudiq‏
Fotografie Trumpova „důkazu“. Jak vidno, fotografie za­bírá otevřené prostranství. Zdroj: Twitter, Qalaat Al Mudiq‏

Z jeho analýzy vyplývá, že útok provedli protivládní vzbouřenci, kteří oblast kontrolují: „Ve skutečnosti hlavní důkaz, který je zmiňován ve zprávě ukazuje, že útok byl proveden jedinci na zemi, a ne z letadla.“ Bílý dům měl špatně vyhodnotit snímky kráteru, kde se nachází zbytek munice, v níž měl být sarin, a příliš se soustředil na to, aby dokázal, že byl použit nervový plyn. Vzhled válcovité schrány, zřejmě uříznuté z těla rakety ráže 122 mm, neodpovídá tomu, že byla shozena z letadla a vybuchla při dopadu. Spíše nasvědčuje tomu, jak říká Postol, že byla nad válcem se sarinem od­pálena nálož, která válec zploštila, takže sarin pod tlakem unikl. Výbušnina měla podle Postola zapů­sobit na trubku jako úder tupou palicí, vrazila trubku do země a vytvořila zde kráter. A protože byla trubka naplněna sarinem, což je nestlačitelná kapalina, jakmile se trubka zmáčkla, sarin zapůsobil na stěny trubky i ucpávky na obou koncích, takže trubka po celé délce praskla a  uzávěr na jednom konci selhal. Theodore Postol tak odmítá i ruskou verzi výkladu událostí ze 4. dubna, tedy hypotézu, podle které puma shozená z letadla měla zasáhnout sklad vzbouřenců. Neboť kráter, ze kterého uni­kal sarin, se nachází na silnici.

 

 

Theodore Postol. Kredit: Massachusetts Institute of Technology
Theodore Postol. Kredit: Massachusetts Institute of Technology

Jenže tak malé množství sarinu, uvolněné na otevřeném prostranství, by nemohlo v Chán Šajchúnu způsobit stovky otrav a desítky úmrtí. I když byl v tomto nástražném zařízení s velkou prav­děpodob­ností islamisty vyráběný znečištěný sarin, určitě to nebyla jediná chemická látka, která se v této obci podílela na tolika otravách místního obyvatelstva. Nicméně, jak Theodore Postol říká, zde se uka­zuje, že poradci prezidenta Trumpa jejich předkládaný „důkaz Asadova útoku sarinem“ v podobě kráteru se zbytkem munice, nebyl zřejmě vůbec konzultován se specialisty vojenské zpra­vodajské služby. A tak vojenský úder okřídlenými raketami Tomahawk na syr­skou leteckou základnu Šajrát, který americký prezident Donald Trump nařídil 6. dubna 2017, se spíše než o skutečné dů­kazy opíral o emotivní vyjádření Trumpovy dcery Ivanky, která prohlásila, že Bašár Asad v provincii Idlíb zavraž­dil krásná miminka.

 

 

Zde detail z dokumentární fotografie agentury Reuters, ze kterého je i laikům zřejmé, že sem 4. dubna 2017 nedopadla letecká puma. Jeden z fragmentů tohoto technického zařízení (v rámečku) podle reportérů rychle zmizel a nebude možné jej dohledat. Zůstává tak otázkou, co tu tým Organi­zace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), který se dosud k tomuto kráteru nedostavil, nakonec vlastně najde.
Zde detail z dokumentární fotografie agentury Reuters, ze kterého je i laikům zřejmé, že sem 4. dubna 2017 nedopadla letecká puma. Jeden z fragmentů tohoto technického zařízení (v rámečku) podle reportérů rychle zmizel a nebude možné jej dohledat. Zůstává tak otázkou, co tu tým Organi­zace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), který se dosud k tomuto kráteru nedostavil, nakonec vlastně najde.

 

Na internetu se však již objevila analýza penzionovaného plukovníka W. Patricka Langa, který sloužil v blízkovýchodním odboru vojenské zpravodajské služby Defense Intelligence Agency (DIA). O jeho kvalifikaci svědčí fakt, že byl v minulosti pověřen vedením analytického odboru Středního východu a jižní Asie při Ministerstvu obrany na úrovni, která odpovídá hodnosti generálporučíka. Patrick (Pat) Lang v minulosti několikrát v tisku zopakoval prohlášení generála Michaela Flynna, který stál v čele DIA v letech 2012 až 2014: „Naše zprávy byly v Bílém domě razantně odmítány, měl jsem pocit, že nechtějí slyšet pravdu.“ A jak se zdá, poměry v Bílém domě se po příchodu Donalda Trumpa v tomto směru nikterak nezměnily. Neboť Patrick Lang ve své analýze říká: „Zpravodajské společenství vě­dělo, že Sýrie nesvrhla vojenskou chemickou zbraň na nevinné civilisty v Idlíbu. Spojené státy byly plně informovány o tom, že v Idlíbu existuje cíl, který Rusové považují za depo zbraní a výbušnin is­lámských rebelů.“ A není důvod v tomto Langovi nevěřit, vždyť i z našich sdělovacích prostředků víme, že Rusko a USA se navzájem informují o cílech, na které v Sýrii hodlají zaútočit. Podle plukov­níka Langa pak syrské letectvo v provincii Idlíb vybraný cíl zasáhlo konvenčními zbraněmi. Všichni zúčastnění předpokládali, že uvidí masivní sekundární výbuch. K němu však nedošlo. Namísto toho ze zasaženého depozitu začal stoupat specifický, chemický kouř. Ukázalo se tak, že „rebelové“ depo používali k uskladnění chemikálií (nikoliv hotového sarinu), jejichž účinky byly smrtelné. Neboť zde byly podle zpravodajců skladovány organické fosfáty a chlor. Právě tyto látky, šířící se díky proudění vzduchu, by tak ve skutečnosti měly stát za úmrtím civilistů v Chán Šajchúnu: metabolity organofos­fátu (organické sloučeniny fosforu) byly u pacientů z Chán Šajchúnu skutečně nalezeny v krvi, a protože jsou vylučovány močí, byly nalezeny i v jejich moči.

 

Jeden ze zdrojů: https://gosint.wordpress.com/2017/04/07/former-dia-colonel-us-strikes-on-a-syria-based-on-a-lie/


Organofosfáty, coby organické estery kyseliny fosforečné, se vcelku běžně používají v průmyslové výrobě a zemědělství jako pesticidy a insekticidy (není tomu tak dlouho, co v Indii zemřelo 23 dětí, které se otrávily pesticidem v jídle, podávaném ve školní jídelně). K otravě organofosfáty dochází nejčastěji vdechnutím, do organismu však pronikají i přes kůži. Při inhalaci se první příznaky otravy objevují již po několika minutách. Co je však nejdůležitější, organofosfáty patří mezi nervově paraly­tické látky, které dokáží zablokovat důležitý enzym, známý jako acetylcholinesteráza. Ta má za nor­málních okolností odbourávat sloučeninu acetylcholin, která je důležitým neuromediátorem (přenáší informace mezi nervovými buňkami v mozku a míše) a kromě toho umožňuje přenos vzruchů z ner­vových buněk na svalová vlákna. Nadbytek acetylcholinu, který není odbouráván zmíněným enzy­mem, pak způsobuje vlastní projevy otravy. Při otravách organofosfáty jsou ovlivněny v podstatě všechny orgánové systémy, což je dáno velkou důležitostí acetylcholinu pro lidský organismus. Mezi příznaky otravy organofosfáty patří nadměrné slinění a pocení, bolesti hlavy, zúžení zornic, svalová slabost, křeče, dušnost a zpomalení srdeční frekvence, ale i zvracení a průjmy. Nejzávažnější je těžké poškození nervového systému, které může způsobit zmatenost, epileptické záchvaty a v někte­rých případech bezvědomí a rychlou smrt. Jako protilátka (antidotum) se užívá, stejně tak jako u otravy bojovým plynem sarinem, sloučenina Atropin (byl podáván některým pacientům z Chán Šaj­chúnu), která celkově blokuje účinek acetylcholinu na organismus. Kromě toho je léčba symptoma­tická a má za úkol udržet funkční kardiovaskulární systém (kyslík, infuze, podpora srdeční činnosti, podpora ventilace).

 

Jak jsme se dozvěděli z posledních zpráv, v Haagu již jednal výkonný výbor Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), kde generální ředitel této organizace Ahmet Üzümcü přítomné seznámil s výsledkem dosavadního šetření. Odborníci OPCW totiž minulý týden odjeli do Turecka, kam byly některé oběti údajného chemického útoku ze syrské provincie Idlíb převáženy. Jak Üzümcü řekl, ve dvou laboratořích byly prověřeny biologické vzorky odebrané při pitvě z těl tří obětí. Vzorky z těl sedmi zraněných, kteří jsou v nemocnici, pak byly prověřeny na dalších dvou pracovištích pověře­ných OPCW. Všechny výsledky podle něj svědčí o tom, že tito lidé byli vystaveni sarinu nebo „látce jemu podobné“, tedy jinému organofosfátu. „I když detailní analýza laboratorního šetření bude násle­dovat, výsledky, jež máme už nyní k dispozici, jsou nevyvratitelné,“ řekl Üzümcü. K čemuž dodal, že odborníci, kteří jsou na místě, pokračují v práci a jsou připraveni odjet do Chán Šajchúnu, jestliže to bezpečnostní situace dovolí.

Do Turecka pacienty z Chán Šajchúnu převážel tým Bílých přileb, které vešly do povědomí širší ve­řejnosti v souvislosti s událostmi v Alepu. Velitel syrských Bílých přileb Ammar al Salmo o chemic­kém útoku na Chán Šajchún v syrské provincii Idlíb v rozhovoru pro DVtv, připojeném ke zprávě ČTK říká, že Bílé přilby mají zkušenosti s chlorem, ale ne s tím, čím byli obyvatelé Chán Šajchúnu zasa­ženi: „Takový zápach jsme cítili poprvé, takový druh bojového plynu.“ Tedy i z výpovědi Bílých přileb vyplývá, že k rozsáhlým otravám v Chán Šajchúnu nemohlo dojít tím, že by Syrské arabské vzdušné síly svrhly na město binární munici se sarinem. Neboť čistý sarin z armádní munice, což nám potvrdí každý armádní expert, je látkou bez barvy a bez zápachu.

 

Lékaři bez hranic (MSF) provozují čtyři zdravotnická zařízení v severní Sýrii a dalších více než 150 jich podporují po celé zemi. Na webových stránkách české pobočky této organizace v souvislosti s událostmi v syrské provincii Idlíb jsme se dočetli, že Lékaři bez hranic (MSF) pomáhali s urgentním příjmem pacientů v Bab Al Hawa na syrsko-turecké hranici, tedy v nemocnici vzdálené 100 km se­verně od Chán Šajchúnu, kde „osm pacientů vykazo­valo symptomy odpovídající půso­bení neuroto­xinu jako je nervový plyn sarin“. Neboť podle zástupců MSF se jednalo o zúžené zornice, svalové křeče a mimovolné vyprazdňování střev (kde přesně tito pacienti byli otravnou látkou zasaženi se ale neuvádí). Pozornosti mnoha čtenářů však unikla tato důležitá poznámka: „Kromě toho týmy Lékařů bez hranic navštívily i další nemocnice, kde zdravotníci ošetřovali oběti útoku. Tyto týmy poté uvedly, že oběti byly cítit po bělících prostředcích, což naznačuje tomu, že tito pacienti byli vystaveni chloru. Tyto zprávy silně napovídají tomu, že oběti útoku v Khan Sheikhoun byly vystaveny alespoň dvěma různým chemickým látkám.“

 

Závěrem je třeba podotknout, že některými sdělovacími prostředky šířené zprávy o tom, že Lékaři bez hranic navštívili chemikáliemi zasažené městečko Chán Šajchún, a tudíž nám mohou, na rozdíl od místních Bílých přileb, poskytnout skutečně seriozní, ověřené informace, se nezakládají na pravdě. Důkaz představuje rozhovor s Pavlem Gruberem, ředitelem české pobočky Lékařů bez hra­nic, zveřejněném na webu ČTK, kde na přímou otázku novináře z DVtv, zda v případě diskutovaného Chán Šajchúnu šlo o útok sarinem, Pavel Gruber odpovídá: „My to nemůžeme posoudit. My sku­tečně nevíme nic víc, než co si člověk dohledá v médiích. Ten princip přinášení svědectví u Lékařů bez hranic je důležitý a je klíčový. Říkáme tomu svědectví, protože to musí být založeno na naší zku­šenosti, na našem svědectví. A v téhle oblasti jsme nebyli. To znamená, my tam nemáme žádné spolupracovníky, není tam ani zařízení, které bychom podporovali, a proto já vlastně nemám víc in­formací než Vy.“

 

V případě tragédie, ke které došlo v syrském Chán Šajchúnu, zastávám hledisko zdravého skepti­cismu, se kterým nahlížím na informace, zveřejňované v našich sdělovacích prostředcích, neboť si hodlám na tuto událost utvořit svůj vlastní názor. To ale neznamená, že se snad ve svých závěrech nemohu mýlit, i když se dívám na tyto události z pozice „padni komu padni“. Jinak řečeno: já jako Lé­kaři bez hranic jsem v Chán Šajchúnu nebyl, a proto nemůžu mít víc informací, než si na internetu na­jdou čtenáři tohoto článku.

Datum: 21.04.2017
Tisk článku

Související články:

Co říkají experti na chemický útok v Sýrii?     Autor: Stanislav Mihulka (25.08.2013)
Jak by mohli Američané zničit syrské chemické zbraně?     Autor: Stanislav Mihulka (04.09.2013)
Zlikvidují syrský sarin americké mobilní laboratoře?     Autor: Stanislav Mihulka (13.09.2013)
Nanobionický špenát umí detekovat výbušniny     Autor: Stanislav Mihulka (08.11.2016)
Zavraždili zavrženého severokorejského prince nervovým plynem VX?     Autor: Stanislav Mihulka (25.02.2017)
V Sýrii útočili nervovým plynem a nebyla to náhoda     Autor: Stanislav Mihulka (09.04.2017)
Pervitin doma uvaríte a uskladníte, sarin sotva     Autor: Matej Čiernik (13.04.2017)Diskuze:

Osel X

Jaromir Mrazek,2017-05-12 15:00:16

Opravdovou analyzu mohla udelat vysetrovaci komise OSN, ale te to nedovolili. Tecka.

Muze byt sto emeritnich profesoru s nejlepsimi umysly, kteri prohlizeji snimky z google-earth a fotky zpravodajskych agentur, ani jeden zivot to nevrati, zadneho vinika to nepotresta.

Jen to dovoli pod clankem tunu obhroublych diskuzi o necem, cemu nikdo doopravdy nerozumi. Novinky.X. Akta X. Osel X.

Odpovědět

Pája Vašků,2017-05-02 12:29:14

Nehodnotím tak ani tak, pro zajímavost jen přikládám odkaz, kde je fotografie inkriminované trubky a nástražného zařízení vyfocena ve větším rozlišení. Včetně toho fragmentu, co prý zmizel.

https://www.hrw.org/news/2017/05/01/syria-new-evidence-shows-pattern-nerve-agent-use

Odpovědět

Neodbornost

Martin Dostál,2017-04-26 10:25:57

Web osla jsem si dlouhé roky cenil pro vysokou úroveň odborných příspěvků a apolitičnost. Ale jak se zdá, tak se doba mění. Nechápu, že byl tento příspěvek ohledně použití tomahawků americkou armádou na syrskou základnu vůbec zveřejněn na tomto webu. Místo důkazů a vyjasnění, přináší pouze spekulace vaše a nějakého emeritního profesora a to vše na úrovní Aktů X. "je i laikům zřejmé, že sem 4. dubna 2017 nedopadla letecká puma", co to je, to mám být odborná zpráva?
Fotografii místa „dopadu“, toho kráteru lze na webu nalézt několik a z různých úhlů pohledu. Na jedné fotografii je i nějaký dřepící člověk v sandálech s maskou, odebírající vzorek něčeho. Pokud ten dotyčný neměří 5 metrů na výšku, tak ta „explozí“ zploštělá trubka měla ve skutečnosti původní průměr 5, možná 7cm, žádný kalibr 120mm. Původní délka 80cm, možná víc. Pro toho, kdo byl na vojně, viděl instruktážní filmy s pokusy na psech musí být jasné, že nervově paralytická látka uvolněná z objemu náplně válce uvedených rozměrů může v ideálním případě zabít nebo poškodit zdraví stovkám i tisícům lidí.
Je pravděpodobné, že povstalci chtěli tímto způsobem využít bombardování Asadem k jeho diskreditaci nebo spíš k "nalezení" přímých důkazů že použil chemickou zbraň proti povstalcům i civilistům a vyvolat tak reakci lhostejného světa. To ale nevylučuje, že ze strany vládního vojska došlo skutečně k použití chemických zbraní toho dne.
V občanské válce v Sýrii doteď zahynulo 500t osob. V naprosté většině se jedná o oběti způsobené právě asadovým režimem podporovaných Moskvou. IS má na svědomí nepoměrně méně z těchto ztrát. Řezník z Allepa za pomocí ruské podpory likviduje celá města, bez ohledu na civilisty. Opakovaně útočí i na zdravotnická zařízení, humanitární konvoje. Úmyslné blokády, vyvolávané hladomory, barelové bomby. Dá se tady mluvit o genocidě. Jakákoliv z věcí uvedených výše je v rozporu s Ženevskými konvencemi a jak Asad, tak i ruská strana patří před soud.
Chemické zbraně proti povstalcům, ale zejména civilistům rovněž opakovaně v minulosti použil. To že údajně všechny chemické zbraně Asad zlikvidoval je stejně neprůkazné, jako že je stále má nebo že je vyrábí. Sankce na nějaké osoby, to je to úplně nejmenší, co se dá v téhle situaci dělat. Je celkem jedno, jestli vládní letouny použili „pouze“ chlór. I ten přece zabíjí! Pokud USA provedli útok za miliony dolarů, měli dost důkazů, že k chemickému útoku došlo. A že k němu došlo, ví jistě dobře Rusové i Asad. Zdroje zpravodajských informací - odposlechy, satelity a další zdroje americká strana z jasných důvodů zveřejňovat nebude.
Sametová revoluce, sametový rozvod se Slovenskem, uznání celého světa k Václavu Havlovi. Česká republika byla ještě před dvaceti lety vysoce respektována za propagaci dodržování lidských práv a jejich prosazování ve světě. Dnešní Česká republika je pragmatická, až cynická, lhostejná k lidským právům. V diskuzích nad fotkami mrtvých těl dospělých i dětí jsou nejvíc bodované příspěvky s těmi nejcyničtějšími komentáři. Nejčtenější a nejpopulárnější jsou zprávy a weby s „alternativní“ nebo „hybridní“ pravdou. Pokud chce osel.cz jít rovněž touto cestou, tak víc takových příspěvků, jako tento pana Wágnera.

Odpovědět


Re: Neodbornost

Karel Wágner,2017-04-26 14:36:10

Dosud se mi ještě nepodařilo pochopit myšlenkové pochody lidí, schopných obhajovat tzv. povstalce, rebely, či vzbouřence, kteří chtěli tímto způsobem využít otravnou látku k nalezení důkazů „že Asad použil chemickou zbraň proti povstalcům i civilistům a vyvolat tak reakci lhostejného světa“. Já osobně se s tím, že islamisté (páchající v Sýrii i jiná zvěrstva) kvůli „reakci lhostejného světa“ zabili v Chán Šajchúnu 17 dětí, nikdy nemohu smířit.

Nicméně je zajímavé, že i když se cítíte být (apolitickým) odborníkem, vůbec se nepouštíte do kritiky Postelovy analýzy, kde je uveden sled událostí, ale i analýza povětrnostních vlivů, či všechny podstatné fotografie a videa, jak se může každý přesvědčit třeba zde: The Nerve Agent Attack that Did Not Occur: Analysis of the Times and Locations of Critical Events in the Alleged Nerve Agent Attack at 7 AM on April 4, 2017 in Khan Sheikhoun, Syria:
http://www.washingtonsblog.com/2017/04/67102.html

Ale především Vám uniká, pane Dostále, meritum celé věci, když říkáte, že USA pro odpálení střel Tomahawk za miliony dolarů, kdy kromě několika vojáků i u ostřelované základny Šajrát zabily 4 děti, měly „dost důkazů, že k chemickému útoku vládním vojskem došlo.“ Zřejmě jste dosud ještě nepochopil, že se americká zpravodajská komunita snaží veřejnost upozornit na fakt, že oněch „dost důkazů“ pro útok vládního vojska sarinem Trumpova administrativa neměla. Neboť v úterý 11. dubna vydal Bílý dům svoji odtajněnou zpravodajskou zprávu WHIR, podle které onen kráter s trubkou, o kterém i Vy hovoříte, má být hlavním „důkazem“ pro tvrzení, že syrské vzdušné síly obyvatelstvo Chán Šajchúnu bombardovaly sarinem. Příslušný White House Intelligence Report (WHIR), veřejnosti dostupný na internetu, jste si jistě prostudoval, a tedy víte, že se zde říká: „Video z otevřeného zdroje také ukazuje, kam věříme, že chemická munice dopadla [zdůrazněno] – nikoliv na sklad zbraní, ale uprostřed ulice v severní části Chan Shaykhun. Komerční satelitní snímky z tohoto místa od 6. dubna ukazují kráter v cestě, který odpovídá videu s otevřeným zdrojovým kódem.“

A to již nemluvím o tom, že podle Úmluvy o chemických zbraních jsou přípustné jen ty důkazy, které byly testovány Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), přičemž součástí Konvence o chemických zbraních je nařízení, podle kterého není, kromě pověřených inspektorů OSN, nikomu dovoleno převážet vzorky přes hranice. To Vám pak pane Dostále, jako odborníkovi není divné, že vzorky z Chán Šajchúnu měly být dopraveny do USA, kde byly v laboratořích podrobeny analýzám a již 6. dubna večer, kdy prezident Trump rozhodl o útoku na syrskou leteckou základnu, měl pro svůj výklad událostí ze 4. dubna Bílý dům nezvratné důkazy o původu munice a chemickém složení užitého organofosfátu?

Odpovědět


Re: Re: Neodbornost

Milan Krnic,2017-04-26 17:12:21

Jenže i francouzská tajná služba potvrzuje, že to byl sarin, a použil ho Asad!
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/byl-sarin-ukazala-francouzska-analyza-vzorku-z-mista-chemickeho-utoku-v-syrii_1704261233_pj
A dle známého pravidla: Tajné služby nelžou!
Na jednu stanu jsem rád, že nejen české soudnictví (aktuálně třeba kauza Lukáše Nečesaného) mě utvrzuje v tom, že prožíváme dobu pocitovou!

Odpovědět


Re: Re: Re: Neodbornost

Karel Wágner,2017-04-26 20:30:40

Tak to už tady v diskusi bylo, podívejte se až dolů:
Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit, Karel Wágner,2017-04-23 07:32:32

To je úplně to samé, jako když v dnešním článku redakce iDNES píše:
„O tom, že syrská armáda pří útoku v Chaj Šajchúnu použila sarin nebo podobnou chemickou látku, informovala před pár dny také Organizace pro zákaz chemických zbraní„

Přitom na redakčním odkazu je původní článek z iDNESu, na který si může každý kliknout a vše si ověřit. A tam se může dočíst : „Útok vyšetřuje Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)... Cílem vyšetřování není určit viníky, ale pouze dokázat použití zakázaných látek.“

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/rusko-syrie-hmimim-latakija-basar-asad-dh3-/zahranicni.aspx?c=A170420_192327_zahranicni_aha

Inu, někteří z našich novinářů lžou, až se jim od klávesmice práší...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Neodbornost

Milan Krnic,2017-04-27 07:12:58

Bylo tu (2017-04-23 07:32:32), že fr. tajná služba provádí vyšetřování, ale to, jak se zdá, již skončilo, a viník je podle něj jasný. O zprávě od tajné služby si můžeme nechat zdát ... to je čistě záležitost víry.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Neodbornost

Karel Wágner,2017-04-27 14:10:06

Máte pravdu, nemám čas všechno sledovat, jde o nové prohlášení, které učinil francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault, podle kterého mají mít francouzské zpravodajské služby "vědecký důkaz, že syrský režim byl zodpovědný za chemický útok, který zabil 87 lidí". Ale to by bylo na dlouhé povídání...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Neodbornost

Milan Krnic,2017-04-27 17:24:49

Já vím. Proto jsem si z toho dělal legraci. Cíl těchto, ve společNosti, zejména pak na Webu uváděných, napětí zvyšujících kOnstatování o vědeckých důkazech mi ale bohužel není znám.
:)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Neodbornost

Josef Hrncirik,2017-04-27 18:19:00

Po Izraeli se chce přidat i Britanie.

Odpovědět

Z nejnovějších zpráv

Karel Wágner,2017-04-25 09:53:32

Z nejnovějších zpráv: Spojené státy v reakci na chemický útok v Chán Šajchúnu, při němž zemřelo přes 70 lidí včetně dvou desítek dětí, uvalily 24.4.2017 sankce na 271 pracovníků syrského Studijního a výzkumného vědeckého střediska (SSRC), které je podle Washingtonu odpovědné za vývoj a produkci chemického zbraňového arzenálu. V pondělí to oznámil americký ministr financí Steven Mnuchin, jehož úřad za sankce odpovídá. "Tyto rozsáhlé sankce míří na vědecké středisko, které přispělo k hrůznému chemickému útoku syrského diktátora Bašára Asada na nevinné civilisty. Spojené státy tak vysílají jasný vzkaz, že my za takovou akci připisujeme zodpovědnost celému Asadovu režimu," řekl Mnuchin.

Odpovědět


Re: Z nejnovějších zpráv

Karel Wágner,2017-04-25 10:40:44

Podle dřívějších prohlášení Bílého domu mělo v srpnu 2013 právě toto syrské středisko Scientific Studies and Research Center (SSRC) připravit chemickou munici používanou pro smrtící chemické útoky v oblasti Ghúta, východně od Damašku, kde si chemický útok vyžádal stovky obětí, především žen a dětí. Inspektoři OSN ve své zprávě tehdy konstatovali, že environmentální, chemické a lékařské vzorky, které odebrali, poskytují jasný a přesvědčivý důkaz, že v oblasti Ghúta u Damašku byly použity rakety obsahující sarin s dovětkem, že útočníci použili téměř 400 litrů této látky. U nás lze v odborné literatuře nalézt několik statí na toto téma:

Středa, Ladislav, Zničení syrských chemických zbraní: další krok k celosvětovému chemickému odzbrojení, Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 4, s. 88-101, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line).

Odpovědět


Re: Re: Z nejnovějších zpráv

Milan Krnic,2017-04-25 12:49:29

Zpráva OSN je krásně výmluvná. Jak jsem již zmiňoval pod minulým článkem na toto téma:
Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 2013
https://www.scribd.com/document/168606795/U-N-Report-on-Chemical-Attack-in-Syria
Strana 22.
"Limitations:
As with other sites, the locations have been well traveled by other individuals prior to the arrival of the Mission. Time spent on the sites was well used but limited. During the time spent at these locations, individuals arrived carrying other suspected munitions indicating that such potential evidence is being moved and possibly manipulated."
Ta zajímavá část: V průběhu času, stráveného na těchto lokalitách, přejížděli lidé s různou podezřelou municí, což navozuje, že potenciální důkazy byly přemisťovány a bylo s nimi pravděpodobně manipulováno.

Odpovědět


Re: Re: Re: Z nejnovějších zpráv

Karel Wágner,2017-04-25 16:40:21

Vyšetřovaných chemických útoků z roku 2013 bylo v Sýrii několik. Současné události z Chán Šajchúnu se do jisté míry zdají být paralelou k chemickému útoku z 19. března 2013 v oblasti Chán al-Asal poblíž metropole Alepo v provincii Halab. Při tomto útoku zahynulo 26 osob a více než 80 lidí utrpělo zranění. Zpočátku nebylo z přicházejících zpráv zřejmé, jaké chemické látky byly použity. Uvažovalo se o pesticidech, koncentrovaném slzném plynu i možném úniku toxické látky z chemického provozu, zasaženého raketou. Až později se ukázalo, že byl použit sarin. Na základě analýz odebraných vzorků a zbytku munice bylo možné konstatovat, že sarin použitý v Chán al-Asalu nebyl průmyslové výroby a jako rozbuška byla použita trhavina hexogen, která není používána ve standardní munici. Sarin nesla podomácku vyrobená raketa Bašair-3, kterou vládní síly nepoužívají. Na základě těchto poznatků dospělo několik expertů k závěru, že sarin použili nejspíše syrští rebelové. V podobném duchu se vyjádřila i Carla del Ponteová, členka Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN, jak o tom informoval deník The Washington Times - Monday, May 6, 2013: Syrian rebels used Sarin nerve gas, not Assad’s regime: U.N. official.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Z nejnovějších zpráv

Milan Krnic,2017-04-25 18:33:55

Má reakce na týkala toho jasného a přesvědčivého důkazů OSN.
Osobně jsem přesvědčen, že jak to bylo ve skutečnosti, se stejně nikdy nedozvíme, protože než na místo činu přijede mezinárodní vyšetřovací tým, je zcela pochopitelně jiné, nežli nedotčené.
Než plýtvat energii a zdroji na takováto vyšetřování, raději bych investoval do vzdělávání.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Z nejnovějších zpráv

Karel Wágner,2017-04-25 20:45:42

Ano, čas opět zůstává klíčovým prvkem, neboť podle Úmluvy o chemických zbraních jsou přípustné jen ty důkazy, které byly testovány OPCW, přičemž součástí Konvence o chemických zbraních je nařízení, podle kterého není dovoleno převážet vzorky přes hranice: "Jediná organizace kompetentní ke shromáždění důkazů a analýz je OPCW. A oni zatím nejsou v Sýrii a nebudou do Sýrie vstupovat, dokud k tomu nebude přijato usnesení Rady bezpečnosti OSN," řekl ve čtvrtek 13. dubna v Newsweeku bývalý důstojník britské armády a odborník na chemické zbraně Bretton-Gordon.

Odpovědět

Nedůvěryhodné

Vladimír Němec,2017-04-24 11:50:12

se mi zdá: „Takový zápach jsme cítili poprvé, takový druh bojového plynu.“ Neumím si představit, že by někdo lezl tam, kde smrdí otravný plyn.

Odpovědět

Ještě k situaci v Chán Šajchúnu

Karel Wágner,2017-04-24 08:11:24

Zde ještě několik podstatných informací pro objasnění situace v syrském Idlíbu. V provincii Idlíb dnes existují de facto dva hlavní bloky islamistů. Jeden z nich je Haját Tahrír aš-Šám, v jehož čele stojí Fronta dobytí Sýrie (Džabhat Fatah aš-Šám), přejmenovaná Fronta an-Nusrá. Druhý blok představuje džihádistická skupina Ahrár aš-Šám, kterou Rusko v minulosti zařadilo k teroristickým organizacím, což USA neučinily. Od prosince 2012 Spojené státy vedou Nusru jako teroristickou organizaci, o rok později ji na tento seznam zařadila také OSN, neboť její bojovníci byli několikrát obviňování z masakrů menšin a civilního obyvatelstva. V zahraničí Fronta an-Nusrá dosud neútočí, z napojení na tuto teroristickou organizaci však federálních bezpečnostní složky podezřívaly islamistu Syeda Farooka, který spolu se svou partnerkou na konci roku 2015 v kalifornském San Bernardinu zabil 14 lidí a dalších více než 20 zranil. Američané Frontu an-Nusrá bombardují od září 2014 a Nusra při těchto náletech přišla o stovky bojovníků. Přesto údajně nehodlá na Ameriku útočit a její velitelé prohlašují, že bojují výhradně proti Bašárovi Asadovi. Džihádistické skupiny z provincie Idlíb se dosud nedokázaly sjednotit a zřejmě k tomu ani nedojde, neboť v Sýrii proti sobě bojují znesvářené klany a nejrůznější milice. Jak zdejších poměrů znalý Pal Refsdal, autor filmového dokumentu Dugma: Spoušť, o sebevražedném komandu syrské Fronty an-Nusrá, v rozhovoru pro iDNES ze 14. března 2017 prohlásil: „Řadový bojovník tam klidně svému veliteli řekne, že pokud mu dá nějaký rozkaz, se kterým nesouhlasí, tak on přejde k jiné skupině. A skutečně to udělá.“

Vzhledem k tomu, že provincii Idlíb ovládá především Fronta dobytí Sýrie (Nusra), útočily zde v minulosti již několikrát americké drony, které tu islamistům zlikvidovaly několik významných velitelů. Fronta an-Nusrá před lety slíbila věrnost teroristické síti al-Káida, v červenci roku 2016 však syrští islamisté vazby údajně zpřetrhali a změnili si jméno. Na bojištích severní Sýrie patří milice Džabhat Fatah aš-Šám (Nusra) k vojensky nejschopnějším „rebelům“ bojujícím proti režimu Bašára Asada, jehož odstoupení požadovaly i Spojené státy. Přesto však Barack Obama nařídil Pentagonu několik týdnů před svým odchodem z Bílého domu tvrdší postup proti členům bývalé Fronty an-Nusrá. Americká armáda dostala za úkol najít a zlikvidovat lídry této skupiny. Obama dlouhodobě varoval, že tito ozbrojenci představují stejné riziko jako tzv. Islámský stát. Stejného názoru jsou ovšem Rusové a Bašár Asad, jejichž letadla v provincii Idlíb bombardují pozice islamistů. Hassan Elbahtimy z Centra vědy a bezpečnostních studií na King's College v Londýně k tomu poznamenal, že tolik dnes diskutovaný Chán Šajchún, kde mělo dojít k útoku sarinem, je významným cílem Asadových sil, neboť hraničí s dálnicí spojujícími vládou ovládaná města s povstaleckými pevnostmi na severu.

Odpovědět

"dopadový" kráter

Ladislav Nešněra,2017-04-23 07:46:44

Nikdy jsem neviděl kráter (po výbuchu ani dopadový, pominu-li Měsíc). Bylo by možné trošku rozvést: "je i laikům zřejmé, že sem 4. dubna 2017 nedopadla letecká puma".
Za odpověď předem děkuji, za článek zvlášť.

Odpovědět


Re: "dopadový" kráter

Karel Wágner,2017-04-23 10:16:31

Zde nechci spekulovat. Ruská i syrská letadla prakticky výhradně bombardují cíle v Sýrii pomocí neřízených pum. Zde mohlo jít o bomby FAB pod letouny Su-24, Su-25, Su-17/22 a MiG-21, které existují v několika verzích. FAB je označení celé skupiny, jejich ráže se pohybují v rozmezí 50-9000 kg. Je jim společné základní určení a obvyklé použití proti nezpevněným, zejména statickým cílům. Mezi ně patří například továrny a jiné budovy (případ Chán Šajchúnu), mosty a další neopevněné cíle. Nejpoužívanější verze pumy FAB-100 je FAB-100-M54 (která je totožná s tříštivě-trhavou OFAB-100-120), další často používanou verzí je FAB-100ZE se zápalnými účinky. Ovšem mohlo zde jít i o jiné bomby. Pokud se chceme bavit o kráterech, pak je málo pravděpodobné, že by zde šlo o těžké bomby FAB-1500, které v zemi vytvářejí kráter o průměru 20 metrů. Přesto však kráter z dané fotografie neodpovídá kráteru po dopadu letecké pumy, na což upozorňoval emeritní profesor Massachusettského technologického institutu (MIT) Theodore Postol. Nicméně pokud budete vědět, jaké pumy shazovaly syrské letouny Suchoj SU-22 na vybrané objekty v městečku Chán Šajchún a jeho okolí, budou Vám schopni naši armádní specialisté, na které se můžete obrátit, stanovit průměr a hloubku kráteru.

Odpovědět


Re: Re: "dopadový" kráter

Karel Wágner,2017-04-23 18:08:03

Pane Nešněro, pokud jste něco takového dosud neviděl (spíše tu ale půjde asi o slovíčkaření) a chcete vidět kráter či jámu, prohlubeň (depresi) po bombách v současné Sýrii, zadejte si do vyhledávače - Obrazem: Exploze bomb v Damašku. Pokud chcete video, zadejte - Apokalypsa z dronu Syrské Aleppo je v troskách | (2:23) | video: Reuters. Tam všude uvidíte, jak vypadá prohlubeň po výbuchu letecké pumy, která místo na budovu spadla na silnici.

Odpovědět


Re: Re: Re: "dopadový" kráter

Milan Krnic,2017-04-23 18:36:48

Toliko k těm spekulacím. :)
Lépe je vyhledávat anglicky, tedy "bomb craters in damascus".
Každopádně záleží, jak jste již uváděl, na hmotnosti munice. Osobně spíš důvěřuji odborníkům.
Ovšem to nic nebraní tomu tvrdit, že si ty bazénky na vámi zmiňovaném videu vyhloubili sami. Ono co také v tak rozbořeném městě, než vodní sporty. :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: "dopadový" kráter

Karel Wágner,2017-04-23 20:12:59

Inu, i takové foto se na netu najde: In Syria’s Aleppo, children swim in bomb craters

Odpovědět


Re: Re: "dopadový" kráter

Vladimír Němec,2017-04-24 11:48:54

Laický pohled: Pokud puma nese místo nálože otravný plyn, těžko můžeme očekávat stejný kráter!!!

Odpovědět


Re: Re: Re: "dopadový" kráter

Karel Wágner,2017-04-25 07:34:39

Ještě jednou a naposled. V popisku obrázku se říká: „detail z dokumentární fotografie agentury Reuters, ze kterého je i laikům zřejmé, že sem 4. dubna 2017 nedopadla letecká puma“.
Tedy i většině laické veřejnosti je právě z tohoto detailu zřejmé, že zbytek toho, co mělo nést sarin, neodpovídá zbytku letecké pumy, shazované ze stíhacích bombardérů Suchoj Su-22. A je už jedno, zda hovoříme o konvenční, nebo chemické munici.

Odpovědět


Re: "dopadový" kráter

Josef Hrncirik,2017-04-25 09:09:42

Na obr. 3 chybí měřítko a pohled z více směrů, celkové umístění v lokalitě masakru.
Co jsou trosky na silnici na cca 10 hod pomyslného ciferníku?
Celé to dělá dojem, že napřed vznikl kráterek a do něj byla zatlučena prasklá (rozstřelená) trubka, ze které sarin vystřikl neefektivně jedním směrem a reakce trubku nepoložila či neodmrštila.
Kde je špice, stabilizátory a zbytky výmetového zařízení, ev. louže sarinu?.

Odpovědět


Re: Re: "dopadový" kráter

Josef Hrncirik,2017-04-25 09:20:08

Bylo-li to binární, pak by se měly najít 2 vnitřní obaly ev. promíchávátko (rotavátko)před vyščágnutím.

Odpovědět


Re: Re: "dopadový" kráter

Karel Wágner,2017-04-26 10:38:18

Více informací je v článku se závěry Dr. Theodora Postola - MIT Scientist FURTHER Debunks False Flag: "The Nerve Agent Attack that Did Not Occur", kde je analýza času a povětrnostních vlivů, všechny podstatné fotografie a videa: http://www.zerohedge.com/news/2017-04-19/

Odpovědět

Toto je první

Petr Jack,2017-04-23 01:20:52

Toto je první článek, zabývající se tínto tématem, který je čistě technický a velmi striktně apolitický. Díky za něj

Odpovědět

Dodal bych

Josef Šoltes,2017-04-22 18:22:08

Ještě pár poznámek: důkaz nečistého sarinu neznamená, že nemůže pocházet z vojenských skladů v Sýrii, lze ho namíchat a vyslat předem, on chvíli vydrží, nerozpadne se hned.

Dále pak skutečně mohlo jít o sklad chemikálií, třeba chloru. Pro Asada by to byl ideální cíl. Hodíte sarinovou bombu na sklad plný chloru (o kterém víte a nikdo ho neřešil, byl u rebelů) a všichni si budou myslet, že vy jste ten hodný, protože jste "konvenčně" bombardoval sklad chemikálií, které chtěli použít proti vám...

Odpovědět


Re: Dodal bych

Richard Vacek,2017-04-22 18:50:41

No vidíte, vy pochybujete, ale světová veřejnost měla hned jasno.

Odpovědět


Re: Dodal bych

Milan Krnic,2017-04-22 19:03:20

Jenže těmto spekulacím předchází v diskuzi u minulých článků na toto téma uváděné, že ani není jisté, zda incident vůbec souvisí z útokem armády. "Abych uvedl příklad – podle jedné z našich tajných služeb byl únik (otravného plynu, pozn. red.) v 6:30 ráno, ale ten nálet až v 11:30,“ sdělil Zaorálek." Zdroj:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2078103-rusko-odmitlo-v-osn-rezoluci-k-utoku-chemii-v-syrii-usa-hovori-o-moznosti-zasahu

Odpovědět

Dodal bych

Josef Šoltes,2017-04-22 18:22:07

Ještě pár poznámek: důkaz nečistého sarinu neznamená, že nemůže pocházet z vojenských skladů v Sýrii, lze ho namíchat a vyslat předem, on chvíli vydrží, nerozpadne se hned.

Dále pak skutečně mohlo jít o sklad chemikálií, třeba chloru. Pro Asada by to byl ideální cíl. Hodíte sarinovou bombu na sklad plný chloru (o kterém víte a nikdo ho neřešil, byl u rebelů) a všichni si budou myslet, že vy jste ten hodný, protože jste "konvenčně" bombardoval sklad chemikálií, které chtěli použít proti vám...

Odpovědět

Rychlost stanovení viníka

Richard Vacek,2017-04-22 17:54:54

Jasné je to, že se tato tragická událost stala. Velmi rychle bylo zjištěno, čím byla způsobena a kdo to způsobil. Řada světových politiků také okamžitě věděla, jak to proběhlo. Z toho je snad jasné, že to tak muselo být, protože bylo potřeba, aby to tak bylo. A to I kdyby to náhodou bylo úplně jinak. A autora článku se dá spolu se známou českou komedií Pelíšky zeptat: "komu tím prospějete?"

Odpovědět


Re: Rychlost stanovení viníka

Miroslav Stuchlík,2017-04-23 01:08:33

To je jako havárie polského letadla u Smolenska, tam se taky hned vědělo, že za to může pilot.

Odpovědět

Vtip

Josef Šoltes,2017-04-22 14:23:51

Dobrý den, můžete mi vysvětlit, o které organické fosfáty podle vás šlo? A opravdu nechápu, jak můžete ve svém textu rozlišovat organofosfáty a sarin jako dvě věci. Sarin je totiž také organofosfát. Už jenom toto docela tragické nepochopení věci snižuje hodnotu vašeho textu k bodu mrazu.

Odpovědět


Re: Vtip

Jaroslav Pešek,2017-04-22 14:55:28

To je divné, já jsem z článku naopak pochopil, že sarin je organofosfát. Asi neumíte číst.

Odpovědět


Re: Re: Vtip

Josef Šoltes,2017-04-22 18:00:02

Zřejmě neumím číst. Protože sarin nelze skladovat v podobě sarinu, ale pouze prekurzorů, které nejsou toxické. Proto mi to nedává smysl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Vtip

Karel Wágner,2017-04-22 19:13:56

Můžete zde prosím pro všechny, kteří kdy budou tuto diskusi číst, citovat onu Vámi objevenou pasáž v tomto článku, ve které se říká, že byl v depu islamistů "skladován sarin v podobě sarinu" ?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Vtip

Milan Krnic,2017-04-22 19:26:38

Tak já jsem se ve vašem článku nedočetl ani, že by tam byly skladovány prekurzory sarinu. I když to "používali k uskladnění chemikálií (nikoliv hotového sarinu)", je k tomu trochu zavádějící.

Odpovědět


Re: Vtip

Karel Wágner,2017-04-22 15:36:02

Myslím, že Vám už dobře zde odpověděl pan Jaroslav Pešek.

Odpovědět


Re: Re: Vtip

Josef Šoltes,2017-04-22 17:59:08

Tvrdíte tu, že ve skladu byly organofosfáty. Nicméně prekurzory Sarinu, ve kterých se skladuje, jsou Metylfosfonyldifluorid (DF) a směs 2-propanolu a izopropylaminu (OPA). Všechny ty látky jsou relativně netoxické (bez šance na to, aby zabíjely v takovém množství) a je absurdní si myslet, že při jejich smíchání výbuchem by došlo ke vzniku dostatečného množství i nečistého sarinu. To není fyzikálně možné, ty reakce takto neprobíhají.

Chlor je navíc velmi reaktivní prvek a není prostě možné, aby svržením pumy došlo k tomu, co nám tu popisujete. To by ta puma musela umět míchat, třepat, pak počkat a pak výbuchem rozmetat hotový produkt do okolí. Good job.

Odpovědět


Re: Re: Re: Vtip

Milan Krnic,2017-04-22 19:16:19

Opravdu to vypadá, že jste ten článek zcela přesně nečetl. Zkuste prosím citovat. Díky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Vtip

Karel Wágner,2017-04-22 20:10:38

Ještě jednou v klidu, a bez emocí, si pane Šoltesi přečtěte celý článek.
Ad 1) netvrdím, že „ve skladu byly organofosfáty“, ale jen uvádím názor některých Američanů, není to tedy moje tvrzení, za kterým bych si měl stát.
Ad 2) odborně řečeno, sarin (isopropyl- methylfosfonofluoridát), označovaný zkratkou GB, patří mezi nervově paralytické látky (zkratkou NPL), kam se řadí též soman, cyklosin a tabun. Struktura NPL řady G se obecně odvozuje od kyseliny fosforité, resp. od jejího tautomerního isomeru, kyseliny fosfonové, konkrétně pak od kyseliny methylfosfonové (odtud pak organofosfonáty). Výjimkou je tabun, který je funkčním derivátem kyseliny fosforečné. Bezprostředním prekurzorem syntézy NPL řady G je difluorid methylfosfonové kyseliny (DF), který vzniká reakcí methylfosfonodichloridu s bezvodým fluorovodíkem a který následnou reakcí s isopropylalkoholem v přítomnosti báze (např. isopropylaminu) poskytuje sarin (GB) a isopropylamonium-fluorid.
Přičemž ve zprávě z Edgewood Arsenal (USA) se DF, coby prekurzor sarinu, který byl dříve v Sýrii ve velkém množství skladován, popisuje jako látka dráždící oči a sliznice obdobně jako fluorovodík. Pokusy na zvířatech ukázaly, že DF je v parách 150–1100 krát méně toxický než sarin, takže se dá říci, že jeho toxicita je srovnatelná s chlorem. Rozhodně však není zanedbatelná: pokud by Fronta anNusrá v depu skladovala nějaké množství prekurzoru DF, který by byl rozptýlen v ovzduší a následně zasáhl některé z obyvatel, rozhodně by u nich docházelo k otravám. Není tedy pravda, že prekurzor DF je netoxický.
Ad 3) nevím kde jste v článku objevil, že v případě látek uskladněných v depu džihádistů „při jejich smíchání výbuchem by došlo ke vzniku dostatečného množství i nečistého sarinu“. Pokud je skutečně v článku taková pasáž, ocitujte ji prosím.

Tím končím. Přeji Vám hezký večer.

Odpovědět

ale ale, chlapci

Jakub Beneš,2017-04-22 10:23:15

pane Wágnere, už jste se popral s Mihulkou, který tu nedávno měl nezvratitelné důkazy, že to byl Asad a útok američanů obhajoval? :-))

Odpovědět


Re: ale ale, chlapci

Milan Krnic,2017-04-22 11:16:17

Prosím citujte, kde pan Mihulka tyto nevyvratitelné důkazy zmiňoval. Děkuji!

Odpovědět

Dotaz

Jiří Matoušek,2017-04-21 19:06:00

Kdo si opravdu myslíte, že se zjistí pravda tam, v čem mají prsty tajné služby, zkuste sem v diskusi připojit třeba čárku, nebo smajlíka, cokoliv..... Slibuji, že za týden Vám tady napíši, jak podobné hlasování dopadlo na jihu Floridy, kde zrovna provedli něco podobného.

Odpovědět


Re: Dotaz

Milan Krnic,2017-04-21 22:11:41

Se zjistí ... samo se nezjistí nic ... já jí pravděpodobně nezjistím, ale někdo jiný může.

Odpovědět


Re: Re: Dotaz

Petr Jack,2017-04-23 01:13:26

Cituji část Vašeho příspěvku k článku o pana Mihulky "Pravda je to, na čem se shodneme, že to tak je." Máte pravdu - Vy rozhodně nic nezjistíte - Vy si to odhlasujete a je!!!!!

Odpovědět


Re: Re: Re: Dotaz

Milan Krnic,2017-04-23 08:08:05

V tomto, jak zde uvádím, nevím. Snad časem :)

Odpovědět

A foto obligátní barelové pumy a účinku by nebylo?

Josef Hrncirik,2017-04-21 18:57:02

Odpovědět


Re: A foto obligátní barelové pumy a účinku by nebylo?

Karel Wágner,2017-04-23 07:19:52

Tak aby zas v diskusi zbytečně nedocházelo k nějakým nedorozuměním: v případě náletů v Chán Šajchúnu se vůbec nehovořilo o barelových bombách, ale vždy o leteckých pumách, které nesl stíhací-bombardovací letoun Suchoj SU-22. Ten může nést až 4000 kg podvěšené výzbroje. Protože v případě Chán Šajchúnu žádný z očitých svědků, dokonce ani tzv. Bílé přilby nehovoří o vystřelených raketách, ale jen o shazovaných pumách, je třeba si připomenout, že SU-22 může nést klasické pumy do hmotnosti 500 kg, přičemž letecké pumy kalibru 100 kg a 250 kg se dají zavěsit na šestinásobné závěsníky. A i když pozice rebelů hypoteticky může SU-22 zasáhnout sarinem, nemůže z hlediska vojenské praxe nést hotový sarin, ale jenom binární (dvojsložkovou) munici, kde sarin vzniká v časovém intervalu mezi svržením letecké pumy a jejím dopadem na cíl. Naproti tomu sarin jako náplň do jednosložkové (unitární) munice je užíván džihádisty z Fronty an-Nusrá, jak bylo v minulosti již doloženo. A o této možnosti (již hotový sarin jako kapalina) hovoří emeritní profesor Massachusettského technologického institutu (MIT) Theodore Postol. Naopak penzionovaný plukovník W. Patrick Lang hovoří o leteckých pumách coby konvenčních zbraních, které při náletu zasáhly depo zdejších islamistů, tedy Fronty an-Nusrá.
Jinak řečeno, při výrobě chemických zbraní, roku 2013 mezinárodním společenstvím likvidovaných, v Sýrii nebyl, na rozdíl od obecně rozšířených představ, užíván sarin jako náplň do jednosložkové (unitární) munice. To by totiž musela syrská armáda při jejím plnění pracovat s předem vyrobenou, tedy hotovou paralyzující látkou: jedinou unitární bojovou chemickou látkou v Sýrii byl sirný yperit o celkových zásobách 19,8 tun, skladovaný v zásobnících. Za bezpečnější manipulační postup byla v případě sarinu (tak jako v armádách jiných států) považována příprava dvojsložkové, tzv. binární munice. Podstatou binárních receptur je vznik příslušné bojové chemické látky rychlou syntézou sloučenin (prekurzorů) při odpálení či dopravě chemické munice na cíl. Jinak řečeno, laická představa, že syrská armáda shazovala z letadel barely se sarinem, jsou absurdní už z pohledu samotné produkce sarinu, navíc barely (tzv. barelové bomby) nikdy neshazují bombardéry, ale vrtulníky.

Odpovědět


Re: Re: A foto obligátní barelové pumy a účinku by nebylo?

Josef Hrncirik,2017-04-23 19:00:49

Prostě jsem jen chtěl vidět foto Asadovy barelové helicopter (hydrogen bomby ABHB
a porovnat její kráter s kráterem MOAB, nebo i jen se samotnou MOAB.
Nebo Asad je už bez vrtulníků a má jen barely s chlorem?

Odpovědět


Re: Re: Re: A foto obligátní barelové pumy a účinku by nebylo?

Karel Wágner,2017-04-24 16:48:19

Pokud jde o často dnes laiky diskutované barelové bomby, byla ke konci roku 2015 jihozápadně od Alepa natočena videa, která dokládají, že ruská letadla vypouštěla clusterovou munici, konkrétně kazetové bomby typu RBK-500-D-SPBE, na dvě pozice „povstalců“. Přičemž místní zdroje nakonec uváděly, že v prvním případě šlo o pozice al-Káidy, ve druhém pak o pozice Fronty an-Nusrá. Obě tyto skupiny islamistů označují NATO i EU za teroristy a letadla spojenců v Sýrii a Iráku na ně útočí. Problém je pak v tom, že nejrůznější rádobypozorovatelé ve svých zprávách zaměňují ruské bomby „kazetové“ za bomby „barelové“. Zdánlivě tajemné označení RBK je pouhou zkratkou „Razovaja Bombovata Kasseta“, tedy „kazetová bomba pro jedno použití“, kde číslo označuje hmotnostní nebo velikostní kategorii a případná další písmena a čísla určují typ a hmotnost submunice.
Kontejner RBK, po opuštění letounu padající po balistické trajektorii, se v přednastavené výšce otevře a vlivem odstředivých sil se submunice rozptýlí nad cíl. Tyto bomby nevyžadují žádné speciální vybavení na nosiči, takže je mohou používat téměř všechny ruské (a tudíž i syrské) vojenské letouny schopné nést klasické, volně padající bomby. Některá letadla mohou nést i submuniční neodhazované kontejnery KMG-U, které mohou být plněny několika typy submunice, přičemž největší pozornost novinářů přitahují termobarické (objemově detonující) pumy ODS-OD, nesprávně novináři přezdívané „vakuové bomby“. Termobarické pumy nemají jen Rusové, dnes je najdeme ve výzbroji prakticky všech moderních armád, především proto, že jich výroba je poměrně levná a účinnost velmi vysoká. Termobarické pumy podle některých zpráv údajně použilo ruské letectvo v listopadu 2015 při náletech na pozice islamistů v oblasti Bayırbucak, kde byl turkmenskými milicemi (patří pod FSA) zabit ruský pilot Su-24, sestřeleného tehdy tureckou stíhačkou F-16C, když se po katapultaci snášel na padáku k zemi. A představitelé Syrské svobodné armády (FSA) pak na internetu zveřejnili svůj videozáznam, na kterém je zachycen ruský útok termobarickými pumami v blíže nespecifikované horské oblasti. Z letadel shazované termobarické bomby jsou primárně určeny k ničení budov a vojenské techniky, přičemž díky efektu plošného ničení mohou být užívány též k likvidaci vojenských základen a výcvikových táborů. Tudíž v Sýrii a Iráku k ničení táborů či základen radikálních islamistů z al-Káidy či Fronty an-Nusrá a samozřejmě též tzv. Islámského státu.
Naproti tomu barelovou bombu představuje kovový sud (odtud název barelová bomba), naplněný naftou či jinou hořlavinou, po dopadu (nebo i těsně před dopadem) bomby zapálenou přidanou výbušninou, přičemž sud obsahuje také kovový šrot, který v místě dopadu barelu po okolí rozmetá exploze. Barelové bomby, shazované z vrtulníků (nemohly tak být shazovány při náletu v Chán Šajchúnu), svým charakterem určené k likvidaci živých cílů, jsou ve válkách užívány nejen k likvidaci bojovníků, ale i civilního obyvatelstva. Podle některých agenturních zpráv mají být tyto bomby v poslední době shazovány v Jemenu, ale i v Sýrii, kde je má shazovat Asadova armáda. Nicméně řadu zpráv syrské „umírněné opozice“ o nasazení barelových bomb proti civilnímu obyvatelstvu nebylo možné ověřit, přičemž pravidelná syrská armáda pochopitelně odmítá, že by cíleně útočila na civilisty. Pokud se o problematiku barelových bomb zajímáte, bylo by dobré nahlédnout na článek s videem: The Washington Post - When the U.S. dropped barrel bombs in war, By Ishaan Tharoor, February 16, 2015.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: A foto obligátní barelové pumy a účinku by nebylo?

Zdeněk Jurčík,2017-04-24 21:50:53

Nejsou v úvodu tohoto videoklipu z Vietnamu právě shazované barelové bomby? Viz https://www.youtube.com/watch?v=InRDF_0lfHk .

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: A foto obligátní barelové pumy a účinku by nebylo?

Karel Wágner,2017-04-25 07:00:43

Už se příliš vzdalujeme od tématu, tak jenom jednou a na okraj: pokud se nemýlím, tak někdy v dubnu 1968 provedly Spojené státy operaci „Inferno", ve které 14 nákladních letadel C-130 shodilo desítky 55-galonových zápalných barelů na lesy jižního Vietnamu. Barelové bomby vyvolaly zuřící požáry, ty však měly tendenci k zániku, jakmile palivo vyhořelo. Spojené státy zde také shodily sudy plné chemického ekvivalentu slzného plynu, kterým vyháněly povstalce z jejich úkrytů. Ovšem díky US Air Force missions se vůbec nejvíce bombardovanou zemí stal Laos. Dá se na netu vyhledat literatura s většími podrobnostmi: v letech 1964-1973 Spojené státy shodily na Laos při počtu téměř 600 000 náletů zhruba 2,5 milionů tun bomb: ekvivalent náhodného bombardování každých osm minut po dobu devíti let, nebo tuny bomb na každou osobu v zemi, tedy více než americká letadla shodila na Německo a Japonsko během II. světové války. Laos, na rozdíl od obecně rozšířených představ, tak zůstává nejvíce bombardovanou zemí na světě. Více najdete přes - WATCH THE US DROP 2.5 MILLION TONS OF BOMBS ON LAOS

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: A foto obligátní barelové pumy a účinku by nebylo?

Josef Hrncirik,2017-04-25 13:09:09

Aby požáry zuřily déle, je nutno lesy včas vysušit pomocí Orange Agent nebo alespoň Glyphosate.

Odpovědět

A vida

Alexandr Kostka,2017-04-21 18:23:53

Takže nakonec měli "prolhaní Rusové" pravdu a Sysrká armáda jen bombardovala výrobnu chemických zbraní terroristů. Inu, Američané již "trestali", tak by se mohli alespoň omluvit a zaplatit škodu!

Odpovědět


Re: A vida

Milan Krnic,2017-04-21 21:05:34

Ještě by to chtělo důkaz, že Američané skutečně útočili na tu syrskou základnu

Odpovědět


Re: Re: A vida

Jaroslav Pešek,2017-04-21 21:32:56

A důkaz že jich opravdu odpálili 59.

Odpovědět


Re: Re: A vida

Jaroslav Pešek,2017-04-21 21:32:56

A důkaz že jich opravdu odpálili 59.

Odpovědět


Re: Re: Re: A vida

Alexandr Kostka,2017-04-22 08:08:00

Tisková zpráva US ministerstva útoku (nikdy obrany) ve kterýé se tím hrdě chlubí snad stačí ne?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: A vida

Jaroslav Pešek,2017-04-22 15:02:30

No právě, že se chlubí a jak známe lidi, tak při chlubení přehání. A meričtí politici si rádi vymýšli a ignorujou svě zpravodajské služby. To číslo si vycucali z prstu aby to vypadalo velkolepě. Pravděpodobně jich vypálili tolik kolik Rusové nahlásili, že dopadlo.

Odpovědět


Re: Re: Re: A vida

Karel Wágner,2017-04-22 15:43:06

Při dnešních možnostech monitorování by bylo naivní se domnívat, že Američané nebo Rusové neví, kolik že raket bylo některou ze stran někde opravdu odpáleno. Pokud nevěříte Američanům, můžete si na netu vyhledat prohlášení tiskového mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova, který oznámil: „Sedmého dubna v periodě od 03.42 do 3.56 moskevského času byl proveden masivní útok z vod Středozemního moře z oblasti ostrova Kréta. Ze dvou torpédoborců námořnictva USA (Ross a Porter), bylo vypáleno 59 okřídlených raket Tomahawk na syrskou leteckou základnu Šajrát."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: A vida

Milan Krnic,2017-04-22 16:08:33

Prohlášení kohokoli nic nedokazuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: A vida

Karel Wágner,2017-04-22 16:50:59

Nejde o prohlášení kohokoli, v tomto případě jde o oficiální prohlášení americké armády i ruské armády: ze dvou torpédoborců námořnictva USA bylo vypáleno 59 okřídlených raket Tomahawk na syrskou leteckou základnu Šajrát. Tedy nejen podle Pentagonu, ale i podle informací ruských prostředků objektivní kontroly bylo odpáleno celkem 59 Tomahawků. Ruské informace se od těch amerických liší pouze v tom, kolik těch Tomahawků na leteckou základnu Šajrát nakonec dopadlo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: A vida

Milan Krnic,2017-04-22 17:01:18

Což ale nedokazuje, že tomu tak skutečně bylo. Je možné. že se v tomto Rusové s Američany dohodli, nebo jen sladili tvrzení/prohlášení. Nevím.
Dodatečně děkuji za článek!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: A vida

Josef Hrncirik,2017-04-27 17:50:56

Zbytek ještě krouží a čeká na srocení záchranářů

Odpovědět

Proč mám pocit

Jaroslav Lepka,2017-04-21 18:19:08

že si chcete zasloužit svůj groš? Na kolika serverech ještě zkusíte svůj rozbor prezentovat?

Odpovědět


Re: Proč mám pocit

Karel Rabl,2017-04-21 18:46:18

No pořád je to 100 ku jedné názor Pana Wágnera, Pata, můj a několika jedinců versus ostatních zejména masových médií působících celoplošně na celé západní a části východní polokouli.

Odpovědět


Re: Re: Proč mám pocit

Jaroslav Pešek,2017-04-21 21:44:08

Problém je ten, že média svůj názor ani nemají. Jen všechny přebírají informaci typu jedna paní povídala a pak se na základě takovéto informace střílejí rakety na lidi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč mám pocit

Milan Krnic,2017-04-21 22:03:12

A jak víte, že se na základě takovéto informace střílejí rakety na lidi?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Karel Rabl,2017-04-21 23:45:57

A nejen rakety, ale i bomby včetně kobercového bombardování B52, kdy na pásu 800 metrů v délce 2 kilometry nepřežije jediný člověk, v takovém Iráku bylo takto zabito skoro milión lidí, jen proto že jedna paní povídala, že tam mají zbraně hromadného ničení.I předtím než jste se narodil na této planetě žili lidé, kteří se provinili jenom tím že se narodili, v nesprávnou dobu na nesprávném místě a okusili "mírové" bomby a rakety USA.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Milan Krnic,2017-04-22 09:56:56

Na to platí stejná otázka. A jak to víte ("jen proto že jedna paní povídala")?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Karel Rabl,2017-04-22 11:58:48

Aids bylo rozšířeno z Amerických věznic, kdy dělali pokusy na živých lidech, nikoliv z Iraku, jak se o tom snažily informovat, zejména Anglické tajné služby.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Milan Krnic,2017-04-22 14:21:50

Santa lives in Canada!
V konspiračních teoriích jste zjevně vzdělán lépe, než v biologii. Zkuste si dohledat, co to je AIDS.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Karel Rabl,2017-04-22 17:38:36

Vy mi tvrďte něco o konspiračních teoriích, když jedním dechem píšete že se Američani dohodli s Rusy na bombardování Asadova letiště cha, cha, cha...většinu "konspiračních teorií má na svědomí CIA, a jiné západní ale i východní tajné služby, aby překryla skutečnou pravdu ještě větší nepravdou, aby o tom rozumní lidé začali pochybovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Milan Krnic,2017-04-22 17:48:13

I vytrhávání z kontextu vám jde.
Má věta začíná "Je možné" a za ní následuje "Nevím"

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Milan Krnic,2017-04-22 17:52:55

A mimochodem, netýkalo se to bombardování, ale odpálení raket. Tedy nejen, že vytrháváte z kotextu. ale také pletete různé věci dohromady.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Jaroslav Pešek,2017-04-22 15:08:45

Jednoduše. V momentě vypuštění Tomahawků, ještě nemohlo proběhnout vyšetřování. Logika.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Milan Krnic,2017-04-22 15:41:36

Logicky nevíme. To, co jste napsal, je smyšlenka.
To, zda proběhlo vyšetřování, či nikoli, v tomto nutně nehraje roli, spekulativních důvodů útoku může být ...

Odpovědět


Re: Proč mám pocit

Milan Krnic,2017-04-21 21:12:28

Možná by se vám hodila informace, než začnete psát o tom, co autor neveřejně dělá (zkouší), že "stalking" je v ČR trestným činem.

Odpovědět


Re: Re: Proč mám pocit

Karel Rabl,2017-04-21 23:55:39

Stalking Vám dnes a denně jako na povel, předvádějí téměř všechna masmédia řízená ze západu včetně těch našich námi dobře placených povinnými rozhlasovými a televizními poplatky.A jak prohlásil sám Goebels stokrát opakovaná lež se stává "pravdou".

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč mám pocit

Miroslav Stuchlík,2017-04-23 01:14:32

řízená ze západu? Aha. A řídí je vrazi z Vólstrýtu nebo židobolševická lóže?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Milan Krnic,2017-04-23 18:47:11

To tvrzení pana Rabla se špatně rozporuje, protože jít na západ můžete stále dokola, i přes Rusko. To není jak s póly ve známé divadelní hře.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Karel Rabl,2017-04-23 22:08:44

Stačí lidé s prostředky využívajících technologie 30let před jejich uvedením na trh se spotřebním zbožím a jistě chápete ze na Východě jich moc není.Z nichž někteří jsou pro tento svět zdánlivě mrtví a pracují pro bohaté, aby byli ještě bohatšími a mocnějšími.A nesmějte se pane Krnic i v Rusku se již formují blackwarům a jiným "neziskovkám" ze západu podobné organizace, inu vždy tady jde především o peníze a blaho lidí vtom případě de stranou.

Odpovědět


Re: Proč mám pocit

Jaroslav Gutvirth,2017-04-22 08:15:23

Je smutné, že na Oslu publikována politická tiráda. Typu nic nevím, ale pravdu mám. Úžasné. A jak pěkně dlouhý článek.

Odpovědět


Re: Re: Proč mám pocit

Karel Rabl,2017-04-22 12:15:34

Pan Wágner má k politice velmi daleko, jen předložil svůj technický pohled na věc a upozornil na rozpory v prohlášeních nejen našich mas médiích a nakonec mu jeho dedukci potvrdil nejeden Americký odborník a v závěru nepíše že se přiklání na jednu či druhou stranu, klidně taky mohlo jít o nehodu kdy neškolená obsluha se snažila odpálit či rozebrat, nalezené rakety, které pro svou nečistotu (byl cítit zápach po savu) tam mohl klidně nastražit islámský stát, protože al Nusra dříve podporovaná Američany je také jejich nepřítel.A hodit to na Američany či jejich spojence by se jim hodilo z propagandistických důvodů také.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč mám pocit

Miroslav Stuchlík,2017-04-23 01:24:58

A francouzská rozvědka zas prohlásila, že má jasné důkazy o tom, že sarin má na svědomí Assad. V akždém případě likvidace Assadových letadel, které např. opakovaně bombardují špitály, ale cílům IS se obloukem vyhýbají, za chybu považovat nelze.
Pokud má pan Wagner nutkání komentovat politické události na základě nedostatečných znalostí faktů může jít třeba na Novinky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit

Karel Wágner,2017-04-23 07:32:32

Uvádíte čtenáře této diskuse svým tvrzením v omyl, když překrucujete fakta:
Francouzské ministerstvo zahraničí ve středu 19. dubna oznámilo, že „Francouzské tajné služby a vojenská rozvědka provádí vyšetřování. Je otázkou dnů, kdy zveřejníme důkazy, že útok provedl režim,“ uvedl podle agentury Reuters ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault v rozhovoru pro televizi LCP. Přičemž Ayrault ještě naznačil, že francouzská zpravodajská služba DGSE disponuje poznatky, které jí nejspíše umožní rozhodnout, zda režim chemické zbraně použil záměrně proti civilistům. Do dnešního dne (23.4.2013)francouzské ministerstvo zahraničí slíbenou zprávu nepředložilo.
Pokud tedy jak tvrdíte francouzská rozvědka "má jasné důkazy o tom, že sarin má na svědomí Assad", proč je dosud nepředložila? Proč o tom nepíší všechny tiskové agentury po celém světě?

Odpovědět


Re: Re: Proč mám pocit

Karel Wágner,2017-04-22 15:55:43

Pokud mluvíte o mém článku, pod kterým právě diskutujete, citujte prosím, kde přesně tvrdím, že mám pravdu. Nejsem si toho totiž vědom, ale budu Vám každopádně vděčný,pokud mne vyvedete z mého omylu.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz