Odkud přiletěla první mezihvězdná planetka ʻOumuamua?  
Pozoruhodný mezihvězdný návštěvník zřejmě přiletěl z mladých otevřených hvězdokup v jižních souhvězdích Lodního kýlu anebo Holubice. V takovém případě by planetka ʻOumuamua byla na cestě asi 40 milionů let.
Odkud asi je? Kredit: NASA / ESA / D. Jewitt, University of California, Los Angeles.
Odkud asi je? Kredit: NASA / ESA / D. Jewitt, University of California, Los Angeles.

V minulých týdnech jsme se poprvé vědomě setkali s návštěvníkem z hvězd. Je to sice velmi pravděpodobně jenom kosmickým balvan, i tak ale vzrušil celý svět. Jde o planetku o průměru asi 400 metrů, která byla původně označena C/2017 U1 (PANSTARRS), protože ji objevil teleskop Pan-STARRS 1 na Havajských ostrovech a odborníci ji považovali za kometu.


Na OSLU jsme o tomto podivuhodném návštěvníkovi nedávno psali jako o planetce A/2017 U1, ani to teď už ale neplatí. Objekt dostal rozkošně znějící jméno 1I/ʻOumuamua, které je havajského původu a znamená, že jde o někoho, kdo přichází z velké dálky.

 

Eric Gaidos. Kredit: University of Hawaii.
Eric Gaidos. Kredit: University of Hawaii.

Planetka ʻOumuamua přilétla velikou rychlostí 25,5 kilometrů za sekundu, která několikanásobně překračuje rychlost podobných těles ve Sluneční soustavě. Obletěla Slunce, její rychlost se zvýšila na 44 kilometrů za sekundu, a teď míří po své hyperbolické dráze do prostoru souhvězdí Pegase. Přiblížení ke Slunci změnilo dráhu letu planetky a ta se teď vydává jiným směrem, než odkud přiletěla.

 

ʻOumuamua se z našeho pohledu zdánlivě pohybovala ze souhvězdí Lyry. Odkud ale pochází doopravdy? Odborníci teď usilovně pracují na tom, aby vystopovali skutečný původ planety, i to, co by nám mohla říct o tvorbě planetárních systémů a mechanismech, které ji doprovázejí. Namířili na planetku vesmírné i pozemní teleskopy, sledují její pohyb a pozorují, co se dá. Mají na to všechno málo času, něco ale určitě zvládnou.

 

Hyperbolická dráha planetky ʻOumuamua ve Sluneční soustavě. Kredit: Tony873004 / Wikipedia Commons.
Hyperbolická dráha planetky ʻOumuamua ve Sluneční soustavě. Kredit: Tony873004 / Wikipedia Commons.

Eric Gaidos z Havajské univerzity v Manoi a jeho tým propočítali dráhu planetky ‘Oumuamua a dospěli k názoru, že by mohla přiletět od některé z otevřených hvězdokup, které se nacházejí na jižní obloze, v souhvězdí Lodního kýlu (Carina) nebo v souhvězdí Holubice (Columba). Tyto hvězdokupy jsou velice mladé a vznikly asi před 45 miliony let.


Gaidos je přesvědčený, že takové objekty velice dlouhou dobu ve svém pohybu uchovávají informace o místě původu. ʻOumuamua se pohybuje stejně, jako se pohybují zmíněné otevřené hvězdokupy. Podle představ Gaidosova týmu vznikla planetka uvnitř oblasti sněžné čáry (ice line). Tato hranice se ve Sluneční soustavě nachází mezi oběžnými drahami Marsu a Jupiteru a odděluje vnitřní oblast soustavu, chudou na těkavé látky, od vnější oblasti, která je na tyto látky bohatá a obsahuje hodně ledu.

 

Michelle Banister. Kredit: M. Banister.
Michelle Banister. Kredit: M. Banister.

Planetku ʻOumuamua pak velmi pravděpodobně z její rodné soustavy gravitačně odpálila nějaká kolize, k níž došlo během vzniku planet soustavy. K tomu mohlo dojít asi před 40 miliony let. Od té doby letí vesmírem a představuje unikátní vzorek raného materiálu cizí hvězdné soustavy. Velká škoda, že k planetce nestihneme poslat průzkumnou sondu.

 

Podle Michelle Banister z Queen’s University Belfast, která se rovněž podílí na pozorování planetky ‘Oumuamua, musel tento objekt letět dlouhé miliony let skrápěný kosmickým zářením. Když planetku zkoumáme, tak se můžeme dozvědět něco o jejím rodném planetárním systému, a rovněž o mezihvězdném prostoru, v němž planetka nejspíš strávila většinu své existence. Zarudlá záře planetky, kterou pozorujeme, je podobná jako u objektů Kuiperova pásu v naší Sluneční soustavě. Tím pádem může jít o důsledek dlouhé doby pobytu ve velké vzdálenosti od hvězdy, které zřejmě vyvolává změny ve složení hornin těchto těles.


Jestli mají Gaidos a spol. pravdu, tak určitě mohlo dojít k mnoha dalším podobným událostem. Je docela dobře možné, že se Sluneční soustava docela často setkává s takovými tělesy. Klidně by se mohlo stát, že časem zase takovou planetku uvidíme. Bylo by to vlastně podobné, jako když se Země opakovaně setkává s troskami komet. V tomto případě je ale v roli Země celá Sluneční soustava. Pro vědce je to fascinující, a zároveň i trochu mrazivé. Teď totiž musíme do možných rizik pro planetu Zemi započítat i tělesa, která přilétají z okolního vesmíru.

Video:  It's About Time: Planet Evolution from the Pre-Main Sequence to the Red Giant Branch


Literatura
New Scientist arXiv:1711.01300, Wikipedia (1I/ʻOumuamua)

Datum: 12.11.2017
Tisk článku

Související články:

Co takhle zkusit přitáhnout asteroid k Zemi?     Autor: Stanislav Mihulka (11.10.2011)
NASA využije průlet asteroidu 2012 TC4 k testu planetární obrany Země     Autor: Stanislav Mihulka (01.08.2017)
Astronomové usilovně loví poznatky o prvním mezihvězdném návštěvníkovi     Autor: Stanislav Mihulka (02.11.2017)Diskuze:

Planétka z inej hviezdy indikuje, možno máme aj cudziu planétu

Anton Matejov,2017-11-13 08:46:49

Už dlhšie sa pohrávam s hypotézou, že všetky planéty nevznikli v našej slnečnej sústave.
1- Naša slnečná sústava má nadpočet planét oproti iným planetárnym sústavam.
2- Planéty tulákov už astronómovia objavili. Objavili sa štúdie, že počet planét tulákov sme riadne podcenili. Naše Slnko mohlo niektorú planétu tuláka prijať cestou okolo galaxie.
3- Existuje aj možnosť, že si naše Slnko cez gravitačný biliard prisvojilo nejakú planétu pri blízkom prelete inej hviezdy. Napríklad pri pri stretnutí s oveľa ľahšou hviezdou trpaslíkom.
V minulosti sme veľmi podcenili blízke stretnutia s inými hviezdami. Napríklad na linku:
http://sci.esa.int/gaia/59435-close-encounters-of-the-stellar-kind/
uvádza najnovšia štúdia, že k blízkymi stretnutiam s inými hviezdami dochádzalo priemerne každých 50 000 rokov. Vypočítané na vzorke dát 5 miliónov rokov do minulosti a budúcnosti.
Odhady spresnia nové uvoľnené dáta z misie ESA GAIA v apríli 2018. Budeme môcť vypočítať blízke stretnutia hviezd do 25 miliónov rokov do minulosti a budúcnosti.
4- Simulácie na superočítačoch vzniku planét, tiež naznačujú že naša Slnečná sústava ma nadpočet planét.
5- Planétka Oumuamua je tiež dôkaz, že k prenosom objektov medzi hviezdami dochádza. Je to dôkaz cez hyperbolickú dráhu. Ale ak by planétka vošla do Slnečnej sústavy v rovine disku, je veľká pravdepodobnosť, že by v našej Slnečnej sústavy zaparkovala.

Sme sú schopní pri dnešných poznatkoch zistiť, či niektoré planéty, planetky nevznikli v našej Slnečnej sústave?
Napríklad je tu aj záhada vzniku planetky Sedna. Na wikipediach sa píše:
Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) v Nice (Francúzsko) vysvetľuje mimoriadnu dráhu Sedny pôsobením blízkeho preletu (~800 AU) cudzej hviezdy v priebehu prvých 100 miliónov rokov existencie našej slnečnej sústavy. Mohlo pravdepodobne ísť o hviezdu, ktorá vznikla súbežne so Slnkom z tej istej pôvodnej slnečnej hmloviny. Podľa iného, menej pravdepodobného scenára, mohla sama Sedna vzniknúť ako planéta obiehajúca okolo hnedého trpaslíka, o hmotnosti približne dvadsatiny hmotnosti Slnka, ktorý Sednu stratil v priebehu svojho preletu Slnečnou sústavou.

Odpovědět


Re: Planétka z inej hviezdy indikuje, možno máme aj cudziu planétu

Mintaka Earthian,2017-11-13 10:27:41

Re. Naša slnečná sústava má nadpočet planét oproti iným planetárnym sústavam.:

Nemyslím si, že má naše Sluneční soustava větší počet planet než je běžné. To, že u jiných hvězdných soustav nacházíme méně planet je spíš dáno tím, že menší planety obíhající ve větší vzdálenosti od hvězdy se nám hůř detekují.

To ale nevylučuje výměnu hmoty mezi soustavami živější, než se předpokládá.

Odpovědět


Re: Re: Planétka z inej hviezdy indikuje, možno máme aj cudziu planétu

Bluke .,2017-11-13 16:36:22

Sorry , na základe akej simulácie , alebo nejakeho exaktného poznania tvrdíte že solarny sýstém nemá väčší počet planét ako má mať ??

Odpovědět


Re: Re: Re: Planétka z inej hviezdy indikuje, možno máme aj cudziu planétu

Petr Kr,2017-11-13 18:00:10

Nikdo nic netvrdí a už vůbec to, co mu dáváte do úst. Sorry, ale to není hezké, když někdo řekne, že si myslí, že jiné hvězdy mají zřejmě také hodně planet a vy...
Simulace je co? Důkaz? A jaký počet planet jste Slunci určil vy?

Odpovědět


Re: Re: Re: Planétka z inej hviezdy indikuje, možno máme aj cudziu planétu

Anton Matejov,2017-11-14 07:46:54

Napríklad na týchto linkoch sa tvrdia vety:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vznik_a_v%C3%BDvoj_slne%C4%8Dnej_s%C3%BAstavy
http://www.adhara.sk/?page_id=1253
...v roku 2001 Chambers a Wetherill dokázali, že medzi Marsom a Jupiterom by museli vzniknúť planéty približne veľkosti Marsu. Dnes tam však pozorujeme len pásmo planétok, v ktorom žiadne teleso nepresahuje priemer 1000 kilometrov. Medzi Marsom a Jupiterom je pozorovaný silný deficit hmoty a predpokladá sa, že v čase formovania planét tam muselo byť hmoty tisícnásobne viac. Počítačové modely navyše ukazovali, že počet sformovaných terestrických planét by mal byť nižší ako pozorovaný a nemal prekročiť tri. Tieto výsledky naznačujú, že v pásme asteroidov sa skutočne sformovali telesá o veľkosti planét, z ktorých sa jedno neskôr presunulo bližšie k Slnku. Touto „asteroidálnou planétou“ mala byť práve Zem. V súčasnosti však nepoznáme spoľahlivý mechanizmus, ktorý by Zem presťahoval na novú dráhu.

Niekde som už čítal, že simulácie na superpočítačoch ukazovali, že počet plynových obrov mal vzniknúť menej. Asi zo simulácii NICE ale tam som to na linku už nenašiel, aj napriek tomu vysvetľuje opodstatnenosť simulácii a porovnania s realitou:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Model_z_Nice

Simulaciam sa venuje aj český Mgr.Miroslav Brož. Ten ale v posledných prednáškach na Youtube tvrdí, že časť vedcov simulujúcich vznik planét sa prikláňa k názorom, že naša Slnečná sústava mala 9 planét.
V simulaciach veľmi často dochádzalo, že Neptun časom vypudilo z našej Slnečnej sústave. Takže časť vedcov pridávajú ešte jednú planétu naviac aby pokryli model vzniku dnešných 8 planét. Napríklad linky:
https://www.youtube.com/watch?v=KRUcz6P6sr0
Zatiaľ čo ja predstavujem model že v našej slnečnej sústave vzniklo menej planét ako 8 a niečo sa časom prijalo. Lepšie by to vysvetľovalo mnohé záhady našej Slnečnej sústavy.

Odpovědět


Re: Planétka z inej hviezdy indikuje, možno máme aj cudziu planétu

Petr Kr,2017-11-13 14:37:18

Řada hvězd má také celou škálu planet a dokonce se objevují hvězdy, kde jsou planety blíže, než by měly být. Není něco špatně na modelech? Dříve jsme předpokládali, že Jupiter má 4 oběžnice. Potom jsme zaostřili a bylo jich na dvě ruce a potom jsme tam poslali sondu a bomba!!! Tolik sputníků žádný model nepředpokládal. Dle toho je jich více než 50% "ukradených"? A co Saturnovy prstence? To je dle modelů vzniku planet nemožné, aby existovalo. Tedy sníme? Neobjevíme o třeba 2x více planet u jiných hvězd než je naše? Vymyslíme potom konečně nový model vzniku soustav?
Planeta Oumuamua je důkaz, že přenos mezi hvězdami není jednoduchý a že máloco se zde zastaví jen tak.
A potom, jestli naše soustava má více planet, další někde cestují, potom musí být soustavy, kde je líheň planet.
A ještě doplním:
1- Venuše, točí se obráceně, tj. je ukradená
2- Země, má moc vody, tj. je ukradená
3- Pluto, překocená, tj. ukradená

Odpovědět


Re: Planétka z inej hviezdy indikuje, možno máme aj cudziu planétu

Pavel Pelc,2017-11-13 15:30:30

Nevim, skoly nemam, ale rekl bych, ze kdyby Slunce ukradlo nejakou planetu, tak by Slunce obihala v jine rovine, nez planety vznikle z protoplanetarniho disku, coz by melo naprosto katastrofalni vliv na stabilitu cele soustavy.

Odpovědět


Re: Planétka z inej hviezdy indikuje, možno máme aj cudziu planétu

Michal Lichvár,2017-11-13 15:50:17

Dobry den, len kratko

1 - z ostatnych slnecnych sustav zatial 'vidime' len velke planety, povacsine plynnych obrov
2 - mohlo
3 - existuje :)
4 - vid komentar k simulaciam poctu satelitov pre Jupiter a Saturn
5 - nemyslim si, je prilis rychla

pri biliarde sa lahko moze stat, ze jedna planeta prileti a gravitacne nasledne vykopne inu.

Odpovědět


Re: Planétka z inej hviezdy indikuje, možno máme aj cudziu planétu

Jiří Kocurek,2017-11-13 17:08:58

Dnes víme... No to hodnotit nebudu.
Před čtyřmi stoletími jsme věděli, že Měsíc obíhá kolem Země. Měsíce u jiných planet jsme neznali. Mohli bychom tehdy sebejistě tvrdit, že Země je neobvyklá svým počtem měsíců, jiné planety měsice nemají. Pak ale nějaký Galileo Galilei sestrojil dalekoholed a začal tvrdit, že pozoroval "něco" obíhat kolem Jupitera. Což se příčilo tehdy stále ještě uznávanému geocentrickému modelu vesmíru.
Tolik ke spoléhání na modely.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace