Amazonský prales produkuje tolik metanu jako všechny oceány dohromady  
Amazonskému pralesu se přezdívá zelené plíce planety. Jenže kromě kyslíku produkuje i metan. Jak nyní výzkumníci z Open University zjistili, tak ho do atmosféry vypouští tolik, že by záměna plic za část z opačného konce těla byla realitě blíže.

Bělící loď
Bělící loď

To, čemu se dříve říkalo „poručíme větru dešti“, se nyní říká geoninženýring. Klade si za cíl plánovitě řídit počasí a zabránit klimatické změně, a tak ušlechtilé snaze jsou grantové komise nakloněny. Proto se můžeme setkat s celou řadou velkorysých projektů. Zkoušelo se přihnojování oceánů železem, což mělo podpořit růst zelených řas a odčerpat z ovzduší oxid uhličitý (projekty Crozex a Lohafex).

 

Les lapačů oteplovacích plynů.
Les lapačů oteplovacích plynů.

Jiný projekt předpokládal stavbu automaticky řízených gigantických plavidel, s ještě gigantičtějšími komíny. Z těch by se rozprašovaly jemné kapičky vody. Mlha by vytvořila bílá oblaka a ta by zvýšila odrazivost vodní plochy oceánů. Tím by se Země ochladila. Alternativní levnější varianta počítá s umístěním komínů na pobřeží. Za nadějnou geoinženýrskou technologii napodobující ochlazovací efekt erupce vulkánů se považovalo pumpování sulfátů do atmosféry. Jenže se ukázalo, že mohou v atmosféře vytvořit kyselinu sírovou a ta by mohla poškodit ozonovou vrstvu. Sulfáty by rozptylem světla také mohly snížit výkon solárních panelů, a tak jako alternativu z Harvardu navrhli rozprašovat ve stratosféře diamantový prach (nanodiamanty). V kanadském Squamishi loni započali s výstavbou technologie pro zachycování oteplovacích plynů z ovzduší. Lapače mají fungovat na principu „praní“ vzduchu v kapalině. Proč se o těchto projektech zmiňujeme? Protože nynější odhalení "zakukleného" pralesního producenta oteplovacího plynu nejspíš geoinženýry v jejich dalších snahách přírodu napravovat k obrazu svému ještě podpoří.

Amazonský prales (na snímku oblast v brazilském státě Acre) připravil klimatologům překvapení.  Kredit: Gleilson Miranda / Governo do Acre / Wikipedia
Amazonský prales (na snímku oblast v brazilském státě Acre) připravil klimatologům překvapení.  Kredit: Gleilson Miranda / Governo do Acre / Wikipedia

 

Prales jako producent metanu, jak jsme ho zatím neznali

Metanem se v Amazonském pralese zabývaly desítky, a možná i stovky týmů. Patnáctičlenná brazilsko-britsko-švédsko-kanadská parta také měřila produkci metanu amazonských mokřadů, ale na rozdíl od svých předchůdců se neomezila jen na to, co se uvolňuje z půdy a vody, ale "posvítili" si i na vyšší patra tamní vegetace.

Sunitha R. Pangala, první autorka publikace odhaující „skrytou“ produkci metanu. The Open University, Walton Hall, Velká Británie
Sunitha R. Pangala, první autorka publikace odhalující „skrytou“ produkci metanu. The Open University, Walton Hall, Velká Británie

Změřili emise plynů z více než 2300 kmenů stromů v různých lokalitách amazonského pralesa a je z toho publikace v prestižním recenzovaném časopisu Nature. Zveřejněné výsledky měření nejspíš udělají mnohým vrásky na čele.  Vyplývá z nich, že se stromy chovají jako komíny a že metan vyprodukovaný v půdě převádějí způsobem, který výzkumníci nazvali difúzní emise. Laicky řečeno, nepozorovaně metan převádějí tam, kde se s jeho uvolňováním nepočítalo. Proto dosud při měření velká část pralesní metanové produkce všem předchozím týmům zatím unikala. Zjišťované hodnoty neodpovídaly skutečnosti a rozcházely se s tím, co hlásily satelity.

Stromy vydechují metan svými kmeny i deset metrů nad svým kořenovým systémem. Kredit: Norbert Hertkorn
Stromy vydechují metan svými kmeny i deset metrů nad svým kořenovým systémem. Kredit: Norbert Hertkorn

 

Pokud mají výzkumníci pravdu, tak pralesy jsou mnohem většími producenty metanu, než za jaké jsme je měli. Po novu: stromy Amazonského pralesa by měly do atmosféry přispívat každoročně mezi 15,1 a 21,2 miliony tun metanu. To ale znamená, že produkují více metanu než všechny oceány dohromady. U těch se uvádí emise ve výši 18 milionů tun. „Škodlivost“ mokřadů Amazonky se tedy dá porovnávat snad jen s obávanou produkcí tundry, která má mít ročně na svědomí 16 - 27 milionů uvolněných tun metanu. Emise amazonského pralesa tak nejspíš představují celou polovinu toho, co je dáváno za vinu skládkám odpadu a lidské činnosti. Převedeno do lidštiny - mokřiny Jižní Ameriky se takřka přes noc stávají jedním z nejhorších producentů oteplovacích plynů a černou můrou ochránců klimatu.

Metan, methan a podle systematického názvosloví karban, je  z pohledu zachycování tepla v atmosféře 34krát „silnějším oteplovačem“, než jakým je oxid uhličitý.
Metan, methan a podle systematického názvosloví karban, je z pohledu zachycování tepla v atmosféře 34krát „silnějším oteplovačem“, než jakým je oxid uhličitý.


Podobné překvapení klimatologům nedávno připravili býložravci. I u nich vyšlo najevo, že produkují více metanu, než měli. Chovatelé hospodářských zvířat se tím pádem dostali do hledáčku integrovaného registru znečišťovatelů životního prostředí. V takzvaném IRZ jsou vedeni jako „škůdci“ a podle produkce metanu "po zásluze" penalizováni.

 

Závěr

V podstatě máme štěstí, že nám tu neteče Amazonka. Z hlediska zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., nařízení vlády č. 145/2008 Sb., nařízení vlády č. 450/2011 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006, by totiž nyní zjištěná masivní metanová produkce stromů také spadla pod kuratelu integrovaného registru znečišťovatelů.

Chovatelé skotu jsou také považováni za producenty škodlivých plynů. Jejich krávy  totiž z obou svých konců, denně oteplí planetu 250 až 300 litry čistého metanu.
Chovatelé skotu jsou také považováni za producenty škodlivých plynů. Jejich krávy totiž z obou svých konců, denně oteplí planetu 250 až 300 litry metanu.

Ochranářské instituce, za jakou je považován i zmíněný IRZ, spolu s odbory ministerstva životního prostředí, mají ze zákona  povinnost kontrolovat dodržování zákonů. Realitou je, že už se u nás kontroluje i počet krkajících a pšoukajících otvorů. Ohlašovatel (tím zákon míní chovatele) má v povinnostech hlásit stavy zvířat a uvádět je ve správné věkové skupině. Tele tolik nekrká, a tak produkuje méně metanu, než jalovice a nebo býček ve výkrmu. Za zcela nejhorší organismy jsou v tomto směru považovány dojnice.

 

Stávající legislativa může z porostů Moravské Amazonie snadno udělat oteplovací hrozbu spadající do evidence registru IRZ. (Kredit: autor RML, série dalších obrázků zde)
Stávající legislativa může z porostů Moravské Amazonie snadno udělat oteplovací hrozbu spadající do evidence registru IRZ. (Kredit: autor RML, série dalších obrázků zde)

Náš lid je pracovitý, a tak se netřeba obávat, že by živení dalšího úřednického aparátu v případě nutnosti jeho posílení (pokud by se prokázal další významný producent metanu), neunesl. Problém by ale mohl nastat jinde. Paragrafy nerozlišují, kdo je producentem plynů, zda zemědělec chovající zvířata, výrobce ledniček, či majitel skládky,...  Pokud by se tedy ukázalo, že stejně jako v zaplavované Amazonii, se chovají i stromy v našich lužních lesích, tak by se chráněné oblasti rázem ocitnuly v registru znečišťovatelů. A tím pádem i pod tlakem lobistů, co se snaží škodlivé emise omezit. Možná ale touto úvahou jen malujeme čerta na zeď, a že se Evropskému parlamentu a Radě podaří stávající nařízení upravit včas, tak aby  národní vlády a parlamenty by zvládly pokyn přetransformovat v zákon, který by se s nastalou situací vypořádal. I tak to nyní Amazonie, ať už ta americká, nebo ta moravská, nebudou mít lehké. Bude problém vyhovět jak těm, co hodlají omezovat produkci zvláště nebezpečných oteplovacích plynů a chránit planetu před oteplením, tak těm, co dávají přednost uchování biodiverzity.


Literatura

Sunitha R. Pangala et al. Large emissions from floodplain trees close the Amazon methane budget, Nature (2017). DOI: 10.1038/nature24639

Datum: 16.12.2017
Tisk článku

Související články:

Bezdětnost je ekologická     Autor: Jaroslav Petr (12.08.2009)
(Eko)logické zemědělství I     Autor: Jan Kašinský (21.03.2016)
(Eko)logické zemědělství II     Autor: Jan Kašinský (23.03.2016)
Zachráníme planetu přechodem na hrachovku a fazolačku?     Autor: Josef Pazdera (02.06.2017)Diskuze:

Amazonský prales

Kamil K,2018-04-25 11:53:07

Dobrý den,

Amazonský prales vždy produkoval metan, nikomu to nevadilo.
Vzniká zde i kyslík, bez kterého není život.
Likvidace pralesů způsobí ještě vyšší teploty, Protože zeleň pomáhá chladit planetu.
Zelené stromy mají minimálně o 20°C nižší teplotu, než rozpálená zemina
po vykácení. Prales má velký význam, vypařuje se z něj velké množství vody. Tím se také chladí planeta. Funguje tak i koloběh vody v přírodě.
https://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/jak-zelen-ve-meste-pomaha-chladit

Odpovědět

Vztah ke globálnímu oteplování?

Petr Dvořák7,2018-01-20 11:16:10

Vždycky, když je řeč o metanu, tak se ptám, proč ho pořád někdo řeší? Snad u permafrostu apod. to má smysl, ale..
Míra produkce metanu deštným lesem je určitě zajímavé zjištění, ale jaký má ve skutečnosti vztah ke globálnímu oteplování? Jedná se přeci o procesy, které jsou již tisíce let víceméně v rovnováze. Metan pochází z vyvázaného atmosférického CO2, v nějž se zas po poměrně krátké době v atmosféře promění. Odpověď nenacházím, snad mě autor nebo někdo vyvede z omylu..?

Odpovědět

Milankovičovy cykly řeší vše

Marek Zelenka,2017-12-19 14:22:56

Milankovičovy cykly vysvětlují poměrně precizně příčiny změny klimatu na Zemi, periodicky způsobované vlivem planetárních cyklů. Konkrétně planetární precese zemské osy vychyluje v cyklu 41.000 let úhel naklopení Země ke Slunci. Veškerá honba za redukcí zcela přirozených plynů, jako je CO2, metan a spol, se jeví jako fantasmagorické šílenství, a nebo velmi slušný byznyzs :-)

Odpovědět


Re: Milankovičovy cykly řeší vše

Anton Matejov,2017-12-20 09:29:07

Tých faktorov, ktoré môžu výrazne zmeniť klímu je oveľa viac. Ja často uvádzam, že už dlho nevybuchli supersopky na Zemi. Napríklad vybuch Proto-Krakatua vybuchla okolo roku 535.
Napríklad link: http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2011050001
Píšu tam napríklad
... Moderní historie má svůj původ v bouřlivém 6. a 7. století. Tehdy z jakéhosi důvodu selhalo zemědělství a vznik epidemií přispěl k zániku městských států. Zanikla stará Persie, Indonéské civilizace, kultura Nazca v Jižní Americe, jižní a arabské civilizace, došlo k rozkolu římské Říše s koncepcí mnohonárodních států a znovuzrození sjednocené Číny. Došlo k šíření islámu, zatímco původní „pravé“ křesťanství vymizelo. Příčinou společenských otřesů byla destabilizace globálního klimatu, počínající rokem 535 našeho letopočtu.

Autor unikátní studie, David Keys, (Los Alamos National Security) našel nezpochybnitelné důkazy o globální katastrofě v 6. století n. l. v letokruzích starých stromů a vzorcích z ledovců. Podle jeho závěrů, byla jedinou možnou příčinou celosvětové pohromy v uvedeném období erupce supervulkánu. Taková, která mohla ovlivnit podnebí na obou hemisférách a způsobi narušení klimatických procesů na celá desetiletí. Nejpozoruhodnější je náhlý výskyt chladnějšího a suššího počasí zaznamenaný v Evropě i Asii. Staré texty popisují klimatické anomálie, jako úbytek slunečního záření, trvalou zimu a sníh v létě. Čínské a indonéské spisy popisují vzácné atmosférické jevy, jejichž příčinou mohla být některá ze sopek v indonéském oblouku.

„Tehdy se objevilo mnoho zlých znamení,“ píše o roce 536 byzantský historik Procupius. „Slunce zahalil podivný závoj a jeho paprsky ztratily jas.“ Jiní kronikáři z té doby hlásí ještě zlověstnější jevy objevující se po celém tehdy známém světě: prach padající z nebe, neobvykle husté suché „mlhy“, sněžení uprostřed léta, dlouhodobá sucha. Následovaly katastrofální neúrody, hladomory, epidemie a války. Známky podvýživy jsou patrné i na kostrách z hrobů amerických předkolumbovských kultur.

Obdobný scénář se odehrával v Evropě. Podle historiků docházelo v tomto období k tzv. velkému stěhování národů. Evropský kontinent se stal z hlediska národnostního rozložení nepřehledným. Vylidněné osady a města obsazovaly nové neznámé kmeny a kultury, decimovaly zbytky původních obyvatel a přivlastňovaly si právo na území, které jim historicky nenáleželo. Věrozvěsti šířili nové písmo, původní náboženství bylo zatraceno a nahrazeno novým pořádkem.

... Supersopka Campi Flegrei v blízkosti Neapola asi vyhubila Neanrdltalcov a podobne.
Vie si niekto predstaviť ako zmení klímu prípadný výbuch Yellowstonskej supersopky v USA?
Nuž raz príde určite aj k výbuchu nejakej supersopky a potom ešte budeme ináč čistiť atmosféru a možno ešte aj pumpovať ten metán do atmosféry aby sa oteplilo.
Som rád, že sa už začínajú projekty s úpravou atmosféry. Mali by sme byť lepšie pripravení nielen znižovať skleníkové plyny, ale aj čeliť opačným extrémom, lebo tie doby ľadové, ako aj extrémne vysoké teploty na Zemi boli aj bez prítomnosti ľudstva a jeho výroby.

Odpovědět


Re: Re: Milankovičovy cykly řeší vše

Marek Fucila,2017-12-20 13:39:57

Vplyv máme, to je jasné, otázka je aký. Akosi mám problém veriť klimatickým modelom, keď ich vstupy sú evidentne merané od buka do buka.
Ak pripustíme, že celé, na čo sme sa ako ľudstvo zmohli je, že vedľajším produktom našej existencie dokážeme prispieť k oteplovaniu nejakým nejasným multiplikátorom, potom nevidím moc reálne spustiť projekt, ktorý by mal opačný efekt a naozaj nejaké výsledky.

Tiež tá matematika asi nebude taká prvoplánová, že ak vyprodukovaním 1kg CO2 oteplíme Zem o X stupňov, čo nás stojí Y kWh, tak za použitia Y kWh budeme schopní odchytiť 1kg CO2 a ochladiť o X stupňov. A aj keby, kde by sme také obrovské množstvo energie na ochladzovanie zobrali, keď v podstate ide o našu celkovú spotrebu.
Ak by sme chceli robiť naozaj efektívny geoinžiniering, budeme musieť použiť iné metódy ochladzovania ako je len nevypúštanie/zbieranie voľného CO2. (Za CO2 sa dá v tejto úvahe dosadiť metán alebo iný skleníkový plyn.) Pre otepľovanie platí to isté - nikto to pri takejto efektivite nezaplatí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Milankovičovy cykly řeší vše

Marek Zelenka,2017-12-20 13:58:56

Marek Fucila: Veškerá naše snaha zabraňovat oteplování (které má pravděpodobně zcela jiné příčiny, než je sugerováno společnosti), produkuje CO2 pouze a jen více. Všechna řešení, do kterých se investuje, spotřebovala jen energii ropy, uhlí a plynu, a jakýkoliv spočitatelný zisk nebo ztráta bude známá až na konci životnosti a recyklaci takového zařízení. Např. vnucování společnosti elektrických autíček s nádrží za půl milionu a životností kolem 8-10 let, které se produkují zejména v Číně, kde elektřinu z 90% produkují uhelné elektrárny, způsobuje pouze produkci většího množství CO2. Proč? Protože baterie váží kolem půl tunu a jako materiál na konstrukci auta se musí používat lehký hliník. A produkce 1 tuny hliníku v Číně vyprodukuje kolem 14 tun CO2. Plus samozřejmě všechny suroviny potřebné k výrobě nádrže na elektřinu, to znamená těžba lithia, kobaltu a grafitu, to jsou všechno jen těžební stroje spalující vesměs produkty ropy. A to už se nebavíme o tom, že nejvíce emisí produkují zámořské lodě, tankery (jsou jich tisíce), přepravní lodě (všechny tyto lodě spalují tzv. bunker oil, což je odpad na úrovni mazutu), letadla, nákladní doprava a osobní auta až v poslední řadě. Tedy pracně a neskutečně nákladně řešíme vliv, který je téměř zanedbatelný. Jen kolem 15 největší zaoceánských lodí produkuje emise v množství, jako všechna automobilová doprava dohromady. Opravdu se celá tato honba ze redukcí CO2 jeví jako neskutečný byznys, který spotřebovává energie pouze jen více a produkuje také jen více emisí.

Odpovědět

Oteplování

Petr Nováček,2017-12-18 12:42:44

Jedinná možnost jak snížit oteplování planety je snížit počet obyvatel. Všechny lidské činnosti vytváření teplo. Chytří lidé už to pochopili - běloši a východní Asiaté mají málo dětí.
Lidstvo má nyní dvě možnosti.
1) Snížit nárůst počtu obyvatel v zemích, kde je populační exploze - v Africe, Indii a některých muslimských státech. Například do potravinové pomoci přimíchávat antikoncepci, apod...
2) Natahat do vyspělích zemí lidi černochy a araby. Rasy se promísí a vznikne polointeligetní polotmavá rasa, která nebude schopná vymýšlet léky na nové nemoci, nebude schopná vymyslet nové plodiny a současné plodiny jsou choulostivější na škůdce. Nová rasa nebude adaptovaná na život v Evropě díky tmavší kůži - nedostatku vitaminu D a náchylnosti k omrzlinám. Tato nová rasa neuživí sebe natož pak aby uživila lidi v Africe. Dojde k velkému vymírání a lidstvo se vrátí o mnoho set let zpátky.
Znám spousty černochů a diskutiji s nimi. Téměř všichni mi potvrdili, že běloši jsou chytřejší než černoši. Často mi černoši říkají, podívej se na země, kde žijí černoši. Neexistuje ani jedna země, kde žijí černoši, která by byla bohatá. Evolucí prostě spousta hloupých bělochů nepředala geny dál, to se v Africe nestalo.

Odpovědět


Re: Oteplování

Sepp Winkler,2017-12-18 14:51:21

Na príspevkoch ľudí, ako ste vy je vidno, že história sa vždy cyklicky opakuje, len s menšími obmenami. Prichádza k nám obdobie radikalizácie. Vašou najobľúbenejšou knihou by podľa všetkého mohol byť Mein Kampf...

Odpovědět


Re: Re: Oteplování

Petr Nováček,2017-12-18 15:44:10

Main Kampf jsem nečetl. Nemyslím si, že jsem radikální. Nemám nic proti tomu, aby rasy spolu spolupracovali. Nicméně rasy žili více než tisíc generací odděleně a geneticky se přizpůsobili na dané prostředí. Černochům je nejlépe v Africe. V USA se podle ministerstva zdravotnictví černoši dožívají v průměru o 10 let méně než běloši. Většinou zemřou na infarkt. Jednou z příčinou infarktu je nedostatek vitamínu D ze slunce. Jeden můj známý - taky černoch původem z Kuby zemřel nedávno v 50 letech na infarkt. Pokud by zůstal na Kubě, mohl ještě v 70 kouřit doutník a houpat se v křesle někde na Kubě.
Nemyslím to špatně, chci aby se lidé dožívali co největšího věku a byli šťastní. Pokud ale přijde černoch do ČR, tak šťastný moc nebude. Bude mít okolo sebe konkurenci chytřejších lidí, bude si připadat jako idiot, dříve zemře na nedostatek vitamínu D, většina černochů má intoleranci na laktózu, takže českou kuchyni také nebude moci jíst. Toto není radikalizace, já to myslím sluníčkově. :)

Odpovědět

Amazonské pralesy neprodukují žádný kyslík

Jan Novák9,2017-12-17 12:24:13

Všechen kyslík který amazonský prales vyprodukuje je spotřebován na tlení dřeva a ostatních organických látek které vznikly z navázaného uhlíku při fotosyntéze. Protože v tropickém pralese zetlí všechno velice rychle a žádný uhlík se neukládá, Amazonie rozhodně není producentem kyslíku pro nikoho kromě Amazonie. Kyslík který spotřebuje vaše tělo je použit ke spálení uhlovodíků které jste snědli, tj. vznikl tam kde vyrostla rostlina která byla na počátku potravního řetězce, třeba řasa v severním Atlantiku pokud máte vajíčko od slepice z chovu krmeného směsí s rybí moučkou.

Odpovědět

Cílená manupilace a zlehčování?

Jirka Malda,2017-12-17 09:26:21

Vážený pane autore,
je obecně známo, že i osli prdí a tím přispívají k oteplení :-)

Sledovat emise, které ohrožují budoucnost lidstva je velmi podstatné. Že stromy "dýmají" metan se ví a psalo se o tom už v roce 2010.

Že producent metanu pak není jen Amazonský les a tamní bažiny, ale všechny pralesy a lesy je pak jasné také a o to hůře.

Že pak už vůbec nelze zanedbat zemědělské či jakékoli další zdroje metanu, je zcela evidentní a tudíž je nelze abstrahovat, či zlehčovat jak se pokoušíte vy.

A ještě další typ na metan - nejen permafrost, ale tak tání hydrátů metanu na dně moří a to bude patrně nejhorší problém pro lidstvo.

PS: nesnažte se v oslovi dělat srandu za každou cenu, oteplování je cena lidstva za blbost a ignroranci, kterou jste i vy, pane autre, docela slušně předvedl.

Odpovědět


Re: Cílená manupilace a zlehčování?

Milan Krnic,2017-12-17 10:51:34

Zatímco doložitelné a zcela nesmyslné ničení okolní přírody zandbáváte (např. viz článek pana doktora Wagnera níže - kácení lesů pro energetiku), upínáte se k pouhé doměnce, že je oteplování cena za blbost a ignroranci. Zajímavé.

Odpovědět


Re: Cílená manupilace a zlehčování?

Libor Zak,2017-12-17 11:03:22

Vy jste pěkný suchar, co? Odlehčení je na místě. Hlavně ve chvíli, kdy světové vlády schvalují zákony na "ochranu životního prostředí" na základě zbrklých úsudků a momentálně populárních teorií. Za tu dobu, co situaci sleduji už "ochrana prostředí" vedla k likvidaci pralesů v Indonésii (olejné palmy), likvidaci půdy v Evropě (řepka, dotace, eroze), ukončení provozu velkého množství jaderných elektráren (a stavění nových tepelných na vyvážení bezvětří a zatažené oblohy), rozkvět mafiánského tunelování peněz z daní na fotovoltaiku, kšeftování s emisemi a spousta dalších katastrofických experimentů.
Aby bylo jasno, mě taky není lhostejný osud Země a chtěl bych nějaké jednoduché řešení, ale taková nejsou. Autor článku naráží právě na tu lidskou blbost a ignoraci, kterou předvádějí zachránci planety, kteří mají moc a bezhlavě se v honbě za popularitou chytají kdejakého šíleného nápadu, aniž by pořádně zvážili důsledky.
Mimochodem nikdo netuší, co se s planetou v době oteplení stane. Byly období v minulosti, kdy byly hodnoty metanu a oxidu uhličitého mnohem vyšší, v některých druhy vymíraly, v jiných byla naopak planeta jako rozkvetlá zahrada. Závisí to na spoustě věcí, kterým nerozumí ani klimatologové. Ti méně arogantní jsou to dokonce ochotni i uznat.

Odpovědět


Re: Re: Cílená manupilace a zlehčování?

Jan Novák9,2017-12-17 11:56:08

Pan Malda jen dokazuje vlastní blbost a ignoraci, protože jeho strach z oteplování není nic jiného.
Jednoduché řešení je, jenom ho nikdo nechce slyšet, a tím je politika jednoho dítěte a zákaz stěhování do rozvinutých zemí protože obyvatelé rozvinutých zemí spotřebovávají mnoho zdrojů. Také zákaz pomoci protože každý člověk navíc zatěžuje planetu. Kdo nemá na to aby si pomohl sám...
Znáte nějaký problém lidstva který by přetrval při snížení počtu lidí na udržitelnou úroveň, což je podle různých metrik 250 milionů až 1 miliarda?
Sebezelenější vegan který má děti zatěžuje planetu víc než největší plýtvač který je nemá, protože plýtvačova spotřeba je konečná kdežto spotřeba zeleného vegana je nekonečná v čase skrze jeho potomstvo. Ze stejného důvodu je horší Afrika nebo Indie s nízkou současnou spotřebou na obyvatele ale populační explozí než Evropa nebo USA s vysokou současnou spotřebou na obyvatele ale snižující se populací. A my ještě Africe i Indii posíláme pomoc a by jich přibývalo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Cílená manupilace a zlehčování?

Martin X,2017-12-17 15:36:19

Absolutny suhlas.

Odpovědět


Re: Re: Re: Cílená manupilace a zlehčování?

Josef Šoltes,2017-12-17 19:31:42

Ej, to je fajn, že jsme zrovna v té docela rozvinuté zemi a máme se dobře, co? Tak to ostatním zakážeme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Cílená manupilace a zlehčování?

Jiří Kocurek,2017-12-17 21:13:38

Jinými slovy provést holocaust asi tak 200x větší než ten Hitlerův. Adolf také arumentoval budoucností. Jak je vidět, tak se lepší budoucností dá oddůvodnit všelijaké zvěrstvo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Cílená manupilace a zlehčování?

Petr Nováček,2017-12-18 12:27:30

Pletete si politiku jednoho dítěte a holocaust. Čínskou politiku jednoho dítěte bych holocaustem nenazval.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Cílená manupilace a zlehčování?

Fanda Sin,2017-12-18 16:01:20

Čína již politiku jednoho dítěte zrušila. (https://en.wikipedia.org/wiki/One-child_policy)

Odpovědět


Re: Cílená manupilace a zlehčování?

Jiří Kouřil,2017-12-18 12:45:28

Ale Jirko, nepřehánějte to s tím odsuzováním. Raději se trošku hlouběji seznamte s problematikou a to nejen přes tendenční a polopravdivé zelené články. Nebo z toho zeleného byznysu taky žijete?

Odpovědět

metan

Josef Nýč,2017-12-17 05:46:02

a co druhohory - produkce metanu od živočichů a rostlin určitě oteplovala planetu, proto
póly nebyly zaledněné

Odpovědět


Re: metan

Martin Smatana,2017-12-17 09:17:19

Vyššia teplota v druhohorách a póly bez ľadu súvisia skôr s rozložením kontinentov - Antarktída a Južná Amerika boli spojené a teplá voda od rovníka prenikala až k pobrežiu Antarktídy. Teraz jej v tom bráni cirkumpolárny oceánsky prúd.

Odpovědět


Re: metan

Jiří Kocurek,2017-12-17 21:22:21

Druhohory? Tehdy byla Antarktida byla spojená s Indii a Austrálií a tento kontinent zvaný Gondwana se nacházel v místě dnešního Indického Oceánu, tedy v tropech.
Austrálie momentálně pluje na sever a zlí jazykové tvrdí, že to způsobilo změnu oceánských proudů a tím vznik Sahary. "Eko"aktivisté mohou třeba vybít bizoní stáda, bizon je taky kráva, jen o něco větší. Ale jaký to bude mít celoplanetární dosah? Asi jako spláchnutí záchoda na povodeň.

Odpovědět

metan x metan

Richard Vacek,2017-12-17 05:39:59

Předpokládám, že podobné nepříjemnosti vyřeší zákonodárci tak, že rozhodnou, ve kterých případech se jedná o metan hodný, přírodní, který k oteplení nepřispívá a na druhou stranu metan zlý, pocházející z lidské činnosti, který planetu ohřívá a jehož producenty je třeba sankcionovat.

Odpovědět


Re: metan x metan

Jirka Malda,2017-12-17 09:27:27

Předpokládáte opravdu mylně a nechápu, z čeho svoji smyšlenku dovozujete.

Odpovědět


Re: Re: metan x metan

Jan Novák9,2017-12-17 11:32:34

Pan Vacek předpokládá opravdu správně, a myšlenku dovozuje ze zkušenosti.
Zákonodárci vydíraní GreenPeace která není green a už vůbec ne peace jsou opravdu schopní všeho. Obzvlášť ti v Bruselu když jim to umožní poslat peníze do jistých zemí aby jejich obyvatelé měli na cestu do Evropy.

Odpovědět


Re: Re: metan x metan

Richard Vacek,2017-12-17 12:34:17

Vycházím třeba z toho, že EU poskytuje grantové peníze na vytváření /obnovování mokřadů, přestože se ví, že se jedná o producenty metanu a v rámci záchrany planety by bylo záhodno bažiny vysušit.

Odpovědět


Re: Re: metan x metan

Marek Hrabčák,2017-12-17 12:40:24

Jednoducho som si to odvodil podľa modelu:
- dobrý ozón
- zlý ozón
stačí googliť: "Good and bad ozone"

Čoskoro už European Environmental Agency (alebo nejaká podobná "Odporná vedecká organizácia pri EU") vydá usmernenie, že existuje dobrý metán (z lesa) a zlý metán (ten zo skládok).


Niektorí z nás ešte pamätajú "dobrých" Nemcov (Dederónov) a "zlých" Nemcov (Imperialistov!)

Environmentalizmus je len náboženstvo XXI. storočia pre ateistov.

Odpovědět


Re: Re: Re: metan x metan

Miroslav Novak,2017-12-18 17:11:18

Vdaka za tvoj prispevok, doteraz som si neuvedomil, ze medzi enviromentalistami nie je ani jeden krestan.

Odpovědět


Re: Re: metan x metan

Petr Špak,2017-12-19 17:31:05

Treba z toho, ze EU chysta spotrebni dan na maso a to z toho duvodu ze ho jime moc, takze se chova moc zvirat co produkuji metan. To neni vtip, po koureni nam omezi a mozna pozdeji zakazou, i maso, opravdu se to pripravuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: metan x metan

Marek Fucila,2017-12-20 13:14:04

Daj blbcovi funkciu... :-)

Odpovědět


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace