Automatický externý defibrilátor zachraňuje životy - u nás zatiaľ zriedkavo  
Keď sa zistilo, že komorová fibrilácia je častou príčinou náhlej smrti pacientov s akútnym infarktom myokardu, nasledovali úvahy o možnostiach jej včasnej liečby. Koronárne jednotky a systémy rýchlej zdravotníckej pomoci veľmi zlepšili prognózu takýchto pacientov, ale možnosť okamžitej pomoci v čase do 4 - 8 minút po zastavení srdca prináša až automatický externý defibrilátor (AED), prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku komorovej fibrilácie alebo komorovej tachykardie.
Automatický externý defibrilátor.
Automatický externý defibrilátor.

Tento prístroj má veľmi jednoduchú obsluhu, ktorú môže zvládnuť aj nevyškolený laik, pretože je vedený hlasovými pokynmi od chvíle, kedy prístroj otvorí a/alebo zapne. Cenné minúty, ktoré delia pacienta od smrti alebo nenávratného poškodenia mozgu však ušetrí prítomnosť vyškolenej osoby, ktorá aj bez hlasových pokynov a študovania obrázkov nalepí elektródy prístroja na správne miesta na hrudníku pacienta. AED potom v priebehu sekúnd vyhodnotí elektrokardiogram pacienta a rozhodne na na základe niekoľkých algoritmov, či je prítomná porucha srdcového rytmu, vyžadujúca defibriláciu. Ak ju zistí, požiada obsluhu o kontrolu, či sa pacienta nikto nedotýka a stlačenie výrazného gombíka, ktorým sa aplikuje defibrilačný výboj. Prístroj súčasne vydáva pokyny k postupu kardiopulmonálnej resuscitácie, vykoná kontrolu úspešnosti defibrilácie a zaznamenáva jej trvanie.

 

Symbol, označujúci umiestnenie automatického externého defibrilátora.
Symbol, označujúci umiestnenie automatického externého defibrilátora.

Moderné prístroje vykonávajú analýzu rytmu na základe niekoľkých algoritmov, takže sa dosahuje vysoká pravdepodobnosť rozpoznania komorovej fibrilácie a komorovej tachykardie. Spoľahlivosť rozpoznania rytmu, pri ktorom je defibrilácia nepotrebná, sa pri moderných prístrojoch blíži k stopercentnej istote, pričom pravdepodobnosť, že komorovú fibriláciu prístroj nerozpozná, sa pohybuje v rozsahu niekoľkých percent. Defibrilačný výboj účinkuje na jednoduchom a dávno využívanom princípe - depolarizuje súčasne celý prevodový systém srdca aj myokard a umožní nástup normálneho sínusového rytmu srdca. Dobrým prirovnaním je reset počítača, akurát udávač srdcového rytmu (sinoatriálny uzol, primárny pacemaker) nabehne za pár sekúnd (čo mu musia závidieť všetky súčasné operačné systémy). Jediným nepríjemným dôsledkom je jasne viditeľný záškub kostrových svalov pacienta, ktorý na druhej strane jednoznačne svedčí o tom, že defibrilačný výboj bol aplikovaný.

 

American Heart Association má spočítané, že automatické externé defibrilátory zachraňujú v USA ročne asi 1700 pacientov. Preto je snaha umiestňovať AED v priestoroch, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí a kde je teda väčšia pravdepodobnosť vzniku resuscitačnej situácie - napr. nákupné centrá, letiská, športoviská, veľké kultúrne podujatia a pod. v súlade s poznatkom, že k približne polovici náhlych úmrtí v dôsledku srdcovej arytmie tam dochádza mimo domova pacienta (slovenské štatistiky sú odlišné, pacienti často umierajú doma). Automatickými externými defibrilátormi sa vybavujú aj veľké dopravné lietadlá a ich posádky sú oboznamované s ich použitím v rámci prvej pomoci. Miesta uloženia AED na verejne prístupných miestach sú výrazne označené a zamestnanci, prítomní v ich dosahu, spravidla bezpečnostné zložky, hasiči, obslužný personál by mali byť oboznámení s ich používaním.


Na Slovensku sú dnes rozmiestnené stovky automatických externých defibrilátorov, čo je určite dobre (ale v USA je predaných asi 600 prístrojov na milión obyvateľov ročne, zatiaľ čo veľmi hrubý odhad pre Slovensko je okolo  600 inštalovaných prístrojov na celú republiku za posledné roky - asi tak 50x menej). Je tu trend financovať umiestnenie  AED do značnej miery podľa vlastného uváženia darcu, na rôznych miestach, vhodnejších aj menej vhodných. Za odôvodnené sa považuje, aby boli k dispozícii tam, kde sa v priebehu 24 hodín zhromaždí 5000 až 10000 ľudí. Ale defibrilátory boli vďaka sponzorom inštalované napríklad aj na tatranských vysokohorských chatách, kde sa za najväčšej sezónnej tlačenice súčasne nachádza nanajvýš stovka ľudí a do terénu, kde najskôr môže dôjsť (a aj dochádza) k náhlym úmrtiam, prístroj nemá šancu dostať sa včas (aj keď nesporným pozitívom tu je prítomnosť vyškolenej obsluhy). Podobne neoptimálne sa javí umiestňovanie AED v školách, na úradoch - neraz sa tam pohybuje len malý počet nízko rizikových osôb, prípadne prístroje sú po väčšinu dňa v uzamknutých priestoroch. Častým nedostatkom je, že umiestnenie prístroja nie je zaregistrované v systéme operačného strediska záchrannej služby. Práve operátor záchrannej služby môže pri núdzovom volaní upozorniť na blízkosť defibrilátora a poradiť pri jeho použití. V Českej republike už existuje Národní registr AED, ale prihlasovanie zariadení je tiež dobrovoľné. Určitá živelnosť v zavádzaní AED je zrejme ďalšou z príčin, prečo je percento použití automatických externých defibrilátorov v SR aj ČR podľa dostupných údajov veľmi nízke, a to aj relatívne, napríklad v porovnaní s USA.

 

Umiestnením AED by nemala iniciatíva darcu končiť, zariadenie tiež  vyžaduje občasnú údržbu. Po použití prístroja je nevyhnutné doplniť nové elektródy a umiestniť prístroj do nabíjacej stanice, v určitých intervaloch (v rozsahu rokov) treba vymieňať aj nepoužité elektródy za nové, spoľahlivo lepivé a občas aj akumulátory prístroja spolu s overovaním jeho funkčnosti. Jestvujú prieskumy (aj na Slovensku)  ukazujúce, že dosť podstatné percento inštalovaných defibrilátorov je sotva použiteľných (staré, nelepivé elektródy alebo nedostatočná kapacita batérii) a za dosť podstatné zníženie ich prínosu sa považuje nedostatočné vyškolenie zamestnancov, pohybujúcich sa v okolí.


Aj za optimálneho umiestnenia je treba počítať s pravdepodobnosťou, že väčšina z inštalovaných prístrojov nebude nikdy úspešne použitá. To však nijako neznižuje ich význam a potrebu a bola by škoda, ak by ich použiteľnosť bola znižovaná ešte aj chýbaním údržby alebo kompetentnej obsluhy. Preto aj tu uvádzame odkaz na návod na obsluhu. Prečítajte si ho, aj keď je to rovnaké, ako s AED: je malá pravdepodobnosť, že jeho znalosť  využijete, ale ak náhodou... nebudete si vyčítať, že ste tam niekde postávali nad umierajúcim a špekulovali nad manuálom.
Informácie o používaní automatických externých defibrilátorov aj o resuscitácii nájdete napríklad tu.

 

Inštruktážne video v češtine

Datum: 25.04.2018
Tisk článku

Související články:

Kardiocerebrálna resuscitácia - náhrada kardiopulmonálnej resuscitácie     Autor: Matej Čiernik (05.02.2013)
Výdobytky modernej medicíny a dôchodcovia na krku ekonomiky     Autor: Matej Čiernik (06.04.2014)
Smernice pre klinickú prax v kardiológii majú krátku trvanlivosť     Autor: Matej Čiernik (17.06.2014)
Když nám mrtvička přidusí mozek, neurony začnou kšeftovat     Autor: Josef Pazdera (01.08.2016)
Predsieňová fibrilácia - nenápadné signum mali ominis     Autor: Matej Čiernik (11.10.2016)
Spletité cesty liečby infarktu myokardu     Autor: Matej Čiernik (17.01.2018)Diskuze:

Vnútorný boj s predsudkami ...

Palo Fifunčík,2018-04-26 08:58:06

Myslíte asi pre tú časť KPR kde treba dýchať z úst do úst /nosa/... No ľudia si neuvedomujú , že ak niekto umiera , horšie to už byť nemôže , už mu môžete len pomôcť , aj snaha sa cení . Pocit záchrany života inému je nezamenitelný .

Odpovědět


Re: Vnútorný boj s predsudkami ...

Milan Krnic,2018-04-26 13:55:21

Existují silnější pocity, tohle ale přeci není o pocitech. Dýchat postiženému nemusíme. A v tomto případě platí tzv. zlaté pravidlo obzvlášť.

Odpovědět


Re: Re: Vnútorný boj s predsudkami ...

Jiří Novák,2018-04-28 21:13:37

"Dýchat postiženému nemusíme."
Prosím pěkně netvrďte nesmysly. To že tady plácáte kraviny pod každým článkem je jedna věc, o tom si každý pomyslí svoje. Ale pokud tvrdíte nesmysl v tak důležité otázce jako je záchrana lidského života, tak to už se musím ozvat. Plicní ventilaci, alias umělé dýchání, samozřejmě provádíme, pokud je to potřeba.

Odpovědět


Re: Re: Re: Vnútorný boj s predsudkami ...

Milan Krnic,2018-04-28 22:48:39

No, tak si o tom zkuste něco nastudovat
http://www.resuscitace.cz/?p=1081

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Vnútorný boj s predsudkami ...

Jiří Novák,2018-04-28 23:01:22

Není třeba. Mám nastudováno a prakticky ověřeno.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Vnútorný boj s predsudkami ...

Milan Krnic,2018-04-28 23:08:45

Cituji:
"V případě neochoty zachránce provádět umělé dýchání (např. z hygienických důvodů u cizího člověka, při obavách z možného přenosu infekce nebo z jakéhokoliv jiného důvodu), při pomoci poskytované nevyškolenými zachránci nebo při resuscitaci prováděné na základě telefonických instrukcí operátorů tísňové linky 155 je možné při resuscitaci dospělého pacienta provádět samotnou srdeční masáž bez umělého dýchání."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vnútorný boj s predsudkami ...

Jiří Novák,2018-04-28 23:20:13

V případě neochoty zachránce je možné naprosto cokoli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vnútorný boj s predsudkami ...

Milan Krnic,2018-04-28 23:26:03

V případě provádění KPR je tím cokoli právě srdeční masáž.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vnútorný boj s predsudkami ...

Jiří Novák,2018-04-29 08:30:29

Tak to doufám, že až to budete jednou potřebovat, budou k dispozici jenom ochotní zachránci a ne nějací rozumbradové z internetu, kteří budou vykládat co všechno nemusejí a neudělají a budou kolem sebe házet odkazy nísto aby udělali co je třeba.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vnútorný boj s predsudkami ...

Palo Fifunčík,2018-04-29 10:42:44

Kedysi v nemocniciach alebo strediskách visel schématický plagát s postupom pri KPR ako postupovať pri aplikácii onej formulky ABCD až kým nezožltol . Odvtedy sa po určitom období menia názory anesteziologov , podla mňa až do tej miery , ako aj ukazuje diskusia , že sú až mätúce . Domnievam sa tiež , že aj keď použijete metódu ABCD a mali ste s ňou dobrú skúsenosť , nikto vám nemôže vytknúť že ste nepostupovali tzv. "lege artis" , teda nesprávne ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vnútorný boj s predsudkami ...

Milan Krnic,2018-04-29 11:45:53

To "vykládání si" by ovšem nebylo KPR, ale, možná poněkud překvapivě, "vykládání si".

Odpovědět

Prečo zriedkavo

Palo Fifunčík,2018-04-25 10:22:30

Odpoveď by sme museli hľadať v nekompetenených politických rozhodnutiach ktoré z úcty k tomuto webu nie je korektné rozpitvávať ...

Odpovědět


Re: Prečo zriedkavo

Milan Krnic,2018-04-25 21:05:42

Anebo v oblíbenosti KPR. :-)

Odpovědět


Re: Re: Prečo zriedkavo

Palo Fifunčík,2018-04-26 18:29:39

Obľúbenosť nie je pocit ? :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Prečo zriedkavo

Milan Krnic,2018-04-26 21:27:45

A? "Pocit záchrany života inému" bol predmetom mojej reakcie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Prečo zriedkavo

Palo Fifunčík,2018-04-27 08:04:59

Ano ,na začiatok A , pridal by som BCD :)) / Tak to definoval profesor P.Safar v roku l957 , keď položil základy KPR /.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace