Náboženství kojencům nesvědčí  
Z výzkumu provedeném portlandskou státní univerzitou vyplývá, že k potomkům zbožných rodičů osud zrovna moc nakloněn není. Je tomu spíše naopak a křesťanský fundamentalismus je s jejich úmrtností jako ruka v rukávě.
Demonstrant s heslem „poslouchej Ježíše nebo zhyň“. Fundamentalisté sami sebe vnímají jako oběti a že jim společnost vnucuje názory a postoje, které jsou v rozporu s jejich vírou. Snaží se společnost se svou víru spojit. V případě neúspěchu nich dochází k nárůstu agresivity. Foto kredit: Saraware, Wikipedia CC BY 3.0
Demonstrant s heslem „poslouchej Ježíše nebo zhyň“. Fundamentalisté sami sebe vnímají jako oběti a že jim společnost vnucuje názory a postoje, které jsou v rozporu s jejich vírou. Snaží se společnost se svou víru spojit. V případě neúspěchu nich dochází k nárůstu agresivity. Foto kredit: Saraware, Wikipedia CC BY 3.0

Ginny Garcia-Alexander je profesorkou na PSU's College. Profesí je socioložka a zajímá se o postneonatální úmrtnost. Je také vedoucí kolektivu, jehož výsledky nyní zveřejnila její mateřská Universita a časopis Journal for the Scientific Study of Religion.  Ve studii byla použita statistická data týkající se úmrtnosti kojenců v letech 1990 až 2010. Ta jako hlavní příčinu úmrtí kojenců v prvních 28 dnech označila vrozené vady. V dalších 11 měsících života mají úmrtí na svědomí vnější faktory, jakými je chudoba spojená s nedostatečným pojištěním a začlením do sítě sociální podpory. Poněkud překvapivě mezi ně  spadlo i náboženství. Tak to vyplynulo z rozboru dat poskytnutých institucemi: National Center for Health Statistics (NCHS), National Association for Public Health Statistics (NAPHSIS), National Center for Health Statistics (NCHS), Religious Congregation, USA Counties database a  Area Health Resource File.

 

Ginny Garcia-Alexander je profesorka sociologie na Portland State University College of Liberal Arts and Sciences.
Ginny Garcia-Alexander je profesorka sociologie na Portland State University College of Liberal Arts and Sciences.

Ve studii se operuje s pojmem fundamentalismus, a tak si připomeneme, co tím mají na myslí. Za nejlepší definicí pojmu fundamentalismus se žertem označuje, že  je opakem modernismu. My Evropané máme tendenci fundamentalismus spojovat s jinými náboženstvími, než s tím „naším“. Ano, vyskytuje se ve všech náboženstvích, ale pravdou je, že ten křesťanský má prioritu. Křesťanství se jako první dostalo do křížku se sekularismem. Ten bývá snaha zaměňovat za ateismus, kterým ale není. Sekularismus je pouze snahou organizovat společnost, v níž státní moc, státní instituce a stát jsou na náboženství a náboženském uvažování nezávislé. Tím, co takovým snahám dláždilo cestu, bylo osvícenství. Až v něm se většina filosofů začala klonit k přesvědčení, že náboženská víra není přirozenou součástí postoje člověka ke světu. Takže to vlastně není tak dávno, co vedoucí role církve i u nás byla naprostou samozřejmostí. Až  konec středověku svým racionalismem a nástupem technické civilizace, začal mocenskou strukturu měnit. Zatímco ateismus je přímé odmítání existence Boha, sekularismus je k němu tolerantnější. Má za to, že světské i duchovní instituce mohou existovat souběžně a nezávisle.

 

Americký zbožný rodič by s lepším osudem u svého narozeného potomka moc počítat neměl. Nejméně do jednoho roku života. A i ve stáří na tom nejspíš bude o něco hůře.
Americký zbožný rodič by s lepším osudem u svého narozeného potomka moc počítat neměl. Nejméně do jednoho roku života. A i ve stáří na tom nejspíš bude o něco hůře.

Vývoj společnosti ale zdaleka není přímočarý, a tak zatímco země severní Evropy v trendu sekularizace pokračují, směrem k jihu se společnost k náboženství vrací a vliv velkých náboženství tam stoupá. Ostatně ani Česko není označováno za sekulární stát, neboť k odluce církve od státu zatím u nás nedošlo a restitucemi se  Římskokatolická církev stala největším soukromým vlastníkem pozemků v ČR. Ani Ameriky se trend návratu k náboženství nevyhýbá. Nový svět je ale charakteristický ještě něčím. Jednotlivé proudy se štěpí a k tomu ještě vznikají i nová náboženství. Ta s malým počtem přívrženců se označují za sekty. 
Když se vrátíme k pojmu křesťanského fundamentalismu, zmiňovaného ve studii, tak za jeho pramen bývá označován vzestup evangelikálních církví. Původně se termínem konzervatismus označoval souhrn stanovisek hájených v některých křesťanských denominacích soudobého protestantismu, zejména baptistů, presbyteriánů, evangelíků. A metodistů, kde se vytvořil kolem roku 1910 jako kreacionistické učení zaměřené proti evoluci. O přetrvávající síle moci tohoto učení pojednává i článek „Opičáci vítězí na celé čáře„. 
Když si to laicky zestručníme, tak cílem všech náboženských fundamentalistů je resakralizace společnosti, tedy přesun náboženství ze zadních řad, kam bylo zatlačeno sekularismem a jeho návrat zpět do popředí. Historický vývoj v USA formoval oblasti se silným zastoupením extrémně orientovaných přívrženců víry, silně převažujícím katolicismem a protestantismem. Právě ono územní členění dovoluje nyní provádět výzkumy, jako je tento. Většinou se dělá poctivě, protože je v zájmu mocných. Výsledky totiž politikům umožňují v konkrétním okrsku brnkat voličské základně na ty správné struny.

K získání toho správného pohledu na věc, nám prý stačí se stát přívrženci SSSR. Za šedesát dolarů být členem Společnosti pro vědecké studium religiozity. (Příspěvek je Bohužel roční).
K získání toho správného pohledu na věc, nám prý stačí se stát přívrženci SSSR. Za šedesát dolarů být členem Společnosti pro vědecké studium religiozity.
(Příspěvek je Bohužel roční).


Už dřívější podobné studie odhalily podobné trendy v úmrtnosti dospělých. Ať už je prováděl kdokoliv, vždy vyzněly v neprospěch konzervativních oblastí. Protestanti a katolíci „tvrdého ražení“ na tom jsou se zdravím hůře, než modernisté. Výsledky nynější studie proto nejsou zase až tak moc objevné. V podstatě se dá říci, že kojenci jen kopírují dospělce. Tentokrát nesmlouvavá mluva matematiky znovu označila urputné lpění na základních principech náboženství, jako na zdraví společnosti škodlivé. I když studie nedává odpověď na otázku co je v komunitách věřících příčinou tak neblahého stavu, podle sociologů to je kladení velkého důrazu na Bibli jako základ (fundamentum) křesťanství, víra v zázraky, neposkvrněné početí, tělesné zmrtvýchvstání,... Na vině se jeví být nepřípustná reformovatelnost základů křesťanské víry bránící transformaci vědeckých poznatků do teologie. To nejspíš následně ovlivňuje u členů dotčených komunit důvěru v nové způsoby léčby i péči o zdraví.

 

Závěr

Mnohde slýcháme i čteme, že ta pravá zbožnost je užitečná pro všechno. Zdravotní záznamy Američanů, zpracované na univerzitách v Oregonu a Texasu, ale vypovídají o něčem jiném, a že úmrtnost kojenců bychom z toho měli vyjmout. Pokud ovšem ke smrti neviňátek nepřistupujeme podle hesla: „Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje“.

 

Literatura

GINNY E. GARCIA, JOHN P. BARTKOWSKI, XIAOHE XU.: Religion and Infant Mortality in the United States: A Community-Level Investigation of Denominational Variations in Postneonatal Deaths, JSSR, 2018 :1–10.

Datum: 03.06.2018
Tisk článku

Související články:

Zeptejte se svého kněze 4: Duše na věčnosti     Autor: Jan Špaček (29.04.2015)
Uctíváme mozek?     Autor: Josef Pazdera (30.11.2016)
Zadrátované mozky: Politický postoj přebije jednoznačné důkazy jako nic!     Autor: Stanislav Mihulka (14.01.2017)
Soucit a milosrdenství jako dílo parazitů?     Autor: Josef Pazdera (02.02.2017)
Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?     Autor: Josef Pazdera (26.03.2017)
Věřící se rozhodují intuitivněji     Autor: Dagmar Gregorová (08.05.2018)Diskuze:

darwin

Andrej Kvasnica,2018-06-05 14:41:42

pripada mi to ako potvrdenie prirodzeneho vyberu pomocou zamedzenia rozmnozovania poskodenym jedincom.

Odpovědět

Zdroj

Jaromir Mrazek,2018-06-05 12:41:33

Skoda, ze zdroj neni dostupny a abstrakty nerikaji nic o hladine vyznamnosti ani o korelacich s chudobou, pojistenim, socialnim systemem. Ani jine abstrakty nereknou vice nez tento oslovsky, naopak jen rozvijeji domnenky.

Odpovědět


Re: Zdroj

Jan Jakubík,2018-06-08 14:03:31

Full text zde

https://uloz.to/!VFYbH5xVEoqf/10-1111-jssr-12487-pdf

Odpovědět

Veda ?

Richard Malaschitz,2018-06-04 09:14:45

Je zaujímavé, že článok sa zaoberá nejakou štúdiou, kde sa autori nenamáhajú nájsť vysvetlenie prečo fundamentalizmus spôsobuje vyššiu úmrtnosť ale v konečnom dôsledku ani článok nevysvetluje, koho si máme predstaviť pod týmto pojmom. Ani nie sú v článku čísla o koľko je vyššia úmrtnosť a koľko je percentuálne detí narodených v týchto rodinách. Pretože vysvetlení môže byť veľa: potraty, pôrody doma, chudoba, atď...

Ale článok nám podsúva niekoľko historicky nesprávnych záverov o sekulárnej spoločnosti - čo s celou štúdiou vôbec nesúvisia. Kresťanské učenie vždy oddeľovalo náboženské učenie od moci. Ježiš sa v tomto smere vyjadril jasne. Je to zásadný rozdiel od Židovského náboženstva alebo Islamu, kde základ náboženstva je zákon. Niektorí svetskí panovníci samozrejme využili náboženstvo na uchvátenie moci a celý protestantizmus vznikol z tohoto dôvodu. Už v časoch Jana Husa mala cirkev obmedzenú moc a Praha si z pápežových interdiktov nerobila ťažkú hlavu. V konečnom dôsledku ani Jana Husa de facto a de jure neupálil koncil ale mesto.

Zatiaľ čo v stredoveku sa dá ešte hovoriť o dualite moci v časoch osvietenstva to už predsa vôbec neexistovalo. Cirkev nemala v podstate už žiadnu legislatívnu alebo výkonnú moc.

Odpovědět


Re: Veda ?

Marek Jára,2018-06-04 09:28:16

No to je reakce přešně v duchu věřícího. Článek sice není zcela netendenční, ale Váš příspěvek - byť tuto skutečnost kritizuje - je 18 bez 2 za 20. Tvrdit, že křesťanské učení oddělovalo náboženství od moci, a přitom nezmínit, že vždy a všude jsou lidé, tudíž i v mocenských strukturách a přes jejich víru je ovlivňováno jejich konání je přinejmenším drzost, v horším případě, je to Vaše omezenost, pokud si tento fakt neuvědomujete. Nebo je zo z Vaší strany úmyslně zamlčeno a potutelně se smějete jak jste to těm neveřícím natřel, když toho v praxi využíváte.
Fuj

Odpovědět


Re: Re: Veda ?

Milan Krnic,2018-06-04 17:52:43

Nevěřící neexistují (každý v něco nutně věří), takže to neměl komu natřít. Jinak to se racionálně řekne 1) víra by neměla být součástí rozhodování, rozhodovat se máme v rámci kritického myšlení, a tu víru si nechat na běžný život (kdy se zásadněji nerozhodujeme). Jenže to 1) je pouze podmnožinou SV (svobodné vůle), a ta je také pouze vírou, tedy nevěřit v rámci víry je beztak nula od nuly pojde (čistě matematicky), vše je totiž kauzalita, tedy tak, jak se věci staly, dějí i stanou, tak to být musí (je to takový skoro osud - neplánovaný, tedy spíš kulečník)
Proč došlo mléko? (cz titulky)
https://www.youtube.com/watch?v=KjeKiIa7XEk

Odpovědět


Re: Re: Veda ?

Richard Malaschitz,2018-06-05 09:02:30

No to je reakce přešně v duchu lháře. Ja som poukazoval na to, že cirkev nemala takú moc akú jej dáva článok. Vy teraz tvrdíte niečo iné: že konanie ľudí a ich rozhodovanie je ovplyvnené náboženstvom. To predsa nepopieram - áno je to tak. Samozrejme. Bolo divné keby tomu bolo naopak (To iba na Slovensku sa môžu nacionalistické maďarské a slovenské strany spojiť kvôli prospechu do jednej vlády).

Odpovědět

možné korelace s jinými faktory

Dagmar Gregorová,2018-06-04 03:22:10

Jestli studie nebrala v úvahu další - hlavně socioekonomické faktory, není zcela OK. S těmi zmiňovanými potraty plodů s vadou - jestli je vada vážná, pak častěji dochází k přirozenému potratu, nebo dítě se narodí mrtvé, případně umírá v prvních dnech života. Studie se týče novorozeňat mezi 2. a 12. měsícem života.
Spíše než odmítání potratů a prenatálních skríningů, které nejsou jistě běžné, bych uvažovala o větším zastoupení chudšího obyvatelstva s nižším vzděláním a vzhledem na náboženský fundamentalizmus i s větším, méně regulovaným počtem dětí (tragedie odmítání funkční antikoncepce církví). Celkem by bylo zajímavé znát, jaká je religiozita v chudých černošských čtvrtích. Toto etnikum (statisticky) podléhá náboženskému dogmatizmu asi dost snadno. Třeba v afrických zemích je pravděpodobně více pastorů-milionářů a multimilionářů než v USA. A nepůjde asi o státní dotace.
http://www.pulse.com.gh/bi/lifestyle/these-african-millionaire-pastors-are-living-like-superstars-id7517846.html

Odpovědět

Interupcie

Tomáš Habala,2018-06-03 18:26:38

Mali v tom prieskume zistiť počet interupcií medzi ateistami a veriacimi a záhada mohla byť objasnená.

Odpovědět


Re: Interupcie

Vojta Ondříček,2018-06-03 19:00:26

Máte na mysli úspěšné referendum na odvolání zákazu interrupcí v Irsku? V Polsku je situace podobná, myslím tím požadavek po odkrimilizování interrupcí.

Odpovědět


Re: Re: Interupcie

Jan Krásenský,2018-06-03 19:15:47

Třeba i to. Katolíci považují umělý potrat za vraždu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Interupcie

Jan Krásenský,2018-06-03 19:24:26

Alespoň se pozná, kdo je kdo.
Jsem katolík.

Odpovědět


Re: Re: Re: Interupcie

Milan Krnic,2018-06-03 19:37:05

A co znásilněné katolické ženy? Viděl je někdo? Nejsou jako bájný sněžný muž?

Odpovědět


Re: Re: Re: Interupcie

Vojta Ondříček,2018-06-03 23:37:57

... a přirozený potrat za trest boží, popřípadě za vraždu plodu bohem.

Odpovědět


Re: Re: Interupcie

Milan Krnic,2018-06-03 19:23:07

Např. v USA povolena je, ale ne každá se k ní dostane. To jsou ty okolnosti. A přesto se všude najdou spokojení lidé, ač jiní vidí dnešní dobu temně.

Odpovědět


Re: Interupcie

Richard Lastovecki,2018-06-03 21:03:30

Škoda, že tento komentář nebyl správně pochopen, protože velmi pravděpodobně přesně postihuje nepovšimnutou klíčovou korelaci (a podle mě příčinu) popisovaného jevu.

"Fundamentalistické" rodiny většinou mají velmi kritický postoj k potratům. (Statistiky lze téměř jistě dohledat, možná dokonce v citované studii.) Skutečný podíl umělých potratů k počatým dětem je tedy velmi pravděpodobně výrazně nižší u fundamentalistických rodin než u "obyčejných".

Formulujme tedy následující hypotézu:
1. v případě zjištění vady (genetického poškození apod.) u nenarozeného dítěte je výrazně nižší pravděpodobnost potratu u fundamentalistické než obyčejné rodiny.
2. pravděpodobnost úmrtí kojence s vrozenou vadou (viz výše) je výrazně vyšší než u nepostiženého kojence.
3. což lze shrnout: vyšší počet nepotracených kojenců s vrozenou vadou ve fundamentalistických rodinách vysvětluje pozorování článku

Poznámky: Tato hypotéza nevysvětluje víceméně stranou uvedené tvrzení o "podobných trendech v úmrtnosti dospělých". Pokud ovšem tato úmrtnost je formulována jako pravděpodobná délka dožití, téměř jistě se do ní promítá úmrtnost kojenců, čili vysvětlení bychom měli.

Odpovědět


Re: Re: Interupcie

Vojta Ondříček,2018-06-03 23:46:00

Prenatální diagnostika není ještě tak dlouho v praxi a je stále ještě spíš používaná v případu nějakého odůvodněného podezření na vadný vývoj plodu. Nevím jak staré zdravotní statistiky byly v úvodní studii použity. Každou statistiku lze upravit tak, aby vyhovovala představám zhotovitele.

Určitá korelace mezi zbožností a zdravotním stavem novorozence (ale i rodičky) může být také odvozena od víry, že za všechno může bůh a tudíž že je důležitější navštěvovat kostel, než navštěvovat lékaře.

Odpovědět

Vítězí ten, kdo víc křičí .

Vojta Ondříček,2018-06-03 14:42:48

Je bohužel faktum. I když kreacionisté a lidé praktikující pobožnosti v ČR tvoří minoritu, tak jsou více slyšet. A zřejmě je tohle i v USA obrovský problém.

Hrozí nám návrat náboženské diktatury? Obávám se, že ano. Představa "worst case" - povinné modlení aspoň pětkrát denně a pálení ateistů a lidí netajících se odlišným světonázorem. No a také zákaz výuky přírodních věd na školách. Zkrátka šupajdy do temného Středověku.

Tolerance odlišných názorů je pro fundamentalisty to, co pro býka rudý hadr (muleta).

Člověk si může jen povzdechnout s A. Einsteinem "Vesmír a lidská hloupost jsou nekonečné ..."

Odpovědět


Re: Vítězí ten, kdo víc křičí .

Milan Krnic,2018-06-03 15:24:03

Pro někoho je temná i doba dnešní, tedy jistě nebyl Středověk temným univerzálně. Blbé byly klimatické změny v určitých obdobích, pandemie, atp., ale to by bylo blbé i dnes, a co jiné, než víra v lepší zítřek (pojatá různě), když si jinak pomoci umět třeba nebudeme.
Martin Wihoda - Velká Morava a její místo v dějinách (Pátečníci 13.4.2018)
https://www.youtube.com/watch?v=5o8fhcOgU24
https://www.youtube.com/watch?v=yq819Q9gSTM

Odpovědět


Re: Re: Vítězí ten, kdo víc křičí .

Vojta Ondříček,2018-06-03 16:56:57

To středověké "temno" se vztahuje spíš na kulturu společnosti a diktaturu kléru.

Velká Morava patří spíš do první poloviny Středověku (9. století), do počínající katastrofické kristianizace spojené s násilnou likvidací dosavadních náboženství a sociálních struktur. Ta doba středověké temnoty je spíš tak od 12. století (období to náboženské nesnášenlivosti) a to už o Velké Moravě nikdo nic nevěděl.

Mimochodem - každý národ má ve svých dějinách hvězdná období a tak máme i Velké Mongolsko, Velké Rusko, Velké Polsko, Velké Rakousko, Velké Maďarsko, Velké Čechy, Velké Srbsko, Velký Řím, Velkou Osmánii .... atd. Chudinka planeta Země by se musela nafouknout aspoň na desetinásobek, aby uspokojila sny a přání nacionalistů. Ovšem ideální by bylo, kdyby dostal každý nacionalista vlastní planetu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Vítězí ten, kdo víc křičí .

Milan Krnic,2018-06-03 17:25:47

I diktatura kléru měla své důvody. To, co jsem psal, se nedělo pouze za Velké Moravy, to byla pouze ilustrace přednáškou na téma, jak to tenkrát asi chodilo, a hlavně proč.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Vítězí ten, kdo víc křičí .

Vojta Ondříček,2018-06-03 18:55:30

Jiráska také nelze brát doslovně, ani Karla Maye.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Vítězí ten, kdo víc křičí .

Milan Krnic,2018-06-03 19:13:56

Ale jistě, že lze. Pohledů je několik. Podobně lze považovat středověk za dobu temna, a vyznávat různé doktríny, filosofické směry, finanční či politické koncepty, konspirace, bláboly, atp., a může to být z jistého pohledu racionální, a z jiného iracionální.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítězí ten, kdo víc křičí .

Jan Balaban,2018-06-04 06:34:39

Prakticky vzato - som rád, že som produkt krasťanskej tradície ako mohamedánskej. Je jedno či verím, alebo neverím, alebo mi to je fuk.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítězí ten, kdo víc křičí .

Milan Krnic,2018-06-04 07:29:26

Mě je fuk, čeho jsem produktem, protože kauzalita. Jinak ty pohledy jsou 4. Věřím, nevěřím, nic o věci nevím, je mi to fuk. Šťastný může být i indián v pralese s holým zadkem, věřící v Johna, a to je ve finále to nejdůležitější.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítězí ten, kdo víc křičí .

Jan Balaban,2018-06-06 08:11:40

Ako sa poznám, nebol by som šťastnejší ako mohamedán, alebo s vierou vo vtákoviny.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítězí ten, kdo víc křičí .

Jan Balaban,2018-06-06 08:14:52

Feynman: “Dokáži žít s pochybnostmi, nejistotou a s pocitem, že něco nevím. Myslím si, že je mnohem zajímavější to „nevědění“ než mít odpovědi, které mohou být mylné…. Necítím se být vystrašen neznalostí věcí, pocitem ztracenosti v tajemném vesmíru, jež nemá žádný účel, což je, nakolik mohu posoudit, pravděpodobné. To mě neděsí.“

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace