Stanislav Florian

Miliony grafů znázorňující Velký třesk mají vodorovnou časovou osu začínající ve zlomcích sekundy u inflace a končící u současnosti 13,8 miliardy let. Ale nemají vůbec svislou osu y. Mohly by ji mít, protože výška ležatého grafu by měla být velikost pozorovatelného vesmíru v čase od počátku, až k dnešní hodnotě 46,5 miliardy světelných let. Hledání osy y je jako klasika: Našli moji rádcové? Nenašli. Nenašli ani měřítko osy y.
Autor: Stanislav Florian 01.04.2023 00:37 24893x Diskuze: 14

Větrné elektrárny Německa ovlivňují klima z hlediska teploty na 1 kilometr čtvereční plochy asi 890 krát méně, jak JETE Temelín své blízké okolí, kde se odhaduje nárůst teploty o 0,05 stupně Celsia za rok. Zadržení (energie) větru vlivem VE v Německu mi vyšlo několik málo jednotek procent této energie. Ručím jen za to, že procenta jsou setiny celku.
Autor: Stanislav Florian 24.01.2023 10:09 24476x Diskuze: 54

Trend teplot na našem území vzrůstá zhruba od 1870, kdy bylo lokální minimum. Před tím kolísal s lokálním maximem kolem 1770. Teplota za 60 let vzrůstá a srážky stagnují, lze očekávat období sucha. Tepelný ostrov Klementinum za 50 let představuje asi 0,5°C navíc proti ČR, vliv tepelných ostrovů lze odhadnout a hodnoty globálního oteplování ovlivní málo.
Autor: Stanislav Florian 15.01.2023 23:32 22478x Diskuze: 38
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz