Bypass žalúdka znižuje riziko srdcovocievnych ochorení a lieči cukrovku  
Bypass žalúdka je jedna z bariatrických operácii, ktorými sa lieči ťažká obezita. Ich cieľom je obmedziť množstvo potravy, ktorá sa dostane do žalúdka, jeho zmenšením alebo obídením potravou - bypassom. Čoskoro po ich zavedení sa začalo ukazovať, že majú význam aj pre liečenie cukrovky a v predchádzaní srdcovocievnym chorobám.


Nová štúdia publikovaná Dr. Tedom Adamsom a spolupracovníkmi v Journal of the American Medical Association zisťovala, či tieto priaznivé účinky nie sú len prechodné. Preto sa zamerala na dlhodobejšie, až šesťročné sledovanie pacientov po Roux-en-Y gastric-bypasse (RYGB). Sledovali 835 pacientov, ktorým ponúkli túto operáciu. Z nich polovica bola operovaná, do kontrolnej skupiny boli vybraní tí pacienti, ktorí operáciu odmietli. Ďalšia kontrolná skupina bola vytvorená zo vzorky populácie, ktorej neponúkli takúto chirurgickú liečbu. Sledovaný bol úbytok hmotnosti, cukrovka, zvýšený krvný tlak, dyslipidémia a kvalita života zo zdravotného hľadiska.


Zvětšit obrázek

Nákres Roux-en-Y gastric-bypassu: Červené šípky vyznačuju cestu potravy - z pažeráka do malého izolovaného oddielu žalúdka (pouche), a odtiaľ do tenkého čreva. Zelené šípky vyznačujú cestu žlče (z dvanástorníka do tenkého čreva), väčšia časť žalúdka je oddelená a pri trávení nefunkčná. (Kredit: UC Irvine Healthcare)

Operovaní pacienti si v sledovanom období udržali zníženie hmotnosti o 28 %. To je veľký úspech v porovnaní s tým, čo sa uvádza v štúdiach s úpravou životosprávy – 6-7 %. Pokles hmotnosti bol spojený s podstatným ústupom zdravotných problémov, spojených s obezitou. Významný počet pacientov, ktorí mali kardiovaskulárne a metabolické choroby, zaznamenal ich ústup a u tých, ktorí takéto choroby pred operáciou nemali, sa objavili menej často, ako v kontrolnej skupine. Vymiznutie cukrovky sa dosiahlo u 62 % pacientov v operovanej skupine oproti 6-8 % u neoperovaných pacientov. Nový výskyt cukrovky bol 2 % v operovanej a 15-17 % v neoperovanej skupine pacientov. U operovaných sa signifikantne zvýšila hladina HDL cholesterolu. Menej výrazné, ale stále priaznivé výsledky boli pozorované v hodnotách LDL cholesterolu, triglyceridov a krvného tlaku.
Štúdia je významná v tom, že pacienti boli sledovaní počas šesťročného obdobia, ktoré ukončilo 93 % pacientov, čo je vysoké percento v porovnaní s inými podobnými štúdiami. Preukázala, že priaznivé výsledky operácie sú trvalé a netýkajú sa len samotného zníženia hmotnosti pacientov, ale aj pozitívneho ovplyvnenia výskytu kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky, častých príčin predčasného úmrtia v civilizovaných krajinách.

 

Zvětšit obrázek
Bandáž žalúdka spočíva v obmedzení prechodu potravy žalúdkom. (Kredit: James P Gray, Wikipedia)

Na druhej strane, Roux-en-Y gastric-bypass je najzložitejší z obvyklých operačných výkonov na žalúdku v liečbe chorobnej obezity. Najmenej invazívnou metódou liečby je bandáž žalúdka - priškrtenie jeho hornej časti prstencom, ktorý obmedzí priechod potravy. U nových prstencov je možné pomocou nafukovateľného balónika mieru priškrtenia ešte dodatočne prispôsobiť. U menej invazívnych výkonov je menšia úmrtnosť a výskyt komplikácii. I napriek komplikáciam je však perspektíva prežívania operovaných lepšia, ako neoperovaných ťažko obéznych pacientov (pritom medzi komplikácie sa počítajú aj nepríjemnosti, vyplývajúce z ďalších pokusov o prejedanie sa...). Účinnosť všetkých základných typov bariatrických operácii je podobná a je teda dôvod predpokladať, že aj dlhodobé výsledky budú podobné.


Je paradoxom, že v období, kedy sú stále na svete milióny hladujúcich, robia sa operácie, liečiace následky prejedania za peniaze, ktoré by stačili na nasýtenie mnohých z nich - taký je však svet. Potešiteľné je, že počty hladujúcich napriek všetkým ťažkostiam a chmúrnym predpovediam predsa len postupne klesajú. A čo sa týka obezity, stále je nádej, že sa nájde liek, ktorý pripraví chirurgov o ďalšiu časť ich práce - tak, ako kedysi zavedenie cimetidinu znamenalo začiatok konca chirurgickej liečby dvanástorníkových vredov.


Zdroje:
www.theheart.org
Adams TD, Davidson LE, Litwin SE, et al. Health benefits of gastric bypass surgery after 6 years. JAMA 2012; 308:1122-1131Datum: 25.09.2012
Tisk článku

Související články:

Občasné hladovanie predlžuje život     Autor: Matej Čiernik (21.11.2019)
Jílem proti kilům i bakteriím?     Autor: Dagmar Gregorová (05.09.2018)
Personalizovaná transplantace stolice tlouštíkům     Autor: Josef Pazdera (09.10.2017)
Hormon proti sladkému pokušení     Autor: Josef Pazdera (28.12.2015)
Proč po tučném hloupneme?     Autor: Josef Pazdera (27.11.2015)Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace