Inteligence u mužů a žen je záležitost šedé a bílé hmoty  
Muži a ženy dosahují stejného IQ využíváním různých oblastí mozku.

Zatímco se nezdá, že by obecná inteligence obou pohlaví byla závislá na pohlaví, nové poznatky z Kalifornské univerzity dokládají, že muži a ženy dosahují  stejné inteligence pomocí zcela odlišných oblastí mozku.

Pokusy mapující oblasti mozku se vztahem k inteligenci prováděla řada vědeckých pracovišť. Nejdále zřejmě dospěli výzkumníci z Kalifornie. Ti svá pozorování nyní publikovali na stránkách svého mateřského pracoviště  - UCI.
Výsledky vědci zveřejnili před dvěma dny ale už se jejich závěry přetřásají jak ve vědeckých kruzích, tak i mezi laiky. V této práci výzkumníci poukazují  například na to, že ženy mají mnohem více bílé hmoty mozku než muži a že muži  zase  mají navrch v šedé hmotě mozkové.

Šedá kůra mozková byla až dosud dávána do souvislosti s intelektuálními schopnostmi. A právě toto konstatování se stává kontroverzním. Něco tady nehraje.
Mají-li muži více šedé hmoty mozkové, jak potom vysvětlit skutečnost, že obecná inteligence obou pohlaví je stejná? A že stejná je dokládají inteligenční testy. To tedy může znamenat jen jedno, že neexistuje jediná neuroanatomická struktura, která by určovala inteligenci. Jinak řečeno, že odlišně strukturované mozky jsou schopny zajistit stejné intelektuální výkony.
Nálezy výzkumníků z Floridy dokládají, že evoluce člověka vytvořila dva odlišné typy mozku, přičemž oba jsou určeny ke stejnému inteligentnímu chování. Těmito slovy komentoval své poznatky Richard Haier, profesor psychologie z University of California, Irvine, který vedl výzkumný tým, který zmíněný objev učinil. Sluší se poznamenat, že v Hierově týmu nebyli jen výzkumníci jednoho pracoviště na Floridě, ale též výzkumníci z University of New Mexico. Šéf projektu Haier  se oblastí lidské inteligence zabývá již dlouhou dobu a tak se o jeho závěrech, ačkoli jsou jakkoli kontroverzní, nepochybuje.


Co Haierův tým zjistil

Zvětšit obrázek
Čelní pohled na lidský mozek v němž jsou barevně vyjádřena místa aktivity o nichž se soudí, že mají na "svědomí" naší inteligenci. Nahoře v šedé hmotě mozkové, dole v bílé hmotě mozkové. Pramen: UCI

Muži mají ve srovnání s ženami, šest a půl krát více šedé hmoty mozku, tedy té hmoty o které se soudilo, že má co do činění s obecnou inteligencí.
Ženy zase mají, ve srovnání se svými mužskými protějšky, desetkrát více  bílé hmoty mozku, která  podle aktivity zjištěné tomografem, má vztah k inteligenci.
Šedá hmota přitom představuje centra, která informace zpracovávají, zatímco o bílé hmotě se soudí, že má na starosti jejich sesíťování.
Podle Rex Junga, neuropsychologa z Nového Mexika, mohou tyto rozdíly pomoci vysvětlit proč muži mají tendence být lepší v řešení úkolů zaměřených na zaměstnávání jednoho centra (viz matematika), zatímco ženy mají tendenci lépe se vypořádat s vyhodnocením nabytých informací a  s dáváním si věcí do souvislostí. Například u informací uložených v různých lokalitách šedé hmoty. Jako příklad zde může sloužit učení se jazykům, kde slovní zásoba a pravidla stavby vět jsou záležitostí odlišných  mozkových lokalit. Propojování a využívání těchto center současně nedělá ženám, díky rozvinutější bílé hmotě mozku takové problémy (dobrým příkladem je i plno gramatických chyb v tomto článku, které si autor ani neuvědomuje).

Zvětšit obrázek
Boční pohled na centra pro inteligenci v mužském a ženském mozku. Nahoře v šedé hmotě mozkové, dole v bílé hmotě mozkové. Pramen: UCI.

Ačkoli se v případě mužského a ženského mozku jedná o dvě zcela rozdílná řešení neurologických  center nervové aktivity, výsledkem je ekvivalentní výsledek, což jak jsme si již řekli lze doložit měřením poznávacích schopností a srovnávacími inteligenčními testy.
Zveřejněná studie odhalila i další zajímavé věci. Tak například, že v mozcích žen a mužů existují ve vztahu k inteligenci regionální rozdíly. Tak vysvětlují výzkumníci zjištění, že 84% všech oblastí šedé hmoty a 86% oblastí bílé hmoty (dávané do souvislosti s inteligencí) se u žen nachází ve frontálních lalocích mozku.
Muži mají ve frontálních lalocích jen 45%  inteligenčních center šedé hmoty a nemají zde žádná centra bílé hmoty. Mužská intelektuální centra šedé hmoty mozku jsou jakoby více rozeseta do různých koutů mozku. Podle Američanů, tento magnetickou rezonancí zjištěný fakt dokládající "centralizovanější" inteligenci u žen, dokládají  i již dříve pozorovaná klinická pozorování. Pokud totiž dojde k poranění frontálních mozkových laloků, má to u žen většinou horší následky (ve smyslu ovlivnění jejich poznávacích schopnosti a schopnosti se učit), než u obdobně poraněných mužů.Poznatky umožnila technika MRI

Oblasti, které jsou při řešení složitých úkolů "zapnuté", a podle čehož se usuzuje, že jsou také zodpovědné za naší inteligenci, umožňuje sledovat na živých mozcích technika nazývaná MRI (magnetic resonance imaging). V případě těchto pokusů výzkumníci údaje získané technikou magnetické rezonance (sekvence velkého množství jednotlivých "obrázků"), převedli  počítačovým programem do strukturální trojrozměrné mapy mozku. Teprve to jim umožnilo mapovat oblasti se vztahem k IQ a vyvodit z toho zde presentované závěry.

Od nového zmapování  lokalit inteligence se očekává, že se tyto poznatky brzo stanou pomyslným odrazovým můstkem dalšího výzkumu. Tentokrát zaměřeného na demenci a poruchy spojené s omezením poznávacích schopností našich mozků.


Poznámka: Podle neověřených informací jsou výsledky tohoto výzkumu zpochybněny. Autoři studie nejsou schopni doložit, zda naměřené rozdíly nejsou dílem toho, že se jim mezi zkoumané ženské mozky připletly i mozky blondýnek.

Datum: 24.01.2005 14:23
Tisk článku

Související články:

DishBrain: Australská armáda financuje čip s lidským minimozkem     Autor: Stanislav Mihulka (21.07.2023)
Test umělého bytí: Mohla by inteligence SantaNet zničit celý svět?     Autor: Stanislav Mihulka (27.12.2020)
Vyšetření MRI odhadne naší inteligenci     Autor: Josef Pazdera (02.01.2020)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz