Rozsáhlá studie prokazuje asymptomatický přenos viru způsobujícího COVID-19  
Zpráva z Mount Sinai nemůže potěšit nikoho. Sledování zdravotního stavu adeptů amerických mariňáků vypovídá o tom, že mají-li být snahy o omezení přenosu koronaviru úspěšné, neobejdou se bez opakovaných testů, a to i u bezpříznakových osob. Na kolik jsou nově navrhovaná opatření plošně realizovatelná v civilním sektoru, je otázkou.

Mojžíš na Hoře Sinaj. Podle Bible tam k Mojžíšovi pravil: "Sestup a varuj lid, aby se nikdo nepokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho uvidět. Mnoho by jich zemřelo.“  Kredit: Rembrandt van Rijn (1659). Volné dílo.
Mojžíš na Hoře Sinaj. Podle Bible tam k Mojžíšovi pravil: "Sestup a varuj lid, aby se nikdo nepokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho uvidět. Mnoho by jich zemřelo.“  Kredit: Rembrandt van Rijn (1659). Volné dílo.

Včera časopis The New England Journal of Medicine zveřejnil zprávu z Mount Sinai. I když jde o poselství z "Hory Sinaj" , nejde o poselství Hospodina zprostředkované Mojžíšem v podobě Desatera přikázání, ale o návrh opatření vědců z americké zdravotnické instituce  stejného jména, zahrnující lékařskou fakultu a osm nemocničních areálů v metropolitní oblasti New Yorku.

 

Kotva, glóbus a orel - emblém Mariňáků
Kotva, glóbus a orel - emblém Mariňáků

Navrhují zavedení přísnější opatření pro armádu. Návrh nejspíš bude brzo schválen.  De jure se se tak vlastně opatření jakýmsi „přikázáním“ skutečně stanou.

 

Americká armáda si s kovidem již užila své. Jako příklad lze uvést průšvih na letadlové lodi USS Theodor Roosevelt. Letos v březnu se tam z malého ohniska infikovalo 1 200 námořníků a následky se nevyhnuly ani té nejvyšší dani v podobě lidského života. Není proto divu, že se snaží o zavedení opatření, která by něčemu podobnému zamezila, a že si na řešení přizvala jedny z nejlepších odborníků, které USA v tomto směru má – vědce z Mount Sinai. Jednu ze studií, zaměřenou na sledování zdravotního stavu nováčků ve výcvikovém zařízení, vedl Andrew Letizia z ústředí v Naval Medical Research Center v Marylandu, kde je jmenovaný zástupcem ředitele výzkumu infekčních nemocí a jehož infekční oddělení má 17 důstojníků, 125 civilistů a rozpočet 20 milionů dolarů.

 

Andrew Letizia, hlavní řešitel studie. Je zástupcem velitele na ředitelství infekčních chorob Naval Medical Research Center.
Andrew Letizia, hlavní řešitel studie. Je zástupcem velitele na ředitelství infekčních chorob Naval Medical Research Center.

Testy na přítomnost viru rekrutům provedli vědci do dvou dnů po příjezdu na izolovanou základnu, následně pak po sedmi dnech a ještě jednou po čtrnácti dnech. Jako vzorek pro PCR posloužily nosní výtěry. Metodika PCR testu byla schválena americkým ministerstvem zdravotnictví (FDA).


Do sledování bylo zařazeno více než 1 800 rekrutů ucházejících se o službu v armádě. Byli zařazeni do devíti různých tříd, z nichž každá měla 350 až 450 odvedenců. Před  nastoupením do přijímače všichni uchazeči prošli domácí dvou týdenní karanténou. Ve výcvikovém táboře se rovněž podrobili přísným zdravotním prohlídkám, a znovu takřka  karanténním opatřením. Jednotlivé třídy rekrutů neměly spolu kontakt, neboť ubytování tříd bylo v různých budovách. Přitom pouze dva rekruti spolu sdíleli společný pokoj. Účastníci jednotlivých tříd se nepotkávali ani v učebnách a po každém výdeji stravy, než nastoupila další třída, byly prostory dezinfikovány. Během studia nosili všichni látkové masky a mezi sebou udržovali distanc nejméně šesti stop. Rutinou byla i pravidelná desinfekce a umývání rukou. Většina výuky, včetně cvičení přitom probíhala venku.


Přes to všechno, analýza virových genomů z infikovaných rekrutů identifikovala více shluků, které byly časově, prostorově a epidemiologicky propojeny. Testy odhalily několik lokálních přenosových událostí. Výsledkem bylo šest nezávislých přenosových klastrů s odlišnými virovými mutacemi. Laicky řečeno - nikoli jeden průšvih, ale rovnou  hned šest!

 

US Marine Corps nejsou žádné poseroutky. COVID 19 se mezi nimi šíří převážně bezpříznakově.
US Marine Corps nejsou žádné poseroutky. COVID 19 se mezi nimi šíří převážně bezpříznakově.

Ze zprávy infektologů z Mount Sinai lze vyčíst, že i za dodržování přísných vojenských pravidel, včetně počáteční domácí karantény před nástupem do přijímače....nošení roušek  a dodržování odstupu v učebnách i mimo ně, ataké mnohem přísnější dodržování hygieny, než jakou vyžadují předpisy ochrany veřejného zdraví civilistů, nebylo možné šíření nákazy zabránit. Virus se v populaci mladých zdravých mužů šířil bezpříznakově a přenašeče COVID 19 neodhalily ani kontroly měření tělesné teploty. Převedeno do lidštiny: zabránit přelévání infekce do širší komunity lze jen rozsáhlým testováním všech nově příchozích a to bez ohledu na to, zda absolvovali karanténu. Bez ohledu na to, že se sami dotyční cítí být zdrávi a že i u těch, kteří nemají příznaky nemoci, se musí testování provádět opakovaně.

 

Závěr

Šíření nákazy mezi bezpříznakovými osobami prošlými týdenní karanténou, a na tak početném souboru osob v hlídaných a separovaných prostorách, jaké si může dovolit US Marine, není pro civilní sektor dobrou zprávou. Instituce, která má na starosti osazenstvo ponorek, letadlových lodí,… (a které na nějaké té koruně nesejde), se s tím nejspíš vypořádá zavedením nově navrhovaných nákladných opatření a testů. Nakolik je ale zavádění striktní separace bezpříznakových a jejich opakované testování reálné i v civilním sektoru, zpráva nehovoří. Pojem veřejné zdraví se v ní zmiňuje jen vágně. Možná i proto, že trasování a opakované testování bezpříznakových šiřitelů nákazy z řad civilistů, je prakticky nerealizovatelné.

 

Prameny

Mount Sinai News

New England Journal of Medicine

Naval Medical Research

Datum: 12.11.2020
Tisk článku

Vesmír - Goldsmith Mike
 
 
cena původní: 49 Kč
cena: 49 Kč
Vesmír
Goldsmith Mike
Související články:

COVID – 19 – lze se otestovat doma?     Autor: Milan Krajíček (12.08.2020)
Také na viru SARS-CoV-2 se dá najít něco pozitivního - zmírňuje bolest     Autor: Josef Pazdera (03.10.2020)
Řecko v čase koronaviru, medikánu a dalších pohrom     Autor: Zdeněk Kratochvíl (13.10.2020)
Čímže to liečili pána prezidenta?     Autor: Matej Čiernik (01.11.2020)
Jak pokračuje vývoj epidemie v Česku?     Autor: Vladimír Wagner (06.11.2020)Diskuze:Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace