Koronaviry nás soužily už v paleolitu a nejspíš se to hned tak nezmění  
Lidská paměť sahá hluboko do minulosti, ale naše DNA deníčky, které si nosíme v každé z našich buněk, jdou v tom mnohem dál. Navíc je netrápí Alzheimer ani jim skutkovou podstatu neohýbá jev dějepisci přezdívaný: „dějiny píší vítězové“. Mezinárodnímu týmu vedenému Kirillem Alexandrovem, se z chromozomů podařilo vyčíst, že koronavirové infekce tu s námi jsou takřka od nepaměti a že virem „psané“ poznámky sahají až do časů, kdy se v údolí Dyje potulovali lovci mamutů, do severní Ameriky se začala šířit europoidní rasa a lidé východní Asie již zvládali vyrábět hrnce.
Koronavirus patří mezi RNA viry. Známky jeho řádění jsou v lidských genech patrny po desítkách tisíc let. Kredit: Kirill Alexandrov, QUT.
Koronavirus patří mezi RNA viry. Známky jeho řádění jsou v lidských genech patrny po desítkách tisíc let. Kredit: Kirill Alexandrov, QUT.

Dobře písemně zdokumentované pandemie jsou až ty z nedávné doby, například španělská chřipka. Ta nynější, v aranžmá koronaviru SARS-CoV-2, se také tuží, má už na svědomí více než 3,8 milionu lidských životů a miliardové ekonomické ztráty. Ze stejné rodiny, jako je nynější zabiják, jsou také viry MERS a SARS. I ty v uplynulých dvaceti letech vycenily své zuby a vytvořily smrtelná ohniska. Velké takové pohromy nezanechávají jen šrámy na duši, ale také v našich genomech.

Kirill Alexandrov z australské federální vládní agentury vědeckého výzkumu CSIRO - vedoucí mezinárodního kolektivu.  Kredit: QUT
Kirill Alexandrov z australské federální vládní agentury vědeckého výzkumu CSIRO - vedoucí mezinárodního kolektivu.  Kredit: QUT


VIP geny
V evoluci velkou roli hraje náhoda a pak také selekce vyplývající ze schopnosti útoky patogenů ustát. Zatímco nám normálním smrtelníkům se při pojmu „VIP“ vybaví anglické „very important person“, genetikům „s Viry Interagující Proteiny“ (virus-interacting proteins). Zkratku VIP používají jak pro proteiny, tak i pro jejich řídící jednotky. Těm pak říkají VIP geny. V podstatě to znamená, že jde o proteiny podílející se na imunitě, a ještě také kastu proteinů, které virus využívá pro svůj vstup do buňky a s jejichž pomocí ovládne buněčný aparát, aby je buňka začala množit.

 

Na grafickém abstraktu jsou žlutě vytečkované trasy k chromozomům, na nichž jsou geny interagující s koronaviry a nebo geny signalizující pradávnou lidskou adaptaci. Žluté čtverečky (na obrázku vlevo uprostřed) ukazují na rozpor mezi počtem pozorovaných a očekávaných interagujících genů. Tento nepoměr svědčí o kdysi silném selekčním tlaku. Obrázek vlevo dole má znázorňovat, že změny v genomu jsou jak v genech umožňujících virům nás napadnout, tak i v genech bránících virům v jejich replikaci. Kredit: Yassine Souilmi, et al.: Current Biology, 2021.
Na grafickém abstraktu jsou žlutě vytečkované trasy k chromozomům, na nichž jsou geny interagující s koronaviry a nebo geny signalizující pradávnou lidskou adaptaci. Žluté čtverečky (na obrázku vlevo uprostřed) ukazují na rozpor mezi počtem pozorovaných a očekávaných interagujících genů. Tento nepoměr svědčí o kdysi silném selekčním tlaku. Obrázek vlevo dole má znázorňovat, že změny v genomu jsou jak v genech umožňujících virům nás napadnout, tak i v genech bránících virům v jejich replikaci. Kredit: Yassine Souilmi, et al.: Current Biology, 2021.

Zatímco lidskou VIP personu její diplomatický pas chrání všude a proti všem, tak v případě virů jakákoliv podobnost končí. Co virový kmen, to různé VIP geny.  Zajímavé na těchto VIP genech je, že se z nich dá vyčíst,  jak nás během lidské evoluce epidemie RNA virů postihovaly. Řádění virů se totiž odráží ve změnách genů majících pod palcem interakce s konkrétním typem virů. Jak nemilosrdná tato naše střetnutí s RNA viry byla, dokládá síla selekčního tlaku pohánějícího vyšší zastoupení výhodných lidských genových variant (jejich frekvenci v populaci). O tomto zápasu „bytí či nebytí“ svědčí zakonzervování genových variant kódujících VIP proteiny - došlo k nim třikrát rychleji, než se tomu dělo u jiných tříd genů.

 

Před několika dny se v časopise Current Biology objevil článek, v němž kolektiv (převážně australských vědců) informuje o výsledku bádání na dvaceti šesti lidských populacích z projektu „1000 genomů“. Píše se v něm, že signálů CoV-VIP, je u východoasijských populací více a že jiným populacím chybí. A že podle počtu rekombinací ve zkoumaných lokalitách (s vyloučením chyb pokud k rekombinacím došlo i v těsném sousedství zkoumaného místa), že k jedné z „tvrdých“ selekcí lidské populace, došlo před zhruba devíti sty generacemi. Přeloženo do lidštiny: Oblastmi dnešního Japonska, Číny a Vietnamu, se koronavirová pandemie prohnala již před dvaceti tisíci lety. Její následky zapsané do genomu dávají tušit, že koronavirové pandemie jsou staré jako lidstvo samo. A také, že pokud nenajdeme způsob, jak s nimi zatočit, budou s námi i v budoucnu a rostoucí lidská populace je učiní stále vražednějšími.

 

Paleolitický situační plánek tábořiště lovců mamutů u řeky Dyje. Kredit: Ladislav Plánka, Dějiny zeměměřičství.
Paleolitický situační plánek tábořiště lovců mamutů u řeky Dyje. Měl by být zhruba z doby, kdy se východní Asií prohnala koronavirová pandemie. Kredit: Ladislav Plánka, Dějiny zeměměřičství.

Závěr

Že je genetika vysoce perspektivním oborem a její studium dobrou volbou, tvrdíme na těchto stránkách už od doby jejich vzniku. I z této studie vyplývá, že jen genetici mohou původ nynější pandemie objasnit. A snad i najít cestu, jak z toho ven. Nepřímo význam genetiky v těchto dnech potvrdil i Joe Biden, když pověřil totiž pátráním po zdroji Covid-19, svou službu CIA. Jinak řečeno, i ve státních službách začne být po této profesi hlad.        

Literatura
www.qut.edu.au/news

Yassine Souilmi, et al.: An ancient viral epidemic involving host coronavirus interacting genes more than 20,000 years ago in East Asia, Current Biology, June 24, 2021DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.05.067

Ladislav Plánka: Dějiny zeměměřičství – vývoj světové kartografie.

Datum: 28.06.2021
Tisk článku

Související články:

Tři paradoxy pandemie COVID-19     Autor: Josef Pazdera (23.05.2020)
Pol roka s koronavírusom: nepredstaviteľné zovšednelo     Autor: Matej Čiernik (27.05.2020)
Kde se vzal covid-19: Evoluční původ pandemického koronaviru     Autor: Stanislav Mihulka (01.08.2020)
Další bod pro koronavirus – dysfunkce mužnosti     Autor: Josef Pazdera (14.05.2021)
Španělská chřipka v roce 1918 zmutovala do vražednějších variant     Autor: Stanislav Mihulka (31.05.2021)



Diskuze:

Díky za info o zajímavých nálezech

Vojta Ondříček,2021-06-29 02:09:26

S těmi viry je to běh na dlouhou trať.

Vždy se mi ohledně virů vybaví variola, neboli neštovice, které v říši Aztéků udělala mezi domorodci 80 až 95% "čistku".
Ještě ve 20. sloletí na ni zemřelo 300 až 500 milionů lidí. Fanfáry pro vakcínu, která jí zakroutila "krkem". Kam se na variolu hrabala chřipka.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce







Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace