Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice?  
Řada naších zelených aktivistů považuje německé uzavírání jaderných elektráren za tu správnou cestu k udržitelné nízkoemisní energetice. Německá energetická koncepce je podle nich i pro nás tím správným vzorem, který máme následovat. Podívejme se, jestli je tomu opravdu tak.

V nedávném článku představu o správnosti německé cesty k nízkoemisní energetice prezentuje Oldřich Sklenář. Jde o analytika Výzkumného centra AMO, který v oblasti energetiky pracuje i pro organizaci Fakta o klimatu. Podívejme se tak, jak jeho názory odpovídají realitě. Velice dobrou představu posouzení reálných možností přechodu k nízkoemisní energetice s využitím kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů ve srovnání s případem, že si jaderné zdroje zakážeme a budeme se o to snažit pouze s využitím obnovitelných zdrojů jasně ukazuje porovnání vývoje ve Francii a v Německu.

 

Německo v době, kdy nefouká a mimo slunečný den po Polsku nejemisnější elektroenergetiku v Evropské unii (zdroj Electricity maps).

 

Francie má nízkoemisní elektroenergetiku, u Německa zatím není v dohledu

Vývoj francouzského přechodu k nízkoemisní energetice a její zkušenosti s jadernými zdroji jsem popsal v nedávném článku. Už v roce 1987 se elektroenergetika Francie stala nízkoemisní. Už pětatřicet let jí tak využívá a patří tak k regionům Evropy s nejnižšími emisemi při produkci elektřiny. V roce 2022 bylo ve Francii 89,2 % elektřiny z nízkoemisních zdrojů, jádro vyrobilo 64,4 %. A to byl rok, kdy byly u reaktorů problémy se svary a poměrně velký počet z nich byl odstaven. Francie má navíc pokrytu velkou část vytápění pomocí elektřiny. To ještě více snižuje její emise CO2.


Německo investovalo obrovské úsilí a finance do instalace větrných a fotovoltaických zdrojů. V současné době tak má instalovaný výkon ve fotovoltaice okolo 60 GWp, a u stejné hodnoty je celkový instalovaný výkon ve větrných turbínách. Požadovaný výkon se v průběhu roku v Německu pohybuje mezi 50 až 80 GW. Je tak vidět, že samotná fotovoltaika dokáže v době ideální polední špičky už nyní pokrýt celý požadovaný výkon, a stejně je tomu i u větrných turbín. V době, kdy hodně fouká a svití, má už nyní Německo i velký přebytek elektřiny z větru a slunce. Část těchto zdrojů tak v té době musí vypínat. Tento problém je zvýrazněn i tím, že ani v takové situaci nelze zastavit fosilní zdroje úplně, protože se musí udržovat v horké rezervě při určitém výkonu, aby mohly zajistit při změně počasí a podmínek náhradu větrných turbín a fotovoltaiky.


I po tak intenzivní a finančně náročné instalací obrovských výkonů ve fotovoltaice a větru však Německo mělo v roce 2022 z nízkoemisních zdrojů pouze 54 % elektřiny, z nich však šest procentních bodů bylo stále z jádra. Z obnovitelných zdrojů je tak méně než polovina vyvážené elektřiny i v situaci, kdy Německo intenzivně těží z možnosti exportovat přebytky z větrných a solárních zdrojů ke svým sousedům a dovážet elektřinu od nich v době, kdy nefouká a nesvítí. Na rozdíl od Francie má Německo velkou část vytápění řešenu pomocí fosilních paliv. A právě vytápět je třeba nejvíce v zimě, kdy solární zdroje dodávají minimum.

 

V současné době jsou ideální podmínky pro fotovoltaiku, slunce je přes den již vysoko nad obzorem a při chladném počasí mají panely nejlepší účinnost. Přesto je velká část elektřiny v Německu vyrobena fosilními zdroji (šedá barva) a emise CO2 dosahují hodnot mezi 400 až 600 g/kWh (fialová plná čára) (zdroj AGORA).

 

Bez dlouhodobé akumulace se nízkoemisní elektroenergetika bez jádra nedosáhne

Už nyní je tak Německo v situaci, kdy bez vyřešení problému s akumulací bude velmi těžko zvyšovat podíl větrných a fotovoltaických zdrojů. Ve slunečných a větrných dobách porostou přebytky a nutnost výkon omezovat, v dobách se špatnými povětrnostním podmínkami růst výkonu nepomůže. A akumulace nestačí na několik hodin, ale je nutná akumulace dlouhodobá až sezónní. Bez ní podíl obnovitelných zdrojů příliš nepřekročí polovinu. A to ještě pomáhá to, že obnovitelnými zdroji nejsou jen větrné a solární. Takový podíl byl zatím překročen pouze ve velmi specifických geografických podmínkách, jako je Norsko nebo Island. V běžných geografických podmínkách se tak pouze s pomocí obnovitelných zdrojů nízkoemisní elektroenergetiky dosáhnout nedá.


Problém akumulace by mělo podle představ příznivců dosažení nízkoemisní energetiky pouze na bázi obnovitelných zdrojů využití vodíku. Předpokládá se jeho produkce elektrolýzou v dobách přebytku ve výrobě elektřiny. Je však třeba připomenout, že otázka masivní produkce vodíku touto cestou není dosud technologicky a tím více ekonomicky vyřešena. Zásobníky na vodík i infrastruktura pro jeho dopravu a využití jsou mnohem náročnější, než je tomu u zemního plynu. V současné době se dominantní část vodíku pro průmyslovou potřebu produkuje ze zemního plynu a je doprovázena emisemi oxidu uhličitého. Zatím se nedá předpokládat v blízké době ani náhrada tohoto vodíku zeleným z elektrolýzy. Vybudování potřebné infrastruktury i zdrojů pro masivní akumulaci bude velmi náročné a podle mě zatím není v dohledu. Zatím existují v relativně malém rozsahu jen některé prototypové příklady jednotlivých komponent takového systému.


Technická řešení přenosu větrné energie z větrného severu Německa na průmyslový jih jsou založena na známých technologiích, relativně běžných zařízeních a na jejich realizaci byla desetiletí plánované Energiewende. Přesto zatím potřebná vedení nestojí, a ještě řadu let nebudou k dispozici. Je tak obrovskou neznámou, jak dlouho bude trvat a jak dopadne vybudování infrastruktury vodíkové.

 

V minulém roce vyrobily obnovitelné zdroje necelých 50 % elektřiny. Německá elektroenergetika má pořád k nízkoemisnosti velice daleko (zdroj Energostat – oEnergetice).

 

Je opravdu rychlé odstavení jaderných zdrojů dobrou cestou?

Oldřich Sklenář ve svém článku označuje německé rychlé odstavení jaderných zdrojů, které by ještě dvacet i třicet let mohly dodávat nízkoemisní elektřinu, za dobrou a následování hodnou cestu k udržitelné nízkoemisní energetice. Svůj požadavek na rychlé odstavení jaderných bloků zdůvodňuje tím, že se během období ideálních pro větrné a solární elektrárny bude méně omezovat jejich produkce. Připouští, že z krátkodobého a střednědobého hlediska se emise zvýší. To ovšem nepovažuje i na pozadí kampaně různých klimatických hnutí, že je třeba snížit emise CO2 okamžitě, za problém. Předpokládá totiž, že Němci akumulaci do vodíku vyřeší rychle. Tuto představu zakládá na německém deklarovaném plánu vyrábět v roce 2030 už 80 % elektřiny z OZE. To opravdu není bez vyřešení dlouhodobé akumulace pomocí vodíku možné.

 

Už jsem zmínil, že na rozdíl od Oldřicha Sklenáře jsem v rychlosti zavádění akumulace do vodíku skeptický. Kdo z nás se mýlí, ukáže budoucnost. Podívejme se na dvě možné varianty rychlého nebo náročného řešení dlouhodobé akumulace z pohledu Německé realizace rychlého odstavení jaderných bloků.


První možností je, že reálnější je moje představa dlouhé cesty k dlouhodobé akumulaci. Pokud by v tomto případě Německo nevypínalo předčasně jaderné zdroje, bylo by s nově postavenými obnovitelnými zdroji mnohem blíže nízkoemisní energetice a ušetřilo by si velké množství emisí. V obdobích ideálního větru a slunce by sice muselo omezovat větší část výkonu u větrných turbín a fotovoltaiky, ale i jaderné reaktory umožňují přispívat k regulaci. Za dlouhodobě nižší emise by to však určitě stálo. Pokud však Německo své jaderné bloky odstavilo, bez vyřešení dlouhodobé akumulace bude muset v ideálních podmínkách velkou část výkonu fotovoltaických a větrných elektráren stejně vypínat. Zároveň však bude mít stále vysoké emise. Připomeňme, že díky emisím skleníkových plynů při těžbě, dopravě, zkapalňování a opětného zplynování nemusí být výhoda zemního plynu oproti uhlí v této oblasti příliš velká.


Pokud bude mít pravdu Oldřich Sklenář a akumulace do vodíku bude vyřešena brzy, tak předčasné odstavení jaderných zdrojů postrádá smysl úplně. Z pohledu ukládání energie do vodíku s využitím elektrolýzy není rozdíl mezi elektřinou z jádra nebo obnovitelných zdrojů. Zvláště, když i němečtí odborníci deklarují, že jim jejich produkce zeleného vodíku v žádném případě nebude stačit a budou jej muset dovážet. Jaderné bloky by jim v takovém případě byly velkým přínosem.


Francie má nízkoemisní elektroenergetiku už téměř čtyřicet let. Podle mého názoru nebude vyřešena masivní dlouhodobá akumulace ještě dvacet i více let. A do jejího vyřešení německá cesta k nízkoemisní elektroenergetice není reálná. Německo se tak k nízkoemisní elektroenergetice dostane se zpožděním nejméně půlstoletí oproti Francii. Připomeňme, že na základě ropné krize chtěla jít nejen Francie, ale i Německo a další evropské státy cestou využívání jaderných zdrojů. Kvůli intenzivním kampaním proti jaderné energetice, kterou vedly organizace a hnutí jako  jsou Greenpeace a Hnutí Duha, spolu s aktivisty ražení Oldřicha Sklenáře, se podařilo jadernou energetiku v Evropě zmrazit a cestu k nízkoemisní energetice dramaticky zdržet. Podle mého názoru jsou hlavními viníky toho, pokud se tento přechod nepodaří realizovat včas. To je jeden problém, horší však je, že u nich nedošlo k žádné sebereflexi a v kampaní za následování německého odchodu od jádra stále pokračují

 

Video: O možnostech nízkoemisní energetiky u nás

Datum: 13.05.2023
Tisk článku

Související články:

Studenti zase stávkovali za klima     Autor: Vladimír Wagner (19.11.2022)
Jaderná energetika v roce 2022 – poznamenaná invazí Ruska na Ukrajinu     Autor: Vladimír Wagner (14.02.2023)
Minulé úspěchy, problémy a otevřená budoucnost francouzské jaderné energetiky     Autor: Vladimír Wagner (31.03.2023)Diskuze:

Nálada

Zdenek Svindrych,2023-05-18 04:58:17

Taky mě současná společenská nálada kolem jaderné energetiky rozčiluje. Zvláště za hranicemi.
Mnohem horší ale je, že i přes obecnou smířlivost našich spoluobčanů s jádrem nejsme schopni nové bloky postavit. Včera bylo pozdě (natož za třicet let).
Pokud budeme mít dva nové bloky v roce 2050, rád se omluvím a nebudu šetřit slovy chvály!

Odpovědět

To jako vážně?

Zdenek Svindrych,2023-05-18 04:41:35

Přiznávám, nečetl jsem celou diskuzi, ale:
Vážně si někdo soudný může myslet, že německý odklon od jádra je dobrou cestou k udržitelné energetice?

Odpovědět

A co thorium,

Karel Ralský,2023-05-16 02:25:45

v Číně uvedli do provozu "komerční" reaktor 1000MW na "thoriovou sůl" a podařilo se jim vyřešit problémy s provozem těchto reaktorů které bránily komerčnímu použití.Thorium je nejen mnohem bezpečnější než uran navíc z něj nejde vyrobit atomová bomba a jeho zatím objevené zásoby jsou na tisíce let, myslím si že kdyby Evropa soustředila výzkumné kapacity tímto směrem věřím že by jsme byli mnohem dál za 10-20 let než s podivným zeleným údělem.
Vodík bych nikam nevozil ani nestlačoval ale rovnou bych jej měnil ze vzduchu obsaženém CO2 na lépe stlačitelný metan a hnal ho do potrubí se zemním plynem, nebo pomocí zeolitu a vody vyráběl etanol(tekutina) do spalovacích motorů(v Německu už běží prototypy obou těchto zařízení) a vyrábějí vodíkovou pastu.
U mého vodíkového generátoru s "burelovým katalyzátorem" se nejlépe osvědčila jako záporná elektroda hliník(1mm plech vydrží tak měsíc) a do destilky malé množství jedlé sody. A spíše než vodík(je nebezpečný pro běžného člověka) budu používat elektrický proud generovaný článkem který bude(baterie) z důvodu bezpečnosti umístěn venku.Až to budu mít odzkoušené "uložímto" pod shora uvedeným jménem(stovky fotek a desítky videí cca 3roky) někde na www nejspíš na podzim.

Odpovědět

Ne

Martin Chalupa,2023-05-14 19:32:43

Pokud se tedy mám vymáčknout stručně a jasně.
Jádro mohlo ještě nějakou dobu mírnit naše emise CO2, než budou dořešeny nové zdroje a nová soustava, která by výkon dorovnávala. Pokud už jaderka jednou jede, jsou poměrné ekologické dopady dalšího kontaminovaného materiálu celkem nic moc (celý primární okruh je vlastně jeden velký jaderný odpad) a další dávka paliva moc nemění.

Druhá věc je, KDO Německu jaderné palivo dodával. To je snad jediná možnost, jak to vysvětlit. Jinak by mi nezbylo, než AI považovat za vyspělejší, než politiky.

Odpovědět


Re: Ne

Jirka Naxera,2023-05-14 22:29:07

AI se učí od lidí, tedy i od politiků, navíc další kroky (finetuning, ...) dělají lidé, takže výstupy víceméně odpovídají politickým názorům autorů, ostatně jak se každý může přesvědčit na ChatGPT-x

Každopádně s Vámi souhlasím, až na jediné slovo - místo "než (budou dořešeny)" bych napsal spíše "jestli". Ono technicky je řešitelná spousta věcí, ale vážně pochybuji, že bude současně tak levná, aby se Německo nestalo naprosto nekonkurenceschopné třeba vůči Číně, která uvažuje logicky a na protijaderné náboženství si nehraje.

Odpojit si stabilní, funkční zdroje, s tím, že jednou možná se je podaří něčím nahradit a do té doby budeme dovážet a pálit uhlí, je řešení hodné spíše Kocourkova.

Odpovědět


Re: Re: Ne

Eva M,2023-05-15 00:30:54

no tak jde o to, zda jsou tak hloupí, nebo tak chytří; historce o "bláznech" fakt nevěřím; také to mohli udělat třeba proto, že měli nějaké informace, proč se jim v této podivné době NECHTĚLO provozovat JE a teď mlží.

je zajímavé, že tato záležitost se v ČR vleče už docela dlouho, pár desítek let, ale teď to NEMŮŽE POČKAT ani 2 roky.
:)) takovéhle "prodejní akce" končí vždycky stejně

Odpovědět


Re: Re: Re: Ne

Oldřich Vašíček st.,2023-05-15 14:58:31

No jo. Ale proč jsme se do takové situace nechali vmanévrovat? Energetická koncepce byla celkem slušně rozpracována a plán na stavby další reaktorů byl znám a počítalo se s tím. I kdyby v tom pokračoval Rosatom, tak už tu min 10 let jedou reaktory a klidně jsme se od Rusů mohli trhnout. Není důležité, kdo je postavil, ale kdo je provozuje. Palivo je zastupitelné. :)
Tím odkládáním rozhodnutí jsme si zavařili. Nyní jsme v situaci, kdy požadavek na rozhodnutí má
min. 5 let zpoždění a i rozhodnutí o dostavbě, provedené zítra, již nevyřeší problém s nedostatkem energie za cca 7 let. A ani sebevětší podpora VE a FVE tomu nepomůže. Bohužel i uhelky budou končit a nebudeme se na ně moci spolehnout. :(

Odpovědět


Re: Re: Re: Ne

Zdenek Svindrych,2023-05-18 05:08:26

Ano! Tady máme jedinečnou příležitost prodat Němcům elektřinu, když ji potřebují (tedy draze).
Rád bychse dožil více bloků v JED i JET!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Ne

Eva M,2023-05-18 07:36:46

no "zvonku to tak vyzera"

ovsem co uz jste tem "nemcum draze prodal"?
neco jako "evrope to osladime"?

ono to "z nejakych duvodu" nakonec vzdycky nejak nevyjde ze?

chcete nechat mistni draze zainvestovat a pak prodat skoro dokoncenou drahou elektrarnu "cizimu kapitalu" (pod cenou, jak uz to v takovych pripadech byva), protoze ten vas vam pochopitelne dojde?

tak smele do toho, ale az to pose.ete jako vzdycky, hlavne pak nevykladejte, jaka to byla "skvela sance a tohle prece nikdo nemohl vedet"

MOHL NA DALKU TO Z TOHO TRCI

Odpovědět

A to se vyplatí

Marek Zelenka,2023-05-14 11:28:19

A až EU za desetiletí ohromnými finančními náklady a ohromnou produkcí CO2 při výrobě všech těch "ekologických" náhrad a ničení dosavadních funkčních řešení nízkých emisí dosáhne (odstranit jadernou elektrárnu je energeticky stejně náročné, jako postavit novou), tak celosvětově ovlivní produkci CO2 o úžasných 7%. Nejde jen o geniální byznys vnucený hloupým lidem politikou? :-)

Odpovědět


Re: A to se vyplatí

Jirka Naxera,2023-05-14 22:34:02

Někde jsem četl názor kohosi moudrého, kdo prohlásil, že s Green Dealem se EU stane asijským technologickým skanzenem.

Tady nejde o celosvětových 7%, tady jde i o to, že abyste si vůbec mohl dovolit řešit životní prostředí, musíte mít dostatečně bohatou společnost, která si to může dovolit. Krásně je to v malém vidět třeba u nás na vesnici, tahle topná sezóna byla nejsmradlavější za posledních pět let, prostě lidi nemaj na topení, tak topí vším možným.

Odpovědět


Re: Re: A to se vyplatí

Marek Zelenka,2023-05-15 16:07:01

Jirka Naxera: Bohatství tu je, a to ohromné. Akorát na všech technologických inovacích bohatnou hlavně elity (které mimo jiné tyto technologie zainvestovaly pro svůj vlastní profit) a lidem ponechají nějaké drobky ze stolu na přežití, aby to nevypadalo blbě. Hold žijeme v davo-elitární společnosti :-)

Odpovědět

a opět zelený úžeh

Josef Nýč,2023-05-13 19:22:56

počkal jsem si na diskuzi: nepadlo tady nic o tom, že by Evropa byla samostatná planeta, že příklon jen k jedné komoditě je cesta do pekel (ledových) a přál bych všem nám, aby si slunce plivlo stejně jako v 19.století, kdy hořeli telegrafní dráty a létaly jiskry - myslím, že spousta by se vrátila z aktivistických výšin do reality

Odpovědět


Re: a opět zelený úžeh

Igor Němeček,2023-05-13 20:15:17

A Vy se toho rozumu držíte jak, když pro psaní do diskuze používáte techniku, která asi není z reality? Možná své příspěvky píšete na psacím stroji, ten hořet nebude.

Odpovědět


Re: Re: a opět zelený úžeh

Josef Nýč,2023-05-14 16:45:11

no fanatik se nezapře, zatím píšu na počítači, ale to jste asi nepoznal, ale to s tím sluncem je dost reálné, nehledě i velký výbuch stratovulkánu může hodit vidle do zeleného úžehu

Odpovědět


Re: Re: Re: a opět zelený úžeh

Igor Němeček,2023-05-14 23:04:56

Já a fanatik? :-) No aspoň pobavíte.

Odpovědět


Re: a opět zelený úžeh

Jirka Naxera,2023-05-14 22:11:24

Tak zrovna u té protuberance je celkem jedno, jaký zdroj použijete pokud to nebude ostrovní na zahrádce, stačí pár stovek km a buď stačíte odpojit trafačku včas, nebo vyhoří tak jako tak.

Odpovědět

Bude to boj

Igor Němeček,2023-05-13 14:03:04

Nepochyboval jsem, že dojde v Německu k přehodnocení odstavení jaderných elektráren. Nějaké zmínky o tom i padly. Vypadá to, že jsem se spletl. Obecně jim v tom úsilí fandím, ale nikdy bych nevěřil v takovou ukvapenost na takové úrovni. Na druhou stranu vše "špatné" je pro něco dobré. Před 20-ti lety jsem četl, jak by neměl být problém jezdit na zemní plyn. Plyn je to celkem pohodový, infrastruktura existuje, kde kdo má plyn doma, stačí jen natlakovat. A stalo se co? Nic. A s vodíkem, jehož popularita se dotýká hvězd, je to tragédie. Možná i proto je tak populární, čím méně o tom lidi ví, tím více je to dokonalé řešení. Pokud to nebude zajímavé pro investory, nikdy se žádné odvětví nikam neposune. Možná tedy v Německu dojde k významnému zatraktivnění investic do vodíku. A možná právě kvůli této ukvapenosti budou mít nakonec fungující vodíkovou infrastrukturu UŽ za dvacet let, s velkým předstihem před ostatními. Ne za 40, pokud by to neodstavili. No a bude se říkat, jó Němci, ti umí. :-) Jak ve všem platí, že se ukáže až po boji.
Co se říkalo, když se jeden magor před dvaceti lety pustil do budování firmy na lety do vesmíru? Měl na to jen 380M, všichni mu to rozmlouvali, smáli se mu, že ani neodstartuje, pak že nepřistane, měl to na hraně, ale nakonec všem ukázal záda. Bez tohoto magora by za současné geopolitické situace byli provozovatelé satelitů v neřešitelné situaci.

Odpovědět


Re: Bude to boj

Kamil Kubu,2023-05-15 08:50:26

Neházejte Němce do jednoho pytle s Elonem. Jeho schopnost vydupat zcela nekonvenčním způsobem úspěšnou firmu takřka z ničeho nemá s německým přístupem k energetické transformaci nic společného. Za Energiewende stojí desítky let zuřivého politického zápasu a v neposlední řadě i velmi pravděpodobná snaha Německa hrát skrze technologický rozvoj obnovitelných zdrojů prim v ekonomice i politice nejen na Evropské, ale i světové úrovni. Jenže tady jim troch ujel vlak, protože svojí snahou především vytlačili nahoru Čínu jako majoritního dodavatele těchto technologií.

Co se týká vodíkové infrastruktury, k čemu jim bude o dvacet let dříve, než zbytku Evropy, neřkuli světa? Natankujete vodíkové auto v Berlíně, ale někde u Lanžhota vám ten vodík dojde a do Bratislavy už nedojedete, protože poslední vodíkovou čerpačku jste úspěšně minuli u Drážďan. O kamionech nemluvě. Vlaky na to jezdit nebudou a topit vodíkem vyrobeným elektrolýzou je energetický zločin stejně jako zpětná konverze na elektřinu. Všichni fandové se kojí představami vodíku vyráběného z přebytků nadměrných kapacit FVE a VTE. Ale samotní Němci mají k dispozici vědecké studie, že to je čirá utopie a že bez stabilního provozu je efektivita a rentabilita elektrolyzérů vpravdě otřesná.

Neříkám, že "zelený vodík" je naprosto nepoužitelným zdrojem kdekoliv. Například projekt mořské VTE v severním moři poblíž obrovských rafinerií v Holandsku zajišťující dedikovaný zdroj pro výrobu vodíku "in situ" dává jakýs takýs smysl. Nadvýrobu vodíku lze krátkodobě uskladnit, nadvýrobu elektrické energie vcelku snadno spotřebovat na místě. V podstatě skoro ostrovní systém, zásah do celkové infrastruktury minimální, úspora CO2 reálná a nikoliv jen na papíře.

Odpovědět

Důvody

Jan_ Rabas,2023-05-13 13:47:02

Bez ohledu na to, co si myslíme, v Německu ani EU bezmozci nejsou. I ta Merkelová měla dobré vzdělání, matematička, co dělala kvantovou chemii. A i netechnicky zaměření politici mají poradce specialisty, stejně tam mají prestižní univerzity, takže to, že tomu nerozumí, nebo že nechápou dopady, je nesmysl. Vědí moc dobře, co dělají. A zároveň je nesmysl, že by to dělali jako spiknutí s cílem zničit Evropu, nebo měli nějaké tajné informace, protože při množství lidí, co toto schvalují a podílí se na tom, už by to dávno uteklo ven.

Takže vše je špatně, ale oni v tom i nadále pokračují? Jak je možné, že pár českých lidiček ví, že tato cesta není možná a že určitě skončí špatně, zatímco nejvyspělejší stát Evropy jde právě touto cestou?

Odpovědět


Re: Důvody

Richard Vacek,2023-05-13 14:11:44

I nacisté bývali vzdělaní lidé na úrovni a rasovou teorii měli perfektně vědecky zdůvodněnou. Proto je překvapivé vaše tvrzení, které je v přímém rozporu s celkem nedávnou historickou zkušeností.

Odpovědět


Re: Re: Důvody

Jan_ Rabas,2023-05-13 14:22:49

Nevím, zda jste nesmíchal několik věcí dohromady. To, zda by jejich rasová teorie měla úspěch, nebo ne, nejde vyhodnotit, protože to bylo ukončeno ne z důvodu neúspěšnosti, ale protože prohráli válku. Mnoho věcí, které by měly úspěch a byly účinné, dnes už nejde realizovat, ne protože by byly technicky neproveditelné a nepřinesly někomu úspěch, ale protože je to regulované nebo zakázané.

Odpovědět


Re: Re: Re: Důvody

D@1imi1 Hrušk@,2023-05-13 15:05:03

Němci za tu rasovou teorii bojovali až do úplného konce a naprostého zničení svojí země, i když už bylo několik měsíců prakticky jisté, že válka je prohraná a obrat by mohla přinést jedině nějaká wunderwaffe.

Teď se zase spoléhá na to, že obrat v energetice přinesou dosud neexistující technologie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Důvody

Jan_ Rabas,2023-05-13 15:58:57

Sám to těmito slovy potvrzujte. Jsou to dvě odlišné věci. Naši odborníci tvrdí, že Německo a Evropu zničí GreanDeal, tedy ne boj za ně, ale výsledky a průběh Greandealu. V případě rasové teorie Němce zničil prohnaný boj za tu teorii, ne ta teorie sama o sobě, tu už neměli čas realizovat. Vy ten rozdíl nevidíte? O tom, kdo to má v hlavě srovnanější, pak svědčí poválečný vývoj. Oni se zničili, my vyhráli, ale vedoucí úlohu politickou i ekonomickou mají opět oni, ne my. Někde je něco špatně, ale v Německu to není.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Důvody

D@1imi1 Hrušk@,2023-05-13 16:09:57

Vedoucí úlohu ve světě měly po válce USA a SSSR. Že se během následujcích několika desetiletí píle a pořádkumiluvností opět vypracovali mezi světové hráče, je irelevantní.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Důvody

Jan_ Rabas,2023-05-13 16:24:25

Není. Naopak to považuji za nejdůležitější, ilustruje to, jak efektivní jejich řešení a postoje jsou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Důvody

D@1imi1 Hrušk@,2023-05-13 16:53:29

Nemíchejte dohromady více věcí, nahoře jste z toho obviňoval pana Vacka. Každý národ má konkrétní silné a konkrétní slabé stránky. Silné stránky Německa jsou píle, pořádkumiluvnost a cílevědomost. Slabou stránku mají, že když se vydají špatným směrem, neumějí to včas rozpoznat. Ba co hůř, drží se špatného směru, i když už je zcela zjevný.

Tímto končím diskusi, hrát pingpong mě s vámi nebaví.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Důvody

Jan_ Rabas,2023-05-13 18:22:02

Nedivím se, domluva je nemožná, když to vidíme přesně obráceně. To, co Vy máte za slabou stránku, já opět vidím přesně obráceně - pokud mají ideu a jsou přesvědčeni, že jdou správně, jdou si za tím i když je ostatní odrazují a trdí jim, jak to dělají špatně. Je to jedna ze základních vlastností potřebných pro úspěch.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Důvody

Igor Němeček,2023-05-13 19:13:27

Kdysi jsem pracoval ve firmě, která měla amerického vlastníka a několik poboček po celém světě. Jednou z nich byla česká a jednou německá. Šéf té německé si vybudoval pozici, kdy prakticky "šéfoval" i té české. Machinace, které prováděl byly regulerní daňové podvody. Myslel, že mu to projde, ale když na základě několika auditů byl dotlačen, že tu ztrátu české pobočky bude muset dorovnat, dost ho to nasralo a vyhodil několik lidí, aby se začalo šetřit. Už ho vyhodili, to když se změnil CEO v USA, tak se trochu více kontrolovalo a už nad sebou neměl ochrannou ruku. Hromada historek, všude, podobné. Jistý rozdíl jsem zaznamenal, třeba Amíci vystupovali neustále optimisticky, až tak, že i když byl nějaký projekt neudržitelný, pořád si namlouvali, že se to zvládne. Častým projevem německé pobočky při vzniku nějaké chyby v jejich objednávce, bylo hledání chyby na české straně, oni jsou přece tak precizní, že chyby nedělají. Milý pane, volové jsou všude a nezáleží na národnosti. I když to vypadá, že je někde více vrahů, je to jen drobný posun celého společenského spektra v dané době. Kdo nekradl, semtam ukradne, kdo kradl, tak vraždí. Ale neznamená to, že je nějaký národ jeden vrah. Stejně tak to platí o dobrých vlastnostech lidí.
Člověk slyší miliony narativů. Němci jsou slušní, Češi kradou, ... Tedy pokud jsou pořádkumilovní, potom zřejmě musí platit i to o Češích pak jste zloděj. A nebo ne? V devadesátkách jsem četl, jak prý slovo tunelování (firem) vzniklo v podstatě v Československu po listopadu 89. Že to napíše pitomec, který na článku vydělá, ještě pochopím, účel světí prostředky, nikdo z toho neumře, ale že tomu je někdo schopen uvěřit, to mně hlava nebere.

Netahejte narativy, obzvlášť ty nacionalistické, do diskuze na Oslu.

Odpovědět


Re: Re: Důvody

Igor Němeček,2023-05-13 16:12:06

Člověk žasne k jak nesmyslným argumentům někdy lidé sáhnou jen proto, aby měli pravdu.

Odpovědět


Re: Důvody

František Kroupa,2023-05-13 20:20:25

"Němci nedělají malé chyby". Do tzv. obnovitelných zdrojů energie investovali obrovské sumy, ale hlavně si na nich založily živnost politické strany. A najednou by se ukázalo, že tohle všechno bylo kolosální šlápnutí vedle. To by jim to voliči spočítali! Takže ony strany vedou boj na zdrženou, a doufají, že jim to nějak vyjde. A protože Němci jsou stádní, vychází jim to.

Odpovědět


Re: Důvody

Pavol Hudák,2023-05-15 11:38:47

nikdy ste nepočuli príslovie koho chleba ješ, toho pieseň spievaj? keď sa mašinéria vyberie politicky, budú všetci kolektívne prikyvovat čomukoľvek.

Odpovědět

Rád si na “vodíkové hospodářství “ počkám

Vlasta Holeček,2023-05-13 10:15:46

On je totiž vodík pěkná mrcha. Od výrobu, přes přepravu, ukládání a spotřebu jsou s ním jen problémy. Samozřejmě, že všechny ty fáze už umíme, má to ale drobnou vadu - je to drahé. A to hodně drahé. Jestli teď někdo pláče, že s elektroautem jezdí za stejné peníze jako za benzín, tak na vodík by si musel bez dotací sakra připlatit.
Tedy abych s to shrnul, pokud půjde technologie bateriových úložišť podobně evolučně rychle jako dosud, tak bude německá sázka na vodík směšná.
A jen se přidám k místní diskuzi, jsem příznivcem atomové energie a jen lituju toho, že se dávno nedostavěl Temelín

Odpovědět


Re: Rád si na “vodíkové hospodářství “ počkám

Petr Mikulášek,2023-05-14 19:33:55

Jo, vodík taky nemám rád. Vyrobit se dá s mizernou účinností, natlakovat ho je taky hodně energeticky náročný, strašně rád bouchá... Cítit neí, ale zato hoří neviditelným plamenem. Palivový články potřebují platinu a iridium, navíc nefungují při nízké teplotě. Potrubí a zásobníky trpí vodíkovým křehnutím,... A otázka je, co se stane, když budou velký úniky takhle reaktivního plynu, terý bude stoupat nahoru skrz ozónovou vrstvu... Kdo zaruší, že nebude druhá ozónová díra kvůli reakci 3 H2 + 2 O3 -> 3 H2O

Nic lepšího, než uran, zatím jako zdroj energie nemáme. Jak z hlediska hustoty energie, zastavěné plochy na jednotku výkonu, tak i bezpečnosti a vlivu na životní prostředí. A pokud se použije odpadní teplo ne na odpar vody v chladící věži, ale pro nějakou technologii nebo v teplárenství, je to jenom dobře.

Odpovědět

Nejde jen o elektřinu,

Richard Vacek,2023-05-13 09:42:52

ale i o ostatní zdroje energií. A pokud je cílem zbavit se fosilních zdrojů a nahradit je jinými bez jádra, tak se jedná a ještě dlouho bude jednat o fantasmagorii.
Zatím protlačování něčeho takového vede k nejdražšímu energetickému mixu a to jsme teprve na začátku. Stačí se podívat, jak si Německo v náhradě fosilních zdrojů vede:
https://www.iea.org/countries/germany
Člověk by zaplakal.

Odpovědět

Historický omyl

Pavel Gašperík,2023-05-13 08:33:37

Rozhodnutie Nemcov s odklonom od jadrových elektrární a snaha budovať svoju energetickú sústavu pri európskej labilite občasných zdrojov typu vietor/ slnko mi príde ako historický omyl ...

Odpovědět


Re: Historický omyl

Eva M,2023-05-13 10:01:15

dobra, nemci se chovaji v rozporu s tim, co prohlasuji, otazka je jak si to interpretovat a co z toho vyvodit

mne pripada jako problem, ze se mame rozhodnout my, ze dalsi velkou JE, a to okamzite (tj. stavajici technologie), zavazne a bez ohledu na sirsi okolnosti.

na mapce neni jenom Nemecko a Francie... jak to delaji jine (male) staty?
zas probehlo tiskem , ze Bill Gates prezentoval jakysi svuj "na vse pripraveny bezpecny sodikem chlazeny levny reaktor" - je to prulom nebo humbuk?
podle jinych clanku se ve fyzice snad cosi deje - nebude to mit nejaky dopad?
je vubec platny predpoklad "okamzite za kazdou cenu je nutne (v CR) zarazit ten CO2" (jine emise snad jsou osetreny)
atd atd.


zemekouli fakt neridim, nemam vliv ani na to, co se deje v CR, a vlastne moc ani na to co v uzsich komunitach.... ocekavam "mysleli jsme to DOBRE, podivejte na barvicky na mapce, dopadlo to jako vzdycky, protoze (neco se najde)..."

Odpovědět


Re: Re: Historický omyl

Richard Vacek,2023-05-13 11:24:50

Ověřené (a levné) řešení, se kterým máme zkušenosti, jsou velké jaderné reaktory z Ruska. Za pár let to budou reaktory z Číny. Vše ostatní je krok do neznáma.
Jaderná technologie potřebuje dlouhodobé stabilní prostředí a podporu vlády, proto je Rusko a i Čína na špici trhu s reaktory. Bez této podpory firmy nejednají dlouhodobě, protože se zvolí jiný politik a ten jaderné odvětví třeba zruší a strká dotace do bioplynu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Historický omyl

Igor Němeček,2023-05-13 16:19:54

Tak už je jasno, odkud vítr vane. Ta hláška o nacistech nebyla náhodná. Vsadím boty, že je jich plný Západ, ne?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Historický omyl

Richard Vacek,2023-05-13 17:09:27

Asi máte odlišné vysvětlení toho, proč jsou Rusko a Čína v jaderné technologii tak úspěšní. Nebo možná i o té jejich úspěšnosti pochybujete?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Historický omyl

Igor Němeček,2023-05-13 18:14:43

Snad si nemyslíte, že budu ztrácet čas diskuzí s někým, kdo začne tahat do diskuze příměry s nacisty.

Odpovědět


Re: Re: Re: Historický omyl

Petr Mikulášek,2023-05-14 19:25:59

Není, tlakovodní reaktory dělá nejenom PRC a rusáci. Ten samý princip je AP, APR, EPR,...

USA se diskvalifikovaly, spalovat břidličný plyn bylo levnější a stavěli to, co jim víc nasype do kasičky. V USA se s tím nějak nemažou, Když má někdo pozemek, patří mu až k jádru Země a může si tam dělat co chce. Třeba zjistí, že tam je ropa, tak pozve firmu, ať udělají vrt. Stane se průšvih, firma zmizí a nikoho to netankuje... Povolení nejsou potřeba, dozor minimální, platit státu za nerostný bohatství nemusí... A na plynový kotel licenci taky nepotřebuje. Takže USA vypadly ze hry.

Rusko žije z vývozu ropy a plynu. A dlouhodobě tlačilo na to, aby se omezilo jádro - kdo má energii z jádra, nepotřebuje jejich plyn a vyplatí se dát procento ze zisku z exportu plynu do PR kampaně proti jádru. Výsledek? Siemens musel zrušit jadernou divizi, čímž zmizela další konkurence Rosatomu a vzrostl jim odbyt zemního plynu. A to na základě dezinformační kampaně. A Francie na tom byla podobně... Problémy s prvním reaktorem EPR a zpoždění 14 let bylo proto, že ho začali vyvíjet společně Němci a Francouzi, Němci to museli zabalit a Francouzi si neuměli s některýma novinkama původem od Siemense poradit. Kdyby se povedlo zrušit jádro i ve Francii, tak by se jim otevřel další luxusní trh a zmizela další konkurence. Naštěstí k tomu nedošlo. A ústupky Rusku, že se teda postaví nový plynovod výměnou za mír... Všichni víme, kam až jsme jim ustoupili.

Čína má těžký nedostatek energie a bere všechno. Od hydro, přes uhláky až po jádro. Bezpečnost a ni vliv na životní prostředí se neřeší a technologii se prostě ukradnou...

Afrika není dost rozvinutá. Proto vedou PRC a Rusko

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Historický omyl

František Kroupa,2023-05-15 19:13:44

Ještě nikdy jsem neslyšel, že by Rusko tlačilo na omezení jádra. Plyn - nejednalo se náhodou o naprosto běžný konkureční boj? K těm dezinformačním kampaním - odpor proti jádru se dramaticky rozjel po černobylské tragédii; nebo myslíte, že to byla záměrná akce :-)? Jo, mohl byste objasnit Váš výkok "Všichni víme, kam až jsme jim ustoupili." Aby se nestalo, že třeba někdo neví.

Odpovědět


Re: Re: Historický omyl

Macko Pu1,2023-05-14 08:23:52

Existuje vyvoj malych reaktorov. Zjavne je predpoklad na spotrebu malych ostrovnych systemov, ktore budu menej efektivne ako velke atomky. Takze to smeruje do malych mestskych statov/ stvrti a la elyzium. Elity sa rozhodli ze netreba riesit problemy celeho sveta ale staci sa zasit na novom zelande s dostatocnymi zasobami kokainu a ono to nejako dopadne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Historický omyl

Eva M,2023-05-15 00:17:18

no, vypadá to na kombinaci "futurologického kongresu" a "districtu 9"

ovšem s tím kokainem nemusíme smutnit, tam ošizeni nebudeme - samozřejmě po řádném zdanění
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zakon-ke-konopi-chci-do-konce-roku-rika-voboril-40430969

to je, co, u nás v česku tomu říkáne "industrie", a stát o to bude jako o všechny ostatní "průmysly" pečovat tak, aby vytřískal, sampzřejmě v součinnosti s "kapitány industrie".

:))) a na standardu si místo Pravda vítězí můžem dát Peníze nesmrdí, když už z těchto výnosů bude prezident placen

Myslím, že takovouto ...........sešlost úkazů u vesla......... na Slovensku snad ani nemáte

Odpovědět


Re: Re: Historický omyl

Petr Mikulášek,2023-05-14 19:08:08

Kdo se má rozhodovat místo nás? Pamatujete, jak v letech 1938-1945 za nás rozhodovali Němci? Nedopadlo to moc dobře. A jak potom v 1948 začali rozhodovat soudruzi ze SSSR? Hlavně na začátku, v 50. letech, se to moc od skopčáků nelišilo. Takže jestli někdo ještě kvákne, že o sobě nemáme rozhodovat my, dostane na holou a pude klečet do kouta na hrachu.

A proč ne (přiměřeně) velkou? Některý náklady, třeba na ostrahu nebo železniční vlečku pro dopravu materiálu, je lepší zaplatit jenom jednou. Nebo ne? A proč nepoužít desetiletí osvědčenou technologii, se kterou máme zkušenosti a víme, že ta nejhorší havárka nikdy nebude horší, než TMI2 v roce 1979?

Prezentovat může kdo chce co chce, papír a internet snese všechno. Ohledně MSR, furt je to řetězová reakce, furt to jede na uran, furt jsou tam ty samý rozpadový řady, furt stejný poločasy rozpadu... Jenom se ten uran nemusí tak moc obohacovat, ale voda je bezpečnější, než roztavená sůl nebo roztavený kov. Zkuste si hodit kus sodíku do vody a uvidíte, čím je menší obohacení uranu kompenzováno.

Okamžitě zarazit emise sice nejde, ale že nemůžu něco udělat hned na 100%, že se na to můžu v klidu vykváknout úplně. Můžu udělat to, co je v mé moci a k cíli se dostávat postupně. A hlavně, musím u toho přemýšlet a ne se škrtit vlastním svěračem.

Odpovědět


Re: Re: Historický omyl

Oldřich Vašíček st.,2023-05-15 15:32:41

Pořád se na něco čeká a v něco doufá. Nejdříve na dobu, kdy budou FVE vyrábět i v noci, pak na zázračnou akumulaci, následně na vodík, atd. Jen aby se nemuselo rozhodnout a investovat finance, ale hlavně, vlastní politický kapitál. Protože ať, kterákoli strana rozhodne jakkoli, vždy to opozice zneužije a najde milion vědeckých a ekonomických prací, že to bylo špatně a oni by to udělali lépe. Přitom je to jedno, protože je to určitě taky špatně. :)

Nebylo by lepší čekat na nové zázračné technologie s funkčními novými reaktory a dalšími ve stavu výstavby? Byly by to totiž známé a předvídatelné zdroje jak technicky, tak ekonomicky. A klidně by se souběžně mohly vyvíjet ty nové zázračné a moderní technologie. Měli by jsme nějakých 80 let čas.
Ono i ty SMR, které ještě nejsou nikde funkční (myslím ty v budoucnu dostupné, západní), zaberou ke konečné realizaci 10-20 let. Do té doby nevyrobí ani MWh energie. A to bude funkční první technologický demonstrátor. Ještě nebude "sériová" výroba s dodávkou do 2 let (možná, spíše 5 let)!
I ten preferovaný větrník se staví 5-10 let. A to jsou minimální výkony s nestabilní dodávkou, ve srovnání s JE. Ale hlavně "bezpečný" zdroj, který má všude dveře otevřeny.

SMR se vyvíjí s mnoha technologiemi. I sodíkový s mírně obohaceným nebo neobohaceným palivem. Existuje i ve velkých výkonech. Opět jen Rusko (funkční 600MW, dokončuje se 800MW a projektuje se 1200MW), Čína a Indie (ta na něm dělá už cca 50 let). USA měli prototyp, ale nepokračovali v něm dále. Nebyl třeba.
Každá technologie má své optimální určení. SMR je ideální na vytápění měst a náhrada uhlí v uhelných elektrárnách. Klasická JE má ideální poměr cena výkon. A jako masivní a stabilní zdroj v celé soustavě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Historický omyl

Richard Vacek,2023-05-15 20:23:07

Jsme zpět v poměrech jako za budování socialismu. Reaktory můžeme mít ne ty nejvhodnější, ale ty z našeho tábora. Bohužel náš tábor desetiletí plánoval nejadernou budoucnost. Přišli jsme o kompetence, nejsou lidi.
SMR existují v Rusku, řadu let se provozují na ledoborcích a Rusko zvažuje jejich využití jako pozemní elektrárny pro těžební společnosti na Sibiři. RITM-200 je o výkonu 55 MWe a mají jak menší, tak připravují dvojnásobný výkon. Podstatné je, že se nejedná o holuba na střeše, ale o provozované řešení. Co může nabídnout naše strana?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Historický omyl

Zdenek Svindrych,2023-05-18 05:41:08

U nás jsme nepropadli anti-atomové hysterii. Pořát máme jaderné ústavy a elektrárny, o které se umíme postarat.
Zákaz ruských technologií je problém, ale s masivní podporou státu si můžeme jadené bloky postavit sami. Pořát máme UJV Rež a JS Skoda.
Jen je třeba nestřelit se do nohy vlasními jadernými a ekonomickými předpisy...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Historický omyl

Vojtěch Běhunčík,2023-05-18 19:31:08

Na Slovensku také mají VÚJE Trnava. A přesto si na Mochovce zjednali ENEL.

Odpovědět

Totální diletanství

Jan Strapina,2023-05-13 04:43:02

Takzvaná Německá cesta je projev totálního diletanství,idiocie a mentalního postižení pseudo-ekologistických fanatiků!!!!!Jediným řešením je samozřejmě jádro,ikdyž vím že ani uran tu nebude navždy!A le pořád nám vydrží na několik stovek let dopředu!A navícpři dnešních technologiich je možné vyčistit radioaktivní odpad natolik,že poklesne radioaktivní záření na desetinu,neli méně prapůvodní hodnoty!!

Odpovědět


Re: Totální diletanství

Florian Stanislav,2023-05-14 10:28:56

Díky za příspěvek ve formě vykřičníkismu.
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-energetiky/03/jaderel_3.html
Odborný text o čistění radioaktivních odpadů s různou účinností podle druhu odpadu, podle skupenství, podle fyzikálně chemických postupů atd. Prostě bez totálního diletantství.
Je to psáno bez vykřičníků, takže Vás to asi nezaujme.

Odpovědět


Re: Re: Totální diletanství

Zdenek Svindrych,2023-05-18 05:47:31

Samozřejmě tyto postupy jsou dávno známy. A přesto nemáme na planetě dlouhodobé úložiště.
To není diletantizmus, ale prostá matematika. Až bude odpadu tak moc že se ho nevyplatí skladovat v elektrárnách, půjde pod zem.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz