Máme opravdu stavět velké fotovoltaické a větrné elektrárny?  
Organizace ČEPS zajišťující provoz energetické sítě varuje před budoucím nedostatkem energetických zdrojů v Česku a zároveň ČEZ připravuje s využitím dotací výstavbu velkých fotovoltaických a větrných elektráren. Podívejme se, jaká rizika v budoucím rozvoji české energetiky hrozí.

Nedávno jsem byl na přednášce pana Svatopluka Vnoučka z organizace ČEPS, která zajišťuje provoz energetické sítě, a hlavního ekonoma naší největší energetické firmy ČEZ Pavla Řežábka.

Organizace ČEPS nedávno publikovala hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační soustavy do roku 2040. Výsledky jsou velmi varovné. V současné době je Česká republika vývozcem elektřiny. To se však může velice rychle změnit a Česko se může brzy stát i velmi silně závislým na dovozu elektřiny. A to v podmínkách podobně silného deficitu u našich sousedů. Jak rychle se nedostatek výroby elektřiny objeví a jak bude velký, závisí na tom, jak rychle bude probíhat elektrifikace dalších oblastí. Pokud půjde rychle přechod na elektromobilitu a zavádění tepelných čerpadel, bude i přes snahu o úspory spotřeba elektřiny rychle růst.


Dalším faktorem je rychlost odstavování našich uhelných zdrojů. Připomeňme, že jde o náš domácí zdroj a spolu s jadernými elektrárnami jediný, který dokáže pokrýt období, kdy nefouká a nesvítí slunce. Do velké míry tyto zdroje zajišťují zároveň regulaci sítě. V principu by sice mohly být nahrazeny zdroji plynovými, ty by však bylo potřeba nově vybudovat a zároveň se plyn musí dovážet a jeho cena a dostupnost bude určitě v následujících letech problémem.


Podívejme se, jaká je situace s našimi hnědouhelnými elektrárnami. V současné době probíhá velká bitva o to, jak dlouho se budou využívat. Podle mého názoru, a v tom se shoduji s Uhelnou komisí a současnou vládou, by se neměly odstavovat před tím, než se podaří spustit nízkoemisní zdroje, které je nahradí. A to nejen v celkové výrobě, ale hlavně v zajištění spotřeby v každém okamžiku. To je podle mě zajištění soběstačnosti a energetické bezpečnosti, o kterém se často mluví.


Zelení aktivisté dělají vše proto, aby se všechny uhelné zdroje co nejrychleji odstavily, bez ohledu na to, jaké to bude mít dopady na naši energetiku i celou společnost. A postupují tak poté, kdy nás i jejich intenzivní úsilí zaměřené proti jaderné energetice přivedlo do situace, kdy nemáme za uhelné zdroje nízkoemisní náhradu.


Problémy s dodávkou elektřiny hlavně v zimním bezvětrném období však nebudou jediné, ke kterým nás přivede odstavení uhelných elektráren. Je třeba připomenout, že na uhlí je doposud závislá i celá řada tepláren i domácností. Pokud se uhelné elektrárny odstaví, může být pokles spotřeby uhlí takový, že se těžba v existujících dolech ekonomicky nevyplatí a ty se uzavřou.

 

Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS

Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS je postaveno na nahlášených plánech odstavování zdrojů a budování nových výroben elektřiny, úložišť energie a propojovacích vedení u nás i v celé propojené evropské síti. Je pochopitelné, že plány u nás i u našich sousedů se mohou v budoucnu měnit. Představy Německa o rychlosti budování nových kapacit jsou podle mě například extrémně ambiciózní a ve skutečnosti nerealizovatelné. Stejně tak mohou být při střetu s realitou odvolány i některá plánovaná odstavování fosilních a jaderných zdrojů. Přesto však dává poměrně velice přesnou představu o možnostech budoucích problémů naší energetiky. Jde o jeden z nejserióznějších přehledů, takže jej doporučuji k pečlivému prostudování.

 

Vývoj spotřeby v různých scénářích v Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS.

 

V této studii jsou popsány čtyři scénáře vývoje spotřeby, které se liší rychlostí elektrifikace dopravy a vytápění. Scénáře jsou od konzervativního po dekarbonizační a spotřeba u nich postupně stále rychleji roste. Zatímco nyní je Česká republika čistým vývozcem elektřiny, po roce 2025 se ve všech čtyřech scénářích stane čistým dovozcem. Čistá potřeba dovozu pak bude v dalších letech stále růst, čím je scénář nízkoemisnější, tím bude tento růst rychlejší. Dramaticky poroste také tzv. nedodávka, což je celková velikost chybějící elektřiny během roku a také délka doby, kdy nebude síť schopna zajistit požadovanou potřebu. Podobně poroste i délka období, kdy sice bude možné pokrýt požadavky spotřebitelů, ale bude nutné využívat ty nejdražší zdroje. Pro dva nízkoemisní scénáře už v roce 2030 překračují nedodávky a počet hodin, kdy síti chybí výkon pro pokrytí spotřeby, hodnoty, které se považují za kritické.


Je to dáno tím, že v následujících letech začne většina evropských států trpět nedostatkem dostupného výkonu zvláště v zimním bezvětrném období, i chybějící celkovou roční výrobou elektřiny. Významnější přebytek v celoroční výrobě budou mít například Francie a Německo, které budou muset pokrýt chybějící výrobu u svých sousedů. Mezi těmito státy je však zásadní rozdíl. Německo bude mít obrovské přebytky větrné a solární elektřiny v době, kdy i jeho sousedé budou mít dost své elektřiny z větrných a fotovoltaických zdrojů. Všichni je totiž plánují budovat. Naopak v době zimní inverze bude i samotné Německo, stejně jako jeho sousedé, trpět nedostatkem potřebného výkonu. Francie je schopna dodávat potřebný výkon bez ohledu na počasí.

Připomenu, že uvedené nedodávky a počet hodin, kdy nebude možné pokrýt spotřebu, jsou počítány pro standardní rok. V případě dlouhodobé zimní inverze nebo jinak extrémnějšího roku bude situace mnohem kritičtější. Je pochopitelně možné část problémů vyřešit řízeným snižováním spotřeby a omezováním výroby v daném období. Napjatá situace v síti však dramaticky zvyšuje riziko black-outu. I krizová období se pochopitelně dají překonat. Pamatuji na své mládí, kdy vlivem dlouhodobějších extrémních mrazů zamrzaly vagóny s uhlím a uhelné elektrárny musely snižovat výkon. Dramaticky se omezovala výroba a pro nás to znamenalo uhelné prázdniny. I takové situace v energetice se daly přežít. Jen si nejsem jistý, jestli bychom k nim měly cílit jako ke standardu, jako se tomu děje nyní.

 

Spotřeba elektřiny podle oblastí v dekarbonizačním scénáři s největším tlakem na snižování emisí, šedá je spojená s elektromobilitou a oranžová s tepelnými čerpadly (zdroj Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS).

 

Strategie firmy ČEZ podle jejího hlavního ekonoma

Firma ČEZ je naší největší energetickou firmou, pro českou energetiku je její směřování klíčové. Proto je zajímavé se seznámit s prezentací plánů rozvoje této firmy v podání jejího hlavního ekonoma Pavla Řežábka. Podle jeho prezentace se firma zaměří na využití existujících dotací k výstavbě velkých fotovoltaických a větrných zdrojů. Ty však potřebují zálohy v době, kdy nefouká vítr a není sluneční svit. Kvůli ceně emisních povolenek nepovažuje dlouhodobější využívání uhelných zdrojů za ekonomicky únosné a uhelné elektrárny tak plánuje uzavírat ještě rychleji než do roku 2030. Nahradit by je měly nové paroplynové zdroje, které by ČEZ postavil. Ekonomicky se jejich výstavba a provoz při předpokládaných cenách emisních povolenek i plynu a omezenou dobu provozu jako doplnění větrných a fotovoltaických zdrojů nevyplatí. Proto ČEZ žádá o dotace pro nové plynové zdroje ve formě kapacitních plateb nebo garantovaných cen elektřiny ve formě CFD.


Dále hlavní ekonom firmy ČEZ předpokládá, že budou intenzivně využívat lacinou větrnou a fotovoltaickou elektřinu z Německa v době, kdy hodně fouká a je v našem regionu intenzivní sluneční svit. Zeptal jsem se ho tak, jaký má smysl má pro ČEZ stavět dotované velké výkony fotovoltaik a větrných turbín, když zároveň předpokládají extrémně levnou (i zápornou) cenu elektřiny z Německa v době, kdy u nás i v Německu hodně fouká a svítí. Odpověď byla: „Když politici chtějí soběstačnost, jsou ochotni za ní zaplatit a pro firmu ČEZ je to ekonomicky výhodné, proč jim nevyhovět“. Není ovšem soběstačnost jako soběstačnost. Jak jsem psal ve zvýrazněném textu na začátku svého článku, podle mne je soběstačnost v elektroenergetice v tom, že dokážou v každém okamžiku roku zajistit potřebný výkon a tím, že jsem schopen vyrábět elektřinu v době, kdy s tím mají sousedé problém, a můžu dovážet elektřinu v době, kdy jí mají sousedé přebytek a je za lacino. Podle Pavla Řežábka je požadovaná soběstačnost v tom, že ČEZ bude za dotace vyrábět velké přebytky větrné a fotovoltaické elektřiny v době, kdy se i Německo bude potřebovat zbavit obrovských přebytků těchto zdrojů. Celková roční výroba pak sice může odpovídat roční potřebě, ale v době, kdy fouká a svítí, budou velké přebytky, ale v době, kdy je například inverze, bude výkon dramaticky chybět.


Existuje ještě jedno riziko takové strategie firmy ČEZ. Prozatím se předpokládá, že dotace do velkých fotovoltaik a větrníků budou pouze investiční. Může se však ukázat, že za ideálních podmínek vysoká produkce větrných a solárních v Německu dramaticky srazí cenu. Nejen ČEZ, ale i další firmy, které postavily velké fotovoltaické a větrné zdroje s využitím investičních dotací nebo bez nich, pak mohou začít tlačit na stát, aby jim dal i provozní dotace na cenu vyrobené elektřiny. Za ně se postaví i banky, které jim na ně daly úvěry.

Své názory Pavel Řežábek prezentoval například i ve dvou článcích, první se týkal jeho doporučení budovat co nejvíce větrné a fotovoltaické zdroje, druhý pak ekonomické nutnosti odstavit uhelné elektrárny. Čtenář si i z nich může sám utvořit představu o jeho názorech. Pokusím se komentovat jen dvě jeho tvrzení v těchto dvou článcích.

 

V roce 2030 bude až na výjimky v celé Evropě nedostatek elektrických zdrojů. Německo sice bude mít přebytek, problém je, že bude mít velké přebytky ve větrných a slunečních obdobích, ale stejně dramatické nedostatky v době bezvětří a bez slunečního svitu (zdroj Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS).

 

První se týká toho, že podle něj má Německo v době, kdy hodně svítí a fouká, levnou silovou elektřinu. Podle něj bychom ji mohli mít stejně lacinou i my, když postavíme velké výkony fotovoltaik a větrníků. Problém je, že tato představa je velmi zavádějící. Pavel Řežábek totiž nedodává, že ekonomicky jsou německé větrníky a fotovoltaika i při nízkých až záporných cenách únosné jen proto, že mají garantované dotované ceny. Ty však musí zaplatit spotřebitel ve složce ceny pokrývající zelené dotace nebo je musí uhradit stát z peněz získaných na daních. Silová elektřina je tak sice laciná, ale vysoká je hodnota zelených dotací. Pro německé spotřebitele a stát tak je konečná cena této elektřiny vysoká, protože platí nejen cenu silové elektřiny, ale i zelené dotace na garantované ceny pro obnovitelné zdroje, dokonce i v případě, že musí být už odstaveny a jejich výroba v dané chvíli není potřeba. Levná elektřina je možná u nás při odběru větrné a solární elektřiny z Německa. V tomto případě totiž zelené dotace na její garantovanou cenu platí němečtí spotřebitelé a německý stát. V případě, že by se to týkalo větrných a solárních zdrojů u nás, ohrožovaly by nízké až záporné ceny jejich ekonomiku. Jak už jsem zmínil, je pak riziko, že ČEZ i další investoři budou u těchto zdrojů tlačit i na provozní dotaci u cen elektřiny z nich.


Druhý komentář se týká možnosti využití stávajících uhelných zdrojů pro překlenutí období do dokončení výstavby nízkoemisních zdrojů, které by je nahradily. Pavel Řežábek tvrdí, že se jejich provoz ekonomicky nevyplatí. Má to být vysokou cenou povolenek a nemožností získat schválení Evropské unie pro kapacitní platby či jinou odpovídající podporu jejich provozu v režimu doplnění existujících nízkoemisních zdrojů a regulace sítě. Pavel Řežábek navrhuje místo nich postavit nové paroplynové zdroje. Ty pochopitelně ekonomicky bez dotací a garance kapacitních plateb také nevycházejí. Pan Řežábek však argumentuje, že pro plyn bude snadnější získat lepší podmínky pro kapacitní platby a tyto zdroje mají nižší náklady pro emisní povolenky. Podle něj pro uhlí nebude u orgánů Evropské unie možné získat vhodné podmínky pro kapacitní platby, budou podle něj trvat na dramatickém omezení doby jejich provozu, které neumožní rentabilní provoz uhelných dolů.


Problémem je, že pan Řežábek, i řada dalších, nerozlišuje reálné přírodní a technologické i environmentální zákonitosti a umělá pravidla úřadů. Na rozdíl od plynu je uhlí domácí surovina, uhelné elektrárny stojí a nemusí se na rozdíl od paroplynových nově stavět, cena emisní povolenky je umělý konstrukt a stejně tak úředně nařízená omezení na dobu provozu uhelných bloků. Nejen Polsko, ale i Německo i jiné státy si dokázaly dojednat odpovídající kapacitní platby pro své fosilní zdroje, naši politici se už dávno měli snažit o něco podobného.


Co nejrychlejší uzavření uhelných zdrojů a jejich náhrada zdroji plynovými nejsou opodstatněné ani environmentálně. Emise skleníkových plynů spojené s výstavbou nových plynových zdrojů a využíváním zkapalněného plynu získaného frakováním nebudou mít nižší environmentální dopady, než by mělo na stejnou dobu prodloužit provoz současných uhelných zdrojů.


Překážkou, která brání racionálnímu rozvoji české energetiky je, že o plánech firmy ČEZ do značné míry rozhodují pánové Pavel Řežábek a Michal Šnobr, kterým nejde o dlouhodobý strategický rozvoj, ale čistě o vlastní krátkodobý zisk. Stát je sice většinovým akcionářem, ale vysoký zisk firmy ČEZ, založený na dotacích a vysokých cenách pro spotřebitele, asi naší zemi a jejím občanům nepomůže. Postojem k energetice, který nebere ohled na vědecké a technologické poznání, do značné míry evropskou i českou energetiku rozvracejí také zelení „náboženští“ aktivisté a politici, kterým jde čistě o krátkodobý zisk v boji o politickou moc.

Datum: 06.06.2023
Tisk článku

Související články:

Kdo opravdu provozuje greenwashing?     Autor: Vladimír Wagner (09.07.2022)
Minulé úspěchy, problémy a otevřená budoucnost francouzské jaderné energetiky     Autor: Vladimír Wagner (31.03.2023)
Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice?     Autor: Vladimír Wagner (13.05.2023)Diskuze:

pán z ČEZu má pravdu

Petr Nováček,2023-06-09 09:28:18

Pán z ČEZu z článku na to jde z ekonomického hlediska. Autorovi se to nelíbí a hledá důvody proč to nejde. Německo má plán do roku 2045 mít 6,5x více energie ze solárů oproti dnešku a 2,5x více energie z větrníků oproti dnešku. Už nyní se stává, že když svítí a fouká, tak Západní Evropa jede jen na OZE+JE. A teď si představme, že všechny země zvýší výrobu z OZE mnohonásobně. 8 měsíců v roce bude zvládat jen OZE se současnými jaderkami, v jižních státech i více. Přes den, kdy svítí, budou přebytky, které se budou ukládat na noc pomocí přečerpávaček, baterií a možná pojedou i elektrolyzéry. Další "baterie" je Norsko a částečně i Rakousko, protože mají hlavně kombinaci přečerpávačky + vodní. Němci plánují jet jen na OZE a plánují výstavbu plynovek na dobu, kdy nesvítí a nefouká, ČR nezbyde nic jiného, protože JE, která běží jen 4 měsíce v roce se prostě nevyplatí. Možným argumentem je, že pokud bude energie ze solárů příliš levná, tak ji nikdo nebude chtít dělat. Jenže úředníci nařídí energetické štítky budov a soláry budou muset být. Pro novostavby určitě a v Německu to platí i pro rekonstrukce střech. Prostě to zaplatí stavebníci.

Odpovědět


Re: pán z ČEZu má pravdu

Pavel Slavík,2023-06-09 12:03:45

Stavebníci asi úplně ne. Využít střechu na solár lze i tak, že se pronajme firmě, která tam umístí a bude provozovat panely. V Praze prosazují Piráti. Osobně bych do toho nešel a raději si panely sám zainvestoval, ale je to také možnost.

Odpovědět


Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Petr Nováček,2023-06-09 13:40:32

Právě že stavebníci. Chystám se stavět novostavbu a bez solárů projde jen tepelné čerpadlo. Kdybych chtěl plyn, tak musím dát na střechu soláry za své, nikdo mi na to dotaci nedá, když je to součástí stavebního povolení. V roce 2027 mají být jen energeticky soběstačné domy, takže se současná úprava ještě zpřísní. Nebude stačit jen tepelné čerpadlo, ale budou potřeba i solární panely, které tak budou mít v létě velké přebytky. Už nyní se staví ve standardu, ve kterém se dřívě stavěli pasivní domy, což dům prodražuje o statisíce za izolace. Další statisíce na soláry se v tom již ztratí.

Odpovědět


Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Pavel Slavík,2023-06-09 16:23:02

Že Vy jste se byl poradit na stavebním úřadě ?! :-) Plyn můžete mít snadno: stačí energetickým posudkem prokázat, že tepelné čerpadlo (bezemisní zdroj), vychází proti plynu draho, což vychází. To se používá obvykle tam, kde plyn není a za předpokladu, že Vám ho energetika povolí (musí být dostatečná kapacita trafostanice).
Povinnost využít bezemisní zdroj, je-li to technicky možné, Vám ukládá zákon o ochraně ovzduší. Nevím, kde jste přišel na povinnost mít solární elektrárnu a proč to spojujete s topením plynem.
Jinak ten solár na střechu lze také nedat, i když bude součástí stavebního povolení. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Petr Nováček,2023-06-10 09:24:56

Řeším to s projektanty. Součástí stavebního povolení je i PENB, kdy se spočítají energetické ztráty objektu a vypočítá množství dodaných energií. Tepelné čerpadlo je sice na elektřinu, ale bere se COP (účinnost) 4-5, takže pak tepelné čepadlo vychází lépe než plyn. Všechno to jsou složité výpočty. Teoreticky je tedy možné i dnes topení na eletřinu, ale to nestačila ani plocha střechy. Kdybych ten solár na střechu nedal, tak nedostanu kolaudaci.
A tepelné čerpadlo mi vychází jen s tím, že budu mít ještě v domě krbová kamna. Kdybych nechtěl krbová kamna, tak musím buď rekuperaci nebo soláry na střechu.
V budoucnu očekávám další spřísňování. V některých spolkových zemích v Německu ani střechu bez solárů nepovolí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Pavel Slavík,2023-06-10 21:57:37

Problém s projektanty a jinými experty na jednání se stavebním úřadem je ten, že se tam také chodí ptát. To dělají jednak z pohodlnosti a také v zájmu rychlosti. Jim je celkem jedno, jaké Vy musíte dělat nesmysly: to přece úřad. :-) Je to jako když Vám advokát řekne, že soudce má určitě pravdu a za to si nechá zaplatit. Slyšel jsem to i v případě, ze kterého je judikát: pravdu jsem měl já.
Jinak mám rok a půl starou zkušenost, kdy jsem jednu kolizi se stavebním úřadem řešil jinak než ostatní a vývoj mi dává za pravdu, že jsem to udělal dobře. Udělal jsem, co jsem chtěl a oni teď řeší, co s tím. Nařídit to odstranit ale nemohou, protože porušení zákona se dopustili oni a ne já.
PENB neslouží k prokazování ekonomické nepřijatelnosti zdroje. Na to je posudek energetického specialisty, což není energetický, ale ekonomický posudek. Tím se dá zbavit povinnosti využít k vytápění přednostně bezemisní zdroj, což je rozdíl mezi elektrokotlem, tepelným čerpadlem (oba bezemisní zdroje), a plynem nebo peletkami = emisní zdroje.
PENB jsou v principu tepelně technické výpočty, které byly povinné i dříve, obohacené o další nápady.
Na rekuperaci potřebujete strojní větrání, a tam samozřejmě dává logiku pasivní dům a tepelné čerpadlo. Máte rozvod vzduchotechniky, ale ne rozvod vytápění/chlazení.
Soláry můžete ale řešit např. kolektorem, čili ohřevem teplé vody. To je také využití solární energie a je otázka, zda ne z praktického hlediska lepší.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Petr Nováček,2023-06-11 09:40:33

Já stavím novostavbu na klíč. Vaše nápady ohledně stavebního úřadu: "Udělal jsem, co jsem chtěl a oni teď řeší, co s tím." jsou pro mne absolutně nepřípustné. Já i firma, která mi bude dům stavět, zákony dodržovat chceme a budeme.
Prostě nyní vychází tepelné čerpadlo + plyn + krbová kamna jako varianta, která projde.
Další variantou je plyn + rekuperace + soláry o nějakém malém výkonu.
Další variantou jsou pelety, ty jsou obnovitelný zdroj, takže stačí samotné, nicméně zase potom musíte řešit nákup a skladování pelet, což zabírá místo v domě, takže varianta pro mne k ničemu.
Další variantou je topení elektřinou + solární panely, které se ani nevejdou na střechu kolik jich bude.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Pavel Slavík,2023-06-11 20:07:58

Obávám se, že opakujete přesně to, co jsem Vám napsal, že je chyba. Stavební úřad zákon nevykládá, takže netuším, kde jste vzal, že Vy zákon dodržujete a já ne. Naopak jsem se Vám snažil vysvětlit, že teď nechávám se stavební úřad topit ve vlastním porušení zákona. Dobře jim tak: nemají porušovat zákon.
V lidech je stále zjevně zakódováno komunistické myšlení, kdy názor úředníka = zákon, což neplatí ani náhodou. Projektanti a stavební firmy tento blud podporují, protože jim celkem vyhovuje navyšovat cenu o hlouposti vymyšlené úředníkem stavebního úřadu a že jejich fantazie je docela velká.
Tepelné zdroje, které jste vyjmenoval, nejsou do stejného domu. Pokud chcete dělat rekuperaci, pak musíte mít strojní větrání, a to má logiku hlavně v pasivním domě. Naproti tomu, plyn, krbová kamna nebo peletky, v pasivním domě moc logiku nemají stejně, jako klasické tepelné čerpadlo. Tak vážně nevím. Souvislost se solárními panely žádná není, protože to je elektrárna na střeše domu: s vytápěním a ani s energetickou náročností domu, to prakticky žádnou souvislost nemá.
Jinak jeden fotovoltaický panel dodá z m2 cca 200W, solární kolektor 750W. Přeberte si sám, co je efektivnější využití sluneční energie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Petr Nováček,2023-06-12 09:14:27

Vy hledáte nějaké skulinky v zákoně, já takovou cestou nejdu a ani projektanti ne. Plyn, krbová kamna nebo peletky mají svoji úlohu i v pasivním domě, samozřejmě. S současné době musí obálka domu splňovat kritéria jaké měl kdysi pasivní dům. Souvislost se solárními panely je velká. Pokud nechcete tepelné čerpadlo, tak se solárním panelům nevyhnete. Solární kolektor sice dá více energie, ale jen tepelné a jen půl roku v roce. Solární panely jsou lepší. Pokud je člověk předimenzuje, tak může být skoro 9 měsíců v roce energeticky nezávislý.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-12 09:32:03

FV panel s bojlerem je robustnější řešení než solární kolektor. FV panel dokáže vyrábět elektřinu z difúzního světla, zatímco kolektor vyžaduje přímý sluneční svit.

Odpovědět


Re: pán z ČEZu má pravdu

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-09 12:33:47

...JE, která běží jen 4 měsíce v roce se prostě nevyplatí...

Pokud emisní povolenky zdraží elektřinu z uhlí a plynu do astronomických výšek třeba nad 500Eur/MWh, vyplatí se JE provozovat, i když poběží jen 3 měsíce v roce. Přečerpávačky a baterky by nevykryly víc než několikahodinový nedostatek ani při heroickém budovatelském úsilí. A OZE by v některých kritických zimních týdnech musely být naddimenzované třeba 20x, aby se na ně dalo spoléhat.

K plánům - ne všechny velkolepé německé plány za posledních 100 let stály nohama na zemi. A ve chvíli, kdy se režim opírá o ideologicky angažovanou mládež, je dobré zbystřit pozornost.

K výrobě vodíku - experimentální a teoretičtí chemici jsou z ní nadšení, protože jim dává spoustu příležitostí k zajímavé výzkumné práci. Technologové naopak vztyčují obrovský červený vykřičník. Před týdnem sem jeden diskutující dával odkaz na konferenci k tomuto tématu. Úvodního řečníka je možné přeskočit, ten jenom vytváří hype, přičemž zcela ingoruje jadernou energii jako součást budoucních energetických řešení. Druhý řečník už objektivně uvažuje i nad úskalími a třetí řečník pojmenuje zásadní technologické překážky vodíkové energetiky. Čtvrtý řečník hovoří o baterkách.
https://www.youtube.com/watch?v=QcjCCj4_wZM

Odpovědět


Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Petr Nováček,2023-06-09 13:49:52

V současné době cena emisní povolenky činí asi 70 EUR/MWh u uhlí a 20 EUR/MWh u plynu. Z plynu tak lze již nyní vyrobit elektřinu za 80 EUR/MWh i s emisní povolenkou, společně se soláry 70 EUR/MWh této kombinaci nemůže JE konkurovat. Stejně tak skončila výstavba JE V. C. Summer v USA, rozestavěnou JE ani nedokončí, protože OZE+plyn je prostě levnější. U nás bude stát JE minimálně 120 EUR/MWh a to už je v ceně rozpočítáno 40 let provozu s využitím 80%. Navíc u solárů je potencionál zlepšování a zlevňování. Současné panely jsou o 40% účinější než před 10 lety a potencionál ke zlepšování účinnosti je ještě obrovský. O baterkách nemluvě.
Zemní plyn se dá vyrobit i přes vodík s účinností asi 30%, pak bude cena emisní povolenky nula, takže těch Vašich 500Eur/MWh je nesmysl.
Samozřejmě se může stát cokoliv a Německo může své budovatelské plány opustit, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Pavel Slavík,2023-06-09 16:27:46

Jste si jist, že to platí i pro modulární reaktory ? Např. NuScale ? S tímto typem JE počítají i Němci. Tato JE je totiž o dost bezpečnější, jelikož prakticky všechny modulární reaktory mají to, co konvenční elektrárny většinou ne: pasivní bezpečnost.
S naším tempem budování, nemá ani cenu se stavbou klasické JE začínat. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Petr Mikulášek,2023-06-09 20:30:09

Ehm... Bezpečnější? Jako co jsem viděl návrhy, tak aktivní zóna byla pod parogenerátorem a jelo to jako samotížka na primáru. Ale to vylučuje jenom poruchu oběhovýho čerpadla primáru, furt je to potřeba sakra dobře chladit. Zastavaní sekundáru ostatně spustilo ten průšvih v TMI2. Naopak připojení víc reaktorů na TG znamená víc Tček a kolen, víc svárů, víc armatur (a případných netěsností).

Bezpečný reaktor má tři věci - dobrý stínění, zajištěný chlazení, zajištěný odstavení při problémech. Bez ohledu na velikost. A tvrdit, že tohle velký reaktory nemají, je docela odvážný.
Víte třeba, že havarijní tyče v Dukovanech drží elektromagnety? Vypadne napájení, tyče pasivně (vlivem gravitace) zajedou do aktivní zóny. Přehřeje se reaktor, tyče se dostanou nad Currieho teplotu, gravitace udělá svoje. Přijde zemětřesení, tyče se rozkývají, uloupnou se od magetu a gravitace udělá svoje... Zcela pasivně. A takhle by se dalo pokračovat.

Naopak výhoda u velkýho reaktoru je, že z něho jde relativně jednoduše vytáhnout palivo a vyměnit. Pár let se nechá odpočívat, dá se do kontejneru a hodí do skladu. Ale docela rád bych věděl, co se po vyhoření paliva stane s MMR - převážet ho nemůžete, protože bude svítit a bez bazénu je to problém. Rozborku na místě asi výrobce dělat nebude. recyklace paliva samotnýho je drahá a představa, že bude ještě s komplet rozborkou primárního okruhu...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-09 21:24:26

Kdyby se o nehodách vědělo předem, nikdy by se nestaly. Pasivní bezpečnost velkých reaktorů je založená na desítkách let zkušeností provozu stovek reaktorů po celém světě. Díky nim se podařilo vyladit technická a organizační opatření velkých reaktorů na úroveň, že je pravděpodobnost nehody s únikem radioaktivity téměř nulová.

Naproti tomu provozní zkušenosti s MMR jsou zcela nulové. Je naivní předpokládat, že při jejich masivním rozšíření k nehodě dojít nemůže. To ukáže až praxe. Kdyby se o nehodě vědělo předem, lidé by jí předešli. Velká JE je zaopatřena velkým množstvím špičkového personálu trénovaného na řešení všemožných situací. Rozptýlené MMR tak špičkovou nonstop péči mít nemůžou a jejich počtem se riziko násobí.

Létání je proti jízdě autem z principu mnohem nebezpečnější činnost, ale organizační opatření a špičkový personál z létání udělaly jednu z nejbezpečnějších forem dopravy. Naopak auto smí řídit každý jouda a když má řidič slabší chvilku, nikdo ho nezkoriguje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Pavel Slavík,2023-06-11 20:21:46

Fukušima se ovšem nestala proto, že by nezajely regulační tyče. Dokonce ani Černobyl.
V případě Fukušimy šlo o jedinou věc: o nemožnost odstavené reaktory chladit z důvodu totální ztráty napájení. NuScale to má vyřešeno tak, že každý reaktor je v bazénu s vodou. V případě nouzového odstavení a ztráty chlazení, se voda z bazénu vyvaří. To má nastat cca za týden po odstavení. Poté má údajně stačit pasivní chlazení vzduchem.
Nevím o tom, že by Dukovany nebo Temelín uměly něco podobného. Naopak: po Fukušimě tam nechali instalovat nátrubky pro hasičské vozy: jako poslední záchranu. I přesto, že šance na stejnou nehodu je tam radikálně menší, to je jistě rozumný krok.
Výměna paliva u NuScale se má provádět v místě provozu. Převážet se nikam nemá.
Přepracování paliva je podmínka EU pro využití energie jádra a řekl bych, že podmínka logická stejně, jako existence hlubinného úložiště odpadu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Petr Nováček,2023-06-10 09:26:30

U modulárních reaktorů ještě není cena známá, dokonce ještě u NuScale neexistuje ani prototyp. Objevují se dokonce informace, že tyto reaktory budou minimálně ze začátku dražší než současné velké JE.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Pavel Slavík,2023-06-11 20:29:55

Nepochybně ano. Otázka je, zda i v českých podmínkách a např. ve srovnání s ruským řešením, které jsme málem rozestavěli. :-)
Prototyp NuScale asi existovat musí, když dostali US certifikaci. Bez toho by to asi nešlo. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-09 16:45:01

Cena emisní povolenky v současnosti je irelevantní, když se bavíme o třicátých nebo čtyřicátých letech. A EU chce fosilní paliva vytěsnit úplně. V USA se JE nevyplatí, protože tam plyn zatím nikdo nezatěžuje povolenkami, navíc je to domácí surovina, tedy výrazně levnější než v EU.

Potenciál baterií ke zlepšování je hypotetický. Nikdo Vám neslíbí, že budou za 20 let baterie lepší ani o 50%, natož o stovky procent, aby s nimi šlo počítat pro dlouhodobější skladování. Technickými parametry nebudou o tolik lepší s jistotou, cenově by se několikanásobně zlevnit hypoteticky mohly. Ale ani to by nestačilo na vykrývání delší než pár hodin.

Účinnost 30% při výrobě CH4 přes vodík je jen termodynamická účinnost vlastní syntézy. Ale:
1. nezahrnuje náklady na elektrolyzéry a reaktory, které by musely s vysokou účinností pracovat ve velmi nárazovitém režimu. Většinu času by nic nevyráběly a tady vzniká stejný problém jako u těch JE, které by vyráběly elektřinu jen 3 měsíce v roce. Vlastně ještě větší problém, protože ty JE by po dobu těch pár měsíců jely alespoň v kuse. Zatímco ty metanové reaktory by zapínaly a vypínaly každý den, což chemické technologie obecně nemají rády.
2. nezabývá se náklady na získávání CO2 jako vstupní suroviny. Při záchytu z atmosféry by šlo o větší energetické ztráty než těch 70% ztrát z vlastní metanové syntézy. K tomu doporučuji shlédnout mnou odkazovanou konferenci.

Pokud se nějaké sysntetické uhlovodíky ve významějším množství vůbec budou vyrábět, spotřebují se primárně v letectví, v armádě a dalších činnostech, kde je technologicky nemyslitelné přejít na elektřinu. Na nějaká kvanta sysntetického CH4 pro zálohování energetiky zcela zapomeňte.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Petr Nováček,2023-06-10 09:29:28

Ze solárů a větrníků budou v létě velké přebytky a musí se nějak zpracovat. Účinnost nebude zase tak podstatná. A technologický vývoj jde neustále dopředu. Již nyní to technicky možné je.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-10 10:21:27

Účinnost je podstatná hodně, když vám to pak v součtu nevyrobí tolik, abyste uspokojil vaše potřeby. Pro představu vizte kalkulaci paka Mikuláška v příspěvku z 2023-06-10 08:24:07

Že jde technologický vývoj dopředu je naprosto prázdná formulace bez argumentační hodnoty. Jsou oblasti, kde technogický pokrok je malý nebo žádný. Například schopnost lidstva vyrábět RTG pro vesmírné sondy je v současnosti několikanásobně horší než byla před 40ti lety.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Petr Mikulášek,2023-06-10 18:05:43

Nejlepší způsob, jak se ekonomicky a ekologicky zbavit přebytků, je vůbec ty přebytky nevyrábět.
Pokud by se objevil způsob, jak levně, účinně a dlouhodobě skladovat energii (jako že termodynamiku atd. nikdo neoblbne), tak kvůli tomu přece nemusím mít drahou a neekologickou solární elektrárnu. Stačí v létě kupovat od skopčáků za 0.1€/MWh a v zimě jim to poslat zpátky za 100€/MWh

Odpovědět


Re: pán z ČEZu má pravdu

Petr Mikulášek,2023-06-09 20:55:35

Plán mít můžou, ale nic to nemění na faktu, že nemyslí ekonomicky ani náhodou.

1) Pokud z města A do města B cestuje ve špičce 150 lidí a jede tam 10 autobusů, tak by pro dopravce byl ekonomický nesmysl v té chvíli přidat 21. s kapacitou 50 míst, když ve stávajících jede průměrně 15 lidí.

2) Je ekonomický nesmysl stavět novou fabriku za 5 miliard ve chvíli, kdy chci vyrábět z jiné suroviny, protože původní surovina vychází o 50 mega ročně dráž a počítám s provozem na 20 let. A nevychází to ani v případě, že ignoruju fakt, že přeměnit na zelenou louku bych pak musel dvě fabriky místo jedné.

3) Je ekonomický nesmysl stavět dvě fabriky na nanuky v situaci, kdy poptávku zvládnu upokojit z jedné a ta druhá je, kvůli úsporám za chlazení, provozuschopná jenom v zimě, když není poptávka.

Bod 1 je stavba solárů ve chvíli, kdy je staví větší soused. Bod 2 je náhrada uhlí plynem kvůli cenám povolenek. Bod 3 je výstavba solárů, pokud mám jiný stabilní zdroj.

--------------

Ohledně elektrolyzérů atd., to je taková ukrutná blbost, že to snad ani nikdo nemůže myslet vážně.

Odpovědět


Re: pán z ČEZu má pravdu

Aleš Procháska,2023-06-11 12:56:49

Do přečerpávaček, do akumulátorů, žádný problém. Těch všude máme tolik, že pomalu nevíme co s nimi :-) Co si to nalháváte?

Odpovědět


Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Pavel Slavík,2023-06-11 20:26:09

Na to, abyste je měl, potřebujete nejprve poptávku: tu nemáte, protože klasické zdroje je potřebují v podstatně menší míře, než zdroje obnovitelné (občasné :-).

Odpovědět


Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

Aleš Procháska,2023-06-12 07:45:04

Jestli mi stačí jen ta poptávka, tak je to super. Já se už bál, že to narazí na technické možnosti. Třeba kde postavit pro zemi naší velikosti přibližně padesát přečerpávaček, každou z nich o velikosti Dlouhých strání. Nebo na zásoby lithia. Nebo na Faradayovu konstantu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: pán z ČEZu má pravdu

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-12 09:13:04

Copak jste neviděl, jak vysoká poptávka po OZE a elektromobilitě srazila ceny mědi nebo niklu k zemi? A pokud se začne trochu víc blbnout s vodíkem, srazí poptávka také cenu platiny a iridia :-)

Přečerpávačky se stavět nemůžou, protože podle Zelených přehrady uvoňují metan. Místo pro 50 by se i našlo, ale to by stačilo na vykrytí jednoho jediného dnu. A hlavně kdo by to zaplatil? Dlouhé Stráně stály 6,5mld československých korun. Když to vynásobíte 50x a inflací, jsme na částce 3,3 bilionu korun

Kdepak, zelení se upínají k vodíkové energetice, protože zní progresivně a uvěřitelně. Varovné signály od technologů zcela ignorují.

Odpovědět

Zajímavé

Mojmir Kosco,2023-06-08 08:10:45

leč k ničemu. Na jedné straně máme popis problematiky a nějakou předpověď .Hlavní vědecké a výzkumné problémy nejsou výrobní zdroje, ale jak je neustále vědeckou obcí zdůrazňováno, distribuce a skladování...

Technologicky je výrazně dořešena distribuční nestabilní síť. Ta ovšem není ČEPsem podporována a možnosti výrazně omezuje i zákonná omezení (vycházející ze 100 l zkušeností a funkčnosti - to ovšem neznamená ,že je z dnešních hledisek OK a že v budoucnosti nebude tato energetická síť na obtíž.

Autor článku vždy obviňuje všechny, na které si vzpomene a patří k názorově opačnému táboru. Připomínám ,že 10% je vždy proti a 10 % vždy pro a 80 % je vždy spíš pro ,nebo spíš proti. Těch 10 % jsou dogmatičtí a nejsou ovlivnitelní ,žádnou argumentaci.1O - 2O let je nám předhazováno ,že je Energewerde nesmysl, která špatně skončí a ejhle odkud ,že budem odebírat elektřinu ?Takže neřešeni problematiky elektřiny v ČR není důsledkem zelené energetiky a OZE ,ale schopnosti těch 10% prosazující statusu Q blokovat jakýkoli posun na jednu či druhou stranu .A neschopnosti dotyčných 10% získat takový vliv ,aby se těch dalších 50% ,kteří jsou spíš pro rozkývalo a prosadilo svůj směr .... Začíná platit písnička od Voskovce a Wericha Zlatá střední cesta O Oslu ,který se nemůže rozhodnout....

Odpovědět


Re: Zajímavé

Jitka Ticha,2023-06-08 10:25:56

Musíte jít do politiky a uspět, abyste to mohl tlačit tím jedním směrem. Kterým by to podle Vás mělo být? Jestli to dobře chápu, tak Energewerde? Jen nevím, nespadli tam již do recese?

Odpovědět


Re: Re: Zajímavé

V. Novák,2023-06-08 16:22:45

Pravda, v politice by se mohl s takovými bláboly uplatnit. Tam se s nimi počítá.

Odpovědět


Re: Zajímavé

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-08 10:26:19

Co vám kdo blokuje, když už skoro dvě desetiletí inkasujete 13Kč/kWh za nestabilní elektřinu z FVE s právem přednostního výkupu? Ostatní zdroje se musí prosadit za tržní ceny, které jsou o řád nižší a ještě jim jsou jim házeny klacky pod nohy v podobě negativní zelené kampaně a emisních povolenek v případě fosilních zdrojů.

Vy si můžete stavět soláry a větrníky jak chcete, to vám nikdo neblokuje. Jenže vy chcete, aby vám tu elektřinu druzí královsky dotovali a to i v době, kdy o ní nikdo nestojí dokonce ani zdarma.

Ano, máte pravdu, že hlavní problém není u občasných zdrojů výroba, ale distribuce a skladování. Takže máte-li FVE, pořiďtě si za svoje náklady kamion baterek a potom prodávejte svoji vyrobenou elektřinu za normální tržní cenu v době, kdy je o ní zájem. Potom budou podmínky fér. A budu potom mlčet, když dostanete z mých daní nějakou PŘIMĚŘENOU dotaci.

Odpovědět


Re: Zajímavé

Kamil Kubu,2023-06-08 10:26:51

Zkuste trochu lépe popsat ta "dnešní hlediska", díky kterým může být "nestabilní distribuční síť" OK. Možná by pár praktických příkladů takového fungování lépe dokreslilo celou situaci.

Odpovědět


Re: Zajímavé

V. Novák,2023-06-08 16:21:51

Mohl byste se pokusit a věcný příspěvek?
Protože to, co jste napsal, vypadá,jako by to vyplodila umělá neinteligence.
Ale spíš ne umělá, že...

Odpovědět


Re: Re: Zajímavé

Mojmir Kosco,2023-06-09 07:09:08

Ti kteří nejpozději od roku 2000 prosazují výstavbu velkého zdroje(asi JE) neprosadili vůbec nic a to kromě 10%.Kdo se reálně postavil proti výstavbě JE nikdo a přece nestojí.pprisazovatele nemají realizátory a to na žádné úrovni.kdyz dojde na lámáni chleba tak v ČR nemají ani politika ani ekonoma ani stavebníka ani technologa a pod. Který by přistoupil k realizaci a vzal na sebe soustředěny útok tak jak jako podporovatelé Oze,kteří mají všechny tyto realizátory

Odpovědět


Re: Re: Re: Zajímavé

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-10 10:30:05

Výběrové řízení na dostavbu Dukovan není "vůbec nic".

Odpovědět


Re: Re: Re: Zajímavé

Petr Mikulášek,2023-06-10 11:51:23

Aktuálně běží vyhodnocení nabídek na EDU5 s opcí na ETE3 + ETE4 + EDU6, vybírá se mezi Arevou, Westinghousem a KCNG. Po výběru kandidáta už chybí jenom stavební povolení pro konkrétní projekt konkrétní firmy a jedou do Dukovan bagry. Dopředu bylo oznámeno, že v téhle fázi tendru nebudou nic komentovat, proto se zdánlivě nic neděje.

ČEZ zveřejnil plán ASAP otestovat MMR v lokalitě EDU s tím, že chce tlakovodní v rozmezí 100 - 300 MW a nechce první prototyp. Mají vyhlídnutých sedm kandidátních projektů. Mezi tím zkoumají lokality stávajících uhelných elektráren, protože TG, voda a infrastruktura tam jsou, jenom plánují vyměnit uhelný kotle za MMR hned, jak v ETE ověří .

Škoda JS je nově ve vlastnictví ČEZu, stejně jako UJV v Řeži. Takže ČEZ má aktuálně lidi, know-how, výzkumnou infrastrukturu (včetně dvou výzkumných reaktorů v Řeži), vědce a dokonce i výrobní kapacity.

Tenhle týden se povedlo na FJFI ČVUT rozjet nový podkritický reaktor VR-2 pro výuku, protože ČEZ potřebuje víc operátorů a dalších odborníků a ne něčem trénovat stávající. VR-1 už kapacitně nestačil.

A pán si řekne, že se nic neděje... Nepochopím

Odpovědět


Re: Zajímavé

Petr Mikulášek,2023-06-08 16:39:22

No, jak bych vám to vysvětlil... Představte si řeku. Na jednom břehu Červený království, na druhým Modrý království. Obě potřebují vodu. Když je sucho, jsou obě království bez vody a musí ji dovážet ze Žlutého království. Když je povodeň, mají v obou královstvích tolik vody, že ji nechce nikdo ani zadarmo a provozovatel vodovodu krachuje.

No a řeka je solární energie, jedno království CZ a druhý DE.

Odpovědět


Re: Re: Zajímavé

Pavel Slavík,2023-06-09 16:38:53

Problém je, že levná elektrická energie lze na rozdíl od povodně spotřebovat/uložit. V nejhorším případě do vodíku nebo na jiného syntetického paliva. Mimochodem třeba acetylen se s pomocí elektřiny vyrábí už dlouho a pokud se podíváte na cenu, tak jde o nejdražší plyn na trhu a že je ho spotřeba docela velká. Ani ne tak na svařování jako v chemii. Ne že bych ho někomu doporučoval. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Zajímavé

Petr Mikulášek,2023-06-10 08:24:07

A jak chcete skladovat? V H2, PVE, závaží v dolech, nebo LiFePO4? Na výběr máme hodně technologií.

Ať to není složitý počítání diferenciálních rovnic, mějme model, kdy získáváme energii 4 měsíce v roce (120 dní) po 12h denně, spotřebovávat budeme 120 dní v zimě 24h denně. Zbylých 125 dní zanedbáme a mějme průměrný příkon 10 GW. Pokud tohle projde, dají se s pomocí složitější matematiky přesně doladit parametry tak, aby to fungovalo.
Metoda ukládání bude elektrolýza vody + palivový článek na získání elektřiny.
Protože ve výpočtu budou velký čísla a v textu se blbě pracuje s exponenty, dovolím si použít notaci z programování, kde E je ve významu 5E9 = 5*10^9 pro rychlejší zápis.

A teď můžeme jít na tajemství, co ovcím pasáček nikdy neřekne:
1. Spotřebovávat budeme............ 120 * 24 = 2880 h
2. Vyrábět budeme.................. 120 * 12 = 1440 h
3. Do sítě musíme dodávat.......... 10E9 W = 10 GW
Palivový článek dodává nízké napětí v DC. Na připojení do sítě potřebujete VN střídač s účinností řekněme 80%
4. Příkon před střídačem........... 10E9 * 100/80 = 12.5E9 W = 12.5 GW
Palivový článek má účinnost max. kolem 40%, použijeme tu maximální
5. Příkon před palivovým článkem... 12.5E9 * 100/40 = 31.25E9 = 31.25 GW
(ano, jsme na zhruba trojnásobným příkonu jenom na to, aby jsme dostali zpět elektřinu)
A teď si to převedeme na energii. Energie je výkon krát čas.
6. Požadovaná energie v H2......... 31.25E9 * 2880 = 90E12 Wh = 90 TWh
(podle ERÚ byla spotřeba celé ČR za rok 2021 něco přes 70 TWh, pro srovnání)
Pro výpočet množství vodíku to potřebujeme v Joulech. 1 Wh = 3600 Ws = 3600 J (Joule je 1W po dobu 1s)
7. Požadovaná energie v H2......... 90E12 * 3600 = 324E15 J
požadovanou energii teď stačí vydělit spalným teplem vodíku 141.9 MJ/kg a máme potřebnou hmotnost vodíku.
8. Hmotnost vodíku................. 324E15 / 141.9E6 = 2.28E9 kg = 2.28 Mt
(ale lepší by samozřejmě bylo mít rezervu, kterou teď nebudeme uvažovat)
A teď si ten vodík musíme vyrobit, že. Běžně se udává, že elektrolyzér sežere kolem 60 kWh/kg H2. Stačí hmotnost vodíku vynásobit energií na výrobu 1kg a víme, kolik na to budeme potřebovat energie.
9. Energie pro elektrolyzér........ 2.28E9 * 60E3 = 137E12 Wh
A když víme, jakou dobu budeme vyrábět, můžeme snadno spočítat, kolik během výroby budou ty elektrolyzéry muset dostat
10. Příkon elektrolyzérů........... 137E12 / 1440 = 95.14E9 W = 95,14 GW
No a samozřejmě i v létě těch 120 dní máme tu 10GW spotřebu a i tady musí být v provozu ten střídač. Takže musíme ještě připočítat dvojnásobek hodnoty z bodu 4 z důvodu vykrytí noci, kdy nevyrábíme a máme požadavek na dodávku energie z panelů.
11. Požadovaný výkon panelů........ 95.14E12 + 2 * 12.5E12 = cca 120 GW
A teď plocha. Když vezmu za vzor třeba FVE Ralsko 1 s plochou 29 ha a produkcí 40GWh / rok, dostanu následující parametry
12. Energie na hektar.............. 40E9 / 29 = 1.38E9 Wh/ha
A teď už je triviální spočítat plochu pro hodnotu z bodu 9
13. Plocha panelů pro elektrolyzér. 137E12 / 1.38E9 = 99323,5 ha

Takže kombinace čistě soláru, vodíku a palivových článků nám hodí na pokrytí spotřeby 10 reaktorů z Temelína potřebu špičkově dojit z panelů minimálně výkon 120 takových reaktorů! A to v tom nejsou rezervy kvůli únikům vodíku a kvůli poruchám, nezapočítal jsem počasí,... V reálu by bylo potřeba minimálně 3 Mt H2, plochu panelů minimálně zdvojnásobit kvůli poruchám, horšímu počasí atd. Takže nesmíme jít pod 200 000 ha panelů.
Pokud vyjdu z údajů z katastru k 31.12.2021 a srovnám to s plochou lesů (2 678 804 ha), tak kvůli tomu nesmyslu musíme zrušit skoro 10% lesů v ČR. A to v tom ještě není energie na stlačování toho vyrobenýho vodíku. A cena? Nic moc láce, ale ovcoidní daňoví poplatníci to zatáhnou na dotacích... Co z toho, že by to jelo jenom 2880 hodin za rok (16.5% času). To přece může být ovcím v tom příkladu buřt, hlavně že se skládají solárním baronům na dotace.

Btw, věděl jste, že na 1 kg H2 je potřeba 9 l vody? Tzn. nádrž o objemu 20.6E9 ㎥. Pro srovnání, Lipno má cca 309E6 ㎥ vody a bylo by jich potřeba víc jak 60.

A víte, že membrány v palivových článcích se dělají z platiny nebo iridia? To jsou sakra drahý materiály a při těch výkonech to nebudou řádově tuny, budete muset hodně přitlačit...

Ostatní varianty ukládání nejsou o nic lepší...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zajímavé

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-10 10:05:07

To je tak hezky názorné, že by to zasloužilo samostatný Oslí článek, na který by šlo odkazovat v diskusích.

Daly by se v tom příkladu zpochybňovat a upřesňovat různé detaily - některé by vyzněly ve prospěch OZE, jiné naopak proti. Ale v součtu by se to příliš nelišilo. Toto se do roku 2050 zrealizovat nedá, ani kdyby daňoví poplatníci museli žrát trávu. Už teď je celkové daňové zatížení téměř 50% (letos je "den daňové svobody" 13.6) a přes 100% daňové zátěže logicky jít nelze. Jenže 100% zátěže by zcela zadusilo ekonomiku, takže by se nevyrobilo a nepostavilo nic. Už teď evropská ekonomika vrávorá na hraně recese.

Mimochodem v poslední době znějí varovné hlasy, že úniky H2 do atmosféry by působily nepřímý skleníkový efekt, protože přítomnost vodíku by blokovala přirozený rozklad CH4 v atmosféře. Skladování energie v H2 není preferovanou možností. Museli bychom převádět vodík na metan či amoniak, což by účinnost akumulace opět dramaticky snížilo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé

Petr Mikulášek,2023-06-10 10:57:24

Taky jsem o článku uvažoval. Ale asi by to dopadlo na víc kousků, ona velikost PVE pro takovou akumulaci taky vychází krásně...

Před časem bylo o vodíku jedno hezký video na YT, pokud se chcete na něco odkazovat: https://www.youtube.com/watch?v=Zklo4Z1SqkE

Jestli chce Fiala škrtat dotace, tak ať bouchne do stolu a zařve: "Už ani halíř do solárů!" Protože tuhle volovoinu zaplatíme 3x. Napřed dotace na stavbu, pak dotace na OZE a pak právníky na arbitráže, až ta bublina praskne a solární zloději se budou domáhat ochrany investic. Stopnout to se fakt vyplatí.

A zajímavý je, že nikdo nemluví třeba o tom, jak by reagovala nestabilní vrstvička O3 na masivní únik vodíku, který určitě pude nahoru. Nebo o detailech jako vodíkový křehnutí nádrží...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-10 13:08:41

To video o vodíku od té něměcké vědkyně a youtuberky je sice dobré, ale je hlavně přehledové. Takže nelze použít jako tvrdý, stručný argument. Každý ale chápe, že s měsíčním příjmem 15 tisíc si nemůžu vzít hypotéku se splátkou 20 tisíc. Kde nesedí bilance, končí vágní argumenty. Lidem uvažujícím jen v ideových cílech a programových heslech je potřeba předkládat snadno srozumitelné a nezpochybnitelné argumenty.

Kalkulace, kolik PVE nebo baterií by bylo potřeba na zálohování týdenní zimní spotřeby tu v diskusích kolovala asi před dvěma roky. Článek, na který se lze odkázat pomocí URL je samozřejmě praktičtější.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé

Petr Mikulášek,2023-06-10 18:11:32

Nicméně dva propagátory vodíku už jsem tím videem vrátil do reality. Už netvrdí, že je vodík tak moc ideální palivo

Odpovědět

Rusko a Bělorusko

V. Novák,2023-06-08 07:50:36

elektřinu mají a mít budou. Díky JE.

Odpovědět


Re: Rusko a Bělorusko

Pavel 1,2023-06-08 13:16:00

A pro změnu v Maďarsku a Finsku ty JE mít nebudou. Zásluhou ruska.

Odpovědět


Re: Re: Rusko a Bělorusko

V. Novák,2023-06-08 16:18:28

Odpovědět


Re: Re: Rusko a Bělorusko

V. Novák,2023-06-08 16:18:51

V Maďarsku Paks 2 mít budou. Zásluhou Ruska. Nejsou totiž blbí.
Ve Finsku se rozhodli sami, že Hanhikivi od Rusů nechtějí.Jsou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Pavel 1,2023-06-09 12:33:33

Ano, jak známo vlhké dojmy ti cizí nejsou nováku. Realita je samozřejmě jinde. Ani v míru nebyli rusáci sto 4 roky zahájit stavbu. Teď se dočkají tak maximálně orbánovi prapravnuci k maturitě

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Pavel Slavík,2023-06-09 16:32:01

Proč si kupovat ruské provedení toho, co existuje i v evropské podobě: EPR ? Stejné palivo, design Siemens a Areva, nebo spíš už jen Areva. Ne že bych ruským kopiím amerických výrobků nevěřil, ale originál si koupit, špatný nápad určitě není. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Petr Mikulášek,2023-06-09 21:10:57

Je to fakt, existuje EPR (Areva), AP (Westinghouse) a APR (KCNG), ale...

EPR stojí jenom pár kousků, protože Siemens byl uprostřed vývoje donucen zrušit jadernou divizi a Areva si s jejich prvky nevěděla rady. Má to 1600MWe a pro menší státy jako CZ, SK,... je to nevhodný, protože odstávka tak velkýho bloku by znamenala výpadek kolem 10% výroby.Takže pro naše potřeby nabízí, že to přeprojektují na tři smyčky místo čtyř a když už se hrábne do projektu, přidají další nový bezpečnostní prvky. Tipnul bych to na dva roky projektování navíc a tři roky ladění a testování novinek. Evropský reaktor by byl fajn, ale tohle pokusničení si my můžeme dovolit asi až na EDU6, rozhodně ne na EDU5

AP1000 by byl fajn, ale kdy naposledy něco takovýho postavili? A jak dlouho to trvalo díky tomu, že během stavby skoro krachli? I když, kdyby se to stáhlo současně s první jaderkou v PL, rizika a náklady se trochu rozloží.

APR by byl postavený rychle a levně, Korea má v tomhle dobrou reputaci. Ale věřte firmě, že to bude pár let podporovat, když se sami rozloučili s jadernou energetikou...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Vladimír Wagner,2023-06-10 10:14:04

Opravil bych ´vaše informace. Jižní Korea se již k rozvoji jádra u sebe vrátila. Odblokovala pozastavené projekty a nyní připravuje zahájení i výstavby nových bloků (Sin Hanul 3 a 4).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Petr Mikulášek,2023-06-10 18:10:05

To mi nějak uniklo. Super zpráva

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

V. Novák,2023-06-10 08:24:48

Slova jako Flamanville nebo Olkiluoto jste už někdy slyšel? Případně Vogtle a Summer?
Stálo by za to se na ně poinformovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Pavel 1,2023-06-10 14:26:53

Zapomněl jsi na PaksII a Hanhikivi, nováku. Stálo by za to, se na ně poinformovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

V. Novák,2023-06-10 08:23:04

Ano, jak známo, lhaní ti cizí není, pavlopavle. Realita je samozřejmě jinde. Rosatom zahájil stavbu doslova několik dnů po obdržení posledního povolení od Maďarů, a to v září 2022.
I když možná nelžeš - možná jseš jen "alternativně informován"...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Pavel 1,2023-06-10 14:24:57

Takovu miru sebekritiky bych od tebe nečekal, prolhaný nováku. A ano, realita je jinde. Stavba Paks II měla začít v roce 2018. Nestalo se tak, protože Rosatom nebyl sto dodat veškerou dokumentaci vyžadovanou maďarskými předpisy nezbytnými pro vydání stavebního povolení. O existenci této legislativy musel samozřejmě rosatom vědět předem. Totéž v bledě modrém se odehrálo i v případě Hanhikivi. Jinými slovy, rosatom byl sto nabrat 4 roky zpoždění ještě PŘED zahájením samotné stavby. A dále, jediné co rosatom "zahájil" bylo další jednání s Maďarskem. Evidentně se jim ten spotřební úvěr, který "poskytli" maďarsku, zdál na současné časy nedostatečně zlodějský a lhůta dostavby málo natahovací.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Petr Mikulášek,2023-06-10 18:09:32

Teď nedávno jel na NG dokument o tom, jak ESA stavěl sondu k Marsu a jak si FSB hlídala, aby se nic ze skvělé sovětskoruské špičkové technologie nedostalo na ten prohnilý západ. Prý jim to docela protáhlo celý projekt... Zřejmě to bude ten samý případ

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

V. Novák,2023-06-10 18:36:36

Ale houby. Rosatom dodal úplnou dokumentaci jenže Maďaři nedokázali - po letech zanedbávání JE pod vlivem Zelených Khmérů - přečíst přes 250 000 stran dokumentace.
Zdržovala nejdřív EK - ta potřebovala 18 měsíců na posouzení, jestli stavba na úvěr od dodavatele, který se začne splácet až po komerčním spuštění, není nepovolená podpora od státu. Když se konečně EK vyjádřila (trvalo jí to jak ženichu Vejvarovi - že není nepovolená podpora), hodili do toho vidle rakušáci, kteří vrhají vidle do všeho jaderného, i když jsou závislí na dovozu elektřiny z 30%. Když konečně evropské soudní stolice poslaly rakušáky kam bylo třeba, přišel na řadu maďarský "SÚJB", který halt neměl odborníky na čtení odborného textu. Ani se nedivím - u čtvrt mega stran. A po tolika letech zanedbávání JE.
Rosatom běžně dodává dokumentaci pro své projekty - a ty projekty uskutečňuje včas. V Turecku zavezl palivo do prvního bloku Akkuyu. Byla kolem toho velká sláva, ovšem v Česku ticho po pěšině. Mohlo by to ukazovat na rozdíl oproti Westinghausu a Areva/EdF. V Egyptě už staví třetí blok Al Dabaa ze 4 (povolení 2021, první blok 2022, druhý taky, třetí 2023).
Srovnání s Westinghausem a Arevou/EdF ponechávám k posouzení. Nikoli ovšem prolhanému pavlopavlovi...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Pavel 1,2023-06-10 22:13:51

Chápu, pojedl jsi lysohlávek, nováku.
Maďaři i Eu samozřejmě na prostudování rusáckem nedodané bezpečností dokumentace mají 12 až 15 měsíců, což vyplývá ze zákona. To ale nic nemění na tom, že výstavba měla začít v roce 2018, tedy dokumentace měla být v té době minimálně rok předaná. Předal jsi rosatom, žáku nováku? Nikoli. To rusáci zvládli až v roce 2020, tedy s několikaletým zpožděním.Taky mají v rusácku zelené khmery, že nejsou schopni dodžovat termíny, nováku? Nebo jen obvyklý rusácký bordel a korupci? Seš u zdroje, tak bys to měl vědět. To, že rakušáci dělají s jádrem obstrukce je známá věci ale jaký to má vliv práci rosatodmu. Myslíš, žáku nováku, že když rakousko podalo žalobu, tak rosatom zastavil veškeré přípravné práce? Asi těžko, že.
O tom, jak rosatom uskutečňuje svoje projekty "včas" by mohli povykládat třeba finové, nebo indové po zkušenostech s rusákama v Kudankulam. Mimochodem, nějak jsi zapomněl zmínit, že i v tom Egyptě, mají minimálně dva roky zpoždění.
Ano srovnání Arevy a rosatomu, je jistě na místě. Ale příjemné prolhanému volksrusákovi novákovi nebude. V Olkiluoto předává Areva dokumentaci včas a bez zpoždění, stavba je zahájena včas, ke z zpoždění dojde až v době výstabvy. V Paksu a Hanhikivi má rosatom zpoždění minimálně 3 roky jenom s papírama. Ke stavbě se ještě ani nedostal.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Petr Mikulášek,2023-06-11 06:20:27

V tom případě bych se toho ujal já.

Tak právě Olkiluoto 3 bych jako příklad špatné práce nedával, kvůli tomu, jak v tom Siemens vykoupal Framatome a jak podstřelili cenu a termíny. Jenomže na stole měli rozpracovaný projekt, bylo ho potřeba zaplatit a počítalo se se stavbou dalších, kde se zahojí... V PRC zvládli 2x EPR za 10 let. https://www.osel.cz/12804-minule-uspechy-soucasne-problemy-a-otevrena-budoucnost-francouzske-jaderne-energetiky.html

Je pravda, že stavba se protáhla na 20 let a je to aktuálně poslední spuštěný EPR. Takže by bylo fajn srovnat to s poslední spuštěnou VeVERkou, resp. právě spouštěnou. Mochovce 3 a 4 (dvojblok VVER 440/213). Stavba začala 1987, v roce 1992 ji zakonzervovali. V roce 2008 se znovu rozjela stavba. Vloni zavezli palivo do EMO3 a v říjnu se dostali na minimální kontrolovaný výkon, probíhá spouštění. Finální test 168 hodin na plný výkon tam vidím od 22.8.2023, pokud se zase neposune. EMO4 by se teoreticky mělo zavážet palivem letos. Takže před zakonzervováním 5 let, dokončení 15 let. Dohromady 20 let pro trojku, 21-22 let pro čtyřku.

Připomínám, že dvojblok VVER440/213 není prototyp, provozuje se už desítky let a je jich v Evropě plno (konkrétně Paks, Dukovany, Jasl. Bohunice V1 a V2, Mochovce 1 a 2, Greifswald odstavený zelenými teroristy, Kola, Kozloduj, Loviisa, Rivne) a i tak je to stavba na 20 let. A vám nějak vadí, že Areva stavěla ve Finsku 20 let úplně první protoyp...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rusko a Bělorusko

Ivan Semanco,2023-06-11 20:23:37

Prepacte ale akosi Vam pri argumentacii uslo, ze vystavbu Mochoviec silne ovplyvnila politicka situacia v SR, tlak Rakusanov a v neposlednej miere aj technicke zmeny v projekte. Tiez ste tak nejako prehliadli vstup ENELu do procesu, ked vystavbu JE dostal do ruk partner, ktory nema skusenosti ani len s prevadzkou niecoho takeho.
EMO je hanbou politickou a nie technickou ale mozeme byt radi, ze sa to vobec podarilo. Resp, Ti co nakupili jej produkciu su radi urcite.

Odpovědět

Jiří Brtnický,2023-06-07 13:59:51

Ale jak moc má být zle, když ti co to vymýšlí a řídí, chtějí aby zle bylo.

Odpovědět


Re:

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-07 17:20:31

Nerozhoduje jak moc zle, ale jak rychle. Když bude vlivem zdražujících se energií klesat životní úroveň o 7% ročně, lidi si pokaždé zanadávají a zvyknou. Když příjdou týdenní zimní blackouty a roční propad ekonomiky o 50%, možná se něco pohne.

Zatím je Evropa centrum světového blahobytu. Máme hustou infrastrukturu a velmi vzdělané obyvatelstvo - bojí jen tak nezmizí. Pomalý pád na dno po současné trajektorii díky tomu může trvat několik desetiletí. Argentina se také nezačala pohybovat v přískocích od bankrotu k bankrotu během pár let, ale trvalo socialistům několik desetiletí, než kdysi bohatou zemi zcela zmrzačili.

Odpovědět


Re: Re:

Stanislav Kneifl,2023-06-07 21:42:19

No nevím, jak se říká, od období barbarství nás dělí zhruba dva týdny bez elektřiny...

Odpovědět


Re: Re: Re:

D@1imi1 Hrušk@,2023-06-07 22:45:38

Předpokládám, že kdyby šlo do tuhého, bude snaha přednostně zásobit infrastrukturu za cenu odstřižení podniků a domácností, kterým by pouštěli proud jen pár hodin denně. Kdyby se výpadky opakovaly, některé podniky by se ani provoz nepokoušely obnovit, čímž by se uvolnila část kapacity. Dvoutýdenní úplný kolaps sítě nepovažuji za pravděpodobnou variantu. Občasný blackout a pokračující exodus průmyslu ano.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

V. Novák,2023-06-08 07:47:38

V Arménii (tehdy ještě ArmSSR) v roce 1988 po zemětřesení vypnuli JE Mecamor. Není divu, stojí přímo na zlomu, který se třásl. V 90. letech Azerbajdžán uzavřel spojení s Ruskem, kudy do Arménie proudilo uhlí, takže uhlí nebylo. Nebyl ani plyn. Ani nafta,benzín,... V nouzi nařídila vláda vějířové odpojování po územích - 2 hodiny elektřina šla, zbytek dne ne. Mluvil jsem s Arménkami, které to zažily - ty 2 hodiny připadly třeba na čas od 3 do 5 "ráno". Budík, rychle vyprat, umýt se, spláchnout záchod, napustit zásobu vody do vany, nachytat vodu z pračky do kýblů, uvařit si kafe, případně uvařit na zbytek dne. 5.00 - a šlus!
V Bulharsku jsem zažil režim 1:2, ten je méně drastický.
A na dálku před dvěma lety odpojování v Kalifornii. Ty první byly hodně nemilé - firemní servery na to nebyly připravené, prostě spadlo všecko a neuložená práce v... Ano - přesně tam...
Řešení? V Arménii urychleně spustili Mecamor. V Kalifornii firma nakoupila dieselové agregáty. Veliké, na přívěsech. Velmi ekologické - ale když nemůžete věřit síti...

Odpovědět

Ekologická "ekonomika"

Oldřich Vašíček st.,2023-06-06 23:06:41

Pěkné shrnutí problémů. Ale chybí tomu jasná definice. (I když je naznačena).
Budováním dotovaných občasných zdrojů neřeší ekonomiku stabilních dodávek energie. Provozovatele těchto zdrojů totiž netíží ekonomika. Mají svůj zisk jistý, ať dodávají za jakoukoli cenu, či nedodávají, protože jsou odpojeni pro nadbytečnost. Platba je zaručena. S tím, že nejsou nuceni zajistit stabilní dodávky a ani se na nich nepodílejí, je jim celý systém stabilizace "ukraden". S občasnou nadprodukcí si nedělají starosti a klidně nechají křivit trh "zápornou" cenou energií. Oni za odběr neplatí, ale inkasují!
Bohužel tyto výkyvy cen nejsou dobré vyhlídky pro investory do stabilních zdrojů. Kdo by mohl konkurovat dotacím a zajištěným cenám výkupu?
Přitom základní otázka je, kolik stojí energie z OZE, když nesvítí a nefouká? Pokud postavím paroplynovou elektrárnu s životností cca 20 let a budu ji provozovat "občas", kolik bude stát vyrobená energie, aby zaplatila investice, provoz a zisk? Nakonec je cena plynu minoritní. A čím méně se bude odebírat, tím více bude stát vyrobená MWh.
Paradoxní je situace, kdy se tlačí na ukončení provozu uhelných (fosilních) elektráren, přitom se zvyšuje cena emisních povolenek, které mají dotovat výstavbu OZE, a jako náhrada se mají stavět plynové (fosilní) elektrárny. :)
Odkud se berou peníze na dotace a platby "zajištěné" ceny za energii z OZE?

Odpovědět


Re: Ekologická "ekonomika"

Jan Strapina,2023-06-07 06:51:08

Naprostý souhlas!

Odpovědět

Už za minulého režimu

Richard Vacek,2023-06-06 19:12:26

někteří razili tezi, že čím hůř, tím lépe, protože neschopný režim dříve skončí. Možná je čas zamyslet se, jestli daná teze nenajde oprávnění i dnes.

Odpovědět


Re: Už za minulého režimu

Jan Strapina,2023-06-07 06:53:03

Stejně jako s kolegou výše i s váma naprosto souhlasím!

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz