Vodíková revoluce za dveřmi?  
Do konce roku 2030 si EU klade za cíl dovézt tohoto plynu, v náležitě zelené verzi, nejméně 10 milionů tun.

Mobilní systém na lovu CO2. Kredit: MIT.
Mobilní systém na lovu CO2. Kredit: MIT.

V této souvislosti není bez zajímavosti zpráva francouzské společnosti La Française d'Énergie (FDE), ve které v květnu 2023 oznámila, že v oblasti Lotrinské důlní pánve v rámci kontrolních prací objevila významné objemy přirozeně se vyskytujícího vodíku, rozpuštěného v karbonské zvodni v různých hloubkách, s koncentrací odhadovanou na 98 % v hloubce 3 000 m. Kdy podle stávajících odhadů z lotrinského ložiska bude možné vytěžit 250 milionů tun tohoto plynu. (Zdroj zde)

 

Některé zdroje o vodíku z podzemí hovoří jako o vodíku „bílém“. Jenomže bílým vodíkem může být nazýván i vodík, který vzniká jako vedlejší produkt během výroby chemických látek. Tedy pro nativní (existující v přírodním, přirozeném stavu) vodík v podzemí se vyskytující  bude příhodnější užívat název “zlatý”, jak je už v několika vědeckých studiích nazýván. A právě zlatý vodík by v dohledné době mohl zřejmě zamíchat kartami mnoha odvětví průmyslové výroby, dokonce i automobilového průmyslu, neboť v palivových článcích dokáže konkurovat bateriím z elektromobilů.

 

Univerzální označení elektrické vozidlo (EV) se mnohdy vedle bateriového elektrického vozidla (BEV) používá i pro auta s palivovými články, v nichž se vodík mění na elektřinu. Ty k jízdě nevyužívají elektrickou energii z velkých a těžkých akumulátorů, jako je tomu u BEV, nýbrž získávají elektřinu potřebnou k pohonu z vodíkových palivových článků, které si vozí „pod kapotou“. Tedy do nádrží takovýchto automobilů se namísto klasických fosilních paliv tankuje vodík. Ten se ovšem tlakuje i do nádrží prototypů vozidel, využívajících vodíku ve spalovacích motorech. A tak když novináři mluví o autech „na vodík“, bývá v tom leckdy zmatek, když nerozlišují vodík v palivových článcích, kdy vůz pohání elektromotor, od vodíku ve spalovacím motoru.

Čínské zařízení pro výrobu syntetického paliva v Zouchengu. Kredit: DICP.
Čínské zařízení pro výrobu syntetického paliva v Zouchengu. Kredit: DICP.

 

Elektromotor oproti běžnému spalovacímu motoru má účinnost více jak dvojnásobnou, proto také nachází uplatnění v elektromobilech a v autech s palivovými články. Přičemž elektromobily jako takové jsou ve skutečnosti vývojově starší než auta se spalovacími motory a nejsou žádnou horkou novinkou. Na samém počátku 20. století dokonce patřily k nejprodávanějšími vozům v USA, kde jedním z prvních sériově vyráběných elektromobilů byly vozy americké splečnosti Baker Motor Vehicle, označované za „největšího výrobce elektromobilů na světě.“ První éru elektromobilů za Atlantikem ukončilo zahájení pásové výroby legendárního Fordu T a vynález elektrického startéru, montovaného do automobilů se spalovacím motorem.

V roce 1990 pod mandátem nulových emisí státu Kalifornie představila řada světových výrobců v USA vlastní moderní elektrizovanou řadu vozidel, což v Evropě odstartovalo výrobu elektromobilů v továrnách několika zavedených značek. Avšak o elektromobily až do první dekády 21. století, kdy jejich prodeje pomalu narůstataly, nebyl v Evropě valný zájem. Přesto však po tom, co se objevily požadavky na ukončení využívání fosilních paliv jako zásadní moment pro stabilitu klimatu, se většina výrobců automobilů rozhodla investovat do vývoje elektromobilů. Neboť lídři automobilového průmyslu došli k závěru, že s výrobou elektřiny, potřebnou pro dobíjení baterií v elektromobilech, si nemusí pro její všudypřítomnost lámat hlavu. A při jejím případném nedostatku či růstu ceny budou v očích motoristů z obliga.

 

Pokud se však Evropská unie kvůli klimatu hodlá, jak tomu nasvědčují některé výroky zelených politiků, zcela zřeknout fosilních paliv, nepomůžou jí v tom elektromobily, ba ani auta s palivovými články. Neboť na silnicích zůstane spousta starších vozů se spalovacími motory, procházejících řádnou technickou kontrolou, kterých jen u nás budou miliony, jejichž majitelé nemají dost peněz na to, aby si kupovali modernější auta. Tedy přestože počet nových elektromobilů výrazně roste, stále bude existovat velká flotila starších vozů, do kterých je třeba tankovat benzín nebo naftu. Kdy jediné schůdné řešení pro Evropskou unii představují uhlíkově neutrální syntetické pohonné hmoty, do jejich nádrží tankované, které budou zapadat do koncepce stability klimatu. Ostatně i náš ministr dopravy Martin Kupka prohlásil, že “syntetická paliva mohou vdechnout druhý život mnoha dopravním prostředkům se spalovacími motory“. Kdy pro takovéto řešení u nás mluví skutečnost, že máme jednu z nejhustších sítí čerpacích stanic, kde v případě potřeby můžou syntetická paliva jednoduše naftu i benzín nahradit. Neboť všechny infrastruktury stávající logistiky, distribuce a doplňování paliva, jako jsou cisternové vozy, technologie pro uložení paliv a samotné výdejní stojany, mohou být nadále využívány. (Zdroj zde a zde)

Porovnání syntetického paliva a konvenčního paliva. Syntetické palivo je extrémně čiré kvůli absenci síry a aromatických látek. (Kredit:  National Renewable Energy Lab )
Porovnání syntetického paliva a konvenčního paliva. Syntetické palivo je extrémně čiré kvůli absenci síry a aromatických látek. Kredit: National Renewable Energy Lab

 

Drtivá většina automobilů po celém světě je poháněna dvěma typy spalovacích motorů. Benzín se používá jako palivo pro zážehové spalovací motory, ve kterých je směs zapalovaná jiskrou. Naopak vznětové spalovací motory využívají naftu, která je vstřikována do válce a zapalovaná vnitřní teplotou náplně válce. Oboje palivo se získává z ropy různého původu, a tedy i různého složení. Zde pak v rámci omezování fosilních paliv do hry vstupují pohonné hmoty nazývané e-fuels či e-paliva (eGasoline, eDiesel, eHeating oil, eKerosen a eGas). Ty se začaly v malém vyrábět, což ještě neznamená, že už jsou určeny pro komerční využití, jako třeba v demonstračním závodě Haru Oni, který byl uveden do provozu v prosinci 2022 v jižním cípu Chile, kde se v loňském roce mělo vyrobit 130 000 litrů syntetického paliva. A to slučováním vodíku s kysličníkem uhličitým, tedy plynem CO2, který má nejvíce ovlivňovat oteplování naší planety. Pročež se také všelijaké korporace již zavazují k tomu, že tento plyn při výrobě svých rozličných produktů budou zachytávat, aby neunikal do atmosféry, čímž ho tak budou hromadit značné množství. (Zdroj zde a zde)

 

Oxid uhličitý se také mnohde v různých ekozařízeních vychytává přímo z okolního vzduchu, dokonce i z oceánu, kde je ho stokrát více, tedy ho výhledově budou k dispozici kvanta. Ovšem horší je to už s vodíkem potřebným pro průmyslovou výrobu syntetických paliv, který musí být náležitě „zelený“. Neboť vodík, co se vyrábí z širokého spektra vstupních surovin, tedy i ten co se vyrábí parním reformingem zemního plynu, pomocí nejlevnější technologie, je pro strážce klimatu prostě fujky. On totiž vodík, aby byl náležitě „zelený“, dle jejich představ musí být vyráběn elektrolýzou z vody za pomoci „zelené“ elektřiny, která musí pocházet ze „zelených“ zdrojů. Teprve pak to je ten správný Green Deal. (Zdroj zde)

 

Jenže takovýhle náležitě zelený vodík je také náležitě drahý a syntetické palivo vyráběné z tohoto vodíku při výrobě v malém dosahuje neskutečných cen. Potřebné množství syntetického paliva do všech ojetých aut se spalovacími motory, co jich po evropských silnicích při plánovaných opatřeních v rámci stability klimatu zůstane jezdit, by také pak znamenalo začít pro výrobu vodíku budovat nové závody s přívodem obrovského množství zelené elektřiny. Naproti tomu při těžbě nativního vodíku z jeho ložisek tak, jako se už dávno těží zemní plyn, mohou být po světě nejrůznějším výrobcům syntetických paliv k dispozici, bez nových rozvodů elektřiny, tuny poměrně levného, zlatého vodíku.

 

"Našli jsme dohodu s Německem o budoucím používání e-paliv v autech," oznámil světu v sobotu 25. března 2023 eurokomisař Frans Timmermans, otec Green Dealu. Čímž vlastně i on uznal, že syntetická paliva jsou teoreticky uhlíkově neutrální. Zde ovšem také platí, že čistší palivo na vstupu znamená i méně škodlivin na výstupu, tedy ve výfukových plynech. Například redukce obsahu síry v pohonných hmotách je nutná, vzhledem ke stále přetrvávajícím problémům znečištění ovzduší v evropských městech, přes všechny stanovující limity síry v palivech prodávaných na území EU. Neboť i pojem „bezsírový benzín“, používaný v mnoha dokumentech, neznamená nulový obsah síry v palivu, nýbrž je tak označován benzín s nižším obsahem síry. (Zdroj zde a zde)

 

Naproti tomu paliva zvaná e-fuels síru a některé další nečistoty z fosilních paliv neobsahují. Přitom jsou tato paliva jako „drop-in“ plně kompatibilní se současnými technologiemi, v nichž se využívá nafta nebo benzín. Jinak řečeno, drop-in paliva vyráběná syntézou vodíku a oxidu uhličitého jsou syntetickou a zcela zaměnitelnou náhradou konvenčních uhlovodíků získaných z ropy (benzín, nafta, letecký petrolej), což znamená, že nevyžadují úpravu motoru nebo palivového systému. Můžou být použita v aktuálně dostupných motorech, buď ve směsi s konvenčními palivy, nebo v jejich čisté formě. To byl také jeden z důvodů, proč i v technologickém parku Zoucheng v pobřežní provincii Šan-tung ve východní Číně, kde byl v roce 2022 jako úspěšný vyhodnocen pilotní projekt výroby benzínu z oxidu uhličitého a vodíku, tým čínských vědců dospěl k názoru, že tato technologie představuje novou etapu využívání zdrojů CO2 a „poskytuje novou strategii pro realizaci cíle uhlíkové neutrality", jak k tomu řekl profesor Jian Sun. (Zdroj zde)

 

Pokud jde pak o ložiska přírodního vodíku, není francouzský nález ojedinělý, v posledních dvou letech jsou hlášeny objevy ložisek vodíku z různých zemí v nejrůznějších hloubkách. Například společnost Gold Hydrogen v rámci projektu Ramsay v prosinci 2023 potvrdila výskyt přírodních zdrojů vodíku v jižní Austrálii na mělkých úrovních od 194 do 536 metrů, kde se ukázalo, že koncentrace vodíku korigované vzduchem dosahují 86 %. A aby toho nebylo málo, podle Předběžného modelu globálního podpovrchového potenciálu přírodních zdrojů vodíku, který US Geological Survey (USGS) v říjnu 2022 představil na setkání Americké geologické společnosti, by celosvětově v místech dostupných těžbě mohly být uvězněny v podzemí biliony m3 přírodního vodíku. (Zdroj zde a zde)

 

K tomu je třeba podotknout, že na rozdíl od vodíku vyrobeného elektrolýzou jeho přirozený protějšek nevyžaduje vodu a k jeho těžbě, která zabere jen minimum půdy, stačí jen malé množství energie. Avšak podstatný je tu především fakt, že přírodní vodík, který je přítomen v zemské kůře a plášti, nepatří mezi fosilní zdroje. Kdy jeho těžba, jak říkají odborníci, nepodléhá obdobím nestability a je obnovitelná. Země totiž, jak se ukázalo, nepřetržitě produkuje vodík prostřednictvím chemických reakcí, které souvisejí hlavně s oxidací minerálů obsahujících železo, čímž patří mezi zdroje takzvaně udržitelné. Přírodní vodík se tedy z celé řady hledisek jeví jako optimální nosič energie. Dokonce by tak dle některých optimisticky naladěných expertů mohl reprezentovat dlouho očekávaný „neomezený zdroj energie z obnovitelných zdrojů“. Ale jak už to na světě chodí, s tím nesouhlasí zas jiní experti, nejčastěji uváděné výhody zlatého vodíku zpochybňující.

 

Rafinérská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol v březnu 2023 uvedla do provozu první samoobslužný vodíkový plnicí stojan v Praze, kde cena vodíku byla stanovena na 278 korun za jeden kilogram. Nižší dotovaná cena pro jejich dvě veřejné plničky v Praze na Barrandově a v Litvínově byla zvolena z propagačních důvodů, aby pak s příchodem roku 2024 akční nabídka pominula a došlo ke skokovému zdražení na 499 korun za kilogram. Tedy u Toyoty Mirai plná nádrž o kapacitě 5,6 kg dnes stojí 2 794 korun a při deklarovaném dojezdu 650 kilometrů vyjde ujetý kilometr na více jak 4 koruny. (Zdroj zde)

 

Což je zhruba dvakrát tolik, než co za pohonné hmoty zaplatíme u běžných aut s benzinovým nebo naftovým motorem. "Aktuální cena ale stále nepokrývá naše provozní náklady, především kvůli nízkým výtočům," řekla novinářům Lada Gadas, mluvčí petrolejářské firmy. "Provoz vodíkových stanic je pro nás tedy i nadále ztrátový," dodala k tomu. A tak jediná výhoda plnění nádrže auta s palivovými články zde spočívá v tom, že ji řidič pod tlakem 700 barů naplní za necelých 5 minut. Rychlost plnění nádrže vodíkových aut sice oproti rychlosti nabíjení baterií elektromobilů představuje výhodu, ale pro současnou cenu tankovaného vodíku je to přece jen málo. (Zdroj zde)

 

Ovšem cena přírodního vodíku je odhadována na 1 euro za kilogram oproti nejčastěji deklarovaným 6 euro za kilogram zeleného vodíku, jak uvedla na žádost Evropské komise iniciativa Earth2, francouzský orgán sdružující průmysl a výzkumné skupiny. Přičemž podle zprávy poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG), o níž u nás v říjnu loňského roku informoval server Oenergetice, bude v roce 2030 velkoobchodní cena zeleného vodíku v Evropě podstatně vyšší, než s jakou se ve výhledech počítalo. Neboť BCG očekává cenu za jeden kilogram zeleného vodíku v rozmezí pěti až osmi eur. (Zdroj zde a zde)

 

Jinak řečeno, je sice pravda, že by mohl vodík spustit cosi jako ekology očekávanou revoluci v dopravě. Nejenom za oceánem, ale i po celé Evropské unii. Jenomže takovou revoluci při jeho cenách nepřinese zelený vodík z Green Dealu. Zde i pro Evropu naději, co umírá poslední, z podzemí vynáší přírodní vodík. Pokud úřední šiml při tvorbě nových předpisů nebude bujně řehtat a úředníci pod vlivem zelených politiků nezačnou těžařům klást překážky tak, jako tomu bylo u zemního plynu z břidlic, jehož velké zásoby máme v Evropě pod nohama. Neboť evropská studie s názvem European Unconventional Oil and Gas Assessment (EUOGA), zpracovaná v letech 2015 až 2017, odhadovala zásoby zemního plynu v podzemí na 89 bilionů metrů krychlových, přičemž jen v České republice to bylo 500 miliard m3, téměř 50násobek roční spotřeby. Tedy všechen ruský plyn, co si EU zakázala, takovéto zásoby, i v případě jenom částečného využití, mohly klidně nahradit. (Zdroj zde)

 

Jenže europoslanci spolu s bruselskými úředníky namísto toho, aby těžbu plynu z břidlic umožnili, se rozhodli ze Spojených států, kde se těží ve velkém, do EU břidličný plyn ve zkapalněné formě za draho dovážet, čímž se také v roce 2022 staly USA největším exportérem LNG na světě. Ale zde nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem, jak se u nás říká. Obzvláště když podle ostražitých strážců klimatu už i zemní plyn, kterým topíme a na kterém vaříme, je jednou z příčin oteplování planety. Tudíž ho pomalu a jistě hodlají nahrazovat čím? No přece zeleným vodíkem.

 

O tom budou rozhodovat i námi volení europoslanci, zastupující naše zájmy, co se také budou vyjadřovat k peticím předkládaným občany a zahajovat šetření. Neboť na základě článku 227 Smlouvy o fungování Evropské unie jedním ze základních práv každého evropského občana je, že může kdykoli Evropskému parlamentu, ať už sám za sebe, nebo společně s jinými osobami (namísto toho, že by na zelená opatření jenom nadával) předložit petici vztahující se k oblasti klimatu, energetiky, nebo dopravy. (Zdroj zde)

Poznámka: evropské volby se konají 6.–9. června 2024.

 

Video: Varování pro všechny výrobce elektromobilů

 

Video: Svůj motor na vodík představil také FORD

 

Video: Toyota CEO: "This NEW Engine Will Destroy The Entire EV Industry!"

 

Video: Budoucnost vysoce výkonných vozů na vodíkový pohon

Datum: 21.01.2024
Tisk článku

Související články:

Letecký petrolej ze vzduchu a slunce     Autor: Dagmar Gregorová (28.07.2022)
Nové zařízení těží vodík ze vzdušné vlhkosti     Autor: Stanislav Mihulka (08.09.2022)
Průlomový nanokatalyzátor rozkládá páchnoucí sirovodík na vodík a síru     Autor: Stanislav Mihulka (03.11.2022)
Rolls-Royce poprvé zažehli letecký turbovrtulový motor na vodík     Autor: Stanislav Mihulka (01.12.2022)
Šikovný elektrolyzér těží z mořské vody vodík a lithium     Autor: Stanislav Mihulka (19.12.2022)
JetZero vyvíjejí slibný dopravní letoun s extrémně nízkou spotřebou paliva     Autor: Stanislav Mihulka (07.05.2023)
Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice?     Autor: Vladimír Wagner (13.05.2023)
Geologická vodíková baterie uchovává energii v uhelné sloji     Autor: Stanislav Mihulka (27.05.2023)
Japonští vědci objevili nový postup pro snadné a bezpečné skladování vodíku     Autor: Stanislav Mihulka (14.07.2023)
Elektrifikovaná látka účinně těží uran z mořské vody     Autor: Stanislav Mihulka (29.12.2023)Diskuze:

Pavel Aron,2024-01-24 12:52:49

Zní to hodně zajímavě, uvidíme co ukáže realita a praxe. A také byrokracie EU a lobby těžařů plynu a ropy. Pak také technické problémy - například dostatek platiny pro vodíkové články. Těkavost vodíku. A další.

Odpovědět

"zelená" energie

Vláďa Hruška,2024-01-23 16:47:50

Hmmm, a dopadne to jako nejmenovaná biomasová "ekologická" elektrárna (300 MWe) na pobřeží Skotska. Kde se palivo-biomasa vozí z Aljašky a z Austrálie. V Evropě je to biomasa, tj. ekologické. Pro zbytek světa naprostá ekologická katastrofa.

Odpovědět


Re: "zelená" energie

Martin Novák2,2024-01-23 21:36:49

Naposledy co jsem slyšel tak tam ještě pálili Brazilské pralesy :-)

Odpovědět

za mne

Eva M,2024-01-23 16:37:18

- co výbušnost
- co to tzv vodíkové křehnutí
- co unikavost-pronikavost vodíku různými materály


uhlík je na planetě odjakživa, v takovém či onakém stavu
vodík - uteče a nebude
přitom život je vázán na vodu

zbavovat se vodíku mi tedy přijde jako z hlediska tzv udržitelnosti jako ještě větší blbost než to spalování fosilních paliv...............

Odpovědět


Re: za mne

Macko Pu1,2024-01-23 18:51:57

Plynny vodik je iluzia. V norsku bolo tusim 7 tankovacich miest a jedno buchlo. Takze tam maju podporu elektromobilov. Vodik jedine v nejakej zlucenine.

Odpovědět


Re: za mne

Martin Novák2,2024-01-23 21:40:26

Vodík prý moc neuteče. Při cestě skrze ozonovou vrstvu radostně zredukuje ozon na O2 a tím ji naruší :-)
Takže větší úniky vodíku (a uniká i skrze neporušený kov) jsou dost nežádoucí. Třeba nádrže na zkapalněný vodík musí neustále upouštět tlak aby se neroztrhly.

Odpovědět

Vodík a skleníkový efekt

Václav Krajča,2024-01-23 06:43:41

Nebyl tady nedávno článek, jak unikly vodík v atmosféře reaguje za vzniku metanu? Jenom aby si ta slavná EU nezadělala na ještě větší problém.

Odpovědět


Re: Vodík a skleníkový efekt

Josef Hrncirik,2024-01-23 08:58:04

Zatím to Bill jen OH. požírající vonný O3.

Odpovědět

ta pozitiva a životni jistoty jsou jen trilionové omyly.

Josef Hrncirik,2024-01-22 21:00:36

Odpovědět

Nejen v Chile

Karel Wágner,2024-01-22 20:44:35

Výrobci e-paliv začínají působit ve Spojených státech a v australské Tasmánii, kde se bude ročně vyrábět zhruba 100 milionů litrů uhlíkově neutrálního syntetického paliva. „V Texasu posouváme e-paliva na další úroveň komerčního měřítka a nyní máme povolení postavit největší zařízení na e-paliva na světě, abychom mohli ročně produkovat přibližně 200 milionů galonů (750 milionů litrů) e-paliva, což je ekvivalent dekarbonizace více než 400 000 aut na dnešních silnicích,“ řekla Meg Gentle, výkonná ředitelka představenstva HIF Global. Toto množství e-paliva, jehož výroba se podle společnosti očekává do roku 2027, by vyžadovalo přibližně 300 000 tun zeleného vodíku ročně v kombinaci s přibližně dvěma miliony tun „recyklovaného oxidu uhličitého“ v procesu syntézy, která vyprodukuje přibližně 1,4 milionu tun metanolu. Tento metanol lze buď přímo prodávat pro použití v chemickém průmyslu nebo jako palivo pro lodní dopravu, nebo jej lze dále rafinovat na 750 milionů litrů e-benzínu :
https://www.hydrogeninsight.com/innovation/hif-global-gets-green-light-to-build-worlds-largest-e-fuels-facility-in-texas-with-1-8gw-of-green-hydrogen-production/2-1-1440684

Odpovědět

Petr Nováček,2024-01-22 11:08:51

Vodík je zatím slepá ulička. Nicméně FVE poslední dobou prudce zlevňují a to jak panely tak baterie. Takže budoucnost vidím v FVE+baterie+elektroauta. A v době, kdy nebude svítit nebo foukat, tak se bude pálit plyn popřípadě vodík, ale nebude ho potřeba tolik.

Odpovědět


Re:

Karel Wágner,2024-01-22 22:24:20

Elektromobily na baterie (BEV) i vozidla na vodíkový pohon s palivovými články (FCEV) budou vyžadovat odpovídající infrastrukturu. Pro BEV to znamená elektrické nabíjecí stanice a pro FCEV vodíkové čerpací stanice. V současné době jsou elektrické nabíjecí stanice mnohem rozšířenější než vodíkové čerpací stanice, což dává BEV výraznou výhodu, i když nabíjení elektromobilu trvá výrazně déle než naplnit nádrž u vozidla poháněného vodíkem. Proto se také čekává, že BEV budou v budoucnu dominantním typem osobních automobilů. Nicméně FCEV budou součástí mixu mobility. A globální průmyslová organizace Hydrogen Council odhaduje, že vodík by mohl do roku 2050 pohánět globální flotilu více než 400 milionů automobilů, což odpovídá 25 % všech automobilů na celém světě.

Odpovědět


Re: Re:

Martin Novák2,2024-01-23 21:47:00

BEV především dobijete doma. A na to mnoho lidí vsadí hned jak se životnost baterie prodlouží aspoň na 20 let. Lion s 8-12 lety jsou zatraceně málo, lifepo se 16 lety(pokud se 16 v realitě prokáže) jsou lepší.

Ideální je BEV pro důchodce který má vlastní fotovoltaiku. Může BEV využívat jako přídavnou baterii, a když nesvítí sluníčko tak prostě nikam nejede :-)

Odpovědět


Re: Re: Re:

Tomas Hacek,2024-01-25 04:41:17

Ano, zejmena v Evropskych mestech se jiz lide na slidlistih pripravuji a vyrobci na pristi CES chystaji takzvanou Eko-Euro-Green-prodluzovacku-extra-length, kterou pry pujde nabijet auto i z 11 patra panelaku na 150m vzdalene parkoviste.
Pry omezili ztraty na minimum a BEV nabijete na jednu cestu do prace jiz za necely tyden!
Ted se jiz jen doladuji takove drobnosti jako dotace a bezurocne pujcky na to monstrum.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Martin Novák2,2024-01-26 19:53:43

lidi z paneláků jsou ti poslední kdo zelené s Green Dealem zajímají - a když už tak jedině jako cíl plošného vypínání při "řízení spotřeby na straně poptávky". Zelení jsou názoru že prostě nemají vlastnit auto vůbec. Tím pádem se s argumentem paneláku u současné eurohujerné vlády nechytíte, a Babiš je jenom "o kec doma" lepší. V Bruselu bez námitek podepisuje.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Karel Wágner,2024-01-26 08:00:06

❌ To všechno by bylo hezké, kdyby se na iDnesu neobjevil článek ze 22. ledna 2024 o tom, jak se mrznoucí Amerika v přímém přenosu stala hřbitovem elektromobilů. Jak minusové teploty ve Spojených státech ukládají k ledu sen o spolehlivosti elektromobility. Mrazy tu vyřadily z provozu auta na baterky, ale i rychlonabíječky, kdy narušily představy o pohotovém nabíjení baterií. A tak tu odtahové služby se spalovacími motory mají žně. Inu, mráz v Americe zcela podrývá koncept elektrické mobility, není s ní kompatibilní. Což potvrzují i řidiči elektromobilů, kteří se ve vánicích vrací domů pěšky. Více zde:
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/ev-auta-dobijeni-usa-mraz-krize-elektromobilita-dojezd-zima.A240119_084552_automoto_dohr#cxrecs_s

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

D@1imi1 Hrušk@,2024-01-26 09:11:10

Pane Wágnere, nejsem zastáncem masivní elektromobility (hlavně té násilné), ale tady se jí z důvodu objektivity zastanu.

1. Pro začátek je dobré dočíst až k poslednímu odstavci článku na idnesu: "...v Norsku to zvládají lépe. A přestože je tam dnes každé čtvrté auto na elektrický pohon, jejich země se za zimy hřbitovem elektromobilů nestává. Tím hlavním rozdílem je kvalitnější dobíjecí infrastruktura, i praktické zkušenosti řidičů."

2. Ruku na srdce - kolik lidí by nenastartovalo svoje spalováky, kdyby v Česku v nížinách teploty klesly pod -20°C? Odhaduji určitě víc než 10%. Na to musíte mít jak akumulátor, tak motor ve výborné kondici. Což mnoho lidí nepotřebuje, protože takové teploty u nás nastanou jednou za několik let. Ve Vámi odkazovaném článku zmiňují dokonce i rekordní mráz -29°C. V tom už by nevyjely desítky procent spalováků.

3. Jelikož ani spalováky nenastartují v extrémních mrazech, řeší se to elektrickým předehřevem. Např. na Aljašce je to běžné. Mají tam z toho důvodu parkovací místa vybavená elektrickými přípojkami.

4. Dnešní elektromobily se nejčastěji využívají v teplejších oblastech, a tak na to přirozeně nejsou připravené. Ale vyřešit lepší teplotní management pro baterii není zásadní technický problém. Potřebujete jen zabudovat tepelnou izolaci, odporové vytápění a nucenou ventilaci, aby se akumulátor kvůli izolaci nepřehříval v létě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

D@1imi1 Hrušk@,2024-01-26 09:22:04

K bodu 3:
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_heater

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Karel Wágner,2024-01-26 10:03:33

V tomto máte samozřejmě pravdu. Jde jen o to, že tam nemají problém jen s elektromobily, ale i s nabíječkami. Nikdy jsem netvrdil, že při velmi nízkých teplotách nebudou mít problém i některé spalováky. V žádném případě také nejsem fanatickým odpůrcem elektromobility. Jde ale o to, že Hyundai Nexo s palivovými články bez problémů jezdí za polárním kruhem, jeho systém pohonu mu zajišťuje provozuschopnost i při nízkých teplotách klesajících až k -35 °C.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Ladislav Zima,2024-01-27 07:21:55

Hyundai Nexo skoro nikde neseženete a Toyota Mirai pod -30 st. C nenastartuje.

Odpovědět

Stabilita klimatu

Jiří Brtnický,2024-01-22 10:16:39

Stabilita klimatu je chiméra, jen další bezobsažný slogan. Nebude jí nikdy dosaženo, nebyla zde již více, než několik milionů let. Navíc je klima stabilnější při vyšších průměrných teplotách Země. Čím je chladněji, tím je klima nestabilnější a změny rychlejší. Proč to tak je? To by bylo na dlouhou a neúplnou analýzu, protože naše znalosti na toto téma jsou neúplné. Ekologie ano, lépe ta malá, regionální, hmatatelná, s kultivovaným vztahem k prostředí ve kterém žijeme. Jinak budeme za chvílí mít měsíční krajinu s dobrým pocitem že děláme vše pro klima.

Odpovědět

děkuji za pěkné shrnutí

Milan Štětina,2024-01-22 08:51:37

Mě přijde vtipné, že vodík ze země je pro zelené ideology ok, zatímco metan ze země je fuj. Sice se v článku píše, že snad by mohl nějak trvale vznikat, let to některé (prý kontroverzní) studie o metanu tvrdí taky. Věrohodnost neumím posoudit.
Jinak tedy setrvalý stav: sice se připouští i jiné energetické technologie (vodík, syntetická paliva), než solární panely a do aut baterie , ale všechno je to drahé a nebude to pro všechny. Jestli se to bude s většími objemy zlevňovat se zatím neví.

Odpovědět


Re: děkuji za pěkné shrnutí. Mají v mysli H2 sifon?

Josef Hrncirik,2024-01-22 10:18:53

" Výzkumníci ve Francii objevili obrovské podzemní zásoby přírodního vodíku označovaného jako bílý. Podle odhadů může ložisko v Lotrinské pánvi na severovýchodě Francie ukrývat až 250 milionů tun tohoto plynu. To by stačilo k pokrytí celosvětové poptávky na dva roky."

" La Française d'Énergie (FDE), ve které v květnu 2023 oznámila, že v oblasti Lotrinské důlní pánve v rámci kontrolních prací objevila

významné objemy přirozeně se vyskytujícího vodíku, rozpuštěného v karbonské zvodni v různých hloubkách, s koncentrací odhadovanou na 98 % v hloubce 3 000 m,

kdy podle stávajících odhadů z lotrinského ložiska bude možné vytěžit 250 milionů tun tohoto plynu. (Zdroj": tradičně tam ale nic fakticky není!).

V 3 km = tlak cca 300 atm a cca 40 - 60°C. Podle Fyz. chem. tabulek I. Praha 1953, red. P. Tomsa, s.621 se při 1 atm 16 ml H2 STP, tj. cca 4,8 STP m3/m3 při oněch 300 atm a 50°C, tj. cca 0,42 kg H2/m3 vody.

K vytěžení 250 milionů tun tohoto plynu stačí cirkulovat pouhých 600 Gt tohoto sifonu.
Uvolněním 1 t H2 z roztoku klesne jeho objem vracené vody o cca 14,3 m3/t H2, tj. o cca 3,6 km3.

To bude frakovačka, žádná ......!

Odpovědět


Re: Re: děkuji za pěkné shrnutí. Mají v mysli H2 sifon?

Florian Stanislav,2024-01-22 17:06:40

Podle Eurostatu vzrostla v loňském roce spotřeba uhlí ve státech EU meziročně o 2 % na 454 milionů tun ( za rok).
Srovnám uhlí za rok EU s údaji o vodíku v článku a moc se nechytám.

Při výhřevnosti vodíku (120 MJ/kg), což je asi trojnásobek výhřevnosti uhlí..
První řádka článku
"Do konce roku 2030 si EU klade za cíl dovézt tohoto plynu, v náležitě zelené verzi, nejméně 10 milionů tun." Čili nic moc.
Článek na konci 1. odstavce
"Kdy podle stávajících odhadů z lotrinského ložiska bude možné vytěžit 250 milionů tun tohoto plynu. "
Odkaz píše
https://www.h2times.news/index.php/cs/novinky-pribehy/408-ve-francii-nasli-obrovske-podzemni-zasoby-vodiku
" Podle odhadů může ložisko v Lotrinské pánvi na severovýchodě Francie ukrývat až 250 milionů tun tohoto plynu. To by stačilo k pokrytí celosvětové poptávky na dva roky."
Komentář : poptávky čeho, asi vodíku.
Na konci tohoto článku je asi o celém světě:
"Podle odhadů USGS by přitom množství dostupného podzemního vodíku mohlo představovat okolo 100 000 megatun, což by mohly být zásoby na stovky let. "

Vodíku 10 megatun, 250 megatun, a 100 000 megatun. Takže energie na chvilku, na dva roky a na stovky let.
A údaj miliardy megatun vodíku v článku raději nekomentuji. Je to asi 73x víc jak vody na Zemi.

Odpovědět


Re: Re: Re: děkuji za pěkné shrnutí. Mají v mysli H2 sifon?

Josef Hrncirik,2024-01-22 18:03:52

Ne, mě vyšlo yen 50x. Uvážíme-Li, že v pekle je v toxických alkoholických OH skupinách magnesium hydroxisilikátů 2. oceán i pod pevninami, je to yen 50/2,33x přehnané tj. o pouhých 13 dB.

Nepochybuji však, že US GS plánuje použití miliard megatun (TNT) ve vodíku.
Bude to jasné vítězství, billion tentokrát bude skutečně kG.

Odpovědět


Re: Re: Re: děkuji za pěkné shrnutí. Mají v mysli H2 sifon?

Karel Wágner,2024-01-22 20:32:23

Ano, omlouvám se za překlep, u světových zásob neměly být megatuny, ale dle některých zdrojů tuny, nicméně stejně jsem požádal administrátora o jinou opravu. Správně by uváděný odhad světových zásob měl činit „biliony krychlových metrů vodíku“, v USA se píše „triliony krychlových metrů vodíku“, neboť jejich triliony jsou naše biliony. Viz zde:
https://www.ajslovicka.cz/clanky/zaludna-slovicka-billion-a-trillion.html

Taková čísla mohou vyvolávat pochyby, jenže hustota vodíku činí 0,0899 kg/m3 a v převodech tun vodíku na metry krychlové pak opravdu vychází obrovská čísla. Vezměme si původní článek na Science. Zde se uvádí pole Bourakébougou v Mali, které „obsahuje nejméně 60 miliard krychlových metrů vodíku, tedy asi 5 milionů tun, uvězněných pod rozsáhlými horizontálními prahy prastaré vulkanické horniny.“ Jinak řečeno, už zdejších 5 milionů tun vodíku (což není oproti 250 milionům ve Francii moc) je to 60 miliard krychlových metrů. Viz zde:
https://www.science.org/content/article/hidden-hydrogen-earth-may-hold-vast-stores-renewable-carbon-free-fuel

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: děkuji za pěkné shrnutí.

Josef Hrncirik,2024-01-22 20:57:16

To už by mohla být i dočasná Pravda. Laika však zajímá spíš celkový závěr.
Jsou to ložiska H2 převážně biotického či anorganického původu?
Jaké je v nich množství těžitelné energie hrubým odhadem ve srovnání s těžitelnými NG, ropou či
uhlím?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: děkuji za pěkné shrnutí. Mají v mysli H2 sifon?

Florian Stanislav,2024-01-23 01:18:13

Píšete nepřesně :"Správně by uváděný odhad světových zásob měl činit „biliony krychlových metrů vodíku“, v USA se píše „triliony krychlových metrů vodíku“, neboť jejich triliony jsou naše biliony.."

A) V angličtině se jako trillion označuje číslo 10E+12, které se v češtině nazývá bilion.
Trilion, též trilión, je číslo v desítkové soustavě; v češtině označuje hodnotu 10E+18
Takže jednoduše: anglická krátká škála má -ll- ( dvě l)
česká desítková -l- ( jedno l.)


B) Jde o to kolik bilionů jsou uvedené biliony.
1 bilion m3 vodíku za norm. podm. je m =V*0,089 = 89 miliard kg = 89 milionů tun = 89 megatun má mít svět.
V prvním odstavci Lotrinsko , Francie má mít zásoby 250 megatun.

C) Nahoře v diskuzi Texas má povolení na 750 milionů litrů e-paliva. Uhlíková stopa e-paliva není ani zdaleka vyrovnaná, Musí se vyrobit vodík, což potřebuje energii.) Snad z fotovoltaiky.

750 000 000 litrů e-paliva je 750E+6 litrů. Průměrný Američan spotřebuje 1 300 litrů motorových paliv za rok 1 300 *332 000 000= 432E+9 litrů celkem .
Takže revoluce hodně daleko za dveřmi, desetiny % spotřeby USA.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: děkuji za pěkné shrnutí. Mají v mysli H2 sifon?

Josef Hrncirik,2024-01-23 07:04:44

Nebude to stačit ani na letní, NATOž zimní off enzívu NATO, ani na ústup na předem připravené pozice.

Odpovědět


Zelený H2 jedině khaki a placený EU na umoření /S/ dluhu..

Josef Hrncirik,2024-01-23 08:54:17

Odpovědět


Daleko za dveřmi

Karel Wágner,2024-01-23 09:23:44

Což o to, vysněná revoluce strážců klimatu je daleko za dveřmi.
Ale co se týče těžby vodíku, přichází nový trend. V případě těžařských vrtů se má uplatnit i nová metoda společnosti Proton Technologies, kterou lze vytěžit ze stávajících i bývalých ropných polí vodík místo ropy, přičemž oxid uhličitý zůstane pod zemí, jak o tom psal Stanislav Mihulka už v srpnu 2019 zde na Oslu:
https://www.osel.cz/10726-prulomova-technologie-tezi-vodik-z-ropnych-poli-a-ropnych-pisku.html

Oxidací a následnou termolýzou se totiž dají uhlovodíky rozštěpit na vodík a ostatní plyny, aby se pak speciální filtrovací technikou na povrch dostal jenom vodík, jehož cena by ve výsledku měla být výrazně nižší, než za jakou se vodík běžně prodává. A jak tvrdí britská společnost Clear Hydrogen UK Ltd. (CHUK), která uzavřela s Proton Technologies smlouvu, při využití kyslíku na ropných polích lze ve Spojeném království a Irsku z každého takovéhoto vrtu těžit 20 tun čistého vodíku za den. Více zde:
https://www.businesswire.com/news/home/20220424005124/en/

Odpovědět


Re: Daleko za dveřmi

Florian Stanislav,2024-01-23 10:52:19

Jak pášete.
https://www.osel.cz/10726-prulomova-technologie-tezi-vodik-z-ropnych-poli-a-ropnych-pisku.html
V Kanadě.
Gatesův tým zjistil, že když do takového ropného pole či ropného písku napumpují kyslík, tak tam dojde ke zvýšení teploty. V důsledku toho se uvolní plyny s množstvím vodíku, který je pak možné oddělit pomocí speciálních filtrů. Volný vodík se na ropných polích nevyskytuje, ale přísun kyslíku zajistí jeho tvorbu. Vodík má být 4x-20x levnější jak současný.
Vodík z ropných písků Alberty by mohl pokrýt energii pro výrobu elektřiny Kanady na 330 let.

Můj názor. Vodík ze země je skvělý nápad.
ALE.
Kyslík se musí vyrobit zkapalněním vzduchu.
Kyslík vhánět a současně těžit vodík je horor pro člověka, který nechal bouchnout plechovku se směsí třaskavého plynu.
A všechno pod zemí, Co uděláte, když nefunguje byť jen čerpadlo ve vrtu na vodu v hloubce 10 m? Musí se to celé vytáhnout ven.
Masivní úniky vodíku jsou riziko pro ozonovou vrstvu.
Produkty oxidace a termolýzy ropných písků jsou rizikem pro hluboké spodní vody.
Závěr : Hezké, ale bude to těžké.

Odpovědět


Vodík ze země je skvělý nápad

Karel Wágner,2024-01-23 20:08:42

Existuje i jiné řešení, které nastiňuje komerční čerpací stanice Hydrogen Mini Grid, vybudovaná britskou inovační energetickou průmyslovou společností ITM Power v průmyslovém parku Advanced Manufacturing Park, v jižním Yorkshire poblíž dálnice M1. Hydrogen Mini Grid se skládá z 225kW větrné turbíny, přímo napojené na elektrolyzér, 200kg zásobníku vodíku, vodíkové plnicí stanice a 30kW palivočlánkového systému, který poskytuje záložní zdroj elektrické energie pro přilehlé budovy. Tedy neslouží jen jako prezentace vodíkových technologií společnosti ITM Power, ale i k přímému maloobchodnímu prodeji vodíku pro vozidla s palivovými články (FCEV).

https://www.youtube.com/watch?v=dJhm6S3Gs1Q

Odpovědět


Re: Vodík ze země je skvělý nápad

Florian Stanislav,2024-01-23 22:26:45

Ano, fotovoltaika a větrné elektrárny mají přebytky a nedostatky výroby. Uložení přebytků větrných elektráren do výroby vodíku elektrolýzou není nový nápad, hledají se všechny možné způsoby jak přebytky energie dlouhodobě uložit. Všechny mají společný nedostatek - jsou drahé. To je hlavní závada, technologie přeměn jsou staré desetiletí. Drobné projekty s dotacemi je jedna věc, ale návratnost velkých investicí bude těžká. Odhady cen energií visí na mnoha neznámých.

Odpovědět


Re: Vodík ze země je skvělý nápad

Josef Hrncirik,2024-01-24 08:09:52

Chybí odhad ekonomické bilance ceny H2 při optymystyckém othadu životnosti 20 let.
225 kW je určitě peak, ?využití vzhledem k peak je tajné. Ú činnosti elýzy i čl. jsou reálně jen cca 50%.
Neví ani zda za 5 let bude po III. WW, NATO ž jaké ú roky v jaké měně.
Ú činnost takových youtube = - 200%!

Odpovědět


Re: Re: Velmi daleko za dveřmi je kremace zvodněných písků, zato vodnatelnost už zaklepala.

Josef Hrncirik,2024-01-24 11:23:07

Odpovědět


Re: Re: děkuji za pěkné shrnutí. Mají v mysli H2 sifon?

Karel Wágner,2024-01-23 07:37:45

K té „frakovačce“ v Lotrinsku - tým spolupracuje se společností Française De l'Énergie, která se specializuje na těžbu plynu ze starých dolů, se sídlem v regionu a aktivitami ve Francii a Belgii a vyvíjí systém oddělování plynů od vody přímo ve vrtu. „Tento systém by měl také oddělit různé plyny: metan, vodík a dusík,“ řekl Pironon. „Pokud musíme těžit vodík, ale ne metan, je to potřeba. Pracujeme tedy na vývoji speciálních membrán pro použití přímo ve vrtu.“ Přitom také probíhá jednání se společnostmi a veřejnými subjekty v Belgii, Nizozemsku, Lucembursku a Německu, což jsou země s podobnými geologickými formacemi. Na úrovni výzkumu tým spolupracuje s inženýry ve Spojených státech, Austrálii, Jižní Africe, Indii a Číně. Spolu se společností Solexperts laboratoř již vyvinula sondu SysMoG, schopnou oddělit plyny od vody ve vrtu, umožňující přenos plynu na povrch. Více zde: https://www.pv-magazine.com/2023/12/18/white-hydrogen-project-sparks-interest-in-france/

Odpovědět


Re: Re: Re: děkuji za pěkné shrnutí. Mají v mysli H2 sifon?

Josef Hrncirik,2024-01-23 08:39:09

Membrá nové separace mají vždy malý průtok a velké tlakové ztráty cezením přes póry jen molekulárních malič kostí. Otto sa ochotňjše zapchávajú. Lépe je zapchať ich hore ako dole v dole a ťahat ich hore.
I oxigenátory co vidových zombií pracovaly v cyklech pressure sveep na mole kulových sítech.

Odpovědět


Re: Re: Re: děkuji za pěkné shrnutí. Mají v mysli H2 sifon?

Josef Hrncirik,2024-01-23 08:46:35

Například společnost Gold Hydrogen v rámci projektu Ramsay v prosinci 2023 potvrdila výskyt přírodních zdrojů vodíku v jižní Austrálii na mělkých úrovních od 194 do 536 metrů, kde se ukázalo, že koncentrace vodíku korigované vzduchem dosahují 86 %.

Nevyletěli již tasmánští inženýři na 100% do luftem korigovaných 666 stop?

Odpovědět

Dobrý článok

Matej Čiernik,2024-01-22 08:25:45

... ako vždy, ak sa chceš dozvedieť niečo rozumné o energetike, čítaj Wágnera. Malo by to byť povinné čítanie pre europoslancov, a to nie len pre českých a slovenských. Len ako to zariadiť?

Odpovědět


Re: Dobrý článok

Lukáš Král,2024-01-22 10:57:19

Jen pozor, jsou tu dva Wagnerové, Vladimír a Karel ;-)

Odpovědět


Re: Re: Dobrý článok

Matej Čiernik,2024-01-22 21:34:08

:-o vďaka za upozornenie - ale článok je zaujímavý, uvádza zdroje...

Odpovědět

???

Star Lord,2024-01-22 07:58:50

A co ta “politická” nonsense vsuvka hned v první větě?
Tak už i sem budu muset přestat chodt?!
Autor článku se nejspíš mylně domnívá, že vodík má při běžné teplotě a tlaku zelenou barvu. A že někde je zelenější.

Odpovědět


Re: ???

D@1imi1 Hrušk@,2024-01-22 08:22:47

Když si nepřečtete článek a komentujete první větu, asi to stejně není server pro Vás ;-). Doporučuji Novinky nebo iDnes.

Panu Wagnerovi děkuji za tradičně zajímavý článek plný informací a souvislostí.

Odpovědět


Re: Re: ???

D@1imi1 Hrušk@,2024-01-22 12:43:46

Koukám, že jsem mylně zaměnil autory Vladimíra Wagnera a Karla Wágnera. Každopádně na zbytku napsaného to nic nemění :-)

Odpovědět

a toz

Eva M,2024-01-21 22:39:57

to jsou ta pozitiva a zivotni jistoty, a nyni prejdeme k hackum, at se v diskuzi nenudime ...;-)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz