Průlom: Nanoshluky mědi zařídí elektrokatalýzu oxidu uhličitého na metan  
Oxid uhličitý je skleníkový plyn. Metan je ještě horší skleníkový plyn. Přesto by přeměna oxidu uhličitého na metan mohla pomoci úsilí zvládnout oteplování klimatu. Nová metoda elektrokatalýzy s využitím nanoshluků mědi jako velmi účinného katalyzátoru by to mohla zařídit.

Na první pohled to vypadá bláznivě. Přeměnit jeden skleníkový plyn na ještě horší skleníkový plyn. Podle expertů by se ale právě taková technologie mohla stát průlomem v tlumení oteplování planety. Tým kanadské McGill University vymyslel katalyzátor z nanoshluků mědi pro elektrokatalýzu oxidu uhličitého na metan. Zatímco tradiční postupy výroby metanu z fosilních zdrojů vytvářejí nové emise uhlíku, tato elektrokatalýza nikoliv.

Metan neboli methan, podle systematického názvosloví karban, je nejjednodušší sloučenina v homologické řadě alifatických uhlovodíků. Jeho molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a čtyřmi atomy vodíku. Všechny vazby mezi atomy v molekule metanu jsou kovalentní a molekula metanu má tvar pravidelného čtyřstěnu. 
Metan (methan, systematicky karban), je nejjednodušší alifatický uhlovodík. Jeden uhlík, čtyři vodíky. Kovalentní vazby, molekula tvaru čtyřstěnu. Kredit: Volné dílo.
Nová elektrolýza oxidu uhličitého na metan. Kredit: Salehi et al. (2024), Applied Catalysis B: Environment and Energy.
Nová elektrolýza oxidu uhličitého na metan. Kredit: Salehi et al. (2024), Applied Catalysis B: Environment and Energy.

Jak uvádí vedoucí výzkumu Mahdi Salehi, jejich elektrokatalýza vlastně dělá z metanu, tedy ironicky, protože jde o skleníkový plyn, médium pro ukládání obnovitelné energie. Díky nanoshlukům mědi je možné „vycucávat“ emise oxidu uhličitého z atmosféry nebo třeba z průmyslových provozů a přeměnit je na metan.

 

Při spalování metanu je pak možné emise uhlíku hned recyklovat zpátky na metan. Tímto způsobem by mohla vzniknout „uhlíková smyčka (carbon loop), kdy při výrobě nedochází k vypouštění žádných uhlíkových emisí do atmosféry a uhlík se pohybuje v uzavřeném cyklu. Přeměna oxidu uhličitého na metan je pochopitelně známá už z dřívějška, doposud ale šlo o nákladný proces, zatímco získávání metanu z fosilních zdrojů je v porovnání s tím levné. To je fatální překážka, kterou bude nutné zlomit.

Mahdi Salehi. Kredit: M. Salehi.
Mahdi Salehi. Kredit: M. Salehi.
Logo. Kredit: McGill University.
Logo. Kredit: McGill University.

Salehi a jeho kolegové používali kvantově mechanické výpočty, s jejichž pomocí navrhovali různě uspořádané nanoshluky mědi. V simulacích prověřili nanoshluky od velikosti 19 atomů mědi až po 1 000 atomů. Vybrané designy testovali v laboratoři a zjišťovali, jak velikost nanoshluků mědi ovlivňuje reakční mechanismus.

 

Ukázalo se, že velikost a struktura nanoshluků opravdu hraje zásadní roli v průběhu dotyčné reakce a jejím výtěžku. Badatelé zjistili, že v produkci metanu elektrokatalýzou oxidu uhličitého jsou velmi účinné extrémně malé nanoshluky. Do budoucna plánují nanoshluky mědi ještě vyladit, aby reakce byla co nejvíce efektivní. Také prozkoumají možnosti uplatnění této technologie v průmyslovém měřítku.

 

Video: Using copper to convert CO2 to methane could be game change in mitigating climate change

 

Literatura

Canadian Light Source 4. 7. 2024

Applied Catalysis B: Environment and Energy 353: 124061.

Datum: 10.07.2024
Tisk článku

Související články:

Katalyzátor z nanomědi recykluje oxid uhličitý na ethen     Autor: Stanislav Mihulka (18.01.2018)
Zeolit z kočičích záchodků skvěle odstraňuje metan z atmosféry     Autor: Stanislav Mihulka (16.01.2022)
Splněný sen: Nový katalyzátor dělá z metanu metanol za pokojové teploty     Autor: Stanislav Mihulka (01.07.2022)
Jak vyrobit metan z oxidu uhličitého a slunečního záření?     Autor: Stanislav Mihulka (28.03.2024)Diskuze:

Mikroorganismy místo nanoshluků

Pavel Dvořák,2024-07-12 07:08:07

Stejnou přeměnu jako v případě nanoshluků mědi nám mohou zajistit i mikroorganismy anaerobní žijící v podzemních zásobnících plynu. Doporučuji autorovi článku podívat se zde:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186423002493?via%3Dihub
Publikace kolegů z Masarykovy univerzity. Podle mě zatím nedoceněný dobrý nápad.

Odpovědět


Re: Mikroorganismy místo nanoshluků

Josef Hrncirik,2024-07-12 12:42:01

Nechtělo se mi TO hledat. Dávno TOMU již jsem viděl článek jak vědcové zírali, že v úložišti něco žere odložený vo dík a přeměňuje HO na karban.
Aby to mělo technický s mysl, museli by NĚCO zásobovat sodou bez whisky.
Mlsné NĚ CO však raději napřed sežere O2 a síra ny. Přitom se ztrácí en ergi E a vzniká ne žádoucí nekarban sul fan.
Kdy by H2 vyplý tvali na karban v Sabat Tierův re Actor spasili by část E zmařené při hydro genaci a zba vili se dalších co latterall pro blems, ale ne po chutnali by Si Na NĚČEM SI.

Odpovědět


Re: Re: Mikroorganismy místo nanoshluků

Josef Hrncirik,2024-07-12 18:19:26

Kouk sem se NATO.
Problém je hlavně s malou rychlostí bioreakce, nutností přikrmovat masu, malá konverze, znečištění sirnými sl.. Velká rozpustnost CO2 maří práci spotřebovanou k jeho kompresi, malá rozpustnost H2 neumožnuje zvýšit rychlost reakce. Reakce neproběhne příliš doprava s produkt nutno zbavit H2S, CO2 či H2 a nevyužije se reakční teplo. Málo řiditelné pomalé děje v úložišti.

Nepomůže ani míchaný vysokoteplotní vysokotlaký bioreaktor.
Ztráty energie mícháním jsou příliš velké.

Hydrogenace CO2 na Ni ušetří polovinu problémů.

Zajímavější je hydrogenace na CO či syntézní plyn a jeho produkty.

Odpovědět

Kde

Marek Vejša,2024-07-11 03:15:02

Já byl na chemii vzdycky blbej, ale neuslo mi, ze metan ma ctyri vodiky. Ty se vezmou kde? A kam zmizi ten kyslik z CO2?

Odpovědět


Re: Kde

Lukáš Glosa,2024-07-11 04:11:56

Elektrolýzou H2O získáte H2. Při methanizaci CO2 a H2 vzniká CH4 a H2O - to je ten objev. Hořením vzniklého CH4 pak vzniká CO2 a H2O a cyklus se opakuje. Získání zdaleka najběžnějšího prvku ve vesmíru je legrace, stejně jako ukládání kyslíku a vodíku do vody, složitá je LEVNÁ přeměna oxidu uhličitého a vodíku na metan.

Odpovědět

Power-to-gas

Róbert Kubík,2024-07-10 21:07:23

No neviem, ci tento clanok je pre ludi pochopitelny. "Power to Gas" (P2G) je jednou z moznosti ako uchovat prebytocnu energiu z leta do zimy. Medzistupnom bol doteraz vodik, ktory sa vyrobi elektrolyzou z obnovitelnych zdrojov a nasledne premeni na metan (napr. pridanim CO2 ziskaneho pri spalovani bioplynu/biomasy). Pri naslednom spalovani metanu v zime sa do atmosfery uvolni CO2, ale celkovo je to CO2 neutralny proces, podobne ako spalovanie dreva. Metan ma oproti vodiku vyhodu v jednoduchsom skladovani (nemusi sa prilis stlacat a je to velka molekula, na ktoru netreba specialne nadoby ako na vodik). Ak sa metan spali v kogeneracnych jednotkach, tak okrem elektriny ziskame aj teplo na vykurovanie. Na Wiki tvrdia, ze celkova ucinnost je nad 80%.

Ak sa podari zvysit ucinnost priamej vyroby metanu, ako je spomenute v clanku, tak to cely proces znacne zjednodusi.

Odpovědět


Re: Power-to-gas

Josef Hrncirik,2024-07-11 10:28:20

Nejmenší problémy jsou s přípravou či spalováním H2 (v palivovém článku či naopak v elektrolyzeru).
Problémy začínají již s více elektronovými reakcemi pro O2 či nedej Akbar! s organickými mole kul Ami.
Při praktickém technickém zápase s H2O je E ú činnost tam či zpět max. 3/4. Občas se píše i 4/5, ale to není v ekonomickém technickém režimu, ale spíš jen limita neekonomické fata morgany ne křesťan s kými spe kulanty řízeného krachu.
Myslím že přes 4/5 se nedostane ani vysokoteplotní provedení s keramickými elektrodami a k jednoduchosti spolehlivosti a životnosti bude mít vždy daleko. Takové štěstí jako s vyjímečnými kulami H2 a H2O pak ani s Vy kutálenou anorganickou organikou CO, CH4 nikdo mít nemůže kvůli mnoha principům elektrolýzy.

Účinnost tripu léto-zima s H2 bude tedy max. 3/4.3/4=9/16 jen pro chemickou část. Měniče, trafa, vedení tam řekněme 0,95.0,95.0,95=0,86 a zpět opět 0,86, tj. těžkej trip= 0,86.0,86=0,735= řekněme 74%.chemie 9/16=41% jako u spalováku či lokomobilly.

Rozkladné napětí kapalné H2O je cca 1,21 V. Při účinnosti 3/4 je tedy ztráta přepětím cca 0,3 V. Obvykle cca 0,1 V pro H2 a min. 0,2 V u O2. Pře100 ne jede vlak.

Chemické konverze H2 katalyzátorem v reaktoru na CH4, CO, NH3, CH3OH či naopak ztrácejí cca 20 a jen vyjímečně jen 15% vstupující technicky využitelné chemické en ergie = ex ergie vlivem nutných ztrát z techno logicky nutné nevratnosti aby proces probíhal technicky a ekonomicky přijatelnou pomalostí až rychlostí.
Pro trip léto-zima je tedy konverze H2 na CH4 ztrátový pře pích při tlakování do zvodněného ú ložiště..

Při Bradě ProRokově však Mahdi Salehi zavile tutle použité napětí pro přípravu CH4 a místo toho pro zmatení nevěřících hlasitě vykřikuje, že chce dosáhnout Faradayovy účinnosti vždy nudných nutných 100 % jako u sin 90°.

Odpovědět


Re: Re: Green and BlackPower-to-gas! Zase dřu zdarma a marně na peer tupí Reviewers!

Josef Hrncirik,2024-07-12 16:50:23

Yak Vy dno z ří Ti z Gibbso Vy en ergie HOH -237 kJ namol plyne rozkladné na pětí 1,21 V.
Ergo z této Gibb SoVy en ergie -237 kJ namol a -394,4 pro CO2 a pro karban -50,8 pline, že elektrore dukce sifonu na karban Vy ža duje 1,059 V. Co je navíc = ot ďábla.
Pak li že FE na karban = 85%, lze tento sví Ti plyn zrobit na pětím 0,15.1,21.2e-+0,85.1,06.8e-)/(3+8)e- = 1,1 V. Co je na Víc = ot Satana.

Mahdí s.3 "... All electrochemical measurements were performed using an Autolab potentiostat (PGSTAT 204, equipped with a current booster 10 A). The reference electrode was Ag/AgCl in 3 M KCl and all potentials were converted to the reversible hydrogen electrode (RHE) scale using the following equation:ERHE=EAg/AgCl+0.210V+0.0591×pH−0.85×iR
The ohmic loss between the working and reference electrodes was measured using the electrochemical impedance spectroscopy (EIS) technique (Table S3), and an iR compensation factor of 85 % was applied to correct potentials versus RHE.

Co = zá hadné iR v neoč. r. požité ví pouze Akbar! F tab. S3 = jen R cca 23- 3,2 ohm, zde k ni če Mu.

V fig. S20 ví dno, že redukce zač ne při -2 V oproti Ag/AgCl ale k 1,5 A/cm2 se do sta ne až při - 3,7 V. Při číst 0,21 V mi zatím ne dělá potíže, tíže fšak že pH ne u vedeno. Roz umný ot had = pH = cca 13,5 pro fšecky Ty láky. Pak i pak o Vy po čte ERHE = EAg/AgCl + 0.210 V + 0.0591 × pH −0.85 × iR = cca -2 + 0,21 + 13,5.0,0591 = -0,99 či Až -2,7 V.
Slezský roz Um říká, že při pH 13,5 se H2 Vy šum uje př -13,5. 0,0591 V = -0,8V ; s pře pětím 0,1 V pak při -0,9 V abs.,
tj. tajní ano Do ví děj po tře buje s pře pětím cca 1,21 + 0,3 - 0,1 - - 0,8 = 0,61 V abs..

Ergo buchar po třeb né napětí pro Mahdí ho s.r.o. kat odickou karbanizaci při 1,5 A/cm2 jeb Ratru -2,7 —0,8 = -2,1 V = 2,1 V abs.
Na anodě se zmrhá min. jen 0,3 V. Kolik bude zmr háno na ani iont ové mem bráně a v dlou hé dráze v málo vo divém ely tu tam ne u vedeno ani ne lze Vy § účtovat. Určo budiž zmr hnuto min. 0,3 V.

Energetická ú činnost Mahdího s.r.o. spoření do karbanu ze sody je po Tom yen = 1,1 V/(1,1+2,1+0,3+0,3) V = 29 %. Howgh (hov..) .

Energetickou účinností Mahdího s.r.o. spoření do karbanuvých pšouků ze sody = 29 % musí Mahdí
zatajit a zamotat nejasnými daty a dryáčnickým pokřikem : "Dosaženo Faradaycké účinnosti redukce CO2 na karban 85%.

Ani si neuvědomuje, že mohl tvrdit že Faradayovská účinnost jeho jednotlivých redukčních procesů i celkové redukce je přesně 100%, stejně logicky jako jeho oxidace H2O na O2, ha ha v rámci přesnosti analytických stanovení a měření času a proudu ha ha.

Odpovědět


Re: Re: Re: Green and BlackPower-to-gas! Zase dřu zdarma a marně na peer tupí Reviewers!

F M,2024-07-13 00:38:53

Najít v článku něco čeho by se dalo chytit je pro nechemika úkol takřka nadlidský. Bohužel mám dojem, že spíše než nezbytnou složitost podepřenou neschopností/neochotou přihodit trochu lidštiny jde o umné maskování reálných čísel.
Předpokládám, že těch (maximálních) 85% znamená, že těch zbylých 15% vytvoří jinou látku (složitější uhlovodíky) a nemá nic společného se skutečnou efektivitou i jen toho jednoho procesu bez toho štěpení vody a dalšího? A ta reálná účinnost je třeba ještě pokrátit o čištění. I když pokud to půjde spálit tak by ty další produkty až tak vadit nemusely?
Smutné je, že ono opravdu půjde o zlepšení oproti stávajícím technologiím, ale to jen ukazuje jak je to tragické :-( i s energií zdarma (haha) to bude neskutečně drahý/předotovaný produkt. Jiná věc je využití v chemii, jak procesu? tak tohoto výzkumu, vlivu velikosti těch nanostruktur na chemické reakce.

Odpovědět


Prů?lom!ser!! Through Green Power to Powerty!!! Při Bradě Prorokově, aby se v tom málo čistý hospodářský dobytek nebo alespoň uctívaný posvátný scarabeus (...nivál) vyznal !!!

Josef Hrncirik,2024-07-13 21:36:02

Mnohem pevnější a výhřevnější než vlhký exkrement "Faraday efficiency 85%" je termodynamická hodnota spalné entalpie či Gibbsovy energie, nebo proAkbar! rozkladného napětí skutečného a minimálního vratného.
Nejmenší energie potřebná k elektrolýze H2O je rovna změně spalovací Gibbsovy energie H2. Je to též maximální (vratná) elektrická práce kterou spálením H2 v palivovém článku lze při konstantní teplotě a tlaku systému získat. Při 25°C a 100 kPa max. napětí článku či min. napětí k elektrolýze je cca 1,21 V. Toto napětí dá článek jen při extrémně nízké nulové proudové hustotě, protože jinak reakce nestíhá a krade si svou tepelnou energii a zcela zjevně část napětí se ztrácí proudem v odporu elektrolytu, aktivních látkách na eldě či ve vodičích. Při chemické přeměně se mění koncentrace aktivních látek u povrchu i v eldě a podle II.věty (zákona schválnosti) koncentrační gradienty vždy snižují účinnost vnuceného či samovolného děje.

Mokrá H2O má zcela mimořádně nízkou entropii (co to je tuší jen Tři v 1). Elektrolyzována přepychovými nevratnými 1,48 V bez Pt černi na - a Ir černi na + poskytuje i při tomto přepětí cca 0,27 V i v silně vodivé kyselině nebo louhu jen technicko-ekonomicko nezajímavé malé proudové hustoty, ale děj sice nevratný, je aspoň izoentalpický, tj. izotermický. Jinak by se elektrolyt ochlazoval, vodivost i elýza by se zpomalovaly až by to zamrzlo a nevodilo by ani jako čtvrtvodič. Tento Pt-Ir mražák by při extrémně malé proudové hustotě vyžadoval izolaci jak kryogenická nádrž na H2 pro 3. stupeň domácí demokratické obranné termonukleární mnohahahlavicové hypersonické střely.
Proto podvodníci udávají výhodně jako rozkladné izotermické napětí H2O 1,48 V. V palivovém článku se však můžete max. přiblížid zisku 1,21 V , rozdíl 0,27 V Vám jako odpadní teplo jen ohřívá článek a zvyčuje entropii VsevoMira a nelze jako nízkopotenciálové teplo roz umně využid.
Ať je pH elektrolytu jakékoliv, součet vratných rozkladných napětí na anodě a katodě dá vždy 1,21 V. Co je v reálu navíc, je nevratní ztráta od Sama Bafometa.
Takto jsem určil i syntézní (rozkladné) vratné napětí pro 85% tvorbu karbanu z horské vody a CO2.

Odpovědět


Re: Prů?lom!ser!! Through Green Power to Powerty!!! Při Bradě Prorokově, aby se v tom málo čistý hospodářský dobytek nebo alespoň uctívaný posvátný scarabeus (...nivál) vyznal !!!

F M,2024-07-14 00:42:51

Děkuji, nakonec díky vám i něco z té chemie pochopím.

Odpovědět


Aby se v tom alespoň za trochu Au alespoń 1 uctívaný posvátný scarabeus (...nivál) vyznal !!!!

Josef Hrncirik,2024-07-15 17:13:24

Jenom jestli Si příliš nefandíte!
Historicky se začalo se spalovací kalorimetrií spálením paliva v přebytku O2 v tlakové nádobě tj. tzv. kalorimetrické bombě. Tím se změřila spalovací vnitřní energie, která se přepočetla na izobarické spálení, tj. spalovací entalpii započtením poměrně malé objemové práce koncového systému proti atmosféře (při stejné počáteční a konečné teplotě) tj. při spalování za atmosferického tlaku, nikoliv za konstantního objemu jako v bombě. Objemová práce i teplo však závisí též na tom, kolik vody ze spalin ev. při měření či aplikovaném ději zkondenzuje. V bombě je konst. objem, tj. obj. práce = 0 a dá se zajistit plná či nulová kondenzace.
Pokud při aplikaci vytápění ze spalin vykondenzovala veškerá reakcí vzniklá voda, tepelný efekt byl největší možný, tzv. horní spalné teplo, jemuž se poněkud blíží spalování v kondenzačním kotli. V praxi ale z různých důvodů nelze kondenzační teplo plně vytěžit a proto se data z bomby kde to snadno plně vykondenzuje přepočítávají i na opačný extrém s vůbec nezkondenzovanou vodu tj. veškerá voda je ve spalinách v plynné fázi, tj. bez možnosti uvolnění kondenzačního tepla tj. na tzv. výhřevnost.
To dává široké pole pro nekalé rejdy teplých Zelených agentů s palivy a různými vodami od nevyjádření se, nedorozumnění až k účelovým záměnám.
Spalné teplo H2 = -285,6 kJ/mol (= 2,016 g H2) = formálně ale nejpřehledněji 1,48 V. Výhřevnost = jen-241,8 kJ/mo; (1,25 V) je menší o výparné teplo vody 44 kJ/mol = 18,016 g H2O (0,23 V/(mol=2e.F). Znaménkovou konvenci jsem líný rigorózně dodržovat, znaménka lze snadno vydedukovat. Energetické bilance je nejlepší provádět s ušlechtilou (volnou) energií (exergií) vůči dostupnému okolí (jako tepelnému zásobníku) řekněme 20°C a 100 kPa. Umožňuje to snadno bilancovat použití tepelných čerpadel či turbín a kompresorů i separačních procesů v limitních vratných dějích maximální teoretické účinnosti. Teoretickou spotřebu či výtěžek exergie lze obvykle snadno vypočítat a z naměřené změny lze posoudit stupeň přiblížení procesu plně vratnému ideálnímu provedení s minimálními ztrátami, tzv. exergetickou účinnost proměřeného děje, ev. ji alespoň kvalifikovaněji odhadnout.
Putinův karban má spalné teplo 890,2 kJ/mol; 1,153 V; výhřevnost 802,2 kJ/mol; 1,04 V; elektrosyntéza ale vychází z Gibbsovy (volné) energie a vyžaduje 1,11V. (CO2; nikoliv CO3--, H2O)
FPV drona nekompromisně žádají údaje ve V/mol!! a urgují jen 1x!!!
Napřebíhejte se, plynu bude po zaplacení předem a přeposílání dost, vždy má přednost dluh s úžerou!

Odpovědět


Při mučení Zelených thermodynamikou je nutno pravidelně střídat drsně nevratné děje s vratnými, aby mučenec neupadl do naprostého fyzikálně chemického bezVěd omí!Pu

Josef Hrncirik,2024-07-15 21:20:10

Pokud se reakce nezúčastní extrémně asociované kapaliny se silnými vodíkovými můstky voda, glycerol ... zhruba platí, že změna volné energie při reakci je rovna změně entalpie (izobarickému reakčnímu teplu.
Při elektrosyntéze karbanu z CO2 a kapalné vody mezní rozkladné (syntetizující) napětí z volné energie = 1,11 V; odhad ze slučovacích tepel (reakčního tepla) je použitelných 1,04 V. Praktické napětí pro získání H2 z popela (vody) = 1,21/75% = cca 1,61 V, ale metanový palivec dá vratně max. 1,11 V.
Není důvod aby zapojení CO2 do reakce proběhlo vratně či výrazně zmenšilo přepětí byť jen formální H2 větve reakce. CO2 +2 H2 + O2= CH4 + 2 O2, kde 2 H2 + O2 vlevo formálně představují vratně rozložitelnou vodu. 1,61 V má v sobě nutné technické přepětí pro rozklad 2 H2O tj. vážený 4 e-. Pukud by zabudování CO2 4 e- bylo zcela vratné, pak nezdravě opti mystické přepětí eldukce by bylo jen 0,4 V . 4 e- /8 e- = 0,2 V / (CH4 = (8 e-)); optimisticky optimistické 0,4 V; a opti mysticky reálné 0,6 V (2x větší problémy s C než s H). Odhad exergetické účinnosti eldukce by pak byl.
1,1/(1,1 + 0,2) = 1,1 / 1,3 = 85%; 73%; či nejspíš ani ne 11/17 = 65%.

Podívejme se a podivme se co Mahdí s.r.o. na měřili li?!!

Odpovědět


Re: Při mučení Zelených thermodynamikou je nutno pravidelně střídat drsně nevratné děje s vratnými, aby mučenec neupadl do naprostého fyzikálně chemického bezVěd omí!Pu

F M,2024-07-15 23:16:56

Co naměřil, co měřil, co zatajil, tedy jak ta aparatura vypadala? Trochu jsem ten článek proletěl a spíš se mi zdá, že téměř vše vymodeloval na počítači, nějaký test však proběhl.
Jsem zmaten, čím víc na to koukám, tím víc mi tam zbývá jen "with a maximum FE of 85 % at 750 mA/cm² and a maximum partial current density of 1.2 A/cm², in alkaline environments". Tedy myslím s ohledem na tu plynou energetiku, přínos výzkumu pro chemii nejsem schopný posoudit. Efektivita, napětí, produkce při těch 1,2A? Tedy je možné, že je to v těch přílohách, ale je podivné, že se v článku nevyskytuje žádný takovýto graf (něco málo 0,2;0,3).
Děkuji za to shrnutí těch tepel a energií, v kontextu těch pokusů o ukládání energie do chemikálií by z toho mohl být zajímavý článek. Snad se nepřecenuji, inspirován Mahdím ke zmatení používám neurčitý výraz "něco" a to bylo splněno již ve vašich starších příspěvcích zde.

Odpovědět


Berme To pořadě jak Bafomet Templáře.

Josef Hrncirik,2024-07-16 12:24:41

Abstrakt: "... Faradaic efficiency (FE) of 85 %, a current density of 1.5 A/cm2
, and stability of over 10 hours ..."
FE by měla správně hodnotit zda vzniklí: H2, CH4 nepronikají do anodového prostoru kde se za státní dotace neužitečně, ba přímo škodlivě spalují. Totéž hrozí pro redukci O2 dostavšího se na katodu.
Tyto efekty mohou být malé, ba zanedbatelné, ale nikdo pak neví o čem se vlastně tlachá.
U nejasného FE nelze uhodnout, zda popisuje molární zlomky v produktu, nebo poměr nábojů (proudů). Můžete si však hodit K,- či mašlí. Z hlediska energetické efektivity by určitě FE=0% byla výhrou.
Navíc k tomu nepotřebuje žádný CO2.
1.5 A/cm2 = nutné pro ekonomické využití ely seru. Je však až na úplném konci měřeného inter valu a je při ní největší přepětí (ztráta) a ha ha nejmenší žádoucí (největší NEŽÁDOUCÍ) FE.
Stabilita katody přes 30 h je vynikající kurvítko, ale tvrdí, že po oplachu (pože hnanou vodou) a vysušení se nánoklastry deregenededegenerovaly v plné po tenci) a jde jen o nutnou malou kulturní vložku během jinak nudné elýzy.

S.2. 2. Experimental section
"... experiments were performed using a custom-built three-chamber flow-cell electrolyzer (illustrated in Fig. S1). The anion exchange membrane utilized was Fumasep (Fumatech); Parametry neuvedeny, určo má větší odpor než proton exchange membranes z palivců či elýz.
Counter electrode was made of nickel foam or platinum plate in the three-electrode configuration. (pokud v elytu byl mimo KOH i KCl). Asi se Ni korodoval či drobil.
Jestli vznikaly krajně nežádoucí chlorované produkty neuvedeno.
The working electrode substrate was a gas diffusion carbon paper (YLS-30T, purchased from Futt) that was used to deposit the Cu-based catalyst material.
Pro stanovení tragické energetické ne účinnosti přípravy karbanu v E seru, stačilo změřit svorkové napětí na E seru, ev. ho přijatelně přiměřeně korigovat, pokud konstrukce E seru nebyla ještě optimalizována na min. vzdálenost (odpor) mrtvého objemu mezi eld Ami e seru.

Aby nevěřící nemohli prozřít vnucované (o)bludy, Mahdí all potentials converted to the reversible hydrogen electrode (RHE) scale using the following equation: E(RHE) = E Ag/AgCl + 0.210V + 0.0591 × pH − 0.85 × iR. (Mahdí ale pravil a také učinil: "Na polovinu potenciálů eld E seru se Vám Vy seru" a anodový potenciál s obvyklým výrazným přepětím byl zcela exkrementován (anihilován) k neviditelnosti (nečitelnosti).
Ve vztahu pro E(RHE) nevěřící ne tuší co = − 0.85 × iR a nutně radosrně konvertuje na věřícího, že " iR compensation factor of 85 % was applied to correct potentials versus RHE". The ohmic loss between the working and reference electrodes was measured using the electrochemical impedance spectroscopy (EIS) technique (Table S3).
Procházeje Supplements dále než peer to peer reveewers, laskavý čtenář na fig.S19 zírá NATO, že při max hustotě 1,4 A/cm2 a max konc. 0,75 M KOH byla FE naštěstí jen 50%.
Děsivější je fig. S20. Hustota 1,5 A/cm2 vede k nutnosti použít potenciál katody cca -3,7 Až -5,3 V vs. tentokrát ne vůči RHF ale pro zmatení nepřátel víry tentokrát vůči 3M AgCl/Ag eldě dokonce je přitom exkrementován zá hadný − 0.85 × iR. Ten se však jako immortal ihned Vy noří v tab.S3. transsubstancionován jako R(ohm). Nejmenší ztráty jsou v koncentrovaných elytech. Připusťme že ta jemný ?dvojjediný R možná nějak jsou visí s ?měrným od porem = jen hm: 3 ohm.
Víc Vám Suppl. ne pro zradí.

V obr.3B na s.10 článku ví dno, že katoda startuje teprve při potenciálu -0,75 V pod RHE a 1,5 A/cm2 vyžaduje proud do karbanu in tu i Ti vně 4x větší než do H2 a FE není před ná boje ale obj.(tj. i mol.%), pak i pako Vy dí 1,5 A = 1,5.(0,85.4)/(0,85.4+0,15.1)=0,96.1,5 A = 1,45 A do karbanu + zbytek do H2 v láku 1M KOH +2M KCl.
Pro zmatení nepřátel víry na s.10 ve fig. 6C při směšných nepropagovaných 0,2 A/cm2 pak tajné M KOH žádá 1,3 V pod aktuální RHE.
Jaké je vlastně složení aktuálního elytu, ev. zda by se v něm nehromadily málo reaktivní vedlejší pro dukty, např. ne vypitý propanol (prorokem doporučovaný) pro který měl Mahdí ne požitou? ka librační přímku fig S4.
KOH je v lízí(há)ch silnější než chillí papričky, je fšak tajné, do jaké míry byl v elytu neutralizován na nejedlou potaš K2CO3 či jed low potaš KHCO3.
Nejsou to ale jen malicherné kulinářské drobnosti vele jemného iaopropanolu (okena či Okean).
Silně to ovlivné vo divokost elytu a jeho pH. Bez správného pH Nevěřící nemůže určit tajné pH elytu a tu dím ani akt u ální pot enci ál RHE ergo buchar přepětí NATO ž ex er gonickou ú činnost.

Mahdí vše dokonale ošetřil (exkrementoval).

Odpovědět


Vím, že nic nevím. S Mahdím To ale vím zcela určitě.

Josef Hrncirik,2024-07-16 15:41:52

Odhadněme tajné pH a vodivost 1M KOH + 2M KCl v obr.3B na s.10 článku a odpovídající tajné RHE.

pH 1 M KOH = skoro přesně 14; RHE=-0,83 V; 0,5 M KOH pak 13,7; RHE=-0,81 V .
Neutralizací KOH vzniká velmi dobře rozpustný K2CO3, jeho pH je dáno jednoduše z koncentrací přebytečného zbylého volného KOH.
Nasycený K2CO3 = cca 6 M; bez přebytku KOH: pH je dáno hydrolýzou na cca 11,8; RHE = -0, 7 V.
KCl až 3,3 M ; Bez vlivu na pH;
KHCO3 max 1 M; pH = 8,8; RHE = -0,52 V;
Max. vodivost má cca 7 M KOH; pH cca 14,8; RHE = -0,87 V;
max vodivost má cca 3 M K2CO3; pH = 9; RHE= -0,53 V.
1M KOH má tabulkovou měrnou vodivost 0,15 S/cm; měrný odpor tedy = 6,7/(S.cm)
2M KCl má tabulkovou měrnou vodivost 0,177 S/cm; měrný odpor tedy = 5,6/(S.cm)
Měrný odpor (1 M KOH + 2 M KCl) = 2,6 ohm/cm. Pakliže uvádí tajemné iR = cca 3 ohm bez udání geometrie, tento odpor bychom dostali na délce cca (2,6/3) cm = a to je ona záhadná 85% Stoličnaja před iR ve vzorečičínkurv a E(RHE) = E Ag/AgCl + 0.210V + 0.0591 × pH − 0.85 × iR
To Evi dentně odporuje rozměrové analýze i slezskýmu roz umu. As po tratili proudovou hus totu, nebo spíče i je ONA a R = On. Mezera 8,5 mm mezi katodou a anodou je sice dobrá ráže, ale kašle to na tloušťku a odpor separační anionické membr., která je zřejmě v tabula rasa ano da prostoru. Při 1,5 A/cm2 to dobře žhaví cca R.i.i = 3.2,25= 6,75 W a reostatuje bratru plochou baterii 4,5 V.
Fig S20 má katodu -3,5 Až -5,3 V vůči AgCl/Ag tj. -3,3 Až -5,1 vůči SVE. Nejspíš je to i s korekcí na odporovou ztrátu ? i cca 4,5 V, protože znaménko by zšílelo.
Připusťme, že k i=1,5 A/cm2 stačí -3,3 V na ano da čistá ruka + řekněme při tl. an. exc. mem. brány 0,5 mm se na ní tratí min cca 0,5/8,5.3 ohm. 1,5 A/cm2 = 0,26V tj. při malé pórovitosti určo 0,3 V.
Potenciálový spád na pohon O2 anody = rozkl. napětí vody 1,21 V - RHE při pH = 14; = 1,21 - 0,83 =0,38 V + přepětí mim 0,2 V = 0,58 V k pohonu ano da tovarišči.
Ely ser tedy žere cca 3,3 + 0,58V = 3,88 V místo teoretických vratných 1,06 V při 85% FE či 1,11 V při 100% FE.
Energetická účinnost akumulace do karbanu z vody a CO2 je tedy mizerných 1,06/3,88 =27,3%. prakticky totéž též Vy jde z jiných odfláklých grafů. Tudá nět tovari šči!

Kdyby si patentovali FE 0% dosáhli by bez CO2 na účinnost 75% ale neměli by článek.

Odpovědět


Až tak velké Z pekla štěstí si Si Mulant Mahdí nezaslouží. To vím zcela určitě!

Josef Hrncirik,2024-07-16 16:53:03

Roztok KOH pravděpodobně koncentrovanější než 1 M se zkoušel používat k vyjímání CO2 z atmosferického vzduchu kde je jeho koncentrace cca 400 ppm. Jeho zakoncentrování na 1 Mppm teoreticky vyžaduje pro 1 mol práci RT.ln (1 000 000/400)= cca 8,314.300. = 19500 J / mol. Při neutralizaci na HCO3- se uvolní cca 62 kJ/mol

Odpovědět


Re: Až tak velké Z pekla štěstí si Si Mulant Mahdí nezaslouží. To vím zcela určitě!

Josef Hrncirik,2024-07-16 18:28:18

KOH tedy zachycuje CO2 zbytečně velkou silou a zbytečně mnoho energie mizí jako teplo do okolí.
Pokud dále CO2 redukujeme až na CH4 8 elektrony reakcí s H2O formálně toto zakoncentrování zatěžuje 1 e- ztrátou cca 19500/8=2437 J/mol e- = cca zanedbatelných 25 mV. Při neutralizaci až na CO3-- je to stále zanedbatelný dvojnásobek 50 mV. Předpokládejme že vzduch míjí KOH rychlostí proudu 1 m/s a při adsorpci 1 molu CO2 se musí zastavit 1M ppm/400 = 2502 molů vzduchu = cca 2502.29 g = 72 600 g vzduchu a spotřebuje se jeho kinetická energie m.v.v/2 = cca 36 J. Hnát proud vzduchu zkrápěným ložem či sprchou asi není příliš náročné pro plyn ani pro louh, oproti ztrátě chemické energie neutralizací či na přepětích a odporech.
Je snad možná i mizivá naděje, že redukce HCO3- či COO-- budou mít nižší přepětí než redukce např. CO2 či H2CO3 v neutrálním či kyselém prostředí.

Stále je ale pravděpodobnější že nejméně ztrátová cesta je hydrogenace CO2 plynným elektrolytickým H2 v plynné fázi na Ni katalyzátoru.

Reakce je rozdělena na 2 dobře prověřené jednoduché následné kroky nespoléhající se na málo vyvážené kombinované či následné kroky při elektroredukci 1 vrzem.

Sabatierova reakce i elektrolytický vodík jsou v zásadě přijatelně vyřešeny a popsány jejich ztráty a mělo by se redy snadno vyjádřit rozkladné napětí pro konkurence schopnou cestu jediné elýzy.
Vím, že existuje kvalitní exergetická bilance Sabatierovy reakce, ale při rychlém hledání jsem dostal jen 2 práce o kombinaci elektrolýzy vody na čistý H2 a Sabatiera vhodné jen k pobavení: DOI: 10.1038/s41598-019-42814-6; nebo Online ISSN : 2186-2451

Již nosná myš lenka že je vhodné teplo ze Sabatierovy reakce převést do ohřevu elyseru je mimo technickou realitu, protože z ekonomických důvodů využití elyseru tato pracují při takových proudových hustotách, že prakticky nikdy nevyžadují zahřívat, ale naopak musí být chlazeny.

Sabotérova reakce je dů kladně studovaná jako nutná ke Kolonizaci Kosmu, Marsu nebo alespoň Měsíce.

Příprava O2 a H2 z H2O pro dýchání a raketové palivo s CH4 než problematičtějším H2

Odpovědět


Re: Power-to-gas

Florian Stanislav,2024-07-11 20:14:27

Mně to připadá jako perpetuum ekomobile.
Výchozí CO2 se nakonec přes CH4 přemění na CO2. Takže z atmosféry ho neubyde.
Energie se spotřebuje na elektrolýzu vody a výrobu vodíku, spálením CH4 dostaneme většinu té energie ( 80% ?) zpátky.
Takže jak píšete snad mé význam jednodušší skladování CH4 než vodíku.

Odpovědět


Re: Re: Power-to-gas

Lukáš Glosa,2024-07-13 13:02:53

Ano, smyslem tohoto výzkumu není nic jiného než uchovávání energie v šikovnější podobě než ve formě vodíku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Power-to-gas

Josef Hrncirik,2024-07-14 18:24:56

Ale méně šikovné než v metylalkoholu, etylalkoholu, dimetyleteru, eteru, etanu, etylenu, butanu či benzínu či nafty ... .
Asi je to šikovnější než uložení do čpavku, ale vyžaduje to mít mnoho, pokud možno čistého a levného CO2.
Takže zase jsme v špatně hořlavém NH3 nevhodném pro malé spotřebiče, navíc produkujícím NOx.
Při konverzi H2 do paliv se ztrácí mimořádná reaktivita H2 a účinnosti a ekologie spalování a též nezanedbatelná část energie mizí z aparatur jako nízkopotenciálové reakční teplo.
Při realizaci chodu syntézy a čistění produktů se ztrácí dosti ušlechtilé elektrické energie. Proto má smysl bilancovat přeměny paliv z hlediska ztrát (udržení) potenciálně využitelné ušlechtilé energie v dějích procesu, bilancováním tzv. exergie (potenciálně využitelné zbývající ušlechtilé energie v proudech hmot) při transformaci paliv v průmyslové technologické lince pokud možno chemickými inženýry znalými podmínek výroby a účinnosti procesů za daných režimů.

V případě elektrosyntézy CH4 z 2 H20 + CO2 je zcela zřejmé, že tento pochod nebude výhodnější než hydrogenace CO2 elektrolytickým H2 na Ni katalyzátoru.

Pro velkoukládání energie je kontraproduktivní i Zimmermannovský úkrok do zbytečné, ale určitě ztrátové reakce na CH4. Aniž řešeno nač nás přivedení CO2 do aparatur přijde.

Smyslem výzkumu bylo počmárat papír hypotetickou simulovanou katalytickou efektivitou nanoklastrů Cu v této zbytečné a neefektivní reakci. Praktickém provedení prokázalo nepřekonatelné energetické ztráty pro průmyslové využití a marnoat náhrady Pt a ještě dražšího Pd levnou Cu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Power-to-gas

Josef Hrncirik,2024-07-17 08:44:14

Mahdího finta s hladkým přeprodejem karbanu vyžaduje, aby nebyl nápadně znečistěn hlavně H2.
Proto to podivné lpění na FE.
85% pro podvodné přeprodeje nestačí.

Odpovědět


Re: Re: Power-to-gas

Josef Hrncirik,2024-07-14 19:18:16

Skutečné Perpetuum Electroecomobile II. druhu se dá jedno duše sestrojit správným zapojením vratného Elyseru proti vratnému Palivci s jinou účinností. Dá se to jedno duše ot vodnit z I. věty termodynamické. Podle zákona schválnosti (II. věty) to vždy zapojí v ne vhodném pořadí a tak vždy dochází k pozorované dotované ztrátě exergie.

Odpovědět


Re: Re: Power-to-gas

Josef Hrncirik,2024-07-17 08:37:41

Cenu uložení 1 kWh do příštího dne analyzuje:
TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Náklady na akumulaci elektrické energie v komerčních sekundárních článcích.

U ložení v tomto jednodenním hotelu přijde nejlevněji na 1,01 Kč bez DPH v LTO (zde vyjímečně nikoliv topné naftě) ale jen Li, Ti Oxide aku; díky jeho vyjímečné nesmrtelnosti 20 0000 cyklů, kdy náklady na jeho eko logickou re cyklaci budou hradit navíc i s dědickou daní Vaši Dědicové.

Pokud však budete chtít týt z u ložené letní kWH v třeskuté zimě, ložné bude samozřejmě činit 368,9 Kč i v případě vyjímečných LTO.

Nekupte to!

Raději si špárujte jednodenně do tř. vodního plynu a přebytky nasyslete do podzemního úložiště ve zvodněných štěrcích.

V zimě nevyužívaný Elyser pro H2 může fungovat reverzně jako palivec. Jejich ceny jsou podstatně menší než ceny aku a stupeň využití vyšší. Hlavně cena úložnic je podstatně menší než cena aku i při zohlednění jen cca 70% účinnoeti oproti aku, které však v tripu také zcaleka nemají 100%.

Odpovědět


Re: Power-to-gas

F M,2024-07-12 01:35:27

Těch 80% je jen účinnost při spalování a hrubě teoretická, praktická/reálná je do 60% i s tou kogenerací, ale pokud je to myšleno jako záloha na výrobu El. energie tak se nejspíše většina tepla "vyhodí". Pro celkovou efektivitu je třeba zahrnout spoustu dalších ztrát Add komentář od "Josef Hrncirik". Ten vodík je třeba vyrobit stejně, ale z hlavy nedám jestli je ho potřeba stejné množství/energie. Jedině by to tlačili směrem k spalovacím motorům?
A samozřejmě stále stejná písnička, kde pro to vzít stabilní! zdroj elektrické energie, která bude s ohledem na náklady těch obrovských chemiček zdarma drahá?

Odpovědět


Re: Re: Power-to-gas

Lukáš Glosa,2024-07-13 13:07:39

Ale tohle přece má být tím stabilním zdrojem energie... Kdybyste měl stabilní zdroj energie, proč byste ho používal na výrobu metanu? Metan (namísto nepraktického vodíku) má být onou baterkou, stabilním zdrojem, když nesvítí a nefouká.

Odpovědět


Re: Re: Re: Power-to-gas

F M,2024-07-14 00:37:50

No právě ;-(
Ten vtip o tom, že se postaví ty obrovské chemické podniky nadupané nákladnými (i ekologicky) technologiemi, které mají bídnou efektivitu i při kontinuálním provozu a budou se provozovat občas, je bohužel velmi rozšířený a dost lidí ho bere vážně. Ty provozy se musí udržovat v chodu, při jakékoli odstávce se nadměrně opotřebovávají a starty a vypínání trvají dlouho, takže se při občasném zapnutí nevyrobí poměrná část, ale spíše prd (v tomto případě doslova).
Pokud jste ten příspěvek nemyslel jako sarkasmus proti tomu ukládání, tak v reálu se opravdu uvažuje, že se toto bude připojovat k JE, uhlí (to se jen nesmí říkat, import z východu), takže se budou suplovat zdroje snad i 3x ne jen 2x (myšleno dvě soustavy jedná plnohodnotná stabilní a k tomu oze, instalovaný výkon díky oze mnohanásobně), ale snad někdo dostane trochu rozum a přehodnotí tu energetiku jako celek. Popravdě mi to nedává smysl jinde než u mobilních spotřebitelů (auta, traktory) k odstranění závislosti na nepohodlných režimech, ale ta cena bude (každopádně na cokoli) drtivá, viz ten příspěvek dole o carbanu.

Odpovědět


Re: Re:Green Power-to-Gaz(a)

Josef Hrncirik,2024-07-14 19:00:34

Tolik srand fšude skoro z darma a určo na darmo!
Reálně technicko ekonomický palivec krvavě vyždímá max. 75% ušlechtilé energie (exergie) z pro
zmrhaného H2 (formálně jako by dal jen 1,21/2 = 0,605 V na zatížené svorky.
Velkokapitál má NATO myslet co generací to jako u CH4 : plynová turbína, Rankin s H2O, další kolaborace s teplými (co by generace = podvedení odvedením středně potentních teplých mole kul do teplo vodu s pá rou rour Ami).
To je pak těch jasně ne jasných 80% ruské vod ky.
Potom má H2 trip léto-sibiřský gulag exergetickou úč. cca 0.75 Elýza.0,8 Kolaborantka = 60% oproti jen 0,75 Elýza . 0,75 Palivec = 56%. Stejně nám NATO NA TY turbíny ne půjčí, ba právě NA OPAK budou dodány a spotřebovány v think tancích.

Odpovědět

Mahdiho byznys model je nepřekonatelný. Vypraný ruský karban bude prodávat jako brčálově zelený za 10 ti násobnou cenu.

Josef Hrncirik,2024-07-10 20:50:25

Kanadské žerty: Canadian Light Source 4. 7. 2024

ROWAN HOLLINGER Jul 4, 2024:
Using copper to convert CO2 to methane could be game in mitigating climate change changer.

New catalyst creates closed "carbon loop" that recycles any CO2 that's produced back into methane.

(Metan (methan, systematicky karban (Kredit: Volné dílo)).

Jednoznačně ale jde o čistou ruskou ruletu bez peněz, ale s úplně stejným zaručeným koncem!


Mahdí v https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.12406 již na zač., s.2 pod abstraktem píše:
„… While these strategies have enhanced methane production, they have not significantly improved selectivity, current density, or lowered the relatively high applied po tential. Consequently, the cost of methane production exceeds $6000 per tonne, which is substantially higher than alternative methods like thermochemical ($2797 per tonne) and biochemical ($2830 per tonne) approaches, not even factoring in methane derived from conventional and unconventional shale gas sources [23]. To reduce production costs and make CO2RR technology viable for industrial applications, we must enhance the catalyst’s electrical selectivity for methane by increasing Faradaic efficiency and reaction rates [23]. ..."

1 m3 carbanu po car banu přijde bratru na 13,2 Kč při maloodběru;
komodita je nyní za cca
//50 $ /MWh (1 m3 =1,2 kg = cca 10 kWh);

ergo 1 kg car banu = cca 1,2*50 $*(10 kWh/1000 kWh) = cca 0,6 $ = cca 15 K,-/kg karbanu.
Odhad z 3. ř. cost of methane production exceeds $6000 per tonne je jenom cca 10x větší i bez ne přiměřeného ne křesťanského zisku. ($6 per kg za brčálový či alespoň khaki; oproti do bela přepranému Putinovu $0,6/kg car banu)

Odpovědět


Game changer through mathematical error! Nedůvěř a pro věž!!

Josef Hrncirik,2024-07-11 08:53:33

Cost of methane green elactrolytical production scienti fically es timated exceeds $6000 per tonne i.e. 6 $/kg = cca 6 $ . 23,43 Kč/1 $/kg =140,8 Kč,-/kg.

Přepočet na 1 m3 správně vycházel z hustoty vzduchu 1,2 kg/m3, ale opomenul, že hustota karbanu a lufttu sou v poměru jich molárních tíží, tj. 16 pro karban a 29 pro médium fuehr luftwaffen.
Potom možno nabídnout poválečnou zlevu sleva doprava 140,8.16/29=77,6 Kč/m3 karbanu po car banu.

Zůstává však stále otázka proč nám trhy neprodávají karban brčálový nebo alespoň khaki přepraný
za spravedlivou křesťanskou cenu 77,6 Kč/m3 + pochopitelně DPH 21% + ne přiměřený zisk 22%.
1 m3 karbanu tedy bratru ve zbrani za 114,6 Kč, ale za chci mírnou sabotážní cenu jen cca 13,2 infl. Kč.
Sleva na karban tedy bude obvyklých ((15-114,6)/15).100% = - dábelských 666 % !!!

Odpovědět


Mahdiho byznys se inspiroval českým os vědčeným Vy ná lezem přeprodávání LTO.Necita Mahdí však nečestně tento zdroj necitoval.

Josef Hrncirik,2024-07-16 19:03:16

Krvavě rudý ruský karban se prodejem pro KSČ v PRC krásně vyzlatí a po přeprodeji indiánům krásně zhnědne. Do země neomezených možností bude prodán jako anaerobní biokarban. Odtud bude pro dáván jako brčálově zelený z Sabotérovy reakce kvasného CO2 se zeleným H2 z PV elýzy nebo jako khaki karban pro Kolonizaci Kosmu a přilehlých zemí z elýzy sifonu (sodové vody).
Přitom vznikne krásná nad hodnota a uhlíková stopa na kterou bude možno uvalit embarga.
Když se nepodaří zvítězit nad ne přáteli ani přepětími, určo se krutou přátelskou palbou podaří zvítězit alespoň nad spojenci.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz