Jakou cestou se bude ubírat prevence BSE?  
Budeme knokautovat geny a vytvářet gmo zvířata a nebo ponecháme zvířata „normální“ a aplikujeme na ně gmo vakcínu?

 

 

Jednou z cest, jak vyzrát nad priony, je knokautovat příslušný gen a zahájit chov gmo zvířat.

Když se u skotu vyskytne nemoc šílených krav, tak jako je tomu právě teď v Kanadě, už se o tom ani nepíše. Pro media to je vyšumělá záležitost. Prionové choroby totiž nejsou jen u skotu, jsou rozšířené i u dalších druhů zvířat a případů je po světě hodně.  Otřepanou záležitostí je toto téma i proto, že všechny články musí končit naprosto stejně: Proč se stále objevují nové případy BSE? Nevíme! Umíme poznat nemoc už v jejím raném stádiu? Neumíme! Víme jak ji léčit? Ne!  Jakoby to nestačilo, tak se nedávno ukázalo, že priony u skotu mají více kmenů. Zda všechny jsou pro nás rizikem, jak jinak, taky nevíme. Jde tedy o typicky „negativní“ zprávu, na jaké by komerční vydavatel brzo „dojel“.

 

 

Na vědeckém poli je situace jiná. Zájem o priony tu je stále větší. Ukazuje se totiž, že priony a prionový protein mají prsty v celé škále degenerativních procesů. Ze všeho nejvíc nás ale trápí fakt, že infekční priony může obsahovat i tělo na první pohled zdravých zvířat. Testy nám nemocné zvíře odhalí až tehdy, když už je zvíře nemocí prakticky prolezlé.


Když se nám už tři desetiletí nedaří najít test, který by byl schopen odhalit nemoc v samém počátku, je na snadě, že je potřeba vzít věc z opačného konce. Tím by mohla být prevence. Z posledních výsledků bádání zaměřeného na to, abychom prionovou chorobu konzumací hovězího „nechytli“, vypadají nadějně dvě věci. Tou první je skot „BSE free“ a tou druhou je očkování. Oba přístupy se od sebe značně liší a to jak svým pojetím, tak svými možnostmi.

 

 

Co to je, když se řekne „BSE free“
V překladu to znamená že zvíře je bez BSE, to je jasné. Ale tvrdit, že je něco zcela bez BSE, je velmi odvážné. Proč? Jednoduše proto, že odhalování prionů, tedy těch zašmodrchaných infekčních částic ze kterých jde strach, má své meze. Jak jsme si už řekli, žádný z testů není tak citlivý, aby odhalil počátky choroby, kdy je prionů v organismu ještě málo.

 

 

Zvětšit obrázek
Býkům na obrázku prionový protein zcela chybí. A jakje vidět, nijak jim to nevadí. Tato cesta je „stoprocentně“ účinná ale je technicky náročná. Uplatní se u skotu, který bude využíván jako živé bioreaktory pro výrobu léčiv. (Foto Hematech, Inc.)

Z toho plyne jen jedno - že dikci označení „BSE free“ mohou naplnit jen zvířata, kterým prionový protein zcela chybí. Dlouho se myslelo, že to je slepá cesta a že zvíře bez tohoto proteinu nemůže existovat. Už proto, že prionový protein je přítomen v mnoha typech buněk. Nejvíce ho je v buňkách mozku. Proti všem předpokladům zdravého rozumu se ukázalo, že tomu tak není. S tuctem takových zvířat, která ve svých nervových buňkách nemají ani špetku prionového proteinu, dělá nyní pokusy americko japonský tým.

 

 

Zvířata, která měla teoreticky trpět všemožnými neduhy,  bez problémů dospěla, jsou plodná, klidná a na nic si nestěžují.  Je to doslova k nevíře, ale žádným testem (a dělalo se jich zhruba stovka) se nepodařilo odhalit, že by jim v nějakém směru prionový protein chyběl. O podrobnostech přípravy těchto zvířat a vše co se na nich testovalo, jsme již psali v článku "Šílenost krav překonána". 

 

 


Očkování
Očkování, neboli imunizace proti infekčním prionům, tak to je ten druhý směr, kterým se ochrana před BSE bude ubírat. Jde sice o jednoduchou metodu, ale ani ta není bez problémů. Zádrhelem tu je příprava vakcíny. Molekuly prionu a normálního prionového proteinu, si jsou natolik podobné, že imunitní systém proti nim boj nezahájí. Přesto se dvěma týmům podařilo tuto bariéru nečinnosti imunitního systému překonat. A to dokonce hned dvěma způsoby. Shodou okolností jsou oba týmy z New Yorku a oba pracovali na myších. Jednomu z týmů se to podařilo pomocí navázání části prionu na virus. Druhý využil geneticky modifikované baktérie (salmonelly). O podrobnostech těchto pokusů jsme již na Oslu také psali. Bylo to v článku „Vakcíny proti prionům“.

 

 

 

Zvětšit obrázek
Lovci zvěře si nemohou být jisti, který z kusů je zdravý a který je infikovaný. Je to proto, že inkubační doba CWD trvá až 30 měsíců. Gumové rukavice až po loket jsou pro americké lovce stejně samozřejmé jako puška.

Znovu se o těchto metodách zmiňujeme proto, protože se ukazuje, že vakcína na principu salmonelly (baktérie) se jeví jako perspektivnější. Geneticky pozměněnou baktérií imunizované myši se dožívají vyššího věku. Skupina myší s vysokým titrem protilátek přežívá i poté, co jsou nakaženy infekčními priony, celých 400 dní. Po celou tuto dobu se u nich nevyskytly žádné příznaky onemocnění. Vzhledem k délce života myší to znamená, že se staly k infekci zcela odolné.

 

 


To nejdůležitější, proč jsme tento příspěvek zařadili, je sdělení, které objevitelé očkovací látky  zveřejnili na výroční konferenci Americké akademie neurologů, která právě skončila v Bostonu. Tím sdělením je oznámení, že vakcínu začali aplikovat na skot. Budou-li výsledky stejně úspěšné jako byly ty u myší, dostanou chovatelé skotu do ruky nástroj, kterým se budou moci vypořádat s rizikem vzniku nemoci ve svých stádech. Že by se tím minimalizovalo riziko přenosu choroby na člověka, tak to snad ani není třeba rozvádět. 

 

 

Neurolog Thomas Wisniewski z New York University School of Medicine je autorem metody vakcinace. Tato cesta eliminace rizika BSE se zdá být pro běžnou praxi (chovatele a myslivce) vhodnější. I když výsledek v tomto případě není stoprocentní, výhodou je, že se metoda dá aplikovat na zvířata běžně chovaná ve stájích. Zvýšenou odolnost proti onemocnění by měla navodit gmo vakcína (geneticky upravená bakterie salmonelly).

 Z případného úspěchu by se ale neradovali jen chovatelé dobytka.  Stejný, ne-li větší problém, je obdoba této nemoci u divoce se vyskytující spárkaté zvěře. Obdobou BSE u skotu je CWD u jelenů, jelenců, losů. Výsledky vakcinace s napětím tedy očekávají i myslivci. A jak je tomu u humánních lékařů? Pro ně byl referát přednesený Wisniewskim jedním z hlavních příspěvků, které na konferenci v Bostonu zazněly. I to je logické. Pokud totiž BSE choroba u člověka propukne, mohou lékaři tak akorát předepsat vitamíny a začít připravovat příbuzné na to nejhorší.

 


 


Pokud by se ukázalo, že imunizace u skotu funguje podobně jako u myší, nemuselo by jít jen o prevenci přenosu BSE ze zvířat na člověka. Při troše štěstí by se možná obdobná imunizace provedená na lidech, mohla stát metlou na degenerativní choroby, které nám v souvislosti s ukládáním prionového proteinu v mozkových buňkách znepříjemňují naše stáří. Ale to už teď porcujeme medvěda, který ještě běhá po lese. Na začátek by úplně stačilo, kdyby se podařilo vyléčit skot. Už to by byl obrovský počin. 

 Pramen:
American Academy of Neurology
 

 

 

 

 

Datum: 08.05.2007 02:09
Tisk článku

Související články:

Paměť je vlastně jen šílenost pod kontrolou     Autor: Josef Pazdera (03.07.2015)
Případ „šílené krávy“     Autor: Jaroslav Petr (10.03.2009)
Priony lze přenést tukovou tkání     Autor: Josef Pazdera (09.12.2008)
Infekční priony s novými vlastnostmi lze snadno vytvořit ve zkumavce     Autor: Josef Pazdera (06.09.2008)
Nová příčina odumírání neuronů     Autor: Josef Pazdera (29.10.2007)Diskuze:

Demagogie a BSE

Josef Hlásný,2007-07-14 09:08:36

Dnes jen tak náhodou jsem se podíval na OSLA a zjistil jsem, že 13.5.07 v odpovědi pana Ing.Josefa Pazdery,CSc., s názvem "DEMAGOGIE" je připomínáno i moje jméno následovně, cit;"...Předpokládám, že za pseudonymem Colisa chuna se skrývá pan MVDr. Hlásný. Dříve se ale pod na chlup stejnými připomínkami, svým jménem podepisoval. Prosím aby se Colisa chuna představila, možná, že pan MVDr Hlásný již změnil názor a že mu křivdím"- konec citátu. K tomuto si dovoluji poznamenat, že i já bych měl co říci k "demagogii", v rámci slušnosti však raději mlčím. Mým dobrým zvykem je podepisovat se vždy a to plným jménem a to ať v Česku či v zahraničí, protože mám zájem zveřejňovat jen fakta a ne domněnky, polopravdy či dokonce "naivní komentáře". Pokud jsem někdy na OSLU něco komentoval, tak moje přípomínky nebyly "na chlup stejné", ale vždy konkrétně formulované, ve srovnání s "anonymním veterinářem". Dále potom, můj již více jak 6-letý názor na BSE se doslova ani o chlup nezměnil, jak vyplývá z mého webu www.bse-expert.cz. Toto ještě aktuálněji (měsíčně)je doplňováno na webu "obec Bludov- diskusní forum", viz;
http://www.forum.bludov.cz/viewforum.php?id=10.
S pozdravem MVDr.Josef Hlásný,CSc

Odpovědět


Dotaz

Jiri Lastuvka,2007-10-26 02:06:01

Nějaký pan Hlásný kdysi ve sbornících tvrdil, ze BSE není infekční? Jste to Vy?

Odpovědět

Zajímalo by mne,

Pepa z depa,2007-05-10 11:26:40

jak jsou proti BSE odolná zvířata třeba v Indii(sice tam asi krávy většinou nejedí-o býcích nevím) a v jiných zemích. Stejně je mi nepochopitelné, proč tolik mediálního strachu z BSE, když se umírá daleko více na tisíce jiných chorob (i třeba na základě nadužívané techniky a chemie), o úrazech, válkách, násilí všeho druhu,potratech atd -ani nemluvě... .

Odpovědět


jedlo

Martin,2007-05-10 22:08:28

Lebo je to choroba prenosná potravou. Možno by niekto odporúčal preorientovať sa na vegetariánstvo, ale čisto rastlinná potrava, pokiaľ ide o človeka, je doslova proti jeho prirodzenosti, práve naopak, mäso je normálnou zložkou ľudskej potravy.

Odpovědět

Pěkně se to čte....

Colisa Chuna,2007-05-09 00:14:33

... když se konečně začínají objevovat v mediích drobné zmínky o tom, že BSE je mediální bublina. Starost o nemoc se vrátí tam kam patří, to jest do odborného veterinárního výzkumu, postupně se zruší nesmyslné vyšetřování prodloužené míchy u VŠEHO skotu nad 30 měsíců, zemědělci ušetří cca 750 kč z každého poraženého a vyšetřeného kusu.... Kde ale žije ten pitomec, který to rozpoutal, kvůli kterému se zbytečně odporazilo tisíce kusů dobytka v ČR (a samo že i jinde! kdo ví co je to kohorta, ví o čem píšu) a někdo z něho vytříská ty zbytečné miliony na povinné laboratorní vyšetření, které mohlo být využito na opravdové problémy, na které veterinární prevence těžce hledá prachy...

Odpovědět


Ale ne!

josef pazdera,2007-05-09 16:00:50

Pane Coliso, zadny z clanku na Oslovi ani naznakem nenaznacuje, ze by testovani na BSE, tak jak se dela byla hloupost. To bych byl nerad, kdybyste tento clanek tak interpretoval. Opak je pravdou. Je treba hledat cesty, ktere budou ucinnejsi, a presnejsi, nez ty ktere pouzivame. V zadnem pripade ale ty ktere mame bych nedoporucoval zavrhovat. Urcite i pri tom omezeni, ktere metody maji, zachranuji lidske zivoty. Muzeme se prit o to kolik jich zachranuji, ale zcela jiste zachranuji.
Alespon do te doby nez budeme mit lepsi opatreni, tak by ruseni tech stavajicich nebylo rozumnym krokem.

Odpovědět


řešení

jarda petr,2007-05-10 04:52:31

Řešení stávající situace, která chovatele může jen těžko těšit, je buď účinná a laciná vakcína nebo spolehlivé a laciné testy z krve, které by odhalily včas onemocnění u živých zvířat. Obojí by odkázalo porážky kohort vrstevnic do minulosti. A na obojím se maká.
Jinak jsem toho názoru, že náhrada masokostní moučky sójou přišla chovatele mnohem dráž než testy na BSE. Zvláště když musejí podepisovat odběratelům ve smlouvách, že nebudou používat v krmivech geneticky modifikovanou soju.

Odpovědět


Výborně si rozumíme!

Colisa Chuna,2007-05-10 14:56:30

Souhlasím s Váma, žezadny z clanku na Oslovi ani naznakem nenaznacuje, ze by testovani na BSE, tak jak se děla byla hloupost. Ani já to netvrdím, ale myslím si že je to dnes překonané. Koukněte na stránky SVS, kolik se poráží hovězího dobytka, matematicky si to vynásobte částkou testu a řekněte co za ty prachy máme? Co jsme těmi penězy dokázali? Ochránili jsme zvířata? Lidi? Myslím si, že ne. Přenos BSE na lidi dodnes přes všechny signály není prokázán, a testy které provádíme denně ani nic takového dokazovat nechtějí pouze diagnostikují, že některý kus je nebo není postižen BSE. Ale, viděl někdo klinické případy BSE v podmínkách ČR? Ne! A co kohorty? Ani v jednom případě nebyl v kohortě potvrzen druhý případ onemocnění a stovky a tisíce zvířat se muselo dost drsně utratit! Víte, moc se mi líbí, že Osel právě uveřejňuje nové informace o výzkumu BSE. Ale myslím si, že jako lidé by jsme měli podporovat vědecký výzkum a reagovat na něj. Připadá mi, že jako lidé podléháme módním trendům a na povel se bojíme, něčeho čemu příliš nerozumíme.Viz např. listerie, SARS, ptačí chřipka a pod. Medicina je daleko širší a ambulance plní úplně jiné nemoci. Aby jsme si rozuměli, BSE je nemoc velice zajímavá a je třeba být opatrný, ale otázka je jak moc a za jakou cenu. S nadsázkou řečeno: Byla by hrůza, kdyby nějakého novináře celostátního periodika s literárním nadáním by napadlo udělat seriál na pokračování z učebnice infektologie.... brrrrr!

Odpovědět


Demagogie.

Josef Pazdera,2007-05-13 09:24:31

Poslední reakce na připomínku paní nebo pána, který se skrývá za pseodonym Colisa. Je to demagogie. Mezdiruhový přenos infekčních prionů byl mnohokrát prokázán. Když si koupíte laboratorní zvířata, jako myš nebo křečky, můžete si infekčnost prionů vyzkoušet doma v obyváku. To po čem voláte je důkaz přenosu u lidí. Doba pokusů MUDr. Mengeleho ale skončila. Pokud neberete úmrtí lovců, kteří se živili masem v místech výskytu CWD, pokud Vám nestačí vyšší výskyt úmrtí osob na vCJD například ve Švýcarsku, které mělo BSE u skotu mnoho, pokud neberete přenos transfuzí u člověka,.... jako důkazy. Pak je to s Vámi těžké. Pokusy na lidech jsou zakázány. Zbývá Vám tedy jen jedno. Zkusit si to na vlastní kůži. Když si ale přečtete všechny články na Oslovi, které po zadání hesla prion vám to nabídne, věřím, že od takového činu upustíte. Dočtete se mimo jiné například i to že když se zdravého prionového proteinu ve zkumavce dotkne infekční hovězí prion, tak ten zdravý změní svojí konformaci a stává se infekčním. A ubezpečuji Vás, že to funguje mezidruhově. Předpokládám, že za pseudonymem Colisa chuna se skrývá pan MVDr. Hlásný. Dříve se ale pod na chlup stejnými připomínkami, svým jménem podepisoval.
Prosím aby se Colisa chuna představila, možná, že pan MVDr Hlásný již změnil názor a že mu křivdím.

Odpovědět


Pane Pazderka jste mimo

Colisachuna@seznam.cz,2007-05-15 18:53:42

Vážený pane Pazderka, jste mimo a mrzí mě, že z obecné rovihy diskuse jste neunesl argumenty a začínáte mě urážet. Není to zapotřebí. Všiml jsem si na diskusích pod Vašimi články, že je víc lidí se špatnými zkušenostmi s vaší argumentací. To je pro Vás jako novináře zlé, ale je to Váš osobní vnitřní pocit jak se s jakýmkoliv protiargumentem vyrovnáte. Máte pravdu, že jsem veterinář, ale s pánem co uvádíte bych si asi dobře povykládal, ale bohužel ho neznám. A pod pseudonymem vystupuji protože, internet je plný arogantních osob, kteří člověka spojí hnedle s fašistou Mengelem, což už je právně kvalifikovatelná urážka. Ale k věci BSE. Protože se ve své práci zabývám BSE, předpokládám, že bych od veterinární správy, či jiných veterinárních autorit, dostal informaci o přenosu BSE, že byl prokázán přenos ze zvířete na člověka. To se nestalo. Že k údajnému přenosu došlo zveřejňují pouze bulvární media. K takovému průkazu nejsou potřebné metody Dr.Mengeleho. Nevěřím že ELISA, PCR a další podobné metody je jeho výtvor. Myslel jsem si že problematice rozumíte a snesete humornou nadsázku, ale sklamal jsem se ve vás. Je zajímavé argumentovat statistikou, ale sebelepší matematický mmodel nemůže být jednoznačmým důkazem. To učí na středních školách. Opakuji, že BSE je zajímavá nemoc, může být i nebezpečná a v budoucnosti nás může překvapit, ale jako veterinář se musím ohradit proti vybíjení stát jen ze strachu, bez toho že je nalezen byť jen sebemenší důkaz o nemocnosti dalších zvířat z kohorty. Znám údaje o údajné infekčnosti BSE, možná jsou pravdivé, ale ptám se bez emocí, byly v ČR povrzené druhým nálezem prionu ve stádu nakaženého skotu? Ne. A případy BSE se objevovaly, přesto, že masokostní moučka udávaná jako hlavní zdroj BSE již delší dobu není v ČR zkrmovaná. Na odborných fórech se hovoří např.o mutacích. kvartérní struktury bílkoviny..... Takže na závěr, vaše osobní pocity jsou mi pane Pazderka jedno, zajímá mě věda a argumenty odborníků a ne urážky zoufalých. Sám se zařaďte kam patříte. Třeba podle hlasu vašeho srdce, rozumu, jak chcete...

Odpovědět


Coliso

Niznansky Fr.,2007-10-26 02:19:50

Coliso, proč se nám nepředstavíte? Nebo alespoň něco ze své práce? Připadá mi to k autorovi od Vás nefér. Takové nechlapské. Vlastně ničím neargumentujete, jen že jste něco někam psal a že vám neodpověděli... Nezdá se vám to málo?

Odpovědět

Klon?

asd,2007-05-08 15:34:15

Jaktoze ten bejk nalevo nema nosni prepazku?

Odpovědět


Byvalý zemedelec

Jindra,2007-05-08 19:09:44

To se bykum obcas stava, ze nedbaji bolesti a utrhnou se z retezu. Nosni prepazka je nezastavi.

Odpovědět

..nemoc silenych krav...

jara cimrman,2007-05-08 15:15:48

...nemoc silenych krav, neboli feminizmus, uz skutecne vymizela z prvnich stranek novin....lze doufat, ze se spolecnym usilim najdou prostredky a nemoc vymizi i ve skutecnosti....Vas Jara Cimrman

Odpovědět


nevymizne

Martin,2007-05-10 22:19:20

Nevymizne, ale bude jej pribúdať... v Británii, kde bolo najviac BSE, sa hovorilo asi o 80 potvrdených prípadoch prenosu BSE na človeka, tzv. ľudský variant Creufeld-Jacobovej choroby, a keď sa vrátia z Británie au-pairky, čo sa tam kŕmili hamburgermi s hovädzím mäsom, to ešte len bude epidémia ľudskej BSE...
Dúfam, že sa toto proroctvo nikdy nenaplní...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace