Ig Nobel ceny 2007  
Jedním z laureátů letošní ceny se stala americká armáda za prosazování myšlenky zbraně, která by sloganu „láska místo války“ vtiskla nový význam. Ocenění získala také bezedná polévková mísa, zkoumání polykání meče a další publikované výsledky výzkumu.

 

 

Zvětšit obrázek
Ocenění Ig Noble se předávají v Sandersvě posluchárně Harvardské univerzity, Cambridge v americkém státě Massachusetts.

Nobelovy ceny jsou každoročně udělovány ve Švédsku. Kromě těchto zmíněných  Nobel Awards, jsou každoročně udělovány také Ig Nobel Awards. Na rozdíl od těch pravých švédských, jsou tyto udělovány v Cambridge (USA). Autoři vědeckých publikací je dostávají za objevy, které nemohou být a nebo které by neměly být opakovány.

 

Zvětšit obrázek
Slavnosti se účastní nositelé normální Nobelovy ceny.


Celý a oficiální název akce, která se konala tento čvrtek (4. října) v posluchárně Harvardské university v Cambridge,  je “The 17th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony”.  Slavnost se koná na půdě jedné z nejprestižnějších universit světa. Už sám název ale dává na srozuměnou, že tu něco nesedí. Posuďte sami: „Sedmnáctý ročník prvního každoročního slavnostního udělování cen Ig Nobel“.  Tato dnes již tradiční má kořeny v roce 1991 a zkratka Ig  vznikla jako začátek křestního jména Ignáce. Ignác je fiktivní hloupý bratr chytrého Alfreda Nobela. Je obdobou našeho Járy Cimrmana.  Důvodů označit žertovné ceny právě zkratkou „Ig“, bylo více. V anglosaských zemích se totiž zkratka „Ig“ používá také ve smyslu "ignorancy".

 


Pokud jste nabyli dojmu, že o takové ocenění nikdo nebude stát, hluboce jste se mýlili. Opak je pravdou a autoři oceněných prací si jezdí ze všech kontinentů cenu osobně převzít. To vše na vlastní náklady. Ocenění Ig Noble není jen o ignoranci a neschopnosti toho, kdo daný výzkum prováděl. Autor mnohdy jen plní společenskou objednávku a tak jde o nastavené zrcadlo institucím, které takový výzkum požadovaly, financovaly a konec konců i editorům periodik, které to zveřejnily.

 

 

 

Zvětšit obrázek
Robert Laughlin, nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1998 (vlevo) spolu s Craigem Mello, nositelem Nobelovy ceny za medicínu 2006 byli ti, jež na letošní čtvrteční ceremonii řešili již tradiční scénku řešící zda bylo dříve vejce, nebo slepice. (Foto: Charles Krupa, AP)

Předávání cen má slavnostní ráz, kterou mu dodává tradiční přítomnost nositelů normální Nobelovky. Letošního předávání cen se účastnili laureáti Nobelovy ceny Craig Mello (medicína 2006), Dudley Herschbachh (chemie 1986), Robert Laughlin (fyzika 1998), William Lipscomb (chemie 1976) a Sheldon Glashow (fyzika 1979).


Poťouchlé ceny uděluje časopis Annals of Improbable Research. Jeho název lze přeložit jako Kronika nepravděpodobného výzkumu. Cen bývá udělováno deset a zde je výčet těch letošních.

 

Zvětšit obrázek
Tak vypadá letošní cena Ig Noble.

 

Cena míru
Letošní Ig Nobel za Mír putuje do Wrightovy laboratoře amerického vojenského letectva ve státě Ohio. Cena je udělena za plán z roku 1994, který předpokládal vyvinout zbraň, která nepřátelské vojáky učiní vzájemně sexuálně přitažlivé. Myšlenka se ujala pod označením „gay bomba“. Detaily tohoto plánu vyšly najevo po odhalení dokumentu, ve kterém se navrhuje na území protivníka použít silného afrodisiaka, které by nepřátelské vojáky neusmrtilo, ale svým účinkem by rozložilo morálku mužstva. Plán předpokládal navození takového stupně sexuálního vzrušení, že by vyvolávalo homosexuální choutky.  
Záměry válečných stratégů odhalují i další detaily uveřejněné v armádním dokumentu, který se nedopatřením dostal na veřejnost. Například se v něm předpokládá vytvoření chemické zbraně, která by lákala hladové agresivní mikroby a mikroby, jež by vyvolávaly odporný zápach z úst. Biologická smrdutá zbraň měla bránit tomu, aby cizí vojáci dobře vycházeli s civilisty.

 


Letectví
Ig Noble cenu za avioniku získali Diego Golombek, Patricia Agostino a Santiago Plano z Národní university v Quilmes. Argentinští výzkumníci si cenu zasloužili za studii provedenou na křečcích a jejímž výsledkem je zjištění, že určitá dávka Viagry může hlodavcům pomoci překonat problémy časového posunu. V praxi šlo o to, že zvířatům vědci uměle měnili režim světelného dne. Tím u nich vyvolávali problémy, které u lidí známe jako pásmová nemoc.  Vzniká při přeletu o více než tři časová pásma. Argentinci objevili, že křečkům lze od potíží spojených s adaptací na jiné časové pásmo, pomoci Viagrou. Ta má zvířecí cirkadiální rytmus pomáhat vracet zpět k normálu. S podrobnostmi pokusu se lze seznámit s nahlédnutím do Proceedings National Academy of Sciences, vol. 104, strana 9834.

 


Výživa

Zvětšit obrázek
Mayu Yamamoto z International Medical Center of Japan, přebírá v Cambridge cenu za extrakci nejpoužívanějšího aroma na světě – vanilínu, z kravského hnoje. (Foto: AFP)

Cena za výživu byla udělena za výzkum zahrnující jakési bezedné polévkové mísy.  Brian Wansink, profesor marketingu na Cornell University v New Yorku zkoumal, zda množství jídla na stole může ovlivnit chuť k jídlu. Zda kvantita jídla, které je strávníkům k dispozici, ovlivňuje jejich chování. Jinak řečeno, zda pouhá dostupnost potravy ovlivňuje naše pudy obdobně jako to dokáže přecpaný žaludek. S cílem přijít tomuto problému na kloub zhotovil Wansink mísy se skrytými hadičkami pod deskou stolu, které byly připojeny k zařízení, které v nich udržovalo předem zvolenou stálou hladinu. Při odebrání polévky se její hladina vrátila na původní rysku. Vědec zjistil, že v případě servírování na takto vybavených mísách, na které by se hodilo naše označení “hrnečku vař“, konzumovali dobrovolníci o 70% potravy více. Shrnutí poznatků výzkumu vedlo k závěru, že pokud máme potravy dostatek, také více jíme. Podrobnosti uvádí článek v časopise  Research, vol 13, strana 93.

 


Lékařství

Zvětšit obrázek
Američan Dan Meyer je spolupracovníka anglického rentgenologa Briana Witcombeho z Gloucesteru. Meyer předvádí polykání mečů poté, co jim byla udělena cena za lékařství. (Foto: AFP)

Cenou za medicínu byl poctěn Brian Witcombe,  radiolog z Gloucestershire Royal NHS Trust. Spolu s Danem Meyerem se svým výzkumem zasloužili o nové poznatky z oblasti polykání mečů. Především zjištěním vedlejších účinků této nefalšované zábavy.  Výzkum byl podložen pokusy a sledováním prostupu mečů zažívacím traktem. Cena byla hlavně udělena s přihlédnutím ke snaze najít v lékařské literatuře další podrobné informace od jiných autorů. Sám Witcombe v práci píše, že se mu podařilo v literatuře objevit jen jednu zmínku o zranění.  V práci se uvádí, že údaje získával komunikací e-mailem s Danem Meyerem, polykačem mečů působícím v oblasti Tennessee. Poznatky z této komunikace se staly součástí publikace zveřejněné v British Medical Journal,  vol 333, strana 1285. Pečlivým studiem zveřejněného textu, mimo jiné, zjistíte, že nejčastějším problémem polykačů mečů je takzvané „házení šavle“.  Jde o reflex a reakci na bolest u začátečníků, kteří se triku polykání mečů teprve učí.   Witcombovi ani Meyerovi se při jejich pátrání nepodařilo zjistit žádný případ smrtelné nehody, vyjma případů zveřejněných na internetu, které ale nesouvisely s meči, anžto popisovaly polykání neonových trubic, harpuny a hrotu sbíječky. V závěru článku Witcombe uvádí, že proč to polykači dělají, zůstává otázkou.

 


Fyzika
Studium vzorů na zmačkaném prostěradle vyneslo cenu Ig Noble dvojici L. Mahadevan a Enrique Cerda Villablanca. Cenaputuje do Universidad de Santiago de Chile.

 


Chemie
Cena za chemii putuje do Japonska. Vědkyně Mayu Yamamoto z International Medical Center of Japan si ocenění vydobyla projektem produkce syntetické vanilky. Většinu stávající vanilkové esence vyrábí petrochemický průmysl. Yamamoto ale přichází s nápadem převádět lignin na vanilin. Jako vhodnou surovinu navrhuje využít hnůj. V praxi by šlo o to, že by hory připomínající útvary tvořené kravinci zmizely a obsah hnojišť by se tak změnil na hory vanilky.

 


Ekonomika
Cenu získal patent, jehož autorem je  Kuo Čcheng-sie z Tchajvanu. Jde o zařízení, jehož podstatou je chytání bankovních lupičů a systém nese odborné označen „síťová past pro okamžitý odchyt“. V praxi jde o to, že se na lapky hodí síť.

 

 

Zvětšit obrázek
Diego A. Golombek z Universidad Nacional de Quilmes přejímá letošní cenu za letectví. (Foto: uk news)


Lingvistika
Cenu za bádání v oblasti jazykozpytectví obdrželi Juan Toro, Josep Trobalon a Núria Sebastián-Gallés z University of Barcelona. Oceněn byl poznatek rozdílného vnímání naší řeči hlodavci, pokud je řeč pronášena pozpátku. Článek se v originále jmenuje "Effects of backward speech and speaker variability in language discrimination by rats". Ve skutečnosti obsahuje několik poznatků. Jednak ten, že potkani dokáží rozlišit rozdíly v rytmice japonsky a dánsky pronášených vět a pak také, že pokud jsou jim tyto věty záznamovým zařízením přehrány pozpátku, hlodavci už nejsou schopni rozdíl v rytmice řeči zaznamenat. Vědecké pojednání bylo publikováno  v Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, vol.31, strana 95

 


Literatura
Literární cenu Ig Noble získala Australanka Glenda Browneová z Blue Mountains a sice za odhalení komplikací, které s sebou přináší používání určitého členu "the", je-li tento řazen podle abecedy.

 


Biologie
Zatím co loňskou cenu za biologii získal Australan za čichání k obratlovcům, letošní cena je za výzkum bezobratlých a putuje do Evropy. Vítězkou se stala Johanna van Bronswijk z Eindhoven University of Technology.  Cena je udělena za práci s vysavačem a za propočty týkající se hmyzu, pavouků, roztočů, bakterií, spór.., jež obývají průměrnou nizozemskou matraci. 

 

Podrobnosti o loňských cenách udělených za umělý protetický prvek nahrazující varlata u kastrovaných psů, nebo sledování odkapáváním asfaltu, jež trvá od r. 1927, najdete zde.

 

Pramen: Annals of Improbable Research

Datum: 06.10.2007 18:38
Tisk článku

Související články:

New Horizons míjí Triton     Autor: Tomáš Petrásek (01.04.2011)
Smí Rakušané topit uhlím?     Autor: Igor Tureček (17.04.2008)
Budou se děti jmenovat „@“,...?     Autor: Josef Pazdera (19.08.2007)
Přehrajte si své geny třeba na piáno     Autor: Jaroslav Petr (03.05.2007)
Lirpain – elixír mládí     Autor: Marta Vlasáková (01.04.2007)Diskuze:

MZLU

St. Kovář,2007-10-27 00:54:00

To je správná recese. Takové fandím. Jen by mne zajímalo, kolik těch cen si spíš zasloužili arogantni vědecký ignoranti, a kolik jich spíše patří úředníkům, kteří si takový výzkum zadali...? A autor v tom je nevině?

PS: Teď koukám, že jsem nechtěně taky použil slovo "ignorant", které pan Habala tak napadl. Omlouvám se mu. Ale mně sem nejak vlítlo samo, protože ti autoři fakt musejí být ignoranti, když jim nevadí, že je normální soudný člověk odsoudí. I u nás máme ve výzkumu takových dost a dost.

Odpovědět

Matrace z Dánska

Filip,2007-10-10 09:41:41

Třeba měl výzkum té dámy jiný cíl, a to zesměšnění Dánů. Tak to holt mezi sousedy chodí. Eindhoven je v Holandsku ;-)

Odpovědět

Na mraženém

Závislačka,2007-10-08 12:33:59

Zajímavý počin zpracování výkalů. Ale jestli se to ujme, tak se obávám, že prodej vanilkové zmrzliny klesne.

Odpovědět


;-)

Standa17,2007-10-08 17:33:14

;-)) to mate pravdu, skoda, je to moje oblibena

Odpovědět

Jeste k pH

pH,2007-10-08 10:06:49

Vazene damy a panove;

dostal jsem se vyjimecne k Webu pres den, kdy mi jeste mozek relativne slouzi. Protoze mi vase reakce vrtaly hlavou, znovu jsem si to tu precetl. Porad si myslim, ze informace podana v clanku nebyla koser, nicmene uznavam, ze svou reakci jsem napsal priserne a dnes bych to tak rozhodne nenapsal, muj celkovy postoj by spis vystihoval format "clanek se mi libi, o to vic me mrzi, ze se vloudila chybka, myslim si, ze..."

Omlouvam se nejen potrefenym panum autorum, ale i dalsim, ktere muj ton nadzvedl ze zidle. Nejake omluvy/rozumne vysvetleni mam, ale nemyslim, ze je toho treba. Uletel jsem.

Presto bych rad, aby se nezapomnelo na podstatu, hlavne u toho "brokovnice=smes". Vyhoda webu je v tom, ze se stare chyby daji opravit (take uz jsem vyuzil :-)), mozna by to stalo za to v onom citovanem clanku.

Preji pekny nadchazejici pracovni tyden.

Odpovědět

the podle abecedy

viliam,2007-10-08 09:51:50

ako sa radi "the" podla abecedy?

Odpovědět


Jindra,2007-10-09 02:30:14

Problem je v tom, že někdy se instituce začínající The řadí pod "T" a někdy se to "The" pomíjí, jako by nebylo. Třeba "The Sun" nebo "The Times"...

Odpovědět

vyznam blbcu v historii

jd,2007-10-07 23:47:48

Neberte se moc vazne. Mnohokrat se stalo, ze se vsichni shodly, ze je te nesmysl, ale nakonec se nasel nejaky "blbec" co to nevedel a udelal to. K cemu z pohledu jejich doby bylo napriklad merit rychlost zeme vuci eteru? Naprosto neuzitecne mereni ktere zmenilo cely svet.

Odpovědět


merit rychlost zeme vuci eteru Naprosto neuzitecne

ZEPHIR,2007-10-09 10:57:32

Pak přišel zas další blbec a ukázal, že ten první blbec neměl pravdu... a tak pořád dokola.

Odpovědět

Souhlas s Lenkou

Petr,2007-10-07 23:12:08

Pane Petře, jste vedle, když tvrdíte, že se "Ig" nepoužívá.
Co myslíte že znamená v knihách "Oh Ig!" Nevíte? Řeknu Vám to. "Oh Ignáci". A právě v tom je ten vtip. Ignác je totiž ten trouba (fiktivní bratr Alfreda Nobela).

A nebo jiný příklad z literatury (Sága rodu Morlandů):
But dumb can also mean hyphy, so it's better to say ig'nant....

A do třetice: tušíte co je to IgMail? Mezi mladými se to hodně používá...
Moje dcera by to komentovala tak, že jste tady docela ze sebe udělal "Ig" :)

Odpovědět


Prave naopak, podporujete muj nazor :-)

pH,2007-10-08 00:50:05

> Jste vedle, když tvrdíte, že se "Ig" nepoužívá.

Ale vubec ne. Ja jsem tvrdil, ze se nepouziva jako bezna zkratka pro "ignorance". Viz vase priklady. V prvnim priklade je to zkratka pro "Ignac", ve tretim dokonce ani neni IgMail, ale IGmail ("ignorant mail" je ale zajimavy napad), a v druhem priklade pro zmenu neni "ig", ale "ig'nans", coz doufam uznate je dost podstatne jine slovo, uz proto, ze je jasny jeho vyznam.

Proste porad nevidim zadny dukaz rozsireneho pouzivani "ig" coby zkratky pro "ignorance".

Odpovědět


Kamenice

Ondra,2007-10-08 09:01:23

To mi připomělo, že na Vysočině se také říká "Ty seš ale Ignác". Teda ve smyslu "debil". Pamatuji si to proto, protože doma mi tak taky říkali, když jsem něco provedl. Dodnes to jméno chápu jakoněco nepříjemného. Možná proto se s ním také setkáte jen zřídka. Stará jméne se stávají docela hitem, ale Ignác,pokud vím tak ani venku neletí. Zdá se, že pojem Ignáce není specifický jen pro Angličany, ale že to je celosvětové? Může v tom být tato souvislost?

Odpovědět


Klatovy

Alenka,2007-10-08 09:41:39

Zrovna přemýšlíme co dát dítěti, když to bude kluk (on to bude, ale tomu mýmu to neříkejte:). Probírali jsme snad všechny možnosti. I toho vašeho Ignáce. To jsem ještě tenhle článek ani nečetla. Ale na dojem ze jména Ignác jsme měli stejný - prostě tak trochu duchem prostý. A to jsem ani netušila nic o existenci takové ceny.

Odpovědět


Neni to myslim uplne jasne

pH,2007-10-08 09:59:18

Informace je to zajimava. O konotaci Ignace slysim poprve, coz je mozna dano i tim, ze ziveho jsem v zivote netpokal ani o zivem neslysel, jmeno patrne umira podobne jako Adolf (tam je ale duvod jasny :-) ).

Rekl bych, ze "spatna povest" slova Ignac mohla klidne vzniknout, aniz by se "ig" pouzivalo coby zkratka pro ignoranta, stacila by podobnost zacatku a mozna ani to ne, u nas napriklad existuji spojeni "Ty jsi ale Matej", popripade "Kuba", aniz by byla zjevna nejaka slovni spojitost obou jmen s nejakym ceskym slovem odpovidajiciho vyznamu. Pro mne zajimave ovsem je, ze tato dve jmena i pres tyto asociace zustavaji TOP 10 v Cechach, neuskodil ani druhdy popularni film "Mateji, proc te holky nechteji". Dostaly se take do posledni petky, kdyz jsme vybirali u nas.

Odpovědět


Jihlava

Jindra Tuserova,2007-10-10 08:45:03

To srovnání moc nesedí. Když řeknete "Ty Matěji!", je v tom něco milého. Prostě takové to mámino "ty seš ale Matej". Ale zkuste to porovnat s "Ty Ignáci!" To zní fakt opovržlivě. Mně to připadá jako ještě větší nadávka než ty debile.

Odpovědět

?

richard,2007-10-07 21:53:11

>>Ocenění Ig Noble není jen o ignoranci a neschopnosti toho, kdo daný výzkum prováděl. Autor mnohdy jen plní společenskou objednávku a tak jde o nastavené zrcadlo institucím, které takový výzkum požadovaly, financovaly a konec konců i editorům periodik, které to zveřejnily. <<

To sna ne, probuh. Já osobně jsem tohle vždycky chápal Ig Nobela jako nadsazku... Neuzitecne vyzkumy vubec neexistuji, a zvlast tyhle bejvaji velmi zajimave

Odpovědět

Osla čtu pravidelně

Jana Kovanandova,2007-10-07 10:47:15

Proč pane pH vytýkáte panu Petrovi něco co není pravda? Ano, autoři tu propochopení věcí uvádějí různá připodobnění, ale na Oslu najdete vysvětlení techniky "shotgan" zcela uspokojivě. Pan Petr ho popisuje například zde:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=2332&akce=show2
A sice takto:
"Co je to shotgun?
V překladu má tento termín celou řadu významů, mimo jiné to značí také brokovnici a nebo něco promíchaného. V genetice jde o techniku, která luští genom. Nesoustředí se ale na bádání v neporušeném genomu. Jde o čtení útržků genetického kódu. Z těcho útržků počítačový program rozpozná překrývající se úseky a zpětně z toho odvodí, jak vypadal původní neporušený „originál“, ze kterého ony kousky DNA pochází...."

Docela by mne obtěžovalo číst toto vysvětlení v každém dalším článku znova a znova.

Odpovědět


O to prave jde

pH,2007-10-07 21:17:03

Ano, s podobnym vysvetlenim p. Petra jsem se setkal v casopise 21. stoleti, kdyz jsem jej jeste cetl v nadeji, ze casopis je seriozni a snazi se o osvetu.

Presne to, co citujete, je spatne. "shotgun" totiz neznamena smes neceho, to si vymyslel nekdo, kdo nechapal, proc tomu v anglictine rikaji shotgun method, tak si vymyslel vlastni vysvetleni, ktere ovsem neni pravda. Bohuzel lide, kteri anglicky neumi, takovym vecem veri a dal je siri, je zajimave pak sledovat, jak se po Cechach siri ruzne popularni povesti ohledne anglictiny (sam jsem parkrat naletel, nez jsem se naucil anglicky lepe). Znalost anglictiny je u nas uz obecne dost spatna a neni proto treba k tomu jeste dodavat vlastni lidovou tvorivost. "Shotgun method" opravdu pochazi z vyznamu "shotgun" jako brokovnice, je to standardni terminologie, ta smeska tam proste nema co delat.

Podobne je to s tim "ig" (cimz odpovidam na reakci nize). Ano, je to cele recese a vykladu je mnoho, je ale zbytecne v clanku tvrdit, ze "ig" je bezne pouzivana anglicka zkratka pro "ignorant", kdyz to neni pravda, to se zase jen siri mezi lidi nejaka lidova tvorivost, pak se nekdo bude divit, kdyz to pouzije treba v Anglii a nikdo mu tam nebude rozumet.

Mimochodem, zrovna clanky pana Petra patrily v 21. stoleti k tem nejlepsim a prave proto si myslim, ze stoji za to vychytavat takove zbytecne chyby; u mnoha jinych clanku je tohle zbytecne, tem uz nepomuze nic.
Rovnez clanek o cenach se mi zdal dobre napsany, proto tam to "ig" trcelo jako pest na oko.

Poznamka na okraj, souhlasim, ze nektere z tech cen jsou diskutabilni, podobne jako nektere ceny spolku Sisyfos, ale v prumeru se myslim dobre trefuji.

Mimochodem, "vymysleni" vlastni anglictiny je u prekladatelu relativne hojne, cim horsi, tim casteji to dela, parkrat jsem pred lety naletel i ja, zaplatpanbuh za Internet, kde se dnes spousta veci dohleda.

Posledni poznamka: pH je ma standardni zkratka a neuvedomil jsem si, ze jsem tu poprve. Petr Habala.

Odpovědět


pro pH

HP,2007-10-07 22:30:06

Habalo,co to tu placas? Nestudoval jsi takhle v Americe? Protože už jsi pochytil tu jejich nabubřelost. Podívej se do anglické literatury. Budeš překvapenej.
Once you are IG, ignorance is not an excuse.
A nebo v jiném kontextu:
It is so not cool to laugh at her ig-nans. (ignorance) I should be ashamed...

Habalo Habalo.... nějak jsi to zhabal. Pokud se jen trochu pobrouzdáš po internetu, tak zjistíš, že se Ig ve smyslu ptákovina, hlpoupost, debilita a ignorance používá. To prostě neokecáš.

Odpovědět


Nejak to nestymuje

pH,2007-10-08 00:32:36

Tvrzeni znelo, ze se nepouziva "ig" pro "ignorance". Vas priklad ale uvadi "ig-nans", coz je v zasade bezny anglicky jev, kdy se vynechavaji picmenka napriklad pro zdurazneni urcite nestandardni vyslovnosti dotycneho slova, pricemz ovsem zustava zakladni srozumitelnost nedotcena. Nemuzu si pomoct, "ig-nans" ma o 4 picmena vic nez "ig", coz je u slov dost podstatny rozdil.

Odpovědět


čaj

Mátl,2007-10-08 00:38:20

Pane Habalo, víte k čemu přirovnávají metodu Shotgun v IKEMU? Chodím tam na přednášky. Tam to přirovnávají k rosypanému čaji. Ono jde opravdu o detekci rozsekaných kousků genomu, kde hraje velké slovo náhoda. Jste genetik?

Odpovědět


Ale o to preci nejde

pH,2007-10-08 00:45:10

V IKEMu si jednu konkretni aplikaci shotgun method mohou prirovnavat, k cemu chteji, do toho jim nikdo kecat nemuze. Ale to porad neznamena, ze slovo "shotgun" take oznacuje smesku, coz byla podstata me poznamky. Jinak receno, v tom IKEMu si to k caji prirovnavaji nikolvek kvuli slovu "shotgun", ale kvuli tomu, jak se to dela (rozsekany retezec v polivce atd, genetik nejsem, rozumim v zasade principu mimo jine diky clankum tady na OSLu, ale jak vidno, zde je to nepodstatne). To je zajimave, jste uz nekolikaty clovek, ktery tady se mnou polemizuje kvuli necemu, co jsem nenapsal. Lidi se tak chovaji bezne, ale preci jen na Oslovi jsem to v takovemto rozsahu necekal.

Odpovědět


Zastaveam se PH

Franta Vrata,2007-10-08 05:31:51

No,pravdou je ze se nekdy v Cechach anglicka "porekadla"prekladaji spatne,treba mne osobne tahalo za usi prelozeni filmu "Young Guns" jako "Mlade pusky"...Nebo treba University of Washington v Seattle,WA bylo prelozeno jako "Washingtonova universita"samozrejme je toho mnohem vice a pusobi to nekdy komicky ale hlavne je to nepresne ci dokonce naprosto zavadejici...

Odpovědět

Ohledně té Viagry

Jan Šimůnek,2007-10-07 10:43:56

by asi bylo zajímavé, zda by nemohla lidem pomoci překonávat potíže při změně na letní a zpět na zimní čas.

Odpovědět


@#$%^

Martin,2007-10-07 13:11:24

Otázkou ale je, či by ju mohli aj ženy a okrem toho chlapi by sa práve kvôli jej užívaniu asi moc nevyspali ;-)

Odpovědět


Viagra se

MirekS,2007-10-07 15:42:59

uz zkousi u nedonosenych deti pro tusim rychlejsi dozravani plic. "Vylepsena viagra" cialis by jednou mohla lecit svalove dystrofie:
http://www.plosone.org/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0000806

Ten kdo nekdy cestoval pres vic casovych pasem by ocenil kdyby bylo neco co pomuze urychlit adaptaci. Tady by zaslouzili Ig cenu spise ti, kteri tuto praci Ig cenou odmenili.

Odpovědět


me reseni

Standa17,2007-10-08 17:23:08

Kdyz jsem letel jedinkrat do Statu, tak jsme resili s kamaradem problem s adaptaci tim, ze jsme se zmrskali (myslim samozrejme alkoholem) pred odletem i po priletu a problem s casovym pasmem jsme po probuzeni vubec nepocitili. Jen me napada, ze nevim presne potrebne mnozstvi alkoholu, myslite, ze bych na sve vyzkumy dostal take nejaky grant?

Odpovědět

Nevidím na tom nic tak nesmyslného

Jana,2007-10-07 10:17:43

Proč? Vždyť ty výzkumy jsou zajímavé. Proč ne zbraně, které nemrzačí a nezabíjí? Proč by nemohl být zajímavý poznatek o vztahu množství dostupné a zkonzumované potravy?
Kdo ví. Možná přinesou v bucoucnu jmenované výzkumy více užitku než seriózní a nudné práce.
Nedivím se, že pro Ig Nobel Prize si jezdí vědci rádi.

Odpovědět

Ta práce..

ZEPHIR,2007-10-07 02:16:07

... o "studiu vzorů na zmačkaném prostěradle" byla publikovaná v [Phys. Rev. Lett. 90, 074302] a citovaná v Nature, nic srandovního na ní neni. Třeba teorie superstrun sou z fyzikálního hlediska mnohem větší úlet.

Phys. Rev. Lett. 90, 074302
Nature 419, 579-580

Odpovědět


Podobný studie

ZEPHIR,2007-10-07 02:20:18

se publikujou dnes a denně, viz. např. práce zde

http://www.seas.harvard.edu/suo/papers/157.pdf

a seznam citací tamtéž.

Odpovědět


Dokážu si představit

Jan Šimůnek,2007-10-07 10:42:14

použitelnost této práce např. pro renderování fotorealistických scén v PovRay nebo podobném softu

Odpovědět


Má už dnes technický využití pro měření tlouštěk

ZEPHIR,2007-10-07 21:03:58

tenkejch filmů. http://www.physorg.com/news105375885.html

Odpovědět

Dalsi nesmyslny preklad

pH,2007-10-07 01:13:45

Je zajimave, jak casto lide, kteri nechapou nejake anglicke spojeni, si k nemu vymysli vlastni vysvetleni, ktere je ovsem mimo. Slovo "Ig" samozrejme neni pouzivana zkratka pro "ignorancy", finta je v tom, ze Ig Nobel se dohromady cte jako "ignobel", coz je opak vzneseneho, tedy neco jako kombinace prizemniho a beze cti. Jde tedy o "ignobel prize" neboli necestnou cenu.

Podobne jsem neveril svym ocim, kdyz tusim pan J. Petr v clanku o genetice bajil, ze "shot" je anglicky vyraz pro smes, netusil totiz, ze "shotgun method" pouzivana pri zkoumani DNA je proste a jednoduse "metoda brokovnice", coz je rozsireny vyraz pro metody pouzivajici prvek nahody, kdy se misto presne zamireneho vystrelu vystreli hodnekrat a clovek doufa, ze se to trefi.

Ach jo.

Odpovědět


Námitka

josef pazdera,2007-10-07 10:14:15

Pane pH. Z Vaší připomínky čiší opovržení. Víte, nepíšu o Ig Noble cenách poprvé. Možná vás překvapí že v dřívějším článku si přečtete tuto mojí větu: "Heslo Ig Noble ve slovnících pravděpodobně nenajdete. Vyhledat lze ale termín „ignoble“. V angličtině to znamená potupný, sprostý, nešlechetný".
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=420


Souvislost ignorance a nesmyslnosti je ale také zcela zřejmá, ale abych neargumentoval jen svými představami:

That's not ignorance; it's genetic, it's physical. ... objectively reevaluate our prejudices that is a function of ignorance and/or ignoble self-interest. ... (NewScientist)

Stejně tak souvislost v těchto dvou termínech spatřují literáti:
Ignorance allows the flourishing of ignoble (The Literary Magasine)

Souvislost ignorance s nesmyslností dávají věřící:
Christmas always comes in the depths of our year, when we are most aware of our dark ignorance and ignoble failings.

Stejně jako jejich odpůrci:
Dark Forces that always act to pull the anmas towards the evil, ignoble, bestiality, ignorance, stupidity, sloth and what not. ...

Fígl na Ig Noble ceně je, že její tvůrci o ní nikdy (!) neřekli, že je cenou nesmyslnosti (ignoble), ani že je cenou za ignoranci. Tento spor, i Vaše výtka je dost nesmyslná. Každý si totiž význam ceny může vysvětlovat tak jak to cítí. Někdo nesmysl, někdo potupu, sprostost, nešlechetnost, stejně jako ignoranci. Ti ocenění ji berou ještě jinak. Možná i tak, že oblafnutí těch, kdo vypisují granty, je třeba pořádného fištróna. Možná jsou mezi oceněnými i recesisté. Ale to už bych Vám vůbec nebyl schopen dokázat.
Byl bych rád, pokud na tomto webu diskutujete s autory, kdybyste uváděl své jméno. Považujeme to za slušnost.
Díky Josef

Odpovědět


Když už

Jana,2007-10-07 10:19:54

Když už, tak ignoble, ne ignobel, pane pH.

Odpovědět


Ale o to nejde

pH,2007-10-07 21:48:47

Vase reakce je z prevazne vetsiny naprosto o necem jinem. Ja jsem vubec nemluvil o vyznamu Ig Nobel cen, o souvislostech ignoble a ignorant ani o rozlicnych interpretacich. Tam zadny problem neni. Problem je tady, cituji:

"V anglosaských zemích se totiž zkratka „Ig“ používá také ve smyslu "ignorancy"."

A ona se nepouziva. Neznaji ji popularni slovniky, neznaji ji slovniky idiomu, neni to v knihach, proste nic. Proc to psat, kdyz to neni pravda?

Ted tri omluvy:
1. omluva za preklep z rychlosti
2. omluva autorovi. Opovrzeni opravdu nebylo mineno, ani urazka ci neco podobneho, reakce rozhodne nebyla myslena osobne.
3. uz skoro 20 let podepisuji prispevky pH, neuvedomil jsem si, ze v tomto prostredi jsem poprve. Petr Habala.

Odpovědět


O to jde

Lenka Dobrovolná,2007-10-07 22:10:38

Pane pH asi jste starší člověk. Víte já pracovala ve Skotsku. Na farmě. Starala jsem se hlavně ojejich chov koní. A když jsme něco neudělali dobře, tak nás častovali že jsme Ig. Zprvu jsem si myslela, že si dělají srandu z našeho titulu inženýr. Ale pak nám to vysvětlili. Je to hanlivá zkratka když ignorujete pokyny. Prostě nám nadávali do ignorantů, jen trochu zjemněle. Ale škodolibě.
Lenka

Odpovědět


Zasah!

pH,2007-10-08 01:02:52

Starsi spis nebudu (myslim), ale to je jedno. Tohle je zajimave, opet se potvrzuje, ze najit se da skoro cokoliv, kdyz clovek poradne prostoura vesnice od Skotska pres Apalace po Australii. Ano, lokalni uzy byvaji zajimave, nicmene ptam se: Pokud byste to pouzila v Londyne, rozumeli by? A v New Yorku?

Najde nekdo rozsirenejsi priklad pouziti tohoto slova? (V alespon nekolika znamejsich knihach, na znamejsich strankach atd).

Porad si myslim, ze tvrzeni v clanku nebylo spravne, tohle je ale pro me novinka. Zase jsem se neco dozvedel. Dekuji.

Odpovědět


Habalů je víc

Kalny,2007-10-08 10:03:15

Jednoho Habalu jsem znal. Měli jsme ho na cvička. Ten zase vylepšoval písničky. Za debilní považoval taky popěvek "Když jsem já sloužil". Jen si pamatuji, že se po jeho vylepšení místo "...a ten vepř jako pepř..." mělo zpívat "a to prase všechno spase". Připadalo nám to ještě debilnější dělat z prasete přežvýkavce.
Ondra

Odpovědět


Re: prase x vepr

Standa17,2007-10-08 17:16:57

Ja znam obe popisovane varianty a jako starsi znam tu s prasetem, zpivala mi ji v detstvi babicka ;-) S tim prezvykavcem mate samozrejme pravdu, v detstvi jsem si to neuvedomil a ted uz to babicce nevytknu...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz