Pro úbytek tropických lesů nejsou přesvědčivé důkazy  
Z údajů zveřejněných ve Sborníku Akademie věd USA vyplývá, že tvrzení o mizení tropických lesů nelze podepřít pádnými argumenty.

 

 

Zvětšit obrázek
Brazilský deštný prales. Šedá plocha jsou odlesněné oblasti. Barevně jsou vyznačeny lokality, kde došlo ke změnám v průběhu let 2002 -2004 (NASA MODIS).

O tom, jak tropické lesy mizí, se setkáváme prakticky na každém kroku. Žijeme v přesvědčení, jak tyto jedinečné biotopy nenávratně mizí a jak málo času zbývá, než budou zničeny všechny. Jak se v mnoha příručkách můžeme dočíst, tak trend úbytku lesů nabývá na akceleraci a tak už si ani nedovedeme představit, že by tomu mohlo být i jinak. O zvrat v konvenčnosti těchto představ se nyní postaral Brit Alan Grainger a to publikací v prestižním „Proceedings of the US National Academy of Sciences“. 

 

Grainger se snažil zpřesnit naše představy o tom, k čemu v oblastech tropických lesů dochází. Byl připraven na nejhorší. Aby se dobral seriozních závěrů, vyšel z věrohodných údajů zjišťovaných FAO a snažil se  zjistit dlouhodobý trend. Tři roky dával dohromady všechny možné dostupné údaje, jež jsou ověřitelné a ze kterých dělají sumarizace Spojené národy, které pak následně přebírají další instituce.  

Zvětšit obrázek
Dr Alan Grainger, absolvent Oxfordu, vědecký pracovník na University of Leeds (UK). Mezinárodně uznávaný odborník na oblast odlesňování a počítačové modelování.

Místo představy o dlouhodobě se zhoršujícím trendu zjistil Greinger ve výkazech celou řadu nesrovnalostí. Z údajů, které Spojené národy mají k dispozici totiž nevyplývá, že by v posledních čtyřiceti letech docházelo ke snižování plochy zalesněných oblastí. Greinger teď má v ruce hodně „horký brambor“. Jeho šťourání se v podkladech nabouralo věrohodnost závěrů presentovaných samotnými Spojenými národy i prognózy vědců  celého světa, kteří v dobré víře z těchto údajů vycházeli a dělali z nich sáhodlouhé závěry na změny klimatu planety.

 

Grainger netvrdí, že nedochází k odlesňování. Důkazy o tom nijak nezpochybňuje. Tato fakta jsou na místních úrovních velmi dobře zdokumentována. To, co Greingerova studie napadá, je nedostatek spolehlivých údajů o tom, k čemu dochází plošně a dlouhodobě. Napadá to, co označuje jako nesmyslnou propagandu posledních 25 let. Z jeho šetření vyplývá, že údaje, kterými by šlo doložit, že existuje dlouhodobý trend úbytku tropických lesů, nejsou. Jinak řečeno, to co se všeobecně hlásá, je na vodě.  
Celkový obraz toho, co se vlastně děje je zřejmě komplikovanější, než jsme si mysleli. Pokud totiž z dostupných dat nevyplývá, že k úbytku lesů dochází dlouhodobě, potom tu máme co do činění s efektem, který jsme do svých kalkulací zatím prakticky nezahrnovali – přirozeným zalesňováním.

 

Grainger má pro svá tvrzení důkazy. Opírá se o rozbor materiálů, ze kterých každých deset let provádí FAO (United Nations Food and Agriculture Organization) svoje závěry o celkovém stavu tropických pralesů a zalesněných ploch. Toto sledování stavu planety se provádí už od roku 1980 a zahrnuje sledování rozlohy deštných pralesů i zalesněných oblastí, které se vyskytují v suchých oblastech tropů. Celková zalesněná plocha tropických oblastí se má zmenšovat. Z údajů FAO (Global Forest Resources Assessment 2000) například vyplývá, že v rozmezí let 1990 až 2000 se plocha těchto lesů snížila z 1,926 milionu hektarů na 1,799 milionu hektarů. Z údajů zveřejněných o deset let dříve (stejnou organizací a týkající se stejného území) ale vyplývá, že lesy v tropech mezi lety 1980 – 1990 se zmenšily z 1,910 milionu hektarů na 1,756 milionu hektarů.  

 

Zvětšit obrázek
Za poslední století mělo zmizet z povrchu zemského více než 50 % rozlohy tropických deštných pralesů. Tempo mizení lesů se nezpomaluje a do poloviny 21. století by tropické deštné lesy měly zcela zmizet. (Wikipedia). Závěry graingerovy studie, které vychází z údajů FAO a ze satelitního snímkování, ale tyto závěry nepotvrzují.

Z uvedeného vyplývá, že ve věci tropických lesů ke zhoršování jaksi nedochází. FAO je přitom organizací, kterou lze jen těžko nařknout z nekalých úmyslů, neboť sledování lesů a zemědělské půdy patří k jejím prioritám. Grainger nevylučuje, že při vyčíslování ploch oblastí nemůže docházet k chybám. Naopak. Argumentuje ale tím, že chyby, kterých se zpracovatelé těch starších dat dopustili, se mohli opakovat i v tom následném vyčíslování ploch. To, na co Grainger tedy poukazuje je to, že pokud se dělají dalekosáhlé závěry z nepřesných sumářů, výsledek stojí, řečeno po našem, za starou bačkoru.

 

Poněvadž chyby v národních statistikách pro suché oblasti tropů jsou větší, než pro oblasti deštných pralesů (Amazonie, Borneo, Kongo), Vědec opakoval svoje šetření a omezil se tentokrát jen na oblasti deštných lesů. K výpočtům přikročil jinak. Použil k tomu také zcela jiná data a doufal, že získá věrohodnější obrázek toho, jak dochází k odlesňování. Využil proto údajů ze satelitů. I v tomto případě mu ale ze snímkování vyšlo, že ve zmíněných oblastech jako celku, ke snižování plochy tropických deštných lesů od časných sedmdesátých let, nedochází.

Údaje týkající se roku 1980 například dokládají, že plochy lesů v deštných oblastech pokrývaly 1,081  milionu hektarů. Nejnovější satelitní sledování (týká se roku 2000 a zahrnuje stejnou oblast 63 zemí), vykazuje zalesněnou plochu 1,181 milionu hektarů.
Jde tu dokonce o jistý nárůst ploch lesů. Vědec ale hodnotí tento rozdíl opatrně a upozorňuje, že by se mohlo jednat o chybu způsobenou použitím kamer s vyšším rozlišením.
Co se tu ale zdá být zřejmé je fakt, že údaje získané ze satelitů odpovídají těm, s nimiž operuje FAO. Přitom satelitní snímkování se k těmto účelům využívá až v posledních deseti letech. 

  
Ten politicky horký brambor, o kterém jsme se zmínili, spočívá v tom, že i když se vezmou v úvahu chyby, ke kterým za stávajících podmínek může při zjišťování vykazovaných ploch lesů docházet, nejsou pro tvrzení, že dochází k odlesňování tropických oblastí důkazy. Úbytek lesů je zřejmě kompenzován přirozenou schopností krajiny - znovu se zalesnit. Tomu ostatně nasvědčuje i nejnovější zpráva FAO. Týká se roku 2006 a praví se v ní, že v několika zemích (Gambie, Vietnam) rozloha lesů od roku 1990 roste. Rychlost zalesňování ve zmíněných zemích, převyšuje odlesňování. Některé prameny také uvádějí, že k něčemu podobnému dochází také v Brazilii, Ekvádoru a Indii. Dostupná data ale nejsou natolik ověřitelná, aby se mohla brát jako vědecky doložená skutečnost.


Závěr Graingerovy studie se dá shrnout do jedné věty. Prognózy o mizení druhů a o vlivu odlesňování na globální oteplování, jsou na vodě.


Poznámka: Dr. Alan Grainger je ochoten poskytnout kompletní výsledky týkající se jeho práce “Difficulties in tracking the long-term global trend in tropical forest area” , stejně jako je ochoten odpovídat na případné dotazy. Kontaktní adresa: University of Leeds. Tel: +44 113 3434031

 

Datum: 09.01.2008 03:44
Tisk článku

Související články:

Klimatologové sopky nemají rádi, viní je z oteplování     Autor: Josef Pazdera (24.08.2021)
Ztráty ledu v západní Antarktidě odborníci přisuzovali klimatickým změnám     Autor: Josef Pazdera (19.08.2021)
Jak to je s hurikány?     Autor: Josef Pazdera (19.07.2021)
Elektromobily – vlci v rouše beránčím?     Autor: Miloslav Pouzar (19.07.2021)
Dostane virus Nobelovku za ekologii?     Autor: Vítězslav Kremlík (30.05.2020)Diskuze:

dííík

nikaa,2008-05-05 19:18:28

moc vam dekuji moc jste mi pomohli s referatem

Odpovědět

Lesy

Katka Zientková,2008-04-08 16:03:23

Máte opravdu nádherné stránky a zato vám děkuji.

Odpovědět

Jsem z toho osel...

lelouch,2008-01-09 23:34:54

Protože ač titulek tvrdí, že "Pro úbytek tropických lesů nejsou přesvědčivé důkazy", ve třetím odseku článku čtu: "Grainger netvrdí, že nedochází k odlesňování. Důkazy o tom nijak nezpochybňuje."

No a pak zase: srovnával snímky z roku 1980 s těmi novějšími (když mluví o rozdílném rozlišení kamer), ač "satelitní snímkování se k těmto účelům využívá až v posledních deseti letech". Jaký byl původní účel a odkud pocházely a v jakém spektru byly ony staré satelitní snímky pořízené, je zřejmě podružné.

No, ale vzhledem k tématu a umístění, o informace v tomhle článku opět asi tak moc nešlo. Hlavně, že titulek se povedl...

Ono totiž vojenské družice v té době měly rozlišení kolem metru a civilní v řádu desítek metrů. To pak hektar opravdu není žádná míra... Takže o "tracking difficulties" z titulu studie jsme se moc nedozvěděli.

Dostalo se nám pouze potvrzení, že Oslovi je každá palice na ekologii dobrá. Nic proti. Ale jak má v těch sériích uměle nafukovaného balastu člověk poznat, co je opravdu "skepticky relevatní"? Z toho jsem osel.

Odpovědět


Odlesňování

Tokamak,2008-01-10 10:08:33

K odlesňování sice dochází, ale příroda si je stejným tempem schopna odlesněné pozemky brát zpět. Otázkou je, jakou má takový les kvalitu, ale o moc horší to nebude, příroda je docela mocná.

Samozřejmě se zde mluví jen o posledních 20 letech a hlavně o tom, že pro svá tvrzení o úbytku nemá FAO dostatečně relevantní data.

PS: každopádně mě to docela překvapuje, o úbytku deštných lesů jsem celkem přesvědčen, stejně jako o tom, že ve vyšších zeměpisných šířkách dochází k zalesnění

Odpovědět


Panek,2008-01-10 11:50:07

Lemrouchu, zkus si precist, jak se studie jmenuje v originale. A take si precti, ze u tech dobre zdokumentovanejch ubytku se jedna o "MISTNI" dobre zdokumentovane zalezitosti. Chce to vic cist. A peclive cist. Jinak ze sebe delas stejne jako FAO, no dyt ty vis co.

Odpovědět

Je to logické...

Al,2008-01-09 20:54:16

Je to logické. Pokud se kácel prales kvůli dřevu, tak ej pochopitelné, že se vytěžily jen dřevařsky cenné stromy a krajina začala rychle zarůstat sekundárním pralesem...
Bohužel pro začátek 21. stol. bych tak optimistický nebyl. Právě se rozjíždí byznys století - "EKO"PALIVA! Evropa, USA potřebují levnou olejovou palmu na bionaftu, nebo třtinu na biolíh. Takže je jasné, že se rozvojové země do toho pustí ve velkém - takže je dost pravděpodobné, že likvidacie pralesů se silně urychlí...
zASTAVME TO ŠÍLENSTVÍ, DOKUD JE ČAS!

Odpovědět


Už je pozdě....

Bikkhu,2008-01-10 15:18:08

Začali s tím i úředníci v Bruselu a Americká vláda... a EU trvá tak 10 let než dokážou zareagovat na něco naléhavého, a tak 30-50 let v tomhle případě když jim to musí napřed dojít.

Odpovědět

bulvar na oslovi

bluemoon,2008-01-09 20:18:03

jsou to pitomosti jednoho zakomplexovanyho pseudovedce. i maly dite vi, ze se destne lesy kaci vic nez se vysazuji a to vse kvuli potrebam cloveka. to zas si osel leci komplexy menectenosti stylem jedna baba povidala. a jak rekl chytry pan nade mnou: destne lesy nejsou jen plocha, ale nekolik vrstev vertikalnim smerem a at si to ten uznavany vedec prepocita hektary na kubiky heslem 10 malych nove vysazenych stromecku neni nic proti velke sekvoji na stejne plose.

Odpovědět


Máte pravdu

petr z.,2008-01-10 09:33:02

Myslím, že ten vědec bral jako prales každou zelenou plochu a jako odlesněné místo plochu hnědou. Tropický prales není skupinka stromů ale hodně složitý ekosystém, který se vyvíjel tisíce let.

Odpovědět

...zajimave a pekne...

jara cimrman,2008-01-09 19:38:08

...mam dojem, ze mame vseobecne zakodovane si pod pojmem les predstavit porost sto, dvesteletych velikanu, a ono se taky muze pod pojmem les skryvat jenom kdejake nekolikalete rosti zvici ubohych vanocnich stromecku...takze argumentovat velikosti plochy videne ze satelitu je jedna vec a (treba)kvalitou porostu co do drevni zasoby je otazka jina....nicmene, zaplatpambu za tyhle zpravy, porad lepsi nez donekonecna armagedonovat....

Odpovědět


Vybraná mapka nějaký izolovaný oblasti

Tropic,2008-01-09 22:59:48

neříká nic o globálním trendu a ten je neúprosnej.

http://earthtrends.wri.org/images/deforestation_borneo.jpg

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/Images/aster_deforestation_brazil.jpg

http://www.itc.nl/research/_images/amazon_deforestation.gif

http://maps.grida.no/library/files/deforestation_in_the_amazon_region.gif

Zatímco rychlost odlesňování skutečně v posledních letech o něco poklesla (prostě ubylo lokalit, který lze snadno kácet), rozšířil další fenomén: lesní požáry na pasekách a sesuvy odlesnéné půdy.

http://photos.mongabay.com/07/2007_amazon_fires-568.jpg

Odpovědět

FAO report

Tropic,2008-01-09 09:56:04

During the 1990s, the FAO report says more than 16 million hectares of natural forest were lost each year. It names Africa and South America as two areas where deforestation was particularly severe.

http://worldnewssite.com/News/2001/October/2001-10-03-10-UN.html

V takový organizaci bych chtěl taky pracovat....

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace