Luk byl revoluční vynález  
Vynález luku přinesl do života pravěkých lidí revoluční změnu. Dostřel šípu byl podstatně větší než vzdálenost, na jakou mohl člověk hodit těžkým oštěpem. Účinnější zbraň zefektivnila nejen lov, ale i vedení válek.

 

 

Zvětšit obrázek
Lopatka moderního člověka z doby před třiceti až čtyřiceti tisíci lety dokládá, že nebyla namáhána a že člověk té doby toho s oštěpem mnoho nenadělal. (Erik Trinkaus, Discovery)

Počátky používání luku a šípů halí tajemství, protože dřevěné lučiště a tětivy vyrobené ze šlach nebo rostlinných materiálů dávno vzaly za své. Zůstaly jen hroty šípů. Nejstarší známé doklady o užívání luku byly staré asi 40 000 let.  Hrot, který nalezli  jihoafričtí badatelé Lucinda Backwellová a Lyn Wadley z WitsUniversity v jeskyni Sibudu, proto přepisuje historii lidstva. 

 


Kostěný hrot ze Sibudu je dlouhý asi pět centimetrů a u vědců nejprve nevzbudil velkou pozornost. Teprve, když se Backwellová a Wadley seznámili s rozsáhlou sbírkou hrotů k šípům, jaké odnepaměti vyráběli domorodí Křováci, došlo jim, jaký unikát se jim dostal do rukou.  Hrot se nápadně podobá kostěným hrotům šípů, které Křováci dodnes používají k lovu ptáků a malých savců. Je starý 60 000 let. Počátky  používání luku posunul o dvacet tisíc let dále do minulosti.


 

V následujících tisíciletích prodělal luk i šípy celou řadu proměn. Některé národy používaly velké luky s dlouhými, těžkými šípy. Jiné střílely lehké šípy z luků s krátkým lučištěm. Vedle dřeva se k výrobě luků používaly příležitostně i další materiál, například kosti. Také šípy prošly složitým technologickým vývojem od jednoduchých kostěných hrotů, přes hroty z kamene až po lehké hroty napuštěné prudkými jedy. Pokrok nepřicházel sám od sebe. Naši předci se věnovali zdokonalování luku a šípů zcela systematicky. Archeologické  nález svědčí o tom, že pravěcí lidé měli „vývojové dílny“, v nichž hroty k šípům zdokonalovali. Tým amerických antropologů vedený Lee Lymanem z University of Missouri studoval technologické inovace, jež se odehrály ve výrobě hrotů k šípům poté, co se luk dostal do arzenálu severoamerických lovců.
„Pro tehdejšího člověka byly technologické změny a inovace klíčovou záležitostí,“ říká Lyman.

 

Nejstarší kostěný hrot šípu z Jižní Afriky dokládá vyspělou technologii výroby zbraní. (Credit: Lucinda Backwell)

Luk a šípy se objevily v Severní Americe před 1 500 roků a nahradily lehké oštěpy vrhané pomocí tzv. atlatlu. Tato krátká hůl se nasadila zářezem na konec oštěpu a s její pomocí pak bylo možné metat oštěpy na větší vzdálenost.
„Luk a šíp představují zcela odlišný systém,“ říká Lyman. „Lidé nemohli do luku nasadit oštěp, který používali pro metání pomocí atlatlu. Museli pochopit zákonitosti, které určují vlastnosti šípu v závislosti na stavbě jeho hrotu a dříku.“

Zvětšit obrázek
Křováci používají stejný typ šípů dodnes. (Credit: Lucinda Backwell)

 

Archeologické nálezy dokládají, že lidé se stavbou šípu  experimentovali a že mnohde vznikaly jakási „centra technologických inovací“. Pravěcí lovci tu zkoušeli různé možnosti a hledali optimální konstrukci šípu. Jedna inovace si zákonitě vynutila kaskádu dalších změn.
„Když uděláte hrot delší, tak bude zákonitě také těžší a vy tomu musíte přizpůsobit celý šíp,“ vysvětluje Lyman.

 

Proces zarputilého hledání ideálního šípu se projevil v neuvěřitelné pestrosti ve tvaru hrotů, jež je patrná v samotných počátcích používání luku na severoamerickém kontinentě. Už nikdy potom nepoužívali indiáni tak širokého sortimentu hrotů. Neznamená to, že by novější šípy nebyly lepší. Naopak. Z arzenálu postupně mizely neúspěšné „modely“ hrotů a na jejich úkor se šířily hroty, které se lovcům osvědčily.


Prameny Discovery


 

Datum: 23.06.2008 01:57
Tisk článku

Související články:

Jak byli středoevropští lovci nahrazeni zemědělci     Autor: Václav Hrdonka (17.09.2009)
Záhadné stopy z Mexika opět na scéně     Autor: Václav Hrdonka (18.06.2008)
Pocházíme z Asie?     Autor: Josef Pazdera (05.06.2005)
Nejstarší důkazy lidské přítomnosti v severovýchodní Asii     Autor: Josef Pazdera (03.10.2004)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz