Náš mozog ukrýva špecifický „obvod nenávisti“  
Poznáte niekoho, koho by ste najradšej, ako sa vraví, utopili v lyžičke vody? Stačí pohľad na jeho podobizeň a v hlave sa vám zaktivuje hneď niekoľko rozdielnych mozgových centier. Niektoré z nich zdieľajú nenávisť a láska spoločne.

 

 

Zvětšit obrázek
Profesor Semir Zeki. Okrem výskumu obrazu lásky a nenávisti v našom mozgu skúma na neurologickej úrovni čo vnímame ako umenie a prečo.


Každá emócia má svoju mapu mozgovej aktivity. To, ako sa v obraze funkčnej magnetickej rezonancie prejavuje nenávisť, preskúmali profesor Semir Zeki a jeho kolega John Romaya z Wellcomovho neurobiologického laboratória na londýnskej University College (Wellcome Laboratory of Neurobiology UCL).

 


Vybrali sedemnástich dobrovoľníkov – desať mužov a sedem žien v priemernom veku necelých 35 rokov, ktorí k nejakej osobe pociťovali hlbokú nenávisť. Väčšinou išlo o osobných nepriateľov – expartnerov, či rivalov v práci, len v jednom prípade o známeho politika. Každý  z testovaných mal k dispozícii 4 fotografie ľudí vždy rovnakého pohlavia, ako bola jeho nenávidená osoba. Jej podobizeň bola na jednej z fotografií, zatiaľ čo na ostatných troch boli jeho bežní známi, ku ktorým respondent prechovával výlučne neutrálne pocity. Vedci na snímkach z magnetickej rezonancie porovnávali rozdiely v aktivite jednotlivých oblastí mozgu, vyvolané pohľadom na nenávidenú osobu v porovnaní s reakciami na fotografie zvyšných troch ľudí. 

 

Zvětšit obrázek
Zdrojom nenávisti môže byť napríklad aj umelý chrup. Najmä ak ho ukradne jeden z najdôležitejších svetových politikov. Zdroj: blog

Zistili, že nenávisť má svoj pomerne jednoznačný neurologický obraz. Tvár nenávidenej osoby spôsobuje zvýšenú aktivitu hneď v niekoľkých odlišných mozgových kôrových a podkôrových centrách (v prístrednom čelovom laloku – medial frontal gyrus, v pravom bazálnom mozgovom jadre – right putamen,  obojstranne v premotorickej kôre – premotor cortex, v čelovom póle – frontal pole a obojstranne v stredovom ostrovčeku – medial insula).

 

Dokonca aj rôzna miera nenávisti, ktorú vedci skúmali pomocou špeciálnych dotazníkov, sa odrážala v rôznom stupni aktivity v pravostranných oblastiach troch centier (pravostranná insula, pravá časť premotorickej kôry a pravá časť čelového laloku). Zeki a Romaya nazvali súbor všetkých aktivovaných mozgových oblastí “obvod nenávisti”.

Zvětšit obrázek
Niektoré z oblastí mozgu, ktoré nenávisť prebudí k aktivite. Dve oblasti - putamen a insula - reagujú podobne aj na lásku.

V podstate ide o analógiu k elektrickému okruhu, len v tomto prípade napätie vytvára nenávisť a na uzavretie obvodu stačí pohľad na objekt tejto intenzívnej vášne. Okruh nenávisti je naozaj špecifický a odlišuje sa od prejavov mozgovej aktivity, ktorú vyvolávajú iné emócie, napríklad strach, pocit ohrozenia a nebezpečenstva. 

 

 


Od lásky k nenávisti je len krok
Nuž, vravieva sa tak a realita medziľudských vzťahov to často potvrdzuje. Aj keď romantická láska sa nám javí ako pravý opak nenávisti, obe intenzívne emócie zdieľajú v mape mozgovej aktivity dve spoločné centrá (putamen a insulu), ktoré sa prebúdzajú pri každom druhu znepokojujúcej a stresovej situácie. Má to svoju hlbokú vnútornú logiku, že? Oba city neraz bývajú všetko pohlcujúcimi vášňami, no zaľúbený človek oveľa menej kriticky posudzuje svojho partnera a rozmýšľa o ňom pozitívne. Nenávisť má v tomto ohľade opačný účinok – na nenávideného človeka neraz myslievame síce rovnako intenzívne, no snažíme sa o jeho čo najkritickejšie zhodnotenie. Takéto dobre premyslené úvahy a hodnotenia slúžia na plánovanie vypočítavého konania proti nenávidenej osobe. Často, ak to možnosti dovoľujú, s cieľom jej uškodiť a ublížiť.

 „Nenávisť je považovaná za odpornú negatívnu vášeň, ktorá by v lepšom svete mala byť zkrotená, udržaná pod kontrolou, prípadne úplne odstránená. Ale predsa, z hľadiska biológie je nenávisť vášeň, ktorá má rovnaký význam ako láska. Je, podobne ako láska, často zdanlivo iracionálna a môže jednotlivca doviesť k hrdinským, i k strašným činom. Ako môžu dva, tak protichodné pocity viesť k rovnakému správaniu?” pýta sa profesor Zeki. On sám, svojimi dlhoročnými výskumami neurologického pozadia oboch týchto hraničných emócií hľadá vysvetľujúce odpovede.   

 

 

Odporúčaná stránka: Interaktívne zobrazenie jednotlivých oblastí mozgu podľa výberu a z rôznych uhľov pohľadu: 
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/cases/caseNA/pb9.htm

 

Interaktivne zobrazenie mozku

 Zdroj:

PLoS One,
Science Daily

 

 


 

 

Datum: 31.10.2008 09:14
Tisk článku

Související články:

Přenosné zařízení s inteligencí DeWave čte myšlenky     Autor: Stanislav Mihulka (12.12.2023)
Cvičit tělo i mozek     Autor: Redakce (01.01.2022)
Mužům ochabuje rychle     Autor: Josef Pazdera (08.02.2019)
Krvežíznivější mozky jsou chytřejší     Autor: Josef Pazdera (01.09.2016)
Savcům obdařeným velkým mozkem hrozí vyhynutí více     Autor: Josef Pazdera (18.02.2016)Diskuze:

účel nenávisti?

Vojta Hruška,2008-11-02 14:20:00

Všechny živé organismy mají jen ty vlastnosti, které pro ně jsou nebo v minulosti byly účelné. Tedy i nenávist musela mít pro našeho předka jakýsi velmi důležitý účel. Jaký?

Odpovědět

význam nenávisti

Pavel Bílek,2008-10-31 11:12:01

Nenávist je zřejmě dobrá k udržení vědomí toho, jak se věci doopravdy mají, v situaci, kdy se jedinec musí chovat nebo tvářit jinak.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz