Užívejme si tepla, dokud trvá  
V době, kdy se téma globálního oteplování vymanilo ze všech pout a stalo se dobře střeženým politickým nástrojem, hrozba ochlazení se jeví jako absurdní nesmysl. A přece. Známý kanadský deník National Post uveřejnil esej významného kanadského environmentalisty, novináře a spisovatele Lawrence Solomona, jehož názory jsou v protikladu s mainstreamem. Nabízíme překlad.

 

Lawrence Solomon

Děkujme své šťastné hvězdě, že žijeme na Zemi právě v této době. Naše planeta je totiž obvykle mrazivá. Poslední miliony let se cyklicky proplétaly doby ledové, z nichž každá trvala kolem 100 000 let, s teplejšími, asi 10 000 let trvajícími meziobdobími. 

 

Žijeme v jednom z těchto meziobdobí, zrovna asi 10 000 let po skončení poslední doby ledové. Máme štěstí, mohli jsme se narodit i v příštím období chladu. 

 

Naše štěstí je dokonce ještě větší. Ne vždy v průběhu těchto deseti tisíc let bylo útulně teplo. Vyskytovaly se v nich mrazivé doby, jakou bylo i 500leté období malé doby ledové, jež začala asi před 600 lety. Naštěstí jsme nebyli současníky její nejkrutější fáze, kdy Finsko ztratilo třetinu obyvatel, Island polovinu a většina Kanady se stala neobyvatelnou - i Inuité utekli před mrazem. Jiné chladné intervaly, jež se vyskytly v současném teplejším meziledovém období, nebyly tak drastické jako zmíněná malá doba ledová. Přesto nás uvrhly do sklíčenosti, jako například v historickém období let 400 n. l. až 900 n. l., které nazýváme temným středověkem. Již dvakrát jsme tedy měli kliku a unikli vlnám chladu, které interglaciální teplé období dočasně zaplavily. Žijeme vlastně v době, jež je mezidobím v mezidobí. Nakolik je to dobré?

Zvětšit obrázek
Solomonova nejnovější  kniha

 

Nejsme sami, co byli požehnáni příjemným klimatem. I před asi 2000 lety, přibližně v době Césara a Krista, bylo skvěle teplo. Někteří tvrdí, že mnohem tepleji, než v posledních desetiletích. Toto období - staletí bezprostředně před a po Césaru a Kristu - je známé jako římská teplá perioda. Byla časem blahobytu a úspěchu, kdy teplejší klima plnilo sýpky a rozšířilo pěstování vinné révy a oliv do dřív neobdělávaných oblastí.

 

Další období neobvyklého tepla nastalo asi 1000 let po římské teplé periodě. Představuje staletí před a po roce 1000 n. l. a známe ho jako středověkou teplou periodu (neboli středověké klimatické optimum). V tomto období, opět teplejším než je současnost, svět překonal izolovanost temného středověku a civilizace opět vzkvétala. Anglie byla natolik mírná, že se v ní mohla pěstovat vinná réva. V severním Atlantiku uvolnil arktický mořský led své sevření Grónska a umožnil tak Vikingům osídlit tento velký ostrov. V kanadských Skalistých horách rostly majestátné lesy se stromy většími, než jsou tam dnes. Dařilo se jim, dokud je nezdecimovala následující malá doba ledová.

Zvětšit obrázek
Porovnání teplotních variací za posledních 5000 let podle analýz vrtných jader z grónského ledovce a z antarktického ledovce. Dá se „průměr“ nazvat globální teplotou? I dnes, podle přímých měření teplota na severu stoupá, na jižním pólu nikoli. Zdroj: Ice Cores

 

Přešlo dalších 1000 let a přišla doba, ve které žijeme teď my a která je klimatologům známá jako novodobá teplá perioda. Je dobou úžasného technického a kulturního rozvoje, nebývalé prosperity, charakterizuje ji lidská dlouhověkost a pohodlí. Krátké období kolem roku 1970 se některým vědcům zdálo, že trend klimatu, který naší prosperitě napomáhá, se otočil. Nastal strach z globálního ochlazování, které se tenkrát stalo tématem titulních zpráv. Přestože dnes mnoho lidí zesměšňuje tehdejší obavy z ochlazení klimatu, byli to renomovaní vědci, kteří je vyvolali a kteří se opírali o dlouhodobou historii Země a o 10 000leté období, jež uplynulo od poslední doby ledové. Tehdy bylo vskutku pošetilé věřit, že se otepluje.

 

Obavy z ochlazování se nenaplnily, ale tato možnost stále trvá. Někteří z vědců, kteří v roce 1970 varovali před nástupem nové studené doby se domnívají, že nám stále bezprostředně hrozí. V poslední době se k nim přidali další vědci s novými přesvědčivými důkazy, předpovídajícími konec naší novodobé teplé periody. Upozorňují, že oteplování se zastavilo před 11 lety a že se planeta již začala ochlazovat.

 

Jestli nový „věk temna“ nastupuje, pak může přijít rychle, s prudkým poklesem teplot a extrémními výkyvy počasí. Takový byl přechod od římské teplé periody do temného středověku a ze středověké teplé periody do malé doby ledové. Zatím jsme nebyli svědky žádného prudkého poklesu teploty a vskutku nezvykle extrémního počasí. Pokud žijeme ve „vypůjčeném“ čase, jak by to dějiny asi zhodnotily, pak toto odročení mrazivých časů bychom měli vnímat jako „požehnání“. Dokud můžeme, užívejme si tepla a doufejme, že přetrvá a že svět, který zdědí naše děti a vnoučata bude stejně teplý a přívětivý.

 


Autor původního článku: Lawrence Solomon  je novinářem, spisovatelem, enviromentalistou a výkonným ředitelem Energy Probe a Urban Renaissance Institute.
Je autorem a spoluautorem sedmi knížek, z kterých poslední
The Deniers: The world-renowned scientists who stood up against global warming hysteria, political persecution, and fraud  (Odpůrci: světově proslulí vědci, kteří povstali proti hysterii globálního oteplování, politické perzekuci a podvodu) vyvolala zájem čtenářů i – jak se dalo očekávat – velkou polemiku.

Vědci, kterých názory jsou v knížce prezentovány: Edward Wegman, Richard Tol, Christopher Landsea, Duncan Wingham, Robert M. Carter, Richard Lindzen, Vincent R. Gray, Syun-Ichi Akasofu, Tom Segalstad, Nir Shaviv, Zbigniew Jaworowski, Hendrik Tennekes, Freeman Dyson, Antonino Zichichi, David Bromwich, Eigil Friis-Christensen, Henrik Svensmark, Sami Solanki, Jasper Kirkby, Habibullo Abdussamatov, George Kukla, Rhodes Fairbridge, William M. Gray, Cliff Ollier, Paul Reiter, Claude Allègre, Reid Bryson, David Bellamy, Roger Revelle.

 

Zdroj: National Post

 


Redakce OSLA k známému apelu „Lidé bděte, neblbnete“ připojuje důkaz, že „boj proti klimatickým změnám“ (nesnažte se, prosím, zamyslet se nad smysluplností tohoto slovního spojení...) je možné zneužít na prosazování čehokoli. Že Global Warming není zpolitizované téma?

Datum: 19.12.2009 22:34
Tisk článku

Související články:

Další zdroj CO2 s kterým se nepočítalo     Autor: Josef Pazdera (28.01.2024)
Sluneční šlamastyka: Masivní solární farmy mohou měnit klima jinde ve světě     Autor: Stanislav Mihulka (14.01.2024)
Průměrné teploty ČR 1961-2023, teploty světa podle NOAA a jev El NIňo     Autor: Stanislav Florian (06.01.2024)
Zase jeden omyl v prognózování     Autor: Josef Pazdera (27.10.2023)
Už prý známe špouštěč velké klimatické změny před 8000 lety     Autor: Josef Pazdera (15.09.2023)Diskuze:

Fakta zachytitelná selským rozumem

Pavel Táborský,2010-01-21 11:16:25

Když někdo říká "před několika staletími bylo tepleji než dnes", potřeboval bych vysvětlit jednu věc - zatím se mi nepovedlo nikde dostat rozumnou odpověď.

Jde mi o tohle: V tajícím permafrostu se občas najde nějaký ten zamražený (a rozmrzající) mamut. Jestli bylo před 2000 lety a před 1000 let tepleji než dnes, tál permafrost víc než dnes? Jestliže ano, kdo tam pak ty mamuty dal?

Odpovědět


Johnny Moore,2010-04-29 12:54:27

Kdo? Přeci myši.

Odpovědět

Pod to bych se podepsal!

Radim Dvořák,2009-12-21 01:25:30

Teplo = prosperita!

Odpovědět

Politická korektnost

Adolf Balík,2009-12-20 22:33:30

V humanitních vědách v současnosti panují podmínky, které se moc neliší od scholastického doktrinalismu, jaký akademické bádání svazoval za dob církevní knuty nad vědou v době Galieovských procesů atp. Dnes už se ten povinný soulad s církevními dogmaty a dokrinální čistotou jmenuje jinak - je to politická korektnost. Ta neplatí jen pro novináře, ale především pro badatele v humanitních vědách. Existují vědy se špatnou pověstí, jako je třeba ekonomie. Proto také třeba v Evropě prakticky neexistuje, aby někdo dostal grant na čistě ekonomický projekt. Vždy musí jít o projekt, kde mají hlavní slovo sociologové a další spolehliví komisaři politické korektnosti, aby to mohlo mít i nějaký ekonomický obsah. Není tedy divu, že Jean de Michaelis svého času prohlásil: "Všechny úspěch, kterých jsme v našem století dosáhli (šlo tehdy ještě o 20. století) lze přičíst naší schopnosti modelovat. Všude, kde se smí modelovat, jsme ve svých řešeních extrémně úspěšní. V politických a sociálních záležitostech to ale nejde, tam naše "řešení" místo nepřípustných modelů spočívají na humanistických fabulacích 18. století. Až bude možné modelovat i v tomto, dosáhneme i zde řešení dnes neřešitelných problémů.

Přírodní vědy ale s výjimkou eugeniky aj. politické korektnosti nepodléhaly. V naší době jsme ale bohužel svědky vývoje, kdy se politické korektnosti podrobuje i přírodní věda - klimatologie. Dostáváme se tím do stavu, kdy komunističní političtí komisaři začali uplatňovat svou politickou korektnost i mimo oblast humanitních věd a v biologii, kde se politická korektnost uplatnila nejbrutálněji, z toho vznikl Lysenkismus.

Bohužel historie se opakuje, tentokrát se politická koreknost pustila do jiné vědy - klimatologie - a budoucí učebnice historie budou uvádět patologii naší epochy antropogenního globálního oteplování AGW vedle Lysenkismu, neboť AGW je Lysenkismem naší doby.

Odpovědět


ANO, je to k pozvracení.

Radim Dvořák,2009-12-21 01:52:29

Odpovědět

Bohužel

Adolf Balík,2009-12-20 21:30:43

Časy toho požehnání máme ale asi za sebou. Posledních 35 minulého století probíhala vzestupná fáze multidekadické pacifické oscilace, která vždy oteplí planetu. V posledních 10 letech jsme v sestupné fázi, musí se tedy ochlazovat, a to i v případě, že by pokračoval oteplovací trend. Je to prostě sezónní složka časové řady stejně jako oteplování a ochlazování během ročních období nebo během dne a noci. Hlavní tahoun klimatického trendu je magnetická aktivita Slunce, zejména otevřený magnetický tok Slunce. Podle proxidat zejména z radioizotopů berylia, chlóru a uhlíku, je zjištěna úzká závislost teploty na tomto vnějším regresoru. Narušily jen takové epizody jako velké vulkanické erupce a výlevy velkých ledovcových jezer.

Protože nám během 20. století stoupl ten magnetický tok 2,3-ktrát tak se muselo zákonitě oteplovat a my si toho užili. I to ochlazování posledních deseti let ale bylo jen sezónní změnou během stoupavého trendu. Teď ale asi máme smůlu. Přichází asi útlum sluneční aktivity. Někteří předpovídači Slunce, tvrdí dokonce, že by měl být na úrovni Daltonova minima sluneční aktivity. To by znamenalo zimu jak v 19. století. Největší škarohlídi předvídají i aktivitu na úrovni Maudredova minima sluneční aktivity, které způsobilo Malou dobu ledovou - nejchladnější klimatickou epizodu posledních 10 000 let, ze které se přes 200 let v procesu zvaném globální oteplování klima zotavuje, až dosáhlo tak přívětivých teplot, že jsme se na konci 20. století na krátkou chvilku měli stejně jako ve středověku. Bohužel to asi končí, protože 24. cyklus sluneční aktivity nechce nastartovat a vypadá to, že ty hrůzy zimy předvídané Lanscheidem, Archibaldem a dalšími slunečními guru opravdu začíná.

Odpovědět

-

Zdeněk Jindra,2009-12-20 19:06:35

Osel si sice troufá o tom napsat férově, ale ovce to tady stejně nečtou, takže vyrážíte otevřené dveře.

Odpovědět

Xyz Xx,2009-12-20 10:35:58

Mereni satelitu dokazuji ze globalni teplota neroste, dokonce klesla o 0,6 stupne za poslednich 10 let. Ale my stale verime matematickym modelum ktere predpovidaji na 100 let dopredu co se stane.

Na tyden dopredu urcit pocasi poradne neumime, ale predpovedet klimaticke zmeny na desetiny stupne dokazeme na 100 let ? Neni to trochu divne ? A jestli je pravdepodobnost vysledku tech modelu mensi nez 50%, proc tomu vsichni veri jakoby to byla nezvratna a jedina pravda ?

Je to proste jenom obycejne nabozenstvi, navic politicke nabozenstvi.

Vedecke studie se v zaverech rozchazeji. Je terba celou problematiku dalejko hloubeji prozkoumat a pochopit, abychom se dokazali priblizit poznani. Jestli hysterie kolem pomuze ziskat granty abychom se dobrali skutecne pravdy, pak to je asi dobre. Mam ale obavu ze jak jsou v tom namoceni politici, pujde asi v grantovych studiich spise o to prokazat politicky spravny nazor, do ktereho politici investovali politicky kapital. A TO JE SETSAKRAMENTSKY SPATNE !!!!

Ale nic noveho !

Odpovědět


Údaje

Adolf Balík,2009-12-20 22:14:46

Tady je třebas spousta údajů:

http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-globalni-oteplovani-ochlazovani

Odpovědět

Nové přesvědčivé důkazy

Jára Háček,2009-12-20 01:58:56

Ty přesvědčivé důkazy asi tak přesvědčivé nebudou, když je třeba je falšovat

http://timesonline.typepad.com/science/2009/12/climate-sceptics-get-it-wrong-1.html

Teplota oceánů stále roste, a vzhledem k tomu že má více než 5.000x větší tepelnou kapacitu, oteplování se v nejbližší době asi chvíli nezbavíme.

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2009-12-20 09:03:30

1 - autorem článku je L. Solomon. Nevím, jestli funguje mail uvedený pod článkem v NP: LawrenceSolomon@nextcity.com.
Ale jistě vím, že není sám, kdo tvrdí, že se oteplování zpomalilo, nebo dokonce se již globálně neotepluje. V diskusi http://www.osel.cz/index.php?clanek=4761 to dokonce připustil prof. Lapin a věřte, je poslední, kdo by připustil ochlazování. Je členem IPCC, nebo alespoň posuzuje jejich zprávy…

2. – jestli nejvýraznější oteplování trvá již asi 30 let, pak jsou grafy naměřených stanic uvedených na stránce
http://www.john-daly.com/stations/stations.htm
asi děsně zfalšované

3 – nejde o to vyvrátit hodnověrné údaje o změně klimatu, právě jde o to, aby z toho nebylo dogma, které je doslova povinné, když chcete získat grant, nebo publikovat výsledky. A pak selektovat jenom vhodné údaje. Nevěřili byste, jak člověk takovému nutkání lehce podlehne, když ví, že nikdo po něm výzkum nezopakuje. Nová Solomonova kniha – když se podíváte na hodnocení čtenářů a recenze NENÍ „antioteplovací“… je o tom, co říká její podnadpis – proti hysterii kolem. Není možné nárůst mořského ledu, ochlazování termosféry, klesající průměrné teploty z mnoha stanic jednoduše zastřešit prohlášením: JE TO DůSLEDEK GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ. Obávám se, že se klimatologie a výzkumy kolem již dějí podle scénáře: Otepluje se, pojďme to také dokázat, zajistíme si granty… a asi také nebudu v této obavě sama…

Odpovědět


Zfalšované údaje

Adolf Balík,2009-12-20 21:47:50

Na falšování údajů jsou tu různí Manni a Phil Jonesové, jak se krásně ukazuje v psoledním Climategate. Teploty v posledním desetiletí mírně klesají. Ovšem oteplovači přišli s novým trikem - teploty vzduchu jsou prý nerelevantní, důležité jsou prý teploty moře, neboť to má větší tepelnou kapacitu, a je také pravda, že u něj lze přicházet se spoustou tepelných indexů, kde se kombinují teploty z různých hloubek moře aj. Ale hlavně je tu jeden faktor, teploty jsou v současnosti známy z prakticky všech části moře, což ještě před 20 lety nebylo. Čím větší máme pokrytí moře teplotními měřeními, tím se jeví jeho celková teplota vyšší, protože známe teploty horkých, ale odlehlých částí pacifiku aj., jaké jsme neznali ještě ani před 20 lety.

Tak se teď křičí, že jsou nejteplejší moře za jakou epochu. V pohodě se při tom porovnávají současná data s daty, kdy jsme znali pořádně tak akorát teplotu kolem Britských ostrovů a několika severoatlantických přístavů. Při tom ani deset let stará data nemohla poskytnout tak teplé moře, protože jsme neměli dost hustou síť měření v teplých mořích v porovnání se současností.

Momentálně také k oteplování celkové teploty moře docházet musí kvůli sezónnímu výkyvu semidekadické pacifické oscilace ENSO, nebo přichází do fáze El Niňo, tedy velkému ohřevu Pacifiku z naspořeného tepla, které se teď v občasném horkém proudu vylije na Americký kontinent a zapůsobí asi na 3 roky jako oteplující faktor pro celou planetu. Následovat ale bude zákonitě La Niňa, a ta nám moře i celkové klima ochladí, i kdybychom produkci CO2 zdesetinásobili.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz